Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak"

Transkript

1 NAS høstmøte 2012 Isolering mot utendørs støy. Nye konstruksjonsdata for tak Sigurd Hveem SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1

2 Bakgrunn Prosjekt for videreutvikling av elektronisk lyddatabase og beregningsmetode i Håndbok 47 (SINTEF Byggforsk) med datakobling til Støybygg (SINTEF IKT). Innhold: Videreutvikling av datasamlingen med oppdaterte, kvalitetssikrede data for eksisterende konstruksjoner inkludert utbedringstiltak Mål: Framskaffe nye og sikrere lydisolasjonsdata til en rekke konstruksjonsløsninger for yttervegger, tak, vinduer og ytterveggventiler. Bedre underlag for prosjektering og sikring av likebehandling av utbedringstiltak i tilknytning til de store utbedringsprosjekter i regi av samferdselsmyndighetene. Middel: Nettbasert beregningsverktøy med tilgang til felles, kvalitetssikrede og oppdaterte konstruksjonsdata. Verktøyet gir også sikrere prosjektering av lydforhold i nybygg. SINTEF Byggforsk 2

3 Oppdragsgiver og måleprogram Oppdragsgiver: Statens vegvesen / Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Avinor/OSL, Forsvarsbygg og Klima- og forurensningsdirektoratet. Status for måleprogram : Vinduer: 2008/2009 Ytterveggventiler: 2009/2010 Yttervegger: 2011 Tak: 2011/2012 Utvalg i samarbeid med rådgiverne: Valg av konstruksjoner er foretatt i samarbeid med rådgiverne ut fra hva de savner av data i sin prosjektering SINTEF Byggforsk 3

4 Forurensningsforskriften (eksisterende bygg) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) (nybygg) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 5. Støy - kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet. Grenseverdier som anleggseier er ansvarlig for når det gjelder kartlegging av innendørs lydnivå og grenseverdier som utløser krav om utbedringstiltak. Kartleggingsgrense Lp,Aeq,24h = 35 db Tiltaksgrense Lp,Aeq,24h = 42 db Ved beregning av støynivået forutsettes lukkede vinduer og ventiler. Beregninger basert på forventet lydreduksjonstall av delkomponentene ut fra bedømmelse av type, tilstand osv Inngangsdata kan ha stor betydning for omfang av tiltak Viktig med likebehandling /felles database for eksiterende konstruksjoner slik at rådgiverne bruker samme forutsetninger Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) stiller krav til nye bygninger, herunder også støygrenser, som er gitt i tilhørende standard NS 8175 klasse C er plaget av støy hjemme SFT ( nå Klima og forurensningsdirektoratet) Desember 2009 SINTEF Byggforsk 4

5 SINTEF Byggforsk. Lydlaboratorium. Klangrom og transmisjonslaboratorium for vegger og etasjeskillere SINTEF Byggforsk 5

6 1. Nyere skråtak. 48x198 mm sperrer/200 mm isolasjon, papp, 50 mm luftesjikt. Fra Nyere skråtak. Kombinert undertak og vindsperre, 300 mm isolasjon. Fra Skråtak med kaldt loft (W-takstoler) Eldre skråtak 1½ etasje med knevegger og kalde loft SINTEF Byggforsk 6

7 1) Nyere skråtak. 48x198 mm sperrer/200 mm isolasjon, papp, 50 mm luftesjikt. Fra Betongtakstein, sløyfer/lekter. Panelt himling på lekter. Uten/med luftespalte. 1.1 Basistak SINTEF Byggforsk 7

8 1) Nyere skråtak. 48x198 mm sperrer/200 mm isolasjon, papp, 50 mm luftesjikt. Fra Takpapp. Panelt himling på lekter. Uten/med luftespalte 1.3 Betongtakstein, sløyfer/lekter. Panel på lekter + gipsplate i himling. Uten/med luftespalte 1.4 Panel på lekter+2x13 mm gips på lekter og akustikkprofil. 50 mm min.ull. Uten/med luftespalte. 1.5 Minus himling. 2 x 13 mm gips på 25 mm akustikkprofil. Uten/med luftespalte mm C-profil i stål, 70 mm mineralull. 21 kryssfiner+13 mm gips. Uten/med luftespalte SINTEF Byggforsk 8

9 1) Nyere skråtak. 48x198 mm sperrer/200 mm isolasjon, papp, 50 mm luftesjikt. Fra SINTEF Byggforsk 9

10 SINTEF Byggforsk 10

11 SINTEF Byggforsk 11

12 2) Nyere skråtak. 300 mm I-bjelker. Komb. undertak/vindsperre, 300 mm isolasjon. Fra Takstein, sløyfer/lekter. 13 mm gips på 30 mm lekter. Kun lufting under takstein. 2.2 Takstein, sløyfer/lekter. 30 mm lekter, akustikkprofil 2x13 mm gips. Lufting under takstein 2.1 Basistak SINTEF Byggforsk 12

13 2) Nyere skråtak. 300 mm I-bjelker. Komb. undertak/vindsperre, 300 mm isolasjon. Fra Takstein, sløyfer/lekter. 30 mm lekter, akustikkprofil 2x13 mm gips. Lufting under takstein 2.2 SINTEF Byggforsk 13

14 2) Nyere skråtak. 300 mm I-bjelker. Komb. undertak/vindsperre, 300 mm isolasjon. Fra 2000 SINTEF Byggforsk 14

15 SINTEF Byggforsk 15

16 3) Skråtak med kaldt loft (W-takstoler). Takstein/sløyfer/lekter, asfaltpapp, rupanel mm mineralull, 23 mm lekter, 13 mm gips i himling. Uten/med luftespalte 1.1 Basistak SINTEF Byggforsk 16

17 3) Skråtak med kaldt loft (W-takstoler). Takstein/sløyfer/lekter, asfaltpapp, rupanel mm mineralull, 23 mm lekter, 2 x 13 mm gips i himling. Uten/med luftespalte mm mineralull, 25 mm Gyproc AP, 2 x 13 mm gips i himling. Uten/med luftespalte mm + ekstra oppfôret loftsgolv, 25 Gyproc AP, 2 x 13 mm gips. Uten/med luftespalte mm + ekstra oppfôret loftsgolv, 23 mm lekter, 13 mm gips i himling. Uten/med luftespalte SINTEF Byggforsk 17

18 3) Skråtak med kaldt loft (W-takstoler). Takstein/sløyfer/lekter, asfaltpapp, rupanel SINTEF Byggforsk 18

19 SINTEF Byggforsk 19

20 SINTEF Byggforsk 20

21 4) Eldre skråtak 1½ etasje med knevegger og kalde loft. Takstein, sløyfer/lekter ( ) x148 heltre sperrer, uisolert. Panelt himling + porøs plate x148 heltre sperrer, uisolert. Panelt himling + porøs plate+ ekstra gipsplate x148 heltre sperrer, 50 mm isolasjon (sydd matte). Panelt himling + porøs plate x148 heltre sperrer, 50 mm isolasjon (sydd matte). Panelt himling + porøs plate + gipsplate x148 heltre sperrer, 100 mm isolasjon. 48 mm luftesjikt over 9 mm GU. 2x13 mm gips på AP. 1.1 Basistak SINTEF Byggforsk 21

22 4) Eldre skråtak 1½ etasje med knevegger og kalde loft. Takstein, sløyfer/lekter ( ) x148 heltre sperrer, uisolert. Panelt himling + porøs plate+ ekstra gipsplate x148 heltre sperrer, 50 mm isolasjon (sydd matte). Panelt himling + porøs plate x148 heltre sperrer, 50 mm isolasjon (sydd matte). Panelt himling + porøs plate + gipsplate x148 heltre sperrer, 100 mm isolasjon. 48 mm luftesjikt over 9 mm GU. 2x13 mm gips på AP SINTEF Byggforsk 22

23 4) Eldre skråtak 1½ etasje med knevegger og kalde loft. Takstein, sløyfer/lekter ( ) SINTEF Byggforsk 23

24 SINTEF Byggforsk 24

25 Beregninger med frekvensområde Hz eller Hz? H47 (1999) forutsetter C Data både fra 100 Hz (eldre) og fra 50 Hz Økende fokus på lavfrekvensisolasjon Innenivågrenser knyttet til lydnivå A som inkluderer hørbart lavfrekvensområde Støybygg åpner for beregning med C Store forskjeller mellom C og C for enkelte konstruksjonsgrupper (eksempler følger) Fører til store forskjeller i beregnet A-veid innenivå. Innspill til samferdselsmyndighetene om oppdatering/beregning av data fra 50 Hz Holdning fra samferdselsmyndighetene? For nybygg er C uansett ønskelig/nødvendig SINTEF Byggforsk 25

26 C100 og C50-korreksjoner for vinduer og yttervegger Vindu (ulik tetting) Utdrag Veid, labmålt lydreduksjonstall Omgjøringstall for trafikkstøyspektrum (C-korreksjoner) R,w C tr,100- C tr, fo=220 Hz fo=145 Hz Vindu med enkel ramme og forseglet rute Vindu med enkel ramme og forseglet rute Koblet vindu (koblingsramme) 4 40,5 4 Vindu med enkel ramme og forseglet rute 6 20argon 4/0,76/4) 3150 God Dårlig God Dårlig God Dårlig God Rel. god C100max = - 6 db C50max = - 6 db fo=100 Hz fo=46 Hz fo=65 Hz fo=57 Hz Yttervegg (inkl. utbedring) Utdrag Eldre bindingsverk 48x98 mm, uisolert, utvendig papp, innvendig rupanel og 12 mm porøs plate Bindingsverk 48 x 98 mm, 100 mm mineralull, Asfalt Vindtett, utlektet kledning, 15 mm innv panel Bindingsverk 48 x 148 mm, 150 mm mineralull, Asfalt Vindtett, utlektet kledning, 13 mm innv gips Bindingsverk 200 I-stendere, 200 mm mineralull, Asfalt Vindtett, utlektet kledning, 13 mm innv gips Veid, labmålt lydreduksjonstall Omgjøringstall for trafikkstøyspektrum (C-korreksjoner) R,w C tr, C tr, Basis Innvendig 13 gips mm utv og innv Basis Innvendig 13 gips Innv 100 mm, 2x13g Basis Utv 100 mm, 9 GU Utv 150mm Leca, puss Basis Utv 100 mm, 12 Asfalt Vindtett C100max = - 11 db C50max = - 21 db SINTEF Byggforsk 26

27 C100 og C50-korreksjoner for ytterveggventiler og tak Ytterveggventil (åpen og lukket) Utdrag Veid, normalisert nivådifferanse Omgjøringstall for trafikkstøyspektrum (C-korreksjoner) D n,e,w C tr,100- C tr, Veggventil 150x150 mm, L=270 mm. Utvendig rist og innvendig klaffluke m/trekksnor Spalteventil for overkarm vindu 15 x 420 mm, dybde 45 mm Fresh 80. Utv/Innv. Ø85/ Ø83 mm, L=200 mm. Ventiltype A Fresh 80dB. Utv/Innv. Ø140/ Ø85 mm, L=200 mm. Ventiltype A 3150 Åpen Lukket Åpen Lukket Åpen Lukket Åpen Lukket C100max = - 3 db C50max = - 4 db Tak (inkl. utbedring, åpen lufting) Utdrag Veid, labmålt lydreduksjonstall Omgjøringstall for trafikkstøyspektrum (C-korreksjoner) R,w C tr, C tr, fo=70 Hz fo=45 Hz fo=80 Hz Nyere skråtak. 48x198 mm, 200 mm min.ull, papp, 50 mm lekter/ luftesjikt, bordtak, takstein, panelhimling Nyere skråtak. Kombinert undertak og vindsperre, 300 mm I-bjelke,300 mm isolasjon, lekter, 13 mm gips Skråtak med kaldt loft (W-takstoler), 150 mm min.ull, 23 lekter, 13 gips. Takstein, sløyfer/lekter, papp, rupanel Eldre skråtak 1½ etasje (knevegger/ kaldt loft). 48x148 sperrer, bordtak, sløyfer/lekter, takstein, uisolert. Panelt himling + porøs plate. Basis lekter,25 AP, 50 min.ull, 2x13 mm g Basis Minus 13 gips, 30 lekter, 25 AP, 2x13 g Basis mm golvoppf., 22 spon, 25 AP, 2x13g Basis mm min.ull, 48 mm luftesjikt, 9 mm GU. 25 AP, 2x13 mm gips C100max = - 11 db C50max = - 14 db SINTEF Byggforsk 27

28 SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 102 En samlerapport for målingene av - vinduer (2008/2009), - ytterveggventiler (2009/2010), - yttervegger (2011) - tak (2011/2012) vil bli publisert i SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 102 som kan lastes ned fra vår hjemmeside (nov/des 2012). Alle data er publisert i SINTEF IKT sitt støyberegningsprogram "Støybygg" og vil bli innarbeidet i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer, BKS. www. sintef.no/byggforsk SINTEF Byggforsk 28

29 Skorstein/ildsted og kanaler over tak er neste trinn Målinger oktober 2012 desember 2012 Skorsteiner og kanaler over tak har betydning, spesielt i forbindelse med flystøy. Det er planlagt et måleprogram i slutten av 2012 for å få fram data også for denne lydoverføringsvegen. Takk for oppmerksomheten! SINTEF Byggforsk 29

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

HUNTON VINDTETT. Unngå fuktighet, trekk og kulde HUNTON VINDTETT TG 2002

HUNTON VINDTETT. Unngå fuktighet, trekk og kulde HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Unngå fuktighet, trekk og kulde TG 2002 HUNTON VINDTETT For solide bygg Med Hunton Vindtett fra Hunton er du på den sikre siden. Selv om vinden slår og kulden biter vil veggen med Hunton

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Prosjektering av trekonstruksjoner Norske Takstolprodusenters Forening

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil

for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Generell Byggesettbeskrivelse Pr. 15.1.2013 Leveranser i henhold til Teknisk Forskrift 2010 for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Tyrolerhus AS - org.nr. 985 238 855 - Postboks 101-3201

Detaljer