Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HR/AFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud om arbeidsavtale 2007/ / HR/AFO Tjenestebevis 2013/ /2013 Tjenestebevis 2008/ /2013 Side: 1 av 25

2 Tjenestebevis 2011/ /2013 HR/MJO Tjenestebevis 2009/ /2013 Tjenestebevis Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 15689/2013 HR/MJO HR/MJO Tjenestebevis 2007/ /2013 Side: 2 av 25

3 Tjenestebevis 2008/ /2013 Tjenestebevis 2007/ /2013 Tilbud hospitering 2010/ /2013 Tilbud om arbeidsavtale 2007/ /2013 Side: 3 av 25

4 Tilbud om arbeidsavtale 2008/ /2013 Bekreftelse 2013/ /2013 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 2012/ /2013 Tilbud / /2013 Side: 4 av 25

5 Sluttattest 2008/ /2013 Tilbud arbeidsavtale Stilling Servicedivisjon KFMR Fagarbeider - elektriker 2013/ / HR/LLØ Tjenestebevis 2010/ /2013 Tilbud Stilling Medisinsk klinikk - Med 5C overvåkning - Sykepleierstudent 2013/ / Side: 5 av 25

6 Søker Hospitant / Praksis 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 15755/ MK/KEV Søker Hospitant / Praksis 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 15759/ MK/KEV Tjenestebevis 2010/ /2013 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 2007/ /2013 Side: 6 av 25

7 Pålegg om å gi opplysninger Pasientsak 2011/ /2013 MK/BHA PHK/TC Sandefjord kommune Barneverntjenesten Oppsigelse 2011/ / Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / SD/KAS SD/KAS Gjensidige Forsikring Oversendelse av klage Pasientsak 2007/ /2013 MK/ASC KK/MKA Pasient- og brukerombudet i Vestfold Side: 7 av 25

8 Svar på tilbud om hospitering Hospitant / Praksis 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 15956/ Forespørsel om helseopplysninger Pasientsak 2013/ / Mottaker if skadeforsikring MK/MFA Avviksmelding Nøtterøy kommune Hjemmestjenesten Samarbeid Nøtterøy kommune 2013 tskrivningsklare pasienter/avvik - Prehospital klinikk 2013/ / KE/SVH 431 Mottaker Nøtterøy kommune PHK/TC Anmodning om journalopplysninger hastesak påminnelse Pasientsak 2011/ / KK/SØV MK/MDM TE NAV Sentralt Yrkessykdommer Side: 8 av 25

9 nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak 2009/ / KK/LHØ Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger 2009/ / KK/LJA Arbeidsbekreftelse 2012/ / KPR/HBR Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger 2010/ / MK/GAN Side: 9 av 25

10 Referat fra dialogmøte / / HR/MJO KPR/MLH NAV RE Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 15967/ HR/MJO KLP Vedtak om fortsatt pensjon fra KLP 2008/ / KLP Vedtak om endring av uførepensjon 2007/ / KLP Side: 10 av 25

11 Oppsigelse 2012/ / HR/MJO HR/MJO Anmodning om spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal Kirurgisk klinikk / / KK/RSA 321 KK/TKL NAV Forvaltning Vestfold nnkalling til dialogmøte 2011/ / SD/JBN NAV Bekymringsmelding barnevernet Pasientsak 2013/ / Mottaker Tønsberg kommune Barneverntjenesten MK/HKB Side: 11 av 25

12 Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon 2008/ / KK/MKE NAV Søker Hospitant / Praksis 2013 Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 15976/ KK/MTØ Fortsatt berostillelse av gjeld testående fordringer / krav / / ADM/TN 150 ADM/TN NAV Steinkjer Anmodning om utskrift av journal Pasientsak 2013/ / KK/TKL KK/TKL Crawford & Company AS Side: 12 av 25

13 Forespørsel om spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/LNA NAV Larvik Bekreftelse 2009/ / KK/EFH Manglende tilbakemelding Pasientsak 2013/ / TE Erklæring om taushetsplikt Hospitanter - MRSA/taushetserklæring/databrukerkontrakt / / Side: 13 av 25

14 Svar på arbeidsavtale ved fast ansettelse 2013/ / Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2008/ / Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2013/ / Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2007/ /2013 Side: 14 av 25

15 Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2007/ /2013 Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2007/ /2013 Søknad om alderspensjon 2010/ / Oppsigelse 2012/ / Side: 15 av 25

16 Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP 2009/ / Skattedirektoratet-Folkeregisteropplysninger KT Norsk Helsenett 2007/ /2013 ADM/EAN 045 ADM/EAN Norsk Helsenett v/kjell Åge Tingstad Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker 2011/ /2013 nnkalling til dialogmøte Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 16004/ HR/LLØ KPR/MLH Side: 16 av 25

17 Svangerskapspenger - Melding om vedtak 2008/ / MK/AH A arbeid - Gravid og trygg på jobb - oppfølgingsplan for friske gravide 2007/ / Mottaker NAV Vedrørende klage på vedtak om Sanksjon arbeidsgiver 2010/ / KK/JE NAV Aa-register Oppsigelse 2012/ / Side: 17 av 25

18 Anmodning om opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ / MK/LWA MK/LWA Gjerdrum kommune Barneverntjenesten Avgjørelse av tilsynssak Pasientsak 2013/ / KPR/MB KPR/MB Fylkesmannen i Vestfold Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet 2011/ / SD/DHO Arbeidstilsynet Økt kvalitet på Fritt sykehusvalg / / ADM/TGR 000 ADM/TGR Helse Sør-Øst Side: 18 av 25

19 Anmodning om journalopplysninger Pasientsak 2013/ / KPR/LNA KPR/LNA TE Oslo Advokatfelleskap nnkalling til dialogmøte 2008/ / KK/CAN NAV Sandefjord Tilbakemelding vedrørende forespørsel om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / KPR/LNA Mottaker Oslo Advokatfelleskap KPR/LNA nformasjon til offentlig melder i barnevernsak Pasientsak 2012/ / MK/MFA TE Sandefjord kommune Barneverntjenesten Side: 19 av 25

20 nnhenting av opplysninger i tilsynssak Pasientsak 2013/ / Fylkesmannen i Vestfold Anmodning om opplysninger Pasientsak 2013/ / TE Tryg Forsikring Svar på anmodning om opplysninger Pasientsak 2013/ / Mottaker Tryg Forsikring Vedtak om opphør av attføringspensjon fra KLP 2011/ / Side: 20 av 25

21 Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP 2007/ / HR/LLØ HR/LLØ Anmodning om opplysninger i barnevernsak Pasientsak 2013/ / KPR/LNA KPR/LNA TE Søndre Land kommune Barneverntjenesten Forsikret Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 16051/2013 HR/MJO HR/MJO KLP Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP 2009/ / Side: 21 av 25

22 Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2008/ / HR/MJO HR/MJO Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2012/ /2013 HR/LLØ HR/LLØ Arbeidsavtale ved fast ansettelse 2007/ / Tilbakemelding vedrørende anmodning om pasientopplysninger Pasientsak 2013/ / KPR/LNA Mottaker Søndre Land kommune Barneverntjenesten KPR/LNA Side: 22 av 25

23 Erstatningssak sakkyndig vurdering Pasientsak 2012/ / KPR/RON KPR/RON Norsk Pasientskadeerstatning Sykepenger - melding om vedtak Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 16061/ HR/MJO KPR/TWE NAV Larvik nnhenting av spesialisterklæring NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/LNA NAV Sandefjord Vestfoldklinikken som utdanningsinstitusjon for legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Vestfoldklinikken som utdanningsinstitusjon for legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin 2013/ /2013 KPR/ØBØ 270 KPR/ØBØ Helsedirekoratet v/guri Spilhaug Side: 23 av 25

24 Forespørsel angående pasient NAV spesialisterklæringer / legeerklæringer / kopi av journal KPR / / KPR/RON 321 KPR/MB NAV Sande Re kommune - Tjenesteavtale Ansettelse av turnuskandidater Turnustjeneste for nyutdannede leger - samarbeid mellom kommuner og 2013/ / ADM/BKR 251 ADM/BKR Re kommune REK sør-øst Engh /842 REK / /2013 ADM/RAA 520 ADM/RAA Forespørsel om helseopplysninger Pasientsak 2013/ / if Helseteam Privat Side: 24 av 25

25 Søknad om godkjenning av Poliklinikk for ADHD og Poliklinikk for spiseforstyrrelser som fordypningstjeneste innen spesialiteten psykiatri Fordypningstjeneste PFA 2013/ /2013 KPR/ATH 321 KPR/ATH Helse Sør-Øst v/gunvor Ånestad Vedrørende omsorgstilbud til inneliggende pasient Pasientsak 2013/ / KK/EMR KK/EMR B 2 Omsorgspartner Vestfold Side: 25 av 25

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2013 nnhold: Tjenestebevis 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2013 Erstatningssak Pasientsak 2012/2630-2 7310/2013 25.04.2013 MK/RGE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05.

Offentlig journal. Forlengelse av arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** HR/LLØ 8530/2013 23.05.2013 15.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Forlengelse av arbeidsavtale Sak/dok nr: 2007/10540-13 Løpenr.: 8530/2013 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/313-2 2093/2009 13.02.2009 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2013 Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post Pasientsak 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09.

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2015 VS: Tilbakeføring av SPSS avtalen til SiV fra 2008 KT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09.

Offentlig journal. Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 16.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2011 Forespørsel om opplysninger Pasientsak 2011/1667-2 9960/2011 09.09.2011 Mottaker f Skadeforsikring NF Tilbud

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09.

Offentlig journal. Innkalling til drøftingsmøte ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/729-12 17696/2014 HR/KHØ 18.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2014 nnkalling til drøftingsmøte 2008/729-12 17696/2014 09.09.2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på muntlig advarsel. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 HR/JJA 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2012 Bekreftelse på muntlig advarsel Personalmappe 2008/64-10 2848/2010 09.03.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer