NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : ) PONY II. (Type 502 : ) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr."

Transkript

1 O.80F.0 POY I (Type 501 : ) POY II (Type 502 : ) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - -

4 Innhold Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 5 Betydningen av advarselsmerkene... 5 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 6 Før oppstarting... 7 støttehjul Manuell løfting av støttehjulet... 8 Avmontering av lessevognen... 8 Innstilling av drag... 9 Innstilling av pick-upens pendelområde... 9 Figurer for montering av drag... 9 Drag Innstilling av draget Kontroll av dragsikringen AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Avløsningstau Tilpassing av kraftoverføringsakselen Hydrauikktilkobling IIgangkjøring Frakobling og parkering av hengeren Viktig! Advarsel! Parkering utendørs Vinterlagring BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Forkorting av håndbremsewiren Tilpassing til traktoren Etterjustering av bremsen VEISKRA Frakobling av trykkslange (P) fra traktoren Betjening LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet (52) Vanlig lesseprosess Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Knivsystem Vedlikehold Lagring av kniven: Demontering av kniv Montering av en kniv Sett knivene i skjærestilling Svinge ut kniven overbygning Opp- og nedvipping av overbygning Sikkerhetsregler Bakvegg Bakvegg Åpning av bakluke (Pony II) Lukking av bakluken Kjøring på offentlig vei Åpning av bakluke (POY I) Utmater Lessing av vognen Avlessing av vognen Justering av koblingshendelen Utmaterkjedet FEILFIIG Feilfinning Vedlikehold Generelle vedlikeholdsanvisninger Sikkerhetsregler Originaldeler Asbest Åpning av sidedeksler Lukking av sidedeksler Pick-up Trykk (bar) Innmater Utmaterkjedet Inntaksgirkasse Hydraulikkanlegg Rengjøring av maskinkomponenter Etterjustering av bremsen Tekniske data Tekniske data Ekstrautstyr Plassering av typeskilt Bruksområde for lessevognen Riktig avvlessing Vedlegg Kraftoverføringsaksel Smøremidler Smøreplan _-IHALT_

5 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Ikke opphold deg i baklukens svingområde under bruk Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet _-Warnbilder_

6 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. 0700_-Inbetriebnahme_

7 Oppstarting Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 0700_-Inbetriebnahme_

8 støttehjul Manuell løfting av støttehjulet 1. Lessevognen er koblet på traktoren. 2. Sveiv støttehjulet helt ti topps og vipp det opp(b) med beinet. Avmontering av lessevognen Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Vipp støttehjulet i støttestilling (A) med beinet. 2. Drei støttehjulet på tvers. 3. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren STÜTZRAD_

9 Drag (Fast utførelse) Innstilling av drag For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring, må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig. (Pick-upens pendelområde) Avstand (M) = 350 mm Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M =340 mm) Innstilling av pick-upens pendelområde - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Mål (M) fra bakken til indikatorhjulets innfesting stilles inn ved å stille på støttehjulet. - Still inn slepekroken (A) jevnt med draget. Små justeringer kan gjøres på draget ved å løsne og flytte dragets trekkøye (3). Ved større høydeforskjell kan dragets innfesting forandres (se dragmonteringsbilder på neste side). år dragetskaljusteres, må lessevognen sikres med bremse og kiler. Lessevognen må så støttes opp under rammen ved pickup hjulene på venstre og høyre side Figurer for montering av drag I = ormal innfesting av draget. II = Øvre draginnfesting III = edre draginnfesting ZM 650 (507) - -

10 Drag Avstanden (M) = 350 mm Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M =340 mm) For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. P a s s p å p l a s s t i l kraftoverføringsakselen! Innstilling av draget - Juster avstanden (M = 350 mm) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. - Mindre korrigeringer kan gjøres ved å flytte dragøyet (3). Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Ekstrautstyr: Forlengelse for dragøye (se reservedelsliste). Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! / UD 500 (507)

11 AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Hydrauikktilkobling - Koble hydraulikkslangene til traktoren. Se også kapittel "3-Wegehahn" Variante - 1 Tilkobling av håndpumpen Hurtigkoblingen (30) må kobles i hunkoblingen (31) på håndpunpen og stengekranen (32) må åpnes (Stilling E). Frakobling og parkering av hengeren Se også kapittel "støttehjul", "BREMSESYSTEM", "DRAG" Viktig! Frakobling av hurtigkoblingen 1. Løft opp pick-upen. Er ikke aktuell i orge. Fest sikringswire (6) riktig på trekkmunningen! (Sikring ved brudd på koplingsringen eller ved løsing av kjøretøyet). Avløsningstau (hos tilhengere med friløpsinnretning) TD2/95/8 31 Advarsel! Kobling av hydraulikkoblingen må bare foretas med oppløftet pick-up. Ellers forandres oljemengden i håndpumpen. 30 A E 2. Steng kranen på koblingen (stilling A). 3. Slipp trykket fra uttaket (ST) på traktoren og trekk ut hurtigkoblingen. Advarsel! - Hos tilhengere med friløpsinnretning knytes avløsningstauet (1) fra håndbremsespaken på traktoren. (Sikring ved brudd på koplingsringen eller ved løsing av kjøretøyet). Tilpassing av kraftoverføringsakselen Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. S e n k i n g a v p i c k - u p e n m e d håndpumpen - Tr y k k i n n t r y k k n a p p e n p å pumpehendelen. Tr y k k n a p p e n b l i r s t å e n d e i n n e (flytestilling). L ø f t i n g a v p i c k - u p e n m e d håndpumpen 1. Frigjør trykknappen på håndpumpen ved å trykke den tilbake. 2. Pump opp pick-upen. Variante - 2 Tilkobling av hurtigkobling på traktoren Løfting og senking av pick-upen med et enkeltvirkende hydraulikkuttak (ST). IIgangkjøring Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Pass på at vektfordelingen blir riktig under kjøringen. Parker alltid hengeren stødig! Påse at hengeren ikke kan rulle (parkeringsbrems, hjulkiler). Parkering utendørs Ved lengre lagring i friluft må stempelstengene rengjøres og dekkes med fett. Vinterlagring - Rengjør maskinen grundig før lagring. FETT - Demonter beskyttelsene. - Skift eller etterfyll girolje. - Beskytt blanke deler mot rust. - Smør alle smørepunkter i følge smøreskjema. 501 / A- U. ABKUPPEL

12 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. - Prøv bremsene. Obs! Hvis det er noen funksjonsfeil med bremseanlegget, må du straks stanse og utbedre problemet. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 9300_-HADBREMSE_

13 3-VEISKRA Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende uttak - Monter trykkslangen (P) i det enkeltvirkende uttaket. Betjening 3-veiskranen benyttes for å koble om mellom hydraulisk løft av Pick-upen (PU) og hydraulisk justering av draget (KD). ST = Styreventil 0 = ullstilling PU = Løfting av Pick-up KD = Hydraulisk justering av drag P = Trykkledning Løfting av Pick-up 1. Sett kranen i stilling PU. 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Justering av draget 1. Sett kranen i stilling KD. 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Frakobling av trykkslange (P) fra traktoren 1. Sett kranen i stilling PU. 2. Hold hydraulikkspaken (ST) i stilling LØFT så lenge at Pick-upen løftes helt opp. Oppløftet Pick-up gjør det mulig å flytte vognen for hand senere. Advarsel! Ikke overbelast støttehjulet. Vær forsiktig og flytt vognen bare på jevn, fast mark. 3. Sett kranen i stilling Ta hydraulikkspaken (ST) et kort øyeblikk i stilling SEK. Dermed slippes gjenværende trykk i hydraulikksystemet ut. Dermed kan hydraulikkslangen kobles av og på uten problemer. 5. Sett vognen på støttehjulet. 6. Ta ut trykkslangen (P) fra traktoren HYDR. PU+KD_

14 LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen 1. Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2. Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Innstilling av pick-up dekselet (52) - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet h e n g e h ø y t (posisjon H). Viktige råd: Vanlig lesseprosess Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). Oppstarting av lesseprosessen 1. Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2. S t a r t kraftuttaket på traktoren. 3. S e n k n e d pick-upen. Forsiktig! Driften for pick-upen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling. Slik at pick-upen kan følge terrenget. 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Legg merke til følgende under lessingen! R e d u s e r motorturtallet v e d svingkjøring. Ved kjøring i b r å svinger skal kraftuttaket kobles ut, og p i c k - u p e n løftes opp. Unngå ujevn lessing! Viktig for å unngå overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på lesseindikatoren. Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. ST Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pick-upen senkes mens kraftuttaket går. Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet beladen_

15 Knivsystem Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. 1. Fjern begge bolten (17, 18). 2. Trekk ut knivene nedover. Demontering av kniv Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Bruk vernebriller. Montering av en kniv 1. Sett inn kniv i holderen nedenfra. 2. Plugg inn kniv med begge boltene (17, 18). 3. Sikre begge boltene (17, 18) med. fjærlåsesplinter. Vedlikehold Skarpe kniver sparer krefter og gir god snittkvalitet. Advarsel! - Slip bare på knivens slette side (bruk vernebriller). - Forsiktig sliping uten varmgang i kniven gir lang levetid. Ettersliping av demonterte kniver - Demonter enkeltkniver og slip dem på slipestein (våt- sliping). Sett knivene i skjærestilling 1. Ta ut boltene (17) og sving kniven forover (pos. E). 2. Plugg fast kniven med boltene (17). 3. Sikre boltene (17) med fjærlåsesplint. Svinge ut kniven 1. Ta ut bolten (17) og sving kniven bakover (pos. A). 2. Plugg fast kniven med boltene (17). 3. Sikre boltene (17) med fjærlåsesplint. Lagring av kniven: - Hvis knivene ikke skal brukes over lengre tid (f.eks. på vinterstid), skal disse sikres mot rust! 501 / SCHEIDWERK

16 overbygning Opp- og nedvipping av overbygning Advarsel! Overbygningen må bare vippes opp og ned når bakveggen er lukket og i lås. D = Stilling for høy G = Stilling for grønnfòr og silo D G TD34/91/12 Sikkerhetsregler Innstilling av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (LS) skal ikke overstige 25 kp (245 ). Hvis det skjer må forspenningen av avlasningsfjæren justeres. Ved å flytte braketten (L) kan avlastningsfjærens forspenning justeres. 1. Løsn høyre støttestag (RS). 2. Vipp overbygningen til ønsket stilling med det venstre staget (LS). L TD34/91/13 Advarsel! Overbygningen kan sige noe sammen på grunn av sin egen vekt. 3. Fest høyre og venstre støttestag med splintene Dürrfutteraufb. (501)

17 Bakvegg Bakvegg Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Merk! Gjelder for alle lastevogner Innmating ovenfra av gruver og dype siloer er bare tillatt hvis stillingsdelene for å åpne bakveggen er plassert foran den bakre aksen sett i kjøreretningen (UVV 3.3 9). Dette gjelder også for utlasting i kjøresiloer. Lukking av bakluken Lukking av bakluken med spak 1. Senk bakluken til stilling "P" med spaken (A) og fest spaken (A) bak lasken (L). 2. Lukk bakluken for hånd. 3. K o n t r o l l e r a t b e g g e låsehakene (POY II) er skikkelig i inngrep. På lastevognen "POY" skal denne kontrolleres gjennomføres tilsvarende på spaken "12". L A Kjøring på offentlig vei TD2/95/12 Kjøring på offentlig vei må bare gjøres med lukket bakluke. Lysutstyret må senkes ned i loddrett stilling. Sikkerhetsregler Z Justering av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke være over 25 kp (245 ). J u s t e r f o r s p e n n i n g e n ( Z ) f o r avlastningsfjæren. max. 25 kp TD56/94/5 Ta kontakt med vår kundeservice ved behov. Åpning av bakluke (Pony II) 1. Åpne låsekroken ved hjelp av frigjøringsspaken. 2. år låsen er åpnet vil bakluken gå til stilling "P" av seg selv. Åpning av bakluke (POY I) 1. Åpne låsekroken (12). 2. år du har åpnet kroken, svinger bakveggen av seg selv til posisjon "P". 3. Det nedre røret kan hektes på plass i kroken på svingbøylen (Q). 3. Bakluken kan svinges opp ved hjelp av spaken (A). Fest spaken (A) i braketten (K). TD2/95/9 P 3. B a k l u k e n k a n svinges opp ved hjelp av spaken (A). Fest spaken (A) i braketten (K). 2 A K TD2/95/ rückwand (501)

18 Utmater Lessing av vognen Under lessingen kan utmateren kjøres korte perioder ved å trekke i spaken (H), for å kjøre lasset bakover i vognen. - Åpne bakveggen. Avlessing av vognen - Trekk koblingshendelen (56) bakover. Utmateren går. 56 TD34/91/21 Justering av koblingshendelen Riktig innstilling av hendelen kan gjøres ved å skru gaffelen (57). Ved behov kan lengden på snoren tilpasses TD34/91/22 Utmaterkjedet Juster strammingen for utmaterkjedet - Se kapittel VEDLIKEHOLD n kratzboden_

19 Dekk og felger Generelt Kontroller regelmessig tiltrekningen av hjulmutrene (m)! ADVARSEL! Ettertrekk hjulmutrene etter de 10 første driftstimene. - Også ved hjulskifte skal hjulmuttrene tiltrekkes etter de første 10 driftstimene. Advarsel! Kontroller regelmessig tiltrekningen av hjulmutrene (m)! Trykk - Pass pa at dekktrykket er riktig! - Kontroller trykket i forhold til det oppgitte for den aktuelle dekkutrustningen. Ved oppumping og vedfor høyt dekktrykk er det fare for at dekket revner. Dekkdimensjon Ply rating Trykk Åtdragningsmoment Høyeste hastighet (bar) 3,50-6 PR 3,00 4,00-6 PR 2,50 4,00-8 PR 2,50 5, PR,00 5,00-15 AM (M137C) 1,00 7, PR 3,00 10,0/ PR 3, m 10,0/80-12 PR, m 10,0/75-15,3 6 PR 3, m 10,0/75-15,3 PR,20 320/200** m 10,0/75-15,3 10 PR 5,20 320/200** m 11,5/80-15,3 PR 3,70 320/200** m 11,5/80-15,3 10 PR,60 320/200** m 11,5/80-15,3 12 PR 5,00 320/200** m 12,0-18 5, m 13,0/ PR 3, m 13,0/ PR, m 15,0/55-17 PR 2,90 320/200** m 15,0/ PR 3,50 320/200** m 30 km 15,0/ PR,30 320/200** m 15 x 6-6 PR 1,00 15 x 6-6 PR 1,20 16 x 6,5-8 PR 1,50 19,0/ PR 3, m 205 R 14 C PR 3, m 205 R 14 C* PR, m 325/65 R PR 5, m 335/65 R 18 XP 27 5,0 320 m 500/ PR 2, m 0 km 500/ PR 2, m 30 km 500/ PR 3, m 0 km 500/ PR 5,0 320 m 65 km * bare med WID M med motorpabygg ** 200 m endast vid 5-håls-fälgar 9201_-ALLG-RÄDER UD REIFE

20 FEILFIIG Feilfinning På enhver maskin kan det oppstå feil fra tid til annen. Listen nedenfor er til hjelp for å finne og utbedre eventuelle feil. Sørg for at feil blir utbedret straks. Feil Mulig årsak Råd Overbelastningskoplingen på kraftoverføringsakselen slår ut. For kraftig innmatig, fremmedlegeme i innmaterkanalen eller sløve kniver. Stopp innmatingen, start forsiktig igjen med lavt turtall. Hvis nødvendig rengjør og fjern fremmedlegemer, slip sløve kniver. Kjør massen bakover ved å starte bunnbeltet. Varmgang i kraftoverføringen. Mangelfull smøring. Fyll på olje, smør. Ulyd fra bunnbeltet (drevene hopper av tennene). For slakt eller for stramt kjede. Kontroller kjedestrammingen. Støy fra drivhjulene. Kjedet for slakt. Kontroller strammingen regelmessig (kjedet skal kunne beveges 5-8 mm), stram hvis nødvendig. Blokkering av innmater. Kjørehastigheten for stor, vognen går for høyt. Senk forkanten av vognen. Dårlig kutting. Sløve kniver. For høyt hydraulikkakselturtall Slip knivene, skift hvis nødvendig. Kjør med lavere turtall slik at oppsamlingen forgår som store flak. Pick-upens støttehjul kommer ikke ned i bakken. Pick-up feil innstilt. Juster støttehjulene eller kontroller høyden og draginnstillingen. Jord følger med massen. Støttehjulene står for lavt. Kontroller innstillingen av pick-upens støttehjul. Hydraulikkfunksjonen beveger seg rykkvis. Luft i slangene eller sylinderne. Løsne lufteskruene (A) og luft ut. A TD2/95/7 Dårlig bremsing. Slitte bremsebånd. Juster/skift bremsebånd. 501 / STÖRUGE

21 Vedlikehold Generelle vedlikeholdsanvisninger Følg de forskjellige rådene under for å sikre lenger levetid og god driftsstand for maskinen. Åpning av sidedeksler 1. Skru fast stjernehåndtak (1). 2. Bruk en skrutrekker e.l. for å åpne låsen "R", og sving samtidig opp dekselet. Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Lukking av sidedeksler 1. Lukk vernet og la samtidig sperrehaken "R" gå i lås. 2. Skru fast stjernehåndtaket (1) stramt. Stjernehåndtaket hindrer vernet i å åpne utilsiktet. Ettertrekk samtlige skruer etter den første driftstimen. Originaldeler a. Originaldeler og tilbehør er spesielt laget for Pöttinger maskiner og utstyr. b. Vi gjør oppmerksom på at uoriginale deler og utstyr ikke er godkjent av oss. c. M o n t e r i n g a v uoriginale deler eller utstyr kan under visse forhold ha negativ innvirkning på maskinens egenskaper. Skader som måtte oppstå som føige av at uoriginale deler eller utstyr er benyttet, kan leverandøren ikke gjøres ansvarlig for. d. Forandringer på egen hånd foruten bruk av komponenter eller monteringsdeler utelukker garantiforpliktelsen hos produsen. Vær forsiktig når du går inn på lasteplanet 1. Støtt opp den åpne bakluken så den ikke kan gå igjen av seg selv. 2. Bruk en passende stige e.l. for å gå opp. Asbest Bestemte ekstradeler til kjøretøyet kan, ut fra elementærtekniske krav, inneholde asbest. Vœr oppmerksom 0500_-wartung_

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 )

BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) 99 507.O.80K.0 BOSS junior 17 T ( Type 5041 : +.. 01786 ) BOSS junior 22 T ( Type 507 : +.. 02151 ) BOSS junior 22 H ( Type 508 : +.. 01611 ) Lessevogn Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 514.O.80A.0 BOSS 1 (Type 512 : +.. 02756) BOSS 1 T (Type 511 : +.. 03256) BOSS 2 (Type 514 : +.. 04596) BOSS 2 T (Type 513 : +.. 01991)

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.NO.80I.0. (type PSM 375 : +..

NOVACAT 266 F NOVACAT 306 F NOVACAT 356 F. Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 375.NO.80I.0. (type PSM 375 : +.. 99 375.O.80I.0 OVACAT 266 F (type PSM 375 : +.. 01001) OVACAT 306 F (type PSM 376 : +.. 01001) OVACAT 356 F (type PSM 381 : +.. 01001) Skiveslåmaskiner Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

NOVAALPIN 226 (type PSM 317 : +.. 01001) NOVAALPIN 266 (type PSM 318 : +.. 01001) Skiveslåmaskin 99 317.NO.80I.0

NOVAALPIN 226 (type PSM 317 : +.. 01001) NOVAALPIN 266 (type PSM 318 : +.. 01001) Skiveslåmaskin 99 317.NO.80I.0 99 317.O.80I.0 OVAALPI 226 (type PSM 317 : +.. 01001) OVAALPI 266 (type PSM 318 : +.. 01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

99 352.NO.80I.0 CAT NOVA 260 T ED. (Type PSM 352 : +..01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 352.NO.80I.0 CAT NOVA 260 T ED. (Type PSM 352 : +..01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 352.O.80I.0 CAT OVA 260 T ED (Type PSM 352 : +..01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107)

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. ERNTEPROFI II (Type 107) ERNTEPROFI III (Type 109) ERNTEPROFI2 Profimatic (Type 107) Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 107.O.80A.0 ERTEPROFI II (Type 107) ERTEPROFI III (Type 109) ERTEPROFI2 Profimatic (Type 107) ERTEPROFI3 Profimatic (Type 109) Ihre / Your

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80K.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80K.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T

.R 99 563.NO.80I.0 EUROBOSS 250 T 99 563.O.80I.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01001) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01001) EUROBOSS 290 T (Type 561 : +.. 01001) EUROBOSS 290 H (Type 562 : +.. 01001) EUROBOSS 330 T (Type 563 : +.. 01001)

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

99 283.NO.80I.0 TOP 340 N. (type SK 283 : +.. 01001) EUROTOP 340 N. (type SK 283 : +.. 05416) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

99 283.NO.80I.0 TOP 340 N. (type SK 283 : +.. 01001) EUROTOP 340 N. (type SK 283 : +.. 05416) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 283.O.80I.0 TOP 340 (type SK 283 : +.. 01001) EUROTOP 340 (type SK 283 : +.. 05416) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE "FLIPPER"

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE FLIPPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I- 52033 Caprese Michelangelo AR Italy Telefon: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250 SV-250-09 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65

Detaljer

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 1 Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 www.sami.ee 2 1. Innledning AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil

Detaljer

HIT 470 N HIT 470 H HIT 540 N. Høyvender Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type 2041 : )

HIT 470 N HIT 470 H HIT 540 N. Høyvender Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr NO.80I.0. (Type 2041 : ) 99 2041.O.80I.0 HIT 470 (Type 2041 : +.. 01001) HIT 470 H (Type 2041 : +.. 01001) HIT 540 (Type 2051 : +.. 01001) Høyvender Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

NO.80I.0 TOP 620 A. (type SK 271 : ) EUROTOP 620 A. (type SK 271 : ) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

NO.80I.0 TOP 620 A. (type SK 271 : ) EUROTOP 620 A. (type SK 271 : ) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 271.O.80I.0 TOP 620 A (type SK 271 : +.. 01001) EUROTOP 620 A (type SK 271 : +.. 01441) Skjærerotor Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Gratulerer med ny Hippe-henger!

Gratulerer med ny Hippe-henger! Brukerhåndbok Gratulerer med ny Hippe-henger! Du er blitt eier av en ny Hippehenger. Et produkt som preges av design og høy kvalitet, som vi er sikre på at du kommer til å få mye nytte av. Dette er en

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

NOVACAT 3007 T ED/Coll. NOVACAT 3507 T ED/Coll. Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3525.NO.80I.1. (Type 3523: +..

NOVACAT 3007 T ED/Coll. NOVACAT 3507 T ED/Coll. Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 3525.NO.80I.1. (Type 3523: +.. 99 3525.O.80I.1 OVACAT 3007 T ED/Coll (Type 3523: +..01001) OVACAT 3507 T ED/Coll (Type 3525: +..01001) Skiveslåmaskin Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde! Du har gjort et godt valg.

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 2041.O.80.0 HIT 470 (Type 2041 : +.. 01001) HIT 470 H (Type 2041 : +.. 01001) HIT 540 (Type

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

KLIPPER TYPE "SRM" PRM XRM KLIPPER TYPE "FM" FMRD XFM

KLIPPER TYPE SRM PRM XRM KLIPPER TYPE FM FMRD XFM Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BEITEPUSSER DMK - AM - AMX

BEITEPUSSER DMK - AM - AMX Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Bruksanvisning NO

Bruksanvisning NO Ballevender Bruksanvisning 0 000 09 00 NO Tillegg til bruksanvisningen ombi Pack 20 Multiut og ombi Pack 00 V 2 0 2 Ballevender Generelt Bruksanvisningen inneholder grunnleggende instruksjoner som skal

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Håndbok NO Rotorsiderive SR-3200T Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Generell informasjon Komponenter, basis Lasteplan Cabin Spor setter Sporfres Hovedfres Drivhjul Fjøring Belter Skjær 1.1.0 Generell informasjon Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer