VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET"

Transkript

1 VÅRTUR VELKOMMEN TIL VÅRTUR MED HISTORIELAGET Vi starter ved innkjørselen til Soria Moria kl tirsdag 3. juni Vi går stien over til Voksenåsen, tar kaffe og kake der, går videre ned Thorleif Haugs vei, beser Søtbakken og Voksenkollveien 5 og 6, videre ned Hospitsveien og beser ruinen av Anne Kures Hotel og ender ved Voksenlia stasjon. Hvis noen trenger bilskyss, vil styret være behjelpelig. Ring et styremedlem. I håp om fint vær, vær velkommen. Finn Holden leder 1

2 Og så kom jentene med! av Bjørn Christophersen HER KOMMER GUTTE MUSIKKEN Musikkorps fantes ikke ved noen av skolene i bydelen før mai ble likevel feiret med musikk. Det ble arrangert lokalt tog til Hemingbanen med taler og leker for barna. Først i toget hadde man leiet inn Waisenhusets musikkorps. Waisenhuset holdt til i den staselige, gamle hovedbygningen på Ullevål gård. Landets første guttemusikkorps var blitt startet ved Møllergata skole alt i mai 1902 var Møllergatas guttemusikkorps med i barnetoget. Dette ble opptakten til hele skolekorpsbevegelsen i Norge. Det manglet ikke på advarsler i starten. Fra Helsemyndighetenes side ble det fremholdt at det kunne være skadelig for guttenes helse å spille på de største instrumentene. Det var utelukket at pikene skulle få delta. For småpikene kunne det være direkte helseskadelig, fordi lungene deres kunne ta skade av spillingen. Vinderen Vinderen Guttemusikkorps kom for alvor i gang i 1930, organisert og delvis finansiert av skolens nabo, Ellef Ringnes. Noen gamle instrumenter kunne hentes ned fra loftet på skolen etter tidligere forsøk på å starte et korps mellom 1909 og En mødreforening ble etablert for å skaffe midler til uniformer, banner o.s.v. Det ble holdt utlodninger og 2 solgt billetter til foredragsaftener. Det ble kreert korpsuniformer med et visst bunadspreg etter mønster fra Peikguttene på Majorstuen. Som musikalsk leder engasjerte man en musikkløytnant, Ole Hvam som også komponerte korpsets kjenningsmelodi, Vinderenguttenes marsj. Korpset deltok i mange stevner og arrangementer og påtok seg spilleoppdrag. En gang midt i 1930-årene ble musikantene plassert i en av Holmenkollbanens åpne godsvogner som kjørte opp og ned banen mens det ble spilt marsjer. Det var et ledd i Slemdal, Vinderen og Vettakollen vels aksjon Krigen mot løvetannen. Den gang var det utbredt oppfatning at bare man i hele strøket plukket av de gule blomsterhodene før de satte frø, så ville de vakre gressplenene i strøket ikke skjemmes av slikt ukrutt. De store høydepunktene før krigen var Tysklandsturene. Ellef Ringnes var generalkonsul for Tyskland. Derfor deltok Vinderen Skoles Guttemusikkorps i 1937 og 1938 på stevnet til den National-Sozialistisch Kraft duch Freude - bevegelsen. 19. juni 1937 skrev Aftenpostens utsendte Halvdan Hydle, blant annet: Nu svinger de frem foran Hess tribunen. Den lille kapellmester bukker igjen, slik som man bare lærer det i danseskolen på Vinderen. Og Hess hever smilende armen. Den tordnende applausen og Heilropene som hilste mine små landsmenns spill, ringer ennu i mine ører. Jeg stod og så til øynene rant så fulle at jeg måtte vende dem vekk.

3 Så kom tyskerne til Norge og okkuperte skolen i Krigen brakte musikanter og instrumenter til taushet - ingen 17. mai feiring. Da freden kom i 1945, var nesten alt korpsets utstyr forsvunnet. De første etterkrigsårene var det vanskelig å få tak i nye instrumenter. Mødreforeningen gikk nye veier for å samle inn penger til korpset. Nå arrangerte man mannekengoppvisninger. Et svært populært innslag i lokalmiljøet. I 1959 brøt korpset med en nesten 30 årig tradisjon ved at det begynte å ta opp jenter. Navnet ble forandret til Vinderen Skoles Musikkorps. Ifølge boken Vinderen skole 75 år av Harald W. Orvin fra 1980 opplyses det: Et typisk trekk ved Vinderen korpset har alltid vært at musikantene har vært så lette og greie å ha med å gjøre, særlig på reiser. På korpstur med båt til København i 1966 undret kapteinen seg over at det var mulig å ha så god kustus på en klasse, slik at alle oppførte seg så pent, og ga uttrykk for at det var merkelig at slikt gikk an i våre dager. Loppemarkeder er den økonomiske bærebjelken i ethvert skolekorps. Mødreforeningen gikk i gang med sitt første loppemarked i 1969/70. Det ble holdt i stasjonsbygningen på Vinderen. Den var da fraflyttet og egnet seg ut- Vinderen Skoles Musikkorps ved korpsets 75 års jubileum i En stjerne i båtluen for hvert år i korpset. Aspirantene i rød overdel. De store jubileene 25, 50 og 75 år feires grundig med konserter, middag med foreldrene og gjerne en større utenlandstur. 3

4 merket for loppemarked. Først etter at stasjonsbygningen var revet, ble loppemarkedet flyttet til skolen. Fra midten av 1960-årene startet tradisjonen med at korpset spilte ved flaggheisingen på skolen 17. mai. Stor arbeidsinnsats fra korpsforeldrene er avgjørende for korpsene. På Vinderen fikk korpsforeldrene spise 17. mai frokost på lærerværelset mens musikantene fikk pølser og brus før alle dro til byen for å delta i toget. Fra 1969 kom ordningen med at Vinderen og Slemdal musikkorps om ettermiddagen 17. mai møttes i Ris kirke og deretter toget opp til Hemingbanen til tale for dagen og leker for barna. Øvelsestoget noen dager før 17. mai spilte foran Psykiatrisk klinikk. Før kirken på selve dagen fikk Villa Sole, aldershjemmet i Slemdalsveien besøk. Rundt 1974 ble det slutt på kjønnsdiskrimineringen av fedre. Mødreforeningen skiftet navn til Foreldreforeningen. I 1978 reiste korpset på sin første lange utenlandstur siden Tysklandsreisene før krigen. Tidene hadde skiftet, nå gikk turen til England. Blant annet spilte korpset foran Windsor Castle. Visstnok det eneste utenlandske korps som har fått lov til det. Vinderenkorpset feiret 50 års jubileum i Det ble holdt jubileumskonsert i Universitetets Aula og arrangert festlig lag på skolen for ca 160 musikanter, foreldre og innbudne gjester. De siste 10 årene har korpset satset målbevisst på å bli best som moderne jazzkorps. Korpstilslutningen kan i perioder variere. Men en aktiv Foreldreforening med loppekomite har stått på slik at korpset ved 75 års jubileet i 2005 kunne fremstå som vist på bildet. To musikanter i Slemdal Musikkorps uniform, Bjørn Morten og Asbjørn Christophersen. Tallrike medaljer, en fra hvert jubileum og stevne med andre korps. Vesten kan bli tung med over 30 medaljer for dem som starter som aspiranter åtte år gamle og fortsetter i korpset til opp i videregående skole. 4 Slemdal Høsten 1946 fikk foreldrene ved Slemdal skole et rundskriv der det sto: Som visstnok alle vet, har Slemdal skole intet guttemusikk-korps. Dette er noe nær enestående. Noe må gjøres! Guttekorps har stor oppdragende betydning. Hver enkelt av musikantene må anstrenge seg og yte noe positivt, og samtidig får de følelsen av at de sammen kan utrette noe.

5 På det første møte for foreldrene ble det valgt en innsamlingsnemnd som skulle skaffe penger til instrumenter og til å lønne en instruktør. 20 foreldre ble plukket ut til å samle inn penger i hvert sitt område, eller rode. Innsamlingen var vellykket, før jul var det kommet inn 7000 kroner og de første instrumenter innkjøpt, to ess-klarinetter og en lilletromme. Formålsparagrafen i korpsets vedtekter lød: Korpsets formål er å vekke guttenes interesse for musikk, og gjennom denne form for fritidsbeskjeftigelse søke å fremme et godt kameratskap blant guttene. De første øvelsene startet alt i desember 1946 i starten med instruktør musikkløytnant Hvam som var med å starte Vinderenkorpset 16 år tidligere. Tuberkulosefrykten var den gang stor. I mai 1947 vedtok styret: Da det vel ikke kan unngås at en instruktør må prøve guttenes instrumenter, bør instruktørene for guttemusikk-korps legeundersøkes på samme måte som skolene øvrige personale. Musikkorpset ved Slemdal vokste raskt til 33 gutter etter et år. Man betalte en kontingent på kr 20 årlig. Elevens foresatte måtte forplikte seg til: Å sørge for at eleven møter til fastsatt time og at han øver regelmessig hjemme. En Slemdalsguttenes marsj ble komponert av August Møller som overtok som dirigent og instruktør alt i Han ledet korpset i 20 år. En første opptreden fant sted 17. mai 1947 ved avdukingen av minnestenen for de falne elever ved Riis skole. Korpset manglet ennå uniformer, fane og vel noe rutine. En effektiv drakt- og fanenemnd ble nedsatt. Den 17. mai 1948 spilte korpset for første gang i barnetoget opp Karl Johan med nye uniformer, som etter den alminnelige mening var særdeles vellykket. Stoffkvalitet og innfarging var den gang like etter krigen ikke som nå. I regnvær smittet rødfargen over på både musikantene selv og de hvite skjortene. I mai 1950 ble den nye fanen avduket i skolegården under stor festivitas mens korpset spilte Fanemarsj skrevet spesielt for anledningen. Fanen fremstiller guden Heimdal, Valhalls vokter som blåser i Gjallarhorn og rider på hesten Gulltopp fra Himinbjørg over brua Bivrost. Korpset hadde fått lov til å kopiere motivet fra et bilde av maleren Henrik Backer som selv bodde på Slemdal. Første korpstur i 1949 gikk til musikkstevnet i Kristiansand med ekstratog fra Oslo med 1000 andre musikanter og overnatting på gulvet i klasserom. Referatet forteller: Det ble noen uforglemmelige dager, og guttene var under hele turen kjekke og greie å ha med å gjøre. Men disiplinen blant guttene var ikke alltid like god. På et styremøte i 1962 ble disiplinen diskutert: og man ble prinsipielt enige om at de verste bråkmakere og de mest uinteresserte ikke skulle tildeles stjerne. Det ble diskutert om det var formålstjenelig å premiere skikkelig oppførsel med stjerner. Man valgte likevel en myk linje å fortsette med denne praksis som var å gi en gullstjerne som ble sydd fast på båtluen for hvert år i korpset. Sykling med instrumentene var forbudt. Likevel har man nok kunnet observere atskillige syklister med instrumenter på rygg eller bagasjebrett. Hadde man visst at noen om vinteren akte på 5

6 store instrumentkasser ned bakkene til skolen, ville vel det også blitt forbudt. Spørsmålet om å slippe jenter til i korpset kom opp i På årsmøtet var man usikker på om man egentlig ville likestille pikene med guttene og om særlig mange jenter ville være interessert. Det ble vedtatt å åpne for 4-5 piker på instrumenter som kunne egne seg for dem, klarinetter. I følge referatet fra årsmøtet: Det var en forutsetning at foreldrene her (jentenes) - om nødvendig selv må bekoste innkjøp av instrument (anslagsvis pris oppgitt til kr. 600). Styret var imidlertid på gli. På styremøte kort tid etterpå var spørsmålet Piker i korpset oppe og skapte straks en livlig debatt, men man ble tilslutt enige om at eventuelle piker måtte bli å likestille med guttene. Ved neste opptak meldte det seg 12 jenter og 25 gutter som aspiranter. Det første loppemarkedet ble holdt i 1968 og innbrakte mer enn ventet med en nettoinntekt på hele kr i følge referatet. Etter senere fall i pengeverdien og økt aktivitet i korpset, er man nå neppe fornøyd før inntektene blir på noen hundre tusen. Da Svendstuen skole ble etablert, ble argumentene for og imot å starte et eget korps der vurdert. En far kunne på møtet opplyse hvor mange vafler man måtte selge for å kjøpe en enkelt trompet. Da Slemdal Skoles Musikkorps kom med tilbud om at elever fra Svendstuen kunne begynne i korpset på Slemdal, ble tilbudet tatt godt imot. Korpset byttet navn til Slemdal Skolekorps Aspiranter i Grindbakken Skoles Musikkorps uniform. Nora, Eirik og Marianne Vikanes på tur i det store utland. Årlige turer i Norge og med års mellomrom til utlandet samler og motiverer korpsmedlemmene. 6 Grindbakken Grindbakken skole ble åpnet i Mens det tok årtier før Vinderen og Slemdal skoler fikk sine musikkorps, gikk det imponerende raskt på Grindbakken. Det tok bare et år å få i gang et musikkorps. Samtidig ble det startet et kor ved skolen. Grindbakken Skoles Musikkorps kan nå i 2008 feire sitt 25 års jubileum. Jubileer feires med stor akti vitet der som ved de fleste skolekorps. Korpset har satset mest mulig på å benytte instruktører fra Norges Musikkhøgskole. Det er et aktivt og entusiastisk korps som fikk 4. plass i Oslomesterskapet for janitsjarkorps nå i 2008.

7 Downs and ups Skolekorpsene har arbeidet i både motvind og medvind. Det kan ha vært konkurranse fra andre fritidsaktiviteter. Kanskje vi nå også kan nevne dataspill? Noen idrettsaktiviteter mottar offentlig økonomisk støtte i en helt annen størrelsesorden enn musikkorpsene. I korpsene selv har perioder med noe lavere aktivitet vært avløst av storhetstider ved en lykkelig kombinasjon av særlig engasjerte og iderike foreldre og særlig inspirerende dirigenter. fortsatt i egne band. Noen foreldre har klaget over alt arbeidet, noen har til og med av den grunn frarådet andre familier å la sine barn begynne i korps. Vi kommer antakelig nærmere sannheten ved å peke på den glede mange får ved det fellesskap og sosiale nettverk som korpsforeldre opplever. For igjen å sitere Harald W. Orvin: Det var mange som etter hvert fant ut at samarbeidet i forbindelse med korpset var en fin anledning til å bli kjent med andre i kretsen og komme inn i miljøet. Foreldrenes og dirigenters innsats for skolekorpsene Historien om skolenes musikkorps er også en historie om et meget stort antall av strøkets foreldre som har gjort en stor frivillig og ulønnet innsats. De kunne fortjent å bli nevnt alle sammen. Økonomiske tilskudd fra det offentlige har vært helt ubetydelige. Noen skolelærere har engasjert seg, særlig i tidligere år. En enkelt vaktmester skal nevnes, vaktmester Noreng som sammen med sin kone sto på for musikkorpset på Vinderen i mange år og for korpset på Slemdal de første årene der. En rad dirigenter har vært ansatt. Flere har været særlig inspirerende og har gitt av seg selv i arbeidet med våre barn. Barn og foreldre har fått meget igjen. Mange barn har fått lagt grunnlaget for sin musikkglede, lært noter og fått spilletrening. Gjennom korpsene har de fått et sosialt nettverk i tillegg til det skoleklassen og det nære nabolag har kunnet gi. Etter start som korpsbarn har atskillige 7

8 VOKSENKOLLVEIEN 5 III av Harald Ulvestad og Maria Sundby I medlemsblad for Vinderen Historielag nr. 4/2007 ble historien og dokumentasjon vedrørende Voksenkollveien 5 frem til ca 1930 presentert. I nummer 1/2008 har Bamse Valeur et interessant og verdifullt supplement om det samme tidsrom og om menneskene som levde der. Eiendommen Seelhorst ble bebygget i 1915/1916 av familien Einar Hansen og solgt til Ole O. Troldmyr i 1930 og fikk da navnet Troldheim. Ole O. Troldmyr kom fra gården Troldmyr på Tjelle i Nesset i Romsdal, like i nærheten av Nesset prestegård der forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp atskillige år tidligere. Den store forfatter beskriver området slik: En av de skjønneste Gaarde i Landet, som den ligger der bredbarmet mellom to møtende Fjorde med grønt Gjæld over seg, Fossefald og Gaarde på den motsatte Strand, bølgende Marker og Liv inde i Dalbunden, og utover Fjorden Fjælde med Næs i Næs skydende ut i Sjøen og en stor Gaard ute på hvert. Ole Olsen Troldmyr var født i 1888, og vi vet forholdsvis lite om ham til han etablerte seg i Oslo. Seelhorst blir Troldheim Da Ole Troldmyr i 1930 kjøpte villa Seelhorst i Voksenkollveien 5, engasjerte han arkitekt Hans Backer Fürst og fikk utført en storslagen om- og påbygging av hovedhuset i en tidstypisk nyklassisistisk stil. Grunnflaten ble utvidet fra 147 m² til 241. Hovedhusets første etasje ble i hoved sak innredet til gedigne festsaler med kostbare gobeliner, krystallysekroner og lampetter og pynte- og dekorasjonsgjenstander av sjelden klasse. En av festsalene ble kalt Den franske rokokkosal, den andre Den italienske rokokkosal. En tredje ble kalt Dagligstuen. I Filmstuen var det fullt utstyr for filmfremvising. Angivelig skulle han ha eid Napoleons seng i sort og gull og to urner som hadde Gården Troldmyr, Tjelle i Nesset kommune i Romsdal ca

9 Kart over Holmenkollen/Voksenåsenområdet, fra Oslo Kartboka 2004, utgitt av Cappelen. Voksenkollveien 5 markert med stort rødt tall, ved krysset Voksenkollveien/ Thorleif Haugs vei, som tidligere het Observatorieveien. vært en gave til prinsesse Lamballe fra kardinal Richelieu. I kjelleren ble det også innredet festsaler (Bodegaen). Han hadde på veggene i kjelleren og i Riddersalen fått malt kjente latinske sitater. Ett av dem var De Te Fabula Narratur Det er deg fortellingen handler om, et kjent sitat fra Horats satirer. Ett av rommene ble innredet som en liten kirke (Kapellet) med egen inngang og et lite spir med klokke og kors på toppen. Altertavlen var kopi av altertavlen i gamle Molde kirke, originalen malt av Axel Ender i 1887 og forestilte kvinnene som kom til graven påskemorgen. Litt senere fikk Ole O. Troldmyr oppført en garasje med en liten leilighet med samlet grunnflate 94 m². Takhøyden i garasjen var 2.70 meter og 3.50 i andre etasje. Bygningssjefen i Aker ga sin godkjennelse under forutsetning at garasjen utføres av ildfast materiale og at sidebygningens 2nen etasje kun benyttes til tørreloft og ikke til beboelse. Tørkeloftet ble innredet til en fantastisk festsal med anretning. I det hvelvede taket var det malt engler, og i gulvet var det nedfelt en åttekantet stjerne. I tillegg ble det oppført en egen tjenerbolig som huset ekteparet som arbeidet på eiendommen. Også utvendig på eiendommen ble det utført omfattende arbeider. Det praktfulle trappeanlegg mot Voksenkollveien måtte få egen dispensasjon. Et myrlendt område bak huset, der det rant inn en liten bekk, ble omgjort til et tjern (svanedam). Bekkens videre løp resulterte i 1932 i en sak som ble ført helt til Høyesterett, da naboen i Villa Luna mente at de mistet sin vannforsyning ved de arbeider som ble foretatt i Troldheims parkanlegg. Høyesterett frikjente Troldmyr. Svanedammen, parkanlegget og hele hovedhuset var belyst om kvelden 9

10 Troldheim 1932 etter utvidelsen og ombyggingen. og natten og ga en utrolig effekt, synlig over store deler av byen. På eiendommen var det dessuten tre fontener med springvann. A/S Hygiene 28. oktober 1932 ble det holdt konstituerende generalforsamling i det nystiftede aksjeselskap A/S Hygiene, med formaal at drive fabrikasjon, handel og agenturvirksomhet med hygieniske artikler og hvad dermed staar i forbindelse, idet man ogsaa forbeholder seg rett til fabrikasjon og handel med andre varer. Selskapets styre besto av direktør Ole O. Troldmyr. Forretningsfører var Olaf J. Troldmyr, hans brorsønn som senere også ble hans forretningspartner. Den 12. desember 1932 ble aksjeselskapet Postordreforretningen A/S stiftet, med 10 samme formål. Ole O. Troldmyr ble dette selskaps direktør og forretningsfører. Og dermed begynte en meget blomstrende og lukrativ handelsvirksomhet. Selv om Ole O. Troldmyrs forretningsvirksomhet, ved dets vareutvalg, ble latterliggjort og sterkt kritisert, kom han likevel i riktig tid. Faktisk samtidig med Karl Evang som var den store folkeopplyser med sin enorme aktivitet innen seksual- og prevensjonsopplysning på begynnelsen og midten av 1930-tallet. I 1932, selvsamme år som Ole O. Troldmyr begynte sitt salg av hygieniske artikler, utga Karl Evang det første nummer av Populært Tidsskrift for Seksuell Opplysning. Første nummer ble utgitt i eksemplarer. Evangs formulerte mål var en kamp mot den store uvitenhet om kjønnslivet og at arbeiderklassens kvinner ikke skulle ødelegges av mange barnefødsler. I så måte var Ole O. Trold-

11 myr og hans forretninger pionervirksomhet innen prevensjon, vesentlig basert på postordresalg og diskret forsendelse i nøytral innpakking. Både A/S Hygiene og A/S Postordreforretningen ble slått konkurs i og oppsto samme år som Nye A/S Hygiene og Nye Postordreforretningen A/S. I 1942 ble Voksenkollveien 5 etablert som eget aksjeselskap. Det ble senere investert i eiendommer, bl.a. på Jernbanetorget, i Bygdø Allé, Oscarsgatehjørnet A/S (Oscarsgate 61), en sommervilla i Vollen i Asker, hytte på Lillehammer, rekkehusleilighet på Tåsen, gård i Romsdal, eiendom på Nesodden og Ustaoset. Han eide også Åneby fabrikker som drev med trelast. I 1956 ble Voksenkollveien 6 kjøpt og omdannet til aksjeselskap med Ole O. Troldmyr som hovedaksjonær, solgt videre i 1970 til Hans Preben Mehren. Krigstiden Ole O. Troldmyrs eiendom Voksenkoll veien 5 ble rek virert av tyskerne under krigen. I 1945 ble den tvangs rekvirert av norske myndigheter, og frem til 1948/49 var det bolig for flere marineoffiserfamilier. Først i 1949 fikk han flytte tilbake. Selskapelighet Ole O. Troldmyr var homofil på en tid det var uvanlig å stå åpent frem slik han gjorde. Det var nok de som rynket på brynene over en slik person, kombinasjonen selger av hygieniske artikler og homofili. Han var en generøs mann, bl.a. sørget han for rikelige bidrag til skytterlaget i sin barndomsbygd. Han var hjemme- og slektskjær og hadde Hovedtrappen til Troldheim hadde marmorløver på begge sider (før de ble stjålet i 1988). 11

12 Over: Engler i det hvelvede tak over Riddersalen i andre etasje av garasjen. Under: Selskapelighet i Troldheim Ole O. Troldmyr sittende nest lengst til venstre. Denne festsal, kalt Riddersalen, var i andre etasje over garasjen, vi aner det hvelvede tak. 12

13 Over: Servitørene var korrekt antrukket ved en slik flott begivenhet. Under: Ole O. Troldmyr i midten blant sine venner, i en av festsalene i hovedhusets kjeller. Han bærer en orden, et St. Georgskors i bånd, trolig en fortjenesteorden for handelsstanden. Kjente norske kunstnere hadde dekorert veggene ut fra hovedtema: Norden, Syden og Montmartre. 13

14 Over: Veggdekorasjonen viser Troldmyrgården i Nesset i Romsdal. Under: Stor stemning på fest i Troldheim. Det danses i kjelleren. Ved festene var det også kunstneriske innslag, oftest av kjente sangere og skuespillere. 14

15 Over: Ole O. Troldmyrs sommerhytte i Vollen i Asker. Under: Annonse fra Aftenposten Den samme reklame gikk på nesten hver forestil ling på kino, med grønt kors på lilla bunn. nær kontakt med familie og venner og besøkte ofte Tjelle. Til Oslo Bymuseum testamenterte han en sølv blomsteroppsats urne på kilo, laget av David- Andersen og innkjøpt fra Verdensutstillingen på Frogner i Men først og fremst var han en dyktig forretningsmann og en vennekjær person som elsket å samle sine venner til storslått selskapelighet. Ved et par av disse anledninger hadde han fotograf til stede og har for alltid dokumentert fordums prakt og eleganse i selskapslivet på slutten av 1930-tallet. Mange av de kjente kunstnere og skuespillere var hans nære venner. Per Aabel og Aase Bye var nok de som sto ham nærmest i venneflokken. I tillegg var han kunstsamler og hadde økonomi til å kjøpe verdifulle kunstgjenstander, likeså engasjere norske kunstnere til oppdrag i sitt hjem. 15

16 16

17 Til venstre over: Her er rivingen kommet godt i gang halve huset i Voksenkollveien 5 og garasjen er borte. Til venstre under: Effektive maskiner brukte en formiddag på å rive det hele. Over: Men utsikten er fortsatt like praktfull. Under:Det hele jevnet med jorden, Villa Seelhorst/Troldheim er borte for alltid. 17

18 Eiendommen Voksenkollveien 5 er klargjort for den nye tid. Ole O. Troldmyr døde 7. juni 1967, 79 år gammel, og forvaltningen av eiendommene ble ført videre av brorsønn Olaf J. Troldmyr og hans familie. Olaf J. Troldmyr døde i Den dagen, da alle på eiendommen Voksenkollveien 5 og naboene var i begravelsen, ble de to marmorløver nederst på trappen mot Voksenkollveien stjålet og er senere aldri kommet til rette. Tips? Voksenkollveien 5 fredet og revet Eiendommen Voksenkollveien 5 ble erklært verneverdig og ble også fredet. Eiendommen ble solgt ut av familien i til Valid Eiendomsformidling A/S. Senere skiftet eiendommen eier flere ganger. Huset og eiendommen for øvrig ble bare overlatt til seg selv, hærverk og neglisjeringen gjorde sitt til at forfallet kom så langt at det ble gitt tillatelse til rivning. Kort tid etter ble alle bygninger på eiendommen revet, med vegg- og takmaleriene, kopien av alteret i Molde gamle kirke og for øvrig alt nagelfast inventar. En ubeskrivelig vandalisme. Og dermed var også det fantastiske eventyr om bondesønnen fra Romsdal Ole O. Troldmyr og hva han hadde utrettet og ervervet, kommet til veis ende.

19 Men la oss likevel la minnene leve om det som engang var, før hærverk og forfall hadde herjet alt for lenge. Dette foto: Finn Holden. Det er så mange hus og andre bygninger i vårt område som i dag kun lever i minnene og på gamle fotografier. Selv hus som bare er 30 år gamle, risikerer å lide samme nedrivningsskjebne som Troldheim. Bevaringsverdige, funksjonelle og godt vedlikeholdte hus forsvinner. De som er definert som naboer, får nabovarsel, alle andre er uvitende. Den nye bebyggelse i Voksenkollveien 5 og nærmeste nabolag er foretatt med nennsom hånd. Dagens moderne trend er imidlertid Town houses, gjerne 6 10 på en tomt der det før sto ett hus med omgivende hage. Og med 45 m² grunnflate, kjeller og garasjer under jorden og terrasser på flate tak 9-10 meter over bakken er kanskje dette fremtidens attraktive boligform? Ta bilder av det som er nå, mens vi fortsatt har muligheten! En hjertelig takk til Olav Troldmyr for utlån av dokumenter og bilder samt omfattende opplysninger om eiendommen Voksenkollveien 5. Bildene fra rivningen av Troldheim har vi fått utlånt av Harald Sandvik, også en stor takk til ham. 19

20 ÅRSPROGRAM FOR Utgi fire medlemsblad i året. Arbeide videre for at styret skal virke som en redaksjon for bladet. Alle tidligere artikler i bladet er søkbare på vår hjemmeside. Selge gamle årganger av bladet. 2. Avholde fire medlemsmøter, inklusive den europeiske kulturminnedagen søndag 14. september. Temaet i år er: Mangfoldig fritid. Hvor og hvordan har vi brukt og bruker vi fritiden vår? Hvilke spor viser fritiden i landskapet? 3. Fortsatt fotografere hus i bydelen som trues av nedriving. 4. Fortsatt dataregistrere bilder, tegninger, postkort osv. i bydelen. Motivere medlemmer til å låne bilder til bildedatabasen på Deichmanske bibliotek. Alle bildene i databasen er søkbare på Deichmanskes hjemmeside. 5. Forstørre flere bilder og skifte utstilling i glassmonteren på Vinderentorvet. 6. Foreta intervjuer med eldre i bydelen. Medlemmer bes om å foreslå for styret folk som kan intervjues. 7. Fortsette å skrive artikler om steder på Kulturminnekartet over tidligere Bydel Vinderen. 20

21 REFERAT FRA ÅRSMØTET Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Til møteleder ble Øyvind Gaukstad valgt. 3. Til referent ble valgt Anita Kildal og til å underskrive protokollen ble valgt Anne Wenche Ore og Wenche Undrum. 4. Årsmeldingen ble opplest av VHs leder, Finn Holden, og den ble godkjent av forsamlingen. Deretter ble årsregnskapet presentert av Harald Ulvestad. En kommentar vedr. budsjettet, var at det ikke var samsvar mellom antall medlemmer og kontingentinntekter. Dette ble forklart med at det i medlemsmassen er en del livsvarige medlemmer og en del som mottar bladet gratis. Budsjettet er satt opp på basis av medlemskontingent på kr 100. Regnskapet ble godkjent. 5. Det var ingen innkomne saker. Det faktum at gjennomsnittsalderen av VHs medlemmer er svært høy, er et tema som har vært oppe på tidligere møter - også i år. 6. Forslag til kontingentforhøyelse ble kort begrunnet med endrede/økte utgifter til distribusjon av bladet (utførlig begrunnelse kan leses i Nytt fra leder i nr 1/08). I tillegg kommer at VH har hevet ambisjonsnivået mht. oppheng av foto på Vinderentorget (profilering). En kontingentforhøyelse til kr 200,- ble godkjent av Årsmøtet. 7. Leder Finn Holden var på valg og ble gjenvalgt. Styremedlemmene Anita Kildal, Seyna Sønnichsen og Harald Ulvestad var på valg og samtlige ble gjenvalgt. Frank Ødegaard tar ikke gjenvalg. Som nytt styremedlem ble valgt Henning Krohg Stabell. 8. Styret foreslo at valgkomiteens medlemmer Wenche Undrum, Øyvind Gaukstad og Gunnar Sunde blir gjenvalgt. Revisor Jon Erik Naalsund var ikke på valg og han fortsetter. Revisor Tore Holst ble gjenvalgt. 9. Årsprogrammet ble gjennomgått og bifalt. Medlemmene oppfordres til å benytte seg av den nå så omfangsrike bildedatabasen til historielaget på Deichman. Clemens Saers, som er ansvarlig for hjemmesiden, kunne opplyse om at innholdsfortegnelse av alle bladene og gamle blader i sin helhet er å finne på nettet. En oppfordring gikk til alle medlemmer om å bidra med stoff og foreslå intervjuobjekter. 10. Etter et svært morsomt og inspirerende kåseri av Per Anders Nordengen, med tittelen Livsglede i humor og alvor var det kaffe og julekake og tilslutt den formelle delen av Årsmøtet. 21

22 GRETE PRYTZ KITTELSEN av Finn Holden Hjemme har jeg et grønt emaljefat som jeg fikk som gave for noen tiår siden. Det er fremdeles like enkelt, vakkert og moderne som det var den gang. Formgiveren var Grete Prytz Kittelsen, som nå har en stor separatutstilling i Kunstindustrimuseet. Hun er femte generasjon gullsmed og fikk en flying start. Hun ble utdannet, først i Oslo, så i USA. Like etter krigen startet hun sin karriere og utviklet sin egen stil med emalje på sølv eller på stål. Hun freste i metallet med et tannlegelignende bor. Dette ga unike mønstre i emaljearbeider som flere generasjoner i Norge kjenner. Det er serieproduserte, fargeglade og enkle skåler og fat fra Cathrineholm ved Halden, som står på bord og hyller i mange hjem, og eksklusive sølvsmykker fra familiefirmaet J. Tostrup. Grete Prytz Kittelsen har vunnet mange internasjonale priser og er representert og solgt over store deler av verden. Utstillingen omfatter verk fra hele hennes lange periode som dronningen av Scandinavian Design. Den omfatter 250 gjenstander fra slutten av 1940-årene til rundt Å gå gjennom utstillingen er som å gå gjennom seks Grete Prytz Kittelsen med "perlen blandt kokekar". Alle foto: Finn Holden med tillatelse fra Nasjonalmuseet. 22

23 23

24 tiår med brukskunst, som vi alle kjenner og de fleste av oss har eller har hatt hjemme. Her er fat, boller, askebegre, kasseroller og smykker, enkle og vakre. Målet hennes var hele tiden å lage brukbare, enkle og pene gjenstander som var rimelige å masseprodusere for å gjøre dem tilgjengelige for folk flest. I tillegg til alle de kjente fatene og bollene rommer utstillingen også mange fargerike og tidløse smykker. For alle som har levd en stund, vil utstillingen vekke gjenkjennelsens glede. For alle som er glad i kunst, er utstillingen også en glede i skjønnhet. Utstillingen varer til 31. august. Senere skal den gå videre til gallerier i utlandet, bl.a. til Museum of Modern Art i New York. Gjenstandene er blitt populære samler objekter nå også for japanere. De tråler bruktbutikker i Skandinavia etter hennes arbeider. Aftenposten 10. mai Bildene over: Fra utstillingsbrosjyren. Foto: Børre Høstland/Nasjonalmuseet. 24

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

God sommer i Oslo! INNHOLD: Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM

God sommer i Oslo! INNHOLD: Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR:

Detaljer

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001 Røyken Historielag Formannen har ordet B ygdemagasinets vårnummer er på trappene. Vi kan fortelle at Boka «Røyken Bygd før og nu» er kommet i nytt opplag, samt at arbeidet med ny utgave er kommet i gang.

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard er stiftet 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Pilegrim i dag nr. 4 2010

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard er stiftet 1. Kjære pilegrimsvenner 1. Pilegrim i dag nr. 4 2010 PILEGRIM I DAG nr. 4-2010 - Pilegrimsfellesskapet St. Olav i dag Nidaros Pilegrimsgård 1 Utgitt av: Pilegrimsfellesskapet St. Olav og Nidaros Pilegrimsgård Nr. 4-2010. Løssalg kr 25. Pilegrimsfellesskapet

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag.

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag. Foto: Bjørn Granlund MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 17 NR. 2-2014 En ekte Vålerenggutt har forlatt oss Side 3-4 Et spennende liv på Vålerenga. Side 10-11 God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Nr. 2.2008 Ikke først, men nesten størst side: 12 Demoteket på plass i Bergen side: 8 Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Tema: Fylkesbiblioteksjefenes visjoner side: 31 Bok og Bibliotek

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5 Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007 www.bymisjon.no Hele verden gir side 4-5 Gaven å gi Det er en gave å gi, uten å få tilbake. Og det er en oppgave å ta imot, uten tanke på å gi igjen. Ingen av delene

Detaljer

MOT. egentlig å være ung? OT til å leve. Løfter hverandre med latter. MOT til å bry seg. Mot til å bry seg. MOT til å si nei. Forretningsutøveren

MOT. egentlig å være ung? OT til å leve. Løfter hverandre med latter. MOT til å bry seg. Mot til å bry seg. MOT til å si nei. Forretningsutøveren l å b r y se g t å b r y se g t å s i ne i t å s i ne i ung1/2009 Hvordan er det egentlig å være ung? l å leve Gratis til å leve til å bry seg OT til å leve til å si nei Tettey og Ciljan Løfter hverandre

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer