nye muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011 - nye muligheter"

Transkript

1 IKM Gruppen 2011

2 nye muligheter Da er året 2010 ferdig. Og det ble et greit år til slutt. Jeg vil også enda ett år takke alle ansatte for god innsats Som alle andre var vi litt skeptiske til 2010, men det viste i året som var. Ønsket mitt er at vi klarer å videreføre den seg å være ubegrunnet. Etter en rolig periode på etter- inn i Da vil vi få et godt år, med de mulighetene vinteren og tidlig vår, kom ordrene som en kule som vi nå har! utover for hele konsernet. Særlig gledelig var det at IKM Subsea AS fikk sine første kontrakter på norsk Jeg vil også takke alle våre kunder for den tillit de har sokkel dette året. Det har vært en lang vei for oss å gå vist oss. Vi omsatte i 2010 for ca mill kroner, innenfor ROV markedet, men nå er er vi på rett vei. og det skal vi være fornøyd med, finanskrisen tatt i Tilbakemeldingene fra våre kunder, når de er blitt kjent betraktning. Og kundene betaler (noen riktignok litt med våre ROV-er, er svært gode! sent)! Det må i seg selv være et kvalitetsstempel og en tillitserklæring. Veldig positivt! Men det mest gledelige i året 2010 var likevel den måten vi som organisasjon kom oss gjennom effektene Avslutningsvis vil jeg bare minne alle om at vi, i alt vi av finanskrisen. Vi har hatt våre utfordringer, men de gjør, er bevisst vår HMS filosofi og våre HMS mål. har vi løst på en god måte. Evnen til å takle motgang Med et sykefravær under 5 % og 1 fraværsskade, har vi er viktig, og det har vi vist at vi kan! Faktisk så har vi gode resultater å vise til. Men vi er slett ikke i mål! Stå hatt omsetningsvekst i 2010, og det uten våre venner i på videre og ha dette i bakhodet, så blir resultatet enda Haaland gruppen. Svært bra! bedre! Det er derfor med spenning og glede vi ser fram mot Det blir et år med mange muligheter. HMS-filosofi Null skader er vårt overordnede mål. Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte. Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer. HMS er det viktigste interne arbeidsområdet. Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet. HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen. Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet. Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning. Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk. Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring. Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for IKM Gruppen. Den enkelte IKM bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM Gruppens overordnede filosofi.

3 Historie 1989 Stiftelse: Instrumentering Kalibrering og Måleteknisk Laboratorium AS (opprinnelig Hydrotech Laboratorium AS), senere IKM Laboratorium AS 1992 Etablering: IKM Testing AS 1994 Etablering: IKM Engineering & Kompetansesenter AS, IKM Mekaniske AS og IKM Kristiansund AS 1995 Oppkjøp: Scana Hydrotech AS og Alfred Paulsen Contracting AS 1996 Oppkjøp: IKM Engineering AS (Idavoll AS) Etablering: Avdeling i Bergen for IKM Testing AS og IKM Laboratorium AS 1997 Oppkjøp: Gjerseth Elektro Contracting AS, Alltex AS (serviceavdelingen) og Semco Industri AS. Etablering: IKM Stillas AS 1998 Oppkjøp: Kystbasen Vedlikeholds Senter AS og Subsea Design AS Etablering: IKM Testing UK Ltd, IKM Testing Asia Pte. Ltd (Singapore) 1999 Oppkjøp: Visman AS og IKM Offshore Development AS (Offshore Development AS) IKM Mekaniske AS investerer i nytt verksted i Jåttåvågen 2000 Etableringer: IKM Testing Canada Ltd. og Wellcon AS (34%) 2001 Etablering: IKM Kran og Løfteteknikk AS 2002 Oppkjøp: Everclean International AS, Odim Hitecs avdeling for Industri-automasjon, Hitec Instrument (80%) og ACGS Pte. Ltd. i Singapore. Etablering: IKM Testing Spain SL. Aksjekjøp: 34% av Midt-Norsk Stillas AS 2003 Etablering: IKM Service AS og Merlin Subsea AS Fusjon: IKM Stillas AS og IKM Visman AS fusjonerer med KAEFER Maritim AS. Skifter navn til KAEFER IKM AS. Aksjekjøp: 23,29% av Rosenberg Verft AS 2004 Oppkjøp: IKM Larsen & Mortensen AS (Steinsvik Maskinindustri, avd. Stavanger), OIS Inspection AS, IKM Ocean Design AS 51% (tidl. JP Kenny Norge AS), Textrain (UK) Ltd Etablering IKM Valves AS Fisjon: IKM Elektro AS fisjoneres ut fra IKM Gjerseth Elektro AS, som deretter skifter navn til IKM Automasjon AS. Oppkjøp: IKM Mekaniske Kristiansund AS (Noomas Offshore AS) 2006 Oppkjøp: IKM Instrutek AS (Instrutek AS) og IKM Morgenstierne AS (Morgenstierne Tekniske AS) Etablering: IKM Testing Australia Pty. Ltd Oppkjøp: Subsea Management Systems som fusjoneres inn i IKM Consultants AS (IKM Offshore Development AS), IKM Testing avd. Harstad (Altinex Services AS), IKM Årdal Mekaniske AS (Årdal Mekaniske Verksted AS) og IKM Production Technology AS (Altinex Reservoir Technology AS). Etablering: IKM Malaysia. Salg: IKM Automasjon AS og IKM Mekaniske AS (fabrikasjons avd.) 2008 Oppkjøp: IKM DSC Engineering AS (DSC Engineering AS), Arne Bø Pedersen AS (avd. for boltetrekking) og Jacobsen Services AS som fusjoneres inn i IKM Testing AS. Salg: KAEFER IKM AS og Rosenberg Verft AS (28.4%) 2009 Oppkjøp: Moland Mekaniske AS Etablering: IKM Subsea AS, IKM Operations AS og IKM Maskinering AS (fusjon av IKM Larsen & Mortensen AS, IKM Årdal Mekaniske AS og Moland Mekaniske AS) 2010 Oppkjøp: Project Partner AS, IKM Technique AS (Technique AS), IKM Miljøteknikk AS (Miljøteknikk AS) og IKM Haaland Group AS (Haaland AS, Industrigravøren AS og Haaland Elektronikk AS) Ingen ulykker Ingen skader Ingen unntak

4 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM Elektro AS IKM Instrutek AS (Larvik) IKM Laboratorium AS (Tananger) Avd. Oslo IKM Measurement Services Ltd. (Aberdeen) IKM Measurement Services Asia Pte. Ltd. (Singapore) IKM Measurement Services Australia Pte. Ltd. (Perth) IKM Miljøteknikk AS (Sagvåg) IKM Products AS IKM Production Technology AS IKM Production Technology Sdn. Bhd (Kuala Lumpur) IKM Testing AS Avd. Kristiansund Avd. Hammerfest IKM Testing Asia Pte. Ltd. (Singapore) IKM Testing Australia Pty. Ltd. (Perth) IKM Testing Brasil LTDA (Rio de Janeiro) IKM Testing Canada Ltd. (St. Johns) Avd. Halifax IKM Testing Kazakhstan LLP (Atyrau) IKM Testing Spain SL (Cadiz) IKM Testing (Thailand) Co. Ltd. (Rayong) IKM Testing UK Ltd. (Newcastle) Avd. Aberdeen PT IKM Indonesia (Batam) IKM Consultants AS (Tananger) Avd. Horten IKM Consultants (UK) Ltd. (Aberdeen) IKM Ocean Design AS (Stavanger) Avd. Trondheim IKM Ocean Design Australia Pty. Ltd (Perth) IKM DSC Engineering AS (Tranby) IKM Kran og Løfteteknikk AS (Tananger) IKM Operations AS (Stavanger) IKM Service AS IKM Haaland AS (Vigrestad) IKM Industrigravøren AS (Vigrestad) IKM Inspection AS (Kristiansand) Avd. Grimstad Avd. Grenland IKM Maskinering AS Avd. Arendal Avd. Fyresdal Avd. Sola Avd. Tau IKM Mekaniske Stavanger AS (Stavanger) Avd. Nærbø IKM Mekaniske Kristiansund AS (Kristiansund) IKM Robertson AS (Egersund) IKM Technique AS (Sandnes) IKM Valves AS (Stavanger) IKM Subsea AS (Bryne) IKM Subsea Malaysia (Kuala Lumpur) IKM Subsea Singapore (Singapore)

5 IKM Invest IKM EIENDOM AS IKM INDUSTRI- INVEST AS 3500 Næringsbygg Leiligheter Utviklingsprosjekter Selskapsinvesteringer AconaWellpro AS (21%) North Energy AS (3%) ScanFarm AS (67%) Ingenium AS (34%) Noreco ASA (6%) Selskapsinvesteringer Hansa Property Group (15,6%) Fond Energy Ventures III Energy Ventures IV Acta Omsetningstall for IKM Invest innbefatter selskap der IKM har 20% eierandel eller mer B Mill. NOK

6 Elektro / Instrument / Prosess PRODUKTSALG Supply house Instrumentering/elektro/elektronikk/automasjon Subsea/topside ventiler Flow- og levelinstrumenter Måle- og testutstyr El. motorer/transformatorer Termograferingsutstyr Trafoovervåking Kalibreringsinstrumenter/miljøinstrumenter Navigasjon/kommunikasjon EGENPRODUKSJON Systemintegrasjon El. motorer/trafo/generator El. subseamotorer/trafo Overtrykkscontainere Kontroll/enclosure paneler Ventildeler/ventiloppgradering Høytrykksprøvebeholdere Subsea HPU Subsea el. actuators El./hydraulic control systems SERVICE, INSTALLASJON OG KALIBRERING Trykk, temp, flow, elektrisk, mekanisk og gass tetthet Elektriske parameter Valve Site Service (VSS) Sikkerhetsventiler Navigasjon/kommunikasjon på skip (maritimt utstyr) Prosjektering (nybygg) Tilstandskontroll/vibrasjonsanalyse/oppretting motorer Feltinstumentering Avgassmåling (NOx) IKM Elektro AS IKM Instrutek AS IKM Laboratorium AS IKM Measurement Services Ltd. IKM Measurement Services Asia Pte. Ltd. IKM Measurement Services Australia Pte. Ltd. IKM Miljøteknikk AS IKM Products AS IKM Production Technology AS IKM Production Technology Sdn. Bhd. IKM Valves AS PROSESS- OG BRØNNTEKNOLOGI Datainnsamling (trykk, temp, flow, kjemisk analyse) On-site PVT Brønnintegritet (monitorering/analyse) Prosessovervåking UTLEIE AV UTSTYR/PERSONELL KURSVIRKSOMHET Subsea / Ferdigstillelse SUBSEA Trencher operasjoner ROV operasjoner Surveyor og inspeksjons tjenester Offshore management Bygging av undervannsutstyr Salg av ROV Pigging/rørledningsinspeksjon/RFO Scale squeeze tjenester Transport/håndtering av borekaks TOPSIDE Trykk- og vakuumtesting Kjemisk rengjøring Oljeflushing og oljerensing Nitrogentjenester N2/He lekkasjetesting Umbilicaltjenester Videoinspeksjon Bolteforspenning Decommissioning/passivering Preservering Vann som verktøy/hydrojetting Luftbehandling Rørmerking Sertifisering av akkumulatorer Vedlikehold varmevekslere Rengjøring HVAC systemer Isplugging Vakuumrengjøring av tanker/utstyr Rensing av oljeholdig vann/væsker Rørkutting/kaldkutting/bevling Flensemaskinering IKM Testing AS IKM Testing Asia Pte. Ltd. IKM Testing Australia Pty. Ltd. IKM Testing Brasil LTDA IKM Testing Canada Ltd. IKM Testing Kazakhstan LLP IKM Testing Spain SL IKM Testing Thailand Co. Ltd. IKM Testing UK Ltd. PT IKM Indonesia IKM Subsea AS IKM Subsea Malaysia IKM Subsea Singapore UTLEIE Pumper og tanker Inspeksjonsutstyr Boltetrekkingsutstyr Tørke- og filtreringsutstyr Blindingsmateriell Luftbehandlingsutstyr Kutte- og bevleutstyr Testutstyr KURSVIRKSOMHET

7 Engineering / Operations KONSULENTTJENESTER (feltutbygging/nybygg, drift og vedlikehold) Multidisiplin ingeniørkompetanse/-tjenester Prosjektledelse/prosjektstyring Anskaffelser/kontrakt Logistikk/MA-tjenester Subsea & Marine, Boring & Brønn MARINE PIPELINE ENGINEERING Subsea og rørledninger: - Feltutvikling - Rørledningsprosjektering/design - Installasjonsmetoder/løsninger - Subsea produksjonssystemer Design og leveranse av: - Undervannsstrukturer - Undervanns oppkoblingssystemer og ventilstasjoner IKM Consultants AS IKM Consultants (UK) Ltd. IKM Ocean Design AS IKM Ocean Design Australia Pty. Ltd IKM DSC Engineering AS IKM Kran og Løfteteknikk AS IKM Operations AS IKM Service AS Engineering og totalleveranse av passiv brann- og eksplosjonsbeskyttelse KRAN OG LØFTETEKNISKE TJENESTER Vedlikehold, modifikasjon og sertifisering av: - Offshore/skipskraner, løfteredskap - Livbåter/mobbåter/redningsmidler Leveranse/utleie av løfteutstyr Leveranse av relatert ingeniørtjenester, mekanisk arbeid og fabrikasjon OFFSHORE DRIFTS- OG SERVICEPERSONELL Kranførere Mekanikere Flaggmenn Helivakter SKREDDERSYDD DRIFT STØTTE FOR OPERATØR SELSKAPER Drift/vedlikeholdspersonell/ingeniører Studier og driftsstøtte engineering Planlegging og gjennomføring av korrektiv og behovsprøvd vedlikehold, inkludert store og små kampanjer og revisjon Vedlikeholds styring Levetids studier Risiko studier Fabrikasjon / Inspeksjon CNC-MASKINERING CNC tynnplatebearbeiding 3D Oppmåling MEKANISK INDUSTRI Vedlikehold og modifikasjon Plate/Sveis/Maskinering Fabrikasjon og installasjon Mekanisk design / 3D modellering Fabrikasjon av rustbestandige produkter Contracting personell Håndtering og løfteutstyr ELEKTRISK Elektronikkprodukter IKM Haaland AS IKM Industrigravøren AS IKM Inspection AS IKM Maskinering AS IKM Mekaniske Stavanger AS IKM Mekaniske Kristiansund AS IKM Robertson AS IKM Technique AS INSPEKSJON NDT/Material inspeksjon Tredje parts verifikasjon SUBSEA Rov-tools Inspeksjonstjenester Bygging av undervannsutstyr

8 Vekst i fokus!

9 Elektro/ Instrument/ Prosess Subsea/ Ferdigstillelse IKM Elektro AS Skvadronveien 24, 4050 Sola, Norge T: E: IKM Instrutek AS Elveveien 28, 3262 Larvik, Norge T: E: IKM Laboratorium AS NorSea Base, Bygg 53 Pb. 124, 4098 Tananger, Norge T: E: Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes, Norge T: E: Avd. Oslo Olaf Helsetsvei Oslo, Norge T: E: IKM Measurement Services Ltd. Howe Moss Terrace, Kirkhill Industrial Estate Dyce, Aberdeen, AB21 0GR United Kingdom T: E: IKM Measurement Services Asia Pte. Ltd. 117 Defu Lane 10 Singapore T: E: IKM Measurement Services Australia Pte. Ltd. 33 Kewdale Road Welshpool WA 6106 Australia T: E: IKM Miljøteknikk AS Rindane 9, Pb.23, 5408 Sagvåg, Norge T: E: IKM Products AS Skvadronveien Sola, Norge T: E: IKM Production Technology AS Skvadronveien Sola, Norge T: E: IKM Production Technology Sdn. Bhd 1-10, Impian Kota, Jalan Kg Attap 50460, Kuala Lumpur, Malaysia T: E: IKM Valves AS Gamle Forusvei Stavanger, Norge T: E: O J Brochs gate Bergen, Norge T: E: IKM Testing AS Ljosheimvegen 14, 4050 Sola, Norge T: E: Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes, Norge T: E: Avd. Kristiansund NorSea Vestbase, Pb Kristiansund, Norge T: E: Avd. Hammerfest Brenneriveien Hammerfest, Norge T: E: IKM Testing Asia Pte. Ltd. 117 Defu Lane 10 Singapore T: E: IKM Testing Australia Pty. Ltd. 33 Kewdale Road Welshpool WA 6106 Australia T: E: IKM Testing Brasil LTDA Rua Lauro Muller no116, Sala 2401 Torre do Rio Sul-Botafogo, Rio de Janero CEP: 22290, 160, Brasil T: +55 (21) E: IKM Testing Canada Ltd. 40 St. Anne s Crescent Paradise, NL A1L 1K1, Canada T: E: Dept. Halifax 30 Colford Drive, PO Box 100, Head Chezzencook, NS, B0J 1N0, Canada T: E: IKM Testing Kazakhstan LLP Atyrau, Republic of Kazakhstan Atambaeva street, 12/A T: +7 (7122) E: IKM Testing Spain SL Poligono Industrial «El Trocadero» C/Holanda, Nave 23 C.P Puerto Real, Cadiz, Spain T: E: IKM Testing (Thailand) Co. Ltd. 72/2 Moo 3, Phala Sub-district Banchang District, Rayong 21130, Thailand T: +66(0) /997 E: IKM Testing UK Ltd. Unit 47, Howe Moss Terrace, Kirkhill Industrial Estate, Dyce, Aberdeen AB21 0GR, United Kingdom T: E: Avd. Aberdeen Unit 47, Howemoss Terrace Dyce, Aberdeen AB21 0GR, United Kingdom T: E: PT IKM Indonesia Ruko Bukit Beruntung Block C, no. 2, Batam, Indonesia T: E: IKM Subsea AS Nordlysveien Bryne, Norge T: E: IKM Subsea Malaysia 1-10 Impian Kota, Jalan Kampung Attap Kuala Lumpur, Malaysia T: E: IKM Subsea Singapore 117 Defu Lane 10 Singapore T: E:

10 Engineering/ Operations Fabrikasjon/ Inspeksjon IKM Consultants AS Tankbåtvegen Tananger, Norge T: E: O J Brochs gate Bergen, Norge T: E: Avd. Horten Storgt Horten, Norge T: E: IKM Consultants (UK) Ltd. Rubislaw Den House 23 Rubislaw Den North, Aberdeen Scotland AB15 4AL T: E: IKM DSC Engineering AS Dølasletta Tranby, Norge T: E: IKM Kran og Løfteteknikk AS Tankbåtvegen Tananger, Norge T: E: IKM Ocean Design AS Vassbotnen 1, Pb Stavanger, Norge T: E: Avd. Trondheim Pb. 326, Sentrum 7402 Trondheim, Norge T: E: IKM Ocean Design Australia Pty. Ltd 33 Kewdale Road, Welshpool WA 6106 Australia T: E: IKM Operations AS Vassbotnen Sandnes, Norge T: E: IKM Service AS Ljosheimvegen Sola, Norge T: E: IKM Invest AS IKM Invest AS Skagenkaien Stavanger, Norge T: E: IKM Haaland AS Skogateigen Vigrestad Pb. 23, 4369 Vigrestad, Norge T: E: IKM Industrigravøren AS Fabrikkvegen Vigrestad Pb. 23, 4369 Vigrestad, Norge T: E: IKM Inspection AS Lumberveien 51 B Pb. 8048, Vågsbygd 4675 Kristiansand, Norge T: E: Avd. Grimstad c/o Nymo Mek. Verksted AS Pb Grimstad, Norge T: E: Avd. Grenland Strømtangveien 11 B 3950 Brevik, Norge T: E: IKM Maskinering AS Ljosheimvegen Sola, Norge T: E: Avd. Arendal Bedriftsveien 13, Krøgenes 4841 Arendal, Norge T: E: Avd. Fyresdal 3870 Fyresdal, Norge T: E: Avd. Sola Tankbåtvegen Tananger, Norge T: E: Avd. Tau Breivikveien 17, Nordmarka 4120 Tau, Norge T: E: IKM Mekaniske Stavanger AS Jåttåflaten Stavanger, Norge T: E: Avd. Nærbø Bjorhaug Vest 4365 Nærbø, Norge T: E: IKM Mekaniske Kristiansund AS Dalegaten Kristiansund, Norge T: E: IKM Robertson AS Nyåskaiveien Egersund, Norge T: E: IKM Technique AS Torneroseveien Sandnes, Norge T: E: Kontaktinformasjon

Presentasjon IKM Gruppen 2013

Presentasjon IKM Gruppen 2013 Presentasjon IKM Gruppen 2013 Jan Tore Markussen BDM Northern Area IKM 11.04.2013 Brønnøysund HMS-filosofi Null skader er vårt overordnede mål Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014

Oljebransjens innkjøpskonferanse. Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 Oljebransjens innkjøpskonferanse Ståle Kyllingstad I IKM Gruppen AS 30. september 2014 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen.

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen. ET ANNONSEBIL AG OM NODE FRA AFTENPOSTEN TEMAUTGIVELSER JUNI 2007 Den sørlandske olje- og gassklyngen EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET Verdensledende Se side 28-29 Knallhard konkurranse Se side 20-21 Ingeniørlykke

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker.

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker. Nr. 1 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Vestfold // Telemark» Nordens største leverandør av elektroniske kjørebøker: Forskjellen er ABAX Menneskene i ABAX representerer en unik bredde

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Karriere. Utvikling. Muligheter. En bedre verden begynner med deg.

Karriere. Utvikling. Muligheter. En bedre verden begynner med deg. Karriere. Utvikling. Muligheter. En bedre verden begynner med deg. Vil du jobbe med den aller største utfordringen? Muligheter i ABB Menneskene har alltid anstrengt seg for å bli mer effektive. Vi har

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Årsrapport. Morgendagens samfunn. www.siemens.no

Årsrapport. Morgendagens samfunn. www.siemens.no 2006 Årsrapport Morgendagens samfunn www.siemens.no s Globale megatrender Verdenssamfunnet er i endring og det er to trender vi i Siemens tror vil påvirke oss mer enn noe annet. Den ene er økt urbanisering

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Markering på Herøya av overgangen fra Hydro til BIS. Production Partner. nr. 2-2008

Markering på Herøya av overgangen fra Hydro til BIS. Production Partner. nr. 2-2008 Production Partner BPP-News B I S P r o d u c t i o n P a r t n e r Fra venstre: Thomas Töpfer konsernsjef BIS, Eivind Reiten, konsernsjef Hydro og Morten Mathisen, direktør BPP. Monterer 70 trekkere Fornybar

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola Aktuell Nr. 1 Juni 2010 1. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Widerøe tar over ruter på vestlandet Rekordoppslutning på Sola Det var stor aktivitet og rekord oppslutning rundt anleggsmessen

Detaljer