VERDI- OG LÅNETAKST. Kr Kr Gnr. 40 Bnr. 144 Seksj.nr. 5. Eierbrøk: Rekkehus, Tømmerlia 8A 1684 VESTERØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 400 000. Kr 2 100 000. Gnr. 40 Bnr. 144 Seksj.nr. 5. Eierbrøk: Rekkehus, Tømmerlia 8A 1684 VESTERØY"

Transkript

1 VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Eierbrøk: Kommune: Adresse: Gnr. 40 Bnr. 144 Seksj.nr. 5 1/8 111 HVALER Rekkehus, Tømmerlia 8A 1684 VESTERØY MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr Eiet seksjon Garasje Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 137,0 m² 17,0 m² 134,0 m² LÅNEVERDI: Kr Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann Terje Frost Dato befaring: Rapportdato:

2 1. Om rapporten Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Forutsetninger Generelle forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2007 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand.dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor.takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst. Arealberegning for boenheter: Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2007 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2009'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger for det aktuelle takstobjektet: Oppdraget er å utarbeide en Verdi og Lånetakst for eiendommen/boligseksjon med adresse Tømmerlia 8A i Hvaler kommune. Rapporten er bestilt den av eier Magne Uran. Hensikten med oppdraget er å ansette en normal markedsverdi i forbindelse med salg av eiendommen. Det er brukt elektronisk fuktindikator av type Protimeter SM i rom hvor det erfaringsmessig kan være kritisk med tanke på fuktighet. Arealer og øvrige opplysninger er hentet fra samtaler med rekvirent på befaringsdagen samt opplysninger fra eiendomsdata.no og eiendomsverdi.no og areal fra byggetegninger samt stikkmåltagning på befaringen. Eiendommen består av kjedet enebolig/rekkehus. Det er ikke gjort undersøkelser om mangler i forhold til byggeforskriftene selv om innredningen ellers tilfredsstiller kravene til boligarealer. Offentlige pålegg samt reguleringsbestemmelser og øvrige kommunale forhold, utover matrikkelopplysninger på kommunens kartsider på nett, er ikke kontrollert av takstmannen. Utvendig pipe og yttertak er kun besiktiget fra bakkenivå. Markedsverdien er beregnet på grunnlag av statistikk og sammenlignbare priser i markedet. Den angitte markedsverdien er å anse som veiledende ved omsetning av eiendommen. Eiendommens tekniske tilstand og befatning forøvrig blir ikke ytterligere vurdert utover visuell kontroll. Ved eiendomshandel anbefales det alltid å utarbeide boligsalgsrapport som grunnlag for eiendommens tilstand. 2 av 9

3 2. Konklusjon og markedsvurdering Konklusjon Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Anbefalt låneverdi: Kr Markedsvurdering Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Følgende vurdering er lagt til grunn ved fastsettelse av markedsverdi (normal salgsverdi) for eiendommen: Beregningen av markedsverdien er basert på de forhold som er nevnt i takstdokumentet når det gjelder beliggenhet og teknisk tilstand. Det er i takstverdiene foretatt et erfaringsmessig fradrag for elde, slitasje og utidsmessighet, samt forhold vedr. vedlikehold etc. registrert på befaringen. Markedsverdien er beregnet på grunnlag av statistikk og sammenlignbare priser i markedet. Den angitte markedsverdi er å anse som veiledende ved omsetning av eiendommen. Boligen ligger i et nyere etablert boligområde, bestående i hovedsak av lav trehus/boligbebyggelse, i Tømmerlia på Rød, Asmaløy. Barnevennlig og rolig beliggenhet med kort vei til skole, idrettsanlegg, barnehage, butikk samt til båthavn/marina. Fine bademuligheter i nærområdet samt kort vei til skjærgården med flotte tur- og rekreasjonsområder. Gode bussforbindelser til Fredrikstad sentrum fra hovedveien. Det går også ekspressbuss til Oslo med flere avganger pr. dag. Ca 20min med bil til Fredrikstad sentrum. Tomten er flat og pent opparbeidet med plen, busker og trær. Asfaltert innkjørsel og hellelagt gårdsplass. Tomten har gode lys og solforhold. Tomten er felleseie med 7 øvrige boenheter. Bebyggelsen består av rekkehus/endeseksjon oppført i trekonstruksjon over 1,5 etasjer, ringmur med støpt plate på mark. Yttervegger i trekonstruksjon utvendig kledd med trepanel. Saltak, prefabrikkert tresperrekonstruksjon. Taket er tekket med betongtakstein. Andel av frittliggende dobbeltgarasje, oppført i trekonstruksjon. asfaltert gulv. Saltak trekonstruksjon tekket med asfalttakpapp. Andel av lite frittliggende enkelt anneks/utebod ved innkjørsel. Boligen fremstår med konstruksjon og utførelse samt samt innredninger og overflater av god stand fra byggeår. Løpende vedlikehold er godt ivaretatt Takstmannen er ikke gjort kjent med andre forhold enn det som er nevnt i taksten og som kan begrense verdien ved omsetning av eiendommen. Feil eller mangler er kun avmerket der det er synlige forhold som kan registreres ved en visuell befaring uten tekniske inngrep. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen dersom det finnes feil eller mangler i dokumentet som bør rettes opp. Revisjon Revidert 1/11-13 mht. P-rom 2 etg. 3 av 9

4 3. Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Magne Uran Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Terje Frost Takstmann Tlf.: Magne Uran Eier Tlf.: Dokumentkontroll Andre dok./kilder: Eier Dato Eier foreviste eiendommen og bidro med opplysninger på befaringen. Dato Matrikkelopplysninger fra Hvaler Kommunes kartsider. Dato Utskrift fra Eiendomsdata.no Infobank EDR Vedlegg Nr 1 Dokument/beskrivelse Eiendomsdata/ hjemmelsforhold. Fra Eiendomsdata.no Ant. sider 1 Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 40 Bnr. 144 Seksj.nr. 5 Sameiets navn: Tømmerholtet B2 Forretn.fører: Ingen. Kommentar: Snørydding/strøing har vært belastet med ca 500,- årlig iflg eier. Ingen faste fellesutgifter. Hjemmelshaver: Uran Magne, hjemmelshaver 1/1 Tomt: Eiet tomt. Areal m² Andel fellesareal: 471 m² Areal og hjemmelsforhold iflg. opplysninger fra eiendomsdata.no Formue/fellesgjeld: Ingen fellesgjeld eller innskudd. Konsesjonsplikt: Ikke kontrollert Adkomst: Offentlig adkomstvei Vann: Offentlig vann Avløp: Offentlig avløp Regulering: Regulert område Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel. Bygge-, bolig- og næringsområde, samt område for offentlig og allmennyttige formål. Offentl. avg. pr. år: Kr Offentlige avgifter opplyst av eier, kun estimat. Kjøpesum: Kr År/dato: 2008 Vanlig kjøp ved fritt salg Forsikringsforhold Forsikringsselskap: IF Skadeforsikring. Forsikringstype: Fullverdi Forsikringssum: Kr Premiebeløp: Kr Kommentar: Forsikringopplysninger er oppgitt av eier. 4 av 9

5 Skattetakst Skattetakst: Kr År 2013 I følge opplysninger fra eier. 4. Bygninger på eiendommen Eiet seksjon Bygningsdata Byggeår: Dato tatt i bruk : , iflg eiendomsdata.no Anvendelse: Bolig, tatt i bruk. Konstruksjon En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygging. Eiet seksjon Utvendig Fundamentert på fjell/faste oppfyllte masser, ringmur med støpt plate på mark. Yttervegger i trekonstruksjon reisverk, isolert ihht byggeskikk på oppføringstidspunkt, utvendig kledd med trepanel. Kledningen er godt vedlikeholdt. Ingen større retningsavvik eller setningsskader på vegger oppdaget på befaringen. Trevinduer med 2 lags isolerglass fra byggeår Dører og vinduer er godt vedlikeholdt, med normal elde og slitasje. Saltak trekonstruksjon, prefabrikkert konstruksjon, sannsynligvis undertak/taktro av sutakplater, tekket med betongstein. Skråtak med lufting i sperrefakk samt Kaldtloft er ikke inspisert på befaringen. Ingen symptomer på kondensfukt. Ingen lekkasjer fra taktekket oppdaget på befaringen. Vindskier og kappebord samt gesimser i tre, renner og beslag i plastbelagt stål. Vindskier og renner/beslag er normalt godt vedlikeholdt. En stk elementpipe, pusset inne samt helbeslått over tak. Stigetrinn for feiing samt snøfangere er montert. Pipeløp og påkoblede fyringskilder er ikke inspisert på befaringen, ingen pålegg fra feier iflg eier. Veranda/platting i trekonstruksjon til terreng, adkomst via balkongdør fra kjøkken og soverom. Impregnerte, malte materialer i gulv. Yttertak og pipe er kun inspisert fra bakkenivå. Innvendig Nyere tidsriktig kjøkken- og baderomsinnredning samt tidsmessige overflater og utstyr fra byggeår Fliselagt gulv på baderom og entrè, belegg på vaskerom. Parkett, tregulv og laminat på gulv forøvrig. Noe mindre bom i fliselim samt noen løse flis i gang ved ytterdør. Tapet og Malt MDF panel på vegger, keramiske fliser på bad. Malte slette overflater i himlinger. Toalettrom i 2 etg tilfredsstiller ikke krav til våtromsstandard mtp overflater/sluk. Oppvarmet med el. og el gulvvarme, luft/luft varmepumpe samt rentbrennende vedovn i stue. Innvendig pipeløp og påmonterte fyringskilder er ikke inspisert da dette er utenfor takstmannens sertifiseringsområde. Luftbehandling via selvtrekk med ventiler i vinduer, mekanisk avsug, ikke tilluft baderom, mekanisk avtrekk via kjøkkenventilator. Ventilering ihht forskriftskrav for byggeår. Tilluftsspalte mangler på baderom. Røkvarslere og pulverapparat, utstyr er kun besiktiget ikke testet. V.Vannsbereder fra byggeår plassert på vaskerom (rom med sluk). Vannfordelerskap med sprutdeksel, det er ikke montert siklemikk/avrenning fra vannfordelerskap. Vegghengt/innebygget cisterne, toalett på baderom mangler lekkasjevarsler/siklemikk. Opplegg for vaskemaskin samt vegghengt stål skyllekum på vaskerom. VVS med PVC avløpsrør samt plast vannrør, opplegg fra byggeår. El skap fra byggeår, automatsikringer, 400v anlegg med 40amp hovedbryter, 9 fordelingskurser. Skjult anlegg. El anlegget er kun visuellt inspisert på befaringen. Kontroll av el anlegg ligger utenfor takstmannens kompetanseområde. 5 av 9

6 Kommentar Standard: Eiendommen innehar normal god standard med bygningsdeler samt innredninger og utstyr i hovedsak fra byggeår. Vedlikehold: Normalt vedlikehold er godt ivaretatt. Arealer Etasje 1. etasje 89 Bruksareal BRA m² Primær Sekundær P-rom S-rom etasje Sum bygning Bruttoareal BTA m² Totalt Anvendelse Entré, soverom, stue, kjøkken, vaskerom/bod, soverom 2 Arealer fra tegninger samt stikkmål på plassen. 3 Loftstue, wc/toalettrom, soverom, bod Arealer fra tegninger, ikke kontrollmålt av takstmannen. BTA er skjønnsmessig vurdert. 3 Romfordeling Etasje 1. etasje 2. etasje Primærrom Entré, soverom, stue, kjøkken, vaskerom/bod, soverom 2 Loftstue, wc/toalettrom, soverom Sekundærrom Bod Garasje Bygningsdata Byggeår: Antatt byggeår Anvendelse: Biloppstilling, lagerplass Konstruksjon En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygging. Garasje Utvendig Andel av dobbeltgarasje oppført i trekonstruksjon, utvendig kledd med liggende trepanel, saltak trekonstruksjon tekket med asfalttakpapp. Enkel vippeport i trekonstruksjon. Innvendig Asfaltert gulv, uinnredet åpent reisverk. En biloppstillingsplass/lagerplass. Kommentar Standard: Normal enkel garasjestandard. Vedlikehold: Normalt vedlikehold er ivaretatt. 6 av 9

7 Arealer Etasje Bruttoareal BTA m² 1. etasje 19 Sum bygning 19 Totalt Bruksareal BRA m² Anvendelse Primær Sekundær P-rom S-rom Biloppstilling, lagerplass. Innvendig målte arealer, bruttomål skjønnsmessig vurdert Regler for arealberegning og måleverdige arealer se pkt. 'Om rapporten' og 'Forutsetninger' 5. Beregninger Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Snøryddin/strøing Sum kostnader Kr: Vedlikeholdskostnader er antatt Teknisk verdi bygninger Teknisk verdi er en beregnet verdi for bygningsmassen slik den fremstår på befaringstidspunktet. Fremkommer ved å beregne teknisk nyverdi for tilsvarende bygninger bygget etter dagens tekniske krav, med fradrag for utidsmessighet, alder, vedlikeholdsmangler, skader og gjenstående arbeider. Vedlikeholdsmangler og skader er kun skjønnsmessig vurdert på bakgrunn av enkle visuelle observasjoner på befaringstidspunktet. Normale byggekostnader; utregnet som for nyverdi etter dagens tekniske krav. Fradrag; verdireduksjon utidsmessighet, alder, vedlikeholdsmangler, skader og gjenstående arbeider. Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Eiet seksjon Garasje Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: av 9

8 6. Underskrift Terje Frost Takstmann MNTF / Byggmester/DNV sertifisert 8 av 9

9 Andel av dobbeltgarasje. 9 av 9

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 850 000. Kr 2 600 000. Rekkehus 92,0 m² 85,0 m² Carport m/bod 22,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 850 000. Kr 2 600 000. Rekkehus 92,0 m² 85,0 m² Carport m/bod 22,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 23 Bnr. 654 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/3 Kommune: 1121 TIME Adresse: Rekkehus m/carport i, Bergvegen 6 4340 BRYNE MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 850 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 90 Bnr. 221 Kommune: 540 SØR-AURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 320 000 LÅNEVERDI: Kr 270 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 850 000. Kr 680 000. Austlid hyttesenter 1, Fjellstuevegen 2 2652 SVINGVOLL. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 850 000. Kr 680 000. Austlid hyttesenter 1, Fjellstuevegen 2 2652 SVINGVOLL. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 205 Bnr. 41 m.fl. 522 GAUSDAL Austlid hyttesenter 1, Fjellstuevegen 2 2652 SVINGVOLL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM:,0

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF). Ettertrykk forbudt.

Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF). Ettertrykk forbudt. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Andre oppl.: Kommune: Adresse: Gnr. 15 Bnr. 2092 Leilighet Andelsnr.: 14 1870 SORTLAND Øvre Selnes Vei 12D, 8402 Sortland MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 850 000 Andelsleilghet

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 236 Bnr. 216 Kommune: 301 OSLO MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 700 000 LÅNEVERDI: Kr 2 350 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 14 000 000. Kr 12 000 000. Hytte 93,0 m² 90,0 m² Sjøbu 22,0 m² 22,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 14 000 000. Kr 12 000 000. Hytte 93,0 m² 90,0 m² Sjøbu 22,0 m² 22,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 926 LILLESAND Adresse: Sundet, Blåtangen 4770 HØVÅG MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 14 000 000 LÅNEVERDI: Kr 12 000 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 050 000. Kr 1 850 000. Eiet seksjon 69,0 m² 65,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 050 000. Kr 1 850 000. Eiet seksjon 69,0 m² 65,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 21 Bnr. 53 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 Kommune: 1245 SUND Adresse: Halvpart av tomannsbolig, Tyrnevik 5379 STEINSLAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 050 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

FANTASTISK SKITERRENG

FANTASTISK SKITERRENG a SYNNFJELL GEITLIA ENKEL HYTTE SELGES BILLIG- USJENERT BELIGGENHET FANTASTISK SKITERRENG PRISANTYDNING: 300.000 PRIMÆRROM: 40 KVM VISNING: ETTER AVTALE MED SELGER Informasjon om hytta: Beskrivelse: Enkel

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. "3 roms leilighet i 4-mannsbolig" Hovsmarkveien 21 3520 Jevnaker. Gnr. 145 Bnr. 70 Seksj.nr. 16 Eierbrøk: 80/1280

Verdi- og lånetakst. over. 3 roms leilighet i 4-mannsbolig Hovsmarkveien 21 3520 Jevnaker. Gnr. 145 Bnr. 70 Seksj.nr. 16 Eierbrøk: 80/1280 Verdi- og lånetakst over "3 roms leilighet i 4-mannsbolig" Hovsmarkveien 21 3520 Jevnaker Gnr. 145 Bnr. 70 Seksj.nr. 16 Eierbrøk: 80/1280 JEVNAKER KOMMUNE Utført av: Takstmann Rune Kristoffersen Bånntjernveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Ullern Allé 93, H0407 0381 OSLO Gnr. 28 Bnr. 1031 Seksj.nr. 215 Eierbrøk: 1/218 OSLO KOMMUNE Sammenfattet beskrivelse 2-roms leilighet i 4. etasje, med vestvendt veranda. Panoramautsikt.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953 BEITOSTØLEN. Gnr. 3 Bnr. 617 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 56/765 ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953 BEITOSTØLEN. Gnr. 3 Bnr. 617 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 56/765 ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Jarle Stærnes Taksering - Eiendomsutvikling Sophus Lies gt. 6B 0264 Oslo Mobil : 97792050 E-mail: jarle@akertakst.no Org.nr: 985 438 749 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom Bjødnabakkvegen 24 2953

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

VERDITAKST KR. Gnr 138: Bnr 4540 Leil.nr: 355/42 Andelsnr: 42 1804 BODØ KOMMUNE Leilighet Dronningens gate nr, 62 H0105, 8006 BODØ

VERDITAKST KR. Gnr 138: Bnr 4540 Leil.nr: 355/42 Andelsnr: 42 1804 BODØ KOMMUNE Leilighet Dronningens gate nr, 62 H0105, 8006 BODØ VERDITAKST Betegnelse: Leilighet MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. Boligblokk: Garasjeplass: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 66 m² m² 63 m² 0 m² 750 000 Utskriftsdato: Dato befaring: Utført av autorisert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Stølsvegen 3 5260 Indre Arna. Gnr. 287 Bnr. 456 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 46/1000 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Stølsvegen 3 5260 Indre Arna. Gnr. 287 Bnr. 456 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 46/1000 BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Stølsvegen 3 5260 Indre Arna Gnr. 287 Bnr. 456 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 46/1000 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer