Offentlig journal. Tilbud ***** ***** Stilling Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/ /2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud 2325632677 ***** ***** Stilling 2325632677 Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/2559-3 20370/2014"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Tilbud Stilling Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/ /2014 Mottaker nnhold: Tilbud Stilling Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/ /2014 Mottaker nnhold: Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2013/ /2014 Mottaker HR/MJO Side: 1 av 16

2 nnhold: Anmodning om relevante journalopplysninger Pasientsak 2007/ /2014 Mottaker Tryg Forsikring nnhold: Tilbud Stilling Medisinsk klinikk Pediatriseksjon Lege i spesialisering 2014/ /2014 Mottaker nnhold: nnhenting av journalnotater Pasientsak 2014/ /2014 Mottaker Tryg Forsikring nnhold: WEB løsning fristbrudd og ventetider WEB løsning fristbrudd og ventetider 2014/ / ADM/TGR 000 ADM/TGR B 2 Folke Vidar Sundelin Side: 2 av 16

3 nnhold: Søker Generelle søknader Andre / / HR/KHØ 211 SD/SFRA TE nnhold: Multisenterstudie Forskningsprosjekt: Lungekomplikasjoner etter kirurgiske inngrep knyttet til bruk av muskellammende midler under anestesi 2014/ / KK/EMR 500 KK/EMR TE European Society of Anaesthesiology ( ESA ) nnhold: Krav om tilbakebetaling av utlegg Pasientsak 2014/ / B 2 nnhold: Orientering om tilsynssak og oppfølging fra Fylkesmannen i Vestfold Pasientsak 2012/ / KFMR/AHOR Fylkesmannen i Vestfold Side: 3 av 16

4 nnhold: Foreldre- og svangerskapspenger Personalmappe Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 20632/ HR/MJO Mottaker NAV skanning KPR/ÅLM nnhold: Feil ved prøvetaking Klager / Forespørsler Sentrallaboratoriet / / KMD/RKO 430 Mottaker Dr Steinar Krauss KMD/RKO nnhold: nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP Personalmappe 2007/ /2014 HR/KHØ HR/KHØ KLP nnhold: Erstatningssak uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted Pasientsak 2008/ /2014 KE/SVH KE/SVH Side: 4 av 16

5 nnhold: Ang. forlengelse av midlertidig ansettelse Personalmappe 2008/ / TE nnhold: Erstatningssak uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted Pasientsak 2014/ / KK/EMR KK/EMR nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 20640/ HR/MJO HR/MJO nnhold: Arbeidsavtale for ekstrahjelp - tilkallingsvikar Personalmappe 2014/ /2014 TE Side: 5 av 16

6 nnhold: Erstatningssak uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted Pasientsak 2014/ /2014 nnhold: Erstatningssak anmodning om kopi av journal Pasientsak 2014/ / KE/SVH SD/KAS TE nnhold: Relevante journalopplysninger Pasientsak 2014/ /2014 nnhold: Relevante journalopplysninger Pasientsak 2014/ / Side: 6 av 16

7 nnhold: Erstatningssak sakkyndig vurdering Pasientsak 2014/ /2014 KE/SVH KE/SVH nnhold: Erstatningssak vedtak Pasientsak 2013/ /2014 KE/SVH KE/SVH TE nnhold: Erstatningssak vedtak Pasientsak 2014/ / TE nnhold: Vedtak om avvisning - Radiologisk avdeling - hulltaking i dekket ( brannskille ) Gnr 1009 Bnr 202 Tønsberg - Halfdan Wilhelsemsallè 2014/ / SD/HDA 030 SD/HDA Arbeidstilsynet Side: 7 av 16

8 nnhold: Vedtak om avvisning - utvidelse av produksjonskjøkkenet Gnr 1009 Bnr 202 Tønsberg - Halfdan Wilhelsemsallè 2014/ / SD/HDA 030 SD/HDA Arbeidstilsynet nnhold: Juridisk eierskap til Tønsbergprosjektet Konseptfasen Tønsbergprosjektet 2012/ / P/EKO 030 P/EKO Helse Sør-Øst RHF nnhold: Vedtak om unntak fra arbeidsgiverperioden for sykepenger Personalmappe 2010/ / KK/CLØC TE NAV Sandefjord nnhold: Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger Personalmappe 2007/ / HR/KHØ KK/MTØ NAV Tønsberg Side: 8 av 16

9 nnhold: nnkalling til dialogmøte Personalmappe 2008/ / KK/NF NAV Nøtterøy nnhold: nnkalling til dialogmøte Personalmappe 2009/ / HR/EBJ KK/HL NAV Tønsberg nnhold: nnkalling til dialogmøte Personalmappe Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 20674/2014 HR/KHØ SD/AHF NAV Tønsberg nnhold: Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe 2007/ / MK/ABB NAV Tønsberg Side: 9 av 16

10 nnhold: Vedtak om endring av attføringspensjon Personalmappe 2010/ / TE KLP nnhold: nnvilgelse av avtalefestet pensjon Personalmappe 2012/ /2014 TE KLP nnhold: nnkalling til dialogmøte Personalmappe 2014/ / PHK/PGJ NAV Larvik nnhold: Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 20680/ HR/MJO Mottaker NAV skanning KPR/ÅLM Side: 10 av 16

11 nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Personalmappe 2009/ / SD/HØ NAV Arbeidslivssenter Vestfold nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Personalmappe 2007/ / HR/KHØ MK/THOL NAV Arbeidslivssenter Vestfold nnhold: AFP opphører ved 67 år. Overgang til alderspensjon samordnet med alderspensjon fra folketrygden Personalmappe 2013/ /2014 HR/LLØ HR/LLØ TE KLP nnhold: Erstatningssak vedtak Pasientsak 2014/ / TE Side: 11 av 16

12 nnhold: Gjestepasientoppgjør avregning 2. tertial 2014 Gjestepasientoppgjør i Helse Sør-Øst / /2014 ADM/TN 152 ADM/TN TE nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2012/ /2014 HR/LLØ TE nnhold: nnvilgelse av alderspensjon fra KLP KLP - Tidligere ansatte / / TE KLP nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Personalmappe 2013/ /2014 MK/AKA NAV Arbeidslivssenter Vestfold Side: 12 av 16

13 nnhold: Referat fra dialogmøte 2 Personalmappe 2008/ / HR/SAS NAV Larvik nnhold: Erstatningssak vedtak Pasientsak 2014/ /2014 KK/EMR KK/EMR TE nnhold: Erstatningssak vedtak Pasientsak 2014/ /2014 KPR/MB KPR/MB TE nnhold: Erstatningssak vedtak Pasientsak 2008/ / TE Pasientskadenemda Side: 13 av 16

14 nnhold: Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2014/ / KFMR/AHOR Tryg Forsikring nnhold: Anmodning om kopi av journal Pasientsak 2014/ /2014 B 2 Tryg Forsikring nnhold: Forespørsel om legeopplysninger Pasientsak 2014/ / Europeiske Reiseforsikring nnhold: Vedrørende hospitering Hospitant 2014/ / Mottaker Side: 14 av 16

15 nnhold: Erklæring om taushetsplikt Hospitant 2014/ / TE nnhold: Anmodning om legeuttalelse Pasientsak 2014/ / KFMR/GN KFMR/GN Telemark politidistrikt nnhold: Svar på tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2007/ / nnhold: Anmodning om journalopplysninger Pasientsak 2014/ /2014 B 4 NAV Tjøme Side: 15 av 16

16 nnhold: Forespørsel om spesialisterklæring Pasientsak 2014/ / KPR/LNA KPR/LNA NAV Larvik nnhold: Anmodning om spesialisterklæring - purring Pasientsak 2014/ / MK/MDM NAV Andebu Side: 16 av 16

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/313-2 2093/2009 13.02.2009 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2013 nnhold: Tjenestebevis 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2013 Erstatningssak Pasientsak 2012/2630-2 7310/2013 25.04.2013 MK/RGE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05.

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Forlengelse av arbeidsavtale Sak/dok nr: 2007/10540-13 Løpenr.: 8530/2013 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2013 Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post Pasientsak 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Avs./mottaker:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09.

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2014 nnkalling til drøftingsmøte 2008/729-12 17696/2014 09.09.2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Offentlig journal. SV: Priser - Tjenesteavtale 2008.xls. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-22 10313/2007 01.10.2007 09.12.

Offentlig journal. SV: Priser - Tjenesteavtale 2008.xls. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-22 10313/2007 01.10.2007 09.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2011 SV: Priser - Tjenesteavtale 2008.xls KT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-22 10313/2007 01.10.2007

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09.

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2011 Forespørsel om opplysninger Pasientsak 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 Mottaker f Skadeforsikring NF Tilbud

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09.

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2015 VS: Tilbakeføring av SPSS avtalen til SiV fra 2008 KT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007

Detaljer