DEL1. REFERAT FRA GRUNNSKOLERÅDGIVERMØTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL1. REFERAT FRA GRUNNSKOLERÅDGIVERMØTET 09.09.2014"

Transkript

1 DEL1. REFERAT FRA GRUNNSKOLERÅDGIVERMØTET Tilstede: Knut Johansen, Randi Dølvik, Ragnhild Aftret, Heidi Bjørkøy 1. Vedtak i kommunestyret. Vi gjennomgikk vedtak i kommunestyret fra ang. nye tiltak i skolene i Stjørdal. Vedtaket ligger på Stjørdal Kommune, Innsyn. Verdt å lese! 2. Søkere til 1 februar. Det viser seg at skolene har få søkere som fyller kriterier for innsøking 1. februar. Vi diskuterte brev fra fylket ang. hvilke kategorier som kan søke. Vi forstod det som om bare 6-15 og 6-17 kunne søke. (se Veiledningshefte 2014/2015) Ragnhild sendte brev til fylket med spørsmål om dette. Svar følger: Det er bare 6-15 og 6-17 som skal meldes pr 1. oktober. Men det er flere grupper som skal søke 1. februar! Vedlagt en oversikt over kodene med kort forklaring. Det er en oppsummering fra inntaksforskriften. Den må dere alle lese som skal hjelpe elever å søke! I forskriften er dette tydelig. Altså skal 6-15 og 6-17 meldes. Vi videresender til aktuell PPT (går ut i fra at dere drøfter hvem dette kan gjelde med PPT). Da må det være med samtykkeerklæring om overføring av dokumenter hvis det søkes til annen region. Vedlagt både 6-15 og 6-17 skal det ligge gjeldende sakkyndig vurdering, vedtak og IOP. Dette skal til oss da fylkeskommunen skal vurdere retten til disse paragrafene i forkant og gi en tilbakemelding for den enkelte. Samtidig som denne fristen er ny, skal dere som før jobbe med overgang for alle som er aktuelle 1. februarsøkere eller 1. mars. Delt søknadsfrist skal bidra til en bedre gjennomgang av hvem som trenger spesialundervisning videre, og skal vurderes før det utarbeides ny sakkyndig vurdering av fylkeskommunal PPT (hos dere samme tjeneste). For 1. marssøkere skal det legges ved gjeldende dokumenter, men det er ikke en søknad om spesialundervisning. Alle som ikke gis fortrinn eller (individuelt behandles) skal konkurrere! 3. Informasjon til videregående skoler Vi får ofte tilbakemeldinger fra Vg1 om at de ønsker mer informasjon om elever vi har gitt fra oss. Vi mener at vi har sendt alle papirer som er påkrevd, i tillegg til at vi har en del overgangsmøter. Overgangsskjema er sendt fylket slik vi fikk beskjed om, men noen av oss har også sendt til første skoleønske. Det har ikke blitt en god rutine på dette, så hva gjør vi? Og hvor kommer den gjennomgående PPT inn i bildet? Hva med samtykkeskjema,-ulik praksis på skolene? 4. Internasjonalisering Kurs, åpent for alle, på Fylkets Hus Steinkjer 5.nov kl møterom Smia. Interessant tema for rådgivere, foreldre og elever. Noen av oss ønsker å dra. 5. Yrkesmessa i Trondheim. Uke 44. Flere av oss har ringt og lurt på hvordan påmelding foregår. Skoler fra Sør-Trøndelag har påmelding, mens det for Nord-Trøndelag er fritt oppmøte. Det gis tilskudd til skyss om man søker. Stokkan drar 28.10, mulig Aglo og Meråker tar samme dag. 1

2 Halsen velger heller å prioritere Utdanningsmessa 9-10 februar. Ønsker tilbakemeldinger, slik at vi kan evaluere dette i ettertid. Yrkesfag er i tiden, og det snakkes om dette fra politikerhold til næringsliv. Yrkesmessa gir oss kanskje innsikt i hva som rører seg innenfor yrkesfagene. Det arrangeres NM i elevbedrift yrkesfag samme uke. 6. Hvilke aktører har vi inne i forbindelse med faget Utdanningsvalg? Stokkan og Halsen har Statoil, forsvaret og Lærlingekompaniet. I tillegg har de Grûndercamp og Ungdom og økonomi, med Ungt entreprenørskap, Ragnhild formidler kontakt med aktører, men har ikke noe med opplegget å gjøre. Randi organiserer det hele. Meråker har brukt Karrieresentret med Elisiv når det gjelder Internasjonalisering, og er veldig fornøyd med dette. De har også brukt forhenværende elever som har valgt noe utradisjonelt. Meråker har ansatt lærer i 50% som har ansvar for faget Utdanningsvalg, og Knut fungerer nå som koordinator. Partnerskapsavtaler brukes i mindre grad enn før. Er det litt gammeldags? Blir ofte litt ad-hock og lite systematisert. Viser seg ofte å være personavhengig. DEL 2. REFERAT FRA NETTVERKSMØTET RÅDGIVERE VÆRNES NORD Tilstede: Anette Dahl, Meråker vgs, Knut Johansen, Meråker skole, Maj-Britt Haugen, Terje Tangen, Ole Vig, Ragnhild Aftret, Halsen U, Randi Dølvik, Stokkan U, Bjørg Kristi Aamodt, Janne Bonslet, Heidi Bjørkøy, Aglo, Ole Walnum, Stjørdal Voksenopplæringssenter februarsøkere Gikk gjennom retningslinjene for 1.februarsøkere. Se sak 2 i referat fra grunnskolerådgiverne. Overgangsskjemaene blir svært viktige framover. Ønske fra vgs om at disse blir sendt 1.skoleønske, selv om fylket sier at de skal sendes dit. Randi Dølvik sjekker dette før informasjonsdagen i november. Forslag til nye tiltak for å bedre overgangen: Rådgivere ved de enkelte skolene kommer til ungdomsskolene og gjennomgår elevene, slik at viktig informasjon ikke uteblir. Da er det viktig at overgangsskjemaene til de enkelte skoler er lest på forhånd. 2. Presentasjon av Bygg og Anleggsfag ved Ole Vig ved Einar Lund Hvem bør velge Bygg? - elever med praktiske ferdigheter - gjerne ungdommer «vokst opp på gård» 2

3 - ungdommer med interesse for faget. Elevene er mye ute, og må tåle all slags vær. Eleven ved Ole Vig har 9 timer produksjons -fag som foregår etter en rotasjonsmodell med tre forskjellige komponenter innenfor faget. Ellers har Bygg like mye teori som de andre yrkesfagene. NB! Elevene forteller at de blir rådet til å ta byggfag, for der er det mindre teori, noe som ikke stemmer. I PFO er om lag halvparten av elevene ute i bedrift. Ofte får de jobber gjennom bekjentskap, og gjør de en god jobb kan de få lærlingeplass i etterkant. Jenter er ønsket inn i yrket. Bedret HMs og flere hjelpemidler gjør at yrket passer for begge kjønn. Byggfag kan føre til 22 forskjellige yrkesfag i enden, så det er mange muligheter. Eleven kan også gå Y-veien til ingeniørstudiet, eller via teknisk fagskole. Markedet etterspør norsktalende arbeidskraft. Ole Vig tilbyr vg2 Byggteknikk og Vg2 Anleggsteknikk. 3. Presentasjon av Teknikk og industriell produksjon Ole Vig ved Torill Lien Hvem bør velge TIP? Elever som er motiverte og skoleflinke TIP gir en allsidig opplæring, og elevene er innom mange komponenter i faget på vg1. Det er krevende å bli god i programfagene, og det kreves mye innsats. Det gir igjen muligheter for lærlingeplass, og deretter jobb. Elevene drilles i kompetansemålene som er laget i samarbeid med opplæringsnemda og industrien. Elevene må lære seg dokumentasjon, noe som vil bli videreført i opplæringsboka under lærlingetida. Elevene må gjennomføre et HMS-kurs med etterfølgende test. Denne testen må de bestå for å få være i verksted. TIP fører til mange yrker, og bare etter vg2 Industriteknologi er det 28 lærlingemuligheter. Dessverre er det redusert praktisk del av yrkesfaget, noe som fører til mindre praktiske ferdigheter. Oljebransjen har behov for ingeniører, og TIP kan være veien inn. Ole Vig tilbyr Vg2 Industriteknologi. 3

4 4. Resultater av undersøkelse, NTFK, Nasjonalt og Ole VIG. Maj-Britt sender link. Fravær går opp, gjennomsnitt 12 dager! Karakterer går ned, særlig bekymringsfull matematikk! Sluttprosenten er litt under landsgjennomsnittet. Elever kan søke fravær ved organisasjonsarbeid, politikk på landsnivå, og idrettsarrangement på høyt nivå. Da kan de søke om å få slettet 10 dager hvis fraværet blir høyt. Det er ingen 20-dagersregel lenger. Elever som har stort fravær vil ikke kunne komme igjennom kompetansemålene, og dermed ikke få godkjent fagene. 5. Høring om endring av Utdanningsprogram Modell1 Media og kommunikasjon omgjøres til Studiespes, nært modellen til Dans og Drama. Da må fremmedspråk inn. Eller fortsetter som yrkesfag under Design og Håndverk. Modell 2 Felles vg1-løp, og deles i vg2 mellom yrkesfag eller studiespes. Modell 1 anbefales av Udir. Det foreligger også en endring på formgivingsfag, dette får vi mer info om. Retten til omvalg vg1: Fellesfag kan ikke forbedres. De karakterene man får er gjeldende, altså ikke godkjent et 2. forsøk. Det settes en grense for antall forsøk på eksamen som privatist også. Det er kun Norge som gir elevene muligheter for mange forsøk. Dette er ikke særlig akseptert i andre land med norske studenter. 6. Hospitering er snart i gang. Info: Ingen tilbud om hospitering på DH Ole VIG mandag De elevene som mister dette tilbudet kan få nytt forsøk en av dagene de andre skolen har hospitering. Mære: Alle elever som skal til Mære drar dit Meråker vgs: ønskelig at de også har som hospiteringsdag på Idrettsfag Samme hospiteringsdager på Aglo vgs som ved Ole Vig. Stjørdal Voksenopplæring kunne tenkte seg halv dag på alle utdanningsprogram. Er dette gjennomførbart? 4

5 7. Hva vil vi med nettverket vårt? -Oppdater oss faglig -Erfaringsutveksling -organisering av skolehverdagen -samarbeide om hospitering -kompetanseheving; bl.a gjennomgå utdanningsprogrammene (gjenstår 6, + STAO) - gjennomgå endringer, høringer og bestemmelser fra fylket / nasjonalt Vi ønsker også et årlig møte med NAV og OT, og foreslår at de blir innkalt til møtet vårt i februar. Randi Dølvik sender invitasjon. Skal vi ta opp igjen samarbeidet med næringslivet? Nytt møte: Hegra U 3 feb Grunnskolerådgivere møter Rådgivere Værnes Nord REFERAT GJELDER SOM INNKALLING. Referent : Heidi Bjørkøy 5

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer