NO.80I.0 CAT NOVA 260 T ED. (Type PSM 352 : ) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "99 352.NO.80I.0 CAT NOVA 260 T ED. (Type PSM 352 : +..01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr."

Transkript

1 O.80I.0 CAT OVA 260 T ED (Type PSM 352 : ) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) På grunn av produktansvaret ved vi deg om å gjennomføre punktene nedenfor. Kryss av etter gjennomføring X Maskinen er kontrollert iht. pakkseddelen. Alle vedlagte deler er fjernet. Samtlige sikkerhetstekniske innretninger, kardangaksler og kontrollinnretninger foreligger. Kunden instruert i betjening, igangsetting og vedlikehold av maskinen el. apparatet iht. bruksanvisningen. Lufttrykket i dekkene er kontrollert. Hjulmutrene sitter godt. Kraftuttaksturtallet er riktig. Tilpasset til vogntog: trepunktsinnstilling. Kardangaksel riktig justert. Testkjøring gjennomført og ingen mangler oppdaget. Funksjoner forklart under prøvekjøringen. Svingninger i transport og arbeidsstilling forklart. Informasjon om ønsket utstyr eller ekstrautstyr gitt. Henvisninger til viktige steder i bruksanvisningen gitt. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anbaugeräte - -

4 Innhold Innhold Advarselsikoner CE-merke...5 Betydning av advarselsikonene...5 Montering Henge på maskin...6 Hydraulikktilkobling...6 Koble til elektrisk anlegg...6 Kontroll av motorturtall...7 Riktig kardangaksel...7 Kardangakselens lengde...7 Transport Omstilling fra arbeids- til transportstilling...8 Veitransport...8 Transport på tilhenger eller lastebil...8 Bruk Viktige kommentarer før arbeidet begynner...9 Forsiktig under snuoperasjoner i bakker!...10 Stille inn maskinen (frem til produksjonsår 2003 / 1)...10 Stille inn maskinen (fra produksjonsår 2003 / 2)...11 Omstilling fra transport- til arbeidsstilling...13 Lang skjæreplate...14 Ta ut av drift...15 Skårlager sideforskjøvet...16 Justere skjæreplater...16 Elektro-hydraulisk betjening...16 Variant system "extra dry"...17 Vedlikehold Sikkerhetsregler...18 Generelle vedlikeholdsanvisninger...18 Originaldeler...18 Rengjøring av maskinkomponenter...18 Parkering utendørs...18 Vinterlagring...18 Kraftoverføringsakselen...18 Hydraulikkanlegg...18 Etter de første driftstimene...19 Bearbeidingsenhet (conditioner) med valserotor...19 Hver 50. driftstime...20 Slåbjelke-oljeskift...20 Fyllekontroll 10 cm hevet...20 Gir...21 Engangsgir...21 Vinterlagring...22 Schmierplan...25 Smeerschema...25 Schema di lubrificazione...25 Voitelukaavio...25 Plan de graissage...25 Smörjschema...25 Esquema de lubricación...25 Smøreplan...25 Lubrication chart Smøreplan...25 Plano de lubrificação...25 TEKISKE DATA Tekniske data...28 Tiltenkt bruk av slåmaskinen...28 Typeskiltets plassering...28 Vedlegg Kraftoverføringsaksel...32 Smøremidler...34 Monteringsanvisning for koniske spennsokler...37 Utruste...38 Snu giret...38 Strømforsyning...40 Plassering av koblingspulten...40 OBS! Vær oppmerksom på sikkerhetshenvisningene i vedlegget! 0800_O-Inhalt_

5 Advarselsikoner CE-merke CE-merket som skal festes av produsenten, dokumenterer utad at maskinen er i samsvar med bestemmelsene i maskindirektivet og andre gjeldende EU-direktiver. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Med undertegnelsen av EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten av maskinen som er satt i omløp samsvarer med alle gjeldende, grunnleggende sikkerhets- og helsekrav. Henvisninger for arbeidssikkerhet I denne bruksanvisningen indikeres alle steder som har med sikkerhet å gjøre med dette tegnet. Betydning av advarselsikonene Hold avstand mens motoren går med tilkoblet kraftuttaksaksel. Fare for flygende deler mens motoren er i gang. - Overhold sikkerhetsavstanden. bsb I k k e b e r ø r n o e n r o t e r e n d e maskindeler. Vent til den står helt i ro. Slå av motoren og trekk ut nøkkelen før alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. 0000_O-Advarselsikoner_

6 Montering Henge på maskin Fest den hydrauliske underleddarmen (U) slik at maskinen ikke kan svinge ut til siden. - Mot urolig, ustabilt etterløp på maskinen. Hydraulikktilkobling - Traktoren må minimum være utstyrt med - 1 dobbeltvirkende (11) og - 1 enkeltvirkende (10) hydraulikktilkobling. - Koble til hydraulikkledninger på traktoren: - Før hydraulikkledningene gjennom kabelføringene (13). - Koble til stikkoblingen til hydraulikkledningene. OBS! Sikkerhetshenvisninger: Se vedlegg A1 pkt Kontroller at knivskruer og bearbeidersinker sitter som de skal Utgangsstilling: Maskin parkert på et jevnt underlag med støttefot (7), plugget med bolter (8) og sikret med fjærlåsesplint (10). Koble til elektrisk anlegg - Før kablene gjennom kabelføringene (13). - Plugg inn. O Elektrisk anlegg: se vedlegg U TD24/95/3 - Monter underleddarm på rørbuen (9) og låsfast i denne høyden: Monteringshøyden tilsvarer parkeringshøyden på fast underlag. Vipp opp støttefoten (7): Pos O - Plugg støttefot (7) med bolter øverst (8) og sikre den med fjærlåsesplinter (10). 0000_O-Anbau_

7 Montering (på traktorsiden) Kontroll av motorturtall TD8/95/6a r p m = S t a n d a r d - motorturtall. Det svingbare drevet (SG) er montert for å brukes med dette turtallet fra fabrikkens side (utleveringstilstand). 540 rpm Hvis det kun er mulig med et motorturtall for traktoren på (540 rpm), må drevet (SG) tas ut og monteres igjen motsatt vei. Kardangakselens lengde Før første bruk skal kardangakselen kontrolleres og tilpasses om nødvendig. Se også kapitlet "KARDAGAKSEL" i vedlegg B eller vedlagt bruksanvisning for kardangakselen. Merk! Se også kapitlet "KARDAGAK- SEL" i vedlegg B. 540 rpm 1000 rpm H SG TD24/95/47 S Støtt opp trekkstangen trygt! (f.eks. med en stabil trekloss "H") Ommontere oljepåfyllingsstuss Monter deretter beskyttelstoppen (S) på nytt For nærmere opplysninger, se kapitlet"snu drevet" i vedlegget Riktig kardangaksel Bruk riktig kardangaksel. Type W 2500 ved motorturtall 540 rpm Type W 2400 ved motorturtall 1000 rpm W rpm TD 47/96/9 W rpm 0000_O-Anbau_

8 Transport Omstilling fra arbeids- til transportstilling Veitransport Sikkerhetshenvisninger: se vedlegg A1: Pkt. 1, 3, 4 og Før omstilling til transportstilling - Koble ut kraftuttaksakselen og vent til slåmaskinen står helt i ro (slåmaskinen fortsetter å gå i ca. et halvt minutt etter utkobling). 2. Løft opp maskinen - Løft opp slåenheten: Kjør løftesylinderen (1) helt ut. Låse (- Bj. 1998) - Trekk av fjærpluggene (2). - Vipp opp forriglingen (3): Pos O - Sikre med fjærplugger. Sikkerhetshenvisninger: se vedlegg A1: Pkt. 1, 3, 4 og 6-9. Fare for ulykker hvis maskinen svinger ut utilsiktet under kjøring. - Sperr alltid hydraulikkretsen under kjøring på vei med innsvinget maskin (håndspak i posisjon E2). Kjør kun i transportstilling på offentlig vei! Sidebeskyttelsesbøyle (5): - Trekk av klaffpluggene (6). - V i p p o p p beskyttelsesbøylen. - Sikre med klaffplugger. Kontroller belysning og sikkerhetsmekanismer. T1 1 O TD24/95/ U TD A1 Låse (+ Bj. 1998) - S v i n g s p a k e n t i l posisjonen T1 3. Sving inn maskinen: Pos T Kjør svingsylinderen (4) helt inn. Låse (+ Bj. 1998) - Sving spaken til posisjonen E2 Transport på tilhenger eller lastebil A T - Legg ved avstandstrinn (høyre 14,5 cm, 11 cm). - Sving inn og fest vognstangen (F). 4 TD24/95/ _O-TRASPORTSTILLIG_

9 Bruk Viktige kommentarer før arbeidet begynner Etter første driftstime Etterstram alle skrueforbindelser til knivbladet. 1. Kontroller - Kontroller knivenes tilstand og festene. - Kontroller slåskivene for skader (se kapitlet "Vedlikehold og reparasjoner"). 2. Slå kun på maskinen i arbeidsstilling, og ikke overskrid turtallet for kraftuttaksakselen som er foreskrevet: 540 eller 1000 o/min avhengig av girinstallasjon! 5. Hold avstand mens motoren er i gang - Vis personer bort fra fareområdet, da det kan være fare for flygende fremmedlegemer. Spesielt forsiktig må man være på steinete jorder og i nærheten av gater og veier. 6. Bruk hørselsvern bsb Sikkerhetshenvisninger: Se vedlegg A1: Pkt. 1-4 og 6-8. Slå av prinsipp kun på motoren til kraftuttaksakselen når samtlige sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttelsesduker, avdekkinger etc.) er i forskriftsmessig stand og plassert i vernestilling på maskinen. 3. Pass på at kraftuttaksakselen roterer rett vei! Ved feil rotasjonsretning roterer motorer på tomgang i kardangakselens friløp. 4. Hindre skader! Arealet som skal slås må være fritt for hindringer og fremmedlegemer. Fremmedlegemer (f.eks. større steiner, trestykker, kantsteiner etc. kan skade slåenheten. Hvis det likevel inntreffer en kollisjon Stopp øyeblikkelig og slå av motoren. Kontroller maskinen grundig for skader. Spesielt viktig er det å kontrollere slåskivene og drivakselen til disse (4a). Få også utført kontroll hos et fagverksted om nødvendig. Etter hver kontakt med fremmedlegemer Kontroller tilstanden til kniver og knivfester. Etterstram alle skrueforbindelser til knivbladet. TD 18/96/1 4a Avhengig av de forskjellige konstruksjonsmåtene til forskjellige traktorstyrhus kan støyspissen på arbeidsplassen avvike fra måleverdien (se Tekniske data). Hvis man når eller overskrider en støyspiss på 85 db(a), må arbeidsgiveren (gårdbrukeren) sørge for at egnet hørselsvern er tilgjengelig (UVV 1.1 2). Hvis man når eller overskrider en støyspiss på 90 db(a), må man bruke hørselsvern (UVV ). 7. Kontroller kileremenes tilstand. Bytt ut utslitte og skadde kileremer! 8. Kontroller kileremene for stramhet! Skiven på trykkfjæren skal være innstilt på høyt kontrollmål. Innstilling gjøres ved å vri i tilsvarende på innstillingsmutteren. Sikre deretter på nytt med kontramutter (se kapitlet "Vedlikehold og reparasjoner"). 9. For å slå kobler du langsomt inn kraftuttaksakselen utenfor området som skal slås og akselererer slårotoren til fullt turtall. Med en jevnt glidende turtallsøkning unngår man systembetingede ulyder under friløp av kraftuttaksakselen. - Kjørehastigheten retter seg etter terrengforholdene og avlingen. 0000_O-Drift_

10 BRUK Forsiktig under snuoperasjoner i bakker! Fare for velting - Ved svinging til venstre - Hvis slåenheten er posisjonert i nedoverbakke Sikkerhetsinstruks Monter ballastvektene som følger med på den venstre hjulfestet til slåmaskinen (denne komponentgruppen er ekstrautstyr på noen typer, se også reservedellisten). Reduser hastigheten tilsvarende under svingning til venstre. Kjør slik at slåenheten er posisjonert i oppoverbakke. Kjør heller baklengs i bakken enn å utføre en risikabel snuoperasjon. Stille inn maskinen (frem til produksjonsår 2003 / 1) 1. Avlastningsfjærer for overleddarmen (1) - Forbedrer slåmaskinens tilpasning til humper. - Er forhåndsinnstilt på fabrikken: Indre mål for tyske maljer 2. Still inn slåbjelkens underlagstrykk på hovedfjærene (38) - Forhåndsinnstilling fra fabrikkens side: 150 kg - Venstre: 75 kg - Høyre: 75 kg Feste-mål konsoll -fjær: - Venstre: L1 - Høyre: R1 550 mm (Type: PTM 337) 510 mm (Type: PSM 352) 515 mm (Type: PSM 353) 520 mm (Type: PSM 360) 1 TD 58/98/08 - Redusere underlagstrykk: Vri skruen (4) til høyre. - Øke underlagstrykk: Vri skruen til venstre. SK SK L1 R1 (mm) (mm) L1 R1 CAT 310 T (type: PSM 337) CAT OVA 260 T (type: PSM 352) CAT OVA 310 T (type: PSM 353) CAT OVA 360 T (type: PSM 360) TD 58/98/ O EISATZ_

11 BRUK Stille inn maskinen (fra produksjonsår 2003 / 2) 1. Still inn slåbjelkens underlagstrykk på hovedfjærene - Forhåndsinnstilling fra fabrikkens side: 150 kg - Se tabellen 2. Still inn meienes underlagstrykk på spindelen (4) Redusere underlagstrykk: Vri skruen (4) til høyre. - Øke underlagstrykk: Vri skruen til venstre O EISATZ_

12 BRUK 3. Stille inn skårbredde - Slakk skjæreplaten (12) med klemmespaken (13). - Juster skjæreplaten ved å forskyve klemmespaken. - Fest. 5. Stille inn bearbeidingsgrad (produksjonsår: ) Med håndspaken (13) stiller man avstanden mellom slaglisten og rotoren. På denne måten kan bearbeidingseffekten endres. Bearbeidingen er mest effektiv i nederste stilling (5). Overflaten på avlingen rives opp sterkt. Men fôret skal ikke slås i stykker. Det motsatte gjelder i øverste stilling (0). Overflaten på avlingen rives kun opp lett. Riktig innstilling er bl.a. avhengig mengden avling som hoper seg opp, kjørehastigheten og traktorens ytelse. Derfor kan det ikke gis noen bindende anbefaling om riktig spakstilling på dette stedet cm 140 cm Stille inn bearbeidingsgrad (produksjonsår: ) Vri spaken (14) til høyre. Slik beveger skjermen (15) seg nærmere bearbeidingstindene. Vri spaken til venstre. Skjermen lenger bort. På denne måten kan bearbeidingseffekten endres. - I dypeste stilling (-) er bearbeidingen mest effektiv, overflaten på avlingen rives opp sterkt. Dette/du bearbeider avlingen for rask tørking. Men fôret skal ikke slås i stykker. - Det motsatte gjelder i øverste stilling (+). Overflaten på avlingen rives kun opp lett. Riktig innstilling er bl.a. avhengig mengden avling som hoper seg opp, kjørehastigheten og traktorens ytelse. 6. Endre rotorturtall - Ved å bytte ut remskiven (A) og remsettet (B). D e l e r : S e reservedellisten Turtall 630 rpm - Remskive ø 147 mm Dette turtallet anbefales ved fôr som er rikt på blader. Fôret blir ikke slått i stykker så sterkt Turtall 860 rpm - Remskive ø 197 mm Dette/du bearbeider avlingen for rask tørking. Men fôret skal ikke slås i stykker. - Turtall 1000 rpm - Remskive ø 224 mm TD24/95/ O EISATZ_

13 BRUK Omstilling fra transport- til arbeidsstilling Fare for ulykker hvis maskinen svinger ut: 4. Vipp ned sidebeskyttelsesbøylen (9) til arbeidsstilling - Trekk av klaffpluggene (10). - Vipp av beskyttelsesbøylen. - Sørg for fritt svingområde. 9 9 A T TD24/95/26 TD24/95/ Utsvinging Kjør svingsylinderen (5) helt ut: Pos. A 2. Senk ned maskinen Frigjør på begge sider (- Bj. 1998): - Trekk av fjærpluggene (2). - Vipp av forriglingen (3): Pos. U - Sikre med fjærplugger. T1 1 O TD24/95/ U TD A1 Frigjør på begge sider (+ Bj. 1999): - Sving spaken til posisjonen A1 3. Senk ned slåenheten: Kjør løftesylinderen (1) helt inn O Arbeidsstilling (353)

14 BRUK 5. Stille inn skjærehøyde Kontroller: Løft opp slåenheten (H1) hydraulisk Lang skjæreplate Den venstre standard-skjæreplaten (SB) kan erstattes med en lengre (SB-1). Ved hjelp av denne kan skårbredden (S1) reduseres. For optimal drift bør innstillingsmålet for den teleskopiske overleddarmen være på mm: Se tegning (type). Forstørre: - Vri teleskopisk overleddarm (11) til høyre. Redusere: - Vri teleskopisk overleddarm til venstre. Problem: Under vanskelige arbeidsforhold (langt, tungt gress) kan den lengre skjæreplaten føre til tilstoppinger (SB-1). I slike tilfeller må man montere standard-skjæreplaten (SB). SB-1 SB 5. Stille inn skjærehøyde med meie (kun ved "CAT OVA") TD SB Skjærehøyden kan i tillegg justeres i 2 trinn (K) med meiene (K). - Pos "A" lav, pos "B" høy 0300-O Arbeidsstilling (353)

15 BRUK Ta ut av drift Sikkerhetshenvisninger: se vedlegg A1: Pkt. 1 og 8. - Sett kun ned maskinen på et jevnt, fast underlag. Sett ned maskinen - Trekk ut fjærlåsesplinten fra støttefoten. - Sving ned støttefoten (8) og sikre : Pos. U Lås med boltene (9) og sikre med fjærplugger (10). - Sett ned på støttefoten ved hjelp av traktorhydraulikken. Elektrisk anlegg - Trekk ut kontakten. Hydraulikk - Koble fra hydraulikkledningene fra traktoren og plugg den inn i holderne. Problemer ved frakobling - For å redusere resttrykket: Still styringsventilen kort på "Senk" (S). - Koble fra hydraulikkledningen. O s 0 ST h U TD24/95/15 TD 23/95/41 Demontere kardangakselen - Ta av motoren. - Koble fra kraftuttaksaksel. - Vent til den står stille: Slåmaskinen fortsetter å gå i ca. 30 sekunder etter frakobling. - Demontere kardangakselen - Koble fra underleddarmsfeste O Arbeidsstilling (353)

16 Bruk Skårlager sideforskjøvet Fare for ulykker hvis maskinen svinger ut. - Sørg for fritt svingområde. - Klem- og skjæresteder i skjæreplatenes svingområde. Justere skjæreplater 1. Svinge vognstang i arbeidsstillingen 2. Forsett å aktivere styringsventilen (ST) - Sving skjæreplatene i posisjon for skårlager til høyre - Spak i posisjon RA TD 47/96/3 TD 47/96/2 ST s 0 h Skårlager venstre - Spak i posisjon LA Skårlager høyre - Spak i posisjon RA TD 26/92/48 3. Still styringsventilen (ST) på "SEK" (s) - Sving skjæreplatene i posisjon for skårlager til venstre - Spak i posisjon LA Omstilling til transportstilling 1. Trekk i lina (S) 2. Still styringsventilen (ST) på "SEK" (s) TD 47/96/4 Transportstilling - Spak i posisjon TR - V o g n s t a n g e n s v i n g e r i transportstilling - Slipp lina (S) Spak i posisjon TR Zyl Elektro-hydraulisk betjening Styrepult -funksjonserklæring - Forhåndsvelg ønsket funksjon på koblingspulten (1) Sving vognstangen Sving vognstenger og skjæreplater Svinge skjæreplater - Aktiver styringsventilen (ST) 9800-O Schwad (337)

17 Bruk Variant system "extra dry" Merk Skår 1. Stille inn ledeplatenes posisjon - Se figur Innstillingene som er beskrevet under skal forstås som grunninnstillinger. Betinget av de forskjellige fortypene er det kun mulig å finne en optimal innstilling av ledeplatene under praktisk bruk. TD 58/98/02 Strø bredt 1. Demonter skjæreplate til venstre bak (LH) - Fjern flat rundskrue (FL) og spaken (H) 2. Fest skjæreplaten til venstre foran (LV) med spaken (H) 3. Stille inn ledeplatenes posisjon - Se figur H LV FL TD 58/98/03 LH 9800_O-Exdra dry_

18 Generelle vedlikehold Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Generelle vedlikeholdsanvisninger Følg de forskjellige rådene under for å sikre lenger levetid og god driftsstand for maskinen. - Ettertrekk samtlige skruer etter den første driftstimen. Det skal spesielt kontrolleres: Knivtilskruinger hos skjæreapparat Sinketilskruinger ved ljåreim og setter Originaldeler a. Originaldeler og tilbehør er spesielt laget for Pöttinger maskiner og utstyr. b. Vi gjør oppmerksom på at uoriginale deler og utstyr ikke er godkjent av oss. c. Montering av uoriginale deler eller utstyr kan under visse forhold ha negativ innvirkning på maskinens egenskaper. Skader som måtte oppstå som føige av at uoriginale deler eller utstyr er benyttet, kan leverandøren ikke gjøres ansvarlig for. d. Forandringer på egen hånd foruten bruk av komponenter eller monteringsdeler utelukker garantiforpliktelsen hos produsen. Parkering utendørs Ved lengre lagring i friluft må stempelstengene rengjøres og dekkes med fett. td 49/93/2 Vinterlagring FETT - Rengjør maskinen grundig før lagring. - Demonter beskyttelsene. - Skift eller etterfyll girolje. - Beskytt blanke deler mot rust. - Smør alle smørepunkter i følge smøreskjema. Kraftoverføringsakselen - Se også henvisningene i vedlegget Vær vennligst oppmerksom ved vedlikehold! P r i n s i p i e l t g j e l d e r a n v i s n i n g e n e i d e n n e bruksanvisningen. Hvis ingen spesielle anvisninger finnes, gjelder henvisningene i medlevert veiledning til kardangakselprodusenten. Hydraulikkanlegg Advarsel! Fare for skader og infeksjoner. Væske som spruter ut under høyt trykk kan trenge gjennom huden. Oppsøk lege hvis det skjer! Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Ettertrekk samtlige skruer etter den første driftstimen. Reparasjonshenvisninger Vær vennligst oppmerksom på reparasjonshenvisningene i vedlegget (hvis det finnes). Rengjøring av maskinkomponenter Advarsel! Ikke benytt høytrykksvasker til rengjøring av lager og hydraulikkomponenter. - Fare for rustdannelsel! - Etter at maskinen er rengjort skal den smøres i følge smøreskjema og prøvekjøres en kort tid. - Ved rengjøring med for høyt trykk kan det forekomme lakkskader. Etter de første 10 driftstimene og etter hver 50. driftstime - Kontroller at hydraulikkanlegg og rør er tette, og ettertrekk koblinger. Før oppstarting - Se etter slitasje på hydraulikkslangene. Slitte eller skadde hydraulikkslanger må skiftes umiddelbart. De nye ledningene må oppfylle produsentens tekniske krav. Slangeledninger har en naturlig aldring, brukstiden bør ikke overskride 5-6 år. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

19 VEDLIKEHOLD Etter de første driftstimene Bearbeidingsenhet (conditioner) med valserotor - Etterstram alle skruer. Innstillingsmål: 60 mm - Først og fremst må man kontrollere hjulmutrene og knivskruene. Alltid overhold lufttrykket som er foreskrevet (2 bar) i dekkene. Kontroller klieremspenningen, og still inn ved behov. - Etter bytte av kilerem: Smøring: 50h til venstre og høyre 60 mm TD (2x) OIL Kontroller oljenivå før arbeider begynner. K1, K2 Grunninnstilling: Still inn skiven (1) ca. etter høydemål (2). - Stille inn: - Strammemutter: Stramme: Skru til høyre, Slakke: Skru til venstre. - Feste med kontramutter. Kontroller kjedespenningen regelmessig, - Ikke stram kjedene for stramt - Tommelprøve K1 = mm K2 = 4-5 mm Pos. 13 Innstillingsmulighet. Begge valsene på bearbeidingsenheten skal stå mest mulig parallelt med hverandre O Vedlikehold_375)

20 VEDLIKEHOLD Hver 50. driftstime Fyllekontroll 10 cm hevet - Smør alle smørenipler i henhold til smøreplanen. - Smør begge kardangakslene i maskinen (se smøreplan): Ta fra hverandre skyveprofilen og smør den inn godt. Slåbjelke-oljeskift Etter de første 50 driftstimer, deretter for hver 500 driftstime eller årlig. Merk: 1. Hev og støtt opp slåbjelken (10 cm) på en side. Siden hvor oljepåfyllingsskruen befinner seg, forblir på bakken. Løft slåbjelken på den andre siden med10 cm og støtt den opp med et egnet hjelpemiddel. TD45/94/33 Utfør oljeskift ved driftstemperatur. Oljen er for seigtflytende i kald tilstand. Det blir igjen for mye gammel oljen som kleber seg til tannhjulene, og dermed fjernes ikke eksisterende luftforurensninger fra drevet La slåbjelken stå i denne stillingen i ca. 15 minutter. Denne tiden er nødvendig for at oljen skal samle seg i nedre del av slåbjelken. 3. Ta ut oljepåfyllingsskruen (5). På boringen til denne påfyllingsskruen måles oljenivået. - Tappe ut olje: - For at oljen skal samle seg i området rundt tappeskruen må slåbjelken løftes opp på høyre side. - Ta ut oljetappingsskruen (62), la den gamle oljen renne ut og deponer den på forskriftsmessig vis. - Fylle olje: Fyllemengde: 2,5-2,7 Liter: SAE 90 EP Viktig! Slåbjelken må befinne seg i nøyaktig vannrett posisjon. 4. Kontroller oljenivået "4-6 mm" ved hjelp av trestav og etterfyll olje om nødvendig. For mye olje fører til overoppheting av slåbjelken under bruk. For lite olje garanterer ikke den nødvendige smøringen mm 0700-O Vedlikehold_375)

21 VEDLIKEHOLD Gir - Oljeskift etter de første 50 driftstimer. - Oljemengden skal under normale driftsbetingelser etterforsynes hvert år. - Oljeskift senest etter 300 ha. HD SAE 90 1,6 Liter (III) TD 24/95/49a Fylle olje: Fyllemengde: 1,6 liter: SAE 90 Engangsgir HD SAE 90 1,2 Liter (III) - Fjern beskyttelsesdekslet (1). - Ta ut oljetappingsskruen (62), la den gamle oljen renne ut og deponer den på forskriftsmessig vis. - Ta ut oljepåfyllingsskruen (5) og etterfyll olje "SAE 90" opp til nivåskruen (OIL LEVEL). TD58/98/04 OIL LEVEL * 0,8 Liter OIL LEVEL * 0,8 Liter 62 * HD SAE 90 (III) 0700-O Vedlikehold_375)

22 L I L I L I VEDLIKEHOLD Vinterlagring - Rengjør maskinen grundig. - Smøring av alle smørenipler i henhold til smøreplanen. - Ta av uværsbeskyttelsen. - Beskytt blanke deler mot rust. Fare for ubalanse: - Alltid monter kniver parvis. Monter slåkniver (6) - Ved uregelmessig slitasje eller deformering: Bytt ut parvis. - Slåkniver som er slitt på en side, kan snus og brukes videre. 8 Knivskrue (7) - Ved slitt skruehode eller diameter mindre enn 15 mm: Bytt ut. R E R E R E 6 TD24/95/38 < 15 mm - Stikk festeskruen (7) gjennom monteringshullet (8) i bjelken. - Stikk slåkniven på denne, pass på rotasjonsretningen! - Vri til monteringshullet (9) i slåskiven. - Skru fast med skive (10) og mutter (11). Tiltrekkingsmomentet for knivboltene er på 120 m. TD24/95/ O Vedlikehold_375)

23 (IV) (IV) 50 h 250 h HD SAE 90 1,2 Liter (III) HD SAE 90 1,6 Liter (III) 1 J 0000 voitelukaavio (353).P

24 D Maschinen mit Querförderband Ölwechsel alle 2 Jahre (oder max ha) CZ Stroj se shazovacìm dopravnìkem V mïna oleje kaûdè 2 roky (nebo max ha) F Machines avec tapis groupeur d andains Vidanger l huile tous les 2 ans (ou max ha) PL Maszyny z bieøniπ poprzecznπ Wymiana oleju co 2 lata (lub max ha) GB Machines with Cross conveyor Change oil after 2 years (or max ha) RUS Машины с поперечным ленточным конвейером Замена масла через каждые 2 года (или макс га) S Maskiner med tvärmatningsband Oljebyte vart annat år (eller max ha) H Gépek szállítószalaggal Olajcsere minden 2 év után (vagy max ha után) DK Maskiner med tværgående transportbånd Udskift olien hvert 2. år (eller for maks. hver 4000 ha) EE Transportöörlindiga masinad Õli vahetus iga 2 aasta järel (või maks 4000 ha) L Machines met zijafvoerband oliewissel om de twee jaren of na 4000 hectares FI Poikittaisella kuljetushihnalla varustetut koneet Öljynvaihto 2 vuoden välein (tai kork ha) E Máquinas con cinta transportadora transversal Cambio de aceita cada 2 años (o máx. a las 4000 ha). GR Μηχανές με εγκάρσιο ιμάντα μεταφοράς Αλλαγή λαδιών κάθε 2 έτη (ή το αργότερο μετά από 4000 ώρες λειτουργίας) I Macchine con nastro trasportatore trasversale Cambio dell olio ogni 2 anni (oppure ogni ha al massimo) Maskiner med tversgående transportbånd Oljeskift hvert 2. år (eller maks ha) OIL LEVEL TD93/99/21 min. OIL LEVEL OIL LEVEL TD OIL: 23 Liter Type: Fuchs Renolin B15 HLP 46 ± mm TD93/99/21 min. OIL LEVEL TD ± mm OIL: 23 Liter Type: Fuchs Renolin B15 HLP voitelukaavio (353).P

25 FETT D Schmierplan 8 h alle 8 Betriebsstunden 20 h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante Siehe Anleitung des Herstellers F Plan de graissage 8 h Toutes les 8 heures de service 20 h Toutes les 20 heures de service 40 F Tous les 40 voyages 80 F Tous les 80 voyages 1 J 1 fois par an 100 ha tous les 100 hectares FETT GRAISSE = ombre de graisseurs (IV) Voir annexe "Lubrifiants" Liter Litre * Variante Voir le guide du constructeur GB Lubrication chart 8 h after every 8 hours operation 20 h after every 20 hours operation 40 F all 40 loads 80 F all 80 loads 1 J once a year 100 ha every 100 hectares FETT GREASE = umber of grease nipples (IV) see supplement "Lubrificants" Liter Litre * Variation See manufacturer s instructions Smeerschema 8 h alle 8 bedrijfsuren 20 h alle 20 bedrijfsuren 40 F alle 40 wagenladingen 80 F alle 80 wagenladingen 1 J 1 x jaarlijks 100 ha alle 100 hectaren FETT VET = Aantal smeernippels (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen" Liter Liter * Varianten zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant Smörjschema L S 8 h Varje 8:e driftstimme 20 h Varje 20:e driftstimme 40 F Varje 40: e lass 80 F Varje 80: e lass 1 J 1 x årligen 100 ha Varje 100:e ha FETT FETT = Antal smörjnipplar (IV) Se avsnitt Drivmedel Liter liter * Utrustningsvariant Se tillverkarens anvisningar Smøreplan 8 h Hver 8. arbeidstime 20 h Hver 20. arbeidstime 40 F Hvert 40. lass 80 F Hvert 80. lass 1 J 1 x årlig 100 ha Totalt 100 Hektar FETT FETT = Antall smørenipler (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe" Liter Liter * Unntak Se instruksjon fra produsent I Schema di lubrificazione 8 h ogni 8 ore di esercizio 20 h ogni 20 ore di esercizio 40 F ogni 40 viaggi 80 F ogni 80 viaggi 1 J volta all'anno 100 ha ogni 100 ettari FETT GRASSO = umero degli ingrassatori (IV) vedi capitolo materiali di esercizio Liter litri * variante FI vedi istruzioni del fabbricante Voitelukaavio 8 h 8 käyttötunnin välein 20 h 20 käyttötunnin välein 40 F 40 kuorman välein 80 F 80 kuorman välein 1 J kerran vuodessa 100 ha 100 ha:n välein FETT RASVA = Voitelunippojen lukumäärä (IV) Katso liite Polttoaineet Liter Litraa * Versio Katso valmistajan ohjeet E Esquema de lubricación 8 h Cada 8 horas de servicio 20 h Cada 20 horas de servicio 40 F Cada 40 viajes 80 F Cada 80 viajes 1 J 1 vez al año 100 ha Cada 100 hectáreas FETT LUBRICATE = úmero de boquillas de engrase (IV) Véase anexo Lubrificantes Liter Litros * Variante DK Véanse instrucciones del fabricante Smøreplan 8 h Hver 8. driftstime 20 h Hver 20. driftstime 40 F Hvert 40. læs 80 F Hvert 80. læs 1 J 1 gang årligt 100 ha For hver 100 hektar FETT Fedt = Antal smørenipler (IV) Se smørediagrammet Liter Liter * Udstyrsvariant Se producentens anvisninger P Plano de lubrificação 8 h Em cada 8 horas de serviço 20 h Em cada 20 horas de serviço 40 F Em cada 40 transportes 80 F Em cada 80 transportes 1 J 1x por ano 100 ha Em cada100 hectares FETT Lubrificante = úmero dos bocais de lubrificação (IV) Ver anexo Lubrificantes" Liter Litro * Variante GR Ver instruções do fabricante Πρόγραμμαλίπανσης 8 h κάθε 8 ώρες λειτουργίας 20 h κάθε 20 ώρες λειτουργίας 40 F κάθε 40 χρήσεις 80 F κάθε 80 χρήσεις 1 J 1 x ετησίως 100 ha κάθε 100 εκτάρια FETT ΓΡΑΣΟ = Αριθμός των θηλών λίπανσης (IV) Βλέπε Παράρτημα Καύσιμα Λίτρα Λίτρα * Έκδοση Βλέπε Οδηγίες του Κατασκευαστή 9900 Legende-Schmierpl / BA/EL Allg / Betriebsstoffvorschrift

26 D DK F GB L E RUS CZ PL S H UA I GR EE TR FI Zusammenbauanleitung Zinken (2) immer paarweise auswechseln (Unwuchtgefahr) Montagevejledning Udskift altid tænderne (2) parvist (risiko for ubalance) Instructions de montage Changer toujours les doigts (2) conditionneur deux par deux. (Risque de déséquilibre). Mounting instructions Exchange the prongs (2) always in pairs (Unwuchtgefahr) Montage-aanwijzingen tanden (2) altijd per paar verwisselen (onbalans) Instrucciones de montaje Sustituya las cuchillas (2) siempre en pares (peligro de desequilibrio). Монтажное руководство Зубы (2) всегда заменять попарно (опасность дисбаланса) Montáž prsty (2) montujte pouze do protilehlé polohy Instrukcja montazu Ostrza (2) zawsze wymieniaê parami Monteringsvägledning Byt alltid fingrarna (2) parvis (fara för jämnviktsstörningar) Összeszerelési utasítás A fogakat (2) mindig páronként kell cserélni (kiegyensúlyozatlansági veszély) Інструкції з монтажу Зубці (2) завжди замінюйте попарно (небезпека розбалансування) Istruzioni di montaggio I denti (2) vanno sostituiti sempre a due a due (pericolo di sbilanciamento) Συνολικές οδηγίες συναρμολόγησης Αλλάζετε τις λεπίδες (2) πάντα κατά ζεύγη (κίνδυνος έλλειψης ισορροπίας) Paigaldusjuhend vahetage piid (2) alati paarikaupa (tasakaalu säilimiseks) Montaj talimatı Zıvanaları (2) daima çift çift değiştirin (devrilme tehlikesi) Kokoamisohjeet Vaihda piikit (2) aina pareittain (muutoin epätasapainon vaara). Monteringsanvisning Bytt alltid ut sinkene (2) parvis (fare for ustabilitet) 2 TD a Aufbereiter, Rotor Crimper, Rotor Conditionneur, Rotor Conditioner, Rotor Kneuzer, Rotor Acondicionador, rotor Подготовительное устройство, ротор Kondicionér, Rotor 180 TD 93/99/16 Rozkladacz pokosu, rotor Kross, rotor Szársértô, rotor Блок попередньої підготовки, ротор Condizionatore e rotore Διάταξη επεξεργασία, δρομέας Muljur, rootor Hazırlayıcı, Rotor Murskain, roottori Bearbeidingsenhet, rotor TD D DK F GB L E RUS CZ PL S H UA I GR EE TR FI 0400_Rotor_

27 CAT OVA 260 T (Type PSM 352) CAT OVA 310 T (Type PSM 353) CAT OVA 3100 T (Type PSM 3531) CAT 310 T (Type PSM 337) _Rotor_

28 TEKISKE DATA Tekniske data CAT OVA 260T Generelt Lengde (transport) mm Bredde (transport) mm Høyde (transport) mm Lengde (transport) mm Bakkeklaring (transport) mm Høyde (arbeid) mm Vekt kg Montering... Underleddarm Kat. ll Trekkmaskinens ytelse... fra 52 kw (70 hk) Motorturtall / 540 U/min Antall smørenipler (uten kardangaksel)... 9 Kontinuerlig lydtrykkspiss... 92,8 db(a) Slåbjelke Skjærebredde mm Antall slåskiver... 5 Kniver per slåskive... 2 Skjærehøyde mm Slåskivenes turtall o/min Pendling på tvers...+ 5,5 Pendling på langs...± 3,5 Høydebevegelse fra arbeidsstillingen...±100 mm Bearbeidingsenhet System... Finger (V-formet) Antall tinder Dobbeltfinger Rotorturtall o/min / 630 o/min Rotordiameter mm Skårbredde mm ødvendige tilkoblinger 1 dobbeltvirkende hydraulikktilkobling Driftstrykk min.: 140 bar Driftstrykk maks.: 180 bar 1 enkeltvirkende hydraulikktilkobling Driftstrykk min.: 140 bar Driftstrykk maks.: 180 bar 7-polet tilkobling for belysningsmekanismen (12 Volt) 3-polet (12 Volt) tilkobling (se vedlegg) Tiltenkt bruk av slåmaskinen Slåmaskinen "CAT OVA 260T" er utelukkende beregnet på vanlig bruk i landbruket. For å slå plener og åkerfor All bruk utover dette regnes som ikke tiltenkt. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som følger av dette; risikoen påligger brukeren alene. Tiltenkt bruk inkluderer og overholdelse av vedlikeholds- og reparasjonsbetingelsene som er foreskrevet av produsenten. Typeskiltets plassering Fabrikasjonsnummeret inngravert på typeskiltet ved siden av og på rammen. Garantisaker og forespørsler kan ikke behandles uten at man oppgir fabrikasjonsnummeret. Vennligst moter numrene på tittelsiden til bruksanvisningen rett etter at du har overtatt kjøretøyet / maskinen. Ditt/Your/Votre maskinnr. / understellnr. 0800_O-TeknData_

29 Vedlegg -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

30 En original kan ikke forfalskes Du kjører bedre med originale deler fra Pöttinger Kvalitet og nøyaktig passform - Driftssikkerhet Pålitelig funksjon Høyere levetid - Økonomisk i bruk Garantert tilgjengelighet gjennom din Pöttinger salgsrepresentant: Er du konfrontert med avgjørelsen om du skal kjøpe original eller imitasjon? Det er ofte prisen som er bestemmende her. Men et billigkjøp kan ofte bli svært dyrt. Pass derfor alltid på at du kjøper originalen med kløverbladet! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

31 Sikkerhetshenvisninger vedlegg A Henvisninger for arbeidssikkerhet I denne instruksjonsboka er alle stedene som angår sikkerhet, merket med dette faresymbolet. 1.) Formålsbestemt a. Se tekniske data. b. Til formålsbestemt bruk hører også overholdelse av produsentens foreskrevne drifts- og vedlikeholds-betingelser. 2.) Reservedeler a. Originaldeler og tilbehør er konstruert spesielt for disse maskinene og redskapene b. Vi gjør utrykkelig oppmerksom på at originaldeler og tilbehør som ikke er levert av oss heller ikke er prøvet og godkjent av oss. 6.) Forbudt å ta med passasjerer a. Det er ikke lov å ta med passasjerer på maskinen. b. Maskinen må bare kjøres på offentlig vei i den beskrevne posisjon for veitransport. 7.) Kjøreegenskaper med påmontert redskap a. For å sikre styre- og bremseegenskapene (minst 20 % av kjøretøyets egenvekt på forakselen) skal traktoren foran eller bak være utstyrt med tilstrekkelige belastningsvekter. b. Kjøreegenskapene blir påvirket av kjøreunderlaget og av påmontert redskap. Kjøringa må tilpasses gjeldende terreng- og jordforhold. c. Ved kjøring i svinger med etterhengt tilhenger må det tas hensyn til lastens størrelse og redskapets svingmasser! d. Ved kjøring i svinger med etterhengt eller påmontert redskap må det tas hensyn til lastens størrelse og redskapets svingmasser! Kg 20% c. Montering og/eller bruk av slike produkter kan eventuelt føre til negative forandringer av ditt redskaps konstruktive egenskaper. Produsenten kan ikke påta seg noe ansvar for skader som er oppstått fordi det ikke er brukt originaldeler og originaltilbehør. d. Egenmektige forandringer samt bruk av komponenter som blir bygget på maskinen, utelukker produsentens ansvar. 3.) Verneutstyr Alt verneutstyr må være montert på maskinen og være i forsvarlig stand. Det kreves rettidig fornyelse av slitte og skadde deksler og vern. 4.) Før arbeidsstart a. Før arbeid påbegynnes skal brukeren gjøre seg fortrolig med alle betjeningsinnretningene og deres funksjon. Under arbeid er det for sent! b. Kontroller kjøretøyet eller redskapet før arbeidsstart når det gjelder trafikk- og driftssikkerhet. 8.) Generelle henvisninger a. Før montering av redskap på trepunktløftet skal betjeningsspakene stilles slik at utilsiktet løfting og senking er utelukket! b. Tilkobling av redskap til traktoren er forbundet med fare for å bli skadet! c. I område omkring trepunktløftets stenger er det klemme- og kuttesteder med fare for skader! d. Ikke stå mellom traktor og redskap ved ekstern betjening av trepunktløftet ved redskapsmontering! e. Til- og frakobling av kraftoverføringsakselen skal bare skje ved stoppet motor f. Ved kjøring på vei med oppløftet redskap skal betjeningsspaken være sikret mot senking. g. Senk påmontert redskap ned på bakken før traktoren forlates trekk ut tenningsnøkkelen! h. Ingen må oppholde seg mellom traktor og redskap med mindre kjøretøyet er sikret mot rulling med parkeringsbremsen og/eller med parkeringsklosser! i. Ved alt stell, vedlikeholds- og ombygningsarbeid skal drivmotoren stoppes og kraftoverføringsakselen skal trekkes ut. 5.) Asbest Bestemte innkjøpte deler på kjøretøyet kan grunnet tekniske krav, inneholde asbest. Legg merke til reservedelenes særlige kjennetegn. 9.) Rengjøring av maskinen Bruk ikke høytrykksspyler til rengjøring av lagerhydraulikkomponenter. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

32 Vedlegg B Kraftoverføringsaksel Tilpassing av kardangakselen Arbeidstips Den riktige lengden bestemmes ved å holde begge kardangakslene ved siden av hverandre. år maskinen brukes, må det tillatte kraftuttakakseldreietallet ikke overskrides. - Etter at kraftuttaksakselen er slått av, kan det tilkoblede apparatet fortsette å gå. Først når denne står fullstendig stille, har man lov å utføre arbeid på den. - år man setter maskinen bort, må kardangakselen settes forskriftsmessig vekk, hhv. sikres med et kjede. (Sikkerhetskjedet (H) må ikke brukes til å henge opp kardangakselen. Advarsel! Bruk kun den angitte, hhv. medfølgende kardangakselen, ellers gjelder det ingen garanti hvis det oppstår skade. Forkortningsprosedyre Ved lengdetilpasningen holdes kardangakselhalvdelene i den korteste driftsstillingen (L2) ved siden av hverandre mens det settes merker. Vidvinkelledd: Maksimal vinkling i drift og ved stillstand 70. ormalledd: Maksimal vinkling ved stillstand 900. Maksimal vinkling i drift 350. Advarsel! Observer den maksimale driftslengden (L1). - Tilstreb størst mulig røroverdekning (min. _ X). Forkort innen- og ytterbeskyttelsesrøret like mye. Sett opp overbelastningssikring (2) på apparatet! Kontroller før hver gangs bruk av kardangakselen at låser er sikkert på plass. Sikkerhetskjede - Sikre kardangakselbeskyttelsesrøret med kjeder for at det ikke skal rotere. Pass på at det er tilstrekkelig svingområde for kardangakselen. Vedlikehold Slitte tetninger må straks fornyes. - Før hver gangs bruk og ved hver 8. driftstime må det smøres med merkevarefett. - Før hver lengre stillstandsperiode må kardangakselen rengjøres og smøres. Ved bruk om vinteren må beskyttelsesrører settes inn med fett for å hindre fastfrysing. 8 h FETT 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

33 Vedlegg B Kraftoverføringsaksel Funksjonstips ved bruk av en kamstyringskobling Kamstyringskoblingen er en overbelastningskobling som slår dreiemomentet til ull ved overbelastning. Den avkoblede koblingen kan kobles til ved å koble fra kraftuttaksakseldrivverket. Innkoblingsomdreiningstallet for koblingen ligger under 200 o/min. Advarsel! Gjeninnkobling også mulig ved senking av kraftuttaks-turtallet. Merk! Kraftuttakakselkoblingen til kardangakselen er ikke noen nivåvisning. Det er en ren overbelastningssikring, som skal beskytte kjøretøyet mot skade. Ved å kjøre fornuftig unngår du hyppig belastning på koblingen, og dette beskytter maskinen mot unødig slitasje. Smøreintervall: 500 t (Spesialsmørefett) Viktig ved kardangaksler med friksjonskobling Ved overbelastning og kortvarige dreiemomentspisser begrenses dreiemomentet og overføres jevnt under sluretiden. Før første gangs bruk og etter lengre stillstandsperioder må friksjonskoblingsfunksjonen kontrolleres. a.) Undersøk mål L på trykkfjær ved K90, K90/4 og K94/1 hhv. ved innstillingsskrue ved K92E og K92/4E. b.) Løsne skruen, hvorigjennom friksjonsskivene avlastes. Vri koblingen gjennom. c.) Innstill skruen på mål L. Koblingen er igjen klar til bruk. K90,K90/4,K94/1 L K92E,K92/4E L 0700_ -Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

34 Smøremidler Utgave 1997 Ytelsen og levetiden for landbruksmaskinene er svært avhengig av nøyaktig vedlikehold og bruk av korrekte smøremidler. Vår spesifikasjon gjør det enkelt å velge blandt utvalgte produkter. Det aktuelle vedlikeholdsprodukt er vist med symboler (f.eks. "III"). I henhold til denne produktnummerkoden er det enkelt å fastslå spesifikasjonene, kvaliteten og produktnavn fra oppgitte oljefirmaer. Listen over oljeprodusenter er ikke ment å være fullstendig. Kontroller giroljen ifølge bruksanvisningen - skift olje minst 1 x årlig. - Skru ut tappeskruen, tapp ut den gamle oljen og kast den på forskriftsmessig måte. Før lagring (om vinteren) må oljeskift og smøring av alle smørepunkter utføres. Ubeskyttede, blanke utvendige metalldeler (koblinger, etc.) må beskyttes mot rustangrep. (II) F E T T I II III IV V (IV) VI VII ÖL Kode for smøremidler anbefalt kvalitet HYDRAULIKKOL- JE HLP DI Teil 2 Se anmerkninger Motorolje SAE 30 i henhold til API CD/SF Girolje SAE 90 evnt. SAE 85 W-140 i henhold til API-GL 4 eller API-GL5 Lithiumfett (DI : KP 2K) Girfett (DI : GOH) Kombinert fett (DI : KP 1R) Girolje SAE 90 evnt. SAE 85 W-140 i henhold til API-GL 5 - D 34 -

35 Firma Company Société Societá AGIP ARAL I (II) II F E T T III IV V VI VII (IV) OSO 32/46/68 ARICA 22/46 VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46 MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UIVERS. 15W-30 SUPER KOWAL 30 MULTI TURBO- RAL SUPER TRAKTORAL 15W-30 ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140 GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90 GR MU 2 GR SLL GR LFO ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140 ARALUB HL 2 ARALUB FDP 00 ARALUB FK 2 GETRIEBEÖL HYP 90 Anmerkninger * år maskinen er koblet på en traktor med våte bremser, anbefales den internasjonale spesifikasjonen J 20 A. ** Hydraulikkolje HLP-(D) + HV *** Hydraulikkolje på plantebasis HLP + HV Biologisk nedbrytbar, dermed svært miljøvenlig. - ÖL AVIA BAYWA BP CASTROL ELA ELF ESSO EVVA FIA FUCHS GEOL MOBIL RHG SHELL TOTAL VALVOLIE VEEDOL WITERSHALL AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46 HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * HYDRAU- LIKÖL MC 530 ** PLATOHYD 40 *** MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRAC- TAVIA HF SUPER 10 W-30 SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30 EERGOL SHF 32/46/68 VISCO 2000 EERGOL HD 30 VAELLUS M 30 HYSPI AWS 32/46/68 HYSPI AWH 32/46 RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRAS GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140 SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140 GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLATOGEL 2 AVIA GETRIEBEFLIESSFETT AVIALUB SPEZIALFETT LD GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP GETRIEBEFLIESSFETT LGI 0 REOLIT DURAPLEX EP 00 PLATOGEL 00 EERGREASE LS-EP 2 FLIESSFETT O EERGREASE HTO CASTROLGREASE LM REOPLEX EP 1 HYPOID 85W-140 OLEX PR 9142 HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP IMPERVIA MMO CASTROLGREASE LMX EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140 HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46 OLA 32/46/68 HYDRELF 46/68 UTO H 32/46/68 UTO HP 32/46/68 MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUS- TROTRAC 15W-30 PERFORMACE 2 B SAE TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30 PLUS MOTORÖL 20W-30 UIFARM 15W-30 GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIE- BEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90 TRASELF TYP B 90 85W-140 TRASELF EP 90 85W-140 GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140 LOREA 46 LITORA 27 EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2 RHEOX 34 GA O EP POLY G O MULTI PURPOSE GREASE H FIBRAX EP 370 EBULA EP 1 GP GREASE GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBE- ÖL C 85W-140 MULTIMOTIVE 1 TRASELF TYP B 90 85W-140 TRASELF TYP BLS 80 W-90 GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140 EAK HLP 32/46/68 EAK MULTI 46/68 SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UIVERSAL TRACTOROIL SUPER HYPOID GA 90 HYPOID GB 90 HOCHDRUCKFETT LT/SC 280 GETRIEBEFETT MO 370 EVVA CA 300 HYPOID GB 90 HYDRA 32/46/68 DELTA PLUS SAE 30 SUPER UIVERSAL OIL REOLI 1025 MC *** TITA HYDRAMOT 1030 MC ** REOGEAR HYDRA * PLATOHYD 40 *** TITA HYDRAMOT 1O3O MC TITA UIVERSAL HD POTOIC 85W-90 POTOIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UIVERSAL OIL REOGEAR SUPER 8090 MC REOGEAR HYPOID 85 W-140 REOGEAR HYPOID 90 MARSO EP L 2 ATRA 00 MARSO AX 2 POTOIC MP 85W-140 REOLIT MP REOLIT FLM 2 REOLIT ADHESIV 2 PLATOGEL 2 REOSOD GFO 35 DURAPLEX EP 00 PLATOGEL 00 REOPLEX EP 1 REOGEAR SUPER 8090 MC REOGEAR HYPOID 85W-140 REOGEAR HYPOID 90 HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAU- LIKÖL 520 ** PLATOHYD 40 *** MULTI TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLATOGEL 2 GETRIEBEFLIESSFETT PLATOGEL 00 REOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140 DTE 22/24/25 DTE 13/15 REOLI B 10/15/20 REOLI B 32 HVI/46HVI TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46 AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68 HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UIVERSAL 15W-30 EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30 AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40 RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20 MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖlSAE90 HYPOID EW 90 SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140 TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90 MOBILGREASE MP MOBILUX EP 004 MOBILPLEX 47 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140 MEHRZWECKFETT REOLIT MP DURAPLEX EP RETIAX A ALVAIA EP 2 REOSOD GFO 35 REOPLEX EP 1 HYPOID EW 90 SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMIA GREASE O AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140 MULTIS EP 2 MULTIS EP 200 MULTIS HT 1 TOTAL EP B 85W-90 ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLAT 40 *** SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRAS GEAR OIL 80W-90 MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLATOGEL 2 REOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000 DURAPLEX EP 1 HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 ADARI 32/46/68 HD PLUS SAE 30 MULTIGRADE SAE 80/90 MULTI- GEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140 MULTIPURPOSE MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140 WIOLA HS (HG) 32/46/68 WIOLA HVG 46 ** WIOLA HR 32/46 *** HYDROLFLUID * MULTI-REKORD 15W-40 PRIMAOL REKORD 30 HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90 WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW WIOLUB AFK 2 HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W D

36 Dekk og felger Generelt Kontroller regelmessig tiltrekningen av hjulmutrene (m)! ADVARSEL! Ettertrekk hjulmutrene etter de 10 første driftstimene. - Også ved hjulskifte skal hjulmuttrene tiltrekkes etter de første 10 driftstimene. Advarsel! Kontroller regelmessig tiltrekningen av hjulmutrene (m)! Trykk - Pass pa at dekktrykket er riktig! - Kontroller trykket i forhold til det oppgitte for den aktuelle dekkutrustningen. Ved oppumping og vedfor høyt dekktrykk er det fare for at dekket revner. Dekkdimensjon Ply rating Trykk Åtdragningsmoment Høyeste hastighet (bar) 3, PR 3,00 4, PR 2,50 4, PR 2,50 5, PR 4,00 5,00-15 AM (M137C) 1,00 7, PR 3,00 10,0/ PR 3, m 10,0/ PR 4, m 10,0/75-15,3 6 PR 3, m 10,0/75-15,3 8 PR 4,20 320/200** m 10,0/75-15,3 10 PR 5,20 320/200** m 11,5/80-15,3 8 PR 3,70 320/200** m 11,5/80-15,3 10 PR 4,60 320/200** m 11,5/80-15,3 12 PR 5,00 320/200** m 12,0-18 5, m 13,0/ PR 3, m 13,0/ PR 4, m 15,0/ PR 2,90 320/200** m 15,0/ PR 3,50 320/200** m 30 km 15,0/ PR 4,30 320/200** m 15 x PR 1,00 15 x PR 1,20 16 x 6,5-8 4 PR 1,50 19,0/ PR 3, m 205 R 14 C 8 PR 3, m 205 R 14 C* 8 PR 4, m 325/65 R PR 5, m 335/65 R 18 XP 27 5,0 320 m 500/ PR 2, m 40 km 500/ PR 2, m 30 km 500/ PR 3, m 40 km 500/ PR 5,0 320 m 65 km * bare med WID M med motorpabygg ** 200 m endast vid 5-håls-fälgar 9201_-ALLG-RÄDER UD REIFE

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.NO.80I.0. (type PSM 375 : +..

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.NO.80I.0. (type PSM 375 : +.. 99 375.O.80I.0 OVACAT 266 F (type PSM 375 : +.. 01001) OVACAT 306 F (type PSM 376 : +.. 01001) OVACAT 356 F (type PSM 381 : +.. 01001) Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

NOVACAT 3007 T ED/Coll. NOVACAT 3507 T ED/Coll. Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3525.NO.80I.1. (Type 3523: +..

NOVACAT 3007 T ED/Coll. NOVACAT 3507 T ED/Coll. Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3525.NO.80I.1. (Type 3523: +.. 99 3525.O.80I.1 OVACAT 3007 T ED/Coll (Type 3523: +..01001) OVACAT 3507 T ED/Coll (Type 3525: +..01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg.

Detaljer

NO.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : ) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

NO.80I.0 CAT NOVA 310 T ED. (Type PSM 353 : ) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 353.O.80I.0 CAT OVA 310 T ED (Type PSM 353 : +..01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

NOVAALPIN 226 (type PSM 317 : +.. 01001) NOVAALPIN 266 (type PSM 318 : +.. 01001) Skiveslåmaskin 99 317.NO.80I.0

NOVAALPIN 226 (type PSM 317 : +.. 01001) NOVAALPIN 266 (type PSM 318 : +.. 01001) Skiveslåmaskin 99 317.NO.80I.0 99 317.O.80I.0 OVAALPI 226 (type PSM 317 : +.. 01001) OVAALPI 266 (type PSM 318 : +.. 01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en

Detaljer

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 501.O.80F.0 POY I (Type 501 : +.. 01806) POY II (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

99 283.NO.80I.0 TOP 340 N. (type SK 283 : +.. 01001) EUROTOP 340 N. (type SK 283 : +.. 05416) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 283.NO.80I.0 TOP 340 N. (type SK 283 : +.. 01001) EUROTOP 340 N. (type SK 283 : +.. 05416) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 283.O.80I.0 TOP 340 (type SK 283 : +.. 01001) EUROTOP 340 (type SK 283 : +.. 05416) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

NOVACAT 225 ED NOVACAT 265 ED. Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type PSM 377 : +..

NOVACAT 225 ED NOVACAT 265 ED. Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type PSM 377 : +.. 99 377.O.80I.0 OVACAT 225 ED (Type PSM 377 : +.. 01001) OVACAT 265 ED (Type PSM 378 : +.. 01001) Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250 SV-250-09 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin Fransgård Håndbok NO Kantslåmaskin FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk 1 INHOLD Side

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 1 Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 www.sami.ee 2 1. Innledning AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil

Detaljer

HIT 470 N HIT 470 H HIT 540 N. Høyvender Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type 2041 : )

HIT 470 N HIT 470 H HIT 540 N. Høyvender Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type 2041 : ) 99 2041.O.80I.0 HIT 470 (Type 2041 : +.. 01001) HIT 470 H (Type 2041 : +.. 01001) HIT 540 (Type 2051 : +.. 01001) Høyvender Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 2041.O.80.0 HIT 470 (Type 2041 : +.. 01001) HIT 470 H (Type 2041 : +.. 01001) HIT 540 (Type

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Håndbok NO Rotorsiderive SR-3200T Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

NO.80I.0 EUROTOP 771 A. (Type SK 289 : ) Dobbel skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

NO.80I.0 EUROTOP 771 A. (Type SK 289 : ) Dobbel skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 289.O.80I.0 EUROTOP 771 A (Type SK 289 : +.. 01461) Dobbel skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE "FLIPPER"

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE FLIPPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I- 52033 Caprese Michelangelo AR Italy Telefon: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 2171.O.80K.0 HIT 910 (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 Z (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway  HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 01001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer