Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014"

Transkript

1 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

2 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon til Common Information Model (CIM) ENTSO-E Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) Utveksling av kraftnettrelaterte data mellom transmisjon og distribusjon: Standarder og network codes. EU SmartGrid Mandat M/490 Oppsummering Fremtiden er elektrisk

3 Hvorfor CIM?

4 IEC Common Information Model (CIM) Hva er det? En samling av standarder for å muliggjøre systemintegrasjon og informasjonsutveksling basert på en felles semantisk modell En semantisk modell som beskriver virkelige elementer og informasjon for hele verdikjeden til aktørene i kraftsystemet på en strukturert måte ved bruk av relatert Unified Modeling Language (UML). Dette gir blant annet støtte for: B2B integrasjon med felles semantikk på tvers av grensesnittene Applikasjonsutvikling som er modelldrevet (Model-Driven Integration (MDI)) Fremtiden er elektrisk

5 International Standardization International Electrotechnical Commission (IEC) Technical Committee 57 (TC57) Power systems management and associated information exchange Working groups WG3 and WG7 Communication protocols WG Substation control interfaces (UCA) WG EMS API (CIM/GID) WG System interfaces for electrical distribution WG Data and communication security WG Deregulated energy market communications WG17 Communication system for distributed energy resources (DER) WG18 Hydro electric power plants WG19 coordination of TC57 standards

6 Semantiske standarder og deres dekning av Smart Grid

7 TC57 WGs adressering av produksjonssiden av Smart Grid

8 GWAC Stack from Gridwise Architecture Interoperability Categories 8: Economic/Regulatory Policy Political and Economic Objectives as Embodied in Policy and Regulation Organizational 7: Business Objectives Strategic and Tactical Objectives Shared between Businesses 6: Business Procedures Alignment between Operational Business Processes and Procedures Informational 5: Business Context 4: Semantic Understanding Awareness of the Business Knowledge Related to a Specific Interaction Understanding of the Concepts Contained in the Message Data Structures CIM 3: Syntactic Interoperability Understanding of Data Structure in Messages Exchanged between Systems Technical 2: Network Interoperability Mechanism to Exchange Messages between Multiple Systems across a Variety of Networks 1: Basic Connectivity Mechanism to Establish Physical and Logical Connections between Systems 8

9 Semantic Models and Profiles Information and Semantic Models CDM in UML Context Profile Rules CIM/XML Rules Message Assembly Project Rules Syntax and Serialization Message XML Schema CIM/XML RDF Schema Relational Database 9

10 IEC Distribution/Asset 10

11 Towards more TSO-DSO interaction The European Electricity Grid Initiative (EEGI) Roadmap, HiperDNO, OpenNode, Grid4EU, Finseny EEGI

12 Variable generation Thousands of small units Huge flows all over Europe Challenges System Stability, Resource Variability, Uncertainty, New connections, Changed power flows

13 Data utveksling som støttes av: Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) Load flow Static Model of Equipment and Connectivity Steady-State Hypothesis (SSH) Topology (TP) Short circuit Sequence data EQ-SC IEC supported Dynamics Diagrams & GIS Model harmonization effort between major vendors IEEE supported; draft IEC added Diagram layout Geographical location - GIS Fremtiden er elektrisk

14 Source of information

15 Oppsummering Common Information Model (CIM) består av: Felles semantisk informasjonsmodell Utvekslingsprofiler som definerer utveksling mellom applikasjoner Skiller format og struktur CIM er en samling av IEC-standarder som støtter transmisjon, distribusjon og marked IEC CIM brukes i dag. ENTSO-E CGMES er en utvidelse som TSO og leverandører må støtte CIM er "språket" for Smart Grid Fremtiden er elektrisk

16 Kilder til mer informasjon om CIM CIM User Group IntelliGrid Common Information Model Primer: Second Edition act.aspx?productid= ENTSO-E CGMES Entso-e Website > Major Projects > Common Information Model (CIM) > CIM for Grid Models Exchange https://www.entsoe.eu/newsevents/announcements/announcementsarchive/pages/news/entso-e-conducts-fifth- CIM-Interoperability-Test-.aspx Fremtiden er elektrisk

17 Mer informasjon om Statnett og kraftsystemet Video om IKT prosjekter for nye driftssystemer bcove.me/pzy3fztw Nettutbygging i Statnett bcove.me/qcm281cd Fremtiden er elektrisk