NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : ) PONY II. (Type 502 : ) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "99 501.NO.80F.0 PONY I. (Type 501 : +.. 01806) PONY II. (Type 502 : +.. 01001) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr."

Transkript

1 O.80F.0 POY I (Type 501 : ) POY II (Type 502 : ) Bruksanvisning Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r.

2 Kjære kunde! Du har gjort et godt valg. Det er en glede for oss å kunne gratulere deg for at du valgte Pöttinger og Landsberg. Som din landbrukstekniske samarbeidspartner tilbyr vi deg kvalitetsprodukter kombinert med sikker service. For å kunne vurdere forholdene våre landbruksmaskiner kommer til å arbeide under og kontinuerlig ta hensyn til disse kravene ved utvikling av ny redskap, ber vi deg om en del informasjon. Det gir oss også mulighet til å kunne informere deg om aktuelle nyheter. Produktforpliktelser. Informasjonsplikt. Produktansvaret innebærer at produsenten og forhandleren ved salg av redskap er forpliktet til å overlevere instruksjonsboka, og ved maskinen instruere kunden om betjenings-, sikkerhets- og vedlikeholdsforskriftene. Som dokumentasjon for en forskriftsmessig overlevering av maskinen og instruksjonsboka, kreves en bekreftelse. Til det må følgende ordnes - Dokument A må underskrives og sendes til firma Pöttinger - Dokument B blir hos den forhandleren som har levert maskinen - Dokument C beholdes av kunden. I følge produktansvarsloven er enhver gårdbruker næringsdrivende. En sakskade er ifølge produktansvarsloven en skade som er forvoldt av en maskin, men ikke på maskinen; dette ansvaret forutsetter en egenandel (Euro 500,-). B! Også ved senere overlevering av maskinen må kunden sørge for å levere instruksjonsboka til mottakeren som må skoleres under henvisning til de nevnte forskriftene. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 KOTROLL VED PRODUKTOVERLEVERIG Dokument D ALOIS PÖTTIGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTIGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) GEBR. PÖTTIGER GMBH Servicezentrum D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 231 Telefax ( ) Vi ber om at, på grunn av produktansvaret, de oppførte punktene gjennomføres. Kryss av etter gjennomføring X Kontroller maskinen før levering. Ta av alle deler som er pakket på maskinen. Alle sikkerhetstekniske innretninger, kraftoverføringsaksel og betjeningsinnretninger er på plass. Gå gjennom og forklar betjening, innkjøring og vedlikeholdav maskinen og utstyret ved hjelp av bruksanvisningen, sammen med kunden. Kontroller at lufttrykket i dekkene er korrekt. Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket. Gi råd om korrekt kraftuttaksturtall. Gjennomfør og forklar mekaniske funksjoner (åpning av bakvegg, ut- og innkobling av knivverk etc.). Forklar av ut- og innmontering av kniver. Kontroller at den elektriske koblingen mellom traktor og vogn er korekt (54 g tilkoblet). Følg rådene i bruksanvisningen! Foreta tilpasning til traktoren: Draghøyde, bremsekabelopplegg, håndbremseplassering i traktorhytte. Kontroller at kraftuttaksakselen har korrekt lengde. Kontroller funksjonen for det elektriske anlegget. Monter hydraulisk tilkobling til traktoren og kontroller at det er riktig tilkoblet. Forklar og vis hydrauliske funksjoner (Justerbart drag, bakvegg, osv.). Test parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Prøvekjør og kontroller at det ikke er noen mangler. Kontroller funksjonene under prøvekjøring. Kontroller ut- og innkoblingsautomatikken for lesseaggregatet. Forklar omstilling mellom arbeids- og transportstilling. Gi informasjon om mulig ekstrautstyr. Gi beskjed om at bruksanvisningen må leses nøye. Det må bevises med en bekreftelse at maskinen og bruksanvisningen ble levert forskriftsmessig. Til dette formål brukes: - Dokument A som skal undertegnes og sendes til firmaet Pöttinger (hvis det dreier seg om et apparat fra Landsberg, skal dokumentet sendes til firmaet Landsberg). - Dokument B beholdes av bedriften som leverer maskinen. - Dokument C beholdes av kunden Dokum D Anhänger - -

4 Innhold Innhold ADVARSELSMERKER CE-merke... 5 Betydningen av advarselsmerkene... 5 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger... 6 Før oppstarting... 7 støttehjul Manuell løfting av støttehjulet... 8 Avmontering av lessevognen... 8 Innstilling av drag... 9 Innstilling av pick-upens pendelområde... 9 Figurer for montering av drag... 9 Drag Innstilling av draget Kontroll av dragsikringen AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Avløsningstau Tilpassing av kraftoverføringsakselen Hydrauikktilkobling IIgangkjøring Frakobling og parkering av hengeren Viktig! Advarsel! Parkering utendørs Vinterlagring BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Forkorting av håndbremsewiren Tilpassing til traktoren Etterjustering av bremsen VEISKRA Frakobling av trykkslange (P) fra traktoren Betjening LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen Innstilling av pick-up dekselet (52) Vanlig lesseprosess Oppstarting av lesseprosessen Legg merke til følgende under lessingen! Avslutning av lessingen Knivsystem Vedlikehold Lagring av kniven: Demontering av kniv Montering av en kniv Sett knivene i skjærestilling Svinge ut kniven overbygning Opp- og nedvipping av overbygning Sikkerhetsregler Bakvegg Bakvegg Åpning av bakluke (Pony II) Lukking av bakluken Kjøring på offentlig vei Åpning av bakluke (POY I) Utmater Lessing av vognen Avlessing av vognen Justering av koblingshendelen Utmaterkjedet FEILFIIG Feilfinning Vedlikehold Generelle vedlikeholdsanvisninger Sikkerhetsregler Originaldeler Asbest Åpning av sidedeksler Lukking av sidedeksler Pick-up Trykk (bar) Innmater Utmaterkjedet Inntaksgirkasse Hydraulikkanlegg Rengjøring av maskinkomponenter Etterjustering av bremsen Tekniske data Tekniske data Ekstrautstyr Plassering av typeskilt Bruksområde for lessevognen Riktig avvlessing Vedlegg Kraftoverføringsaksel Smøremidler Smøreplan _-IHALT_

5 ADVARSELSMERKER CE-merke CE-merket som produsenten montere dokumenterer utad at maskinen imøtekommer kravene i maskindirektivet og andre retningslinjer som gjelder i EU. EU-samsvarserklæring (se vedlegg) Ved å undertegne EU-samsvarserklæringen erklærer produsenten at alle maskiner som leveres fra fabrikken imøtekommer alle gyldige grunnleggende sikkerhets- og arbeidsmiljøkrav. Veiledning i arbeidssikkerhet I denne driftsveiledning er alle steder som vedrører sikkerheten utstyrt med dette tegnet. Betydningen av advarselsmerkene Stopp motoren og ta ut nøkkelen før vedlikehold og reparasjonsarbeider. Ikke berør maskindeler som er i bevegelse. Ikke opphold deg i baklukens svingområde under bruk Ikke ta i områder med klemfare så lenge komponentene kan bevege seg. Ikke gå inn på lasteplanet når kraftuttaket er innkoblet og motoren går. Ikke gå i baklukens pendelsektor når traktoren er i gang. Gå bare under bakveggen når sikringen er på. Hold avstand fra pick-upens arbeidsområde så lenge traktoren er i gang og kraftuttaket er innkoblet _-Warnbilder_

6 Oppstarting Generelle sikkerhetsregler for bruk av tilhenger Tips for kjøring med tilhenger Kjøreegenskapene for traktoren påvirkes når en tilhenger blir tilkoblet. Ved arbeid i bakker er det veltefare. Kjøringen må tilpasses de aktuelle terreng- og markforhold. Følg de maksimale hastighetene (avhengig av tilhengerens utrustning). Traktoren må utstyres med tilstrekkelig ballast for å beholde styre- og bremsekraften (minst 20 % av totalvekten på forakselen). Tips for av- og påkobling av tilhenger Det er fare for personskader ved påkobling av redskaper på traktoren. Ikke gå mellom traktor og henger ved montering så lenge traktoren beveger seg bakover. Ingen må gå mellom traktor og henger med mindre traktoren er sikret mot rulling ved at parkeringsbremsen er på og/eller det er lagt kiler under hjulene! Kraftuttaket må bare monteres av og på når motoren er stoppet. Universalakslingen må ved tilkobling gå korrekt i lås. Pass på! Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kg 20% Ta hensyn til tilhengerens høyde (spesielt ved lave gjennomkjøringer, broer, luftlednigner, osv...) Det er ikke tillatt å ha passasjerer på hengeren. Parkering av redskapet Ved avmontering av hengeren må kraftutaksakselen sikres på forskriftsmessig måte, f.eks. henges opp med kjetting. Ikke bruk sikkerhetskjettingen (H) for å henge opp akselen. Veikjøring Følg alle aktuelle trafikkregler. Bakluken på lessevognen må alltid være lukket ved veikjøring. Lysutstyret bak må stå loddrett mot veibanen. Hengeren må bare brukes til det den er tenk til! Bruksområde: se kapittel "Tekniske data". Ikke overbelast hengeren (tillatt aksellast, vekt på støtte, totalvekt). De aktuelle data står på høyre side av hengeren. Følg i tillegg aktuelle data for traktoren som benyttes. 0700_-Inbetriebnahme_

7 Oppstarting Før oppstarting Merk! a. Før oppstarting må føreren gjøre seg kjent med alle betjeningsorganer, og være fortrolig med maskinens funksjoner. år arbeidet har startet er det for sent! b. Kontroller lessevognens trafikk- og driftssikkerhet før hver oppstart. c. Pass på at alle personer er utenfor maskinens arbeidsområde før betjening av hydrauliske funksjoner og igangsetting. Det er områder med fare for klemming og klemming i forbindelse med pick-up, knivverk, bakluke og overbygning. d. Før oppstarting må føreren forsikre at ingen kan bli skadet og at det ikke er hindringer i veien. Hvis føreren ikke kan se rett bak hengeren må han få hjelp av en person ved rygging. e. Følg sikkerhetsreglene som er montert på hengeren. På side 5 i denne håndboken står forklaringen for de forskjellige advarselsmerker. f. Legg også merke til beskrivelsene i de forskjellige kapitler og i vedlegg til denne boken. Kontroll før oppstarting 1. Kontroller om alle sikkerhetsinnretninger (deksler, beskyttesle, osv.) er i forskriftsmessig stand og montert på plass. 2. Smør hengeren etter smøreskjema. Kontroller oljenivå i girkassen og se etter lekkasjer. 3. Kontroller lufttrykket i hjulene. 4. Kontroller tiltrekningen av hjulmutrene. 5. Pass på at kraftutaksturtallet er korrekt. 6. Monter strømtilkoblingen fra traktoren, og kontroller at den er korrekt. Følg beskrivelsen i håndboken. 7. Tilpass hengeren til traktoren: Draghøyde Bremsekabelopplegg Monter parkeringsbremsespaken i traktorens førerhytte 8. Monter alltid hengeren i trekkroken. 9. Juster kraftoverføringsakselens lengde og kontroller utløserkoblingen (se vedlegg). 10. Kontroller det elektriske anlegget. 11. Monter hydraulikkslangene på traktoren. Kontroller hydraulikkslangene for skader og aldring. Pass på at monteringen er korrekt. 12. Alle svingbare enheter (bakluke, stillehendel, osv.) må sikres mot at disse kommer ut av låsestilling. 13. Kontroller parkerings- og driftsbremsenes funksjon. Følgende råd skal gjøre det enklere å ta i bruk hengeren. Utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt finnes lenger bak i denne håndboken. 0700_-Inbetriebnahme_

8 støttehjul Manuell løfting av støttehjulet 1. Lessevognen er koblet på traktoren. 2. Sveiv støttehjulet helt ti topps og vipp det opp(b) med beinet. Avmontering av lessevognen Parker hengeren på flat, fast mark. Ved parkering på bløt mark må det legges noe (f.eks. en bordbit) under støttehjulet for at det ikke skal sige ned. Lessevognen må vœre tom når den settes på støttehjulet! Sett på parkeringsbremsen og legg under hjulkiler så lessevognen ikke kan rulle når den parkeres. 1. Vipp støttehjulet i støttestilling (A) med beinet. 2. Drei støttehjulet på tvers. 3. Sveiv ned støttehjulet slik at draget løfter seg så høyt som nødvendig for å koble fra traktoren STÜTZRAD_

9 Drag (Fast utførelse) Innstilling av drag For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring, må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig. (Pick-upens pendelområde) Avstand (M) = 350 mm Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M =340 mm) Innstilling av pick-upens pendelområde - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Mål (M) fra bakken til indikatorhjulets innfesting stilles inn ved å stille på støttehjulet. - Still inn slepekroken (A) jevnt med draget. Små justeringer kan gjøres på draget ved å løsne og flytte dragets trekkøye (3). Ved større høydeforskjell kan dragets innfesting forandres (se dragmonteringsbilder på neste side). år dragetskaljusteres, må lessevognen sikres med bremse og kiler. Lessevognen må så støttes opp under rammen ved pickup hjulene på venstre og høyre side Figurer for montering av drag I = ormal innfesting av draget. II = Øvre draginnfesting III = edre draginnfesting ZM 650 (507) - -

10 Drag Avstanden (M) = 350 mm Råd: Hvis underlaget er ujevnt, må målet reduseres med 1 cm (M =340 mm) For at pick-upen skal kunne arbeide uten hindring må avstanden (M) på vognen stilles inn riktig (Pick-upens pendelområde). - Sett lessevognen uten lass på støttehjulet på flat mark. - Still trekkroken inn i trekkøyets høyde. P a s s p å p l a s s t i l kraftoverføringsakselen! Innstilling av draget - Juster avstanden (M = 350 mm) fra bakken til innfestingen for pick-uphjulene ved hjelp av støttehjulet. - Mindre korrigeringer kan gjøres ved å flytte dragøyet (3). Draginnstilling når det er montert strekkfisk - Løsne kontramutrene (K). - Dreie strekkfisken (V) så mye som nødvendig. - Kontroller avstanden (M) når lessevognen er koblet på traktoren. På utgaver med hydraulikksylinder gjøres følgende: - Kobl lessevognen på traktoren. - Trykk sylinderen helt sammen. - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Klemmevirkningen blir dermed opphevet. I gaffelen på reguleringsspindelen er det et avlangt hull. - Festebolten (56) skal ligge an mot innsiden av det avlange hullet når sylinderen kjøres inn. - Løsn kontramutteren (K) for braketten. - Ved å dreie stempelstangen (50) blir braketten skrudd så angt ut eller inn at avstanden (M) blir riktig. Ved innstillingen må stangen (G) kunne bevege seg i røret (Justeres med mutter (51)). - Trekk til kontramutteren (K). - Drei mutteren (51) så mye at braketten (52) står vinkelrett på stangen (G). Kontroll av dragsikringen Den automatiske klemmeinnretningens funksjon: Den hindrer at vognen vipper opp ved rygging. - Stilles ved å drei mutteren (51) mot braketten (52) slik at den blir stående litt på skrå mot staget (G) og dermed hindrer at vognen vipper opp. Ekstrautstyr: Forlengelse for dragøye (se reservedelsliste). Vedlikehold: Smør sikringen for dragets ledd ofte! / UD 500 (507)

11 AV- OG PAKOBLIG AV LESSEVOGE Sikkerhetsstropp (6) Hydrauikktilkobling - Koble hydraulikkslangene til traktoren. Se også kapittel "3-Wegehahn" Variante - 1 Tilkobling av håndpumpen Hurtigkoblingen (30) må kobles i hunkoblingen (31) på håndpunpen og stengekranen (32) må åpnes (Stilling E). Frakobling og parkering av hengeren Se også kapittel "støttehjul", "BREMSESYSTEM", "DRAG" Viktig! Frakobling av hurtigkoblingen 1. Løft opp pick-upen. Er ikke aktuell i orge. Fest sikringswire (6) riktig på trekkmunningen! (Sikring ved brudd på koplingsringen eller ved løsing av kjøretøyet). Avløsningstau (hos tilhengere med friløpsinnretning) TD2/95/8 31 Advarsel! Kobling av hydraulikkoblingen må bare foretas med oppløftet pick-up. Ellers forandres oljemengden i håndpumpen. 30 A E 2. Steng kranen på koblingen (stilling A). 3. Slipp trykket fra uttaket (ST) på traktoren og trekk ut hurtigkoblingen. Advarsel! - Hos tilhengere med friløpsinnretning knytes avløsningstauet (1) fra håndbremsespaken på traktoren. (Sikring ved brudd på koplingsringen eller ved løsing av kjøretøyet). Tilpassing av kraftoverføringsakselen Kapping av kraftoverføringsaksel, se Vedlegg - B. S e n k i n g a v p i c k - u p e n m e d håndpumpen - Tr y k k i n n t r y k k n a p p e n p å pumpehendelen. Tr y k k n a p p e n b l i r s t å e n d e i n n e (flytestilling). L ø f t i n g a v p i c k - u p e n m e d håndpumpen 1. Frigjør trykknappen på håndpumpen ved å trykke den tilbake. 2. Pump opp pick-upen. Variante - 2 Tilkobling av hurtigkobling på traktoren Løfting og senking av pick-upen med et enkeltvirkende hydraulikkuttak (ST). IIgangkjøring Ved hver igangkjøring med ny traktor eller redskap må sikkerheten kontrolleres (Lysutstyr, bremser, beskyttelser, osv.)! Pass på at vektfordelingen blir riktig under kjøringen. Parker alltid hengeren stødig! Påse at hengeren ikke kan rulle (parkeringsbrems, hjulkiler). Parkering utendørs Ved lengre lagring i friluft må stempelstengene rengjøres og dekkes med fett. Vinterlagring - Rengjør maskinen grundig før lagring. FETT - Demonter beskyttelsene. - Skift eller etterfyll girolje. - Beskytt blanke deler mot rust. - Smør alle smørepunkter i følge smøreskjema. 501 / A- U. ABKUPPEL

12 BREMSESYSTEM (Parkeringsbremse) Første montering Ved første montering må braketten (12) som følger med, monteres på skjermen på en gusntig plass for å se og betjene spaken. Sett håndbremsspaken (13) på plass i traktoren ved hver tur. - Prøv bremsene. Obs! Hvis det er noen funksjonsfeil med bremseanlegget, må du straks stanse og utbedre problemet. Forkorting av håndbremsewiren På grunn av at traktorer er forskjellige, leveres vognen med en håndbremsewire som er svært lang. For å oppnå best mulig funksjon for bremsene, skal wiren (A) ligge så rett som mulig. Tilpassing til traktoren - Løsne wireklemmene (1) tre wiren gjennom festet (2). - Kapp wirestrømpen så mye at det fortsatt går greit å kjøre i sving. - Tre wiren på plass igjen og fest den med wireklemmene. - Kontroller håndtakets vandring (B) og still om nødvendig på sekskantmutteren (3). Etterjustering av bremsen - år bremsebelegget blir mye brukt, bremsene må etterjusteres fra tid til annen. Det skjer ved å justere på stillemutteren (3) på håndbremsspaken. Dersom det ikke er tilstrekkelig med justeringen på håndbremsespaken, så må stillingen på armen (19) på akselen til bremseskoenes eksenter forandres. Justeringen av armen (19) må gjøres likt på begge sider. 9300_-HADBREMSE_

13 3-VEISKRA Hydraulikktilkobling Enkeltvirkende uttak - Monter trykkslangen (P) i det enkeltvirkende uttaket. Betjening 3-veiskranen benyttes for å koble om mellom hydraulisk løft av Pick-upen (PU) og hydraulisk justering av draget (KD). ST = Styreventil 0 = ullstilling PU = Løfting av Pick-up KD = Hydraulisk justering av drag P = Trykkledning Løfting av Pick-up 1. Sett kranen i stilling PU. 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Justering av draget 1. Sett kranen i stilling KD. 2. Betjen hydraulikkspaken (ST). Frakobling av trykkslange (P) fra traktoren 1. Sett kranen i stilling PU. 2. Hold hydraulikkspaken (ST) i stilling LØFT så lenge at Pick-upen løftes helt opp. Oppløftet Pick-up gjør det mulig å flytte vognen for hand senere. Advarsel! Ikke overbelast støttehjulet. Vær forsiktig og flytt vognen bare på jevn, fast mark. 3. Sett kranen i stilling Ta hydraulikkspaken (ST) et kort øyeblikk i stilling SEK. Dermed slippes gjenværende trykk i hydraulikksystemet ut. Dermed kan hydraulikkslangen kobles av og på uten problemer. 5. Sett vognen på støttehjulet. 6. Ta ut trykkslangen (P) fra traktoren HYDR. PU+KD_

14 LESSIG AV VOGE Innstilling av Pick-upen 1. Løft Pick-upen litt og flytt stillestaget (51) på høyre og venstre side så de står likt. 2. Fest dem med splintene. Høy innstilling: ved høye ranker og ujevn mark. edre innstilling: ved kort grønnfor og jevn mark. Innstilling av pick-up dekselet (52) - Ved små ranker og kort materiale skal dekselet (52) henge lavt (posisjon T). - Ved store ranker må dekselet h e n g e h ø y t (posisjon H). Viktige råd: Vanlig lesseprosess Et merke som er montert på draget viser hvilket kraftuttakturtall (540 o/min / 1000 o/min) vognen er utstyrt for. Legg merke til dette ved valg av kraftoverføringsaksel med korrekt slurekobling (se delelisten), for å hindre unødvendige skader på lessevognen på grunn av overbelastning. Tilpass kjørehastigheten til de aktuelle driftsforhold. Unngå brå svinging ved kjøring opp og ned bakker, og ved kjøring i sidehelling (veltefare). Lessing av grønnfór - Grønnfór blir hovedsakelig tatt opp fra ranker. - Opptak fra slåmaskinranke må gjøres fra den siden aksene på stråene ligger. - Dekslet (52) skal henges langt ned (posisjon T). Lessing av høy - Høy plukkes mest hensiktsmessig opp fra ranker. - Ranken må ikke være for liten for å utføre effektiv lessing. - Dekslet (52) må henge høyt (posisjon H). Oppstarting av lesseprosessen 1. Sett hendelen 43 i stilling PÅ. 2. S t a r t kraftuttaket på traktoren. 3. S e n k n e d pick-upen. Forsiktig! Driften for pick-upen og innmatingen startes dermed automatisk. Hvis hendelen 43 står i stilling AV når pick-upen senkes ned, kobles ikke driften inn. 4. La hydraulikkuttaket (ST) stå i senk eller flytestilling. Slik at pick-upen kan følge terrenget. 5. Følg med på kraftuttaksturtallet Less med middels hastighet på kraftuttaket ( o/min). Legg merke til følgende under lessingen! R e d u s e r motorturtallet v e d svingkjøring. Ved kjøring i b r å svinger skal kraftuttaket kobles ut, og p i c k - u p e n løftes opp. Unngå ujevn lessing! Viktig for å unngå overbelastning av draget (se data for drag når det gjelder tillatt last). For å få bedre fylling av vognen, kan utmateren kjøres noen ganger i et kort tidsrom (ikke la den gå mye). Følg med på lesseindikatoren. Følg med på tillatt akselvekt og totalvekt! Avslutning av lessingen 1. Løft opp pick-upen. ST Pick-upen og innmatingen kobles da automatisk ut. 2. Sett hendelen 43 i stilling AV. Denne stillingen er der for din sikkerhet. Dette hindrer utilsiktet innkobling av pick-up og innmater, f.eks. når pick-upen senkes mens kraftuttaket går. Sikkerhetsregler: Stopp traktormotoren og ta av kraftoverføringsakselen fõr justeringer foretas. Arbeid ved pick-upen må bare utfõres når traktormotoren er stoppet beladen_

15 Knivsystem Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. 1. Fjern begge bolten (17, 18). 2. Trekk ut knivene nedover. Demontering av kniv Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Bruk vernebriller. Montering av en kniv 1. Sett inn kniv i holderen nedenfra. 2. Plugg inn kniv med begge boltene (17, 18). 3. Sikre begge boltene (17, 18) med. fjærlåsesplinter. Vedlikehold Skarpe kniver sparer krefter og gir god snittkvalitet. Advarsel! - Slip bare på knivens slette side (bruk vernebriller). - Forsiktig sliping uten varmgang i kniven gir lang levetid. Ettersliping av demonterte kniver - Demonter enkeltkniver og slip dem på slipestein (våt- sliping). Sett knivene i skjærestilling 1. Ta ut boltene (17) og sving kniven forover (pos. E). 2. Plugg fast kniven med boltene (17). 3. Sikre boltene (17) med fjærlåsesplint. Svinge ut kniven 1. Ta ut bolten (17) og sving kniven bakover (pos. A). 2. Plugg fast kniven med boltene (17). 3. Sikre boltene (17) med fjærlåsesplint. Lagring av kniven: - Hvis knivene ikke skal brukes over lengre tid (f.eks. på vinterstid), skal disse sikres mot rust! 501 / SCHEIDWERK

16 overbygning Opp- og nedvipping av overbygning Advarsel! Overbygningen må bare vippes opp og ned når bakveggen er lukket og i lås. D = Stilling for høy G = Stilling for grønnfòr og silo D G TD34/91/12 Sikkerhetsregler Innstilling av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (LS) skal ikke overstige 25 kp (245 ). Hvis det skjer må forspenningen av avlasningsfjæren justeres. Ved å flytte braketten (L) kan avlastningsfjærens forspenning justeres. 1. Løsn høyre støttestag (RS). 2. Vipp overbygningen til ønsket stilling med det venstre staget (LS). L TD34/91/13 Advarsel! Overbygningen kan sige noe sammen på grunn av sin egen vekt. 3. Fest høyre og venstre støttestag med splintene Dürrfutteraufb. (501)

17 Bakvegg Bakvegg Pass på at det ikke står noen rett bak vognen når bakluken lukkes opp og igjen! Merk! Gjelder for alle lastevogner Innmating ovenfra av gruver og dype siloer er bare tillatt hvis stillingsdelene for å åpne bakveggen er plassert foran den bakre aksen sett i kjøreretningen (UVV 3.3 9). Dette gjelder også for utlasting i kjøresiloer. Lukking av bakluken Lukking av bakluken med spak 1. Senk bakluken til stilling "P" med spaken (A) og fest spaken (A) bak lasken (L). 2. Lukk bakluken for hånd. 3. K o n t r o l l e r a t b e g g e låsehakene (POY II) er skikkelig i inngrep. På lastevognen "POY" skal denne kontrolleres gjennomføres tilsvarende på spaken "12". L A Kjøring på offentlig vei TD2/95/12 Kjøring på offentlig vei må bare gjøres med lukket bakluke. Lysutstyret må senkes ned i loddrett stilling. Sikkerhetsregler Z Justering av avlastningsfjær Betjeningskraften for spaken (A) skal ikke være over 25 kp (245 ). J u s t e r f o r s p e n n i n g e n ( Z ) f o r avlastningsfjæren. max. 25 kp TD56/94/5 Ta kontakt med vår kundeservice ved behov. Åpning av bakluke (Pony II) 1. Åpne låsekroken ved hjelp av frigjøringsspaken. 2. år låsen er åpnet vil bakluken gå til stilling "P" av seg selv. Åpning av bakluke (POY I) 1. Åpne låsekroken (12). 2. år du har åpnet kroken, svinger bakveggen av seg selv til posisjon "P". 3. Det nedre røret kan hektes på plass i kroken på svingbøylen (Q). 3. Bakluken kan svinges opp ved hjelp av spaken (A). Fest spaken (A) i braketten (K). TD2/95/9 P 3. B a k l u k e n k a n svinges opp ved hjelp av spaken (A). Fest spaken (A) i braketten (K). 2 A K TD2/95/ rückwand (501)

18 Utmater Lessing av vognen Under lessingen kan utmateren kjøres korte perioder ved å trekke i spaken (H), for å kjøre lasset bakover i vognen. - Åpne bakveggen. Avlessing av vognen - Trekk koblingshendelen (56) bakover. Utmateren går. 56 TD34/91/21 Justering av koblingshendelen Riktig innstilling av hendelen kan gjøres ved å skru gaffelen (57). Ved behov kan lengden på snoren tilpasses TD34/91/22 Utmaterkjedet Juster strammingen for utmaterkjedet - Se kapittel VEDLIKEHOLD n kratzboden_

19 Dekk og felger Generelt Kontroller regelmessig tiltrekningen av hjulmutrene (m)! ADVARSEL! Ettertrekk hjulmutrene etter de 10 første driftstimene. - Også ved hjulskifte skal hjulmuttrene tiltrekkes etter de første 10 driftstimene. Advarsel! Kontroller regelmessig tiltrekningen av hjulmutrene (m)! Trykk - Pass pa at dekktrykket er riktig! - Kontroller trykket i forhold til det oppgitte for den aktuelle dekkutrustningen. Ved oppumping og vedfor høyt dekktrykk er det fare for at dekket revner. Dekkdimensjon Ply rating Trykk Åtdragningsmoment Høyeste hastighet (bar) 3,50-6 PR 3,00 4,00-6 PR 2,50 4,00-8 PR 2,50 5, PR,00 5,00-15 AM (M137C) 1,00 7, PR 3,00 10,0/ PR 3, m 10,0/80-12 PR, m 10,0/75-15,3 6 PR 3, m 10,0/75-15,3 PR,20 320/200** m 10,0/75-15,3 10 PR 5,20 320/200** m 11,5/80-15,3 PR 3,70 320/200** m 11,5/80-15,3 10 PR,60 320/200** m 11,5/80-15,3 12 PR 5,00 320/200** m 12,0-18 5, m 13,0/ PR 3, m 13,0/ PR, m 15,0/55-17 PR 2,90 320/200** m 15,0/ PR 3,50 320/200** m 30 km 15,0/ PR,30 320/200** m 15 x 6-6 PR 1,00 15 x 6-6 PR 1,20 16 x 6,5-8 PR 1,50 19,0/ PR 3, m 205 R 14 C PR 3, m 205 R 14 C* PR, m 325/65 R PR 5, m 335/65 R 18 XP 27 5,0 320 m 500/ PR 2, m 0 km 500/ PR 2, m 30 km 500/ PR 3, m 0 km 500/ PR 5,0 320 m 65 km * bare med WID M med motorpabygg ** 200 m endast vid 5-håls-fälgar 9201_-ALLG-RÄDER UD REIFE

20 FEILFIIG Feilfinning På enhver maskin kan det oppstå feil fra tid til annen. Listen nedenfor er til hjelp for å finne og utbedre eventuelle feil. Sørg for at feil blir utbedret straks. Feil Mulig årsak Råd Overbelastningskoplingen på kraftoverføringsakselen slår ut. For kraftig innmatig, fremmedlegeme i innmaterkanalen eller sløve kniver. Stopp innmatingen, start forsiktig igjen med lavt turtall. Hvis nødvendig rengjør og fjern fremmedlegemer, slip sløve kniver. Kjør massen bakover ved å starte bunnbeltet. Varmgang i kraftoverføringen. Mangelfull smøring. Fyll på olje, smør. Ulyd fra bunnbeltet (drevene hopper av tennene). For slakt eller for stramt kjede. Kontroller kjedestrammingen. Støy fra drivhjulene. Kjedet for slakt. Kontroller strammingen regelmessig (kjedet skal kunne beveges 5-8 mm), stram hvis nødvendig. Blokkering av innmater. Kjørehastigheten for stor, vognen går for høyt. Senk forkanten av vognen. Dårlig kutting. Sløve kniver. For høyt hydraulikkakselturtall Slip knivene, skift hvis nødvendig. Kjør med lavere turtall slik at oppsamlingen forgår som store flak. Pick-upens støttehjul kommer ikke ned i bakken. Pick-up feil innstilt. Juster støttehjulene eller kontroller høyden og draginnstillingen. Jord følger med massen. Støttehjulene står for lavt. Kontroller innstillingen av pick-upens støttehjul. Hydraulikkfunksjonen beveger seg rykkvis. Luft i slangene eller sylinderne. Løsne lufteskruene (A) og luft ut. A TD2/95/7 Dårlig bremsing. Slitte bremsebånd. Juster/skift bremsebånd. 501 / STÖRUGE

21 Vedlikehold Generelle vedlikeholdsanvisninger Følg de forskjellige rådene under for å sikre lenger levetid og god driftsstand for maskinen. Åpning av sidedeksler 1. Skru fast stjernehåndtak (1). 2. Bruk en skrutrekker e.l. for å åpne låsen "R", og sving samtidig opp dekselet. Sikkerhetsregler Stopp motoren før justering, vedlikehold og reparasjoner utføres. Ikke arbeid under maskinen uten at den er støttet opp på en trygg måte. Lukking av sidedeksler 1. Lukk vernet og la samtidig sperrehaken "R" gå i lås. 2. Skru fast stjernehåndtaket (1) stramt. Stjernehåndtaket hindrer vernet i å åpne utilsiktet. Ettertrekk samtlige skruer etter den første driftstimen. Originaldeler a. Originaldeler og tilbehør er spesielt laget for Pöttinger maskiner og utstyr. b. Vi gjør oppmerksom på at uoriginale deler og utstyr ikke er godkjent av oss. c. M o n t e r i n g a v uoriginale deler eller utstyr kan under visse forhold ha negativ innvirkning på maskinens egenskaper. Skader som måtte oppstå som føige av at uoriginale deler eller utstyr er benyttet, kan leverandøren ikke gjøres ansvarlig for. d. Forandringer på egen hånd foruten bruk av komponenter eller monteringsdeler utelukker garantiforpliktelsen hos produsen. Vær forsiktig når du går inn på lasteplanet 1. Støtt opp den åpne bakluken så den ikke kan gå igjen av seg selv. 2. Bruk en passende stige e.l. for å gå opp. Asbest Bestemte ekstradeler til kjøretøyet kan, ut fra elementærtekniske krav, inneholde asbest. Vœr oppmerksom 0500_-wartung_

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r.99 3843.O.80M.0 OVACAT X8 ED/RC/COLL (type PSM 3843 : +.. 01483) Skiveslåmaskiner Kjære kunde!

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning 0203079no 006 08.2011 Vibrasjonsplate BPU 2540A, 3050A, 3750Ats Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 18 Rider ProFlex 21 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning for Rider ProFlex 18 og ProFlex 21 Innhold Innhold...1

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 og DX 130 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A. i'*-,*; ...<,.k. o)' L ;. (. , q:.,:..c :

INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A. i'*-,*; ...<,.k. o)' L ;. (. , q:.,:..c : 1 INSTRUKSJONSBOK NEW HOLLAND TSIOOA TSII OA TS115A i'*-,*; o)' L ;:,'. ;. (. -. -...

Detaljer