Nettverk for karriereveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk for karriereveiledning 31.08.2015"

Transkript

1 Referat rådgivernettverk, Innherred. Sted: Skogn barne- og ungdomsskole Saksliste: Tid: Mandag kl Tilstede: Bjørn, Gunnar, Kristin, Torfinn, Per Arve, Fred Emil, Olav, Merete, Solveig, Inger M, Brit, Linda, Inger og Stig 1 Skolens rektor ønsker velkommen til Skogn BU- en kort orientering. Rektor Oddrun Laugsand ønskte velkommen. Underkant av 500 elever fordelt på 10 trinn. 2 Kort presentasjon av nettverkets medlemmer. 3 Opplæringskontorene i Nord - Trøndelag- en orientering. I Nord-Trøndelag er det ti opplæringskontor med et skille mellom de ulike fagområdene. På Steinkjer er det sju kontor, ett kontor på Namsos og det samme i Ytre-Namdal og ett på Aglo. Det er AVGO som har ansvaret for Opplæringskontorene, som opererer som selvstendige organ. Hovedoppgaven å yte service til medlemsbedriftene med fagopplæring, og gjøre det enklere med rekruttering til sine bedrifter. Opplæringskontorene skal være bindeledd mellom skoler, bedrifter og fylket. Driver mye med koordinering for å få ting til å fungere. Opplæringskontorene konkurrerer om elevene seg imellom. Andre oppgaver er kurs og markedsføring. Ønsker å få riktige søknader til sine fagområder og ikke minst riktige elever (med riktig interesse). Det er viktig for opplæringskontorene å få kjennskap til hvordan næringslivet tenker, drive med rekruttering, formidling av lærlinger og lærlingeplasser. Viktig at opplæringskontorer kommer inn til u-skoler for å fortelle om bedrifter og hvordan en får lærlingekontrakter. Når lærlinger ikke fungerer i en bedrift tilknyttet opplæringskontorene, blir eleven først prøvd å bli omplassert med hjelp av opplæringskontorene. Dersom bedriften ikke er med i opplæringskontorene, er det OT / fylket som skal følge opp. Det ble understreket at det er få lærlingekontrakter som blir opphevet. Opplæringskontorene har pr dags dato ikke begynt samarbeid med formidlingskoordinatorene. Jobber i utgangspunket for bedrifter, hjelper OT og Nav til å lage ulike opplegg. Prøver å være mest mulig behjelpelig. Tid kan være en begrenset faktor.

2 Bedrift som ikke får lærlinger: hvert år får opplæringskontoret en søkerliste fra AVGO, tidligere elever / elever som har gått andre løp, blir satt på søkerlistene på opplæringskontorert. Formidling gjennom hele året. Bedriftene blir oppfordret til å lyse ut stillinger som lærlinger. Opplæringskontorene jobber ulikt for å rekruttere nye medlemsbedrifter. Kontorene prøver ikke å presse inn lærlinger i bedrifter. Noen opplæringskontor ringer rundt for å informere om sine tilbud, noen bedrifter oppsøker opplæringskontor, dette er noe ulikt fra bransje til bransje. I år er det 200 stykker som ikke har fått lærlingeplass. Dette er det flere årsaker til. Det kan være missmatch mellom skoleplass og læreplass og bedrifter som ikke har markedsført seg godt nok. Her er det mer å gå på. Det er et ønske for opplæringskontorene og bedriftene at f.eks. ingeniører har fagbrev i bunn for så å studere videre. I framtiden er det mangel på fagarbeidere i Nord-Trøndelag, spesielt innenfor helse. SSB mener det er mangel på fagarbeiderstillinger om 15 år. Ungdomsskolene ønsker opplæringskontorene velkommen til skolene for å orientere i 10.trinn, blant annet om lærlingeordningen. 4 Gjennomgang av Årshjulet for Infokvelder: Verdal vgs har flyttet sin infokveld til tirsdag Elevene i grunnskolen skal i utgangspunktet møte på nærskolen. Se vedlagt årshjul. 5 Verdal Vgs presenterer et programområde. Innhold. Fag, forventninger og krav. Grundig presentasjon av bygg- og anleggsteknikk og TAF (teknisk allmenn fag). Se egen presentasjon på hjemmesiden til Karrieresenteret. Bygg- og anleggsteknikk Bred lærerstab med mange ulike fagbrev. Vg2: - Byggteknikk (Tømrerfaget, murerfaget, betongfaget, stillasbyggerfaget). PTF: mye ute i bedrifter. Faget produksjon: mye ute i bedrifter. - Klima-, energi- og miljøteknikk. Vanskelig å rekruttere elever. Næringslivet i regionene må presentere sine tilbud i skolene. - Overflateteknikk. Få elever. Renholdsoperatører: veldig få elever, de fleste kommer fra NAV.

3 - Anleggsteknikk. (Ole Vig vgs) Stor søknad, populært. - Treteknikk (ikke i fylket lengre). Steinkjer vgs har hatt det tidligere. Snekkeriet. - Særløp (steinfaget, feierfaget, isolatørfaget, glassfaget): Vg1 i skole, 3 år i bedrift. På Verdal får vg1 elever ut i bedrifter i PTF med tanke på søknad til vg2. Godt samarbeid med bedrifter nesten aldri «nei» fra bedrifter til opplæring i bedrift. Internasjonalisering vg2: 3 uker utveksling til Tyskland. Bilateralt utveksling. (3 uker). 1 uke på skole, 2 uker i bedrift. TAF. Teknisk allmenne fag. Vg1: bygg- og anleggsteknikk Vg2 byggteknikk Vg3: tømrerfaget eller betongfaget Søker seg direkte lærlingeplass fra u-skolen. 6 elever som blir tatt i fra fylket. År 1+2: elev. År 3+4: lærling. Følger arbeidstiden til bedriften gjennom 4 år. De som har kommet inn på vg1, trenger ikke å søke til vg2, 3 og 4. Er et 4-årig utdanningsløp. Veksler mellom skole og bedrift. Får spesiell studiekompetanse og fagbrev. Krav for å komme inn er 5 i matte og naturfag fra termin 1 i 10.klasse. Etter å ha passert det første nåløyet presenterer bedriftene sitt tilbud, elevene og foresatte går rundt og blir kjent med bedriftene. Skjema sendes med; hvilket firma / bedrift ønsker man å bli intervjuet av. Deretter blir det en intervjudag. Bedriftene setter opp sine ønsker etter intervju. De som går TAF: over 80% går videre med høyrer utdanning (ingeniør og siv.ingeniør). Mange kommer tilbake til fylket. Ingeniører som kan faget sitt. Hva skjer etter 4 år: Avslutte arbeidsforholdet, studere videre, søke om stipend fra lærebedriften til videre utdanning, fortsette som fagarbeider i lærebedriften eller annen bedrift. 6 Innspill til Fylkesnettverket i september. Inger gikk gjennom sakslisten. Sak 6: felles plattform for digitale kartleggingsverktøy i er «lagt ned». Grensesnitt mellom karriereveiledning og sos.ped på rådgiversamling i oktober. Se sak 7. Ellers ingen kommentarer. Ulik bruk av utv-pakken, (Kan dere i

4 uskolen sende Inger en kommentar på hva dere bruker, og hvordan utv pakken/ boka brukes? innen 15.september! 7 Samling om rådgivning i oktober. Sosial pedagogisk arbeid er ikke nevnt spesifikt som tema på samlinga. Likevel viktig å engasjere sosial pedagogiske rådgivere i dette arbeidet. Det er en fare for at sos.ped.rådgivere ikke kommer på samling pga ordlyden i innkallingen. Viktig å få en felles forståelse for helhetlig rådgivning i skolen, både karriere- og sosialpedagogikk. 8 Hospitering vgs Hilde Henriksen Karlsen har tatt over jobben som å koordinere rådgivning i Levanger kommune. 9 Hospitering i bedrift forslag til tidspunkt 10.trinn (9.trinn?) Skolene jobber videre dette. Alle skolene har ikke avklart dette ennå. 10 Ny fagplan i utdanningsvalg-«om å kunne ta fag fra vgs»- hva innebærer dette i praksis? 11 Eventuelt. Erfaring fra vgs: En del elever tar faget på nytt når de kommer på vgs. Ellers er det timeplantekniske utfordringer da det er vanskelig å la vg1 elevene gjennomføre fag på vg2 og vg3. Erfaring fra u-skolen: Har opplevd at elevene får dårlige karakterer både på u-trinn og på fag fra vgs. For lærere kan det være utfordrende å holde seg faglig oppdatert om programvare i de ulike fagene. Spørsmål til diskusjon: hva er intensjonen med å ta fag tidligere? Hva med å beholde de i samme miljøet og heller tilby utfordringer i bredden? - Inger informerte om konferansen «skolens rådgivning i utvikling» på Lillehammer mai 15. Fokus på at rådgivning er hele skolens oppgave, organisasjon av rådgivninga, språk og virkelighetsoppfatninger og utdanning og kompetanseutvikling. (Rapporten kan finnes på karrieresenterets sider, som vedlegg til referatet.) - Endringer for Media- og kommunikasjon. Dette blir gjort om til et studieforberedende programområde fra h 16. regelverk-for-opplaring/finn-regelverk-etter-tema/innhold-i-opplaringen/udir kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/udir Endringer/Endringer/

5 - Kunst, design og arkitektur blir nytt utdanningsprogram for studieforberedende programområde. - Formidlingskoordinatorer er i gang med jobben. Det er ønskelig å invitere dem til et nettverksmøte, men avventer til våren, slik at de får satt seg mer inn i jobben kl er det infomøte på Fylket hus om muligheter til utveksling på vg2 gjennom det fylkeskommunale tilbudet. (dagtid på Lev.vgs samme dag) - Innspill til neste nettverksmøte: info om MK, DH, kunst, design og arkitektur. (Ingvild Berre er positiv til å komme for å orientere) - Fint hvis rådgiverne i u.skolen kan få invitasjon til TAF-infomøtene, slik at de kan bli oppdatert på TAF ordning og prosess. - Møte for rådgivere i u-skolen på Levanger ungdomsskole onsdag kl (ideutveksling, kompetanseheving mm-egen sakliste kommer) Stig Ekker (sekretær)