Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2011/ /2011 MK/JAT ***** Sykehuset i Vestfold HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2011/1633-4 13708/2011 MK/JAT 15.12.2011 07.12.2011 ***** Sykehuset i Vestfold HF"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Erstatningssak Pasientsak 2011/ / MK/JAT Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak Pasientsak 2009/ / AD/SK Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Bekreftelse Personalmappe 2011/ /2011 Mottaker Side: 1 av 20

2 Anmodning om legeuttalelse Pasientsak 2011/ /2011 Mottaker Sandefjord politistasjon Vedrørende Kopi av journal Pasientsak 2009/ /2011 KK/JMN Mottaker Advokat Edmund Asbøll KK/RSA Vedr.Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2009/ /2011 KK/JMN Mottaker Pasient- og brukerombudet i Buskerud KK/RSA Tilbud seksjonsleder kontor - Medisinsk klinikk - Personalmappe 2007/ /2011 Mottaker Side: 2 av 20

3 Vedrørende behandling og oppfølging Pasientsak 2011/ /2011 KK/RSA Mottaker Pasient- og brukerombudet i Vestfold KK/RSA Vedr.Opplysninger fra spesialist Pasientsak 2011/ /2011 KK/RSA Mottaker Pasient- og brukerombudet i Vestfold KK/RSA Erstatningssak Pasientsak 2011/ /2011 Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Vedrørende antall turnusplasser for turnusstart SAFH - Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - turnusplasser 2007/ / Mottaker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Side: 3 av 20

4 Tilbud Stilling Kirurgisk klinikk ntensiv 4H ntensivsykepleier/sykepleier 2011/ / Mottaker nnkalling til dialogmøte Personalmappe 2009/ /2011 Mottaker Nav Holmestrand KK/LJA Transfusjonstjenestens kvalitetsråd- Forslag til nye medlemmer fra januar 2012 Transfusjonstjenestens kvalitetsråd 2011/ /2011 KMD/A Mottaker Helsedirektoratet KMD/A Tilbud Medisinsk klinikk. avdeling kontor, p.t. Larvik - Personalmappe 2008/ /2011 Mottaker Side: 4 av 20

5 Tilbud Stilling Kirurgisk klinikk ntensiv 4H ntensivsykepleier/sykepleier 2011/ / Mottaker Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2011 Mottaker Kopi av journal Pasientsak 2009/ /2011 Mottaker Van Ameyde Norway AS Kopi av journal Pasientsak 2011/ /2011 Mottaker Van Ameyde Norway AS Side: 5 av 20

6 Tilbud HR-avdelingen, bemanningspool - Personalmappe 2010/ /2011 Mottaker Kopi av journal Pasientsak 2011/ /2011 Mottaker Europeiske Reiseforsikring Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2011 Mottaker Kopi av journal Pasientsak 2011/ /2011 Mottaker LANGSETH Advokatfirma DA Side: 6 av 20

7 Forespørsel om opplysninger Pasientsak 2011/ /2011 Mottaker f Skadeforsikring NF Oppfølgingsplan ved sykmelding Personalmappe 2010/ /2011 Mottaker NAV KMD/RKV Publisering av skadetall. Publisering av skadetall. 2011/ / ADM/ASC ADM/ASC Kari Olsen Pasientsikkerhetskampanjen referat fra møte m/kampanjeledere Publisering av skadetall. 2011/ / ADM/ASC ADM/ASC Kari Olsen Side: 7 av 20

8 Varamedlemmer til Matsmittekomiteen Varamedlemmer til Matsmittekomiteen 2011/ / ADM/MHP ADM/MHP Helse Sør-Øst RHF v/kari Olsen Aksept på tilbud om overlegestilling Personalmappe 2008/ / TE Svar på tilbud om midlertidig arbeidssavtale Personalmappe 2011/ /2011 Svar på tilbud om midlertidig arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2011 Side: 8 av 20

9 ndersøkelse på MRSA, hepatitt B og tbc Personalmappe 2011/ / Svar på tilbud om midlertidig arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2011 ndersøkelse på MRSA, hepatitt B og tbc Personalmappe 2011/ /2011 Purring spesialisterklæring Pasientsak 2011/ / MK/JAT MK/TST B 3 Side: 9 av 20

10 Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Desember / /2011 SD/KAS 423 SD/KAS TE Søknad om prosjektmidler - pilotprosjekt "nteraktiv henvisning fra legekontor til laboratorier" Nasjonal strategi for elektroniske meldinger i helsetjenesten 2008/ /2011 KMD/BGN Mottaker Helse Sør-Øst RHF KMD/BGN Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2011 Vedr svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2011 KMD/A Side: 10 av 20

11 Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2011/ / Legeerklæring Personalmappe 2007/ / HR/CEL SD/KAS TE Gleditschgården Legesenter Påminnelse Forespørsel om journalopplysninger Pasientak 2011/ /2011 MK/RGE MK/JAT SpareBank 1 Skadeforsikring AS Kopi av journal og legeerklæring Pasientsak 2011/ /2011 Tryg Forsikring Side: 11 av 20

12 Anmodning om legeuttalelse Pasientsak 2011/ /2011 B 2 Vestfold politidistrikt Erstatningssak medisinskfaglig vurdering Pasientsak 2011/ /2011 MK/RGE MK/RGE Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak Pasientsak 2008/ /2011 Norsk Pasientskadeerstatning Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe 2007/ / KK/TKD NAV Aa-registeret Side: 12 av 20

13 Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe 2008/ / MK/THOL NAV Aa-registeret Oppsigelse Personalmappe 2009/ /2011 Tilrettelegging/ omplassering pga. graviditet Personalmappe 2008/ /2011 Mottaker Arbeidstilsynet KK/AKBB Refusjonskrav - tilretteleggingstilskudd Personalmappe 2007/ /2011 HR/CEL Mottaker NAV Arbeidslivssenter Vestfold KK/EFH Side: 13 av 20

14 Tilrettelegging/ omplassering pga. graviditet Personalmappe 2008/ / Mottaker Arbeidstlisynet SD/NVA Avviksmelding fra Stokke kommune Hjemmetjenesten Samarbeid Stokke kommune 2011 tskrivningsklare pasienter/avvik 2011/ /2011 ADM/KSA KK/MKA Stokke kommune Hjemmetjenesten Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Desember / / SD/KAS 423 SD/KAS Påminnelse om uttalelse på barnevernundersøkelse Pasientsak 2011/ /2011 MK/JHJ MK/JAT Lørenskog kommune, Barneverntjenesten Side: 14 av 20

15 Svar på tilbud om midlertidig arbeidsavtale Personalmappe 2011/ / Anmodning om legeuttalelse Pasientsak 2011/ /2011 Sandefjord politistasjon Svar på søknad om jobb Sommerjobb Andre / / Mottaker Påminnelse av uttalelse å barnevernundersøkelse Pasientsak 2011/ /2011 MK/JHJ MK/JAT Lørenskog kommune, Barneverntjenesten Side: 15 av 20

16 Søknad om kreditt Vinmonopolet Søknad om kreditt 2011/ / AD/SK Mottaker AS Vinmonopolet AD/SK Svar på søknad om kreditt Søknad om kreditt 2011/ /2011 AD/SK AD/SK AS Vinmonopolet Erstatningssak medisinskfaglig vurdering Pasientsak 2011/ / Norsk Pasientskadeerstatning Erstatningssak klage på vedtak Pasientsak 2011/ / Norsk Pasientskadeerstatning Side: 16 av 20

17 Avslag på tilbud om stilling Stilling Prehospital klinikk Nødmeldetjeneste/AMK Medisinsk operatør/sykepleier 2011/ / HR/JJA 211 HR/JJA TE Søker Generelle søknader Leger / / KK/SSM Avslag på tilbud om stilling Stilling Medisinsk klinikk 5A lunge Sykepleier 2011/ / MK/AKA Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2011/ / Side: 17 av 20

18 Vedtak om sammenslåing av stiftelser Stiftelser, legater og fond 2010/ /2011 ADM/MOL ADM/MOL Lotteri- og stiftelsestilsynet ndersøkelse på MRSA, hepatitt B Personalmappe 2011/ / Svar på tilbud om midlertidig arbeidsavtale Personalmappe 2011/ /2011 Påminnelse Anmodning om informasjon Pasientsak 2011/ / MK/JAT MK/JAT Pasient- og brukerombudet i Vestfold Side: 18 av 20

19 ndersøkelse på MRSA, hepatitt B og tbc Personalmappe 2011/ / Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe 2011/ /2011 SD/KAS TE NAV Aa-registeret Anmodning om legeuttalelse Pasientsak 2011/ /2011 Vestfold politidistrikt nntak fra arbeidsagiverperioden melding om vedtak Personalmappe 2009/ /2011 SD/YHE NAV Horten Side: 19 av 20

20 Kopi av journal Samlemappe kopi av journal Desember / /2011 SD/KAS 423 SD/KAS Side: 20 av 20

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2013 Tilbud 1920255870 Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering 2013/2466-3

Detaljer

Offentlig journal. Vedr.Klage på gjentatte utsettelser. Pasientsak ***** ***** ***** 2007/3017-11 8609/2011 KK/SØV 11.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Vedr.Klage på gjentatte utsettelser. Pasientsak ***** ***** ***** 2007/3017-11 8609/2011 KK/SØV 11.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2011 Vedr.Klage på gjentatte utsettelser Pasientsak 2007/3017-11 8609/2011 KK/SØV Mottaker Pasient- og brukerombudet

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. tilsetting i prosjektstilling ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/10797-5 12866/2012 28.02.

Offentlig journal. Vedr. tilsetting i prosjektstilling ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/10797-5 12866/2012 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.02.2013 Vedr. tilsetting i prosjektstilling 2008/10797-5 12866/2012 28.02.2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01.

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2014 nnhold: Erstatningssak anke på vedtak Pasientsak U 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2012 nnhold: Tjenestebevis Personalmappe 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 Mottaker nnhold: Tjenestebevis 2010/2171-6 16819/2012

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2013 Erstatningssak Pasientsak 2012/2630-2 7310/2013 25.04.2013 MK/RGE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. SV: Priser - Tjenesteavtale 2008.xls. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-22 10313/2007 01.10.2007 09.12.

Offentlig journal. SV: Priser - Tjenesteavtale 2008.xls. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-22 10313/2007 01.10.2007 09.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2011 SV: Priser - Tjenesteavtale 2008.xls KT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-22 10313/2007 01.10.2007

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/313-2 2093/2009 13.02.2009 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2013 nnhold: Tjenestebevis 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09.

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2011 Forespørsel om opplysninger Pasientsak 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 Mottaker f Skadeforsikring NF Tilbud

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05.

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Forlengelse av arbeidsavtale Sak/dok nr: 2007/10540-13 Løpenr.: 8530/2013 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Stilling 1521269306 KPR, Avdeling for rusbehandling,alkohol- og medikamentavhengige - Hvilende nattevakt. Dok.dato: 05.10.2012. Klassering: HR/MJO

Stilling 1521269306 KPR, Avdeling for rusbehandling,alkohol- og medikamentavhengige - Hvilende nattevakt. Dok.dato: 05.10.2012. Klassering: HR/MJO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2012 nnhold: Tilbud 1521269306 Stilling 1521269306 KPR, Avdeling for rusbehandling,alkohol- og medikamentavhengige - Hvilende

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.09.2013 Tilbud om arbeidsavtale 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO Tjenestebevis 2013/566-8 15680/2013 Tjenestebevis

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1457-2 4947/2012 HR/JJA 17.04.2012 10.04.

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1457-2 4947/2012 HR/JJA 17.04.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2012 Tjenestebevis Personalmappe 2007/1457-2 4947/2012 10.04.2012 HR/JJA Off.l. 23, jfr. Fvl. 13, nr 1 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1216-2 8500/2013 06.06.2013 14.05.2013 KK/RSA *****

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1216-2 8500/2013 06.06.2013 14.05.2013 KK/RSA ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2013 Erstatningssak Pasientsak 2013/1216-2 8500/2013 14.05.2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer