Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009"

Transkript

1 Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009 Styrets sammensetning Leder: Ane B. Haugland Nestleder: Knut Sørby Styremedlemmer: Ulf Pedersen (kasserer), Elin Gudmundsen (sekretær), Joachim Kjesbu, Terje Nilssen, Balazs Hirko og Edith Holmqvist Varamedlemmer: Terese Brynhildsen og Marita H. Pettersen Valgkomité: Leder: Per Klaesson Medlemmer: Margoth Kalstad og Gry Lippestad Varamedlem: Kjersti Laurie Simonsen Revisorer: Irene Hals og Arne Hole Styrets arbeid Det er avholdt 10 styremøter i I tillegg hadde vi en helgesamling på Hurdalsjøen konferansesenter i oktober, der vi i både behandlet styresaker og fikk satt av god tid til å drøfte NRPKs utfordringer i tida framover. Styret har hatt to pakkedugnader i 2009, den ene i forbindelse med utsending av Plaskeinfo n, den andre for å sende ut saksdokumentene i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet 4.november. Styret behandlet 91 saker i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) NRPKs system for internkontroll ble utvidet med et dokument i 2009: "Beredskapsplan for Nøklevann ro- og padleklubb", datert 25.juni De andre dokumentene ble ikke endret. Det ble holdt ett møte i en HMS arbeidsgruppe. Det ble ikke varslet om farlige hendelser i løpet av sesongen, selv om det var noen udramatiske velt. Det kom heller ikke noen skriftlige innspill om endringer av klubbens rutiner om sikkerhet, bortsett fra forslagene som ble behandlet på ordinært og ekstraordinært årsmøte. For sesongen 2009 ble bemanningen på vakt økt med én. Begrunnelsen er å ha to personer til å kunne yte assistanse hvis en kritisk situasjon skal oppstå, mens én person fortsatt kan være igjen for å betjene klubbens anlegg. Klubbens HMS-regler inneholder rutiner for jevnlig kontroll av at båter og vester er i forskriftsmessig stand, og dette har vært gjennomført gjennom sesongen. Materiellforvalter vil også benytte sjansen til å gi medlemmene ros for å ha behandlet vårt materiell med forsiktighet. Bortsett fra noen småjusteringer har det i 2009 bare vært et ror på en Coastline som har blitt skadet, og med nesten 4000 utlån er dette nesten utrolig!

2 Obligatorisk introduksjonskurs Kursgruppa som har hatt ansvaret for gjennomføringen av introduksjonskursene i 2009 har bestått av Balazs, Knut og Ane. I april arrangerte vi et helgeseminar på Hvaler med introkurs-instruktørene og styret. Målene for helga var å gjennomgå kursopplegget, jobbe med endringer og forbedringer, gjøre praktiske øvelser på vannet samt ha det sosialt hyggelig for å sikre godt samarbeid mellom instruktørene. I alt 13 nøkkelmedlemmer stilte som instruktører i løpet av sesongen, fordelt med tre instruktører på hver av de 23 kurskveldene. I tillegg har kursgruppa trådt til ved behov. Til sammen har det deltatt 284 nye medlemmer på kursene. Totalantallet på nye medlemmer i 2009 er 378, grunnet at det ikke er krav om kurs for nye medlemmer under 12 år. I år har vi også hatt flere deltakere med ulike funksjonshemninger på kursene. Disse har behov for bistand av egen ledsager for å kunne benytte seg av medlemskapet sitt. Styret har derfor innført en ordning der ledsagere skal delta på introkurs. Ledsagers kursavgift dekkes av NRPK. Etter fullført kurs får ledsagerne utdelt et ledsagerbevis som gir adgang til å bruke klubbens utstyr sammen med det medlemmet vedkommende er ledsager for. Styret er svært fornøyd både med planleggingen og gjennomføringen av introduksjonskursene. Kursdeltakerne har også i år gitt svært gode tilbakemeldinger i evalueringen av kursene, både når det gjelder innhold og instruktørene. Instruktørene er i all hovedsak godt samkjørte, og fremstår som trygge og kunnskapsrike, noe vi mener er avgjørende for at deltakerne skal få en god opplevelse på kurset! På introduksjonskursene har vi også noen yngre medlemmer som instruktører. En del kursdeltakere har nok vært litt skeptiske når de har sett disse ungdommene, men etter gjennomført kurs har tilbakemeldingene vært overstrømmende positive, både med hensyn til de unges kunnskaper og deres evne til å lære bort. Obligatorisk introduksjonskurs for nye medlemmer har blitt en svært sentral del i klubbens HMS-arbeid, og styret vil sterkt anbefale at kursene inngår som en sentral del av vår virksomhet også i framtida. Opplæring innen padleforbundets våttkortstige For andre år på rad har det blitt arrangert to grunnkurs (tidligere kalt nybegynnerkurs) i havpadling på Nøklevann. 26 klubbmedlemmer deltok på kursene i 2009 og har fått sitt velfortjente våttkort. På det ene kurset hadde instruktør Bjørn Bergenheim jr. med seg to instruktørpraktikanter, den ene var vårt mangeårige medlem Halle Vangdal. Halle tok aktivitetslederkurset på Hvaler tidligere i sesongen, og er nå kvalifisert til å holde grunnkurs kajakk i våttkortstigen, noe klubben bør benytte seg av! Det er totalt 50 medlemmer som har tatt grunnkurs kajakk på Nøklevann i løpet av de to sesongene vi har arrangert kurs. Norges Padleforbund holdt i samarbeid med NRPK et våttkort grunnkurs kano på Nøklevann i mai NRPK stilte kanoer, vester og årer til rådighet. Siden det bare var 6 grader i vannet lånte klubben også ut tørrdrakter. Aslak Prestbakmo fra Målselv var instruktør for ti kursdeltagere. Kurset var også åpent for ikke-medlemmer. Fire medlemmer deltok, men i løpet av sesongen ble alle med unntak av en kursdeltager medlem i klubben.

3 I tillegg til grunnkursene i kajakk og kano på Nøklevann, har flere av våre medlemmer tatt padlekurs hos andre arrangører utenfor Nøklevann. Disse kursene er hovedsakelig teknikkurs, sikkerhetskurs eller aktivitetslederkurs som stiller større krav til deltakerne og med utfordringer som vi (heldigvis) ikke har på Nøklevann. Styret gjorde for 2009 et vedtak om å dekke 80 % av kursavgiften for grunnkurs og teknikk-kurs i våttkortstigen. Medlemmer kan få refundert kursavgiften for aktivitetslederkurs hvis dette på forhånd er godkjent av styret. Styret ser det som svært viktig å legge til rette for økt kunnskap og kompetanse hos våre medlemmer, og vi registrerer at de virkemidlene vi har valgt med både å arrangere kurs på Nøklevann og refundere størstedelen av utgiftene har god effekt. Livredningskurs og førstehjelpskurs I løpet av 2009 deltok sju medlemmer på livredningskurs hos Norges Livredningsselskap og to medlemmer deltok på førstehjelpskurs. Kursavgiften til livredningskursene og førstehjelpskursene dekkes i sin helhet av klubben. Bassengtreninger Det ble i februar/mars gjennomført fire bassengtreninger på Bøler bad for interesserte medlemmer. Hensikten med bassengtreningen er at deltakerne får teste kantring og prøve seg på forskjellige redningsteknikker samt tømming av kajakk. Bassengaktiviteten er et tilbud om trening under mer betryggende og mer behagelige forhold enn på Nøklevann. Onsdagstreninger Dette var et tilbud til medlemmer som ønsket å øve på padle- og redningsteknikker sammen med andre klubbmedlemmer, og var et uformelt arrangement. Det var bare å møte opp på onsdager mellom kl og kl og kontakte en av de mer erfarne padlerne som var til stede for veiledning og hjelp. Når vannet var kaldt kunne man låne en av klubbens tørrdrakter. Flere medlemmer benyttet seg av tilbudet i løpet av sesongen, og deltakelsen varierte fra en og opptil 10 personer på disse onsdagene. Utdeling av gratis vanntette sekker I år fikk vi litt ekstra drahjelp når det gjelder vår oppfordring til medlemmene om å pakke klesskift i vanntette sekker. Vi fikk 700 vanntette sekker fra kampanjen Klar for sjøen. Disse ble hentet i to omganger, og delt ut til klubbens medlemmer i åpningstiden. Dette ble naturligvis tatt godt imot. Aktiviteter Båtutlån i åpningstiden Hovedaktiviteten i NRPK er at vi holder åpent for medlemmene fem dager i uken gjennom nøkkelvaktordningen. Antall utlån av båter har økt med 10 (!) - fra 3870 i 2008 til 3880 i Ettersom antall medlemmer har gått noe ned, betyr utlånstallene at våre medlemmer har vært noe mer aktive enn tidligere. Fordelingen mellom båttypene er 84,5 % for kajakk, 12 % for kano og 4,5 % for robåt. Kajakkutlån har dermed økt med 2 % på bekostning av kano.

4 Flattvannsgruppa Etter initiativ fra Øystein Falch startet NRPK i 2009 opp et tilbud til medlemmer som ønsker å få en god treningsøkt i kajakken få opp pulsen, bli sterkere og forbedre teknikken. Først og fremst ønsket Falch å etablere et fast tidspunkt for padlere som ønsket et sosialt fellesskap til hygge og inspirasjon, men som delte ambisjonen om å få en god treningsøkt ut av en time i kajakken. I fellesskap med andre kan man forbedre seg teknisk ved å se på og snakke med andre. Det har vært gjennomført ukentlig trening, et teknikkurs og et internt padleløp. Flattvannsgruppa ser frem til ny sesong i 2010, og ønsker interesserte medlemmer velkommen. Vedlagt egen årsberetning fra Flattvannsgruppa. Ungdomsgruppa Etter at ungdomsgruppa dessverre har ligget litt nede de to foregående sesongene, ble det blåst liv i gruppa igjen i I den forbindelse ble det arrangert et møte for alle interesserte på Rustadsaga sportsstue for diskusjon og idémyldring. Gruppa tok i første omgang sikte på ungdom mellom 12 og 16 år og baserte seg på en løsning med løpende oppdateringer for aktiviteter og uforpliktende oppmøte. Ungdomsgruppa ønsket å legge seg på et nivå der alle kunne delta uavhengig av padleferdigheter. Raftingtur på Sjoa Årets tur til Sjoa ble arrangert helga august med fint vær. Morten Johansen sto for organisering, mens Go Rafting var ansvarlig for rafting med guider og utstyr. 19 medlemmer og nær familie og venner deltok på turen til Kruke, mens ti medlemmer raftet. Nytt i år var familierafting på Ottaelva, med en aldersgrense på sju år. Familieraftingen inkluderte også bading og klippehopp. Vår- og høstdugnader Det har aldri vært noe problem med at det kommer for få medlemmer på dugnadene i NRPK, men oppmøtet på høstdugnaden i 2009 gir grunn til refleksjon. Bare en halv prosent av medlemmene møtte opp. Skulle dette skje på vårdugnaden, da det er mange flere arbeidsoppgaver, vil det bli et problem. Norges Padleforbunds jentesamling på Hvaler Helga august arrangerte Norges Padleforbund for første gang en havpadlesamling på Hvaler bare for jenter. Av de ca 20 som deltok, stilte vi med åtte deltakere fra NRPK. En flott helg med mye sol, mye vind og mye bølger! Nøkkelvaktmøter Styret gjennomførte i år ett nøkkelvaktmøte før sesongstart. Styret mente det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre det tradisjonelle nøkkelvaktmøte på høsten siden klubben omtrent samtidig skulle gjøre et avgjørende veivalg i et ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte Til årsmøtet 12. mars 2009 var det kommet inn to forslag som gikk ut på å endre klubbens regler slik at ikke-medlemmer kunne benytte seg av klubbens båter når de var i følge med medlemmer. Forslagsstillerne var Morten Sandberg og Line Egeland. Styrets innstilling, med begrunnelse i sikkerhet, arbeidsmengde og praktiske forhold, var at reglene ikke skulle endres. På grunn av sakens kompleksitet besluttet årsmøtet at saken skulle oversendes det nye styret for ny gjennomgang og at Morten Sandberg og Turid McAdam skulle involveres i dette arbeidet. Saken skulle deretter

5 behandles på et ekstraordinært årsmøte. Dette møtet ble holdt 4. november. Det ekstraordinære årsmøtet valgte etter en avstemning å følge styrets innstilling. Alle sakspapirene til det ekstraordinære årsmøtet ligger på klubbens hjemmesider. Nøkkelvaktordningen Denne sesongen ble antallet vakter økt til tre på alle åpningsdager, og til fire på søndagene i høysesongen (juni, juli og august). Dette ble gjort både med hensyn til sikkerhet og beredskap, dvs. kapasiteten til å kunne yte assistanse hvis en kritisk situasjon skal oppstå, og for å kunne yte bedre service til medlemmene i åpningstiden. Antallet nøkkelvakter som bidrar til at klubben kan holde åpent så mye, er stabilt. Nøkkelvaktene har hatt i gjennomsnitt 2-3 vakter hver. I 2009 var det 109 nøkkelvakter som delte på vaktoppgavene. Mange av vaktene løser vaktoppgavene på en god måte, men styret har merket seg at noen av vaktene kunne vært seg mer bevisst sine oppgaver i henhold til vaktinstruksen. Å heve kvaliteten på vaktordningen, blant annet ved å øke kompetansen hos vaktene, bør være en prioritert oppgave i tiden framover. Sommerskolen Oslo For fjerde år på rad, inngikk styret også i 2009 avtale med Utdanningsetaten i Oslo kommune om padling på Nøklevann for barn som deltar på Sommerskolen Oslo. Utdanningsetaten gir et økonomisk rammetilskudd til klubben. Dette går i hovedsak til å dekke lønninger. Styret ansatte fire av våre ungdommer til å stå for den praktiske gjennomføringen vedrørende padlingen. Deres jobb innebærer å gi barna en grunnleggende innføring i padleteknikk, fortelle dem om dyrelivet på Nøklevann, med spesiell oppmerksomhet på bever, samt være med dem ut på tur. Styrets leder har etter fullmakt fra styret hatt ansvaret for det administrative arbeidet knyttet til dette. Utdanningsetaten er svært fornøyd med det tilbudet vi gir, og de har allerede varslet at det er ønskelig å inngå en avtale også i Styret er også svært fornøyd med måten sommerskolen har blitt gjennomført på. Styret mener det er positivt at vi kan ha dette samarbeidet med kommunen. Innkjøp I løpet av 2009 ble det innkjøpt følgende: Robåter: To Suvi 460 til erstatning for de gamle Kanoer: To Mad River Reflection 17 RX Kajakker: En Valley Aquanaut LV (havkajakk) En Valley Aquanaut Club (havkajakk) En Valley Nordkapp (havkajakk) To Citius 51 (treningskajakk) Redningsvester/padlevester: Vår beholdning av vester er noe oppjustert i løpet av sesongen, spesielt mht redningsvester for barn

6 Årer: På tampen av sesongen kjøpte vi inn 40 kajakkårer i kortere lengde ( cm), for juniorer/små personer. Det har tidligere vært vanskelig å få tak i korte kajakkårer, så disse har vi fått produsert etter våre spesifikasjoner. Salg av båter Følgende båter ble solgt ved loddtrekning på vårdugnaden: En MI415 (kajakk) To Hasle K400 (juniorkajakk) En Nelo (treningskajakk) To Suvi 460 (robåt) Følgende båter ble solgt ved loddtrekning på høstdugnaden: To Haslekanoer En Reflection 16 (kano) En Reflection 17 (kano) To Cruiser (rekreasjonskajakk) 3 Hasle K400 (juniorkajakk) Nytt på anlegget Takket være vår hyggelige nabo fikk vi i 2009 koblet oss til utevann i en kran på gjerdet bak hytta. Sesongen 2009 Sesongen 2009 forløp etter styrets vurdering veldig fint. Styret vil likevel oppfordre medlemmene til å følge med på den informasjonen som gis, både i Plaskeinfo'n, på hjemmesiden og som oppslag på klubbanlegget. Medlemsreglene er det viktigste alle må sette seg inn i, og det kan være lurt å sjekke åpningstidene før familien pakker med seg picnickurven for å ta en tur på vannet. Vi har merket en klar forbedring ved at flesteparten av medlemmene har blitt flinke til å ha med og vise medlemskortet uoppfordret når de kommer for å låne båt. De aller fleste har også fått med seg regelen om at klubbens båter bare kan benyttes av medlemmene. NRPK har helt siden starten for 22 år siden vært kjent som en vaffelklubb, og denne tradisjonen holdes fortsatt i hevd. "Noen" i styret sørger jevnlig for å fylle opp vaffelog kaffelageret, og flinke vakter steker vafler på løpende bånd når de har anledning. Denne sesongen har også nestleder Knut båret opp hundrevis av kilo med epler, bananer, gulrøtter og annen sunn snacks for utdeling til medlemmene. Dette tiltaket fikk en svært god mottakelse. Hjemmesiden Trafikktallene for klubbens hjemmeside NRPK.no viser vel treff i Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal fra styret til medlemmene, og man kan få både viktig og nyttig info ved å følge med her gjennom hele året, ikke bare i padlesesongen.

7 Medlemstall for år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Medlemstallene er per , det vil si de samme tallene som rapporteres til Idrettsregistreringen. Medlemstallet har gått noe ned fra 2008 til 2009, og er nå tilbake på 2006-nivået. Styret mener nedgangen skyldes en kombinasjon av flere faktorer; dels at medlemmer er flinkere til å gi beskjed dersom de melder seg ut, og dels at lista for å bli medlem er lagt noe høyere som følge av innføringen av kurs. I tillegg har vi gjort en ryddejobb i medlemsregisteret, spesielt når det gjelder registrering av familiemedlemmer. Styret tar på alvor at vi til en hver tid skal ha et korrekt medlemsregister, og vil fortsatt oppfordre medlemmene til å gi beskjed om alle endringer som vedrører medlemskapet. Fra styrets side er det en ønsket utvikling at de som vil bli medlemmer i klubben får anledning til å melde seg inn, samtidig som vi i størst mulig grad unngår impulsinnmeldinger. Styret har i flere sammenhenger påpekt at det er en stor administrativ og sikkerhetsmessig utfordring å drifte en klubb med over 4000 medlemmer, og ser det derfor ikke som negativt at medlemstallet nå ser ut til å være på vei ned. Styrets vurderinger Styret har gjort seg en del tanker både om driften av NRPK de siste årene og de utfordringer vi står ovenfor i framtida. Over de siste årene har det vært jobbet systematisk for å tilfredsstille de ulike kravene som stilles til oss som organisasjon og idrettslag. Samfunnet er i utvikling, og det innebærer nye krav som nødvendigvis påvirker måten man driver en organisasjon på. Slik vi ser NRPK i dag, ser vi et veldrevet idrettslag som kan presentere et ryddig og ordentlig anlegg med godt utstyr for alle våre medlemmer. Dette er også tilbakemeldingene styret har mottatt fra flere medlemmer, både gjennom medlemsundersøkelsen i 2008, men også i samtaler på klubbanlegget, og på e-post. En hovedutfordring blir naturlig nok å ivareta det som er kvalitetsmessig bra ved driften, og samtidig arbeide for å heve nivået på det som kan bli bedre. Det er allerede nevnt at styret i blant registrerer manglende kompetanse og manglende vilje hos enkelte nøkkelvakter til å kunne hjelpe medlemmene og potensielle nye medlemmer på en god måte. Tilbud om flere frivillige oppdateringskurs i 2007 var det svært få som benyttet seg av. Oppmøteprosenten på de obligatoriske nøkkelvaktmøtene har økt, men er fortsatt lav. For styret vil det fortsatt være en stor utfordring å få engasjert alle nøkkelvaktene på en god måte. Nøkkelvaktene er NRPKs ansikt utad, og derfor ser styret det som særdeles viktig å få vaktordningen til å fungere enda bedre i framtida. Også generalsekretæren i Norges Padleforbund har gjentatte ganger overfor styret påpekt hvor viktig det er med dyktige og våkne vakter i en klubb som NRPK.

8 NRPK er kjent for å være en hyggelig klubb, der det er godt å være. Slik ønsker vi det skal være også i framtida. Økonomi NRPK har også i 2009 hatt en god økonomisk situasjon. Oslo, 28. februar 2010 Ane B. Haugland, leder Ulf Pedersen, kasserer Elin Gudmundsen, sekretær Joachim Kjesbu, styremedlem Knut Sørby, nestleder Balazs Hirko, styremedlem Terje Nilssen, styremedlem Edith Holmqvist, styremedlem

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00 Noter til regnskap 2009 Nøklevann ro- og padleklubb 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Dette medfører at den endringen i

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling. c. Godkjenne sakliste

Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling. c. Godkjenne sakliste Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb Side I av 9 Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb 7. mars åalz klokken 18:30 på Rustadsaga Referatet er skrevet i henhold til ldrettsforbundets

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Revisor Terje Jemterud Jonas Pettersen Sæming Eggen Ann-Kristin Utengen Øivind

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

1. Konstituering. Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling

1. Konstituering. Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling Protokollfra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb Side 1 av 7 Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb 9. mars åolg klokken 18:30 på Rustadsaga Sportsstue 1. Konstituering Arne Egil Sagen

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Styremøte Oslo Elvesportsklubb

Styremøte Oslo Elvesportsklubb Styremøte Oslo Elvesportsklubb Dato: 13.03.2012 kl. 19.00 Sted: Peppes, Løren Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert. Møteleder: Til stede: Ikke til stede:, Annie, Sonja, Annki,

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom"

Sluttrapport fra prosjekt Kajakkurs for barn og ungdom Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" Foto Mari Tefre Bakgrunn: Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard. Foreningen har tradisjonelt

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2016 Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Velkommen til Årsmøte Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2016. Medlemmene bes lese

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0 NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2010 Note 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Regnskapet for 2010 er derfor

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen Protokoll fra styremøte 15.04.15 kl 19.00 22.00 Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb 2012

Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb 2012 Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb 2012 Styrets sammensetning: Leder: Merete Helle Nestleder: Elisabeth Sørdal mer: Ingrid Berthinussen (kasserer) (Berthinussen trakk seg fra sitt verv i mai pga.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsberetning Stovner Frisbee Klubb

Årsberetning Stovner Frisbee Klubb Årsberetning Stovner Frisbee Klubb 2011 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 1 Valgkomité: Revisorer: Kontrollkomité: 2 Styrets arbeid Styremøter I og med at det har

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 16. januar 2013 kl 18.00 Jarnes skule Årsmelding 3 Regnskap 8 Handlingsplan 9 Budsjett!!!! 8 Valg!!!!!! 10 Sunnmøre Hundeklubb avd. Sykkylven! Årsmøte

Detaljer

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva ONSDAGSPADDLING Hver onsdag møtes begynnere og mer erfarne padlere fra TKK og NTNUI på Skansen for å padle på den snille Nidelva. Grad 2. Fra Nedre Leirfoss og til nedenfor Sluppen bru: Tre snille stryk

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April Aktiviteter i 2009 Faste aktiviteter er merket med grå Turer er merket med grønt Kurs er merket med rødt Andre aktiviteter er merket med svart Januar 4. kl. 11 15: Bassengtrening med oppmøte i naustet.

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00 Årsmøte 2016 Senja Avfall AS - Botnhågen 7. februar 2016 Kl. 18.00 1 SAK 1 Godkjenning av innkalling Innkallinga godkjennes SAK 2 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes Sak 3 Valg av møteleder,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Friskis&Svettis Bergen

Friskis&Svettis Bergen Årsberetning Friskis&Svettis Bergen Organisert i Norges Fleridrettsforbund (NIF) og Friskis&Svettis Norge og Riks 2015 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Ansv: Christer Norli Svenningsen Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Lederens hjørne! Hei alle mjøsdykkere! Våren er endelig her! Om ikke lenge kan vi atter en gang dykke i Mjøsa. Gjennom vinteren har jeg registrert

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Styret Den 16 januar var det årsmøte i AKK på Sjøloftet, og følgende styre ble valgt:

Styret Den 16 januar var det årsmøte i AKK på Sjøloftet, og følgende styre ble valgt: ÅRSBERETNING 2008 Medlemstall Klubben satte i 2008 ny rekord med 271 medlemmer, hvorav 204 hovedmedlemmer og 67 familiemedlemmer. 83 medlemmer har hatt tilgang til styrkerommet. Styret Den 16 januar var

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer