hva kommer nå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 - hva kommer nå?"

Transkript

1 IKM Gruppen 2012

2 hva kommer nå? Da er året 2011 kommet til veis ende. Det ble nok et godt år for IKM, med kraftig vekst i omsetningen og god vekst i inntjeningen. Svært gledelig at vi som organisasjon fremdeles klarer begge deler! Det er en målsetning for IKM å vokse, og den målsetningen klarte vi å etterleve dette året også! På tross av finanskrise, eurokrise og generelt mye finansiell urolighet har faktisk IKM vokst med nesten 50 % de siste 3 årene. Svært bra! 2011 startet litt forsiktig for flere av selskapene, men i løpet av andre kvartal økte ordremengden betydelig hos de fleste og vi fikk mangel både på personell og utstyr. Dette har vedvart ut hele 2011, og vi er dermed sikret en svært god start på Det resulterte i ny omsetningsrekord for IKM Gruppen på kr 3,3 milliarder. Med et EBITDA resultat (resultat, før avskrivninger og renter) på kr 340 millioner. Målsettingen for 2012 er å gjøre dette enda bedre! HMS-filosofi Positiv utvikling Av spesielt gledelige hendelser i 2011, vil jeg trekke fram følgende: Det faktum at IKM Haaland AS har tjent penger etter sommeren i 2011 (de tapte kr 51 mill året før) Utviklingen i IKM Subsea AS. Selskapet har utviklet seg svært positivt hele året og ender opp med et årsresultat på ca 5 mill kr. Økning i samhandlingen mellom IKM selskapene. Dette har vi hatt fokus på de siste årene, og nå begynner vi å se at det hjelper, positivt! Det siste og mest gledelige: Utviklingen i vårt sykefravær. Dette ser ut til å ende på ca 3,7 % i Langt under landsgjennomsnittet; også godt under industrien sitt gjennomsnitt på 5 %. Dette tar vi som et sikkert tegn på god trivsel og gode arbeidsforhold for alle våre ansatte! Null skader er vårt overordnede mål. Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte. Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer. HMS er det viktigste interne arbeidsområdet. Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet. HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen. Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet. Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning. Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk. Til slutt vil jeg minne alle på at også 2012 er et år med store muligheter. Oljeprisen er høy, det er fremdeles mye olje og gass i Nordsjøen og norskehavet og aktiviteten er høy. Dette gir oss igjen en unik mulighet til å utvikle IKM videre, og den muligheten skal vi gripe. Som vi har gjort før! Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring. Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for IKM Gruppen. Den enkelte IKM bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM Gruppens overordnede filosofi. Historie 1989 Stiftelse: Instrumentering Kalibrering og Måleteknisk Laboratorium AS (opprinnelig Hydrotech Laboratorium AS), senere IKM Laboratorium AS 1992 Etablering: IKM Testing AS 1994 Etablering: IKM Engineering & Kompetansesenter AS, IKM Mekaniske AS og IKM Kristiansund AS 1995 Oppkjøp: Scana Hydrotech AS og Alfred Paulsen Contracting AS 1996 Oppkjøp: IKM Engineering AS (Idavoll AS) Etableringer: Avdeling i Bergen for IKM Testing AS og IKM Laboratorium AS 1997 Oppkjøp: Gjerseth Elektro Contracting AS, Alltex AS (serviceavdelingen) og Semco Industri AS. Etablering: IKM Stillas AS 1998 Oppkjøp: Kystbasen Vedlikeholds Senter AS og Subsea Design AS Etableringer: IKM Testing UK Ltd og IKM Testing Asia Pte. Ltd (Singapore) 1999 Oppkjøp: Visman AS og IKM Offshore Development AS (Offshore Development AS) IKM Mekaniske AS investerer i nytt verksted i Jåttåvågen 2000 Etableringer: IKM Testing Canada Ltd. og Wellcon AS (34%) 2001 Etableringer: IKM Kran og Løfteteknikk AS 2002 Oppkjøp: Everclean International AS, Odim Hitecs avdeling for Industriautomasjon, Hitec Instrument (80%) og ACGS Pte. Ltd. i Singapore. Etablering: IKM Testing Spain SL. Aksjekjøp: 34% av Midt-Norsk Stillas AS 2003 Etableringer: IKM Service AS og Merlin Subsea AS Fusjoner: IKM Stillas AS og IKM Visman AS fusjonerer med KAEFER Maritim AS. Skifter navn til KAEFER IKM AS. Aksjekjøp: 23,29% av Rosenberg Verft AS 2004 Oppkjøp: IKM Larsen & Mortensen AS (Steinsvik Maskinindustri, avd. Stavanger), OIS Inspection AS, IKM Ocean Design AS 51% (tidl. JP Kenny Norge AS), Textrain (UK) Ltd Oppkjøp: IKM Mekaniske Kristiansund AS (Noomas Offshore AS) Etablering: IKM Valves AS Fisjon: IKM Elektro AS fisjoneres ut fra IKM Gjerseth Elektro AS, som deretter skifter navn til IKM Automasjon AS Oppkjøp: IKM Instrutek AS (Instrutek AS) og IKM Morgenstierne AS (Morgenstierne Tekniske AS) Etablering: IKM Testing Australia Pty. Ltd Oppkjøp: Subsea Management Systems som fusjoneres inn i IKM Consultants AS (IKM Offshore Development AS), IKM Testing avd. Harstad (Altinex Services AS), IKM Årdal Mekaniske AS (Årdal Mekaniske Verksted AS) og IKM Production Technology AS (Altinex Reservoir Technology AS) Etablering: IKM Production Technology Sdn. Bhd (Malaysia) Salg: IKM Automasjon AS og IKM Mekaniske AS (fabrikasjons avd.) 2008 Oppkjøp: IKM DSC Engineering AS (DSC Engineering AS) (67%). Arne Bø Pedersen AS (avd. for boltetrekking) og Jacobsen Services AS som fusjoneres inn i IKM Testing AS. Salg: KAEFER IKM AS og Rosenberg Verft AS (28.4%) 2009 Oppkjøp: Moland Mekaniske AS Etableringer: IKM Subsea AS, IKM Operations AS og IKM Maskinering AS (fusjon av IKM Larsen & Mortensen AS, IKM Årdal Mekaniske AS og Moland Mekaniske AS) 2010 Oppkjøp: Project Partner AS, IKM Technique AS (Technique AS), IKM Miljøteknikk AS (Miljøteknikk AS) og IKM Haaland Group AS (Haaland AS, Industrigravøren AS, Haaland Elektronikk AS) og NS base is Chem Tech Services Ltd Etablering: IKM Ocean Design Australia Pty Ltd 2011 Oppkjøp: Cleandrill AS, Ceragon Networks AS (instrument- og kalibreringsavdelingen), Electro Partner AS, Røntgenkontrollen AS og Norweld Control Services AS Fusjoner: Elektroavdelingen i Electro Partner AS fusjonert inn i IKM Elektro AS, Marineavdelingen i ElectroPartner AS fusjonert inn i IKM Instrutek AS, IKM Miljøteknikk AS fusjonert inn i IKM Laboratorium AS, IKM Haaland Group AS fusjonert inn i IKM Gruppen AS, Project Partner AS fusjoneres inn i IKM Consultans AS Etableringer: IKM Subsea Singapore Pte Ltd Salg: Haaland Elektronikk AS Ingen ulykker Ingen skader Ingen unntak

3 IKM Gruppen IKM Invest 4500 ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM EIENDOM AS IKM INDUSTRI- INVEST AS IKM Elektro AS IKM Instrutek AS (Larvik) IKM Laboratorium AS (Tananger) Avd. Sotra Ltd. (Aberdeen) Asia Pte. Ltd. (Singapore) Australia Pte. Ltd. (Perth) IKM Production Technology AS IKM Production Technology Sdn. Bhd (Kuala Lumpur) IKM Valves AS (Stavanger) (67%) IKM Testing AS Avd. Kristiansund Avd. Hammerfest IKM Testing Asia Pte. Ltd. (Singapore) IKM Testing Australia Pty. Ltd. (Perth) IKM Testing Brasil LTDA (Rio de Janeiro) IKM Testing Canada Ltd. (St. Johns) Avd. Halifax Avd. Alberta IKM Testing Kazakhstan LLP (Atyrau) IKM Testing Spain SL (Cadiz) IKM Testing Poland Sp. Z.o.o (Gdansk) IKM Testing Thailand Co. Ltd. (Rayong) IKM Testing UK Ltd. (Newcastle) Avd. Aberdeen IKM Consultants AS Avd. Horten IKM DSC Engineering AS (Tranby) (67%) IKM Kran og Løfteteknikk AS (Tananger) IKM Ocean Design AS (Stavanger) (88%) Avd. Trondheim IKM Ocean Design Australia Pty. Ltd (Perth) (88%) IKM Operations AS IKM Service AS IKM Haaland AS (Vigrestad) IKM Industrigravøren AS (Vigrestad) IKM Inspection AS (Stavern) Avd. Grenland Avd. Grimstad Avd. Kristiansand IKM Røntgenkontrollen AS (Rolvsøy) (67 %) IKM Maskinering AS (Tau) Avd. Fyresdal IKM Mekaniske AS (Stavanger) Avd. Nærbø IKM Mekaniske Kristiansund AS (Kristiansund) IKM Technique AS (Sandnes) (68%) Næringseiendom Utleid areal kvm Utviklingsprosjekter Næringseiendom ( kvm) Fritidsboliger (40 enheter) Leiligheter/bolig 20 utleide enheter Selskapsinvesteringer Selvaag Bolig ASA (4,7%) Omsetningstall for IKM Invest innbefatter selskap der IKM har 34% eierandel eller mer. Selskapsinvesteringer Noreco ASA (9%) North Energy ASA (3%) Acona AS (34%) Inwind AS (38%) Ingenium AS (34%) Grimstad Konserves AS (67%) Scanfarm AS (67%) Fond Energy Ventures III Energy Ventures IV PT IKM Indonesia (Batam) 1521 IKM Cleandrill AS (Straume) (51%) 1500 IKM Subsea AS (Bryne) 1346 IKM Subsea Malaysia Sdn. Bhd (Kuala Lumpur) IKM Subsea Singapore Pte. Ltd. (Singapore) B Mill. NOK

4 Elektro / Instrument / Prosess Engineering / Operations PRODUKTSALG EGENPRODUKSJON SERVICE, INSTALLASJON OG KALIBRERING PROSESS- OG BRØNNTEKNOLOGI KONSULENTTJENESTER DRIFT OG VEDLIKEHOLDS- STØTTE MARINE PIPELINE ENGINEERING KRAN OG LØFTETEKNISKE TJENESTER BRANN-OG EKSPLOSJONSVEGGER Supply house Instrumentering/elektro/elektronikk/ automasjon Subsea/topside ventiler Flow- og levelinstrumenter Måle- og testutstyr El. motorer/transformatorer Termograferingsutstyr Trafoovervåking Kalibreringsinstrumenter/ miljøinstrumenter Navigasjon/kommunikasjon Systemintegrasjon El. motorer/trafo/generator El. subseamotorer/trafo Overtrykkscontainere Kontroll/enclosure paneler Ventildeler/ventiloppgradering Høytrykksprøvebeholdere Subsea HPU Subsea el. actuators El./hydraulic control systems Trykk, temp, flow, elektrisk, mekanisk og gass tetthet Elektriske parameter Valve Site Service (VSS) Sikkerhetsventiler Navigasjon/kommunikasjon på skip (maritimt utstyr) Prosjektering (nybygg) Tilstandskontroll/vibrasjonsanalyse/ oppretting motorer Feltinstumentering Avgassmåling (NOX) Datainnsamling (trykk, temp, flow, kjemisk analyse) On-site PVT Brønnintegritet (monitorering analyse) Prosessovervåking UTLEIE AV UTSTYR/PERSONELL KURSVIRKSOMHET Multidisiplin ingeniørkompetanse /-tjenester Prosjektledelse/prosjektstyring Anskaffelser/kontrakt Logistikk/MA-tjenester Subsea og marine Boring og brønn DRIFTS / SERVICEPERSONELL Kranførere Mekanikere Flaggmenn Helivakter Drift/vedlikeholdspersonell/ ingeniører Studier og driftsstøtte engineering Planlegging og gjennomføring av korrektiv og behovsprøvd vedlikehold, inkludert store og små kampanjer og revisjon Vedlikeholdsstyring Levetids studier Risiko studier Subsea og rørledninger: - Feltutvikling - Rørledningsprosjektering/ design - Fleksible/stive risere - Installasjonsmetoder/ løsninger - Subsea produksjons systemer Design og leveranse av: - Undervannsstrukturer - Undervanns oppkoblingssystemer og ventilstasjoner Vedlikehold, modifikasjon og sertifisering av: - Offshore/skipskraner, løfteredskap - Livbåter/mobbåter Sertifisering/vedlikehold/ salg/utleie av løfteutstyr Salg av relatert ingeniørtjenester, mekanisk arbeid og fabrikasjon Ut-/innvendige eksplosjonsog brannsikre vegger Trykkavlastningspaneler for eksplosjon Varmeskjold og værbeskyttelse Louvre systemer Rømningstunneler Glassvegger og B15 vegger Værbeskyttelse i arktisk miljø IKM Elektro AS IKM Instrutek AS IKM Laboratorium AS Ltd. Asia Pte. Ltd. Australia Pte. Ltd. IKM Production Technology AS IKM Production Technology Sdn. Bhd. IKM Valves AS IKM Consultants AS IKM Ocean Design AS IKM Ocean Design Australia Pty. Ltd IKM DSC Engineering AS IKM Kran og Løfteteknikk AS IKM Operations AS IKM Service AS Subsea / Ferdigstillelse Fabrikasjon / Inspeksjon SUBSEA TOPSIDE UTLEIE CNC-MASKINERING MEKANISK INDUSTRI INSPEKSJON SUBSEA Trencher operasjoner ROV operasjoner Surveyor og inspeksjons tjenester Offshore management Bygging av undervannsutstyr Salg av ROV Pigging/rørledningsinspeksjon/RFO Scale squeeze tjenester Transport/håndtering av borekaks (CTS) Mud Retur uten Riser (MRR) Trykk- og vakuumtesting Kjemisk rengjøring Oljeflushing og oljerensing Nitrogentjenester N2/He lekkasjetesting Umbilicaltjenester Videoinspeksjon Bolteforspenning Decommissioning/passivering Preservering Vann som verktøy/hydrojetting Luftbehandling Rørmerking Sertifisering av akkumulatorer Vedlikehold varmevekslere Rengjøring HVAC systemer Isplugging Vakuumrengjøring av tanker/utstyr Rensing av oljeholdig vann/væsker Rørkutting/kaldkutting/bevling Flensemaskinering LRA/NRS/Kvikksølv håndtering Pumper og tanker Inspeksjonsutstyr Boltetrekkingsutstyr Tørke- og filtreringsutstyr Blindingsmateriell Luftbehandlingsutstyr Kutte- og bevleutstyr Testutstyr KURSVIRKSOMHET CNC tynnplatebearbeiding 3D Oppmåling Vedlikehold og modifikasjon Plate/Sveis/Maskinering Fabrikasjon og installasjon Mekanisk design / 3D modellering Fabrikasjon av rustbestandige materialer Contracting personell Håndtering og løfteutstyr NDT/Material inspeksjon Tredjeparts verifikasjon Inspeksjonstjenester Rov-tools Bygging av undervannsutstyr IKM Testing AS IKM Testing Asia Pte. Ltd. IKM Testing Australia Pty. Ltd. IKM Testing Brasil LTDA IKM Testing Canada Ltd. IKM Testing Kazakhstan LLP IKM Testing Poland Sp. Z.o.o IKM Testing Spain SL IKM Testing Thailand Co. Ltd. IKM Testing UK Ltd. PT IKM Indonesia IKM Cleandrill AS IKM Subsea AS IKM Subsea Malaysia IKM Subsea Singapore Pte. Ltd. IKM Haaland AS IKM Industrigravøren AS IKM Maskinering AS IKM Inspection AS IKM Røntgenkontrollen AS IKM Technique AS IKM Mekaniske AS IKM Mekaniske Kristiansund AS

5 Indonesia Thailand Singapore Malaysia Kazakhstan Australia Polen Norge UK Spania Brasil Canada Vekst i fokus! Elektro/Instrument/Prosess Subsea/Ferdigstillelse Engineering/Operations Fabrikasjon/Inspeksjon

6 Subsea/ Ferdigstillelse IKM Testing AS Ljosheimvegen 14, E: Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes, Norge T: E: Avd. Kristiansund NorSea Vestbase, Pb Kristiansund, Norge T: E: Avd. Hammerfest Bøkkerveien Hammerfest, Norge T: E: IKM Testing Asia Pte. Ltd. 117 Defu Lane 10 Singapore T: E: IKM Testing Australia Pty. Ltd. 33 Kewdale Road Welshpool WA 6106 Australia T: E: IKM Testing Brasil LTDA Rua México, 03-11ºandar Rio de Janeiro, RJ T: +55 (21) E: IKM Testing Canada Ltd. 40 St. Anne s Crescent, Paradise, NL A1L 1K1, St Johns, Newfoundland, Canada T: E: Avd. Halifax 30 Colford Drive, PO Box 100, Head Chezzencook, NS, B0J 1N0, Canada T: E: Avd. Alberta Street NW Edmont, AB T5P 1V5, Canada T: E: IKM Testing Kazakhstan LLP Atambaeva street, 12/A Atyrau, Republic of Kazakhstan T: +7 (7122) E: IKM Testing Spain SL Poligono Industrial «El Trocadero» C/Holanda, Nave 23 C.P Puerto Real, Cadiz, Spain T: E: IKM Testing Poland Sp. Z.o.o Ul. Trzy Lipy3, Gdansk, Poland E: IKM Testing Thailand Co. Ltd. 72/2 Moo 3, Phala Sub-district Banchang District, Rayong 21130, Thailand T: +66(0) /997 E: IKM Testing UK Ltd. Unit 42 Coldbourne Crescent, Nelson Park Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, NE23 1WB, UK T: E: Avd. Aberdeen Unit 47 Howe Moss Terrace, Kirkhill Industrial Estate, Dyce, Aberdeen AB21 0GR, UK T: E: PT IKM Indonesia Mail:Ruko Bukit Beruntung Block C, no. 2, Batam, Indonesia Office:Puri Industrial Park 2000 Jl. Engku Putri, Block C, No. 10A Batam Centre Indonesia T: E: IKM Cleandrill AS Straume Teknologisenter, Trollhaugmyra Straume, Norge T: E: IKM Subsea AS Nordlysveien 3, 4340 Bryne, Norge T: E: IKM Subsea Malaysia 35J-2-9, KLSC, Jalan Wangsu Delima 5 Wangsa Maju Kuala Lumpur, Malaysia T: E: IKM Subsea Singapore 48 Loyang Way, Singapore T: E: Elektro/ Instrument/ Prosess IKM Elektro AS Skvadronveien 24, T: E: IKM Instrutek AS Elveveien 28, 3262 Larvik, Norge T: E: T: E: IKM Laboratorium AS NorSea Base, Bygg 53 Pb. 124, 4098 Tananger, Norge T: E: Kokstadveien 23, 5020 Flesland, Norge T: E: Avd. Sotra Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes, Norge T: E: Ensjøveien Oslo, Norge T: E: Ltd. Howe Moss Terrace, Kirkhill Industrial Estate Dyce, Aberdeen, AB21 0GR, UK T: E: Asia Pte. Ltd. 117 Defu Lane 10 Singapore T: E: Australia Pte. Ltd. 33 Kewdale Road Welshpool WA 6106, Australia T: E: IKM Production Technology AS Skvadronveien 24 T: E: IKM Production Technology Sdn. Bhd 35J-2-9, KLSC, Jalan Wangsu Delima 5 Wangsa Maju Kuala Lumpur, Malaysia T: E: IKM Valves AS Gamle Forusvei Stavanger, Norge T: E: O J Brochs gate Bergen, Norge T: E:

7 Engineering/ Operations IKM Consultants AS T: E: Kokstadvegen kokstad, Norge T: / E: Avd. Horten Storgt Horten, Norge T: / E: Dølasletta Tranby, Norge T: E: IKM DSC Engineering AS Dølasletta Tranby, Norge T: E: IKM Kran og Løfteteknikk AS Tankbåtvegen Tananger, Norge T: E: IKM Ocean Design AS Vassbotnen 1, Pb Stavanger, Norge T: E: Avd. Trondheim Gryta 2B 7010 Trondheim, Norge T: E: IKM Ocean Design Australia Pty. Ltd 33 Kewdale Road, Welshpool WA 6106 Australia T: E: IKM Operations AS E: IKM Service AS E: IKM Invest AS IKM Invest AS Skagenkaien Stavanger, Norge T: E: Fabrikasjon/ Inspeksjon IKM Haaland AS Skogateigen Vigrestad Pb. 23, 4369 Vigrestad, Norge T: E: IKM Industrigravøren AS Fabrikkvegen Vigrestad Pb. 23, 4369 Vigrestad, Norge T: E: IKM Inspection AS Holmejordetveien 21A Pb.68, 3291 Stavern, Norge T: E: Avd. Kristiansand Lumberveien 51B Pb. 8048, Vågsbygd 4675 Kristiansand, Norge T: E: Avd. Grimstad c/o Nymo Mek. Verksted AS Pb. 113, 4891 Grimstad, Norge T: E: Avd. Grenland Strømtangveien 11B 3950 Brevik, Norge T: E: IKM Røntgenkontrollen AS Evjeløkka Rolvsøy, Norge T: E: IKM Maskinering AS Breivikveien 17, Nordmarka 4120 Tau, Norge T: E: E: Avd. Fyresdal Molandsmoen 3870 Fyresdal, Norge T: E: IKM Mekaniske AS Jåttåflaten Stavanger, Norge T: E: Avd. Nærbø Bjorhaug Vest 4365 Nærbø, Norge T: E: IKM Mekaniske Kristiansund AS Dalegaten Kristiansund, Norge T: E: IKM Technique AS Torneroseveien Sandnes, Norge T: E:

2013 - Gode utsikter, globale utfordringer

2013 - Gode utsikter, globale utfordringer IKM Gruppen 2013 2013 - Gode utsikter, globale utfordringer Vi har tilbakelagt nok et år som har vært preget av stor optimisme i norsk olje- og gassnæring mer olje og gass er funnet, investeringene går

Detaljer

2011 - nye muligheter

2011 - nye muligheter IKM Gruppen 2011 2011 - nye muligheter Da er året 2010 ferdig. Og det ble et greit år til slutt. Jeg vil også enda ett år takke alle ansatte for god innsats Som alle andre var vi litt skeptiske til 2010,

Detaljer

2014 - Et utfordrende år

2014 - Et utfordrende år IKM Gruppen 2014 2014 - Et utfordrende år Hei, alle sammen! 2013 ble ikke slik som mange av oss hadde forventet. Vi håpte og trodde at alle i hele næringen skulle ha fulle ordrebøker når 2014 skulle begynne.

Detaljer

Presentasjon IKM Gruppen 2013

Presentasjon IKM Gruppen 2013 Presentasjon IKM Gruppen 2013 Jan Tore Markussen BDM Northern Area IKM 11.04.2013 Brønnøysund HMS-filosofi Null skader er vårt overordnede mål Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre

Detaljer

IKM Gruppen - Historien, lederfilosofi, suksesskriterier og utfordringer fremover

IKM Gruppen - Historien, lederfilosofi, suksesskriterier og utfordringer fremover IKM Gruppen - Historien, lederfilosofi, suksesskriterier og utfordringer fremover Ståle Kyllingstad IKM Gruppen AS 2012 IKM GRUPPEN AS IKM INVEST AS - 4 forretningsområder - Oljeservice konsern - Sysselsetter

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 Oljebransjens innkjøpskonferanse Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

ÅretS bedrift. Ny jubileumsbok. SolaNdS farvel. artistgallaen

ÅretS bedrift. Ny jubileumsbok. SolaNdS farvel. artistgallaen Rosenkilden Næringslivets store festkveld ÅretS bedrift StatSrÅdeNeS taler Ny jubileumsbok SolaNdS farvel artistgallaen gallaen. NæriNgslivsmagasiNet nr. 11 2011 årgang 18 1836-2011 år Her mottar IKM-gründer

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Scan Tech i Aserbajdsjan!

Scan Tech i Aserbajdsjan! Nr. 1 2007 www.scan-tech.no Scan Tech i Aserbajdsjan! 4 Subsea 7 Ny kran til havbruksnæringen s. 10 5 Hydrodigger 6 Vi bygger nye lokaler 7 Verdensrekord i Feda 8 Scan Tech i Baku Foto: Per Eide / EFF

Detaljer

Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall

Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall Nr. 6 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Nature Oil and Gas AS en del av Nature Group: Bildene viser fra venstre: Anlegg i Gibraltar, anlegg i Rotterdam og 12 fots CTU. Internasjonal

Detaljer

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Sammen deler Aker-selskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer

farstad shipping asa virksomhets rapport

farstad shipping asa virksomhets rapport virksomhets rapport 2011 INNHOLD 3 Dette er farstad shipping 6 Innovasjon basert på erfaring og kompetanse 8 Viktige hendelser 10 Verdier 19 Konsernsjefen har ordet 20 Styret 22 Konsernledelsen 24 Mennesker,

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 HitecVision Private Equity AS (HitecVision) er gjennom sine fond en av Norges største private equity-investorer og en av Europas ledende, spesialiserte

Detaljer

B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n

B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n Beerenberg Corp. AS & beerenberg Corp. as Konsern Årsrapport 2012 Foto: Fredjonny og Fredrik Arff Grafisk produksjon og trykk: www.bodoni.no innhold Vår Visjon 3 Administrasjonens beretning 5 Styret i

Detaljer

En komplett logistikkpartner

En komplett logistikkpartner Nr 2-2006 OFFSHORE- INDUSTRIEN I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 24 bedrifter i Offshoreindustrien, deres produkter og tjenester og hvordan de har lykkes. ASCO Logistics En komplett logistikkpartner

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 Farstad Shippings rapportering for 2013 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Innhold. 4 Årsberetning

Innhold. 4 Årsberetning Innhold 4 Årsberetning Aker Solutions-konsernets årsregnskap 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling 24 Noter

Detaljer

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi

Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi Norwegian Centres of Expertise EUT Ekspertsenter Undervannsteknologi Visjon Ekspertsenteret skal etablere et utviklingsmiljø som gjør klyngen verdensledende innen undervannsteknologi. Klyngens produkter

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer