VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET"

Transkript

1 VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET Vi starter ved innkjørselen til Soria Moria kl tirsdag 3. juni Vi går stien over til Voksenåsen, tar kaffe og kake der, går videre ned Thorleif Haugs vei, beser Søtbakken og Voksenkollveien 5 og 6, videre ned Hospitsveien og beser ruinen av Anne Kures Hotel og ender ved Voksenlia stasjon. Hvis noen trenger bilskyss, vil styret være behjelpelig. Ring et styremedlem. I håp om fint vær, vær velkommen. Finn Holden leder 1

2 Og så kom jentene med! av Bjørn Christophersen HER KOMMER GUTTE MUSIKKEN Musikkorps fantes ikke ved noen av skolene i bydelen før mai ble likevel feiret med musikk. Det ble arrangert lokalt tog til Hemingbanen med taler og leker for barna. Først i toget hadde man leiet inn Waisenhusets musikkorps. Waisenhuset holdt til i den staselige, gamle hovedbygningen på Ullevål gård. Landets første guttemusikkorps var blitt startet ved Møllergata skole alt i mai 1902 var Møllergatas guttemusikkorps med i barnetoget. Dette ble opptakten til hele skolekorpsbevegelsen i Norge. Det manglet ikke på advarsler i starten. Fra Helsemyndighetenes side ble det fremholdt at det kunne være skadelig for guttenes helse å spille på de største instrumentene. Det var utelukket at pikene skulle få delta. For småpikene kunne det være direkte helseskadelig, fordi lungene deres kunne ta skade av spillingen. Vinderen Vinderen Guttemusikkorps kom for alvor i gang i 1930, organisert og delvis finansiert av skolens nabo, Ellef Ringnes. Noen gamle instrumenter kunne hentes ned fra loftet på skolen etter tidligere forsøk på å starte et korps mellom 1909 og En mødreforening ble etablert for å skaffe midler til uniformer, banner o.s.v. Det ble holdt utlodninger og 2 solgt billetter til foredragsaftener. Det ble kreert korpsuniformer med et visst bunadspreg etter mønster fra Peikguttene på Majorstuen. Som musikalsk leder engasjerte man en musikkløytnant, Ole Hvam som også komponerte korpsets kjenningsmelodi, Vinderenguttenes marsj. Korpset deltok i mange stevner og arrangementer og påtok seg spilleoppdrag. En gang midt i 1930-årene ble musikantene plassert i en av Holmenkollbanens åpne godsvogner som kjørte opp og ned banen mens det ble spilt marsjer. Det var et ledd i Slemdal, Vinderen og Vettakollen vels aksjon Krigen mot løvetannen. Den gang var det utbredt oppfatning at bare man i hele strøket plukket av de gule blomsterhodene før de satte frø, så ville de vakre gressplenene i strøket ikke skjemmes av slikt ukrutt. De store høydepunktene før krigen var Tysklandsturene. Ellef Ringnes var generalkonsul for Tyskland. Derfor deltok Vinderen Skoles Guttemusikkorps i 1937 og 1938 på stevnet til den National-Sozialistisch Kraft duch Freude - bevegelsen. 19. juni 1937 skrev Aftenpostens utsendte Halvdan Hydle, blant annet: Nu svinger de frem foran Hess tribunen. Den lille kapellmester bukker igjen, slik som man bare lærer det i danseskolen på Vinderen. Og Hess hever smilende armen. Den tordnende applausen og Heilropene som hilste mine små landsmenns spill, ringer ennu i mine ører. Jeg stod og så til øynene rant så fulle at jeg måtte vende dem vekk.

3 Så kom tyskerne til Norge og okkuperte skolen i Krigen brakte musikanter og instrumenter til taushet - ingen 17. mai feiring. Da freden kom i 1945, var nesten alt korpsets utstyr forsvunnet. De første etterkrigsårene var det vanskelig å få tak i nye instrumenter. Mødreforeningen gikk nye veier for å samle inn penger til korpset. Nå arrangerte man mannekengoppvisninger. Et svært populært innslag i lokalmiljøet. I 1959 brøt korpset med en nesten 30 årig tradisjon ved at det begynte å ta opp jenter. Navnet ble forandret til Vinderen Skoles Musikkorps. Ifølge boken Vinderen skole 75 år av Harald W. Orvin fra 1980 opplyses det: Et typisk trekk ved Vinderen korpset har alltid vært at musikantene har vært så lette og greie å ha med å gjøre, særlig på reiser. På korpstur med båt til København i 1966 undret kapteinen seg over at det var mulig å ha så god kustus på en klasse, slik at alle oppførte seg så pent, og ga uttrykk for at det var merkelig at slikt gikk an i våre dager. Loppemarkeder er den økonomiske bærebjelken i ethvert skolekorps. Mødreforeningen gikk i gang med sitt første loppemarked i 1969/70. Det ble holdt i stasjonsbygningen på Vinderen. Den var da fraflyttet og egnet seg ut- Vinderen Skoles Musikkorps ved korpsets 75 års jubileum i En stjerne i båtluen for hvert år i korpset. Aspirantene i rød overdel. De store jubileene 25, 50 og 75 år feires grundig med konserter, middag med foreldrene og gjerne en større utenlandstur. 3

4 merket for loppemarked. Først etter at stasjonsbygningen var revet, ble loppemarkedet flyttet til skolen. Fra midten av 1960-årene startet tradisjonen med at korpset spilte ved flaggheisingen på skolen 17. mai. Stor arbeidsinnsats fra korpsforeldrene er avgjørende for korpsene. På Vinderen fikk korpsforeldrene spise 17. mai frokost på lærerværelset mens musikantene fikk pølser og brus før alle dro til byen for å delta i toget. Fra 1969 kom ordningen med at Vinderen og Slemdal musikkorps om ettermiddagen 17. mai møttes i Ris kirke og deretter toget opp til Hemingbanen til tale for dagen og leker for barna. Øvelsestoget noen dager før 17. mai spilte foran Psykiatrisk klinikk. Før kirken på selve dagen fikk Villa Sole, aldershjemmet i Slemdalsveien besøk. Rundt 1974 ble det slutt på kjønnsdiskrimineringen av fedre. Mødreforeningen skiftet navn til Foreldreforeningen. I 1978 reiste korpset på sin første lange utenlandstur siden Tysklandsreisene før krigen. Tidene hadde skiftet, nå gikk turen til England. Blant annet spilte korpset foran Windsor Castle. Visstnok det eneste utenlandske korps som har fått lov til det. Vinderenkorpset feiret 50 års jubileum i Det ble holdt jubileumskonsert i Universitetets Aula og arrangert festlig lag på skolen for ca 160 musikanter, foreldre og innbudne gjester. De siste 10 årene har korpset satset målbevisst på å bli best som moderne jazzkorps. Korpstilslutningen kan i perioder variere. Men en aktiv Foreldreforening med loppekomite har stått på slik at korpset ved 75 års jubileet i 2005 kunne fremstå som vist på bildet. To musikanter i Slemdal Musikkorps uniform, Bjørn Morten og Asbjørn Christophersen. Tallrike medaljer, en fra hvert jubileum og stevne med andre korps. Vesten kan bli tung med over 30 medaljer for dem som starter som aspiranter åtte år gamle og fortsetter i korpset til opp i videregående skole. 4 Slemdal Høsten 1946 fikk foreldrene ved Slemdal skole et rundskriv der det sto: Som visstnok alle vet, har Slemdal skole intet guttemusikk-korps. Dette er noe nær enestående. Noe må gjøres! Guttekorps har stor oppdragende betydning. Hver enkelt av musikantene må anstrenge seg og yte noe positivt, og samtidig får de følelsen av at de sammen kan utrette noe.

5 På det første møte for foreldrene ble det valgt en innsamlingsnemnd som skulle skaffe penger til instrumenter og til å lønne en instruktør. 20 foreldre ble plukket ut til å samle inn penger i hvert sitt område, eller rode. Innsamlingen var vellykket, før jul var det kommet inn 7000 kroner og de første instrumenter innkjøpt, to ess-klarinetter og en lilletromme. Formålsparagrafen i korpsets vedtekter lød: Korpsets formål er å vekke guttenes interesse for musikk, og gjennom denne form for fritidsbeskjeftigelse søke å fremme et godt kameratskap blant guttene. De første øvelsene startet alt i desember 1946 i starten med instruktør musikkløytnant Hvam som var med å starte Vinderenkorpset 16 år tidligere. Tuberkulosefrykten var den gang stor. I mai 1947 vedtok styret: Da det vel ikke kan unngås at en instruktør må prøve guttenes instrumenter, bør instruktørene for guttemusikk-korps legeundersøkes på samme måte som skolene øvrige personale. Musikkorpset ved Slemdal vokste raskt til 33 gutter etter et år. Man betalte en kontingent på kr 20 årlig. Elevens foresatte måtte forplikte seg til: Å sørge for at eleven møter til fastsatt time og at han øver regelmessig hjemme. En Slemdalsguttenes marsj ble komponert av August Møller som overtok som dirigent og instruktør alt i Han ledet korpset i 20 år. En første opptreden fant sted 17. mai 1947 ved avdukingen av minnestenen for de falne elever ved Riis skole. Korpset manglet ennå uniformer, fane og vel noe rutine. En effektiv drakt- og fanenemnd ble nedsatt. Den 17. mai 1948 spilte korpset for første gang i barnetoget opp Karl Johan med nye uniformer, som etter den alminnelige mening var særdeles vellykket. Stoffkvalitet og innfarging var den gang like etter krigen ikke som nå. I regnvær smittet rødfargen over på både musikantene selv og de hvite skjortene. I mai 1950 ble den nye fanen avduket i skolegården under stor festivitas mens korpset spilte Fanemarsj skrevet spesielt for anledningen. Fanen fremstiller guden Heimdal, Valhalls vokter som blåser i Gjallarhorn og rider på hesten Gulltopp fra Himinbjørg over brua Bivrost. Korpset hadde fått lov til å kopiere motivet fra et bilde av maleren Henrik Backer som selv bodde på Slemdal. Første korpstur i 1949 gikk til musikkstevnet i Kristiansand med ekstratog fra Oslo med 1000 andre musikanter og overnatting på gulvet i klasserom. Referatet forteller: Det ble noen uforglemmelige dager, og guttene var under hele turen kjekke og greie å ha med å gjøre. Men disiplinen blant guttene var ikke alltid like god. På et styremøte i 1962 ble disiplinen diskutert: og man ble prinsipielt enige om at de verste bråkmakere og de mest uinteresserte ikke skulle tildeles stjerne. Det ble diskutert om det var formålstjenelig å premiere skikkelig oppførsel med stjerner. Man valgte likevel en myk linje å fortsette med denne praksis som var å gi en gullstjerne som ble sydd fast på båtluen for hvert år i korpset. Sykling med instrumentene var forbudt. Likevel har man nok kunnet observere atskillige syklister med instrumenter på rygg eller bagasjebrett. Hadde man visst at noen om vinteren akte på 5

6 store instrumentkasser ned bakkene til skolen, ville vel det også blitt forbudt. Spørsmålet om å slippe jenter til i korpset kom opp i På årsmøtet var man usikker på om man egentlig ville likestille pikene med guttene og om særlig mange jenter ville være interessert. Det ble vedtatt å åpne for 4-5 piker på instrumenter som kunne egne seg for dem, klarinetter. I følge referatet fra årsmøtet: Det var en forutsetning at foreldrene her (jentenes) - om nødvendig selv må bekoste innkjøp av instrument (anslagsvis pris oppgitt til kr. 600). Styret var imidlertid på gli. På styremøte kort tid etterpå var spørsmålet Piker i korpset oppe og skapte straks en livlig debatt, men man ble tilslutt enige om at eventuelle piker måtte bli å likestille med guttene. Ved neste opptak meldte det seg 12 jenter og 25 gutter som aspiranter. Det første loppemarkedet ble holdt i 1968 og innbrakte mer enn ventet med en nettoinntekt på hele kr i følge referatet. Etter senere fall i pengeverdien og økt aktivitet i korpset, er man nå neppe fornøyd før inntektene blir på noen hundre tusen. Da Svendstuen skole ble etablert, ble argumentene for og imot å starte et eget korps der vurdert. En far kunne på møtet opplyse hvor mange vafler man måtte selge for å kjøpe en enkelt trompet. Da Slemdal Skoles Musikkorps kom med tilbud om at elever fra Svendstuen kunne begynne i korpset på Slemdal, ble tilbudet tatt godt imot. Korpset byttet navn til Slemdal Skolekorps Aspiranter i Grindbakken Skoles Musikkorps uniform. Nora, Eirik og Marianne Vikanes på tur i det store utland. Årlige turer i Norge og med års mellomrom til utlandet samler og motiverer korpsmedlemmene. 6 Grindbakken Grindbakken skole ble åpnet i Mens det tok årtier før Vinderen og Slemdal skoler fikk sine musikkorps, gikk det imponerende raskt på Grindbakken. Det tok bare et år å få i gang et musikkorps. Samtidig ble det startet et kor ved skolen. Grindbakken Skoles Musikkorps kan nå i 2008 feire sitt 25 års jubileum. Jubileer feires med stor akti vitet der som ved de fleste skolekorps. Korpset har satset mest mulig på å benytte instruktører fra Norges Musikkhøgskole. Det er et aktivt og entusiastisk korps som fikk 4. plass i Oslomesterskapet for janitsjarkorps nå i 2008.

7 Downs and ups Skolekorpsene har arbeidet i både motvind og medvind. Det kan ha vært konkurranse fra andre fritidsaktiviteter. Kanskje vi nå også kan nevne dataspill? Noen idrettsaktiviteter mottar offentlig økonomisk støtte i en helt annen størrelsesorden enn musikkorpsene. I korpsene selv har perioder med noe lavere aktivitet vært avløst av storhetstider ved en lykkelig kombinasjon av særlig engasjerte og iderike foreldre og særlig inspirerende dirigenter. fortsatt i egne band. Noen foreldre har klaget over alt arbeidet, noen har til og med av den grunn frarådet andre familier å la sine barn begynne i korps. Vi kommer antakelig nærmere sannheten ved å peke på den glede mange får ved det fellesskap og sosiale nettverk som korpsforeldre opplever. For igjen å sitere Harald W. Orvin: Det var mange som etter hvert fant ut at samarbeidet i forbindelse med korpset var en fin anledning til å bli kjent med andre i kretsen og komme inn i miljøet. Foreldrenes og dirigenters innsats for skolekorpsene Historien om skolenes musikkorps er også en historie om et meget stort antall av strøkets foreldre som har gjort en stor frivillig og ulønnet innsats. De kunne fortjent å bli nevnt alle sammen. Økonomiske tilskudd fra det offentlige har vært helt ubetydelige. Noen skolelærere har engasjert seg, særlig i tidligere år. En enkelt vaktmester skal nevnes, vaktmester Noreng som sammen med sin kone sto på for musikkorpset på Vinderen i mange år og for korpset på Slemdal de første årene der. En rad dirigenter har vært ansatt. Flere har været særlig inspirerende og har gitt av seg selv i arbeidet med våre barn. Barn og foreldre har fått meget igjen. Mange barn har fått lagt grunnlaget for sin musikkglede, lært noter og fått spilletrening. Gjennom korpsene har de fått et sosialt nettverk i tillegg til det skoleklassen og det nære nabolag har kunnet gi. Etter start som korpsbarn har atskillige 7

8 VOKSENKOLLVEIEN 5 III av Harald Ulvestad og Maria Sundby I medlemsblad for Vinderen Historielag nr. 4/2007 ble historien og dokumentasjon vedrørende Voksenkollveien 5 frem til ca 1930 presentert. I nummer 1/2008 har Bamse Valeur et interessant og verdifullt supplement om det samme tidsrom og om menneskene som levde der. Eiendommen Seelhorst ble bebygget i 1915/1916 av familien Einar Hansen og solgt til Ole O. Troldmyr i 1930 og fikk da navnet Troldheim. Ole O. Troldmyr kom fra gården Troldmyr på Tjelle i Nesset i Romsdal, like i nærheten av Nesset prestegård der forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp atskillige år tidligere. Den store forfatter beskriver området slik: En av de skjønneste Gaarde i Landet, som den ligger der bredbarmet mellom to møtende Fjorde med grønt Gjæld over seg, Fossefald og Gaarde på den motsatte Strand, bølgende Marker og Liv inde i Dalbunden, og utover Fjorden Fjælde med Næs i Næs skydende ut i Sjøen og en stor Gaard ute på hvert. Ole Olsen Troldmyr var født i 1888, og vi vet forholdsvis lite om ham til han etablerte seg i Oslo. Seelhorst blir Troldheim Da Ole Troldmyr i 1930 kjøpte villa Seelhorst i Voksenkollveien 5, engasjerte han arkitekt Hans Backer Fürst og fikk utført en storslagen om- og påbygging av hovedhuset i en tidstypisk nyklassisistisk stil. Grunnflaten ble utvidet fra 147 m² til 241. Hovedhusets første etasje ble i hoved sak innredet til gedigne festsaler med kostbare gobeliner, krystallysekroner og lampetter og pynte- og dekorasjonsgjenstander av sjelden klasse. En av festsalene ble kalt Den franske rokokkosal, den andre Den italienske rokokkosal. En tredje ble kalt Dagligstuen. I Filmstuen var det fullt utstyr for filmfremvising. Angivelig skulle han ha eid Napoleons seng i sort og gull og to urner som hadde Gården Troldmyr, Tjelle i Nesset kommune i Romsdal ca

9 Kart over Holmenkollen/Voksenåsenområdet, fra Oslo Kartboka 2004, utgitt av Cappelen. Voksenkollveien 5 markert med stort rødt tall, ved krysset Voksenkollveien/ Thorleif Haugs vei, som tidligere het Observatorieveien. vært en gave til prinsesse Lamballe fra kardinal Richelieu. I kjelleren ble det også innredet festsaler (Bodegaen). Han hadde på veggene i kjelleren og i Riddersalen fått malt kjente latinske sitater. Ett av dem var De Te Fabula Narratur Det er deg fortellingen handler om, et kjent sitat fra Horats satirer. Ett av rommene ble innredet som en liten kirke (Kapellet) med egen inngang og et lite spir med klokke og kors på toppen. Altertavlen var kopi av altertavlen i gamle Molde kirke, originalen malt av Axel Ender i 1887 og forestilte kvinnene som kom til graven påskemorgen. Litt senere fikk Ole O. Troldmyr oppført en garasje med en liten leilighet med samlet grunnflate 94 m². Takhøyden i garasjen var 2.70 meter og 3.50 i andre etasje. Bygningssjefen i Aker ga sin godkjennelse under forutsetning at garasjen utføres av ildfast materiale og at sidebygningens 2nen etasje kun benyttes til tørreloft og ikke til beboelse. Tørkeloftet ble innredet til en fantastisk festsal med anretning. I det hvelvede taket var det malt engler, og i gulvet var det nedfelt en åttekantet stjerne. I tillegg ble det oppført en egen tjenerbolig som huset ekteparet som arbeidet på eiendommen. Også utvendig på eiendommen ble det utført omfattende arbeider. Det praktfulle trappeanlegg mot Voksenkollveien måtte få egen dispensasjon. Et myrlendt område bak huset, der det rant inn en liten bekk, ble omgjort til et tjern (svanedam). Bekkens videre løp resulterte i 1932 i en sak som ble ført helt til Høyesterett, da naboen i Villa Luna mente at de mistet sin vannforsyning ved de arbeider som ble foretatt i Troldheims parkanlegg. Høyesterett frikjente Troldmyr. Svanedammen, parkanlegget og hele hovedhuset var belyst om kvelden 9

10 Troldheim 1932 etter utvidelsen og ombyggingen. og natten og ga en utrolig effekt, synlig over store deler av byen. På eiendommen var det dessuten tre fontener med springvann. A/S Hygiene 28. oktober 1932 ble det holdt konstituerende generalforsamling i det nystiftede aksjeselskap A/S Hygiene, med formaal at drive fabrikasjon, handel og agenturvirksomhet med hygieniske artikler og hvad dermed staar i forbindelse, idet man ogsaa forbeholder seg rett til fabrikasjon og handel med andre varer. Selskapets styre besto av direktør Ole O. Troldmyr. Forretningsfører var Olaf J. Troldmyr, hans brorsønn som senere også ble hans forretningspartner. Den 12. desember 1932 ble aksjeselskapet Postordreforretningen A/S stiftet, med 10 samme formål. Ole O. Troldmyr ble dette selskaps direktør og forretningsfører. Og dermed begynte en meget blomstrende og lukrativ handelsvirksomhet. Selv om Ole O. Troldmyrs forretningsvirksomhet, ved dets vareutvalg, ble latterliggjort og sterkt kritisert, kom han likevel i riktig tid. Faktisk samtidig med Karl Evang som var den store folkeopplyser med sin enorme aktivitet innen seksual- og prevensjonsopplysning på begynnelsen og midten av 1930-tallet. I 1932, selvsamme år som Ole O. Troldmyr begynte sitt salg av hygieniske artikler, utga Karl Evang det første nummer av Populært Tidsskrift for Seksuell Opplysning. Første nummer ble utgitt i eksemplarer. Evangs formulerte mål var en kamp mot den store uvitenhet om kjønnslivet og at arbeiderklassens kvinner ikke skulle ødelegges av mange barnefødsler. I så måte var Ole O. Trold-

11 myr og hans forretninger pionervirksomhet innen prevensjon, vesentlig basert på postordresalg og diskret forsendelse i nøytral innpakking. Både A/S Hygiene og A/S Postordreforretningen ble slått konkurs i og oppsto samme år som Nye A/S Hygiene og Nye Postordreforretningen A/S. I 1942 ble Voksenkollveien 5 etablert som eget aksjeselskap. Det ble senere investert i eiendommer, bl.a. på Jernbanetorget, i Bygdø Allé, Oscarsgatehjørnet A/S (Oscarsgate 61), en sommervilla i Vollen i Asker, hytte på Lillehammer, rekkehusleilighet på Tåsen, gård i Romsdal, eiendom på Nesodden og Ustaoset. Han eide også Åneby fabrikker som drev med trelast. I 1956 ble Voksenkollveien 6 kjøpt og omdannet til aksjeselskap med Ole O. Troldmyr som hovedaksjonær, solgt videre i 1970 til Hans Preben Mehren. Krigstiden Ole O. Troldmyrs eiendom Voksenkoll veien 5 ble rek virert av tyskerne under krigen. I 1945 ble den tvangs rekvirert av norske myndigheter, og frem til 1948/49 var det bolig for flere marineoffiserfamilier. Først i 1949 fikk han flytte tilbake. Selskapelighet Ole O. Troldmyr var homofil på en tid det var uvanlig å stå åpent frem slik han gjorde. Det var nok de som rynket på brynene over en slik person, kombinasjonen selger av hygieniske artikler og homofili. Han var en generøs mann, bl.a. sørget han for rikelige bidrag til skytterlaget i sin barndomsbygd. Han var hjemme- og slektskjær og hadde Hovedtrappen til Troldheim hadde marmorløver på begge sider (før de ble stjålet i 1988). 11

12 Over: Engler i det hvelvede tak over Riddersalen i andre etasje av garasjen. Under: Selskapelighet i Troldheim Ole O. Troldmyr sittende nest lengst til venstre. Denne festsal, kalt Riddersalen, var i andre etasje over garasjen, vi aner det hvelvede tak. 12

13 Over: Servitørene var korrekt antrukket ved en slik flott begivenhet. Under: Ole O. Troldmyr i midten blant sine venner, i en av festsalene i hovedhusets kjeller. Han bærer en orden, et St. Georgskors i bånd, trolig en fortjenesteorden for handelsstanden. Kjente norske kunstnere hadde dekorert veggene ut fra hovedtema: Norden, Syden og Montmartre. 13

14 Over: Veggdekorasjonen viser Troldmyrgården i Nesset i Romsdal. Under: Stor stemning på fest i Troldheim. Det danses i kjelleren. Ved festene var det også kunstneriske innslag, oftest av kjente sangere og skuespillere. 14

15 Over: Ole O. Troldmyrs sommerhytte i Vollen i Asker. Under: Annonse fra Aftenposten Den samme reklame gikk på nesten hver forestil ling på kino, med grønt kors på lilla bunn. nær kontakt med familie og venner og besøkte ofte Tjelle. Til Oslo Bymuseum testamenterte han en sølv blomsteroppsats urne på kilo, laget av David- Andersen og innkjøpt fra Verdensutstillingen på Frogner i Men først og fremst var han en dyktig forretningsmann og en vennekjær person som elsket å samle sine venner til storslått selskapelighet. Ved et par av disse anledninger hadde han fotograf til stede og har for alltid dokumentert fordums prakt og eleganse i selskapslivet på slutten av 1930-tallet. Mange av de kjente kunstnere og skuespillere var hans nære venner. Per Aabel og Aase Bye var nok de som sto ham nærmest i venneflokken. I tillegg var han kunstsamler og hadde økonomi til å kjøpe verdifulle kunstgjenstander, likeså engasjere norske kunstnere til oppdrag i sitt hjem. 15

16 16

17 Til venstre over: Her er rivingen kommet godt i gang halve huset i Voksenkollveien 5 og garasjen er borte. Til venstre under: Effektive maskiner brukte en formiddag på å rive det hele. Over: Men utsikten er fortsatt like praktfull. Under:Det hele jevnet med jorden, Villa Seelhorst/Troldheim er borte for alltid. 17

18 Eiendommen Voksenkollveien 5 er klargjort for den nye tid. Ole O. Troldmyr døde 7. juni 1967, 79 år gammel, og forvaltningen av eiendommene ble ført videre av brorsønn Olaf J. Troldmyr og hans familie. Olaf J. Troldmyr døde i Den dagen, da alle på eiendommen Voksenkollveien 5 og naboene var i begravelsen, ble de to marmorløver nederst på trappen mot Voksenkollveien stjålet og er senere aldri kommet til rette. Tips? Voksenkollveien 5 fredet og revet Eiendommen Voksenkollveien 5 ble erklært verneverdig og ble også fredet. Eiendommen ble solgt ut av familien i til Valid Eiendomsformidling A/S. Senere skiftet eiendommen eier flere ganger. Huset og eiendommen for øvrig ble bare overlatt til seg selv, hærverk og neglisjeringen gjorde sitt til at forfallet kom så langt at det ble gitt tillatelse til rivning. Kort tid etter ble alle bygninger på eiendommen revet, med vegg- og takmaleriene, kopien av alteret i Molde gamle kirke og for øvrig alt nagelfast inventar. En ubeskrivelig vandalisme. Og dermed var også det fantastiske eventyr om bondesønnen fra Romsdal Ole O. Troldmyr og hva han hadde utrettet og ervervet, kommet til veis ende.

19 Men la oss likevel la minnene leve om det som engang var, før hærverk og forfall hadde herjet alt for lenge. Dette foto: Finn Holden. Det er så mange hus og andre bygninger i vårt område som i dag kun lever i minnene og på gamle fotografier. Selv hus som bare er 30 år gamle, risikerer å lide samme nedrivningsskjebne som Troldheim. Bevaringsverdige, funksjonelle og godt vedlikeholdte hus forsvinner. De som er definert som naboer, får nabovarsel, alle andre er uvitende. Den nye bebyggelse i Voksenkollveien 5 og nærmeste nabolag er foretatt med nennsom hånd. Dagens moderne trend er imidlertid Town houses, gjerne 6 10 på en tomt der det før sto ett hus med omgivende hage. Og med 45 m² grunnflate, kjeller og garasjer under jorden og terrasser på flate tak 9-10 meter over bakken er kanskje dette fremtidens attraktive boligform? Ta bilder av det som er nå, mens vi fortsatt har muligheten! En hjertelig takk til Olav Troldmyr for utlån av dokumenter og bilder samt omfattende opplysninger om eiendommen Voksenkollveien 5. Bildene fra rivningen av Troldheim har vi fått utlånt av Harald Sandvik, også en stor takk til ham. 19

20 ÅRSPROGRAM FOR Utgi fire medlemsblad i året. Arbeide videre for at styret skal virke som en redaksjon for bladet. Alle tidligere artikler i bladet er søkbare på vår hjemmeside. Selge gamle årganger av bladet. 2. Avholde fire medlemsmøter, inklusive den europeiske kulturminnedagen søndag 14. september. Temaet i år er: Mangfoldig fritid. Hvor og hvordan har vi brukt og bruker vi fritiden vår? Hvilke spor viser fritiden i landskapet? 3. Fortsatt fotografere hus i bydelen som trues av nedriving. 4. Fortsatt dataregistrere bilder, tegninger, postkort osv. i bydelen. Motivere medlemmer til å låne bilder til bildedatabasen på Deichmanske bibliotek. Alle bildene i databasen er søkbare på Deichmanskes hjemmeside. 5. Forstørre flere bilder og skifte utstilling i glassmonteren på Vinderentorvet. 6. Foreta intervjuer med eldre i bydelen. Medlemmer bes om å foreslå for styret folk som kan intervjues. 7. Fortsette å skrive artikler om steder på Kulturminnekartet over tidligere Bydel Vinderen. 20

21 REFERAT FRA ÅRSMØTET Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Til møteleder ble Øyvind Gaukstad valgt. 3. Til referent ble valgt Anita Kildal og til å underskrive protokollen ble valgt Anne Wenche Ore og Wenche Undrum. 4. Årsmeldingen ble opplest av VHs leder, Finn Holden, og den ble godkjent av forsamlingen. Deretter ble årsregnskapet presentert av Harald Ulvestad. En kommentar vedr. budsjettet, var at det ikke var samsvar mellom antall medlemmer og kontingentinntekter. Dette ble forklart med at det i medlemsmassen er en del livsvarige medlemmer og en del som mottar bladet gratis. Budsjettet er satt opp på basis av medlemskontingent på kr 100. Regnskapet ble godkjent. 5. Det var ingen innkomne saker. Det faktum at gjennomsnittsalderen av VHs medlemmer er svært høy, er et tema som har vært oppe på tidligere møter - også i år. 6. Forslag til kontingentforhøyelse ble kort begrunnet med endrede/økte utgifter til distribusjon av bladet (utførlig begrunnelse kan leses i Nytt fra leder i nr 1/08). I tillegg kommer at VH har hevet ambisjonsnivået mht. oppheng av foto på Vinderentorget (profilering). En kontingentforhøyelse til kr 200,- ble godkjent av Årsmøtet. 7. Leder Finn Holden var på valg og ble gjenvalgt. Styremedlemmene Anita Kildal, Seyna Sønnichsen og Harald Ulvestad var på valg og samtlige ble gjenvalgt. Frank Ødegaard tar ikke gjenvalg. Som nytt styremedlem ble valgt Henning Krohg Stabell. 8. Styret foreslo at valgkomiteens medlemmer Wenche Undrum, Øyvind Gaukstad og Gunnar Sunde blir gjenvalgt. Revisor Jon Erik Naalsund var ikke på valg og han fortsetter. Revisor Tore Holst ble gjenvalgt. 9. Årsprogrammet ble gjennomgått og bifalt. Medlemmene oppfordres til å benytte seg av den nå så omfangsrike bildedatabasen til historielaget på Deichman. Clemens Saers, som er ansvarlig for hjemmesiden, kunne opplyse om at innholdsfortegnelse av alle bladene og gamle blader i sin helhet er å finne på nettet. En oppfordring gikk til alle medlemmer om å bidra med stoff og foreslå intervjuobjekter. 10. Etter et svært morsomt og inspirerende kåseri av Per Anders Nordengen, med tittelen Livsglede i humor og alvor var det kaffe og julekake og tilslutt den formelle delen av Årsmøtet. 21

22 GRETE PRYTZ KITTELSEN av Finn Holden Hjemme har jeg et grønt emaljefat som jeg fikk som gave for noen tiår siden. Det er fremdeles like enkelt, vakkert og moderne som det var den gang. Formgiveren var Grete Prytz Kittelsen, som nå har en stor separatutstilling i Kunstindustrimuseet. Hun er femte generasjon gullsmed og fikk en flying start. Hun ble utdannet, først i Oslo, så i USA. Like etter krigen startet hun sin karriere og utviklet sin egen stil med emalje på sølv eller på stål. Hun freste i metallet med et tannlegelignende bor. Dette ga unike mønstre i emaljearbeider som flere generasjoner i Norge kjenner. Det er serieproduserte, fargeglade og enkle skåler og fat fra Cathrineholm ved Halden, som står på bord og hyller i mange hjem, og eksklusive sølvsmykker fra familiefirmaet J. Tostrup. Grete Prytz Kittelsen har vunnet mange internasjonale priser og er representert og solgt over store deler av verden. Utstillingen omfatter verk fra hele hennes lange periode som dronningen av Scandinavian Design. Den omfatter 250 gjenstander fra slutten av 1940-årene til rundt Å gå gjennom utstillingen er som å gå gjennom seks Grete Prytz Kittelsen med "perlen blandt kokekar". Alle foto: Finn Holden med tillatelse fra Nasjonalmuseet. 22

23 23

24 tiår med brukskunst, som vi alle kjenner og de fleste av oss har eller har hatt hjemme. Her er fat, boller, askebegre, kasseroller og smykker, enkle og vakre. Målet hennes var hele tiden å lage brukbare, enkle og pene gjenstander som var rimelige å masseprodusere for å gjøre dem tilgjengelige for folk flest. I tillegg til alle de kjente fatene og bollene rommer utstillingen også mange fargerike og tidløse smykker. For alle som har levd en stund, vil utstillingen vekke gjenkjennelsens glede. For alle som er glad i kunst, er utstillingen også en glede i skjønnhet. Utstillingen varer til 31. august. Senere skal den gå videre til gallerier i utlandet, bl.a. til Museum of Modern Art i New York. Gjenstandene er blitt populære samler objekter nå også for japanere. De tråler bruktbutikker i Skandinavia etter hennes arbeider. Aftenposten 10. mai Bildene over: Fra utstillingsbrosjyren. Foto: Børre Høstland/Nasjonalmuseet. 24

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN -en perle øverst på Holmenkollen! Velkommen til kultur og konferansehotellet Voksenåsen! Høyt hevet øverst Oslo ligger Voksenåsen. Et elegant,

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

bolig To hjem Trine Wilhelmine Rønnevig deler ett hus med mannen og ett med kunsten. TIRSDAG 18. JANUAR 2011

bolig To hjem Trine Wilhelmine Rønnevig deler ett hus med mannen og ett med kunsten. TIRSDAG 18. JANUAR 2011 bolig TIRSDAG 18. JANUAR 2011 To hjem Trine Wilhelmine Rønnevig deler ett hus med mannen og ett med kunsten. 2 Tirsdag 18. januar 2011 Agderposten bolig 3 16 INNHOLD 3 Mitt andre hjem 16 Fly bort rotet

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

H. C. Andersen: Keiserens nye klær

H. C. Andersen: Keiserens nye klær H. C. Andersen: Keiserens nye klær For mange år siden levde det en keiser som var så veldig glad i pene, nye klær at han brukte alle pengene sine for å pynte seg. Han brydde seg ikke om soldatene sine,

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JANUAR 2012 Hei Så var vi allerede kommet godt i gang med et nytt år, og i januar har vi vært så heldige å få oppleve litt snø, og hva det innebærer. Noen syns jo det er veldig

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009 www.vestagdermuseet.no Til lærerne Vi på museet gleder oss til å tilby barnehager og skoler i regionen masse

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no FLEKKEFJORD MUSEUM skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i samarbeid med

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 HVALER KOMMUNE «Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Referat fra årsmøte 2009 Sjetne skolekorps

Referat fra årsmøte 2009 Sjetne skolekorps Referat fra årsmøte 2009 Sjetne skolekorps Tid: Tirsdag 10. Mars 2009 kl 1800 Sted: Sjetne skole, ungdomskolepaviljongen Dagsorden 1. Konstituering 2. Godkjennig av dagsorden 3. Styrets årsberetning og

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Karpathos er den nest største og den sydligste øya i den greske øygruppa Dodekanesene (Tolvøyene), som ligger øst i Egeerhavet. Karpathos er 50 km. lang og 11 km. på det bredeste

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side Nr 1/2016 innhold i dette nummer: Småklipp fra arrangementer i velkretsen Turforslag til skitur Kjekstadmarka Utbygging Gamle Heggedalsvei Sørhellarennet Lørdag 5. mars innkalling TiL ÅrSmøTe Torsdag 17

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 Etter å ha ankommet Rhodos på søndag og gjort oss kjent, både i ny-byen og gamlebyen, fortsatte vi utforskningen av øya. Dette er rett bort i gata der vi bor. Etter

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès V I N T U R Ekjord har helt siden sin spede begynnelse vært opptatt av å tilby det norske markedet det beste av det beste av hva verden har å tilby av vin. Og vår erfaring er at vakker natur og omgivelser

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps

Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps 12.mars 2013, Personalrommet til Grefsen Skole Oppmøte 38 av 61 familier. Dagsorden: 1. Behandling av innkalling. 2. Behandling av dagsorden. 3. Valg av møteleder,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer