Presentasjon IKM Gruppen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon IKM Gruppen 2013"

Transkript

1 Presentasjon IKM Gruppen 2013 Jan Tore Markussen BDM Northern Area IKM Brønnøysund

2 HMS-filosofi Null skader er vårt overordnede mål Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer HMS er det viktigste interne arbeidsområdet Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring. Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for IKM Gruppen. Den enkelte IKM bedrift skal etablere egne mål for å etterleve IKM Gruppens overordnede filosofi.

3 IKM Gruppen ELEKTRO/ INSTRUMENT/ PROSESS SUBSEA/ FERDIGSTILLELSE ENGINEERING/ OPERATIONS FABRIKASJON/ INSPEKSJON IKM Elektro AS (Sola) IKM Testing AS (Sola), Avd. Bergen, Kristiansund, Hammerfest IKM Consultants AS (Sola), Avd. Bergen, Horten, Tranby IKM Haaland AS (Vigrestad) IKM Instrutek AS (Larvik), Avd. Sola IKM Testing Asia Pte. Ltd. (Singapore) IKM DSC Engineering AS (Tranby) IKM HVAC AS (Stavanger) (51%) IKM Laboratorium AS (Tananger) Avd. Bergen, Oslo, Sotra IKM Testing Australia Pty. Ltd. (Perth) IKM Kran og Løfteteknikk AS (Tananger) IKM Industrigravøren AS (Vigrestad) IKM Measurement Services Ltd. (Aberdeen) IKM Testing Brasil LTDA (Rio de Janeiro), Avd. Macaé IKM Ocean Design AS (Stavanger) (88%), Avd. Trondheim IKM Inspection AS (Stavern), Avd. Arendal, Stavanger, Bergen IKM Measurement Services Australia Pte. Ltd. (Perth) IKM Norwegian Technology Solutions AS (Stavanger) (67%) IKM Production Technology AS (Sola) IKM Production Technology Sdn. Bhd (Kuala Lumpur) IKM Uniteam Offshore AS (Sandnes) (51%) IKM Valves AS (Stavanger) (67%), Avd. Bergen IKM Testing Canada Ltd. (St. Johns), Avd. Halifax, Alberta IKM Testing Kazakhstan LLP (Atyrau) IKM Testing Malaysia Sdn. Bhd (Kuala Lumpur) IKM Testing Poland Sp. z o.o. (Gdansk) IKM Testing Spain SL (Cadiz) IKM Testing Thailand Co. Ltd. (Rayong) IKM Testing UK Ltd. (Newcastle), Avd. Aberdeen IKM Ocean Design Australia Pty. Ltd (Perth) (88%) IKM Operations AS (Sola) IKM Service AS (Sola) IKM Røntgenkontrollen AS (Rolvsøy) (67 %) IKM Minic AS (Sandnessjøen) IKM Maskinering AS (Tau), Avd. Sola, Fyresdal IKM Mekaniske AS (Stavanger), Avd. Nærbø IKM Mekaniske Kristiansund AS (Kristiansund) IKM Stål & Fasade AS (Stavanger), Avd. Haugesund IKM Technique AS (Sandnes) (68%) PT IKM Indonesia (Batam) IKM Cleandrill AS (Straume) (51%) IKM Mooring Services AS (Sola) IKM Subsea AS (Bryne) IKM Subsea Malaysia Sdn. Bhd (Kuala Lumpur) IKM Subsea Singapore Pte. Ltd. (Singapore) IKM Invest IKM EIENDOM AS Næringseiendom Utleid areal ( kvm) Utviklingsprosjekte r Næringseiendom ( kvm) Fritidsboliger (40 enheter) Leiligheter/bolig 9 utleide enheter Selskapsinvesteringer Selvaag Bolig ASA (3,8%) IKM INDUSTRI-INVEST AS Selskapsinvesteringer Noreco ASA (9,75%) North Energy ASA (3%) Inwind AS (38%) Ingenium AS (34%) Smaken av Grimstad AS (67%) Scanfarm AS (68%) Agasti Holding ASA (3,1%) Fond Energy Ventures III Energy Ventures IV

4 Omsetning B Elektro / Instrument/ Prosess Subsea / Ferdigstillelse Engineering / Operations Fabrikasjon / Inspeksjon IKM Invest Kaefer IKM B2013

5 Kontorer i 12 land Indonesia Thailand Singapore Malaysia Kazakstan Australia Polen Norge UK Spania Brasil Canada Elektro/Instrument/Prosess Subsea/Ferdigstillelse Engineering/Operations Fabrikasjon/Inspeksjon

6 55 kontorer i Norge Lokalisert i Rogaland SOLA IKM Gruppen AS (Hovedkontor) IKM Consultants IKM Elektro IKM Instrutek IKM Maskinering IKM Mooring Services IKM Operations IKM Production Technology IKM Testing IKM Services TANANGER IKM Laboratorium IKM Kran og Løfteteknikk STAVANGER IKM HVAC IKM Inspection IKM Mekaniske IKM Norwegian Technology Solutions IKM Ocean Design IKM Stål & Fasade IKM Valves TAU IKM Maskinering HAUGESUND IKM Stål & Fasade Lokalisert i resten av Norge HAMMERFEST IKM Testing SANDNESSJØEN IKM Minic SOTRA IKM Laboratorium STRAUME IKM Cleandrill LARVIK IKM Instrutek STAVERN IKM Inspection SANDNES IKM Uniteam Offshore IKM Technique BRYNE IKM Subsea NÆRBØ IKM Mekaniske TRONDHEIM IKM Ocean Design KRISTIANSUND IKM Testing IKM Mekaniske FLORØ IKM Operations FYRESDAL IKM Maskinering TRANBY IKM DSC Engineering IKM Consultants OSLO IKM Laboratorium BREVIK IKM Inspection GRIMSTAD IKM Inspection ARENDAL IKM Inspection VIGRESTAD IKM Haaland IKM Industrigravøren BERGEN IKM Laboratorium IKM Instrutek IKM Inspection IKM Consultants IKM Testing AS IKM Valves ROLVSØY Røntgenkontrollen AS HORTEN IKM Consultants

7 Elektro / Instrument / Prosess Produktsalg Supply house Instrumentering/elektro/elektronikk/ automasjon Subsea/topside ventiler Flow- og levelinstrumenter Måle- og testutstyr El. motorer/transformatorer Termograferingsutstyr Trafoovervåking Kalibreringsinstrumenter/ miljøinstrumenter Navigasjon/kommunikasjon Egenproduksjon Systemintegrasjon El. motorer/trafo/generator El. subseamotorer/trafo Overtrykkscontainere Kontroll/enclosure paneler Ventildeler/ventiloppgradering Høytrykksprøvebeholdere Subsea HPU Subsea el. actuator El./hydraulic control systems Service, installasjon og kalibrering Trykk, temp, flow, elektrisk, mekanisk og gasstetthet Elektriske parameter Valve Site Service (VSS) Sikkerhetsventiler Navigasjon/kommunikasjon Prosjektering (nybygg) Tilstandskonroll/vibrasjonsanalyse, oppretting motorer Feltinstumentering Avgassmåling (NOX) Prosess- og brønnteknologi Datainnsamling On-site PVT Brønnintegritet Prosessovervåking Utleie Utstyr/personell/containerløsninger Kursvirksomhet Selskaper i divisjonen IKM ELEKTRO AS IKM INSTRUTEK AS IKM LABORATORIUM AS IKM MEASUREMENT SERVICES LTD IKM MEASUREMENT SERVICES AUSTRALIA PTE LTD IKM NORWEGIAN TECHNOLOGY SOLUTIONS AS IKM PRODUCTION TECHNOLOGY AS IKM PRODUCTION TECHNOLOGY SDN BHD IKM UNITEAM OFFSHORE AS IKM VALVES AS

8 Subsea / Ferdigstillelse Topside Trykk-/vakuumtesting Kjemisk rengjøring Oljeflushing og oljerensing Nitrogentjenester Videoinspeksjon Bolteforspenning Vann som verktøy/ Hydrojetting Luftbehandling Rørmerking/tagging Sertifisering av akkumulatorer Vedlikehold varmevekslere Rengjøring av HVAC system Isplugging Vakuumrengjøring av tanker/utstyr Tankrengjøring Rørkutting/kaldkutting/bevling Flensemaskinering Hot -/cold tapping Preservering Decommissioning LRA/NRS/Kvikksølv håndtering Cleaning in place (CIP) Subsea Pigging/rørledningsinspeksjon/ RFO/PCO Umbilicaltjenester Ferdigstillelse subsea spooler Ferdigstillelse subsea strukturer Boring og reservoar Cuttings Transport System (CTS) Mud Retur uten Riser (MRR) Nitrogenløft Scale Squeeze Offshore waste handling Utleie Pumper og tanker Inspeksjonsutstyr Boltetrekkingsutstyr Tørke-/filtreringsutstyr Blindingsmateriell Luftkompressorer Testutstyr Hydrauliske slangetromler Varmtvannsvaskere Kursvirksomhet Boltetrekkingskurs Fittingskurs Ventilkurs Trykktesting Hot oil flushing Hydrojetting Kundetilpassede kurs ROV tjenester ROV operasjoner Salg av ROV Trencher operasjoner Salg av Trencher Surveyor og inspeksjonstjenester Bygging av undervannsutstyr Fortøyningstjenester Fortøyningsløsninger for flyterigger Selskaper i divisjonen IKM TESTING AS IKM TESTING ASIA PTE. LTD IKM TESTING AUSTRALIA PTY. LTD IKM TESTING BRASIL LTDA IKM TESTING CANADA LTD IKM TESTING KAZAKHSTAN LLP IKM TESTING MALAYSIA Sdn.Bhd IKM TESTING POLAND SP. z o.o. IKM TESTING SPAIN SL IKM TESTING THAILAND CO. LTD IKM TESTING UK LTD PT IKM INDONESIA IKM CLEANDRILL AS IKM MOORING SERVICES AS IKM SUBSEA AS IKM SUBSEA MALAYSIA IKM SUBSEA SINGAPORE PTE. LTD

9 Engineering / Operations Konsulenttjenester Multidisiplin ingeniørkompetanse/ -tjenester Prosjektledelse/prosjektstyring Anskaffelser/kontrakt Logistikk/MA-tjenester Subsea og marine Boring og brønn Drifts/servicepersonell Kranførere Mekanikere Flaggmenn Helivakter Marine pipeline engineering Subsea og rørledninger: - Feltutvikling - Rørledningsprosjektering/design - Fleksible/stive risere - Installasjonsmetoder/løsninger - Subsea produksjonssystemer Design og leveranse av: - Undervannsstrukturer - Undervanns oppkoblingssystemer og ventilstasjoner Selskaper i divisjonen Drift og vedlikeholdstjenester Drift/vedlikeholdspersonell/ ingeniører Studier og driftsstøtte engineering Tidligfase planlegging og forberedelse til drift All type bemanning for utførelse av vedlikehold Alle kategorier bemanning for utførelse av drifts modifikasjoner Implementering av vedlikeholds styring i kundens systemer Vedlikeholds konsepter Planlegging og gjennomføring av korrektiv og behovs prøvd vedlikehold, kampanje vedlikehold, revisjonsstans arbeid Vedlikeholdsstyring/ inspeksjonsprogrammer Levetidsstudier Risikostudier Topside engineering Struktur design Piping Kran og løftetekniske tjenester Vedlikehold, modifikasjon og sertifisering av: - Offshore/skipskraner, løfteredskap - Livbåter/mobbåter Sertifisering/vedlikehold/ salg av løfteutstyr Utleie av utstyr Salg av relatert ingeniørtjenester, mekanisk arbeid og fabrikasjon Brann/eksplosjonsvegger og værbeskyttelse Ut-/innvendige eksplosjonsog brannsikre vegger Trykkavlastningspaneler for eksplosjon Varmeskjold og værbeskyttelse Louvre systemer Rømningstunneler Glassvegger og B15 vegger Værbeskyttelse i arktisk miljø IKM CONSULTANTS AS IKM OCEAN DESIGN AS IKM OCEAN DESIGN AUSTRALIA PTY. LTD IKM DSC ENGINEERING AS IKM KRAN OG LØFTETEKNIKK AS IKM OPERATIONS AS IKM SERVICE AS

10 Fabrikasjon / Inspeksjon CNC-maskinering CNC tynnplatebearbeiding 3D Oppmåling Fresing HVAC og mekanisk industri Vedlikehold og modifikasjon Plate/Sveis/Maskinering Vannjet Fabrikasjon og installasjon Mekanisk design / 3D modellering / 3D skanning Fabrikasjon av rustbestandige materialer Contracting personell Håndtering og løfteutstyr System engineering Detalj engineering Ferdigstillelse Commissioning /ferdigstillelse Service Offshore survay og rapport Inspeksjon NDT/Material inspeksjon Tredjeparts verifikasjon Inspeksjonstjenester Subsea Rov-tools Bygging av undervannsutstyr Overflatebehandling Forbehandling Pulverlakkering Lasergravering Bygg entrepriser Selskaper i divisjonen IKM HAALAND AS IKM HVAC AS IKM INDUSTRIGRAVØREN AS IKM INSPECTION AS IKM MASKINERING AS IKM MEKANISKE AS IKM MEKANISKE KRISTIANSUND AS IKM MINIC AS IKM RØNTGENKONTROLLEN AS IKM STÅL & FASADE AS IKM TECHNIQUE AS

11 IKM i Hammerfest

12 IKM i Hammerfest Etablert Ansatte 8 Kontorareal 100 kvm Lager/workshop 250 kvm Utendørs lager 100 kvm Omsetning periode ~ 100 mill.

13 IKM i Hammerfest, samarbeidspartnere Fabricom, Entrepose Statoil > Aker AIbel > Bilfinger > Apply >

14 IKM i Hammerfest, planer framover, ny lokasjon Etablering (est.) 2013 Ansatte?? Kontorareal?? Kvm Lager/workshop 1000 kvm Utendørs lager kvm

15 IKM i Hammerfest, planer framover, nøkkelinfo Etableringer Tidspunkt IKM Testing IKM Instrutek (gassmålere/sertifisering) Høst 2011 IKM Laboratorium Prosjektkontor IKM Operations IKM Mooring Services IKM Uniteam Offshore IKM XXX Kommer

16 IKM i Sandnessjøen Etablert Ansatte Minic /Kran og Løfteteknikk/Testing >14 Kontorareal 100 kvm Lager/workshop 200 kvm Utendørs lager >200 kvm

17 IKM på Helgeland, samarbeidspartnere IKM Gruppen Aker Solutions Statoil Oceaneering Linjebygg Offshore AS ASCO Base Sandnessjøen Teknologisk Institutt Vitec AS v/ Kværner Verdal Orion Consulting (Ørsta/Sortland) xxx

18 IKM på Helgeland Sandnessjøen Olje & gass Tilstedeværelse & forutsetninger Foto: News on request Etableringer (est.) 2016 Ansatte >30 Kontorareal? Kvm Lager/workshop? Kvm Utendørs lager? kvm

19 IKM på Helgeland - Sandnessjøen Foto: News on request Etableringer Tidspunkt IKM Minic IKM Kran og Løfteteknikk IKM Testing Prosjektkontor 2012-> IKM Operations Prosjektkontor 2012-> IKM XXX xxx

20 Hva er IKMs erfaringer så langt i nord? 1. Vi etablerer oss strategisk: Vi etablerer oss der det er naturlig for oss å være. Å være nært basene, driftsorganisasjonene og den øvrige leverandørindustrien har så langt vært nøkkel for å lykkes. Sandnessjøen og Hammerfest har en sentral strategisk plassering i forhold til den videre utviklingen i nord og vil fortsette å ha vårt hovedfokus fremover. Fasiten så langt viser at store deler av industrien tenker i de samme baner. 2. Rekrutteringsproblematikken: Vi har gode erfaringer med blant annet å rekruttere deler av personellet fra regionene rundt tyngdepunktene våre. Det er viktig for oss å få fram at dette er et bransjeproblem og ikke som det ofte blir fremstilt som, utelukkende et spørsmål om geografi. 3. Viktig å være del av en sterk leverandørindustri: Vi må ikke spre industrien for tynt, vi må ha tunge senter der det blir lagt til rette for vekst og nyskapning. Å være del av fungerende klynger er en av flere faktorer som er avgjørende for å få det til. 4. Nærhet mellom driftsorganisasjoner og leverandørindustri: Nærheten er viktig for å vite hvilke ressurser som finnes lokalt og finne optimale løsninger for alle parter. Det å ha aktive og krevende driftsorganisasjoner lokalt holder leverandørindustrien på tå hev. Det å ha hele «næringskjeden» på plass skjerper alle og får fram kreativiteten blant annet på rekrutteringsfronten som igjen gjør det lettere å holde kompetent arbeidskraft i regionen.

21 Vekst i fokus!

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen.

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen. ET ANNONSEBIL AG OM NODE FRA AFTENPOSTEN TEMAUTGIVELSER JUNI 2007 Den sørlandske olje- og gassklyngen EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET Verdensledende Se side 28-29 Knallhard konkurranse Se side 20-21 Ingeniørlykke

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker.

Forskjellen er ABAX. nordiske markedet for elektroniske kjørebøker. Nr. 1 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Vestfold // Telemark» Nordens største leverandør av elektroniske kjørebøker: Forskjellen er ABAX Menneskene i ABAX representerer en unik bredde

Detaljer

SKUDE INDUSTRI AS 2014

SKUDE INDUSTRI AS 2014 SKUDE INDUSTRI AS 2014 GENERELLT Skude Industri AS ble etablert i Skudeneshavn, som mekanisk bedrift for skipsfartsreparasjoner, tidlig på 60 tallet, da under navnet Håkonsen Mekaniske Verksted. Etter

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer