Leterush. etter Pilfunnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leterush. etter Pilfunnet"

Transkript

1 Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai årgang Høyt tempo på Orkanger! Har stor tro på Statoils STEP LEDER: De siste dråpene pisk og gulrot! Side 14 Side 31 Side 2 Leterush etter Pilfunnet VNG sitt funn i Pil og Bue har utløst leterush på Haltenbanken, samtidig utlyser regjeringen enda flere blokker i nærheten i TFO Side 9 Oppkjøp styrker små teknologibedrifter Nylig ble to nye trønderske teknologibedrifter innen olje og gass solgt til utenlandske eiere Resman og Gassecure. I alt er nesten 30 teknologibedrifter i regionen solgt de åtte årene, som oftest til utlandet. Men det betyr ikke at kompetansen og arbeidsplassene forsvinner. Side 25 ResMan-Grunderne: Fridtjof Nyhavn fra SINTEF Petroleumsforskning og Anne Dalager Dyrli fra SINTEF Materialer og Kjemi. Verdensnyhet til Oljebyen Kristiansund Åsgard-feltene produserer mye mer olje med nytt utstyr. Og mer skal det bli når subseakompresjon er på plass. Side 10 Nå kommer Mariamilliardene for fullt PUD for Maria er levert. Dermed starter nok et lite eventyr i Norskehavet. Selve utbyggingen er beregnet til å koste 15,3 milliarder. I tilegg kommer tiår med V&Moppdrag. Side 21 Erling Haug sikret rekordkontrakt Erling Haugs 4 år gamle kontrakt med Technip gikk nylig ut. Nå har selskapene inngått en ny verdt mellom 200 og 250 millioner kroner. Dette utgjør nærmere 20 prosent av selskapets totale omsetning. Side 29 Sjarmoffensiv mot petroleumsstudentene Etter en nedgang i antall søkere i 2015 på 73 % inviterer NTNU Petroleumsteknologi alle søkerne gratis til Trondheim for å gi dem et innblikk i bransjen. Siste side GJESTESKRIBENTER: LEVERANDØREN MENER: Kristoffer B. Jenssen, Siemens: «Krise hva gjør vi?» s. 17 SKRÅBLIKK PÅ OFFSHORE-BRANSJEN: Oddvar Aam: «Med blikket festet på år 3000» s. 24 POLITIKEREN HAR ORDET: John Aasen: «Fylkeskommunen etterlyser plan B for ny kraftforsyning» s. 27 OPERATØRENS HJØRNE: Karl Johnny Hersvik: «Det norske vokser på norsk sokkel» s. 28

2 Sterk midt-norsk markering i Aberdeen LEDER Av Christian M. Bachke De siste dråpene pisk og gulrot At oljeprisen går opp og ned er ikke dramatisk nytt for de som har vært i bransjen en stund. Men hver gang prisen går ned er reaksjonene dramatiske med oppsigelser og utsettelser. Noen ganger kan utsettelser av nye prosjekter gi utilsiktede virkninger. Slik som når utvinning av de siste reservene er tidskritisk, og hvis de ikke tas ut her og nå vil de være tapt for alltid. Sjefen for Oljedirektoratet, Bente Nyland påpekte dette sterkt under Desemberkonferansen i Kristiansund i fjor. Hun mente at myndighetene må frem med pisken ovenfor de oljeselskapene som ut fra dagens oljepris finner det mindre lønnsomt med en slik strategi fremfor andre investeringer. Olje- og energiminister Tord Lien har også påpekt dette, og han har tydeligvis ikke tenkt å gi seg så Oljedrama på NTNU lett. Her må derfor ikke bare pisken fram i form av hjemfall av lisenser eller manglende tildelinger på nye blokker. Gulroten må også benyttes. Det argumenteres nå sterk for å tilby bedre skatte-betingelser for utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Dette for å opprettholde oljeaktivitetene i nord. De samme prinsipper må kunne gjelde for å utvinne de siste reservene i eksisterende tidskritiske felt i Norskehavet. Hvis ikke vil disse være tapt for godt. Tilleggs-gassen som her utvinnes vil også kunne være med på å gjøre Polarled-rørledningen mer lønnsom. I den neste TFO-tildelingen som skal skje til høsten utlyses hele 35 lisenser i Norskehavet. En ypperlig anledning til å ta frem både gulroten og pisken! Antallet søkere til petroleumsstudiet på NTNU har falt med 73 prosent sammenlignet med i fjor. En etter vår mening dramatisk og ekstremt kortsiktig reaksjon. I følge Statistisk Sentralbyrå var omlag personer sysselsatt i petroleumsindustrien i Norge før oljeprisfallet i fjor. Av disse var rekruttert de siste tre årene. Pr nå er arbeidsplasser forsvunnet og det snakkes om at vil forsvinne før det begynner å gå oppover igjen. Økonomene i SSB tror at oljeinvesteringene vil falle med 16 prosent i 2015, 8 prosent i 2016 og ytterligere 2 prosent i 2017 før det begynner å gå oppover igjen. I 2017 vil investeringsnivået altså ligge på samme nivå som i 2012, dvs for kun 3 år siden. Mer dramatisk er det ikke. I de siste tre årene fikk oljeindustrien skylden for at fastlandsindustrien og det offentlige led under ingeniørmangel på grunn av at oljeindustrien stakk av med alle ressursene. Nå blir det tilgang på de ingeniører samfunnet har bruk for. Veier, broer og jernbane skal bygges. Kommunene trenger ingeniører. Og fastlandsindustrien blir mer konkurransedyktig som følge av den fallende kronekursen. Alt er positivt rent samfunnsøkonomisk. En annen sak er at over 80 prosent av oljefeltene på norsk sokkel er godt lønnsomme med en oljepris på rundt 70 dollar fatet. Vårt råd både til de unge og ikke minst til foreldrene, søk NTNU og høyskoler, ingeniører vil det alltid være bruk for i gamle Norge. Og oljebransjen vil være en god arbeidsplass her i landet helt til dagens ingeniørstudenter går i pensjon. Oljemessa Offshore Europe i Aberdeen september venter over besøkende og utstillere fra 40 land i m2 utstillingshaller. Den blir i år verdens nest største oljemesse etter OTC i Houston. 25 midtnorske bedrifter som alle satser sterkt internasjonalt deltar på den 384m2 store midt-norske standen. God beliggenhet like ved populære stands som Shell, Gas de France, Subsea 7 og andre kjente selskap vil sørge for godt besøk til utstillerne. Midt-Norge-kantina med servering av trøndersodd og godt drikke forventes også i år å bli et populært møtested med internasjonalt publikum. Leverandører til oljeindustrien som satser internasjonalt er nå godt konkurransedyktig på grunn av lav kronekurs sier Christian M. Bachke i Midnor CNI som har arrangert Midt- Norges-standen i Aberdeen helt siden Welcome to Et stort antall oljebedrifter fra Midt-Norge har kontorer på flere kontinenter og finner at Offshore Europe er en av verdens viktigste oljemesser og et effektivt utstillingsvindu for å øke sin internasjonale kontaktflate. Aberdeen Husk at denne og tidligere utgaver av Midt-Norsk Olje & Gass kan lastes ned fra Neste utgave kommer 26. august 2015.

3 Nr 2/2015 I Midt-Norsk Olje & Gass I NYHETER 3 Ansvarlig utgiver, annonser, adresseforandring, retur: Midnor CNI AS, P.b Lade, 7441 Trondheim Christian M. Bachke tlf e-post: Ansvarlig redaktør: John Borten, tlf Teknisk/grafisk utforming: Monsen Grafiske, tlf Trykk: Mediatrykk, Bergen JazzGass 2015 Arrangøren av JazzGasskonferansene, rådgiver Lina Jonasson, leder Energiregion Møre Bengt Endreseth og fylkesordfører John Aasen, alle Møre og Romsdal fylke. Redaksjonsråd: Asbjørn Rønning Sør-Trøndelag fylke Knut Viggo Larsen Nord-Trøndelag fylke Bengt Endreseth Møre- og Romsdal fylke Birger Elvestad Trondheim kommune Helge Hegerberg Kristiansund kommune Audny Mehammer Stjørdal kommune Aage Schei Orkdal kommune Jostein Grimstad Verdal kommune Olav Hunnes Hemne kommune Tor Langvold Bjugn kommune Bernt Olav Simonsen Aure kommune Bernhard Riksfjord, Aukra kommune MILJØMERKET Tirsdag under Moldejazz vil også i år være synonymt med JazzGass. I år er denne tirsdagen den 14. juli, og den røde tråden er «stolthet og kunnskap». I år har arrangøren Energiregion Møre valgt å invitere ledelsen fra flere av de toneangivende aktørene på norsk sokkel, for å gi en orientering om Norges viktigste næring. Oljedirektør Bente Nyland innleder konferansen. Dagen er delt inn i tre temaer Tema 1. Den norske velstand hviler tungt på god forvaltning av ressurser. Tema 2. Kunnskapssamfunnet handler også om å ta i bruk det fremste av kompetanse for å bygge Norge. Norskehavet teknologiutvikling i verdensklasse. Tema 3. Infrastruktur og marked. Sikker og forutsigbar energileveranse er vesentlig for Europa. For å møte klimamålsetningene, er gass en nødvendig del av løsningen. Hvilken rolle vil norsk gass spille i Europa i fremtiden? Møre og Romsdal har to av landets fem ilandføringssteder for naturgass. Mye av jobbmarkedet i fylket er knyttet opp mot petroleumsaktiviteter. Den enorme tekniske utviklingen på norsk sokkel er viktig for næringa og velferden i landet. Det blir stadig reist spørsmål rundt miljø og miljøhensyn og dette må man bør ta på alvor. Samtidig skal vi være stolte over hva som er oppnådd. Vi må bruke den tilegnede kunnskapen til videre utvikling og vekst for petroleumsnæringa og samtidig overføre den til nye næringer. Kunnskap gir stolthet. Som eksempel vil et av Europas største industriprosjekter bli omtalt, Nyhamna ekspansjon, samt Statoil sitt innovasjonsprosjekt rundt Åsgard subseakompresjon. 241 Trykksak 599 Denne utgaven samt tidligere utgaver kan lastes ned fra våre nettsider: midnor.no

4 4 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Fremtidens Njord: Nye muligheter gir utsatt konseptvalg Statoil har valgt å anbefale en forskyvning av konseptvalget (DG2) for Njord Future-prosjektet frem til juni Opprinnelig var planen å passere denne milepælen høsten Bakgrunnen for anbefalingen om utsatt konseptvalg er ønsket om en best mulig løsning for optimal produksjon av alle reservene i Njord-området i Norskehavet. Det er et betydelig ressurs-potensiale i området som vil kunne danne grunnlag for produksjon til utover Fokus i prosjektet så langt har vært på å gjennomføre en detaljert vurdering av hvordan Statoil best kan produsere de gjenværende reservene i Njord-lisensen og Hyme-feltet. Videre pågår det for tiden tie-in studier av funnene Snilehorn og Pil & Bue med tanke på en framtidig oppkobling mot Njord. Selskapet ser også på andre mulige områdeløsninger. En utsettelse av konseptvalget til sommeren 2016 vil i tillegg til å gi oss en mer robust gjennomføringsplan også gi oss muligheter til også å inkludere resultatene fra pågående leteaktivitet i området i våre planer for en fremtidig områdeløsning, sier Olav A. Godø som er oppdragsleder for Njord Future-prosjektet. Statoil har nå startet boring på Bister-prospektet i nærheten av Snilehorn, og VNG har planlagt to letebrønner på Boomerang prospektet i nærheten av Pil & Bue i løpet av året. Konseptvalget sommeren 2016 står mellom reparasjon av eksisterende plattform eller bygging av en ny. Alle opsjoner til løsning er fortsatt aktuelle, men den mest sannsynlige løsningen slik prosjektet står i dag, er forsterkning og modifikasjon av eksisterende Njord A, sier Godø. Planen er å gjenoppta produksjonen på Njord i Inntauing av Njord A og Njord Bravo vil bli gjennomført som planlagt i løpet av sommeren Olav A. Godø er oppdragsleder for Njord Future-prosjektet. Fant 50 millioner fat olje på Imsa Operatørselskapet Wintershall har gjort et nytt oljefunn ved Kristin-plattformen på Haltenbanken. Det er Oljedirektoratet som melder om funnet mellom 1 og 8 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Det vil si at det inneholder rundt 50 millio- Svein Ildgruben er kommunikasjonsdirektør i Wintershall Norge. ner fat, og det regnes som et mindre oljefunn, men som kan produseres som et tie-in til et eksisterende produksjonssystem. Kristin-plattformen ligger eksempelvis bare 20 kilometer unna. Brønnen heter Imsa. Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 589, som ble tildelt i TFO-runden i Wintershall er operatør, og sitter med 40 prosent eierskap i lisensen. Dea Norge og Repsol har har 30 prosent hver. Funnet ble gjort i et område som preges av mange små funn. Lavrans er det første funnet i dette området, og ligger fem kilometer sørøst for Kristin. Det er ennå ikke bygget ut. Det samme gjelder funnene Erlend Øst og Ragnfrid Sør, mens funnet Morvin er bygget ut som en satellitt til Åsgard.

5 Ønsker LNG-infrastruktur for skip Nr 2/2015 I Midt-Norsk Olje & Gass I NYHETER 5 Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Maritimt forum Nordvest hadde fredag den 17. april et dialogmøte med 30 deltagere fra den maritime næringen. Målsetting var å fange opp behovet for LNG infrastrukturutvikling i Norge og erfaringer med LNG i spesielt de marine og maritime miljø. Vi hadde invitert engasjerte foredragsholdere fra i hovedsak den maritime næringen for å bidra med sine erfaringer, synspunkter og behov inn i et dialogmøte med inviterte aktører fra næringen der vi utvekslet erfaringer, forteller Bengt Endreseth, som leder Energiregion Møre. LNG infrastrukturen er i ferd med å bygges ut. I tiden fremover vil LNG/gass markedet utvikle seg videre og det er naturlig å se for seg en situasjon hvor LNG er allment tilgjengelig på linje med tradisjonelle drivstoff for skip. Det vil si at det er en landsdekkende infrastruktur for forsyning av LNG/gass som består av forsyningsskip, tankbiler, bunkersbåter og et antall LNG- /gassterminaler, sier Endreseth. Tesla-finansiering til sjøs også På grunnlag av innlegg og innspill i debatten under møtet, forsøkte Maritimt Forum Nordvest å summere opp i noen mulige politiske konsekvenser. Det etterlyses et generelt strengere og enklere regelverk om valg av miljøvennlige løsninger., og «Tesla-finansiering» også til sjøs. Avgifts regimet må utvikles til å fremme miljøteknologi og NOx fondet må fortsette og bør utvides til å gjelde andre typer utslipp. Det bør være et politisk mål at alle kystfrakt-fartøy, ferger og hurtigbåter skal ha null eller lavutslippsteknologi innen 2030, og rutiner og kompetanse i Vegdirektoratets anbudsregime må utvikles til å fremme miljøvennlige løsninger. Samlingen er et ledd i et Transnova (nå Enova)-finansiert prosjekt for å kartlegge infrastrukturbehov for LNG. Leder i Energiregion Møre, Bengt Endreseth. we extend the life of your investments Your next step. prezioso-linjebygg.no

6 6 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Sverdrup-prosjektet signerer avtale med Navitas Johan Sverdrup har inngått en samarbeidsavtale med Navitas for å sikre informasjonsformidling til leverandørindustrien. Navitas skal bidra til å gjøre informasjonen til markedet mer strukturert og forutsigbar. Ved å bruke både findcontracts.no som et formidlingsverktøy samt å arrangere ulike leverandørmøter skal informasjonen av prosjektet bli strukturer og forutsigbar for leverandørindustrien. Navitas har et langvarig samarbeidet med Statoil noe som har vært viktig for legitimiteten til Navitas, og senere for utviklingen av findontracts.no og etableringen av Navitas som stiftelse, sier Ingrid Sara Grimstad Amundsgård, administrerende direktør i Stiftelsen Navitas. Gjennom samarbeidsavtalen med Johan Sverdrup prosjektet forplikter selskapet seg til å fortsette å kommunisere anskaffelsesplaner og kontrakter på norsk sokkel på findcontracts.no og sender gjennom dette en tydelig forventning til hovedkontraktører og andre operatører om å gjøre det samme, sier Amundsgård Den siste tiden har Stiftelsen Navitas inngått en rekke samarbeidsavtaler, senest med VNG Norge, Centrica og Statoil ASA. Vil hindre at 1000 årsverk sløses bort Navitas vil spare oljebransjen en og en halv milliard ved å gjøre kontrakter lettere tilgjengelig. Hvert år sløses det bort i størrelsesorden 1000 årsverk hos leverandører og kontraktører i petroleumsbransjen fordi informasjon om inngåtte og kommende kontrakter offentliggjøres for sent. I tillegg oppleves i stor grad den informasjonen som legges ut, som mangelfull, sier administrerende direktør i Stiftelsen Navitas, Ingrid Sara Grimstad Amundsgård. En undersøkelse Møreforsking har gjort for Norsk Industri, Norsk olje og gass og Stiftelsen Navitas viser at tidsbruk knyttet til de store aktørenes besvarelse av henvendelser fra leverandørmarkedet, i kombinasjon med tidsbruk i leverandørbedriftene knyttet til søk / oppdatering av informasjon om potensielle markedsmuligheter, for næringen samlet er estimert til 1,4 1,7 mrd. kr pr. år som kan omskrives til ca årsverk. på en strukturert og lett søkbar måte, kan flere bedrifter lettere posisjonere seg. De kan da å planlegge sin virksomhet og kapasitet, og vil også kunne holde på verdifull arbeidskraft. Der for har Navitas, sammen med sentrale aktører i bransjen utviklet formidlingsverktøyet findcontracts.no. Olje og energiminister Tord Lien har uttalt følgende: findcontracts.no er et viktig verktøy for å utvikle mangfoldet i norsk leverandørindustri og vil bidra til et enda mer transparent marked. Dette gir økt kostnadseffektivitet innen alle ledd i petroleumssektoren. Jeg forventer at findcontracts.no blir tatt i bruk av operatørene på norsk sokkel. Støtte fra ministeren Ved at informasjon om kontraktsmuligheter blir offentliggjort raskere og

7 Foto: Kimm Saatvedt Du går i dybden når du har store ting på gang Noen ganger trengs spesialkunnskap som få har. Chisom Onubogu er petrofysiker i Total og en av dem med slik kunnskap. Vannmetning. Porøsitet. Permeabilitet. Uvanlige begreper for de fleste dagligdagse for Chisom. Hun er nemlig ansvarlig for tolkning av petrofysiske data fra våre felt. Hennes beregninger forteller hvor mye olje og gass vi kan forvente å finne i dypet. Samtidig som vi leter videre etter nye oljeog gassforekomster, er Total godt i gang med utbyggingen av Martin Linge-feltet i Nordsjøen. Vi er Total, et av verdens største olje- og gasselskap, med 50 års erfaring i Norge. storetingpågang. no

8 8 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Orkangerkonferansen 2015: Oljedirektørene til Orkanger 28. mai samles Midt-Norges olje- og gassmiljø nok en gang på Orkangerkonferansen. Menyen består av en variert og tung liste foredragsholdere. Oljedirektør Bente Nyland er en av foredragsholderne. Hun vil blant annet fokusere på prognosene for fremtidige funn. Mange ser nok også frem til at Det norske-direktør, Karl Jonny Hersvik kommer for å snakke om veien videre for selskapet som nylig opplevde en solid opptur på børsen. Gasscodirektør Thor Otto Lohne kommer, det gjør også stortingsreresentant Terje Lien Aasland, Terese Kvinge fra Statoil, Kristiansundsordfører Per Kristian Øyen og Odd Strømsnes som er adm. dir. i Technip. Yrende offshoremiljø Med bedrifter som Reinertsen, Technip og Bredero Shaw i ryggen har Orkanger Oljeforum og den årlige Orkangerkonferansen satt miljøet på Grønøra på kartet. Konferansen startet som et samlingspunkt for bedriftene, men har i over et tiår utviklet seg til en konferanse som trekker eliten av det norske olje- og gassmiljøet til Orkdal. Grønøra har blitt det eneste og ledende industrimiljøet for olje og gass i Sør-Trøndelag. Mellom 500 og 600 mennesker jobber der, og ringvirkningene gir mellom arbeidsplasser i regionen. Orkanger Oljeforum har i dag åtte medlemsbedrifter: YIT Building Systems, Bredero Shaw, Orkdal Kommune, Trondheimsfjorden Interkommunale Havn, Reinertsen, Technip Offshore, Axess Orkla Inspection og Mardahl Maskin. Årets konferanse følger den samme oppskriften som har vist seg å være en suksess ved tidligere år. Konferansen går over en dag. Mange ser frem til å høre hva disse har å si om veien videre: Det norske-direktør Karl Jonny Hersvik, oljedirektør Bente Nyland, Gasscodirektør Thor Otto Lohne og Odd Strømsnes, som er adm. dir. i Technip.

9 Nr 2/2015 I Midt-Norsk Olje & Gass I NYHETER 9 Lars Henrik Katteland, sjef for utvikling og drift i VNG, har nylig orientert politikerne i Midt-Norge om forskjellige utbyggingsløsninger og mulige funn ved Haltenbankenterrassen. Leterush etter Pil-funnet VNG sitt funn i Pil og Bue har utløst leterush på Haltenbanken, samtidig utlyser regjeringen enda flere blokker i nærheten i TFO Det flotte funnet Pil og Bue i fjor vår har ført til en skattejakt i området rundt. Det gjelder blokker som ble tildelt i TFO 2014 fordelt i januar i år, og nå kommer nye lisenser i TFO 2015 med tildeling i januar Det blir et leterush rundt Njord-området. Operatøren VNG fortsetter i Pil-lisensen i år med to brønner i et prospekt som heter Boomerang. De tre lisensene nær Pil i Norskehavet er Portrush (PL 793), Rosapenna (PL 794) og Slynge (PL 792). Bister ligger tett på Hyme og Snilehorn. Portrush: Dette prospektet ligner svært mye på Boomerang-prospektet som skal bores i sommer i lisensen Pil (PL 586). Boomerang er en oppfølger til funnet av Pil i Portrush har Norske Shell som operatør (40 prosent) og øvrig deltakelse i lisensen med Faroe (20), Petoro 20 og VNG (20). Rosapenna: Også et prospekt som ligner på Boomerang. Her er Statoil operatør (40 prosent), Faroe (20), E.ON (20) og VNG (20) er deltakere. Slynge: Ligger like sør for Pil og Bue, og ligner på strukturen som finnes i Pil og Boomerang. Centrica (50 prosent) er operatør. Faroe har like stor andel. Bister: Statoil er operatør i PL 348 med 35 prosent. Øvrige deltakere er GDF Suez 20 pst., E.ON og Core Energy 17,5 hver, Faroe 7,5 og VNG 2,5. VNG er sentrale Som vi ser av eierskapet i lisensene er VNG posisjonert i Pil, Portrush og Rosapenna, og de er med i PL 700 B (lundin) og Bister (Statoil).. VNG har også kjøpt seg inn i Draugen-lisensen med 7,56 prosent. De kjøpte Chevrons andel. Øvrige eiere i Draugen nå er Shell med 44,56 prosent og Petoro 47,88 prosent. Faroe Petroleum er også sterkt posisjonert i samme område. De har eierandeler i Pil, Portrush, Rosapenna, Slynge og Bister. I sørlige Haltenbanken ble det også tildelt blokker til operatør Lundin på PL 700 B (partnere er Bayerngas, GDF Suez og VNG). Dette området ligger rett sør for Njord. Total er operatør for PL 795 rett vest av Njord. Partnere er Statoil, Centrica og Petoro. Statoil svinger seg også rundt. De starter i mai med riggen Transocean Spitsbergen i Njord-lisensen PL 348 (Bister, enda ett Harry Potter-navn). Det 78 millioner fat store oljefunnet Snilehorn ligger 25 kilometer unna. Hvis det oppdages hydrokarboner i Bister, blir det gjort to sidesteg for å teste. Sprek TFO-utlysning Olje- og energidepartementet utlyser årets konsesjonsrunde for de kjente geologiske delene av norsk kontinentalsokkel, det som kalles TFO 2015 (tildeling av forhåndsdefinerte områder). Tildelingen av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene skjer i begynnelsen av Selskapenes søknadsfrist er satt til 2. september. I TFO 2015 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 35 blokker i Norskehavet med hovedfokus på områdene rundt Pil og Bue utenfor Kristiansund og Aasta Hansteen i Vøringbassenget. Pil og Bue ligger på Haltenterrassen ved Njord og Draugen, der det er oppdaget mye olje de siste årene, blant annet Snilehorn, Hyme og Pil og Bue. I Barentshavet er arealet utvidet med 11 blokker nær funnene Alta og Gotha. The Deep Energy state-of-the art pipelay vessel By offering innovative technology and highly being at the forefront of new technology development to meet our client s challenges

10 10 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Imponerende dimensjoner: byggegropa for det 14 meter dype bassenget. Over denne rager verkstedbygget som er 37 meter høyt, og rommer en kran på hele 500 tonn. Se hva som skjer... Kalender for aktiviteter innen olje, gass og offshore i Midt-Norge. For relevant info til denne spalten, send mail til Konferanser og seminarer Offshore Europe 2015 Aberdeen Åpnet «Åsgardkatedral»: Verdensnyhet til oljebyen Kristiansund Åsgard-feltene produserer mye mer olje med nytt utstyr. Og mer skal det bli med når subseakompresjon er på plass. Jeg er mektig imponert. Her åpner et anlegg som peker fremover, selv i vanskelige tider for leverandørindustrien. Åsgard øker produksjonen med 300 millioner fat olje. Dette er et teknologisprang for hele verden, som var utenkelig bare for noen får år siden, sa driftsdirektør Morten Loktu i Statoil under åpningsdagen 30. april. I alt tre prosesslinjer med utstyr vil operere i Åsgard kompresjon. To vil stå ute på havbunnen (ett vil være i reserve), og et vil til enhver tid være til service eller reparasjon på Vestbase. Fire bygg er reist på østområdet av Vestbase, og de er alle unike. Verkstedbygget er nesten 37 meter høyt, har et basseng sprengt ned i grunnen som er 14 meter dypt og hele 500t traverskran for å kunne håndtere de store og tunge modulene. Imponerende gjennomføringsevne Fungerende ordfører i Kristiansund kommune, Kjell Neergaard, har fulgt utbyggingsarbeidet med kompresjonssenteret, og han var klar i sin tale. Statoil har nok en gang levert noe stort i oljebyen Kristiansund. Vårt oljemiljø er beriket med ny teknologi som kommer til å vekke nyhetens interesse i alle offshoremiljøer verden rundt. Det som nå skjer er typisk for Statoils teknologiutvikling: Høye mål blir satt. Gjennomføringsevnen er imponerende. Statoil tør å gå nye veier, og nå kommer det på økt utvinning av reservoar og kompetansebyggingen kommer til å skje ved basen. Vår utfordring i Kristiansundsregionen er å få til fremvekst av ny teknologi med lokale og regionale aktører, som kan bli en del av dette eventyret, sa Neergaard. Æres den som æres bør Mye skryt ble kommunen til del under åpningen, til Vikan Eiendom som byggherre og bygningsetaten for fleksibilitet og rask gjennomføring av myndighetsarbeid parallelt med prosjekteringen. Morten Loktu fremhevet Kristiansunds ordfører de siste åtte år, Per Kristian Øyen, for å ha vært fremsynt i sin innsats for oljeindustrien. Han har betydd mye, sa Loktu. Direktør Alf Dahl i Vestbase fant frem de store ordene om prosjektet, som State of the art og The subsea cathedral eller kvalitet og funksjonalitet vi tidligere ikke har sett i bransjen. Oljeutvalgets medlem Anton ga ros til Mr. Subsea, Idar O. Grytdal, i Statoil for alt han har gjort for utviklingen ved subseasenteret på Vestbase siden slutten av 1990-tallet. Prislappen på Åsgard kompresjon er 18 milliarder kroner. Fungerende ordfører Kjell Neergaard klipper snora. Morten Loktu i Statoil følger med. Foto: HELGE HEGERBERG HMS-konferansen Oljens Dag Kristiansund Desemberkonferansen Kristiansund Bransjemøter olje og gass NPF Trøndelag Sommermøte, Trondheim Petropolen Kristiansund Maritimt Forum Midt-Norge Medlemsmøte

11 ENERGIREGION MØRE MØRE Eit verdiskapande fylke basert på våre energiressursar Møre og Romsdal fylkeskommune har politisk påverknadskraft. Vi kan også tilby fagleg og økonomisk støtte. Energiregion Møre samarbeider med kommunar og næringsliv om å styrke regionen sine interesser innan: Petroleum Fornybar energi Kraftforsyning Les meir om Energiregion Møre på Møre og Romsdal fylkeskommune Tlf: JazzGass-konferansen zgass-konferansen an i Molde tirsdag 14. juli 2015 Velkomm elkommen en til JazzGass-konferansen i Møre og Romsdal, sommerens viktigste møteplass s mellom næringsliv og gp politikere på alle nivå. Stolthet og kunnskap Den norske velstanden hviler tungt på god forvaltning av ressursen Norskehavet teknologiutvikling i verdensklasse Infrastruktur og marked. Hvilken rolle vil norsk gass spille i Europa i fremtiden? Tirsdag 14. juli 2015 (samme uke som Moldejazz), Scandic Seilet, Molde. Påmelding: Husk å melde deg på Jkonfer konferansen i Molde tirsdag 14. juli 2015

12 12 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Norskehavskonferansen 30 år: Norge vil være en energinasjon i lang tid Dette fastslo Ap-leder Jonas Gahr Støre i sitt foredrag. Norge har i over hundre år vært en ledende energinasjon, først med vannkraft og nå olje og gass. Dette vil med sikkerhet vare i mange år fortsatt, og spørsmålet er ikke hva vi skal gjøre etter oljen, men hva vi skal drive med i tillegg til vannkraft, olje og gass. Vi har med bakgrunn i vår ledende rolle innen disse feltene utviklet en suveren teknologi, og dette må kunne brukes på andre områder for å få flere bein å stå på. Vindkraft er gambling. Professor i samfunnsøkonomi på NTNU, Ragnar Torvik, advarte sterkt mot storsatsing på vindkraft. Med en lav oljepris og dermed en lav energipris blir i et hvert fall ikke vindkraft lønnsom, og han advarte investeringskåte kommuner sterkt mot å satse på dette. Lyspunktene med en lavere oljepris er en svakere norsk krone og lave renter, dette styrker norsk industri generelt, ikke minst på eksportmarkedene. Både arbeiderpartisjef og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og russlandsveteran Hans Wilhelm Steinfeld orienterte om muligheter og utfordringer i forbindelse med olje- og gassgiganten i øst. Skjerpet interesse for Haltenbanken Sør Atle Sonesen i det tyske olje- og gasselskapet VNG Norge gjorde det største oljefunnet på norsk sokkel i Pil og Bue ligger sør på Haltenbanken like utenfor Frøya, og her skal det bores flere brønner i første halvår Med positive funn her kan dette bli den nye store utbyggingen i Norskehavet og den kan være klar allerede i VNG har for å støtte opp denne aktiviteten også kjøpt seg opp i Draugen-feltet. Med dette starter jakten på nye oljefunn i den såkalte Bumerang-strukturen, og det kan bli et kappløp om nye ressurser sør på Haltenbanken. Spørsmålet mange stiller er om VNG s funn kan gi samme revitalisering av Halten-terrassen som Lundins funn Johan Sverdrup ble for Utsira. Årets Norskehavskonferanse er den 30. i rekken, og startet i 1985 under navnet Haltenbankenkonferansen. Den skiftet på 1990-tallet navn til Norskehavskonferansen. En av ildsjelene bak konferansen i starten var daværende fylkesordfører Ivar Ytreland, Sør- Trøndelag, og nå er det altså igjen sterkt fokus på Haltenbankenområdet. Statoils stand på markedsplassen på Norskehavskonferansen hadde godt besøk av både NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. VNG-sjefen Atle Sonesen ønskes velkommen til å etablere seg på Stjørdal både av ordfører Ivar Vigdenes og av Statoil Stjørdal-sjef Morten Loktu.

13 Nr 2/2015 I Midt-Norsk Olje & Gass I NYHETER 13 Statoil forlenger med Aak Åndalsnesbedriften Aak fikk nylig forlenget en rammeavtale med Statoil. Den opprinnelige kontrakten ble inngått i februar 2013 og gjelder tjenester innen forebygging av fallende gjenstander for perioden. Den første delen av kontakten er utløpt, men opsjonen på forlengelse ble hevdet av Statoil, med hadde 2013 til 2017 Aak som eneste aktør. Dette er en meget viktig kontrakt for oss. AAK har arbeidet i med dette fagfeltet over meget lang tid og har opparbeidet gode systemer samt solid basiskompetanse i organisasjonen innen alle faser av dette arbeidet. Vi er stolte over å bli valgt igjen og av utvidelsen av rammeavtalen til en såpass erfaringsbasert og krevende oppgave. Vi gleder oss til å ta fatt, sier administrerende direktør i AAK AS, Torgeir Nærø, i en pressemelding. Selskapet skal fortsatt levere tjenester innen fallende gjenstands inspeksjoner, fallende gjenstands survey samt opplæring av Statoils personell innen inspeksjons- og observasjonsteknikk. Tjenestene fra Aak vil i hovedsak bli levert til Statoils offshoreinstallasjoner og landanlegg, men rammeavtalen er også tilpasset for å imøtekomme Statoils internasjonale behov for disse tjenestene. Avtaleperioden gjelder ut 2017 med opsjon for forlengelse. Administrerende direktør i AAK AS, Torgeir Nærø. Engineering (EPC) Vedlikehold & Modifikasjon (V&M) Støpegods Storvik AS leverer tjenester og produkter til aluminiumprodusenter og olje- og gassindustrien. Industriveien 13, 6600 SUNNDALSØRA Telefon E-post:

14 14 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Høyt tempo på Orkanger Både Bredero Shaw og Technip på Grønøra i Orkanger kjører doble skift for tiden. Hos Bredero Shaw er det leveranser til Aserbadjan og Angola som sikrer aktivitetsnivået. På Norsk sokkel ble det bråstopp. Men takket være disse kontraktene har vi fulle ordrebøker ut året. Per dags dato er over 300 mann i sving med coating av rør, og det er mye i vår målestokk. Kontraktene er uhyre viktige. Vi greier med dette å ha et godt aktivitetsnivå som gjør oss i stand til å bevare kompetansen vi har bygd opp over mange år. Dette er ingen selvfølge for en prosjektbedrift som opererer i et marked som til dels er syklisk og som også er avhengig av en volatil oljepris, forteller Snorre Lillesand, BD og Commercial Manager i Bredero Shaw. I Aserbadjan har Bredero Shaw fått en kjempekontrakt for Shah Deniz 2 av BP. Første fase kommer nå i 2015, og Orkanger-fabrikken kan også bli involvert i en andre fase rundt I Angola har de også et prosjekt av betydelig størrelse, Block 32 Kaombo for Total og Technip France, som vil være den største custom coating- kontrakten i selskapets historie. Lillesand sier de har sett en trend hvor de vinner stadig flere større prosjekt, også internasjonalt, innenfor custom coating-markedet. Vi har bevist for markedet at vi er en førsteklasses leverandør, sier han. Hos Technip kan daglig leder for spolebasen, Tore Haabrekke, også fortelle om fulle ordrebøker ut året. Vi kjører nå tre parallelle produksjoner for å håndtere arbeidsmengden, og har doble skift både på kai og fabrikk, sier han. Snorre Lillesand i Bredero Shaw har for tiden fullt opp å gjøre på Orkanger. På Technips spoolbase på Orkanger jobbes det for tiden tre skift, og rørleggingsfartøyet Apache II ligger klart på reden. Nok søkere til subseastudium i Kristiansund Høgskolen i Bergen har tatt endelig beslutning om oppstart av ingeniørstudium i Kristiansund. En forutsetning for oppstart av det lenge ettertraktede studiet i oljebyen fikk nok søkere. Det er nå i boks, studiet har 156 søkere totalt, 33 av disse har studiet som førstevalg. Det nye ingeniørstudiet ble finansiert gjennom et prosjekt høsten Statoil og Shell bidrar med to millioner kroner hver, og Vestbase har gått inn med kroner. Møre og Romsdal fylke har lagt inn en million i året frem til Andre bidragsytere fra næringslivet er FMC Technologies som gir ett fag, Knudtzon Senteret, KOM Vekst, Nordmøre Energiverk (NEAS), Patrick Volckmars legat, Sparebank1 Nordvest og kommunene Kristiansund, Aure, Averøy, Eide og Smøla. Studiet er av stor betydning for Kristiansund. Den siste ringvirkningsanalysen av petroleumsnærninga som ble presentert viste at femti prosent av uteksaminerte studenter vil bo og jobbe femti kilometer fra studiestedet etter fem år. Da er det av stor betydning om de studerer her fremfor Ålesund og Trondheim, Jøran Gården, daglig leder ved høgskolesenteret i Kristiansund. Jøran Gården, daglig leder ved høgskolesenteret i Kristiansund.

15 Nr 2/2015 I Midt-Norsk Olje & Gass I NYHETER 15 To av de tre prisvinnerne var til stede da SINTEFs forskningspris ble utdelt. Jørn Kjølaas (til v.) er seniorforsker ved SINTEF Petroleum, og Stein Tore Johansen er konsernekspert ved SINTEF Materialer og kjemi. Foto: SINTEF / Thor Nielsen. SINTEFs pris for fremragende forskning til flerfaseforskere Forskerne Stein Tore Johansen, Ernst Meese og Jørn Kjølaas er tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning for sitt arbeid med flerfasestrømning. De tre SINTEF-forskerne har vært med på å utvikle ny teknologi for datasimulering av flerfasestrømning. Utviklingsarbeidet har resultert i en ny kommersiell strømningssimulator som har fått navnet LedaFlow. Simulatoren brukes av ingeniører som designer, dimensjonerer og drifter systemer for flerfasetransport langs havbunnen. Verktøyet gir brukerne muligheten til å zoome seg inn der de måtte ønske det langs visualiserte rørledninger og få fram detaljbilder av strømningsforholdene på disse stedene. Simulatoren er resultatet av ett av SINTEFs største forskningsprosjekter noensinne. Prosjektet har dannet grunnlaget for spinoff-bedriften Leda- Flow Technologies DA, som eies i fellesskap av ConocoPhilips Skandinavia AS, Total E&P Norge AS, SINTEF og Kongsberg Gruppen ASA. Johansen og Meese er ansatt ved SINTEF Materialer og kjemi, Kjølaas ved SINTEF Petroleum. Prisen er på kroner. I statuttene for prisen står det at den kan deles ut blant nåværende ansatte i SINTEF. Midtnorsk delegasjon til Tyskland Store deler av Norskehavsrådet med flere var nylig på studietur til Hamburg, hvor de besøk hos Zidaneoperatør DEA sto høyt på programmet. Delegasjonen besøkte DEA AG sitt laboratorium og forskningssenter utenfor Hamburg hvor de fikk en orientering om ulike forskningsprosjekt innenfor blant annet horisontal boring, samt et besøk på et landbasert gassfelt. Dagen etter møtte de representanter fra konsernledelsen i DEA AG. De besøkte også hydrogenselskapet hysolutions administrerende direktør, Hugo Sandal og markedssjefen i DEA Norge, Øystein Eliassen møtte utsendingene. Norskehavsrådet ble etablert i januar 2010 og har siden etableringen arbeidet med og behandlet en rekke saker knyttet til bla nye utbygginger i Norskehavet, elektrifisering av sokkelen, kartlegging av ringvirkninger av ny infrastruktur i Norskehavet. Fylkeskommunene Nordland, Nord og Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal står bak rådet som skal jobbe aktivt mot myndigheter og oljeselskap. Med på lasset har de 13 kommuner. Lina Jonassen, Asbjørn Rønning, John Aasen og Hugo Sandal lytter til museumsguiden ved «Deutsches Erdöl- und Erdgasmuseum» i Wietze.

16 16 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Nok et gassfunn ved Aasta Hansteen Statoil har gjort et gassfunn i Roald Rygg-prospektet i Norskehavet, PL 602. Dette er det andre funnet Statoil har gjort i Aasta Hansteen-området i løpet av våren Vi har fullført vårt planlagte tobrønns leteprogram rundt Aasta Hansteen, for å undersøke ytterligere potensial i området og gjøre prosjektet mer robust. Begge brønnene, Snefrid Nord og Roald Rygg, har resultert i interessante funn, som nå vil bli nærmere vurdert med tanke på en framtidig oppkopling til infrastrukturen på Aasta Hansteen-feltet, sier Irene Rummelhoff, direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel. Brønn 6706/12-3, som ble boret av boreriggen Transocean Spitsbergen i Roald Rygg-prospektet, påviste en gasskolonne på 38 meter i Niseformasjonen med svært god reservoarkvalitet. Statoil anslår volumene i Roald Rygg til å være i størrelsesorden millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Roald Rygg ligger mindre enn 7 kilometer vest for Snefrid Nord-funnet. De anslåtte volumene i de to funnene til sammen tilsvarer om lag 25 prosent av de utvinnbare volumene i Aasta Hansteen. Aasta Hansteen får den største SPAR-plattformen i verden og er det største feltutbyggingsprosjektet som pågår i Norskehavet. Det er et av hovedprosjektene i Statoils portefølje. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje- og energidepartementet i Planlagt oppstart av produksjonen er i Irene Rummelhoff er direktør for Statoils letevirksomhet på norsk sokkel. Ledende leverandør av ståltau og løfteredskaper Carl Stahl AS er en komplett leverandør av et bredt varespekter innen alle typer ståltau, løfteredskaper og fortøyningsutstyr til offshore, shipping, industri, fiskeri og havbruk. Stort og bredt varelager Carl Stahl AS har etablert lager og verksteder sentralt beliggende langs kysten. Dette gir høy servicegrad og effektiv kundebehandling. Sakkyndig virksomhet stor kompetanse Carl Stahl AS har egen serviceavdeling med kompetent personell. Vi utfører kontroll, sertifisering, test og inspeksjon. 500 tonns testbenk, verdens største ståltaupresse 4000 tonn. Mobilt spoleutstyr for 250 tonns enheter. Sertifisert iht. NS- EN ISO Bergen - Oslo - Stavanger - Kristiansund - Hammerfest - Honningsvåg - Tlf Kvalitet og service siden 1880

17 17 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Leverandøren mener Kristoffer B. Jensen er administrerende direktør i Prezioso Linjebyg AS. Krise hva gjør vi? Den opptar mange og berører stadig flere. Vi snakker selvsagt om krisen i oljebransjen. Ja, for nå er det blitt akseptert å bruke ordet «krise» om situasjonen vi opplever. Og den ser fortsatt ut til å bre om seg med uforminsket styrke. Mange mister jobbene sine, i oljeselskaper, leverandørindustri og servicenæringer. Kriseopplevelsen er selvsagt størst for dem, men er også merkbar for kolleger som skal drive bedriftene videre. For vi skal videre. Og ikke nok med det, vi skal over i en ny tid med endrede rammebetingelser. Når vi kommer gjennom krisen, for det gjør vi, så skal vi ikke fortsette som før. Gamle dager vender ikke tilbake, offshorebransjen blir annerledes. Vi skal bli mer kostnadseffektive, vi skal jobbe bedre sammen. Ja, vi skal bruke denne muligheten til å endre en hel industri. Vi må snakke mer sammen. Og krisen vil føre til at de store aktørene blir mer lydhøre overfor de mindre. For det er mange gode bedrifter med gode løsninger der ute. Kontraktene må også formuleres slik at innovasjon blir lønnsomt for underleverandører og spesialfirmaer. Hvis ikke blir det «same procedure» og vi oppnår ingen ting. Oljealderen er på hell, sies det i Norge. Det er ikke riktig, norsk sokkel vil være høyst vital i generasjoner fremover. Men det er svært forståelig at ungdom ikke søker seg til petroleumsfag, det har vi oss selv å takke for. Slike bratte nedturer er ikke bra for industriens omdømme. Nå kan vi ikke regne med at de beste hodene trekkes til vår bransje på en stund, det vil ta år å bygge tillit igjen. Men det er en faktor som ofte glemmes når man omtaler norsk oljesektor, og det er den eksportrettede delen av leverandørindustrien. De store lokomotivene har lenge arbeidet ute, og etter hvert har de mindre, spesialiserte aktørene kommet etter. Halvparten av omsetningen i norsk leverandørindustri er i utlandet. Bare i vårt selskap, som i utgangspunktet ble etablert for å betjene lokal offshoreaktivitet, så arbeider vi nå faktisk med prosjekter i «Og krisen vil føre til at de store aktørene blir mer lydhøre overfor de mindre. For det er mange gode bedrifter med gode løsninger der ute. Kontraktene må også formuleres slik at innovasjon blir lønnsomt for underleverandører og spesialfirmaer. Hvis ikke blir det «same procedure» og vi oppnår ingen ting.» alle verdensdeler. Norsk oljeservice har en lys fremtid, verden har bruk for oss. Det er vår teknologi og vår pålitelighet, og etter hvert en spiselig kronekurs, som gjør oss interessante. I egen bedrift ser vi nå at interessen for å arbeide ute bare øker. Det lover bra for den videre utviklingen internasjonalt. Svært mye av offshoreteknologien kan også anvendes i andre sektorer, for eksempel innenfor fornybar energi. Men vi kan ikke legge ned basisvirksomheten vår av den grunn. Det er ikke mulig å bygge opp nye verdikjeder over natta, omstillingen må gå over tid. Noe annet vil være ødeleggende for vår industri og for landets økonomi. Så hva gjør vi? Jo, vi styrer skuta opp mot vinden. Vi arbeider videre med den store endringsprosessen dette i realiteten er. Vi tilpasser kapasiteten til etterspørselen, og vi tar vare på medarbeiderne som skal bringe selskapet videre. Vi kutter kostnader, men prioriterer ikke bort produktutvikling. Samtidig sørger vi for fortsatt å være i verdensklasse innenfor HMS og kvalitet. Når vi er kommet gjennom denne stormen, når vi er på andre siden, så skal vi fremstå bedre og mer konkurransedyktige enn i dag. Men da vil vi ikke bare måles på timerater. Vi vil måles på innovasjon, effektivitet og kvalitet. Vi vil bidra til en effektiv og lønnsom norsk sokkel. Og vi vil bruke et godt og lønnsomt fotfeste hjemme til å bli enda bedre ute. Carl Stahl satser friskt i Kristiansund Med flunkende ny maskinpark og tilgang på det beste teknologien kan by på, har Carl Stahl bygd opp en solid organisasjon på Vestbase. Selskapet spesialiserer seg på løfte- og fortøyningsutstyr, samt service og sertifisering av løfteutstyr. Vi opplever stor etterspørsel av våre varer og tjenester. Vi har gjort betydelige investeringer, og har et stort varelager tilgjengelig, sier Paal haug Jenssen, regionsjef for Carl Stahl, som har snart førti år i bransjen på ryggen. Det tyskeide selskapet etablerte seg i Norge i år 2000, og har siden ekspandert til strategiske områder som Stavanger, Oslo, Bergen, Hammerfest og Honningsvåg, og nå senest Kristiansund. De har to lokasjoner i byen. En på Gomalandet, hvor de har egen kai og stort varehus, og en på Vestbase hvor fokuset er på maskinparken som håndterer de tunge elementene. Vi ønsker at avdelingene skal utfylle hverandre. Vår satsing i Kristiansund hjelper Hammerfest og vice versa. I Hammerfest er vi inne i en ny tid. Goliatutbyggingen markerer starten på en ny æra, og aktiviteten her vil merkes også i Kristiansund, sier Haug Jenssen. På Vestbase har de gått til anskaffelse av en ståltaupresse, den største i sitt slag. Den kan presse 4000 tonn, og håndterer ståltau opp til 152mm diameter. Videre har selskapet også investert i en 500 tonns testbenk og mobile spoleapparat for enhetsvekter opp til 250 tonn. I tillegg har de samarbeid med ledende produsenter innen bransjen, som foreksempel Brunton Shaw UK, som er en del av verdens største ståltauprodusent, Usha Martin-Gruppen, som produserer svært avanserte ståltau opp til de største dimensjoner i lange lengder, med enhetsvekter opp til 450 tonn. Kompetansekrevende Dette er spesielt viktig inn mot offshoremarkedet som opererer de største og mest avanserte kranene i verden. At den nye fabrikken i England ligger så nært det norske markedet er en stor fordel, forteller Haug Jenssen. Vi jobber i en konkurranseutsatt og kompetansekrevende bransje, så vi må ikke bare ha det beste utstyret og de beste produktene, men det settes store krav til kompetanse, HMS og servicegrad. Vi er ledende på lagerhold, noe som er av stor betydning i en bransje hvor tid virkelig er penger. Vi har vunnet flere store kontrakter i den seneste tiden både inne rigg, rederi og subsea, så jeg føler vi begynner å få god innpass i markedet, forteller avdelingsleder for Carl Stahl Krisiansund, Paul Einar Storvik, som har lang erfaring fra industrien. Han skryter av staben i Kristiansund, som dekker både drift og salg. Avdelingen har også kompetent personell for å jobbe offshore. Regionsjef Paal Haug Jenssen, med Goliatplattformen som bakteppe. Går aldri hjem før jobben er gjort Carl Stahl er et familieeid konsern som ble stiftet i 1880 i Süssen, Tyskland. De har i dag over 1500 ansatte på verdensbasis, og er en global leverandør av ståltau og løfteutstyr. Vi har kommet for å bli, og selv om markedet nå føles tøft, vet vi at bransjen vil etterspørre våre produkter og tjenester i lang tid fremover. De er avhengig av servicebedrifter som stiller opp døgnet rundt 365 dager i året. Vi er pålitelige, og våre produkter er en viktig del av den daglige verdiskapningen langs kysten og ute i havet ikke minst for sikre og trygge operasjoner. Vårt motto er at vi aldri går hjem før jobben er gjort, avslutter Jenssen.

18 18 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 I gang med Polarled Skipet da det kom nord til Grip fyrstasjon i slutten av april. (Foto: Tom E. Felberg) Leggefartøyet Solitaire har startet første del av arbeidet med Polarled, det 482 kilometer lange røret skal føre gassen fra Aasta Hansteen til Nyhamna. Det er Statoil som står som utbyggingsoperatør for Polarled Utviklingsprosjekt og dermed ansvarlig for legging av røret. Shell, som er operatør for gassanlegget, har ansvaret for arbeidet som gjøres for å klargjøre Nyhamna-anlegget for å ta imot gassen. Det er fint å konstatere at røret nå er forbundet med Nyhamna-anlegget. Inntrekkingen av rørledningen til Nyhamna er en viktig milepæl for prosjektet og partnerne i Polarled, sier Håkon Ivarjord, MPRs oppdragsleder for prosjektet. Verdensrekord Gassrøret skal legges ned mot 1265 meters dyp. Selv om det finnes mindre rør som ligger dypere, er det første gangen at et gassrør som måler 36 tommer i diameter blir lagt så dypt. Når røret er lagt, skal vi installere en endemanifold med tilkoblinger for Aasta Hansteen og mulige fremtidige felt. Seks T-forbindelser langs røret muliggjør flere tilknytninger og er også en ting som gjør Polarled spesiell, opplyser Alfred Øijord, PROs prosjektleder for Polarled. Det er så langt oppnådd betydelige kostnadsreduksjoner i Polarled Pipeline Project i forhold til opprinnelig PAD-estimat. Dette skyldes at selskapet har oppnådd lavere priser fra leverandører enn det man først regnet med, fordi man har oppnådd synergier med andre rørprosjekter og sterk endrings- og kostnadskontroll. En pioner Aasta Hansteen er et av de største og mest komplekse industriprosjektene i Europa og det første dypvannsprosjektet i Norskehavet. Feltet bygges ut med en såkalt Spar-plattform. Den blir verdens største i sitt slag og også den første av denne typen plattform på norsk sokkel. Etter planen skal leggingen av Polarled være fullført innen utgangen av august. Nyhamna skal være klart til å ta imot gass fra Aasta Hansteen i Når røret settes i drift og produksjonen starter, vil Gassco være operatør for røret og for Nyhamna gassanlegg.

19 Nr 2/2015 I Midt-Norsk Olje & Gass I NYHETER 19 Storkontrakt gir unike muligheter: Moldebedrift bygger HMS kompetansesenter for fremtiden sammen med Shell Vi har fått en unik mulighet til å bygge opp et kompetansesenter innen HMS, kvalitet og gass-sikkerhet, noe som er unikt i både nasjonal og internasjonal målestokk, sier daglig leder i FRONT Safety, Helge Gautvik. FRONT Safety har ansvaret for HMSopplæringen av alt personell som skal jobbe under Nyhamna Expansion-prosjektet og har doblet både omsetning og antall ansatte i forbindelse med kontrakten, som i inneværende år har en verdi på 18 millioner kroner. Kontrakten løper til Alle kurses Front Safety drifter innholdet i det nye kompetansesenteret på Nyhamna, og skal bidra til at Shell når sitt «Goal Zero»-mål. Alle skal ha samme forståelse rundt viktigheten av sikkerhet på anlegget. Uansett hvor man er i næringskjeden må man innom kompetansesenteret for introduksjonskurs innen HMS. Vi har rundt 70 ulike kurs, og kompetansesenteret inneholder også en treningshall for de ulike arbeidsdisiplinene for å gi spesialisert opplæring, sier Gautvik. FRONT Safety, som har forretningsadresse Aukra, består av 25 ansatte, i hovedsak ingeniører og personer med teknisk bakgrunn. Unik kompetanse. Hva betyr det for dere å få drifte kompetansesenteret? Vi blir ikke bare et HMS-kompetansesenter, men bygger opp en kompetanse rundt HMS, kvalitet og gass-sikkerhet som er unik i norsk og internasjonal målestokk. Det setter oss på radaren til andre operatører, sier Gautvik. FRONT Safety er en del av Front Group som har hovedkontor i Molde, og driver med tekniske og operative tjenester til olje og gass felt i alle faser. Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Shell og Helge Gautvik, daglig leder i FRONT Safety er svært fornøyd med samarbeidet. Her på Nyhamna hvor anlegget gjøres klart til å ta imot gass fra Aasta Hansteen. Foto: Rigmor Sjaastad Hagen. VESTBASE AVERØY Vestbase - Tilgjengelig areal - 2 kaier (inkl 1 roro-kai) - Kai designet for anløp av rigg - 500t pullert for bollardtesting - Ytterligere ekspansjon pågår - Etablert industriklynge eggedosis.no THE LEADING PROVIDER OF SUPPLY BASES & LOGISTIC SOLUTIONS TO THE OFFSHORE INDUSTRY eroy

20 20 NYHETER I Midt-Norsk Olje & Gass I Nr 2/2015 Øyvind Krag Ingul i Headspin Communications kan skilte med gull i Cannes og kontrakter med internasjonale energiselskaper. Kommunikasjonsbyrå med spisskompetanse på oljebransjen Med fokus på god historiefortelling og bransjekunnskap har Trondheimsbaserte Headspin Communication etablert seg som et prisvinnende reklamebyrå som virkelig kan oljebransjen. Kundelisten taler for seg selv. Her finner vi Shell, Total, ConocoPhillips, Statoil, RWE Dea, Statoil, Det norske, Repsol, BG Group og Teekay Petrojarl, for å nevne de største. Vi har mange ansatte med stor kunnskap og forståelse for bransjen, både teknologisk/operativt og forretningsmessig. Dette gjør at vi raskt kan gå i gang med nye prosjekter for kundene våre. Vi trenger ikke noen presentasjon av hva en FPSO er, eller forklaring på hvorfor hydratdannelser kan forekomme i rørledninger som transporterer olje og/eller gass på havbunnen. Mange av bransjens problemstillinger og fagterminologi er godt kjent for oss, og flere av våre ansatte har flere offshore-turer bak seg, forteller Øyvind Krag Ingul, adm. dir. I Headspin Communications. Internasjonal prissanker Headspin Communcation er et kommunikasjonskonsern som består av søsterselskapene Headspin Productions og Headspin Advertising. Til sammen leverer de tjenester innenfor reklame, merkevarebygging og markedskommunikasjon samt nettsider, applikasjoner og interaktive verktøy. Vi har et spesielt fokus på visualiseringer, film og animasjon. Vi forsøker alltid å tilføre prosjektene vi jobber på noe unikt, da spesielt gjennom fokus på historiefortelling og det visuelle, sier Krag Ingul. Det målbevisste arbeidet har båret gyldne frukter. Byrået har flere internasjonale priser i ryggen. i 2013 fikk de gullprisen for beste animasjon og spesialeffekter og gull for beste interkommunikasjon i Cannes Corporate Media & TV Awards, gull for beste animasjon og spesialeffekter og gull for beste interkommunikasjon i Cannes Corporate Media & TV Awards og bronse og sølv for animasjon, manus/konsept og internkommunikasjon uner US International Film Video Festival. I 2014 fulgte de opp med sølv for beste digitale årsrapport under Farmand, og gull for beste nettsted for børsnoterte selskap også under Farmand. Byrået startet i det små i 2005, med oppdrag for Statoil. Nå har de 40 ansatte og omsetter for ca 35 millioner kroner i året. Ny tidsplan for Trestakk Statoil har anbefalt å utsette endelig konseptvalg (DG2) for Trestakk-feltet i Norskehavet til slutten av En investeringsbeslutning skal etter planen tas i juni Planlagt oppstart er tredje kvartal Vi har store pågående investeringer på norsk sokkel og vi må ha en streng prioritering mellom prosjektene. Vi vil derfor bruke tiden fram til DG2 på å forbedre lønnsomheten i prosjektet, slik at utbyggingen blir mer robust mot en langsiktig lav oljepris, sier Ove Andre Pettersen, fungerende direktør for Feltutvikling i Midt-Norge. Det pågår også et prosjekt for å utrede teknisk og økonomisk levetid for produksjonsskipet Åsgard A. Med den kunnskapen vi har i dag har vi god tro på at det skal være teknisk mulig å fortsette produksjonen av Trestakk over Åsgard A utover dagens planlagte levetid som er Vi mener derfor at vi med en forskjøvet oppstart av Trestakk, gitt forlenget levetid av Åsgard A, fortsatt har grunnlag for en forsvarlig ressursutnyttelse av feltet og at reserver dermed ikke vil gå tapt, påpeker Pettersen. Trestakk skal etter planen bygges ut med fem undervannsbrønner som knyttes til Åsgard A. Utvinnbare reserver er beregnet til rundt 50 millioner fat olje og 1 milliard kubikkmeter gass. Statoil har en andel på 59,1%, mens ExxonMobil har 33% og Eni 7,9%. Ove Andre Pettersen, fungerende direktør for Feltutvikling i Statoil i Midt-Norge.

I hjertet av verdiskapingen. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen

I hjertet av verdiskapingen. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2012-19. årgang Borten Moe og Wiggen til Orkangerkonferansen Innføring i kontraktenes irrganger LEDER: Let under lavaen! Hva kan

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel.

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2011-18. årgang E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Nye store oppdrag til lokale leverandører på Nyhavna. LEDER: En berikelse

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Det norske eventyr. Gleder seg til å jobbe med Sevan. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn innen andre og

Det norske eventyr. Gleder seg til å jobbe med Sevan. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn innen andre og Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2011-18. årgang Full oversikt hos Navitas Network Samler leverandørkontraktene på ett sted. Mer fokus på kunnskap Vil gi fortrinn

Detaljer

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge

Endelig Onyx! BP bygger ut Skarv. ExproSoft sikrer brønner. INNSiDEN. Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Informasjonsavis for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - juni 2005 12. årgang INNSiDEN Endelig Onyx! B Shells vei til Kristiansund Einar Knudsen, direktør for informasjon og samfunnskontakt i

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Tema: Olje og gass. Lars Egil Mathisen om olje og gass. Elin Flisen om næringsplan. Roald Bergstrøm om MedItNor

Tema: Olje og gass. Lars Egil Mathisen om olje og gass. Elin Flisen om næringsplan. Roald Bergstrøm om MedItNor 2 09 Tema: Olje og gass i Lars Egil Mathisen om olje og gass Elin Flisen om næringsplan Roald Bergstrøm om MedItNor www.stiklestad-golfklubb.no STIKLESTAD sentral møteplass i mer enn to tusen år Som vår

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 1 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET 2011 3 INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10

Detaljer

Delt kunnskap er dobbel kunnskap

Delt kunnskap er dobbel kunnskap Hele bilaget er en annonse, utgitt av Norsk petroleumsforening, NPF Her får du drømmejobben Delt kunnskap er dobbel kunnskap Ikke bare jobb for «gamle gubber» side 10 side 3 side 9 Petroleumsindustrien

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 FOTO PER EIDE GOWESTMAGAZINE.COM 03 LEDER GO WEST MAGAZINE INNHOLDSFORTEGNELSE GI OSS EN DOSE SUNNMØRING Den maritime klyngen har de siste 20 årene vist

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad

RTEORP LUSL P4102. Foto: Morten Hofstad P E O OLJE OG GOEJL GASS I NORD NI DRON 4 SAG N r. P4102 RTEORP LUSL Foto: Morten Hofstad M:røtka 2 NR 4 2014 PETRO PULS rk?esir tårbte fa oill allod08lit51arfnesirpejlo ira neonvatepøl eonsivgilrutanrøjgrekun

Detaljer

Glem industrien, vi har penger nok?

Glem industrien, vi har penger nok? Nr. 3 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Nordområdene -Olje- og gassnæringen Glem industrien, vi har penger nok? Splittet Nord-Norge Arvid Jensen og andre sentrale næringslivs- aktører er

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OLJE OG GASS 3. utgave -FEBRUAR 2008 SUBSEA-TEKNOLOGI: OPPRYDNING PÅ EKOFISK: KRONIKK: Lukrativ revolusjon på havbunnen Konserdirektør i StatoilHydro Margreth

Detaljer

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå Styrets beretning 2010 1 OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening Styrets Styrets beretning beretning 2010 2007 - fremtiden skapes nå 2 Styrets beretning 2010 Styrets beretning

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer