Tematisk forskningsoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tematisk forskningsoversikt"

Transkript

1 Tematisk forskningsoversikt Denne forskningsoversikten er delt opp i følgende fire hovedtemaer: Kjønnslikestilling, etnisitet, LHBT og nedsattfunksjonsevne. Frist for å legge ut forskningsbidrag på Cristin for 2014 er i mars Listen er derfor ikke fullstendig, men oppdateres jevnlig på vår nettside. Kjønnslikestilling 2014 Arntzen, May Christine, & Hasnes, Åshild. (2014). Menn i pleieyrker : kjønnsforskjeller i jobbavgang blant pleiere i helse- og omsorgssektoren: Universitet i Agder / Evensen, Hanne Elisabeth Lunde. (2014). Norske middelalderballaders maskuline mangfold : en kjønnsteoretisk studie: Universitetet i Agder; Evensen, Hanne Elisabeth Lunde. (2014). Norske middelalderballaders maskuline mangfold: en kjønnsteoretisk studie. Kristiansand: Helland, Andrea. (2014). Moderne mødre- om foreningen av arbeids- og familieliv. Kristiansand: Universitet i Agder / University of Agder. Jonassen, Nancy, (2014). "Jeg har tatt av meg silkehanskene": en kvalitativ studies av fire kvinners erfaringer og opplevelser med å arbeide på mannsdominerte arbeidsplasser. Kristiansand: Lind, Ingjerd. (2014). Hvordan virker deltid inn på vårt arbeidsmiljø og tjenestekvalitet på en sengepost ved vårt sykehus? : Universitetet i Agder; Nabayinda, Josephine. (2014). Microfinance and women empowerment : to what extent has access to loans led to a change in gender responsibilities at the household level: a case study of women in Ddwaniiro sub county-rakai district of Uganda: Universitet i Agder / Rohde, Gudrun, Berg, Kari, & Haugeberg, Glenn. (2014). Perceived effects of health status on sexual activity in women and men older than 50. Health and Quality of Life Outcomes 2014, 12 (43). Sannes, Linn Jeanette, & Universitetet i, Agder. (2014). "Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt": en kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening. Kristiansand: Shneor, Rotem, & Jenssen, Jan Inge. (2014). Gender and entrepreneurial intentions: Praeger Publishing. Vogsland, H. K. (2014). Lav fertilitet i Europa og forskjeller mellom europeiske land. Kristiansand: Universitet i Agder / Vogsland, Hanne Kristine. (2014). Lav fertilitet i Europa og forskjeller mellom europeiske land: Universitet i Agder / University of Agder Aase, Camilla Carlsen. (2013). The voices of the invisible girls : reintegration of former female child soldiers in Burundi: Universitetet i Agder ; D'Espallier, Bert, Guerin, Isabelle, & Mersland, Roy. (2013). Gender bias in microfinance. Paper reprinted from Journal of Development Studies. Hegertun, Ingrid Elise Amelie, Gundersen, Kristin Marie Sulheim, Kleppa, Elisabeth, Zulu, Siphosenkosi Gift, Gundersen, Svein Gunnar, Taylor, Myra, Kjetland, Eyrun Floerecke. (2013). S-haematobium as a common cause of genital morbidity in girls: A cross-sectional study of children in South Africa. Plos Neglected Tropical Diseases. doi: /journal.pntd Hilsen, Marit, te Velde, Saskia J., Bere, Elling, & Brug, Johannes. (2013). Predictors and mediators of differences in soft drinks consumption according to gender and plans of further education among Norwegian secondary-school children. Public health nutrition, 16 (7), ss doi: /S Johansen, Venke Frederike, Andrews, Therese Marie, Haukanes, Haldis, & Lilleaas, Ulla-Britt. (2013). Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 21 (2), ss doi:

2 Linda Velure, Olsen. (2013). Kjønnstradisjonelle valg i yrkesfaglig opplæring : en studie av kjønnsforståelser og holdninger til likestilling hos yrkesfagelever på Agder: Universitetet i Agder; Mellingen, Helle Ingeborg, & Universitetet i, Agder. (2013). Fra smertespråk til lykkenormativitet: kjønn, seksualitet og religiøs identitet i et performativitetsperspektiv. (Grad), Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Kristiansand. Olsen, Torunn Skåltveit, Amble, Nina, & Magnussen, May-Linda. (2013). Kvinners deltid og likestilling på Agder Likestilling Kunnskap og innovasjon på Agder. (ss ): Portal forlag. Stousland, H og Witsø, H. (2013). Hva mener dere med likestilling, da?: overføring av kunnskap om likestilling mellom kjønn i spenningsfeltet mellom ord og handling. Kristiansand: Portal forlag. Østby, Torhild, & Universitetet i, Agder. (2013). Lekende fellesskap i hele barnehagen!: hvordan kan barnehagen endre sin pedagogiske praksis i retning av et mer anerkjennende, inkluderende og lekende miljø? Kristiansand: Universitetet i Agder Aasebø, Turid Skarre. (2012). 'Litt forskjell på hvordan folk tar ansvar, da': Veier til voksenhet i en pedagogisk kontekst. Norsk pedagogisk tidsskrift. Aguirre, Rocìo Azurduy. (2012). Women's empowerment and education in Quechua communities in Villa Charcas, Chuquisaca, Bolivia: Universitetet i Agder; Andersen, Elin Thorvik. (2012). "A second chance": en kvalitativ studie av mødre som har blitt fulgt opp av Forsterket helsestasjon. Grimstad: Bønnhoff, Heidi E. D. (2012). På leting etter et ansikt : om selvbiografiske perspektiver på å ha en mor eller far med alkoholproblemer: Universitetet i Agder / Dhimal, Suman. (2012). The Significance of women's participation in community forest sustainable management: a case study of Shikharpur community forest, Hokse VDC-3. Kavre district, Nepal. Kristiansand: Gilhuus, Marit Trandum, & Steen, June Jacobsen. (2012). Traditional and professional birth attendants influence on womens decisions of birth place and type of birth assistance : a qualitative study in Tanga District, Tanzania. Nordisk Sygeplejeforskning. Hustad, Eli, Arntzen Bechina, Aurilla Aurelie, Johansen, Venke Frederike, Andrews, Therese Marie, Haukanes, Haldis, & Lilleaas, Ulla-Britt. (2012). Knowledge Lunch: Factors preventing women in science to advance Symbols and meanings in breast cancer awareness campaigns. Paper presented at the Women and Science, Kristiansand. Workshop Mykland, Siri Karine. (2012). Kyss meg, nokon!: kjønn og identitet i Ingelin Røsslands forfatterskap. Kristiansand: Universitetet i Agder. Raen, Audun. (2012). Fra pøbel til skolelys og fra skolelys til lei: endringsprosesser mellom anti-skolske og pro-skolske maskulinitetskonstruksjoner blant gutter i videregående skole. Kristiansand: Skreslett, Tove Marie. (2012). Congolese rape victims' struggles for recognition: what can be done to challenge this reality? Kristiansand: Taha, Sherin Gamaleldin Ahmed. (2012). The effectiveness of microcredit programmes on alleviating poverty and empowering women in Cairo, Egypt. Kristiansand: Westergren, Thomas, & Lilleaas, Ulla-britt. (2012). Adolescent boys with asthma a pilot study on embodied gendered habits. Journal of Multidisciplinary Healthcare, ss 289. doi: /JMDH.S Ege, Therese. (2011). Konstituering av kjønn i offentlige virkemidler: i forhold til kvinnelig entreprenørskap. Kristiansand: Eriksen, Roy Tommy. (2011). Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie: Den Sidste Gjest (1910). Nordlit. Fæster - Granhaug, Ingrid. (2011). Tvangsekteskap : en kvalitativ studie : "hvilke opplevelser og erfaringer har mennesker som har vært utsatt for tvangsekteskap eller har opplevd trusler om tvangsekteskap?": Universitetet i Agder / University of Agder. Grevholm, Barbro, & Grevholm, Barbro. (2011). Jenter veljer ikke matematikk. The gender perspective in mathematics education research, 1. Institutt for matematiske fag. Gundersen, Ulla Bjørg. (2011). Kvinner i rederinæringene- eierskap og autonomi Kristiansand: Haugen, Silje. (2011). Jeg klarer meg : en analyse av det kompliserte mor-datter-forhold i moderne barne og ungdomslitteratur: Universitetet i Agder; Lien, Marianne Inez, & Lilleaas, Ulla-Britt. (2011). Menn og kreft. Om boken Strålekameratene. Kjønn og utdanningsvalg. Konferanse for skolerådgivere. Mezit, Lelja. (2011). Language, gender and religion : an investigation into some genderspecific issues in religious texts and the impact of language on the role of woman injudaism, christianity and islam: Universitetet i Agder;

3 Solvang, Anne Lin. (2011). Hvordan kan deltidsarbeid ha innvirkning på kompetanseutviklingen hos sykepleiere? : Universitetet i Agder / Tøge, Anne Grete. (2011). Geografisk variasjon i fedres bruk av foreldrepermisjon. Kristiansand: 2010 Aikins, Lydia. (2010). Female health and development: a case study regarding a maternal health scheme in Ghana. Kristiansand: Berge, Borghild, & Milsom, Christina Ann Swan. (2010). Displaced sexuality : a study of gender relations and sexual genderbased violence in the context of displacement in northern Uganda: Universitetet i Agder, Jada, Edward. (2010). Has income generating activities and social mobilization among rural women led to greater economic independence, development, and improved status?: a case study of a local NGO (TEWPA) in post conflict situation in north-east Uganda. Kristiansand: Magnussen, May-Linda, & Repstad, Pål. (2010). Religion og likestilling mellom kvinner og menn Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, ss : Universitetsforlaget. Mellingen, Helle Ingeborg. (2010). Biologi og likestilling. Fædrelandsvennen, 2-3. Sagatun, Solveig. (2010). Banebrytende om jenters vold Sidsel Natland: Volden, horen og vennskapet. Fortellinger om unge jenters voldsbruk. - en kulturanalyse. Tapir Akademisk forlag, Trondheim Fontene forskning, 1, 4. Semyalo, Viola Bwanika Namazzi Susan. (2010). The effects of poverty on child health in relation to the socioeconomic status of mothers: a case study of Nakawe divison, Kampala district, Uganda. Kristiansand: 2009 Aasebø, Turid Skarre. (2009). Om å bli rett type jente - ekte eller tilgjort, strebersk eller støyende School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students' relationship to school, Buletine 22, ss Ariyarathne, Nisanka Sanjeewani. (2009). How does the conflict influence the development and the situation of women in Trincomalee district, Sri Lanka? Kristiansand: Dale, Kristin. (2009). Household skills and low wages. Journal of the European Society for Population Economics (ESPE), 22 (4), ss doi: /s Drange, Eli-Marie D., Hasund, Ingrid Kristine, & Stenstrøm, Anna-Brita. (2009). Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. "Your mum!": Teenagers' swearing by mother in English, Spanish and Norwegian i Stephen Dobson, Astrid Birgitte Eggen & Kari Smith (red.) Vol. 19: Gyldendal Akademisk. Farstad, Per Kjetil, & Hellang, Bente Velle. (2009). Lutt, Galant Musikk. Mellomalderkvinner i ei mannsverd - eit døme frå balladediktinga, Maal og Minne, ss. 1-22: Samlaget. Goodchild, Simon, Grevholm, Barbro, Gregoric, Aleksandra, Oxelheim, Lars, Randøy, Trond, & Thomsen, Steen. (2009). An Exploratory Study of Mathematics Test Results: What is the Gender Effect? HOW DIVERSE CAN YOU GET? GENDER QUOTAS AND THE DIVERSITY OF NORDIC BOARDS. International Journal of Science and Mathematics Education, 7 (1), ss Pedersen, Marianne. (2009). Meningsskaping i kortprosateksten " Min fars skritt over gulvet" : sett i lys av systemisk-funksjonell lingvistikk: Universitetet i Agder, Sudiyanti, Sudiyanti. (2009). Predicting women purchase intention for green food products in Indonesia. Kristiansand: 2008 Aasebø, Turid Skarre, & Aasebø, Turid Skarre. (2008). Kønnede kundskabsforhandlinger i klasseværelset. Medieinfisert barnekultur - omnipotente helter og hverdagslige heltinner. Dansk pædagogisk tidsskrift (2), ss Andrews, Therese Marie, & Johansen, Venke Frederike. (2008). Likestillingsideologi i kroppsøvingsfaget. Tematisering av kjønn i planer og praksis. Nordisk Pedagogik, 28 (2), ss Langås, Unni. (2008). Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter. Tidsskrift for kjønnsforskning (4), ss Lilleaas, Ulla-Britt. (2008). Den sosiale kroppen The Social Body. Tidsskrift for Sygeplejeforskning (3), ss Mikalsen, Nina. (2008). Om å konstruere kvinner i Sigurd Hoels En dag i oktober: Universitetet i Agder : Nernes, Linda Kristin. (2008). Mannen mellom tradisjon og modernitet : representasjon av maskulinitet i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula: Universitetet i Agder : Sagatun, Solveig. (2008). Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre: Universitetsforlaget. Seljestad, Tove. (2008). Likestilling, likestillingspolitikk og kjønnsroller : en tilpasning til den maskuline dominans? : Universitetet i Agder ;

4 2007 Berg, Laila Nordstrand. (2007). Tilpasninger og erfaringer i lederrolla i sykehus: Høgskolen i Agder ; Agder University College. Grevholm, Barbro. (2007). Critical networking for Women and mathematics: An intervention project in Sweden Kvinnor och matematik. Konferens den juni 2005 (ss. 3-32): Umeå universitet. Grevholm, Barbro, & Goodchild, Simon. (2007). Achievement in mathematics in Norway from a gender perspective Kvinnor och matematik. Konferens den juni 2005 (ss ): Umeå universitet. Jensen, Magnus Thunes. (2007). Ei biologisk ulykke : maskulinitetskonstruksjoner og kjønnsideologi i Grethe Nestors roman Kryp: Høgskolen i Agder ; Agder University College. Konadu, Akosua, Biney-Assan, Araba Bo. (2007). The role of microfinance in the empowerment of women: an example of Sinapi Aba Trust, Offinso Branch-Ghana. Kristiansand: Leland, Sigrid. (2007). Jenter på Agder : på vei mot nye kvinneroller? : Høgskolen i Agder ; Agder University College. Morthaugen, Gro Johanna. (2007). Between good end evil: on the moral ambiguity in "Buffy and the vampire slayer": Høgskolen i Agder ; Agder University College. Nyhus, Ellen Katrine, Pons, Empar, Polic, Marko, Bajec, Bostjan, & Komidar, Luka. (2007). Psychological capital and wages: Effects of locus of control, future orientation and the Big-Five personality traits Values and Economy. Preceedings of the 32nd IAREP Conference (ss ): Filozoeska Fakulteta. Sagatun, Solveig, & Seland, Bjørg. (2007). NÆROMSORGSØR En evaluering av et hjemmebasert tiltak for jenter i alderen år. Bedehusets kjønnsregime Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt, ss. 98: Universitetet i Kristiansand. Jon P. Knudsen og Hege Skjeie (red.), Høyskoleforlaget. Seiler, Stephen, de Koning, Jos, & Foster, Carl. (2007). The Fall and Rise of the Gender Difference in Elite Anaerobic Performance Medicine & Science in Sports & Exercise, 39 (3), ss Slettan, Svein. (2007). Kjønn i bilete om Harald Rosenløw Eegs Filter. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, 94 (3),ss Slettan, Svein. (2007). Male in the Dark: The Gothic and Masculinity in Harald Rosenløw Eeg's 'Inside Out' and 'All the Doves' Expectations and Experiences: Children, Childhood & Children's Literature, ss : Pied Piper Publishing. Østensen, Marianne. (2007). The silencing of women in westerns: a psychoanlytic, lacanian, and feminist approach. Kristiansand: 2006 Bjarnar, Stine Jørgensen. (2006). Narrative entrapments in the novels of J.M. Coetzee: a postmodern feminist reading of his three female narrating personas. Kristiansand: Bortne, Steinar. (2006). Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet: Høgskolen i Agder ; Agder University College. Fuglestad, Anne Berit, & Gjellstad, Melissa. (2006). IKT verktøy i matematikk: Gutters og jenters valg og holdninger. Amplification through Simplification: Picturing Family Histories. Skriftserie Konferanserapport nr 4, ss. 13. Chicago, Illinois, USA: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Grevholm, Barbro, & Grevholm, Barbro. (2006). The gender perspective in mathematics education research. Vad händer inom forskning rörande genus och matematik? Några observationer och reflektioner om aktuella trender Kjönn, matematikk og teknikk. Hva skjer når de bringes sammen? Tine Wedege (red.), ss Göteborgs universitet: Nasjonalt senter for matematikk i oppläringen. Hamm, Christine. (2006). "Sjælemalerier" Amalie Skram leser Albertine. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, 106 (3), ss Jahr, Ernst Håkon. (2006). Clara Holst - kvinnelig pionér i akademia i Norge: Novus Forlag. Letnes, Ole, & Lien, Marianne Inez. (2006). Male bosses and female staff: cultural perspectives on gender inequity in the international office. Tingstveit, Maiken Heck. (2006). Kvinner på topp : hvem er de og hvordan har de kommet seg dit? : Høgskolen i Agder ; Agder University College Aasebø, Turid Skarre, & Melhuus, E. Cathrine. (2005). Rom for barn - rom for kunnskap. Kropp, kjønn, vennskap og medier som pedagogiske utfordringer: Fagbokforlaget. Eriksen, Roy. (2005). Med kropp og sjel. Kroppens konstruksjoner i sonettetradisjonen Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til til idag. Unni Langås (red.), ss. 17: Høyskoleforlaget. Hasund, Ingrid Kristine, & Stenström, Anna-Brita. (2005). Conflict talk: A comparison of the verbal disputes between adolescent females in two corpora Corpus Linguistics: Readings in a Widening Discipline, ss : Continuum. Klausen, Finn Erik. (2005). THE MALE GENITALIA OF THE FAMILY ATEMNIDAE (PSEUDOSCORPIONES). The journal of arachnology, 33, ss

5 Langås, Unni. (2005). Challenging Gender Norms. Ibsen's Nora Revisited. NIKK magasin, 4-6. Langås, Unni. (2005). What did Nora do? thinking gender with A doll's house. Ibsen Studies, V. 5, no. 2, ss Slettan, Svein. (2005). Maskulinitet under press. Ei linje gjennom Arne Berggrens ungdomsbøker Årboka Litteratur for barn og unge 2005, ss : Det Norske Samlaget. Tønnessen, Elise Seip. (2005). Pippi og andre sterke jenter. Institutt for nordisk og mediefag. Tønnessen, Elise Seip, & Tønnessen, Elise Seip. (2005). Mediedrømmer for gutter og jenter. Mediefascinasjoner og kjønn Den 17. nordiske medieforskerkonference. Aalborg Universitet Aasebø, Turid Skarre. (2004). Fiksjonsfigurer i fri flyt. Barnehagen: Tidsskrift for barnehagefolk, 6, Dale, Kristin. (2004). Bookreview: "Mary Daly, The Gender Division of Welfare: The Impacts of the British and German Welfare States", 10, Hamm, Christine. (2004). Kropp og melodrama i Sigrid Undsets nåtidsroman "Den trofaste hustru" Kropp og litteratur. En artikkelsamling. Foreløpig manus: Unni Langås. Langås, Unni. (2004). Gender, Power, Poetry: The Example of Eldrid Lunden Gender - Power - Text. Nordic Culture in the Twentieth Century, ss : Norvik Press. Langås, Unni. (2004). The Impact of Nora: Performing Gender with Butler and Ibsen The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Genderin Twentieth-Century Texts, ss : Södertörn Academic Studies. Tønnessen, Elise Seip. (2004). Beauties and beasts. Deconstructing gender in popular TV culture. Book review of Wencke Mühleisens: Kjønn og sex på TV; norske medier i postfeminismens tid, Langås, Unni. (2003). The Struggle for the Body. Hysteria and Rebellion in Amalie Skram's Novel Professor Hieronimus. 75(1),ss Aasebø, Turid Skarre. (2002). Kjønn - en saga blott? Å snakke om kjønn i lys av nyere kjønnsteori. Norsk pedagogisk tidsskrift(02.mar),ss Bachke, Carl Christian, Sævareid, Hans Inge, & Benestad, Esben Esther Pirell. (2002). Public or Private Curative Care? A Study of Users' Preferences in Urban Tanzania. From gender dysphoria to gender euphoria: An assisted journey De la dysphorie de genre à l?euphorie de genre : un voyage d'accompagnement. 14(1),ss doi: Lande, Gunvor, & Meistad, Tore. (2002). Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan The Vision of Like-worthiness. The Ecumenical Decade Churches in Solidarity with Women in El Salvador and Norway, Kenya and Japan. Kristendommens historie: En innføring: Arcus förlag. Høyskoleforlaget / Nordic Academic Press. Seland, Bjørg. (2002). Bedehusets kjønnsregime Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt, ss : Jon P. Knudsen og Hege Skjeie (red.), Høyskoleforlaget Dale, Kristin. (2001). Rengjøringshjelp: makt eller økonomi? Tidsskrift for samfunnsforskning, 42 (3), ss Håland, Kjell Erling. (2001). IT-kunnskapene m.m. til studentene ved Studiet i IT og informasjonssystemer ved opptakene : Institutt for informasjonsvitenskap Dale, Kristin. (2000). Book review: "Gender and Economics: A European Perspective", by A.Geske Dijkstra and Janneke Plantenga (eds.),london, Routledge, Feminist Economics, 6, Grythe, Jon. (2000). Fedrene har ordet! - om fedres syn på egen deltakelse i foreldresamarbeidet i barnehagen, ss. 95: Høgskolen i Agder. Inntjore, Hilde. (2000). Nonneseter, et middelalderkloster i Oslo: Høgskolen i Agder.

6 Jomaas, Kari-Mette Kihle, & Gjerstad, Liv Sunnanå. (2000). Hvordan blir kjønnsperspektivet ivaretatt i politiske beslutninger relatert til helse? En undersøkelse av offentlige helsedokumenter i Norge Egen publikasjon, ss. 1-6: Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg, Sverige Grythe, Jon. (1999). Jo mere vi er sammen... - om fedres deltakelse i foreldresamarbeidet i barnehagen, ss. 43: Høgskolen i Agder. Håland, Kjell. (1999). Rekruttering av kvinner til IT-studier ved de statlige høgskolene: Institutt for informasjonsvitenskap. Langås, Unni. (1999). Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap : Aschehoug & Co. Grythe, Jon. (1998). Fedre i barnehagen? - det glemte kjønn eller likeverdige samarbeidspartnere? ss. 100: Høgskolen i Agder. Langås, Unni. (1998). Kvinnelitteraturhistorier. Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur: Høgskolen i Agder. Seiler, Stephen, Spirduso, Waneen W., & Martin, James C. (1998). Gender differences in rowing performance and power with aging. 30 (1), ss Stølen, Jan A. (1998). Gender in Development. Report from a workshop at Bandarawela August 27-29, 1998: Moneragala District Integrated Rural Development Programme. Jensen, Elisabeth Møller, Langås, Unni, Larsson, Lisbeth, Mai, Anne-Marie, Richard, Anne Birgitte, & Schottenius, Maria. (1997). Som en blå bølge. Om Eldrid Lunden Nordisk kvindelitteraturhistorie. Bind 4. På jorden , ss : Munksgaard-Rosinante. Møller Jensen, Elisabeth, Langås, Unni, Larsson, Lisbeth, Mai, Anne-Marie, Richard, Anne Birgitte, & Schottenius, Maria. (1997). Nordisk kvindelitteraturhistorie, bind fire. På jorden : Munksgaard-Rosinante. Etnisitet 2014 Hansen, Dag Ottar Leithe, & Universitetet i, Agder. (2014). Demokratisk ledelse og interkulturell kompetanse: "vi lever i en lykkeboble". Kristiansand: D.O.L. Hansen. Taibo, Yilma Edit. (2014). Tiltak for å øke mangfoldet i ledelse: - hvorfor lykkes enkelte mens andre ikke lykkes? Kristiansand: 2013 Apelseth, Frida Hansen. (2013). The Roma people: the effects of discrimination on living standards, a case study of Kristiansand, Norway. Kristiansand: Attestog, Targeir, & Kukulage, Samangi Perera. (2013). Mapping extremist forums using text mining: Universitetet i Agder / Derviskadic, Indira. (2013). Flerkulturelle familier i møte med barnevernets undersøkelse: erfaringer, muligheter og utfordringer. Kristiansand: Ebrahimian, Shervin. (2013). Et inkluderende miljø i en flerkulturell klasse: et fokus på lærerens ansvar og oppgaver. Kristiansand: Kiil, Hanne, & Tønnessen, Elise Seip. (2013). Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst mulighet for en ny identitet? doi: /clr.v36i Moseid, Siri Marte. (2013). Kva med oss?: hvordan se annerledes ut, og vokse opp i et hovedsakelig etnisk norsk miljø? Grimstad: 2012 Campos-Betancur, Paola Andrea. (2012). Innvandrere og høyere utdanning, en annen side av historie: en kvalitativ undersøkelse om innvandrere som har valgt å ta høyere utdanning i Norge, deres forklaring av valget og forventningene de har til valget. Kristiansand: Jenum, Anne Karen, Mørkrid, Kjersti, Sletner, Line, Vangen, Siri, Torper, Johan, Nakstad, Britt,... Birkeland, Kåre I. (2012). Impact of ethnicity on gestational diabetes identified with the WHO and the modified International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria: a population-based cohort study. European Journal of Endocrinology, 166(2),ss doi:

7 Mensah, Esi Akyere. (2012). The saga of the returnee: exploring the implication of involuntary return migration, for development. A case study of the reintegration process for ghanaian migrant workers from Libya. Kristiansand: 2011 Fæster-Granhaug, Ingrid, (2011). Tvangsekteskap: en kvalitativ studie : "hvilke opplevelser og erfaringer har mennesker som har vært utsatt for tvangsekteskap eller har opplevd trusler om tvangsekteskap?". Grimstad: 2009 Ahmadi, Alan. (2009). Mangfoldsledelse i Kristiansand kommune : hvordan oppfattes og anvendes mangfoldsledelse av ledelseni Kristiansand kommune? I hvilken grad er denne oppfattelsenog praksisen i samsvar med mangfoldsledelsesteorier og empirien? : Universitetet i Agder, Anundsen, Lene. (2009). Mange måter å lese på : multifunksjonelle lesepraksiser hos innvandrerforeldre som leser barnebøker: Universitetet i Agder; 2008 Ekelund, Bjørn Z, & Langvik, Eva. (2008). Diversity Icebreaker How to manage diversity processes. Managing Diversity HOW TO HETEROGENIZE TEAMS IN ORDER TO CREATE SELF- AND TEAM KNOWLEDGE (Bjørn Z. Ekelund & Eva Langvik red.). Trondheim: Human Factors Publishing. Ekelund, Bjørn Z, Rydningen, Målfrid, Ekelund, Bjørn Z, & Rydningen, Målfrid. (2008). Diversity Icebreaker. Arbeidsbok. Diversity Icebreaker. Personal Work Book: Human Factors Publishing. Grindheim, Jan Erik, & Lohndal, Terje. (2008). Lost in Translation? European Integration and Language Diversity. Perspectives on European Politics and Society, 9 (4),ss doi: / Mæhle, Natalia, Shneor, Rotem, Ekelund, Bjørn, & Langvik, Eva. (2008). Blue, Red, and Green Consumers and Their Preferences for Brands: Marketing Application of Diversity Icebreaker Diversity Icebreaker: How to Manage Diversity Processes, ss. 22: Human Factors Publishing Bachke, Carl Christian, Hallandvik, Jan Erik, & Hødnebø, Sigrid Melbye. (2007). Å bli rik på opplevelser Evaluering av Ferie for alle et tilbud fra Røde Kors i Aust-Agder: 2006 Aasebø, Turid Skarre. (2006). School achievements: how social structures and cultural discourses are negotiated in students' relationship to school Hidden Dimensions of Education (ss. 10): Waxmann Verlag. Eide, Magnus. (2006). Ikke-vestlige innvandrere deltar sjeldnere enn etniske nordmenn i valg, hvorfor er det slik? Kristiansand: Rafste, Elisabeth Tallaksen, Sætre, Tove Pemmer, Sætre, Tove Pemmer, & Rambø, Gro-Renée. (2006). Skolebiblioteket -stedet for ålære mer. Skolebiblioteket i didaktisk perspektiv. Et undervisningsopplegg for allmennlærerutdanningen. "Alle kan jo norsk" - noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen, ss. 15: Høgskolen i Agder Maagerø, Eva. (2002). Minoritetsspråk i Norden. Milano, Italia. Gjesteforelesning retrieved from Skjølberg, Katja. (2001). Etnisk mangfold, legitimitet og konflikt: Mønstre i vesteuropeisk separatisme Ethnic Pluralism, Legitimacy and Conflict: West-European Separatism Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 17(3),ss

8 Lyngvi, Marianne Sigurdson. (1999). Etnisk identitet - viktig i samarbeidet foreldre og førskolelærere. Utenlandsadopterte barn i barnehagen, Lyngvi, Marianne Sigurdson. (1994). Noe er forskjellig - og det er o.k.! Utenlandsadopterte barn - etnisk identitet, Tveiten, Oddgeir. (1991). Moralen, media, virkeligheten og "de andre": Ottar Brox og norsk rasismedebatt, Nr. 4. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) 2014 Staupe - Delgado, Reidar. (2014). Discrimination as a development barrier : possible effects of discrimination and fear of discrimination on sexual minorities: a capabilities approach to development perspective: Universitet i Agder / 2013 Hidle, Kari Mette Walmann. (2013). En statlig norm for livsfortolkning : en analyse av debatten om "Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement: Universitetet i Agder / Hidle, Kari-Mette Walmann, & Hidle, Kari-Mette Walmann. (2013). En statlig norm for livsfortolkning. En analyse av debatten om "felles ekteskapslov for heterofile og homofile par" ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement. En statlig norm for livsfortolkning. Utdrag Nordisk Systematiker Konferanse: 2009 Aasebø, Turid Skarre, & Almås, Elsa. (2009, ). Om å bli rett type jente - ekte eller tilgjort, strebersk eller støyende. The discourse of subjectivity, 22, Benestad, Esben Esther Pirelli. (2008). En kulturell konstruksjon. Dagens medisin, 1. Langås, Unni. (2008). Kjønnets materialitet eller materialitetens kjønn? En diskusjon av Judith Butlers Bodies that Matter. Tidsskrift for kjønnsforskning (4), ss Langås, Unni. (2008). Vennskap, intimitet og erotiske relasjoner mellom kvinner. Om "Jenny" av Sigrid Undset og "Det hendte ingenting" av Ebba Haslund Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger, ss. 17: Tapir Akademisk Forlag Almaas, E., & Giami, A. (2006). Sexology as a challenge to the health care system: the Norwegian version. Sexologies, 15 (1), ss doi: /j.sexol Hovland, Olav Johannes, & Nyhuus, Gerd Bodin. (2005). Behov for sosial kontakt og å være alene. Seksualitet Grunnleggende behov, ss. 20: Høyskoleforlaget. Waage, Lars Rune. (2005). Fantastikk og seksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder" Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag, ss. 19: Høyskoleforlaget Almås, Elsa, & Benestad, Esben Esther Pirelli. (2004). NORWAY The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexology, ss. 14: Continuum. Benestad, Esben Esther Pirelli. (2004). Penisatlas: Dinamo forlag.

9 Benestad, Esben Esther Pirelli, & Almås, Elsa. (2004). Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Del I: Teoretisk bakgrunn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41 (1), ss Nedsatt funksjonsevne 2014 Skattum, Håvard. (2014). Personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet : en underutnyttet ressurs? : Universitet i Agder / Wasvik, Tora Mathea. (2014). Å bryte et mønster: med Downs syndrom i vanlig jobb: hvilke faktorer har betydning for om mennesker med Downs syndrom kan delta i det ordinære arbeidslivet? Kristiansand: Zamore, Stephen. (2014). Motivations for business start-up: are there any differences between disabled and non-disabled people? Kristiansand: 2013 Flensner, Gullvi, Landtblom, Anne-Marie, Soderhamn, Olle, & Ek, Anna-Christina. (2013). Work capacity and health-related quality of life among individuals with multiple sclerosis reduced by fatigue: a cross-sectional study.(research article). BMC Public Health, 13,ss Stendal, Karen. (2013). Virtual world affordances for people with lifelong disability. (Grad), University of Agder, Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Information Systems, Kristiansand: 2012 Beisland, Leif Atle, & Mersland, Roy. (2012). The use of microfinance services among economically active disabled people: Evidence from Uganda. doi: /jid.1720 Hidle, Kari-Mette Walmann. (2012). Trenger familier som venter barn med Downs et særlig vern?, 6-7. Johnsen, Reidunn Tyssen, Fegran, Liv, & Kristoffersen, Kjell. (2012). Hverdagslivet til foreldre som har barn med utviklingsmessige funksjonshemninger. Vaksdal, Torunn, Røkke, Camilla Midtbøen. (2012). Hold min hånd, men slipp den i tide: studenter og hjelpeapparatets erfaringer, om utfordringer psykiske lidelser medfører i studiehverdagen. Kristiansand: Bwire, Flavia Nakabuye, Mukasa, George, & Mersland, Roy. (2009). Access to mainstream microfinance services for persons with disabilities lessons learned from Uganda. Simonhjell, Nora, Stendal, Karen, Molka-Danielsen, Judith Ann, & Balandin, Susan. (2007). Tiresias-project Workshop. Virtual worlds : a new opportunity for people with lifelong disabilities, 33rd Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Aalborg, Denmark. Olsen, Torunn S, Jentoft, Nina, Kvåle, Gro, Olsen, Torunn S, Jentoft, Nina, & Kvåle, Gro. (2006). Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede. Suksesskriterier i reaktiviseringsarbeidet Arbeid, velferd og samfunn, Vol. 23, ss : Arbeids- og velferdsdirektoratet. Olsen, Torunn S. (2004). Inkluderende arbeidsliv - for hvem? Del 1: Sysselsetting av arbeidstakere med redusert funksjonsevne sett fra et utvalg av virksomheter: Trygdeetatens Arbeidslivssenter i Vest-Agder.

Tematisk forskningsoversikt

Tematisk forskningsoversikt Tematisk forskningsoversikt Frist for å legge ut forskningsbidrag på Cristin for 2014 er i mars 2015. Listen er derfor ikke fullstendig, men oppdateres jevnlig på vår nettside. Kjønnslikestilling 2014

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS November 2015 PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS Tove Pedersen Bergkvist BARN = ELEV = PASIENT= MENNESKE DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Hva forklarer frafall i videregående skoler?

Hva forklarer frafall i videregående skoler? Funn fra bruk av eksperimentelle variabler, personlighetskarakteristikker og familiebakgrunn Ingvild Almås, Alexander Cappelen, Kjell G. Salvanes, Erik Sørensen and Bertil Tungodden Norges Handelshøyskole

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

likestilling 2013 Kunnskap og innovasjon på Agder Regigert av Hanne Stousland og Hilde Witsø

likestilling 2013 Kunnskap og innovasjon på Agder Regigert av Hanne Stousland og Hilde Witsø likestilling 2013 Kunnskap og innovasjon på Agder Regigert av Innhold Innledning 9 del 1 likestilling på agder: inngang Ann-Kristin Olsen Stemmerettsjubileet i Vest-Agder: Feiring og endring 16 Bjarne

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder Små barns vennskap Ingrid Lund, Universitetet i Agder Aller først.. Barnets erfaringer gjennom tilknytning. Nærhet, avstand, varme, kulde, smil, sinne, tålmodighet, utålmodighet, glede, fortvilelse lagres

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Delegert Møtebok Saksgang

Delegert Møtebok Saksgang Delegert Møtebok Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2011 11/2 Arkivsaksnr: 2011/1112 Klassering: 410 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen IDNR 294

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kyrksæterøra Idrettslag Skiavdelinga HJELPEMANNSKAP 2016. Håper alle som skal hjelpe til på kjøkkenet tar med ei sjokoladekake eller lignende.

Kyrksæterøra Idrettslag Skiavdelinga HJELPEMANNSKAP 2016. Håper alle som skal hjelpe til på kjøkkenet tar med ei sjokoladekake eller lignende. HJELPEMANNSKAP 2016 I forbindelse med vinterens arrangementer har vi forsøkt å fordele oppgavene på flest mulig. Vi håper du er villig til å stille opp. Møt opp 1 ½ time før start. Vær oppmerksom på at

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Utdanningskonferansen 17.11.2014 - Sammen om endring Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret UiS 24.11.2014 Læringsmiljøsenteret.no Hovedmål

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Divorce and Young People: Norwegian Research Results

Divorce and Young People: Norwegian Research Results Divorce and Young People: Norwegian Research Results På konferansen Med livet som mønster mønster for livet 18. okt. 2012 Ingunn Størksen Senter for Atferdsforskning Tre tema i presentasjonen 1. Doktoravhandling

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag

Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag Kjønn og estetisk verdsetting: Forhandlinger i norsk litteratur fra 1850 til i dag NOLI252/322/KVIK203 Kjønn og estetikk Forelesning Hamm HF:401 (uke 35-40, 42-47) KURSBESKRIVELSE Hvordan forhandler vi

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

MASTEROPPGAVE SEPTEMBER 2014. Ane Andreassen Grenoble Graduate School of Business

MASTEROPPGAVE SEPTEMBER 2014. Ane Andreassen Grenoble Graduate School of Business MASTEROPPGAVE SEPTEMBER 2014 Ane Andreassen Grenoble Graduate School of Business Bakgrunn Hovedformål: Utforske utenlandske arbeidstakere og deres families kulturtilvenning, og hvilke faktorer de opplevde

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER

DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER DE BESTE GJENNOM ALLE TIDER - KVINNER 60 M - El. tid Pedersen, Isabelle 92 7'60 2013 Innendørs Abrahamsen, Benedicte 93 7'73 2007 Sandven, Åsa 91 8,09 2010 Innendørs Lyngbø, Anne Karin Skutle 63 8,13 1993

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd

Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Sesjon 13 - Naturfag for yrkesfag og bruk av mobil som pedagogisk verktøy Naturfag ute og inne med mobilen som bindeledd Mette Nordby, Universitetet for miljø- og biovitenskap Gerd Jørgensen, Hønefoss

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten Regional konferanse om eldremedisin FLERE AKTIVE ÅR HVA KAN HELSEVESENET BIDRA MED? Anne Norheim, førstelektor

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø

Kulturell kompetanse en tredelt modell. RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Kulturell kompetanse en tredelt modell RKBU Helsefak Universitetet i Tromsø Et teoretisk grunnlag Bygd på Dr.avhandlinga Kontekstuelt barnevern (Saus 1998) Artiklene Cultural competence in child welfare

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Slipp brukerne løs det er PDA!

Slipp brukerne løs det er PDA! Slipp brukerne løs det er PDA! Ane Grydeland Mariann Løkse Universitetsbiblioteket UiT Bibsyskonferansen 2015 PDA: Patron driven acquisition Brukerstyrt kjøp av bøker Brukeren får tilgang når han/hun trenger

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer