Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale - omstilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale - omstilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/10995-6 11044/2013 12.07."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud om arbeidsavtale - omstilling Personalmappe 2007/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 1 av 12

2 Tilbud om arbeidsavtale Personal 2008/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsigelse Personalmappe 2010/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsigelse 2011/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsigelse 2012/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 2 av 12

3 Oppsigelse Personalmappe 2012/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsigelse 2012/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tilbud arbeidsavtale 2008/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tilbud arbeidsavtale Stilling Medisinsk klinikk Nyfødtintensiv Sykepleier 2013/ /2013 HR/AML 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 3 av 12

4 Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KK/TKL B 2 Jernbanepersonalets bank og forsikring Kopi av journal Pasientsak 2013/ / KFMR/EDA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KFMR/EDA f Erstatningssak sakkyndig vurdering Pasientsak 2013/ / KK/SSM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KK/SSM Norsk Pasientskadeerstatning Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 4 av 12

5 Vedr. sykemelding/uttak av ferie/klp Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 12244/ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KPR/MJØ Refusjonskrav Refusjonskrav vedr innleggelse i sykehus med eget personale / / ADM/TN 152 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/TN Nordre Land kommune Resultatenhet familie og helse Oversendelse av pasients opplevelser- klage på behandling Pasientsak 2008/ / AD/SK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KK/RSA Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom - Høring Høring Forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom 2013/ / KPR/FHA 008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KPR/ARE Helse Sør-Øst RHF Side: 5 av 12

6 Vedr. tapt eiendel Pasientsak 2013/ /2013 MK/RDA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MK/RDA Bruk av psykologer i barnefordelingssaker - Bekymringsmelding Ros og andre innspill/klager fra pasienter/andre / / AD/SK 469 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KPR/MB Avslag på tilbud om arbeidsavtale Stilling KPR NVDPS Døgnenhet rehabilitering Psykolog/psykologspesialist (nternutlysning) 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Vedr. uttalelse Pasientsak 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 6 av 12

7 Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose Personalmappe 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kopi av journal Pasientsak 2013/ / KPR/LNA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KPR/LNA Bydel Bjerke Helseavdelingen Breitvedt fengsel og sikringsanstalt Vedr. sykdomsbilde Pasientsak 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Henvendelse fra pasient Pasientsak 2013/ / KPR/RON Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Pasient- og brukerombudet i Vestfold Side: 7 av 12

8 Vedr. uføreavklaring Pasientsak 2013/ / KFMR/GSK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KFMR/GSK Advokat & Kirkeby MNA Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kopi av brev i forbindelse med fristbrudd etter Pasientrettighetsloven Fristbrudd / / ADM/TGR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/TGR Helfo pasientformidling Svar på tilbud om arbeidsavtale 2011/ / HR/AFO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Side: 8 av 12

9 nnsynsbegjæring Begjæring om innsyn / / SD/KAS 423 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SD/KAS Lars Haakon Søraas Svar på tilbud om kostituering i overlegestilling 2007/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kopi av journal påminnelse NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Medisinsk klinikk / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nav Tønsberg Spørsmål om legeerklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KPR/HA NAv Horten Side: 9 av 12

10 Returnerte dokumenter uspesifisert henvendelse Personalmappe 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MK/HBJ NAV Aa-registeret Søknad om lønnsinnplassering som PS-B 2011/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KPR/FHA Vedr. Fakturarutiner - personnummer. Ros og andre innspill/klager fra pasienter/andre / /2013 AD/SK 469 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/TN Lansering av nytt Helsepersonellregister Lansering av nytt Helsepersonellregister 2013/ / ADM/TGR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM/TGR Side: 10 av 12

11 Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / HR/AML 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HR/GB Forespørsel om kopi av journal Pasientsak 2013/ / KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KK/TKL Europeiske Reiseforsikring Alderspensjon KLP - Tidligere ansatte / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLP nnvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) 2007/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KLP Side: 11 av 12

12 Anmodning om opplysninger i yrkessykdomssak NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Kirurgisk klinikk / / KK/RSA 321 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KK/TKL Nav Sentralt Svar på tilbud om arbeidsavtale 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppsigelse 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ansattes forpliktelse til å la seg undersøke for MRSA, hepatitt B og tuberkulose 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 12 av 12