Tematisk forskningsoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tematisk forskningsoversikt"

Transkript

1 Tematisk forskningsoversikt Frist for å legge ut forskningsbidrag på Cristin for 2014 er i mars Listen er derfor ikke fullstendig, men oppdateres jevnlig på vår nettside. Kjønnslikestilling 2014 Arntzen, May Christine, & Hasnes, Åshild. (2014). Menn i pleieyrker : kjønnsforskjeller i jobbavgang blant pleiere i helse- og omsorgssektoren: Universitet i Agder / University of Evensen, Hanne Elisabeth Lunde. (2014). Norske middelalderballaders maskuline mangfold : en kjønnsteoretisk studie: Universitetet i Agder; University of Evensen, Hanne Elisabeth Lunde. (2014). Norske middelalderballaders maskuline mangfold: en kjønnsteoretisk studie. Jonassen, Nancy, (2014). "Jeg har tatt av meg silkehanskene": en kvalitativ studies av fire kvinners erfaringer og opplevelser med å arbeide på mannsdominerte arbeidsplasser. Lind, Ingjerd. (2014). Hvordan virker deltid inn på vårt arbeidsmiljø og tjenestekvalitet på en sengepost ved vårt sykehus? : Universitetet i Agder; University of Nabayinda, Josephine. (2014). Microfinance and women empowerment : to what extent has access to loans led to a change in gender responsibilities at the household level: a case study of women in Ddwaniiro sub county- Rakai district of Uganda: Universitet i Agder / University of Rohde, Gudrun, Berg, Kari, & Haugeberg, Glenn. (2014). Perceived effects of health status on sexual activity in women and men older than 50. Health and Quality of Life Outcomes 2014, 12 (43). Sannes, Linn Jeanette, & Universitetet i, (2014). "Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt": en kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening. Shneor, Rotem, & Jenssen, Jan Inge. (2014). Gender and entrepreneurial intentions: Praeger Publishing. Vogsland, Hanne Kristine. (2014). Lav fertilitet i Europa og forskjeller mellom europeiske land: Universitet i Agder / University of 2013 Aase, Camilla Carlsen. (2013). The voices of the invisible girls : reintegration of former female child soldiers in Burundi: Universitetet i Agder ; University of D'Espallier, Bert, Guerin, Isabelle, & Mersland, Roy. (2013). Gender bias in microfinance. Paper reprinted from Journal of Development Studies. Hegertun, Ingrid Elise Amelie, Gundersen, Kristin Marie Sulheim, Kleppa, Elisabeth, Zulu, Siphosenkosi Gift, Gundersen, Svein Gunnar, Taylor, Myra, Kjetland, Eyrun Floerecke. (2013). S-haematobium as a common cause of genital morbidity in girls: A cross-sectional study of children in South Africa. Plos Neglected Tropical Diseases. doi: /journal.pntd Hilsen, Marit, te Velde, Saskia J., Bere, Elling, & Brug, Johannes. (2013). Predictors and mediators of differences in soft drinks consumption according to gender and plans of further education among Norwegian secondaryschool children. Public health nutrition, 16 (7), ss doi: /S Johansen, Venke Frederike, Andrews, Therese Marie, Haukanes, Haldis, & Lilleaas, Ulla-Britt. (2013). Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 21 (2), ss doi: Linda Velure, Olsen. (2013). Kjønnstradisjonelle valg i yrkesfaglig opplæring : en studie av kjønnsforståelser og holdninger til likestilling hos yrkesfagelever på Agder: Universitetet i Agder; University of

2 Mellingen, Helle Ingeborg, & Universitetet i, (2013). Fra smertespråk til lykkenormativitet: kjønn, seksualitet og religiøs identitet i et performativitetsperspektiv. (Grad), Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Kristiansand. Olsen, Torunn Skåltveit, Amble, Nina, & Magnussen, May-Linda. (2013). Kvinners deltid og likestilling på Agder Likestilling Kunnskap og innovasjon på (ss ): Portal forlag. Østby, Torhild, & Universitetet i, (2013). Lekende fellesskap i hele barnehagen!: hvordan kan barnehagen endre sin pedagogiske praksis i retning av et mer anerkjennende, inkluderende og lekende miljø? Kristiansand: Universitetet i 2012 Aasebø, Turid Skarre. (2012). 'Litt forskjell på hvordan folk tar ansvar, da': Veier til voksenhet i en pedagogisk kontekst. Norsk pedagogisk tidsskrift. Aguirre, Rocìo Azurduy. (2012). Women's empowerment and education in Quechua communities in Villa Charcas, Chuquisaca, Bolivia: Universitetet i Agder; University of Andersen, Elin Thorvik. (2012). "A second chance": en kvalitativ studie av mødre som har blitt fulgt opp av Forsterket helsestasjon. Grimstad: Universitetet i Bønnhoff, Heidi E. D. (2012). På leting etter et ansikt : om selvbiografiske perspektiver på å ha en mor eller far med alkoholproblemer: Universitetet i Agder / University of Dhimal, Suman. (2012). The Significance of women's participation in community forest sustainable management: a case study of Shikharpur community forest, Hokse VDC-3. Kavre district, Nepal. Kristiansand: Universitetet i Gilhuus, Marit Trandum, & Steen, June Jacobsen. (2012). Traditional and professional birth attendants influence on womens decisions of birth place and type of birth assistance : a qualitative study in Tanga District, Tanzania. Nordisk Sygeplejeforskning. Hustad, Eli, Arntzen Bechina, Aurilla Aurelie, Johansen, Venke Frederike, Andrews, Therese Marie, Haukanes, Haldis, & Lilleaas, Ulla-Britt. (2012). Knowledge Lunch: Factors preventing women in science to advance Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. Paper presented at the Women and Science, Kristiansand. Workshop Mykland, Siri Karine. (2012). Kyss meg, nokon!: kjønn og identitet i Ingelin Røsslands forfatterskap. Kristiansand: Universitetet i Raen, Audun. (2012). Fra pøbel til skolelys og fra skolelys til lei: endringsprosesser mellom anti-skolske og pro-skolske maskulinitetskonstruksjoner blant gutter i videregående skole. Skreslett, Tove Marie. (2012). Congolese rape victims' struggles for recognition: what can be done to challenge this reality? Taha, Sherin Gamaleldin Ahmed. (2012). The effectiveness of microcredit programmes on alleviating poverty and empowering women in Cairo, Egypt. Westergren, Thomas, & Lilleaas, Ulla-britt. (2012). Adolescent boys with asthma a pilot study on embodied gendered habits. Journal of Multidisciplinary Healthcare, ss 289. doi: /JMDH.S Ege, Therese. (2011). Konstituering av kjønn i offentlige virkemidler: i forhold til kvinnelig entreprenørskap. Eriksen, Roy Tommy. (2011). Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie: Den Sidste Gjest (1910). Nordlit. Fæster - Granhaug, Ingrid. (2011). Tvangsekteskap : en kvalitativ studie : "hvilke opplevelser og erfaringer har mennesker som har vært utsatt for tvangsekteskap eller har opplevd trusler om tvangsekteskap?": Universitetet i Agder / University of Grevholm, Barbro, & Grevholm, Barbro. (2011). Jenter veljer ikke matematikk. The gender perspective in mathematics education research, 1. Institutt for matematiske fag. Gundersen, Ulla Bjørg. (2011). Kvinner i rederinæringene- eierskap og autonomi Kristiansand: Universitetet i

3 Haugen, Silje. (2011). Jeg klarer meg : en analyse av det kompliserte mor-datter-forhold i moderne barne og ungdomslitteratur: Universitetet i Agder; University of Lien, Marianne Inez, & Lilleaas, Ulla-Britt. (2011). Menn og kreft. Om boken Strålekameratene. Kjønn og utdanningsvalg. Konferanse for skolerådgivere. Universitetet i Mezit, Lelja. (2011). Language, gender and religion : an investigation into some genderspecific issues in religious texts and the impact of language on the role of woman injudaism, christianity and islam: Universitetet i Agder; University of Solvang, Anne Lin. (2011). Hvordan kan deltidsarbeid ha innvirkning på kompetanseutviklingen hos sykepleiere? : Universitetet i Agder / University of Tøge, Anne Grete. (2011). Geografisk variasjon i fedres bruk av foreldrepermisjon Aikins, Lydia. (2010). Female health and development: a case study regarding a maternal health scheme in Ghana. Berge, Borghild, & Milsom, Christina Ann Swan. (2010). Displaced sexuality : a study of gender relations and sexual genderbased violence in the context of displacement in northern Uganda: Universitetet i Agder, University of Jada, Edward. (2010). Has income generating activities and social mobilization among rural women led to greater economic independence, development, and improved status?: a case study of a local NGO (TEWPA) in post conflict situation in north-east Uganda. Magnussen, May-Linda, & Repstad, Pål. (2010). Religion og likestilling mellom kvinner og menn Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, ss : Universitetsforlaget. Mellingen, Helle Ingeborg. (2010). Biologi og likestilling. Fædrelandsvennen, 2-3. Sagatun, Solveig. (2010). Banebrytende om jenters vold Sidsel Natland: Volden, horen og vennskapet. Fortellinger om unge jenters voldsbruk. - en kulturanalyse. Tapir Akademisk forlag, Trondheim Fontene forskning, 1, 4. Semyalo, Viola Bwanika Namazzi Susan. (2010). The effects of poverty on child health in relation to the socioeconomic status of mothers: a case study of Nakawe divison, Kampala district, Uganda. Kristiansand: Universitetet i 2009 Aasebø, Turid Skarre. (2009). Om å bli rett type jente - ekte eller tilgjort, strebersk eller støyende School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students' relationship to school, Buletine 22, ss Ariyarathne, Nisanka Sanjeewani. (2009). How does the conflict influence the development and the situation of women in Trincomalee district, Sri Lanka? Dale, Kristin. (2009). Household skills and low wages. Journal of the European Society for Population Economics (ESPE), 22 (4), ss doi: /s Drange, Eli-Marie D., Hasund, Ingrid Kristine, & Stenstrøm, Anna-Brita. (2009). Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. "Your mum!": Teenagers' swearing by mother in English, Spanish and Norwegian i Stephen Dobson, Astrid Birgitte Eggen & Kari Smith (red.) Vol. 19: Gyldendal Akademisk. Farstad, Per Kjetil, & Hellang, Bente Velle. (2009). Lutt, Galant Musikk. Mellomalderkvinner i ei mannsverd - eit døme frå balladediktinga, Maal og Minne, ss. 1-22: Samlaget. Goodchild, Simon, Grevholm, Barbro, Gregoric, Aleksandra, Oxelheim, Lars, Randøy, Trond, & Thomsen, Steen. (2009). An Exploratory Study of Mathematics Test Results: What is the Gender Effect? HOW DIVERSE CAN YOU GET? GENDER QUOTAS AND THE DIVERSITY OF NORDIC BOARDS. International Journal of Science and Mathematics Education, 7 (1), ss Pedersen, Marianne. (2009). Meningsskaping i kortprosateksten " Min fars skritt over gulvet" : sett i lys av systemiskfunksjonell lingvistikk: Universitetet i Agder, University of Sudiyanti, Sudiyanti. (2009). Predicting women purchase intention for green food products in Indonesia. Kristiansand: Universitetet i

4 2008 Aasebø, Turid Skarre, & Aasebø, Turid Skarre. (2008). Kønnede kundskabsforhandlinger i klasseværelset. Medieinfisert barnekultur - omnipotente helter og hverdagslige heltinner. Dansk pædagogisk tidsskrift (2), ss Andrews, Therese Marie, & Johansen, Venke Frederike. (2008). Likestillingsideologi i kroppsøvingsfaget. Tematisering av kjønn i planer og praksis. Nordisk Pedagogik, 28 (2), ss Langås, Unni. (2008). Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter. Tidsskrift for kjønnsforskning (4), ss Lilleaas, Ulla-Britt. (2008). Den sosiale kroppen The Social Body. Tidsskrift for Sygeplejeforskning (3), ss Mikalsen, Nina. (2008). Om å konstruere kvinner i Sigurd Hoels En dag i oktober: Universitetet i Agder : University of Nernes, Linda Kristin. (2008). Mannen mellom tradisjon og modernitet : representasjon av maskulinitet i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula: Universitetet i Agder : University of Sagatun, Solveig. (2008). Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre: Universitetsforlaget. Seljestad, Tove. (2008). Likestilling, likestillingspolitikk og kjønnsroller : en tilpasning til den maskuline dominans? : Universitetet i Agder ; University of 2007 Berg, Laila Nordstrand. (2007). Tilpasninger og erfaringer i lederrolla i sykehus: Høgskolen i Agder ; Agder University College. Grevholm, Barbro. (2007). Critical networking for Women and mathematics: An intervention project in Sweden Kvinnor och matematik. Konferens den juni 2005 (ss. 3-32): Umeå universitet. Grevholm, Barbro, & Goodchild, Simon. (2007). Achievement in mathematics in Norway from a gender perspective Kvinnor och matematik. Konferens den juni 2005 (ss ): Umeå universitet. Jensen, Magnus Thunes. (2007). Ei biologisk ulykke : maskulinitetskonstruksjoner og kjønnsideologi i Grethe Nestors roman Kryp: Høgskolen i Agder ; Agder University College. Konadu, Akosua, Biney-Assan, Araba Bo. (2007). The role of microfinance in the empowerment of women: an example of Sinapi Aba Trust, Offinso Branch-Ghana. Leland, Sigrid. (2007). Jenter på Agder : på vei mot nye kvinneroller? : Høgskolen i Agder ; Agder University College. Morthaugen, Gro Johanna. (2007). Between good end evil: on the moral ambiguity in "Buffy and the vampire slayer": Høgskolen i Agder ; Agder University College. Nyhus, Ellen Katrine, Pons, Empar, Polic, Marko, Bajec, Bostjan, & Komidar, Luka. (2007). Psychological capital and wages: Effects of locus of control, future orientation and the Big-Five personality traits Values and Economy. Preceedings of the 32nd IAREP Conference (ss ): Filozoeska Fakulteta. Sagatun, Solveig, & Seland, Bjørg. (2007). NÆROMSORGSØR En evaluering av et hjemmebasert tiltak for jenter i alderen år. Bedehusets kjønnsregime Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt, ss. 98: Universitetet i Kristiansand. Jon P. Knudsen og Hege Skjeie (red.), Høyskoleforlaget. Seiler, Stephen, de Koning, Jos, & Foster, Carl. (2007). The Fall and Rise of the Gender Difference in Elite Anaerobic Performance Medicine & Science in Sports & Exercise, 39 (3), ss Slettan, Svein. (2007). Kjønn i bilete om Harald Rosenløw Eegs Filter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, 94 (3),ss Slettan, Svein. (2007). Male in the Dark: The Gothic and Masculinity in Harald Rosenløw Eeg's 'Inside Out' and 'All the Doves' Expectations and Experiences: Children, Childhood & Children's Literature, ss : Pied Piper Publishing. Østensen, Marianne. (2007). The silencing of women in westerns: a psychoanlytic, lacanian, and feminist approach Bjarnar, Stine Jørgensen. (2006). Narrative entrapments in the novels of J.M. Coetzee: a postmodern feminist reading of his three female narrating personas.

5 Bortne, Steinar. (2006). Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet: Høgskolen i Agder ; Agder University College. Fuglestad, Anne Berit, & Gjellstad, Melissa. (2006). IKT verktøy i matematikk: Gutters og jenters valg og holdninger. Amplification through Simplification: Picturing Family Histories. Skriftserie Konferanserapport nr 4, ss. 13. Chicago, Illinois, USA: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Grevholm, Barbro, & Grevholm, Barbro. (2006). The gender perspective in mathematics education research. Vad händer inom forskning rörande genus och matematik? Några observationer och reflektioner om aktuella trender Kjönn, matematikk og teknikk. Hva skjer når de bringes sammen? Tine Wedege (red.), ss Göteborgs universitet: Nasjonalt senter for matematikk i oppläringen. Hamm, Christine. (2006). "Sjælemalerier" Amalie Skram leser Albertine. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, 106 (3), ss Jahr, Ernst Håkon. (2006). Clara Holst - kvinnelig pionér i akademia i Norge: Novus Forlag. Letnes, Ole, & Lien, Marianne Inez. (2006). Male bosses and female staff: cultural perspectives on gender inequity in the international office. Tingstveit, Maiken Heck. (2006). Kvinner på topp : hvem er de og hvordan har de kommet seg dit? : Høgskolen i Agder ; Agder University College Aasebø, Turid Skarre, & Melhuus, E. Cathrine. (2005). Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer: Fagbokforlaget. Eriksen, Roy. (2005). Med kropp og sjel. Kroppens konstruksjoner i sonettetradisjonen Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til til idag. Unni Langås (red.), ss. 17: Høyskoleforlaget. Hasund, Ingrid Kristine, & Stenström, Anna-Brita. (2005). Conflict talk: A comparison of the verbal disputes between adolescent females in two corpora Corpus Linguistics: Readings in a Widening Discipline, ss : Continuum. Klausen, Finn Erik. (2005). THE MALE GENITALIA OF THE FAMILY ATEMNIDAE (PSEUDOSCORPIONES). The journal of arachnology, 33, ss Langås, Unni. (2005). Challenging Gender Norms. Ibsen's Nora Revisited. NIKK magasin, 4-6. Langås, Unni. (2005). What did Nora do? thinking gender with A doll's house. Ibsen Studies, V. 5, no. 2, ss Slettan, Svein. (2005). Maskulinitet under press. Ei linje gjennom Arne Berggrens ungdomsbøker Årboka Litteratur for barn og unge 2005, ss : Det Norske Samlaget. Tønnessen, Elise Seip. (2005). Pippi og andre sterke jenter. Institutt for nordisk og mediefag. Tønnessen, Elise Seip, & Tønnessen, Elise Seip. (2005). Mediedrømmer for gutter og jenter. Mediefascinasjoner og kjønn Den 17. nordiske medieforskerkonference. Aalborg Universitet Aasebø, Turid Skarre. (2004). Fiksjonsfigurer i fri flyt. Barnehagen: Tidsskrift for barnehagefolk, 6, Dale, Kristin. (2004). Bookreview: "Mary Daly, The Gender Division of Welfare: The Impacts of the British and German Welfare States", 10, Hamm, Christine. (2004). Kropp og melodrama i Sigrid Undsets nåtidsroman "Den trofaste hustru" Kropp og litteratur. En artikkelsamling. Foreløpig manus: Unni Langås. Langås, Unni. (2004). Gender, Power, Poetry: The Example of Eldrid Lunden Gender - Power - Text. Nordic Culture in the Twentieth Century, ss : Norvik Press. Langås, Unni. (2004). The Impact of Nora: Performing Gender with Butler and Ibsen The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Genderin Twentieth-Century Texts, ss : Södertörn Academic Studies. Tønnessen, Elise Seip. (2004). Beauties and beasts. Deconstructing gender in popular TV culture. Book review of Wencke Mühleisens: Kjønn og sex på TV; norske medier i postfeminismens tid,

6 2003 Langås, Unni. (2003). The Struggle for the Body. Hysteria and Rebellion in Amalie Skram's Novel Professor Hieronimus. 75(1),ss Aasebø, Turid Skarre. (2002). Kjønn - en saga blott? Å snakke om kjønn i lys av nyere kjønnsteori. Norsk pedagogisk tidsskrift(02.mar),ss Bachke, Carl Christian, Sævareid, Hans Inge, & Benestad, Esben Esther Pirell. (2002). Public or Private Curative Care? A Study of Users' Preferences in Urban Tanzania. From gender dysphoria to gender euphoria: An assisted journey De la dysphorie de genre à l?euphorie de genre : un voyage d'accompagnement. 14(1),ss doi: Lande, Gunvor, & Meistad, Tore. (2002). Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan The Vision of Like-worthiness. The Ecumenical Decade Churches in Solidarity with Women in El Salvador and Norway, Kenya and Japan. Kristendommens historie: En innføring: Arcus förlag. Høyskoleforlaget / Nordic Academic Press. Seland, Bjørg. (2002). Bedehusets kjønnsregime Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt, ss : Jon P. Knudsen og Hege Skjeie (red.), Høyskoleforlaget Dale, Kristin. (2001). Rengjøringshjelp: makt eller økonomi? Tidsskrift for samfunnsforskning, 42 (3), ss Håland, Kjell Erling. (2001). IT-kunnskapene m.m. til studentene ved Studiet i IT og informasjonssystemer ved opptakene : Institutt for informasjonsvitenskap Dale, Kristin. (2000). Book review: "Gender and Economics: A European Perspective", by A.Geske Dijkstra and Janneke Plantenga (eds.),london, Routledge, Feminist Economics, 6, Grythe, Jon. (2000). Fedrene har ordet! - om fedres syn på egen deltakelse i foreldresamarbeidet i barnehagen, ss. 95: Høgskolen i Inntjore, Hilde. (2000). Nonneseter, et middelalderkloster i Oslo: Høgskolen i Jomaas, Kari-Mette Kihle, & Gjerstad, Liv Sunnanå. (2000). Hvordan blir kjønnsperspektivet ivaretatt i politiske beslutninger relatert til helse? En undersøkelse av offentlige helsedokumenter i Norge Egen publikasjon, ss. 1-6: Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg, Sverige Grythe, Jon. (1999). Jo mere vi er sammen... - om fedres deltakelse i foreldresamarbeidet i barnehagen, ss. 43: Høgskolen i Håland, Kjell. (1999). Rekruttering av kvinner til IT-studier ved de statlige høgskolene: Institutt for informasjonsvitenskap. Langås, Unni. (1999). Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap : Aschehoug & Co. Grythe, Jon. (1998). Fedre i barnehagen? - det glemte kjønn eller likeverdige samarbeidspartnere? ss. 100: Høgskolen i Langås, Unni. (1998). Kvinnelitteraturhistorier. Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur: Høgskolen i Seiler, Stephen, Spirduso, Waneen W., & Martin, James C. (1998). Gender differences in rowing performance and power with aging. 30 (1), ss Stølen, Jan A. (1998). Gender in Development. Report from a workshop at Bandarawela August 27-29, 1998: Moneragala District Integrated Rural Development Programme.

7 Jensen, Elisabeth Møller, Langås, Unni, Larsson, Lisbeth, Mai, Anne-Marie, Richard, Anne Birgitte, & Schottenius, Maria. (1997). Som en blå bølge. Om Eldrid Lunden Nordisk kvindelitteraturhistorie. Bind 4. På jorden , ss : Munksgaard-Rosinante. Møller Jensen, Elisabeth, Langås, Unni, Larsson, Lisbeth, Mai, Anne-Marie, Richard, Anne Birgitte, & Schottenius, Maria. (1997). Nordisk kvindelitteraturhistorie, bind fire. På jorden : Munksgaard-Rosinante. Etnisitet 2014 Hansen, Dag Ottar Leithe, & Universitetet i, (2014). Demokratisk ledelse og interkulturell kompetanse: "vi lever i en lykkeboble". Kristiansand: D.O.L. Hansen. Taibo, Yilma Edit. (2014). Tiltak for å øke mangfoldet i ledelse: - hvorfor lykkes enkelte mens andre ikke lykkes? 2013 Apelseth, Frida Hansen. (2013). The Roma people: the effects of discrimination on living standards, a case study of Kristiansand, Norway. Attestog, Targeir, & Kukulage, Samangi Perera. (2013). Mapping extremist forums using text mining: Universitetet i Agder / University of Derviskadic, Indira. (2013). Flerkulturelle familier i møte med barnevernets undersøkelse: erfaringer, muligheter og utfordringer. Ebrahimian, Shervin. (2013). Et inkluderende miljø i en flerkulturell klasse: et fokus på lærerens ansvar og oppgaver. Kiil, Hanne, & Tønnessen, Elise Seip. (2013). Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst mulighet for en ny identitet? doi: /clr.v36i Moseid, Siri Marte. (2013). Kva med oss?: hvordan se annerledes ut, og vokse opp i et hovedsakelig etnisk norsk miljø? Grimstad: Universitetet i 2012 Campos-Betancur, Paola Andrea. (2012). Innvandrere og høyere utdanning, en annen side av historie: en kvalitativ undersøkelse om innvandrere som har valgt å ta høyere utdanning i Norge, deres forklaring av valget og forventningene de har til valget. Jenum, Anne Karen, Mørkrid, Kjersti, Sletner, Line, Vangen, Siri, Torper, Johan, Nakstad, Britt,... Birkeland, Kåre I. (2012). Impact of ethnicity on gestational diabetes identified with the WHO and the modified International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria: a population-based cohort study. European Journal of Endocrinology, 166(2),ss doi: Mensah, Esi Akyere. (2012). The saga of the returnee: exploring the implication of involuntary return migration, for development. A case study of the reintegration process for ghanaian migrant workers from Libya Fæster-Granhaug, Ingrid, (2011). Tvangsekteskap: en kvalitativ studie : "hvilke opplevelser og erfaringer har mennesker som har vært utsatt for tvangsekteskap eller har opplevd trusler om tvangsekteskap?". Grimstad: Universitetet i

8 2009 Ahmadi, Alan. (2009). Mangfoldsledelse i Kristiansand kommune : hvordan oppfattes og anvendes mangfoldsledelse av ledelseni Kristiansand kommune? I hvilken grad er denne oppfattelsenog praksisen i samsvar med mangfoldsledelsesteorier og empirien? : Universitetet i Agder, University of Anundsen, Lene. (2009). Mange måter å lese på : multifunksjonelle lesepraksiser hos innvandrerforeldre som leser barnebøker: Universitetet i Agder; University of 2008 Ekelund, Bjørn Z, & Langvik, Eva. (2008). Diversity Icebreaker How to manage diversity processes. Managing Diversity HOW TO HETEROGENIZE TEAMS IN ORDER TO CREATE SELF- AND TEAM KNOWLEDGE (Bjørn Z. Ekelund & Eva Langvik red.). Trondheim: Human Factors Publishing. Ekelund, Bjørn Z, Rydningen, Målfrid, Ekelund, Bjørn Z, & Rydningen, Målfrid. (2008). Diversity Icebreaker. Arbeidsbok. Diversity Icebreaker. Personal Work Book: Human Factors Publishing. Grindheim, Jan Erik, & Lohndal, Terje. (2008). Lost in Translation? European Integration and Language Diversity. Perspectives on European Politics and Society, 9 (4),ss doi: / Mæhle, Natalia, Shneor, Rotem, Ekelund, Bjørn, & Langvik, Eva. (2008). Blue, Red, and Green Consumers and Their Preferences for Brands: Marketing Application of Diversity Icebreaker Diversity Icebreaker: How to Manage Diversity Processes, ss. 22: Human Factors Publishing Bachke, Carl Christian, Hallandvik, Jan Erik, & Hødnebø, Sigrid Melbye. (2007). Å bli rik på opplevelser Evaluering av Ferie for alle et tilbud fra Røde Kors i Aust-Agder: Universitetet i 2006 Aasebø, Turid Skarre. (2006). School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students' relationship to school Hidden Dimensions of Education (ss. 10): Waxmann Verlag. Eide, Magnus. (2006). Ikke-vestlige innvandrere deltar sjeldnere enn etniske nordmenn i valg, hvorfor er det slik? Rafste, Elisabeth Tallaksen, Sætre, Tove Pemmer, Sætre, Tove Pemmer, & Rambø, Gro-Renée. (2006). Skolebiblioteket -stedet for ålære mer. Skolebiblioteket i didaktisk perspektiv. Et undervisningsopplegg for allmennlærerutdanningen. "Alle kan jo norsk" - noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen, ss. 15: Høgskolen i 2002 Maagerø, Eva. (2002). Minoritetsspråk i Norden. Milano, Italia. Gjesteforelesning retrieved from Skjølberg, Katja. (2001). Etnisk mangfold, legitimitet og konflikt: Mønstre i vesteuropeisk separatisme Ethnic Pluralism, Legitimacy and Conflict: West-European Separatism Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 17(3),ss Lyngvi, Marianne Sigurdson. (1999). Etnisk identitet - viktig i samarbeidet foreldre og førskolelærere. Utenlandsadopterte barn i barnehagen, Lyngvi, Marianne Sigurdson. (1994). Noe er forskjellig - og det er o.k.! Utenlandsadopterte barn - etnisk identitet, Tveiten, Oddgeir. (1991). Moralen, media, virkeligheten og "de andre": Ottar Brox og norsk rasismedebatt, Nr. 4.

9 LHBT 2014 Staupe - Delgado, Reidar. (2014). Discrimination as a development barrier : possible effects of discrimination and fear of discrimination on sexual minorities: a capabilities approach to development perspective: Universitet i Agder / University of 2013 Hidle, Kari Mette Walmann. (2013). En statlig norm for livsfortolkning : en analyse av debatten om "Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement: Universitetet i Agder / University of Hidle, Kari-Mette Walmann, & Hidle, Kari-Mette Walmann. (2013). En statlig norm for livsfortolkning. En analyse av debatten om "felles ekteskapslov for heterofile og homofile par" ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement. En statlig norm for livsfortolkning. Utdrag Nordisk Systematiker Konferanse: Universitetet i 2009 Aasebø, Turid Skarre, & Almås, Elsa. (2009, ). Om å bli rett type jente - ekte eller tilgjort, strebersk eller støyende. The discourse of subjectivity, 22, Benestad, Esben Esther Pirelli. (2008). En kulturell konstruksjon. Dagens medisin, 1. Langås, Unni. (2008). Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter. Tidsskrift for kjønnsforskning (4), ss Langås, Unni. (2008). Vennskap, intimitet og erotiske relasjoner mellom kvinner. Om "Jenny" av Sigrid Undset og "Det hendte ingenting" av Ebba Haslund Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, ss. 17: Tapir Akademisk Forlag Almaas, E., & Giami, A. (2006). Sexology as a challenge to the health care system: the Norwegian version. Sexologies, 15 (1), ss doi: /j.sexol Hovland, Olav Johannes, & Nyhuus, Gerd Bodin. (2005). Behov for sosial kontakt og å være alene. Seksualitet Grunnleggende behov, ss. 20: Høyskoleforlaget. Waage, Lars Rune. (2005). Fantastikk og seksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder" Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag, ss. 19: Høyskoleforlaget Almås, Elsa, & Benestad, Esben Esther Pirelli. (2004). NORWAY The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexology, ss. 14: Continuum. Benestad, Esben Esther Pirelli. (2004). Penisatlas: Dinamo forlag. Benestad, Esben Esther Pirelli, & Almås, Elsa. (2004). Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Del I: Teoretisk bakgrunn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41 (1), ss. 2-9.

10 Nedsatt funksjonsevne 2014 Skattum, Håvard. (2014). Personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet : en underutnyttet ressurs? : Universitet i Agder / University of Wasvik, Tora Mathea. (2014). Å bryte et mønster: med Downs syndrom i vanlig jobb: hvilke faktorer har betydning for om mennesker med Downs syndrom kan delta i det ordinære arbeidslivet? Kristiansand: Universitetet i Zamore, Stephen. (2014). Motivations for business start-up: are there any differences between disabled and nondisabled people? 2013 Flensner, Gullvi, Landtblom, Anne-Marie, Soderhamn, Olle, & Ek, Anna-Christina. (2013). Work capacity and healthrelated quality of life among individuals with multiple sclerosis reduced by fatigue: a cross-sectional study.(research article). BMC Public Health, 13,ss Stendal, Karen. (2013). Virtual world affordances for people with lifelong disability. (Grad), University of Agder, Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Information Systems, 2012 Beisland, Leif Atle, & Mersland, Roy. (2012). The use of microfinance services among economically active disabled people: Evidence from Uganda. doi: /jid.1720 Hidle, Kari-Mette Walmann. (2012). Trenger familier som venter barn med Downs et særlig vern?, 6-7. Johnsen, Reidunn Tyssen, Fegran, Liv, & Kristoffersen, Kjell. (2012). Hverdagslivet til foreldre som har barn med utviklingsmessige funksjonshemninger. Vaksdal, Torunn, Røkke, Camilla Midtbøen. (2012). Hold min hånd, men slipp den i tide: studenter og hjelpeapparatets erfaringer, om utfordringer psykiske lidelser medfører i studiehverdagen Bwire, Flavia Nakabuye, Mukasa, George, & Mersland, Roy. (2009). Access to mainstream microfinance services for persons with disabilities lessons learned from Uganda. Simonhjell, Nora, Stendal, Karen, Molka-Danielsen, Judith Ann, & Balandin, Susan. (2007). Tiresias-project Workshop. Virtual worlds : a new opportunity for people with lifelong disabilities, 33rd Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Aalborg, Denmark. Olsen, Torunn S, Jentoft, Nina, Kvåle, Gro, Olsen, Torunn S, Jentoft, Nina, & Kvåle, Gro. (2006). Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede. Suksesskriterier i reaktiviseringsarbeidet Arbeid, velferd og samfunn, Vol. 23, ss : Arbeids- og velferdsdirektoratet. Olsen, Torunn S. (2004). Inkluderende arbeidsliv - for hvem? Del 1: Sysselsetting av arbeidstakere med redusert funksjonsevne sett fra et utvalg av virksomheter: Trygdeetatens Arbeidslivssenter i Vest-

Tematisk forskningsoversikt

Tematisk forskningsoversikt Tematisk forskningsoversikt Denne forskningsoversikten er delt opp i følgende fire hovedtemaer: Kjønnslikestilling, etnisitet, LHBT og nedsattfunksjonsevne. Frist for å legge ut forskningsbidrag på Cristin

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

http://forskdok.bibsys.no/forskdok/action/listerhentpub?id=1225273277411&fo rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift

http://forskdok.bibsys.no/forskdok/action/listerhentpub?id=1225273277411&fo rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift Oversikt over FoU-resultater 2008 http://forskdok.bibsys.no/forskdok/action/listerhentpub?id=1225273277411&fo rmat= Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 1 Publikasjonsform:

Detaljer

Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland

Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland - nr. 4 Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland LOTTE SELSING (red.) Stavanger 2005 AmS-NETT 4 Arkeologisk museum i Stavanger Museum of Archaeology, Stavanger Redaksjon/Editorial office:

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN

FORSKNINGSAKTIVITETEN FORSKNINGSAKTIVITETEN ved Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk 2012 Forord Årsrapporten viser forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 2012. Rapporten bygger på publikasjoner som

Detaljer

Integreringskart 2008

Integreringskart 2008 IMDi-rapport 6-2008 Integreringskart 2008 Tvangsekteskap en kunnskapsstatus Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Summary...12 Ekteskap og personforståelse...20 Av Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi,

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives

INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH SCIENTIFIC STAFF. The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH The Institute for Social Research (ISF) is an independent foundation whose primary objectives are: To promote the study and understanding of social structures and social change,

Detaljer

Praksisfellesskap innvandrerungdom erfarer i møte med videregående skole

Praksisfellesskap innvandrerungdom erfarer i møte med videregående skole Utbildning & Demokrati 2013, vol 22, nr 2, 59 80 Praksisfellesskap innvandrerungdom erfarer i møte med videregående skole Vibeke Solbue This article examines how immigrant youths from non-western countries

Detaljer

Rokkansenteret. One Landscape Differing Eyes. The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape.

Rokkansenteret. One Landscape Differing Eyes. The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape. One Landscape Differing Eyes The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape Knut Grove Rokkansenteret stein rokkan centre for social studies Working Paper 15-2008 The Stein Rokkan

Detaljer

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 2 05 Barneverntjenestens hverdag Nye rapporter Forskning og formidling Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

Årsrapport. for. Geografisk Institutt

Årsrapport. for. Geografisk Institutt NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET, NTNU. Fakultet for Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse Årsrapport for Geografisk Institutt 2006 1 Innledning 2 Nekrolog Anders Löfgren. 3-5 1 Personaloversikt

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner?

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET Er jeg interessert i fagområdet? Hva kommer det til å koste av tid og krefter? Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? Er jeg god nok? Hva slags medstudenter og

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Lisbeth Iglum Rønhovde og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010

Lisbeth Iglum Rønhovde og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet ungdom i NORART og BIBSYS på årstallene 2009 og 2010. Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og Norden.

Detaljer

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition DEN 8. NORDISKE KONGRESS I FAMILIETERAPI The 8 th Nordic Family Therapy Congress BERGEN 27. 30. AUGUST

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

SIFO Statens institutt for forbruksforskning

SIFO Statens institutt for forbruksforskning SIFOÅrsmelding 2 6 Direktøren har ordet Forbruksforskningens familietre Forbruksforskningen har sterk forankring i praksis gjennom husstellære og home economics. Tidsskriftet International Journal of

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt forskning 02 10 Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt 1 fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo sissel.seim@sam.hio.no

Detaljer

Learning regions of Norway a Prakut project

Learning regions of Norway a Prakut project Learning regions of Norway a Prakut project RAPPORT projektstatus oktober 2013 A collaboration between: University of Agder, University of Tromsø, University College of Hedmark, Lærende regioner: Styrings-

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder

Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder Årsrapport for MULTIKUL 2013 Universitetet i Agder Kjære leser Her presenterer vi den tredje årsmeldingen for UiAs forskningssatsing Multimodalitet og kulturendring (MULTIKUL). 2013 har vært et år med

Detaljer

Women united no. 3-2012. Kvinners politiske deltakelse

Women united no. 3-2012. Kvinners politiske deltakelse 1 Women united no. 3-2012 Kvinners politiske deltakelse 2 Daglig leder har ordet Daglig leders hjørne Forsidefoto: Torstein Grude, film Gulabi Gang Kvinner Sammen kommer ut fire ganger i året. Abonnementet

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer