Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB. 2009: Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring"

Transkript

1 Mastergrader, Master i folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet, UMB 2009: Almås, Camilla Sykemeldtes opplevelse av tjenesten avklaring Berke, Kristin Fjellstad, Hege Aktivitet som kilde til mening og livskvalitet hos unge overvektige jenter Eldre aleneboende kvinners mathverdag Fodnes, Martha & Steigen, Anne Mari Granberg Allis Olivier, Marianne Sjøstrøm, Gunn Torbergsen, Hanne Ungdoms opplevelse av aktivitet med hest. En kartleggingsundersøkelse blant ungdom mellom 13 og 18 år Autismespekterdiagnoser. Foreldres evaluering av den diagnostiske prosessen. Veien til diagnosen. Moderne helsebekymringer og subjektive helseplager hos mødre Betydningen av inneplanter i kontormiljø for oppmerksomhetsfaktorer Sykemeldte i individuell oppfølging. Beskrivelse av brukerne og deres opplevelse av veiledning, egen helse og mestring. 2010: Andreassen, Monica Bjerknes, Linn Gullander, Maria The role of maternal immunity for prevention of allergy in offspring. Røntgen thorax: En kartlegging av indikasjoner og utfall av undersøkelser utført på Oslo Universitetssykehus, Ullevål I Pain modulation and gender differences Hage, Line Haugen, Anders & Tangen, Steffen Holmen, Heidi Uteskole - helse og læring hånd i hånd? En praktisk tilnærming til kunnskap i grunnskolen - elevenes meninger og opplevelser. Friluftsliv som del av behandling for sykelig fedme - opplevelser og meninger fra deltagernes perspektiv. Ville du latt flåtten sitte? Kunnskap og erfaring knyttet til flått. Kezo, Amela Ulikhet i helse blant minoriteter. Med fokus på salutogenese for helseutjevning.

2 Krogh, Eva Kristin Myren, Ida Kristin Norman, Matty En skole for alle? - En evaluering av tre skoler i Oslo kommune i forhold til universell utforming. Terapi- og selskapsdyr i norske sykehjem - en kartleggingsstudie. Effekt av pilates på psykologisk stress og mestringsforventning Sanderud, Jorunn Fysisk aktivitet som overvektig ungdom finner meningsfull. Sundby, Ingvild & Aasen, Lena Marie "Når mor eller far har kreft" - en deskriptiv studie av barn med kreftsyke foreldre. Tingberg, Tonje From emergency relief to recovery, to a prevention of humanitarian crises. 2011: Berentsen, Karine H. Berge, Ina B & Flatekval, Stine J Berggrav, Ane K. Borgen, Iren Er jobbkrav, rolleforventning, kontroll i arbeidet, forutsigbarhet i arbeidet, sosial samspill, ledelse, organisasjonsklima og mekaniske belastninger assosiert med arbeidsevne? Miljøfaktorers betydning for ungdoms opplevelser på gård. En kvalitativ undersøkelse med ungdom i interaksjon med hest. Gjentatt rapportering av smerter hvordan forklare høy skåring ved første måling? Preekplampsi og sukker i kostholdet. Braadland, Målfrid Bruk av MbC (Mindfulness based Coping) i rusbehandling. Dvergsdal, Maria Enger, Ingvild M. Relasjonell læring med hest. Utvikling av en miljøterapeutisk metode for barn som bor på barnevernsinstitusjon. Radon og lungekreft i Norge. Heyerdal, Nora Indregard, Anne- Marthe R. Kroppsmasseindeks, overvekt og fedme hos barn i urbane og rurale områder i Norge - en studie blant tredjeklassinger Moderne helsebekymringer, subjektive helseplager, helsetjenestebruk og sykefravær i norsk yrkesaktiv befolkning.

3 Jacobsen, Line M Kleven, Anne-Marit Morstad, Erle B. Fokus på arbeidsmiljø som faktor for å forebygge sykefravær. En kvantitativ tverrsnittstudie i barnehagesektoren. Synshemmedes deltakelse i friluftsliv. Deres egne tanker om utfordringer og helse knyttet til friluftslivsaktivitet. Natur og friluftsliv i rehabilitering en kartleggingsstudie. Nordhagen, Stine Norton, Renata Pedersen, Gunn Rabanal, Kjersti Stormark Reigstad, Marit Iren Storli, Erik Svensen, Anneline Svenssen, Taran Ungdommers matvaner i skoletiden. En kvalitativ studie av ungdomskoleelever i Akershus. Pasientsikkerhet på norske operasjonsavdelinger. Spesialsykepleierens tanker om pasientsikkerhet og eventuelt behovet for bruk av WHO Surgical Safety Checklist for å forbedre rutinene. Plasmakonsentrasjonen av Oxytocin og selvrapportert engstelse hos mennesker ved interaksjon med storfe Ethnic inequalities in cardiovascular health Egenvurdert helse under og etter yrkesfaglig utdanning hva påvirker ungdommenes helseoppfatning? KRIK Hva er årsakene til at KRIKs idrettsfestivaler fremstår som attraktive for ungdom? Livsstilfaktorene ernæring, fysisk aktivitet og tobakk hos yrkesskoleelever på vei ut i arbeidslivet. Longitudinelle studier og attrisjonsskjevhet analyse av attrisjon i MÅMS-studien. Wold, Randi Sammenheng mellom drikkevannskvalitet og risiko for type 1 diabetes blant barn under 16 år i Norge. Øfjord, Bente Østby, Kjersti Aas, Ragnhild T. Demografiske og arbeidsrettede faktorer assosiert med smerter i nakke, skulder og øvre del av ryggen. Små parkers restorative egenskaper i bymiljøet. Utforming og brukervennlighet med betydning for folkehelsen. Effekt av fibertilsetning i brød på energiinnhold og glukoserespons.

4 2012 Bakke, Ragnhild En målrettet endringsprosess for en langvarig vektreduksjon. Bruland, Hilde N. Flem, Anne-Marte Sammenheng mellom tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant ungdom KMI og svangerskapsutfall. Gamre, Heidi Helseeffekter ved tap av ektefelle. Gulbrandsen, Karin E. Diabetes and related psychological distress Hartberg, Silje Jacobsen, Ida Wulff Adolescents with chronic headaches mental health and coping patterns. Studenters risikovurdering ved sesonginfluensa og influensapandemier med utgangspunkt i svineinfluensaen i Lamson, Jorunn A. M. J. "Det er hva man er vant til". En kvalitativ undersøkelse om muligheter og begrensninger for interkulturell læring i og gjennom grunnskolens kroppsøvings- og fysisk aktivitets fag. Leirbakk, Maria J. Marum, Gunnvor F. Post, Martine Rasalingam, Anurajee Riiser, Eline Sannes ADHD with co-occurring depression/ anxiety in children: The relationship with somatic complaints and parental socioeconomic position Negative life events relation to psychological distress and life satisfaction in a population based study in Norway Bruk av folattilskudd blant gravide kvinner i en multietnisk befolkning i Groruddalen. Peer victimization and related mental health problems among early adolescents 60pluss - helsefremmende aktivitetstiltak for eldre? Solem, Anna N. Stegegjerde, Bjørnhild Endogen smertehemming er avhengig av modaliteten på kondisjoneringen. Lærernes opplevelser og meninger knyttet til betydningen av intervensjonen "Stressmestring i skolen" for eget stress - en kvalitativ studie.

5 Sundet, Anne Bruken av dyr og natur-/grøntområder i Norske fengsel - en kartleggingsstudie. Sveen, Silje Langtidsfriske blant forpleiningsansatte i Offshore arbeidsrelaterte og hjemmerelaterte faktorer. Sørhuus, Anne Elisabeth Tunhøvd, Pia Merete Wickman, Ingunn Yuan, Aping En kvalitativ undersøkelse av eldre kvinners holdninger til matvareemballasje. Kan deltagelse i en frivillig organisasjon ha betydning for panafrikanske kvinners helse? - En studie av frivillig organisasjonsarbeids betydning for opplevelse av sammenheng (OAS). Fysisk aktivitet som et fristed - å fremme positiv helse og egenmestring i immigrasjonsprosessen. Incidence of common complications of pregnancy in a municipality in North-West Russia - A study from populationbased birth registry.

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET

KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP BENTE BERGET OG BJARNE O. BRAASTAD Helse UMB - Universitetet for

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre

HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre HÅNDBOK FOR HELT SJEF! Anbefalinger for lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Bakgrunn for Helt sjef! 6 Sentrale begreper

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Barneperspektivsamtalen

Barneperspektivsamtalen Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Barneperspektivsamtalen Ungsinnforfatter: Charlotte Reedtz Vurdert i Ungsinnpanelet: 06. oktober 2009 Ungsinnforfatteren er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket.

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler

IS-1896. Veileder for kommunale frisklivssentraler IS-1896 Veileder for kommunale frisklivssentraler 1 Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler Utgitt: Februar 2011 Revidert utgave: På høring november 2012 Bestillingsnummer: IS-1896 Utgitt

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

Plasmakonsentrasjonen av Oxytocin og selvrapportert engstelse hos mennesker ved interaksjon med storfe.

Plasmakonsentrasjonen av Oxytocin og selvrapportert engstelse hos mennesker ved interaksjon med storfe. Plasmakonsentrasjonen av Oxytocin og selvrapportert engstelse hos mennesker ved interaksjon med storfe. Masteroppgave i Folkehelsevitenskap Gunn Pedersen Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås 2011

Detaljer

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97 L U N G E P O S T TEMA: KOLS E N 24-06 -97 KJÆRE NSF FLU MEDLEMMER! Først vil jeg rette en stor takk til arbeidsgruppen i Kristiansand for et flott Fagmøte med gode faglige innlegg og fine sosiale arrangementer.

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK- OM TRYKKAVLASTNING Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013

MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 MASTEROPPGAVE Master i Helse, Ernæring og Miljøfag 2013 Å spille på lag med foreldrene. En studie av helsesøsters erfaringer og utfordringer i samarbeidet med foreldre til overvektige barn Jannicke Bergan

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012 bakgrunnsfoto: colourbox retningsregler Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober redigert av Elin Olaug Rosvold 1 og Sabine Ruths 2 1. Avdeling for 2. Allmennmedisinsk

Detaljer

Krig og fred og sånn

Krig og fred og sånn den 8. norske psykologikongressen 6. 7. september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog

Detaljer

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn

Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn HiT skrift nr 4/2008 Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn Inger M. Oellingrath 1), Martin Veel Svendsen 2), og Michael

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

25,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Oslo

25,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i Oslo Pressemelding Sperrefrist 23. november 25,5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i TV-spillet Extra er fortsatt like populært. I år skal det fordeles et overskuddet på hele 205 millioner kroner.

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer