NS 3420 info. - generelle endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 3420 info. - generelle endringer"

Transkript

1 NS 3420 info - generelle endringer 2011

2 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge- og anleggsarbeider. Formålet med standarden er å danne grunnlaget for utarbeidelsen av poster i en detaljbeskrevet prisforespørsel. Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang og prisgrunnlag, og krav til materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll. I tillegg fastsetter standarden regler for mengdeberegning. Systemet som er beskrevet i standarden, består av et kodesystem som identifiserer delprodukter eller ytelser på ulike detaljeringsnivåer. På det laveste (mest detaljerte) nivået ligger postgrunnlag som, ferdig utfylt, gir grunnlag for prising. Standarden NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel basert på poster i NS 3420 og Statens vegvesens prosesskoder. Foto: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 2

3 1 Bedre lesbarhet og endring av utseende på postgrunnlaget Etter revisjon av NS3420-BE:2011 har man sett behov for å endre utseende på postgrunnlaget. For å bedre lesbarheten av poster som benytter NS 3420 postgrunnlag, er det det valgt å skifte fra store til små bokstaver i matrisestikkord og matrisetekst. Det er spesielt utslagsgivende for de postgrunnlag som bygges opp etter ny struktur iht. revidert utgave av NS 3420 BE:2011 Bygningselementer. Det vil i noe tid framover være forskjell i hvordan postgrunnlag i papirutgaven av NS 3420 er satt opp med bruk av store og små bokstaver i matrisestikkord og matrisetekst. Dette vil forsvinne etterhvert som fagdelene revideres fra 2012 og utover. I alle postgrunnlag i NS 3420-databasen (versjon ) er det allerede innført små bokstaver i matrisestikkord og matrisetekst. Dette betyr at de som henter postgrunnlag fra og med denne versjonen, vil få postgrunnlaget med små bokstaver. 3

4 2 Endringer i 2011-utgaven NS 3420 ble fast satt 1. september I arbeidet med denne utgivelsen har det deltatt nærmere 60 fagfolk fra bransjen. Følgende deler revidert: Del 0: Orientering Del 1: Fellesbestemmelser Del 2: Struktur og stikkordliste Del BE: Bygningselementer Del K: Anleggsgartnerarbeider Del Z: Drift og vedlikehold Følgende deler har fått rettelsesblader: Del S: Isolering, tetting og tekking Del Q: Tømrerarbeider Følgende deler er tilbaketrukket: Del 3: Normative referanser Del 4: Termer, definisjoner og forkortelser Del 5: Beskrivelseseksempel NS : 2011 Orientering Delen blir oppdatert årlig for å gi en oversikt over hvilke delstandarder som til enhver tid er gjeldende for NS

5 3 Reviderte deler av NS 3420 NS :2011 Fellesbestemmelser Under punkt 3 er det medtatt enkelte flere definisjoner med tilknytning til toleranser hentet fra NS Punkt 4 d) Toleranser er endret. Enkelte formuleringer er omarbeidet, antallet toleranseklasser er redusert fra fem til fire. Det er innført krav til sprang, mens kravene til retning også skal gjelde parallellitet og vinkler/hjørner. Trapp og balkong har fått egne normalkrav. Tillegg B er oppdatert med dagens målemetoder. Dessuten er tillegget gjort informativt, mens kravene til måling av avvik er flyttet til punkt 4 e). Det er innført et normativt tillegg C som angir betegnelser på de ulike delene av en ferdig utfylt post fra en fagdel og for et detaljspesifisert bygningselement etter del BE. NS 3420 K:2011 Anleggsgartner arbeider Skjøtsel i reklamasjonstiden er tatt ut av del K. Dette skal spesifiseres med postgrunnlag fra NS 3420-ZK. Enkelte referanser er oppdatert med nye utgaver. Terminologi for trapper er tilpasset NS Krav til og terminologi for ledelinjer er tilpasset NS En rekke enkle postgrunnlag er sammenstilt i matriser. Det er foretatt en del justering av kodestrukturen i henhold til gjeldende prinsipper. Dette ble ikke foretatt i 2008 siden denne delen ikke var gjenstand for faglig gjennomgang. Endringen har blant annet medført at vi har fått et nytt hovedpunkt KC. Kravene til grasdekker er skjerpet. Mengdereglene for måling av arealer er justert. Det er innført egne postgrunnlag for tilpasninger, kantavslutninger og referansefelt for ulike typer konstruksjoner. Kravet til settebetong og fugebetong er skjerpet fra B-30 til B-35. Krav til utstyr for måling av planhetsavvik er endret. Nå benyttes rettholt uten knaster. Det er gjort enkelte endringer i stikkordene og matrisene for spesifikasjon av naturstein. Kapittel KF om terrengtrapper er vesentlig forenklet. Se også kapittel 4 for mer informasjon om NS 3420-BE:2011 NS 3420 Z:2011 Drift og vedlikehold Det er kommet til et nytt kapittel ZJ: Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg. Dette gjelder sommerdrift, mens vinterdrift er under utvikling. Normative referanser er oppdatert. Merknader til ZK2.7, y3.3) og y3.4) er skrevet mer presise. Lekeutstyr i ZK4.4 er endret til lekeplassutstyr. Kode ZK6.11 og ZK7 er endret for å inkludere idrettsanlegg fra ZJ. 5

6 4 NS 3420-BE:2011 Bygningselementer Byggebransjen har i mange år beskrevet byggearbeider med sammensatte elementer. Dette er en standard som skal hjelpe til å gjøre dette på en mer entydig måte som skal sikre god utførelse og kvalitet på våre byggverk. Standarden er meget viktig med tanke på utviklingen med BIM (BygningsInformasjonsModell) i prosjekteringsfasen (og senere faser) for enklere å kunne hente ut en beskrivelse fra modellen eller knytte standardiserte krav og egenskaper til de enkelte elementene i modellen. Det er gjort en tilpasning til NS 3451 på et mer detaljert nivå. Klarere skille mellom postgrunnlag for funksjonsbeskrevne løsninger og detalj-spesifiserte løsninger ved at det er egne postgrunnlag basert på funksjonskrav og på detaljbeskrivelse. For de detaljbeskrevne alternativene er det i de fleste tilfeller etablert et nytt system med aktivisering av underliggende postgrunnlag fra fagdelene for å beskrive de faglige valgene og for å aktivere detaljkravene fra de enkelte fagdelene. Valg av de underliggende postgrunnlagene gjøres i matriser. Det er laget alternative postgrunnlag for de ulike bygningsdeler. Åpninger, tilslutninger og endeavslutninger er samlet under BE8. De beskrives som egne postgrunnlag i tillegg til de enkelte elementene. Kodene for detaljspesifiserte bygningselementer i NS 3420 er satt sammen av deler eller lag som normalt skal beskrives med delprodukter fra de ulike fagdelene. Disse delproduktene med tilhørende koder velges fra matriser. På denne måten spesifiseres bygningselementet med alle sine komponenter med samme grad av detaljering som i de enkelte delprodukters postgrunnlag. 6

7 For eksempel vil et innerveggelement av bindingsverk bestå av delproduktene for bindingsverk, eventuell isolasjon i midten og ett eller flere kledningslag på hver side. Postgrunnlaget for et slikt detaljbeskrevet element ser slik ut: Eksempel på utfylte NS 3420-koder i et detaljbeskrevet bygningselement satt inn i en mengdebeskrivelse. Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Pris BE YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG KLEDNING Utvendig kledning: Utvendig stående kledning { QK2.11x-} Lufting: Sløyfer bak utlekting for utvendig kledning {QK1.115} Vindsperre ytterste lag: Uten sperresjikt Vindsperre innerste lag: Vindsperre sjikt på vegg {SF1.221} Utvendig utlekting: Utlekting for isolasjon på vegger utvendig {QK1.111} Isolasjon i utvendig utlekting: Isolasjon av vegger med plater eller ruller av mineralull { SB1.11-x} Bæresystem: Bindingsverk av heltre { QB2.1-x } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull { SB1.11-x} Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Utlekting med oppretting for panel/plater innvendig {QK1.123} Isolasjon i innvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av minerallull { SB1.11-x} Innvendig underkledning: Panel på innvendig vegg { QK x-} Innvendig kledning: Panel på innvendig vegg { QK3.11--x-} Lokalisering: (del 1, 4, y5) Elementhøyde: (BE, y1.2) Andre krav på elementnivå: (BE3.2, 2.2) 7

8 Utvendig kledning: QK2.11x- UTVENDIG STÅENDE KLEDNING: Profiltype: {Matrise QK2:1} Etterfølgende overflatebehandling: {Matrise QK2:2} Andre krav: Nei Lufting: QK1.115 SLØYFER BAK UTLEKTING FOR UTVENDIG KLEDNING Dimensjon sløyfer: Andre krav: Nei Vindsperre innerste lag: SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Materiale: Tykkelse: Skjøtemetode: Andre krav: Nei Utvendig utlekting: QK1.111 UTLEKTING FOR ISOLASJON PÅ VEGGER UTVENDIG Type kledning: Dimensjon lekter: Andre krav: Nei Isolasjon i utvendig utlekting: SB1.11-x ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: {Matrise SB1.11:1} Tykkelse: {Matrise SB:1} Krav til fysiske egenskaper: Andre krav: Nei osv. 8

9 9

10 Standard Norge Strandveien 18 Postboks Lysaker telefon telefaks Standard Online AS Strandveien 18 Postboks Lysaker telefon telefaks P-710 April 2012

NS 3420 info. - generelle endringer. Foto: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

NS 3420 info. - generelle endringer. Foto: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg NS 3420 info - generelle endringer 2014 Foto: Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag

Detaljer

NS 3420 info 2015-utgaven

NS 3420 info 2015-utgaven NS 3420 info 2015-utgaven Foto: Fadler / Standard Norge Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Astri Eggen og Gunvor Baardvik BegrensSkade Delrapport 6.3 Norwegian Public Roads Begrensning av skader som

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Murerarbeid Rehab av fasader 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 4 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 5 1.1

Detaljer

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Standard Norge, desember 2012 prosjektrapport 2012 Standard

Detaljer

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus.

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus. BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer BuildingSMART: BIM in smaller building companies Øyvind Frislie Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2009 I Forord Gjennom studiet

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger

Tverrfaglig merkesystem for bygninger FoU-prosjekt nr 50083 Tverrfaglig merkesystem for bygninger REVIDERT SLUTTRAPPORT Versjon 2.00 30.01.98 Distribusjon: Åpen FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord,

Detaljer

NORGES BYGGMESTERFORBUND

NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning NORGES BYGGMESTERFORBUND Web: www.kalk2010.no Support: www.kalk2010.no/kontakt Dato: 03.10.2012 Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Side 1 av 52 INNHOLD Om programmet... 5 Kalk2010

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bjørn Jarbo M.N.A Akersgt 8 0158 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0224-12 09.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: i samarbeid med AS Bygganalyse Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57

Detaljer

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL Versjon 2.0 November 2012 Boligprodusentenes Forening 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon til BIM brukermanual... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Mål... 5 1.3. Målgruppe... 5

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

FASADEREHABILITERING 2009

FASADEREHABILITERING 2009 2 FASADEREHABILITERING 2009 Fasaderehabilitering 2009 Mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong - en håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening FASADEREHABILITERING 2009 3 Fasaderehabilitering

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Hb025 / Hb026 Prosesskoden

Hb025 / Hb026 Prosesskoden Kurs arrangert av RIF Skøyen, 24. oktober 2013 Hb025 / Hb026 Prosesskoden Rolf Johansen Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet rolf_johansen@vegvesen.no 1 bare så det er sagt Dette innlegget er ikke et offisielt

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017

VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014-2017 Innledning Innhold Innledning 3 Kartlegging av bygningsmassen 4 Fordeling av ansvar for drift og vedlikehold 5 Bakgrunn og begrep 6 Historisk tilbakeblikk 7 Nøkkeltall, bevilgninger

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.12.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

ELdata brukerveiledning

ELdata brukerveiledning Veiledning Innhold Om ELdata...2 ELdata hovedbilde...5 NS 3457... 24 Mengde... 27 Kapittel... 38 NS 3450... 39 NS 3455... 40 NS 3451 NS 3451... 42 NS 3420 NS 3420... 45 NS 3421... 47 Akkordtariff... 62

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2)

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2) Norges Høyesterett Dom. Entrepriserett. Avtaletolking. Entreprisekontrakt omfattet blant annet oppføring av natursteinmurer i skjæring og fylling langs vei. Entreprenøren gjorde gjeldende at den aktuelle

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer