Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav"

Transkript

1 Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift Rigging og drift, generelt For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass, henvises til generell orientering fra byggherren TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 4 (201301) med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekster viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet, gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Alle mengder i beskrivelsen er regulerbare. Entreprenøren skal i riggkapittelet medta alle byggherrens krav fra tilbudsgrunnlaget. Følgende konkrete riggytelser skal medtas i postene for rigg og drift: Innvendig på nivå F, bygges tette byggevegger av OSL standard byggevegg elementer, for avgrensning av byggeområdet, høyde =2,5 m inkl. porter og dører m/dørpumpe, med adgangs system godkjent av OSL. Farge mot publikum, spesifiseres av OSL. Entreprisen utføres nær områder med store mengder forbipasserende passasjerer. Passasjerflyt gjennom terminalen skal opprettholdes under årdinær åpnings-/driftstid ved flyplassen. Dette vil medføre at fremdrift oppdeles i faser og behov for spesielle planlegging av byggevegg plassering. Utvendig på nivå D, skal det settes opp byggegjerder i min. 2,5 m høyde, utenfor tiltakssoner. Det skal benyttes gjerder i klasse B, i flg. Teknisk standard, inkl. porter med adgangssystem godkjendt av OSL. Som trafikkavvisere uten for byggegjerder, skal det utplasseres Jersey steiner markert med rød-/hvitfargede varselstriper. Avgrensning av riggområdene er vist på riggplaner: Kfr. tegn AA-THD , AA-THF

2 Kap.: 01 Rigging og drift Side Kapitalytelser AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum Nei AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum Nei AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum Nei RS RS RS RS RS Rigging AK3.114 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Plass for avfallshåndtering Lokalisering: - Beskrivelse: - Nei RS AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 50 Formål: Gjerde Lokalisering: Gjelder inngjerding av utvendige byggeområder. Se etappeplan. Omfang: Komplett gjerde, inkl. porter med adgangs system godkjendt av OSL Utførelse: Galvanisert nettinggjerde med høyde min. 2,5 m. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

3 Kap.: 01 Rigging og drift Side 4 Lengden reguleres AK3.329A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 150 Formål: Vegger Lokalisering: Gjelder sikring av innvendige byggeområder med vegger. Se etappeplan, vil bli ettersendt. Omfang: - Utførelse: Tette byggevegger med h=2,5 m inkl. porter og dører med adgangs system godkjendt av OSL Lengden reguleres Farge tilsvarende RAL (Gardemogrå) AK3.326 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 100 Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Utenfor byggegjerder. Se etappeplan, vil bli ettersendt. Omfang: - Utførelse: Jersey stien markert med rød-/ hvitfargede varselstriper Nei AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Rund sum Lokalisering: Kfr. riggplan Type: - Dimensjon: - Sortering: - Omfang: - Utførelse: For eget kontraktsarbeide og for sideentreprenører Nei AO2.11 RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Innvendig og utvendig byggeområde. Omfang: - Utførelse: - RS RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

4 Kap.: 01 Rigging og drift Side 5 Nei AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Innvendige og utvendige byggeområder Nei RS Drift AM1.11 ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei AM3.33 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Gjerde Lokalisering: Gjelder inngjerding av utvendig byggeområdene Omfang: Komplett gjerde, inkl. porter med adgangs system. Nei AM3.39 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Vegger Lokalisering: Gjelder sikring innvendige byggeområder med vegger. Omfang: Komplett byggevegg. Nei AM3.36 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Utenfor byggegjerder Omfang: Jersey stien markert med rød-/hvitfargede varselstriper. Flytt av Jerseysteinen må påregnes etter behov i byggeperioden. Nei AM3.822 AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum Lokalisering: Kfr. riggplan RS RS RS RS RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

5 Kap.: 01 Rigging og drift Side 6 Type avfall: Avfall etter eget kontraktsarbeid og avfall fra sideentreprenørenes kontraktsarbeider. Leveringssted: Godkjendt mottak avhengig av type avfall. Nei AO2.22 BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Innvendige og utvendige byggeområder Krav til utførelse: Iht. Rent bygg Rengjøringsfrekvens: - Kontrollmetode: - Nei AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Innvendige og utvendige byggeområder Nei RS RS Nedrigging AS3.114 FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Plass for avfallshåndtering Lokalisering: - Beskrivelse: - Nei RS AS3.323 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 50 Formål: Gjerde Lokalisering: Utvendig byggeområde Beskrivelse: Byggegjerder og porter Nei AS3.323 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 150 Formål: Gjerde Lokalisering: Innvendige byggeoråder Beskrivelse: Standard byggevegg Nei Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

6 Kap.: 01 Rigging og drift Side AS3.326 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 100 Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Utvendig byggeområde Beskrivelse: Trafikkavviser av Jersøy stein Nei AS3.821 NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG Rund sum Lokalisering: - Beskrivelse: For eget kontraktsarbeid og for sideentreprenører Nei AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Innvendige og utvendige områder Nei RS RS Avsluttende arbeider AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: Iht. OSL`s kravspesifikasjon. Nei AQ1.229A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Avtales med byggeleder Lokalisering: Avsluttende rengjøring av bygg Type rom: - Arealangivelse: - Krav til renhet: - RS RS Tidspunkt for avsluttende byggregjøring avtales med byggeleder. Sum Kapittel 01 Rigging og drift:

7 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301). I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av andre entreprisers toleranser der de har betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Entreprenøren skal være ansvarlig for sitt produkt frem til overtagelsesbefaring. Eventuelle skader som påføres i byggeperioden av andre håndverksgrupper skal omgående varsles byggeleder for teknisk/økonomisk avklaring. Krav i ettertid vil ikke bli imøtekommet. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger og spikerslag for feste av deres arbeider, samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult i konstruksjonene er utført før konstruksjonene lukkes. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Enkelte arbeider skal prioriteres og ferdigstilles før resten av entreprisen, spesielt nevnes de midlertidige klimaveggene. Disse veggene skal ferdigstilles raskest mulig på siden ut mot pir/ service og publikumsarealene. Entreprenører skal inkludere dette i postenes enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljene arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp. Det presiseres at det bare er deler av disse detaljene som gjelder for den beskrevne post. Natt- dagarbeider. Innvendige arbeider som utføres på dagtid må tas spesielt hensyn til passasjerenes sikkerhet og ikke utføres på en støyende måte. Arbeidene skal foregå skånsomt og i liten grad av hinder for

8 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 9 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav passasjerflyten. Generelle krav for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Platekanter mot fuger som skal fuges med elastisk fugemasse, skal forsegles med byggtape e.l. Denne forseglingen skal inkluderes i veggenes/platekledningenes enhetspriser. Dersom ikke annen type isolasjon er beskrevet i den enkelte post, skal det medregnes ubrennbar minerallullisolasjon med varmekonduktivitet, lambda = 0,036 W/mK eller bedre. Diffusjonssperre av plast skal medregnes i tykkelse 0,2 mm dersom ikke annet er beskrevt i den enkelte post. Hvor annet ikke er angitt eller det av konstruktive grunner ikke kreves annet, skal den innbyrdes avstand mellom stendere være c/c 600 mm. Hvor gipsplatekledning støter ned på eksponert betonggulv (løsning uten gulvlist) skal det avsettes nøyaktig spalt for senere ifylling med elastisk fugemasse. Det samme gjelder hvor gipsplatekledning støter opp mot eksponert betongdekke og lettakselement i himling. Innfesting og konstruktive egenskaper. Det er entreprenørens ansvar å dimensjonere og innfeste bindingsverket (plassering av stender, etc) slik at det kan oppta de opptredende lastpåvikninger; vindlast, belastning fra elementer i fasader (glassfasader, glassfelt, dører, etc) og fasadekledninger. Det samme gjelder også for gesimskonstruksjoner. Spesielt nevnes krav til stivhet og stabilitet i brystninger, skjørt og gesimser. Hvis entreprenøren mener det må utføres spesielle tiltak for å oppnå stivhet og stabilitet i bindingsverket/kontruksjonen skal dette inkluderes i bindingsverkets/kontruksjonens enhetspris. Dersom det p.g.a stor vegghøyde må innlegges ekstra forsterkninger eller økt godstykkelse skal dette medtas i bindingsverkets enhetspris for den enkelte vegg. Hvor gipsplater skjøtes i høyden skal det inkluderes spikerslag, og platens kortender skal avfases til V-fuge for senere sparkling, evt kan det benyttes gipsplater med forsenket kant på alle sider. Ved montasje må entreprenøren ta tilbørlig hensyn til eventuelle nedbøyninger i dekkekonstruksjonene, slik at stenderverk og gipsplater ikke blir skadet. Alle vegger og skjørt skal utføres med teleskopløsning mot overliggende dekke. Så langt som mulig utføres teleskop innenfor veggbredde. Dette skal inkluderes i bindingsverkets/platekledningenes enhetspriser. Tilpassing til stål bærekonstruksjon skal inkluderes i enhetsprisene. Brann-/lydkrav. Hvor det i postene er oppgitt brann- og/eller lydkrav til komplett vegg eller dekke, skal all fuging og tetting som er nødvendig for at ferdig vegg eller dekke skal tilfredstille oppgitte brann- og/eller lydkrav, medtas i bindingsverkets/platekledningens enhetspris. Strimling av plateskjøter og flekksparkling for branntetting er medtatt i annen entreprise. Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke på fysiske egenskaper. Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy belastning på innemiljøet.

9 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 10 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftsegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Det skal benyttes en MS-polymerbasert fugemasse, alternativt akrylbasert, silikonbasert, polysulfidbasert eller Butyl/bitumenoljebasert. Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. Typeangivelse av produkter. Hvor det i beskrivelsen er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Tilbys det et likeverdig produkt skal det med tilbudet vedlegges produktark hvor evt. avvik/ forskjeller fra beskrevet produkt er angitt.

10 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side Primærkonstruksjoner BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m Vindsperre - ytterste lag: Vindsperresjikt på vegg {SF1.221} Vindsperre - innerste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Utvendig utlekting: Påforing med stål tynnplateprofiler for utvendig isolasjon og underkledning {PJ } Isolasjon i utvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Bæresystem: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underk ledning: 12 mm kryssfiner innvendig kledning: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Lokalisering: Midlertidig klimaskillevegg Elementhøyde: 3,1 Andre krav på elementnivå: Midlertidig klimaskille. Veggen monteres mellom eksisterende søyler slik at kryssfiner dekker søylene. Posten skal inkludere alle tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner og mot eksisterende himling. Kfr. innledende tekster og tegning AA-THF / med tilhørende tegningshenvisninger. Vindsperre - ytterste lag: SF1.221A VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Materiale: Vindtett duk Tykkelse: - Skjøtemetode: Overlapp etter produsentens anvisning. Klemt med sløyfer. (Egen post) Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

11 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 12 Dette blir veggens ytterste lag da det ikke er nødvendig med ytterligere værhud siden veggen kun skal stå i et begrenset tidsrom. Vindsperre - innerste lag: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG Materiale: Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Skrudd Bygningsdel: Midlertidig vegg. Type flate: - Det skal brukes 9 mm utvendig gips. Utvendig utlekting: PJ PÅFORING MED STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR UTVENDIG ISOLASJON OG UNDERKLEDNING Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Montering: Uten oppretting Type: Valgfritt Dimensjon: 100 mm Utførelseskrav: - Nei Isolasjon i utvendig utlekting: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: - Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

12 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 13 Bæresystem: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Etter behov Profil: Uten slisser Steghøyde: 150 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: - Nei Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 150 mm Krav til fysiske egenskaper: - Nei Dampsperre: SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Plast Tykkelse: 0,15 Fuktkontroll: - Skjøtemetode: Etter produsentens anvisning Innfesting: Stiftet Dampsperre trekkes ut under svill og over dekkeforkant. Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

13 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underk ledning: 12 mm kryssfiner innvendig kledning: QK A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: 13 mm gips Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Midlertidig klimaskille Underlag: Stenderverk av tynnplateprofiler Type flate: - Platene skal dekke søyler i endene på veggen. Gipsplatene festes på underlag av 12 mm kryssfiner QK A SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - AREAL Areal m Forbehandling: Valgfritt Lokalisering: Midlertidig klimaskillevegg Dimensjon sløyfer: Velges av tilbyder Underlag: På midlertidig klimaskillevegg Senteravstand: Velges av tilbyder Denne posten omhandler sløyfer utvendig på midlertidig klimaskillevegg. Sløyfene skal sikre vindsperreduken og sørge for klemte skjøter. c) Utførelse Det skal monteres tilstrekkelig med sløyfer for å hindre blafring og skader på vindsperreduk. Kfr. innledende tekster og tegning AA-THF / med tilhørende tegningshenvisninger. Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

14 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side Primærkonstruksjoner BE A KLEDNING PÅ INNERVEGG Areal m 2 23 Kledning: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Underkledning: Kryssfiner Utlekting: Eksisterende Isolasjon i utlekting: Uten isolasjon Lokalisering: Utvendig side mot syd HCWC, akse AK-AL/ Elementhøyde: 2,25 m Andre krav på elementnivå: Underlag for ny kledning i svartor etter rivning. Felt over svartor finèr males. Kledning: QK UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Vegg Underlag: Kryssfiner Type flate: Valgfritt Nei Underkledning: Kryssfiner Utlekting: Eksisterende Isolasjon i utlekting: Uten isolasjon QB8.21A SPIKERSLAG - LENGDE Lengde m 2 17 Lokalisering: I vegger mellom fellesarealer og toaletter For feste av: For feste av finerplater i svartor. Dimensjon: 25x25 mm Komplett innlagt spikerslag for innfesting av Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

15 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 16 fiberplater. NB! Mengden i m2 komplett vegg ikke i lpm Primærkonstruksjoner SB A ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: Stripeisolasjon i TRP platens bølgetopper. Tykkelse: 70 mm Lokalisering: Underside dekke i nivå F i karnapper Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering av bølgetopper på korrugerte stålplater. x) Mengderegler NB! Arealet er oppgitt i kvadrat korrugerte stålplater, ikke kvadrat isolasjon. Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ SB A ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: I bjelkelag Tykkelse: 220 mm Lokalisering: Over innvendig himling i karnapp nivå F Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering under korrugerte stålplater Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

16 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side SB A ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: Isolering under TRP platen utvendig i karnapp nivå D Tykkelse: 150 mm Lokalisering: Over utvendig himling i karnapp, nivå D. Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering under korrugerte stålplater, inklusive erford. stenderverk. Posten skal inkludere vindsperrre under isolasjonen. Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ SB1.5A Isolering i bygningkonstruksjoner m 2 41 Komplett isolering i stegene i bjelker under karnapper. Gjelder også for bjeker på "skrå". Posten skal inkludere vindsperrre rundt isolasjonen. Høyde bjelke 520 mm. Kfr. tegninger AA-THO AA-THO / -7002/ -7003/ -7004/ -7021/ -7022/ -7023/ BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 95 Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underk ledning: Uten innvendig Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

17 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 18 underkledning innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Dekkeforkanter på karnapper nivå F Elementhøyde: Ca 550 mm Andre krav på elementnivå: Komplett oppbygging av dekkeforkant. Kfr. tegning AA-THO Vindsperre - ytterste lag: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG Materiale: Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Valgfri Bygningsdel: Dekkeforkanter på karnapper nivå F Type flate: - Komplett innkledning av dekkeforkant oppbygning, inkludert sliss. Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Dekkeforkant Tykkelse: 173 mm Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering i oppbygget dekkeforkant. Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

18 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side Gesimser Innvendig underk ledning: Uten innvendig underkledning innvendig kledning: Uten innvendig kledning BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 60 Utvendig kledning: Platekledning på vertikal flate utvendig utvendig {QK } Lufting: Uten lufting Vindsperre - ytterste lag: Papp fra tak Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning Innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Tak på karnapper, Elementhøyde: Ca 30 cm Andre krav på elementnivå: Komplett oppbygging og isolering av parapet på nytt tak. Posten skal inneholde bukket aluminiumsplate som avstivning mellom TRP-plate og gesims. Kfr. innledende tekster og detalj tegning AA-THO ,med tilhørende tegningshenvisninger. Utvendig kledning: QK A PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG Materiale: Kryssfiner Utførelse: Valgfri Dimensjon: 15 mm Bygningsdel: Parapet Underlag: - Type flate: - Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

19 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 20 Posten omhandler kledningen vertikalt og på topp av parapet. Lufting: Uten lufting Vindsperre - ytterste lag: Papp fra tak Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I parapet Tykkelse: Varierende, se tegning. Krav til fysiske egenskaper: - Nei Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning Takoppbygg Innvendig kledning: Uten innvendig kledning BE A HIMLING Areal m Bæresystem for himling: Nedlekting av stål tynnplateprofiler for himling {PJ } Isolasjon i bæresystem: Isolering av gulv med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning i himling: Underkledning av plater i himling {QK } Kledning i himling: Uten kledning Lokalisering: Innvendig tak i karnapper Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

20 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 21 Overliggende konstruksjon: TRP Andre krav på elementnivå: Komplett isolering av innvendig tak, posten skal inkludere dampsperre og alle tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner. Kfr. innledende tekster og tegning AA-THF / -4508/ , med tilhørende tegningshenvisninger. Bæresystem for himling: PJ NEDLEKTING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Montering: Uten oppretting Dimensjon/profiltype: Valgfritt Utførelseskrav: - Nei Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Underside av dekke Tykkelse: 220 mm Krav til fysiske egenskaper: - Nei Underkledning i himling: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd Plateformat: - Antall lag: 1 Type: 13 mm Underlag: Tynnplateprofiler og dampsperre Posten skal inkludere dampsperren. Kledning i himling: Uten kledning Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

21 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side SB A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: Stripeisolering i TRP platens bølgedaler Tykkelse: 70 mm Lokalisering: Over utvendig himling i karnapp, nivå G. Krav til fysiske egenskaper: - Komplett spripeisolering av bølgedaler under korrugerte stålplater x) Mengderegler NB! Arealet er oppgitt i kvadrat korrugerte stålplater, ikke kvadrat isolering. Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ SB A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: Stripeisolering i TRP platens bølgetopper. Tykkelse: 70 mm Lokalisering: Over innvendig himling i karnapp, nivå G. Krav til fysiske egenskaper: - Komplett spripeisolering av bølgetoppar under korrugerte stålplater x) Mengderegler NB! Arealet er oppgitt i kvadrat korrugerte stålplater, ikke kvadrat isolering. Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ SB A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: Isolering under TRP platen utvendig i karnapp nivå G + isolasjon i stegene på begge sidene av karnappene. Tykkelse: 220 mm Lokalisering: Over utvendig himling i karnapp, nivå Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

22 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 23 G. Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering under korrugerte stålplater, inklusive erford. stenderverk. Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ SB A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: Isolasjon på undersiden av korrugerte plater Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Innside tak i karnapper Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering under bølgetopper på korrugerte stålplater. Posten inkluderer også ca 120 mm isolasjon for utfylling av steg i bjelker. x) Mengderegler NB! Arealet er oppgitt i kvadrat korrugerte stålplater, ikke kvadrat isolasjon. Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ QK A PLATEKLEDNING I HIMLING Areal m Materiale: Gipsplater Overflatebehandling : Ubehandlet Utførelse : Skrudd Lokalisering: Over innvendig himling i karnapp nivå F Plateformat: Valgfritt Antall lag: 1 Type: 13 gips Underlag: Vindsperreduk spikerslag og isolasjon Posten skal inkludere erf. stenderverk for oppheng av gipsen og for metallhimlingen. Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

23 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 24 Posten skal også inneholde fuktsperre. Kfr. tegninger AA-THO / -6002/ Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:

24 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 25 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301). I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av andre entreprisers toleranser der de har betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Entreprenøren skal være ansvarlig for sitt produkt frem til overtagelsesbefaring. Eventuelle skader som påføres i byggeperioden av andre håndverksgrupper skal omgående varsles byggeleder for teknisk/økonomisk avklaring. Krav i ettertid vil ikke bli imøtekommet. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger og spikerslag for feste av deres arbeider, samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult i konstruksjonene er utført før konstruksjonene lukkes. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Enkelte arbeider skal prioriteres og ferdigstilles før resten av entreprisen, spesielt nevnes veggene mot/rundt selve toalettrommene. Disse veggene skal ferdigstilles raskest mulig på siden ut mot pir/ service og publikumsarealene. Entreprenører skal inkludere dette i postenes enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljene arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp. Det presiseres at det bare er deler av disse detaljene som gjelder for den beskrevne post. Natt- dagarbeider.

25 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 26 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Innvendige arbeider som utføres på dagtid må tas spesielt hensyn til passasjerenes sikkerhet og ikke utføres på en støyende måte. Arbeidene skal foregå skånsomt og i liten grad av hinder for passasjerflyten. Generelle krav for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Platekanter mot fuger som skal fuges med elastisk fugemasse, skal forsegles med byggtape e.l. Denne forseglingen skal inkluderes i veggenes/platekledningenes enhetspriser. Dersom ikke annen type isolasjon er beskrevet i den enkelte post, skal det medregnes ubrennbar minerallullisolasjon med varmekonduktivitet, lambda = 0,036 W/mK eller bedre. Diffusjonssperre av plast skal medregnes i tykkelse 0,2 mm dersom ikke annet er beskrevt i den enkelte post. Hvor annet ikke er angitt eller det av konstruktive grunner ikke kreves annet, skal den innbyrdes avstand mellom stendere være c/c 600 mm. Hvor gipsplatekledning støter ned på eksponert betonggulv (løsning uten gulvlist) skal det avsettes nøyaktig spalt for senere ifylling med elastisk fugemasse. Det samme gjelder hvor gipsplatekledning støter opp mot eksponert betongdekke og lettakselement i himling. Innfesting og konstruktive egenskaper. Det er entreprenørens ansvar å dimensjonere og innfeste bindingsverket (plassering av stender, etc) slik at det kan oppta de opptredende lastpåvikninger; vindlast, belastning fra elementer i fasader (glassfasader, glassfelt, dører, etc) og fasadekledninger. Det samme gjelder også for gesimskonstruksjoner. Spesielt nevnes krav til stivhet og stabilitet i brystninger, skjørt og gesimser. Hvis entreprenøren mener det må utføres spesielle tiltak for å oppnå stivhet og stabilitet i bindingsverket/kontruksjonen skal dette inkluderes i bindingsverkets/kontruksjonens enhetspris. Dersom det p.g.a stor vegghøyde må innlegges ekstra forsterkninger eller økt godstykkelse skal dette medtas i bindingsverkets enhetspris for den enkelte vegg. Hvor gipsplater skjøtes i høyden skal det inkluderes spikerslag, og platens kortender skal avfases til V-fuge for senere sparkling, evt kan det benyttes gipsplater med forsenket kant på alle sider. Ved montasje må entreprenøren ta tilbørlig hensyn til eventuelle nedbøyninger i dekkekonstruksjonene, slik at stenderverk og gipsplater ikke blir skadet. Alle vegger og skjørt skal utføres med teleskopløsning mot overliggende dekke. Så langt som mulig utføres teleskop innenfor veggbredde. Dette skal inkluderes i bindingsverkets/platekledningenes enhetspriser. Tilpassing til stål bærekonstruksjon skal inkluderes i enhetsprisene. Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke på fysiske egenskaper. Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy belastning på innemiljøet. Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftsegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Det skal benyttes en MS-polymerbasert fugemasse, alternativt akrylbasert, silikonbasert, polysulfidbasert eller Butyl/bitumenoljebasert.

26 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 27 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. Typeangivelse av produkter. Hvor det i beskrivelsen er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Tilbys det et likeverdig produkt skal det med tilbudet vedlegges produktark hvor evt. avvik/ forskjeller fra beskrevet produkt er angitt.

27 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side Kledning og overflater QK A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal m 2 17 Platemateriale: Finérbaserte plater Utførelse: Skrudd Lokalisering: På "utvendig" side av toalettboks. Dimensjon: Tilsvarende formater som eksisterende finèrkledning Bygningsdel: Vegg Underlag: Platekledd bindingsverksvegg, med spikerslag, se post Komplett platekledning på vegg iht skjemategning Mengde spikerslag se post b) Materialer Finer av svartor, som er benyttet på eksisterende flater. Kledningen leveres med overflatebehandling som tilsvarende eksisterende finerkledning. Høyde på fineren 2250 mm. c) Utførelse Plateformater, mønster, innfesting, kantavslutninger, etc utføres som tilsvarende eksisterende kledning. Kfr. innledende tekster og plantegning AA- THF PB3A Supplerende komponenter m 8 Fotlist/sokkellist på vegg, av rustfritt stål. Listhøyde ca 150 mm b) Materialer Rustfritt stål Gulv og overflate QJ A TREGULV Areal m Materiale: Massiv langstav Treslag: Amerikansk rød eik Utførelse: Limt til undergulv Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeid:

28 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 29 Lokalisering: Nye arealer, Type/sortering: 1. sortering Tykkelse: 22 mm Type underlag: Selvjusterende avretningsmasse Komplett rød eikeparkett på gulv. Posten skal inkludere nødvendige forarbeider av underlaget som primer etc. Mot tilstøtende konstruksjoner skal det medtas fuging med egnet elastisk fugemasse i farge valgt av ark. I overgang mellom pir og karnapp skal det medtas ekspansjonsfuge type Profilitec Structural joints eller likeverdig. b) Materialer Amerikansk rød eik. Tykkelse 22 mm og stavbredde 70 mm. Ekspansjonsfuge type Profilitec Structural joints eller likeverdig c) Utførelse NB! I overgang mot eksisterende parkett, skal gulvet tilpasses, slik at overgangen mellom ny å eksisterende parkett blir jevn og pen. Gulvet slipes og behandles etter montering. Kfr innledende tekster og gulvplan AA-THF / Sum Kapittel 13 Snekkerarbeid:

29 Kap.: 17 Tekkearbeider Side 30 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 17 Tekkearbeider Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301). I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegning begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljen arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp. Det presiseres at det bare er deler av disse detaljene som gjelder for den beskrevne post. Innfesting av tekking dimensjoneres ihht NS Natt- dagarbeider. Innvendige arbeider som utføres på dagtid må tas spesielt hensyn til passasjerenes sikkerhet og ikke utføres på en støyende måte. Arbeidene skal foregå skånsomt og i liten grad av hinder for passasjerflyten. Generelt for utførelsen. Det må påregnes at tekkearbeidene utføres etappevis. Bygget skal være i bruk når påbygg utføres. Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke på fysiske egenskaper. Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy belastning på innemiljøet. Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftsegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Det skal benyttes en MS-polymerbasert fugemasse, alternativt akrylbasert, silikonbasert, polysulfidbasert eller Butyl/bitumenoljebasert. Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. Typeangivelse av produkter. Hvor det i de beskrevne poster er angitt produkttype

30 Kap.: 17 Tekkearbeider Side 31 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Miljø. Materialer skal ikke belaste miljø og inneklima unødig. Lavemitterende materialer skal benyttes. Det skal derfor legges stor vekt på at overflatematerialer og overflatebehandlinger ikke skal ha negativ innvirkning på inneklima eller ytre miljø. Produkter med kjemisk innhold skal ikke inneholde stoffer på Statens forurensningstilsyns (SFT) OBS-liste. Dokumentasjon og godkjenning. Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjon inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse, slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriftern.

31 Kap.: 17 Tekkearbeider Side Taktekking SB A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: 70 mm Lokalisering: Tak på karnapper Krav til fysiske egenskaper: - Komplett stripeisolering av bølgedaler på korrugerte stålplater. Det skal benyttes isolasjon Hardrock. x) Mengderegler Arealet er oppgitt i kvadrat korrugerte stålplater, ikke kvadrat isolasjon. Kfr. innledende tekster og tegninger AA-THO / -6002/ -6003, AA-THG , AA-THK / -6002/ -6003/ -6004, med tilhørende tegningshenvisninger SB A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt Tykkelse: Varierende, gjennomsnittstykkelse 100 mm Lokalisering: Tak på karnapper Krav til fysiske egenskaper: Se tegninger Isolasjonen skal bygge opp fall mot 7 sluk. Det skal benyttes isolasjon Hardrock som skråskjeres for fall mot sluk. x) Mengderegler Arealet er hele taket. Kfr. innledende tekster og tegninger AA-THO / -6002/ -6003, AA-THG , AA-THK / -6002/ -6003/ -6004, med tilhørende tegningshenvisninger. Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

32 Kap.: 17 Tekkearbeider Side SF1.5233A FLERLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT TAKBELEGG MED MEKANISK FESTE Areal m Lokalisering: Tak på karnapper Underlag: Skråskåren mineralull Hardrock Materiale: Takpapp Innfesting: Etter produsentens anvisning Antall lag: 2 Tykkelse: Prosjekteres av levereandør Utførelse: - Komplett taktekking inkludert tilpasning mot 7 sluk. Kfr. innledende tekster og tegninger AA-THO / -6002/ -6003, AA-THG , AA-THK / -6002/ -6003/ -6004, med tilhørende tegningshenvisninger SF1.581A AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT Lengde oppbrett m 180 Lokalisering: Tak på karnapper Høyde: 650 mm Oppbretten skal føres over hele parapet. Kfr. innledende tekster og tegninger AA-THO / -6002/ -6003, AA-THG , AA-THK / -6002/ -6003/ -6004, AA-THO / -7004/ -7005/ -7006/ -7021, med tilhørende tegningshenvisninger SF1.581A AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV OPPBRETT Lengde oppbrett m 155 Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:

33 Kap.: 17 Tekkearbeider Side 34 Lokalisering: Tak på karnapper Høyde: 200 mm Oppbrett mot eksisterende vegg. Kfr. innledende tekster og tegninger AA-THO / -6002/ -6003, AA-THG , AA-THK / -6002/ -6003/ -6004, AA-THO / -7004/ -7005/ -7006/ -7021, med tilhørende tegningshenvisninger. Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:

34 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 35 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeider Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301). I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Angitte mål, bredder og lengder m.m. er ca. mål og gjelder utbrettet flate inklusive oppkanter m.v. Omlegg ved skjøter og oppkanter m.v. i falser må tillegges oppgitte mål og inkluderes i enhetsprisene. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av andre entreprisers toleranser der de har betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger og spikerslag som skal ligge skjult i konstruksjonene er utført før konstruksjonene lukkes. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegning begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljn arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp. Det presiseres at det bare er deler av disse detaljene som gjelder for den beskrevne post. Natt- dagarbeider. Innvendige arbeider som utføres på dagtid må tas spesielt hensyn til passasjerenes sikkerhet og ikke utføres på en støyende måte. Arbeidene skal foregå skånsomt og i liten grad av hinder for passasjerflyten. Generelle krav for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Oppgitte mål på beslag er ca.mål og det skal i enhetsprisen tas høyde for at beslagenes mål kan justeres +/- 50 mm, uten at dette medfører tillegg eller fradrag i enhetsprisen. Beslagenes detaljløsningen utføres ihht NBI detaljblad Beslag mot nedbør.

35 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 36 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Det er en forutsetning at de materialer som tilbys kan knekkes i de former som fremgår av tegningsmaterialet, uten at eventuelle beleggninger knekker, sprekker, skaller av eller løsner. Ved kombinasjon av forskjellige metaller, skal nødvendig mellomisolering medregnes slik at galvaniske spenninger mellom ulike metaller ikke oppstår i noen deler av arbeidet. For alle beslag og kledninger stilles strenge krav til planhet, presis- og jevnhet i falser, fuger, kanter m.v. Likeledes stilles strenge krav til ensartethet i utførelse. Beslagene må monteres på en slik måte at det ikke oppstår bulker og defomasjoner pga. temperaturutvidinger og vind etc. Hvor annet ikke er angitt på tegning eller beskrevet i den enkelte post, skal skjøting av beslag og kledninger tilpasses byggets konstruksjonsakser. Skjøtingen skal skje på en fagmessig og forsvarlig måte, slik at alle skjøter blir garantert tette. Dette gjelder også for alle anslutninger mellom beslag, og mellom beslag og øvrige konstruksjoner. Alle kledninger og beslag skal skjøtes med stående dobbeltfalset stangfals hvis annet ikke er beskrevet i den enkelte post eller hvor dette ikke er egnet for det beskrevne arbeid. Alle beslag skal utføres etter prinsippet om 2-trinns tetting. Alle fuginger i forbindelse med beslag skal utføres med førsteklasses elastisk fugemasse og være medregnet i beslagspostenes enhetspriser. Tilbyderen skal medregne ekspansjonsfuger i kledninger og beslag i et antall og på steder hvor dette erfaringsmessig er nødvendig. Alle materialer i forbindelse med skjøting og befestigelse av beslag og kledninger skal inkluderes i beslagenes/kledningenes enhetspriser. Hvor underkonstruksjonen består av trevirke og/eller bygningsplater, skal 1 lag underlagspapp med polyesterstamme som tekking av underlaget inkluderes i beslagenes/kledningenes enhetspriser. Dersom beslag må ha en innvendig foring/ montasjebeslag for å ivareta beslagets form og planhet, skal dette inkluderes i beslagpostens enhetspris. Alle beslag, kledninger m.v. skal festes på en slik måte at beslaget/kledningen får nødvendig bevegelsesmulighet. Fuger og befestigelser skal utføres slik at knirk og smell ikke forekommer ved utvidelse eller krympning i materialet på grunn av temperatursvingninger eller på grunn av andre forhold som kan frembringe bevegelse i materialet. Beslagene skal stå i et vindutsatt område, og må innfestes med tanke på dette så ikke ulyder forekommer. Festemidler: Alle fester, bolter skruer m.v. som kan bli utsatt for fuktighet, skal utføres av materialer med høy korrosjonsmotstand. Konstruksjoner og innfesting dimensjoneres for vindlast ihht. NS Dimensjonerende vind 30 m/s.

36 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 37 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke på fysiske egenskaper. Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy belastning på innemiljøet. Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftsegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Det skal benyttes en MS-polymerbasert fugemasse, alternativt akrylbasert, silikonbasert, polysulfidbasert eller Butyl/bitumenoljebasert. Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. Typeangivelse av produkter. Hvor det i beskrivelsen er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Tilbys det et likeverdig produkt skal det med tilbudet vedlegges produktark hvor evt. avvik/ forskjeller fra beskrevet produkt er angitt. Tiltransporterte arbeider. Generelle fasadekledninger av bukkede aluminiumskasetter med tilhørende gesims- og smyfbeslag tiltransporteres fra ennen tilbyder. Det må påregnes samarbeid med denne tilbyder da beslagsarbeider utføres på samme steder. Miljø. Materialer skal ikke belaste miljø og inneklima unødig. Lavemitterende materialer skal benyttes. Det skal derfor legges stor vekt på at overflatematerialer og overflatebehandlinger ikke skal ha negativ innvirkning på inneklima eller ytre miljø. Produkter med kjemisk innhold skal ikke inneholde stoffer på Statens forurensningstilsyns (SFT) OBS-liste. Dokumentasjon og godkjenning. Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjon inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse, slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriftern.

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Mengdebeskrivelse arkitekt

Mengdebeskrivelse arkitekt Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse Non Schengen Tittel: Mengdebeskrivelse arkitekt B01 17.11.2014 Konkurranseunderlag YG JES JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 15 Dører Side 52 15 Dører 15.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt Prosjekttittel: OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst Tittel: Beskrivelse Bygningsmessige arbeider Arkitekt B02 31.01.14 KONKURRANSEGRUNNLAG BAA CHA PLA A01 20.01.14 OPPRETTET BAA Revisjon Dato Tekst Laget

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Nye brystninger i yttervegger, tilpasset nytt tilstøtende tak Solavskjerming Innervegger

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Innervegger Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER 262.10.05 VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.05 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG 262.10.03 VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.03 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG

SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG 262.50.02 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 12-1 12 Tømrerarbeid 12.24 Innervegger 12.24.1 IV5_A24.95/95 (600) R-R M95 Plan 1 162,99 12.24.1.1 PJ3.112322311 BINDINGSVERK STEGHØYDE: 100 mm Se plantegninger

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 Kapittel: 09 Murarbeid I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid Prosjekt: 1445- Taktekking Trygdeboliger - Våler kommune Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag... 01-1 12 Tømrerarbeid...

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

Hellandhus. Beverveien 19. Ny enebolig med garasje. Bygningsmessige arbeider over grunnmur Tord Hjellestad 24.04.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Hellandhus. Beverveien 19. Ny enebolig med garasje. Bygningsmessige arbeider over grunnmur Tord Hjellestad 24.04.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Hellandhus Beverveien 19 Ny enebolig med garasje. Bygningsmessige arbeider over grunnmur Tord Hjellestad 24.04.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Tord Hjellestad Prosjekt: 463_Beverveien 19 Kapittel:

Detaljer

Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

MEKANISK FESTET TAKTEKNING

MEKANISK FESTET TAKTEKNING 262.40.04 MEKANISK FESTET TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.04 REHABILITERING MEKANISK FESTET - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen, takets

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer