Hva skjer internasjonalt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skjer internasjonalt?"

Transkript

1 Hva skjer internasjonalt? Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Convenor ISO/IEC JTC1/SC36/WG7 Sammen med: Tore Hoel (HiO/CEN WS-LT), Knut Lindelien (SN), Ola Berge (NSSL) Hypatia AS Åsgårdveien Kråkerøy Norway

2

3 Men først: Velkommen Agenda: Orientere om SN/K 186 Gi en oversikt over hva som skjer internasjonalt Standarder som kommer Prosjekter under utvikling Gi en oversikt over hva som skjer i Norge og hvordan dette henger sammen med det som skjer internasjonalt Andre relevante aktiviteter Hvilke behov finnes for standarder? 3

4 Presentasjon 4

5 Presentasjon Jeg er: Erlend Øverby Leder av SN/K 186 4

6 Presentasjon Jeg er: Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Nasjonal speilkomite for: 4

7 Presentasjon Jeg er: Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Nasjonal speilkomite for: ISO/IEC JTC1/SN36 (Information Technology for Learning, Education and Training) 4

8 Presentasjon Jeg er: Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Nasjonal speilkomite for: ISO/IEC JTC1/SN36 (Information Technology for Learning, Education and Training) CEN TC353 (Information Communication Technology for Learning, Education and Tranining) 4

9 Presentasjon Jeg er: Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Nasjonal speilkomite for: ISO/IEC JTC1/SN36 (Information Technology for Learning, Education and Training) CEN TC353 (Information Communication Technology for Learning, Education and Tranining) CEN WS-LT (Workshop on Learning Technologies) 4

10 Presentasjon Jeg er: Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Nasjonal speilkomite for: ISO/IEC JTC1/SN36 (Information Technology for Learning, Education and Training) CEN TC353 (Information Communication Technology for Learning, Education and Tranining) CEN WS-LT (Workshop on Learning Technologies) Dere er 4

11 Hva er standardisering: Knut Lindelien Konsensus Nasjonal utnevning av eksperter 5

12 Hvordan arbeider SN/K 186 Hva er vårt ansvar Hvor ofte møtes vi Reiser på internasjonale møter dekkes av NSSL Reiseplan for 2008 SC36 plenar, (Sør-Korea og Tyskland) CEN WS-LT og TC353 (Frankrike, Tyskland, Sverige, og??) JTC1 - Plenar Utnevner delegasjon til SC36 og TC353 møtene 6

13 Hva gjør SN/K 186 Kommentere på dokumenter Vi kommenterer CD og FCD dokumenter Utarbeider Norsk standpunkt på dokumenter og hva vi skal mene på plenarene Mandat til delegasjonen Rådgir og kommer med innspill på standarder og høringsuttalelser 7

14 Hvordan kommentere dokumenter Eget skjema skal brukes 3 typer kommentarer GE - Generelle kommentarer ED - Redigeringsmessige kommentarer TE - Tekniske kommentarer 8

15 Kommentarer Hva kommenteres Side, Avsnitt, Linje Hvorfor denne kommentar Hva er det vi ikke liker, hva er det vi reagerer på Forslag til forbedring Hva vi ville endret om vi fikk bestemme 9

16 Hva skjer med kommentarene Disposition of Draft Comments Redaktøren sitt forslag til hvordan kommentarene skal behandles BRM - Ballot Resolution Meeting 10 Gjennomgang av alle kommentarer Komiteen oppnår enighet om kommentarene Pending: Rejected; No Issue: Accepted; No Action (reason given): Accepted; Adopted as Proposed: Accepted; Adopted as Amended (with explanation):

17 Kommentar eksempel 11

18 Kommentar eksempel 12

19 Kommentar eksempel 13

20 Hvordan arbeider CEN

21 Leveranser European Standard (EN) Technical Specification (CEN/TS) Technical Report (CEN/TR) CEN Guide CEN Workshop Agreement (CWA) 15

22 Leveranser European Standard (EN) Technical Specification (CEN/TS) TC353 Technical Report (CEN/TR) CEN Guide CEN Workshop Agreement (CWA) 15

23 Leveranser European Standard (EN) Technical Specification (CEN/TS) TC353 Technical Report (CEN/TR) CEN Guide CEN Workshop Agreement (CWA) WS-LT 15

24 CEN EN-prosessen 16

25 CEN TS-prosess 17

26 CEN TR-prosess 18

27 CEN - prosess 19

28 CEN - prosess 19

29 CEN - prosess 19

30 CEN - prosess 19

31 n o t p u b l i c l y a v a i l a b l e Hypatia AS CEN - status CEN products - status / openness openness of the process upper limit due to cost/delay TS EN regulations TR CWA Limit resulting from CEN core values publicly available specifications status of the document 20 company standards informative recommendation strong pressure to mandatory only apply the document

32 CEN - EN - Tidsløp 21

33 CEN - TS/TR - Tidsløp 22

34 Hvordan arbeider CEN TC353 Har hatt 1 møte. Tett samarbeide med CEN WS/LT Pre-standardisering Første runde med konsensus Europifisere standarder fra SC36 Kvalitet underveis Tilgjengelighet kommer Samarbeidsteknologi kommer 23

35 Hvordan arbeider CEN WS-LT Tore Hoel (Vice Chair) 24

36 Hvordan arbeider ISO Forskjellige stadier: 1) Study Period (SP) 2) New Proposal (NP) 3) Working Draft (WD) 4) Committee Draft (CD) 5) Final Committee Draft (FCD) 6) Final Draft International Standard (FDIS) 7) International Standard (IS) 8) Revision of International Standard 5 år og 10 år. 25

37 SC36 Arbeidsgang NP WD CD FCD FDIS IS 26

38 SC36 Arbeidsgang Forslag om ny Standard NP WD CD FCD FDIS IS 26

39 SC36 Arbeidsgang NP WD CD FCD FDIS IS 26

40 SC36 Arbeidsgang Komiteens første forslag til Standard NP WD CD FCD FDIS IS 26

41 SC36 Arbeidsgang NP WD CD FCD FDIS IS 26

42 SC36 Arbeidsgang Komiteens forslag til Standard NP WD CD FCD FDIS IS 26

43 SC36 Arbeidsgang NP WD CD FCD FDIS IS 26

44 SC36 Arbeidsgang Komiteens endelige forslag til Standard NP WD CD FCD FDIS IS 26

45 SC36 Arbeidsgang NP WD CD FCD FDIS IS 26

46 SC36 Arbeidsgang Komiteens forslag til Internasjonal Standard NP WD CD FCD FDIS IS 26

47 SC36 Arbeidsgang NP WD CD FCD FDIS IS 26

48 SC36 Arbeidsgang Internasjonal Standard NP WD CD FCD FDIS IS 26

49 SC36 Arbeidsgang NP WD CD FCD FDIS IS 26

50 Hva skjer i komiteene?

51 ISO/IEC JTC1/SC36

52 WG1 Vocabular FDIS ISO/IEC Alle begreper som er brukt i SC36 standarder er samlet her for å: Unngå definisjoner med sprikende mening Verktøy for utvikling av nye standarder Identifisere upresise definisjoner Enklere å vedlikeholde og oversette Mulig norsk aksjonspunkt: Oversette vokabularene 29

53 WG2 Collaborative and Intelligent Technology Nytt scope: Standardisation in the areas of Collaborative Technology, Intelligent Agent Technology and Intelligent Systems for ITLET implementations 4 Standarder underveis: 30 ISO/IEC Collaborative workplace - Collaborative Workplace Data Model ISO/IEC Collaborative workplace - Collaborative Environment Data Model ISO/IEC Collaborative workplace - Collaborative Group Data Model ISO/IEC Collaborative Learning Communication - Text-based Communication

54 WG2 Arbeid under utvikling ISO/IEC Collaborative technology - Agent to agent communication 31

55 WG3 Learner Information Prosjekter under arbeid ISO/IEC (TR) ITLET - Conceptual Reference Model for Competencies and Related Objects ISO/IEC (2-PART TR) ITLET - Nomadicity and Mobility Mulige norske aksjonspunkter: Svare på spørreskjema om Nomadicity and Mobility Vurdere hvordan arbeidet med Conceptual Reference... forholder seg til f.eks. GREP. 32

56 WG4 Management and delivery of learning, education and training Arbeid under utvikling ISO/IEC Metadata for Learning Resources - Framework ISO/IEC ITLET - Metadata for Learning Resources - Core Elements 33

57 WG4 MLR Forslag til nye deler Part 3: General elements Part 4: Life Cycle elements Part 5: Meta-Metadata elements Part 6: Technical elements Part 7: Educational elements Part 8: Rights elements Part 9: Relation elements Part 10: Annotation elements Part 11: Classification elements Part 12: MLR Application profile Part 13: LOM to MLR conversion rules 34

58 WG4 Mulige norske aksjonspunkter: Oversette vokabular som er brukt til Norsk 35

59 WG5 Quality Assurance and Descriptive Frameworks Prosjekter under arbeid ISO/IEC Quality Management, Assurance, and Metrics - General Approach Allerede en standard - blir mulig en Europeisk i CEN TC353 ISO/IEC Quality Management, Assurance, and Metrics - Quality Model ISO/IEC Quality Management, Assurance, and Metrics - Reference Methods and Metrics ISO/IEC Quality Management, Assurance, and Metrics - Best Practice and Implementation Guide 36

60 WG5 Mulige norske aksjonspunkter Oversette standarden til Norsk Seminar om kvalitet 37

61 WG 6 International Standardized Profiles Her har ingen deltatt 38

62 WG7 Culture, Language and Human Functioning Activities Standarder under utvikling 39 ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Framework ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Personal Needs and Preferences for Digital Delivery ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Digital Resource Description ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Non-Digital Resource Description ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Personal Needs and Preferences for Non-Digital Resources

63 WG7 Standarder under utvikling 40 ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Personal Needs and Preferences for Description of Events and Places ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Description of Events and Places ISO/IEC Individualised Adaptability - Access for All - Language Accessibility and Human Interface Equivalencies (HIEs) in e-learning Applications: Principles, Rules and Metadata Elements Concept Definitions for User Action as for use in Learning, Education and Training

64 WG7 Mulig blir en del av W3C/WAI/WCAG 2.0 Mulige norske aksjonspunkter Oversette standard til norsk Lage norsk profil Utvikle en tilgjengelighetsserver for utdanningssektoren basert på Tett kopling opp mot Feide 41

65 CEN CEN TC 353 CEN WS-LT SPI CDM CEF 42

66 Men nå mer nasjonalt fokus

67 Hva skjer nasjonalt Ola Berge (NSSL) Tommy Nordeng NDLA Annette Grande PIFU Tore Hoel / Are Mjølnes GREP Jan Dolonen Calibrate Erlend Øverby CDM 44

68 Ola Berge

69 CDM Course Description Metadata CDM i Norge CDM i Europa 46

70 CDM i Norge Startet på initiativ av estandard prosjektet (2003) ESU - utviklet av USIT, UiO CDM - engelsk oversettelse av ESU Eiet av NUV forvaltet av Utdanning.no I 2008/2009 kommer det krav om at alle i utdanningssektoren skal bruke CDM for kursbeskrivelser! 47

71 CDM i Europa Frankrike CDM-FR - Fransk tilpasning av Norsk CDM Sverige EMIL Arbeide startet for å koordinere CDM og EMIL for utveksling av kursinformasjon mellom Norge og Sverige Storbritannia XCRI Tyskland 48 PAS 1068 (elearning offerings)

72 CDM i Europa Interesse fra: Finland, Italia, Hellas, Spania, Nederland CEN WS-LT og CEN TC353 prosjekter WS-LT Call for experts Tyskland, UK, Frankrike, Norge, Sverige 49

73 CDM - Core elements Harmonisering av alle Europeiske initiativ Etablere konsensus om et sett av kjerne elementer som er felles for alle Med innspill fra brukerbehov og andre som ikke har egne løsninger Med innspill fra industrien (Eifel, Ploteus++) Core elements blir innspill til CEN TC353 for europeisk standardisering Videre utvikling av andre moduler for beskrivelse av kursrelatert informasjon 50

74 Reality check

75 Hvilke behov har vi? Elever flytter mellom skoler LMS Læreplan Bruk av læringsresurser Modifisere/Oppdatere Finne/Oppdage Tilgang til... Bruk av samarbeidsteknologi Andre?? 52

76 SN/K 186 Møter i Januar - Semantiske teknologier og metadata Uke 7 - SCORM - Runtime environment 10. Mars - Forberedelse til SC36 plenar Uke 17 - Rapport fra SC36 og TC353 Uke 36 - Forberedelse til SC36 plenar Uke 42 - Referat fra SC36 plenar 53

77 Andre aktiviteter Nordisk samarbeide Mellom ITLET speilkomiteene i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island Mål å koordinere og samarbeide inn mot TC353 og SC36 Utvikle felles standpunkt hvor mulig Arena for samarbeide og utveksling av informasjon/kunnskap/løsninger Arrangere felles rævkroker mm. Møtes 3-4 ganger årlig (2-3 dager) Nordlet.org Tore Hoel orienterer 54

78 Avslutningsvis Videre deltagelse skjer gjennom innmelding i SN/K186 Takk for nå 55

79 Erlend Øverby telefon:

Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005

Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005 Møte # 23 i CEN Workshop on Learning Technology, 16. og 17. juni 2005 Møtenotater ved Knut Lindelien Deltakelse og ledelse Møtet ble holdt hos den franske standardiseringsorganisasjonen, AFNOR, i Paris.

Detaljer

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Relaterte standarder og veiledere for universell utforming Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standarder som verktøy for universell utforming I arbeidet for universell utforming er standarder og standardiseringsarbeid

Detaljer

Standardisering. All sections to appear here

Standardisering. All sections to appear here Standardisering All sections to appear here -Standardisering - Point of Care Roald Bergstrøm, seniorrådgiver KITH Hva er en standard? Dokument som beskriver felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

KOMITÉ: IMO s Maritime Sjøsikkerhetskomité 92. sesjon (MSC 92) 12. til 21. juni 2013. Den norske delegasjonen

KOMITÉ: IMO s Maritime Sjøsikkerhetskomité 92. sesjon (MSC 92) 12. til 21. juni 2013. Den norske delegasjonen RAPPORT FRA MSC 92 TIL: FRA: Direktoratets ledelse og delegasjonsmedlemmene. Delegasjonen/Turid Stemre DATO: 1. juli 2013 KOMITÉ: IMO s Maritime Sjøsikkerhetskomité 92. sesjon (MSC 92) 12. til 21. juni

Detaljer

To trender møtes ISO og miljøstandardene

To trender møtes ISO og miljøstandardene To trender møtes ISO og miljøstandardene The International Organization for Standardization (ISO) og deres miljøstandarder (14000 familien) Kristin Stanwick Bårnås Masteroppgave i historie Institutt for

Detaljer

Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars 2005. Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl. 10 15.30

Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars 2005. Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl. 10 15.30 Referat fra arbeidsgruppeseminar 17. mars 2005 Sted/tid: Loftet, Høgskolen i Oslo kl. 10 15.30 Deltakere: - Tore Hoel leder av estandard-prosjektet. Leder Delprosjekt Utredning og deltar i styringsgruppe

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt

Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Infrastrukturrapport II Standarder og verktøy for utvikling, bruk og gjenbruk av læringsobjekt Frode Hjeltnes og Thorleif Hjeltnes Desember 2004 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 14.04.2011. Tid: Torsdag 14. april 2011 kl 09:00-15:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 14.04.2011. Tid: Torsdag 14. april 2011 kl 09:00-15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-052 Innkalling Møte

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009 Side 1 av 24 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Mobilitet / godkjenning

Mobilitet / godkjenning Mobilitet / godkjenning Systemstøtte for studentmobilitet Geir Magne Vangen USIT, University of Oslo NUAS Seminar, Stockholm 2012-08-13 1 Mange sentrale prosesser er blitt effektivisert de siste 20 årene

Detaljer

HL7 Norge interessentmøte

HL7 Norge interessentmøte HL7 Norge interessentmøte MØTEREFERAT Dato: 10. mars 2010 Tema: Interessentmøte i regi av Nasjonal IKT og KITH vedrørerende etablering av HL7 Norge. Sted: Radisson Blu, Gardermoen Møteleder: NIKT Fagforum

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Europeisk senter

Detaljer

Informasjonsdeling og logistikkrapportering i en flernasjonal kontekst

Informasjonsdeling og logistikkrapportering i en flernasjonal kontekst FFI-rapport 2010/00637 Informasjonsdeling og logistikkrapportering i en flernasjonal kontekst Konsept og eksperimentering i regi av MNE 6 Guro Lien, Geir Kvitrud og Terje Nilsen Forsvarets forskningsinstitutt

Detaljer

navigare En tredjedel færre paragrafer Side 6 Andreplass på White list Fotokonkurranse for fritidsbåtfolket a milestone

navigare En tredjedel færre paragrafer Side 6 Andreplass på White list Fotokonkurranse for fritidsbåtfolket a milestone navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 3 / 2014 En tredjedel færre paragrafer Side 6 The 1 Navigare Polar Code 2-2014reached a milestone Andreplass på White list Fotokonkurranse for

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

RAPPORT FRA COMSAR 14

RAPPORT FRA COMSAR 14 RAPPORT FRA COMSAR 14 TIL: FRA: Sjøfartsdirektør, assisterende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektørene, delegasjonsmedlemmene, adressatene på COMSAR s sirkulasjonsliste, samt alle distriktssjefene. Delegasjonen

Detaljer

Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE. Edgar Glück, spesiallege, KITH AS

Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE. Edgar Glück, spesiallege, KITH AS Kommunikasjon i helsesektoren spesielt om HL7 og IHE Edgar Glück, spesiallege, KITH AS Edgar Glück Bakgrunn som lege Erfaring fra IT innen sykehus Utvikling av IT-løsninger Journalsystem Elektronisk samhandling

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC

ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC ecampus Norge Vedlegg 2 UNINETT ABC (Skrift i kursiv betyr at det kommer fra opprinnelig dokument fra USIT/DML) Læringsplattformer Per i dag foregår diskusjonen om utvikling av utdanningen vha LMS innenfor

Detaljer

Europeisk infrastruktur i utvikling

Europeisk infrastruktur i utvikling Europeisk infrastruktur i utvikling Olaf Østensen Geomatikkdagene 205 Lillehammer Geografisk infrastruktur en fundamental komponent i eforvaltning skal vår bransje få den oppmerksomheten vi ønsker og trenger

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 1-2 SOSI standard - versjon 3.0 1-3 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING

Detaljer

StrålevernRapport 2013:7. Avvikshåndtering i norsk stråleterapi

StrålevernRapport 2013:7. Avvikshåndtering i norsk stråleterapi StrålevernRapport 2013:7 Avvikshåndtering i norsk stråleterapi Avvikssystem og avviksdata 2003-2011 Referanse: Levernes S. Rapportens tittel. Avvikshåndtering i norsk stråleterapi. Avvikssystem og avviksdata

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO. Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001. EdiSys. www.edisys.

Infrastruktur for elektronisk handel. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO. Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001. EdiSys. www.edisys. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001 Dagsorden 1. Innledning og mål med prosjektet 2. Internasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 3. Nasjonale aktiviteter

Detaljer