Etternavn Fornavn Fullført Tittel, norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etternavn Fornavn Fullført Tittel, norsk"

Transkript

1 Etternavn Fornavn Fullført Tittel, norsk Almås Camilla 2009 Sykemeldtes opplevelse av tjenesten "avklaring" Aresdatter Allis Iren 2009 Autismespekterdiagnoser. Foreldres evaluering av den diagnostiske prosessen. Veien til diagnosen Berke Kristin Skolleborg 2009 Aktivitet som kilde til mening og livskvalitet hos unge overvektige jenter Fjellstad Hege Annette 2009 Eldre aleneboende kvinners mathverdag Fodnes Martha 2009 Ungdoms opplevelse av aktivitet med hest. En kartleggingsundersøkelse blant ungdom mellom 13 og 18 år. Ollivier Marianne Gishlaine 2009 Moderne helsebekymringer og subjektive helseplager hos mødre Sjøstrøm Gunn 2009 Betydningen av inneplanter i kontormiljø for oppmerksomhetsfaktorer Steigen Anne Mari 2009 Ungdoms opplevelse av aktivitet med hest. En kartleggingsundersøkelse blant ungdom Torbergsen Hanne Kristine Skjesol mellom 13 og 18 år Sykmeldte i individuell oppfølging. Beskrivelse av brukerne og deres opplevelse av veiledning, egen helse og mestring. Andreassen Monica 2010 The Role of Maternal Immunity for Prevention of Allergy in Offspring Bjerknes Linn 2010 Røntgen thorax: En kartlegging av indikasjoner og utfall av undersøkelser utført på Oslo Universitetssykehus, Ullevål i 2008 Fjellaksel Lena Marie Aasen 2010 "Når mor eller far har kreft" - En deskriptiv studie av barn med kreftsyke foreldre Gullander Maria 2010 Pain Modulation and Gender Differences Hage Line 2010 Uteskole - Helse og læring hånd i hånd? En praktisk tilnærming til kunnskap i grunnskolen - elevenes meninger og opplevelser Haugen Anders Lund 2010 Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - Opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv Holmen Heidi 2010 Ville du latt flåtten sitte? Kunnskap og erfaring knyttet til flått. Kezo Amela 2010 Ulikheter i helse blant minoriteter. Med fokus på salutogenese for helse utjevning Krogh Eva Kristin 2010 En skole for alle? - En evaluering av tre skoler i Oslo kommune i forhold til universell utforming Myren Ida Kristin 2010 Terapi- og selskapsdyr i norske sykehjem - En kartleggingsstudie Norman Matty 2010 Effekt av pilates på psykologisk stress og mestringsforventning Sanderud Jorunn 2010 Fysisk aktivitet som overvektig ungdom

2 finner meningsfull Sundby Ingvild 2010 Når mor eller far har kreft - En deskriptiv studie av barn med kreftsyke foreldre Tangen Steffen 2010 Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - Opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv Tingberg Tonje 2010 From Emergency Relief to Recovery, to a Prevention of Humanitarian Crises Aas Ragnhild Tokvam 2011 Effekt av fibertilsetning i brød på energiinnhold og glukoserespons Berentsen Karine H Er jobbkrav, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, forutsigbarhet i arbeidet, sosialt samspill, ledelse, organisasjonsklima og mekaniske belastninger assosiert med arbeidsevne? Berge Ina Birgitte 2011 Miljøfaktorers betydning for ungdomsopplevelser på gård En kvalitativ undersøkelse med ungdom i interaksjon med hest Berggrav Ane K Gjentatt rapportering av smerter - Hvordan forklare høy skåring ved første måling? Borgen Iren Dagmar 2011 Preeklampsi og sukker i kostholdet Joana Delgado Braadland Målfrid 2011 Bruk av MbC (Mindfulness Based Coping) i rusbehandling Dvergsdal Maria 2011 Relasjonell læring med hest: Utvikling av en miljøterapeutisk metode for barn som bor på barnevernsinstitusjon Enger Ingvild-Maria 2011 Radon og lungekreft i Norge Anfinsen Flatekval Stine Jeanett 2011 Miljøfaktorers betydning for ungdomsopplevelser på gård En kvalitativ undersøkelse med ungdom i interaksjon med hest Hagle Marie Helen 2011 Kosthold- og fysisk aktivitetsmønstre og kroppsmasseindeks blant 15- og 16-åringer i seks fylker i Norge Heyerdahl Nora 2011 Kroppsmasseindeks, overvekt og fedme hos barn i urbane og rurale områder i Norge - En Indregard Anne-Marthe Rustad studie blant tredjeklassinger 2011 Moderne helsebekymringer, subjektive helseplager, helsetjenestebruk og sykefravær i norsk yrkesaktiv befolkning Jacobsen Line Mervi 2011 Fokus på arbeidsmiljø som faktor til å forebygge sykefravær. En kvantitativ tverrsnittstudie i barnehagesektoren. Nordhagen Stine 2011 Ungdommers matvaner i skoletiden - En kvalitativ studie av undomsskoleelever i Akershus

3 Norton Renata 2011 Pasientsikkerhet på norske operasjonsavdelinger. - Spesialsykepleiernes tanker om pasientsikkerhet og eventuelt behovet for bruk av WHO Surgical Safety Checklist for å forbedre rutinene Pedersen Gunn 2011 Plasmakonsentrasjonen av Oxytocin og selvrapportert engstelse hos mennesker ved interaksjon med storfe Rabanal Kjersti 2011 Ethnic Inequalities in Cardiovascular Health Stormark Reigstad Marit Iren 2011 Egenvurdert helse under og etter yrkesfaglig utdanning - Hva påvirker ungdommenes helseoppfatning? Storli Erik 2011 KRIK - Hva er årsaken til at KRIKs idrettsfestivaler fremstår som attraktive for ungdom? Svensen Anneline 2011 Livsstilsfaktorene ernæring, fysisk aktivitet og tobakk hos yrkesskoleelever på vei ut i arbeidslivet Svenssen Taran 2011 Longitudinelle studier og attrisjonsskjevhet Analyse av attrisjon i MÅMS-studien Sørensen Ronny Andre 2011 Hvordan har man ivaretatt universell utforming ved etablering av nytt Nav-kontor i Kristiansund? Willard Erle Breimo Morstad 2011 Natur og friluftsliv i rehabilitering - En kartleggingsstudie Wold Randi 2011 Sammenheng mellom drikkevannskvalitet og risiko for type 1 diabetes blant barn under 16 år i Norge Øfjord Bente 2011 Demografiske og arbeidsrelaterte faktorer assosiert med smerter i nakke, skulder og øvre del av ryggen Østby Kjersti 2011 Små parkers restorative egenskaper i bymiljøet Utforming og brukervennlighet med betydning for folkehelsen Bakke Ragnhild 2012 En målrettet endringsprosess for en langvarig vektreduksjon Bennetter Karin Elisabeth 2012 Diabetes and Related Psychological Distress Bruland Hilde Nes 2012 Sammenheng mellom tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant ungdom Gamre Heidi 2012 Helseeffekter ved tap av ektefelle Hartberg Silje 2012 Adolescents with Chronic Headaches - Mental Health and Coping Patterns Hauan-Zamora Angela 2012 Hvordan opplever nordmenn som jobber i Spania arbeidsmiljø og organisasjonkultur - En kvalitativ studie Jacobsen Ida Wulff 2012 Studenters risikovurdering ved sesonginfluensa og influensapandemier med utgangspunkt i svineinfluensaen i 2009 Jortveit Kristine 2012 Livstilfredshet - Europeiske sammenlikninger,

4 betydningen av autonomi, tillit og tilhørighet og samfunnstilfredshet. Kleven Anne-Marit 2012 Synshemmedes deltakelse i friluftsliv - Deres egne tanker om utfordringer og helse knyttet til friluftslivsaktivitet Lamson Jorunn Anna Maria Joaquin 2012 "Det er hva man er vant til.." En kvalitativ undersøkelse om muligheter og begrensninger for interkulturell læring i og gjennom grunnskolens kroppsøving- og fysisk aktivitets fag Lassen Jonas Kristoffer 2012 Attitudes Towards Nature and Preference for Environments with Natural Elements: An Assessment Study Leirbakk Maria Jensberg 2012 ADHD with Co-Occurring Depression/Anxiety in Children: The Relationship with Somatic Complaints and Parental Socio-Economic Position Lunde Anne-Marte Flem 2012 KMI og svangerskapsutfall Hva er sammenhengen mellom mors KMI og svangerskapsutfall i Montsjegorsk, Russland? Marum Gunnvor Flaa 2012 Negative Life Events' Relation to Psychological Distress and Life Satisfaction in a Population Based Study in Norway Morken Margrete Kolsø 2012 Når jeg går med en trillebåre, har jeg ikke tid til å sjekke mobilen - Deltagernes erfaringer fra grønt arbeid Nalenga Georges Zirimwabagabo 2012 Causes of Unintended Pregnancy among Adolescents in Addis Abeba, Ethiopia Post Martine Christiansen 2012 Bruk av folattilskudd blant gravide kvinner i en multietnisk befolkning i Groruddalen Rasalingam Anurajee 2012 Peer Victimization and Related Mental Health Problems among Early Adolescents Riiser Eline Sannes pluss - Et helsefremmende aktivitetstiltak for eldre? Solem Anna Naume 2012 Endogen smertehemming er avhengig av modaliteten på kondisjoneringen Stegegjerde Bjørnhild 2012 Læreres opplevelser og meninger knyttet til betydningen av intervensjonen "Stressmestring i skolen" for eget stress - En kvalitativ studie Sundet Anne Sæta 2012 Bruken av dyr og natur-/grøntområder i norske fengsel - En kartleggingsstudie Sveen Silje 2012 Langtidsfriske blant forpleiningsansatte i Offshore - arbeidsrelaterte og hjemmerelaterte faktorer Sygna Karin 2012 Vegtrafikkstøy, søvn og psykisk helse Sørhuus Anne Elizabeth 2012 En kvalitativ undersøkelse av eldre kvinners holdninger til matvareemballasje Tunhøvd Pia Merete 2012 Kan deltagelse i en frivillig organisasjon ha betydning for panafrikanske kvinners helse?

5 Vindal Emma Maria Sjölander - En studie av frivillig organisasjonsarbeids betydning for opplevelse av sammenheng (OAS) 2012 Psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen. Hvilken sammenheng har slike forhold for utvikling av smerter hos unge arbeidstakere? Vold-Andreasen Nan 2012 Veitrafikkstøy, støy-sensitivitet og subjektive helseplager (SHC) i en urban befolkning i Norge Wickmann Ingunn Grasto 2012 Fysisk aktivitet som et fristed - Å fremme positiv helse og egenmestring i immigrasjonsprosessen Yuan Aping 2012 Incidence of Common Complications of Pregnancy in a Municipality in North-West Russia - A Study form Population-Based Birth Registry Alme Inger Johanne 2013 Sykefravær og livsfasepolitikk på arbeidsplassen Falck Nutec - En kvalitativ studie Bjørkedal Siv Netting 2013 Sammenhengen mellom yrkesstøy, hypertensjon og iskemisk hjertesykdom Bremer Torgeir Samuelsen 2013 Mat som egner seg til kos - En kvalitativ studie av hva barneskoleelever i Oslo mener om kosemat Celo Cecilia 2013 Arbeid og psykisk helse: Erfaringer om hvordan arbeidstrening kan virke helsefremmende under innleggelse Eidem Marianne 2013 Rett til å velge eller rett til å leve? En diskursanalyse av debatten om bruk av tidlig ultralyd i screening etter Downs syndrom i norske blogger Haile Thomas 2013 Forskjeller i dødelighet mellom etniske nordmenn og innvandrere - i aldersspennet år Hauan-Zamora Angela 2013 Hvordan opplever nordmenn som jobber i Spania arbeidsmiljø og organisasjonkultur - En kvalitativ studie Heni Christine 2013 Innvandrerorganisasjoner og helsetiltak - En kvalitativ studie om empowerment hos personer og grupper med innvandrerbakgrunn Hjelle Ingri Berild 2013 Søvndeprivasjon forsterker subjektive smerteskåringer, men demper fremkalte kortikale responser hos friske forsøkspersoner. Johannessen Mary Anne 2013 Kommunalt tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Karlsen Berit Sofie 2013 Sammenheng mellom sosial angst og psykiske vansker blant barn og unge i ulike

6 sosiale lag Magnusson Marte Traae 2013 Hvilke faktorer er assosiert med høy og lav grad av helserelatert livskvalitet hos kvinner med lettgradert beinskjørhet Mickelson Nina 2013 In Vitro Effects of Environmental Chemicals on Pancreatic ß-Cells. Possible Relevance for Type 1 and Type 2 Diabetes Norbeck Karoline Bølstad 2013 Fysisk aktivitet ute i en barnehage med plass til 500 barn Rolfsøn Lene Christiansen 2013 Er drikkevannskvalitet en risikofaktor for selvrapportert astma? En conor studie. Sagstad Silje 2013 Overensstemmelse mellom selvrapportert og objektivt målt fysisk form blant pakistanske innvandrerkvinner i Oslo Sand Nina Brødremoen 2013 Et helhetlig blikk på en helhetlig sentral. En kvalitativ studie av Frisklivssentralen i Moss Simiyu Josephine 2013 Arbeid som en helsefremmende aktivitet Nanjala Stenersen Anna Opland 2013 Newspapers Discursive Shaping of Immigrant Pupils and their Occupational Possibilities in the Norwegian Elementary School Sundfør Hanne Beate 2013 Et trygt valg eller en god vane? Hvordan forklare bruk av sykkelhjelm med en utvidet modell av overveid handling Thu Tine 2013 Vektreduksjon ved hjelp av Grete Roedes vektreduksjonsprogram på internett Toft Aud Benthe 2013 Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge Tønnessen Mona Linge 2013 Subjektiv helse og psykososialt arbeidsmiljø blant besetningsmedlemmer i norsk sivil luftfart Uldal Line Sofie 2013 Pasientmotivasjon for gastric bypass - En kvalitativ studie Urrang Kristin Kaldestad 2013 Oldie but Goldie - IA-leders syn på veier til forlenget yrkesdeltakelse for eldre arbeidstakere Ødeskaug Liz Ertzeid 2013 Overvekt og fedme blant tredjeklassinger i barnevekststudien Hvilken betydning har skolestørrelse og fysisk aktivitet og kosthold i skolen

Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring

Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB 2009: Almås, Camilla Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring Berke, Kristin Fjellstad, Hege Aktivitet som kilde

Detaljer

Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region

Developing organic farming in Colombia, how far have we come? A case study in the Bogotá region Masteroppgaver/Master's thesis 30 stp/credits 2004-2011 (vår/spring) Etternavn Fornavn Årstall Semester Oppgavetittel_original Oppgavetittel_engelsk Nitrogenavrenning fra landbruksjord - en sammenligning

Detaljer

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Denne lista viser hvilke prosjekter som bruker eller har brukt data fra HUNT (sist oppdatert 1.8.12).

Denne lista viser hvilke prosjekter som bruker eller har brukt data fra HUNT (sist oppdatert 1.8.12). Forskningsprosjekter basert på HUNT-data Data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag kan brukes i forskningsprosjekter som er ledet fra en institusjon med forskningskompetanse, avbefalt av Regional komité

Detaljer

Natur og Kultur som Folkehelse

Natur og Kultur som Folkehelse NaKuHel 25 år 1987 2012 Natur og Kultur som Folkehelse Konferanserapport Gunnar Tellnes, red. Nature and Culture as Public Health NaKuHel Norge Helsefremmende møteplasser Referanse: Tellnes Gunnar, red.

Detaljer

25,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Oslo

25,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Oslo Pressemelding Sperrefrist 23. november 25,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskuddet på hele 205 millioner kroner.

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Skolehelsetjenestens arbeid med kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge overvekt hos barn og unge

Skolehelsetjenestens arbeid med kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge overvekt hos barn og unge Skolehelsetjenestens arbeid med kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge overvekt hos barn og unge Kristine Gram Master of Public Health MPH 2010:9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Skolehelsetjenestens

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP BENTE BERGET OG BJARNE O. BRAASTAD Helse UMB - Universitetet for

Detaljer

Evaluering av norske frisklivssentraler

Evaluering av norske frisklivssentraler Evaluering av norske frisklivssentraler - En prospektiv intervensjonsstudie Kristin Frøysadal Bjurholt Master i helsevitenskap August 2014 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU. Fakultet

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Bakgrunn for Helt sjef! 6 Sentrale begreper

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263 IS-2263 Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Publikasjonens tittel: Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Utgitt: 12/2014 Publikasjonssnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK- OM TRYKKAVLASTNING Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet?

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Ragnhild Aasen Jacobsen er politisk rådgiver i Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon som arbeider

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE SAMMENDRAG, OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 1 INNLEDNING.... 8 1.1 Psykososialt miljø og faktorer

Detaljer