Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009"

Transkript

1 Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009 Styrets sammensetning Leder: Ane B. Haugland Nestleder: Knut Sørby Styremedlemmer: Ulf Pedersen (kasserer), Elin Gudmundsen (sekretær), Joachim Kjesbu, Terje Nilssen, Balazs Hirko og Edith Holmqvist Varamedlemmer: Terese Brynhildsen og Marita H. Pettersen Valgkomité: Leder: Per Klaesson Medlemmer: Margoth Kalstad og Gry Lippestad Varamedlem: Kjersti Laurie Simonsen Revisorer: Irene Hals og Arne Hole Styrets arbeid Det er avholdt 10 styremøter i I tillegg hadde vi en helgesamling på Hurdalsjøen konferansesenter i oktober, der vi i både behandlet styresaker og fikk satt av god tid til å drøfte NRPKs utfordringer i tida framover. Styret har hatt to pakkedugnader i 2009, den ene i forbindelse med utsending av Plaskeinfo n, den andre for å sende ut saksdokumentene i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet 4.november. Styret behandlet 91 saker i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) NRPKs system for internkontroll ble utvidet med et dokument i 2009: "Beredskapsplan for Nøklevann ro- og padleklubb", datert 25.juni De andre dokumentene ble ikke endret. Det ble holdt ett møte i en HMS arbeidsgruppe. Det ble ikke varslet om farlige hendelser i løpet av sesongen, selv om det var noen udramatiske velt. Det kom heller ikke noen skriftlige innspill om endringer av klubbens rutiner om sikkerhet, bortsett fra forslagene som ble behandlet på ordinært og ekstraordinært årsmøte. For sesongen 2009 ble bemanningen på vakt økt med én. Begrunnelsen er å ha to personer til å kunne yte assistanse hvis en kritisk situasjon skal oppstå, mens én person fortsatt kan være igjen for å betjene klubbens anlegg. Klubbens HMS-regler inneholder rutiner for jevnlig kontroll av at båter og vester er i forskriftsmessig stand, og dette har vært gjennomført gjennom sesongen. Materiellforvalter vil også benytte sjansen til å gi medlemmene ros for å ha behandlet vårt materiell med forsiktighet. Bortsett fra noen småjusteringer har det i 2009 bare vært et ror på en Coastline som har blitt skadet, og med nesten 4000 utlån er dette nesten utrolig!

2 Obligatorisk introduksjonskurs Kursgruppa som har hatt ansvaret for gjennomføringen av introduksjonskursene i 2009 har bestått av Balazs, Knut og Ane. I april arrangerte vi et helgeseminar på Hvaler med introkurs-instruktørene og styret. Målene for helga var å gjennomgå kursopplegget, jobbe med endringer og forbedringer, gjøre praktiske øvelser på vannet samt ha det sosialt hyggelig for å sikre godt samarbeid mellom instruktørene. I alt 13 nøkkelmedlemmer stilte som instruktører i løpet av sesongen, fordelt med tre instruktører på hver av de 23 kurskveldene. I tillegg har kursgruppa trådt til ved behov. Til sammen har det deltatt 284 nye medlemmer på kursene. Totalantallet på nye medlemmer i 2009 er 378, grunnet at det ikke er krav om kurs for nye medlemmer under 12 år. I år har vi også hatt flere deltakere med ulike funksjonshemninger på kursene. Disse har behov for bistand av egen ledsager for å kunne benytte seg av medlemskapet sitt. Styret har derfor innført en ordning der ledsagere skal delta på introkurs. Ledsagers kursavgift dekkes av NRPK. Etter fullført kurs får ledsagerne utdelt et ledsagerbevis som gir adgang til å bruke klubbens utstyr sammen med det medlemmet vedkommende er ledsager for. Styret er svært fornøyd både med planleggingen og gjennomføringen av introduksjonskursene. Kursdeltakerne har også i år gitt svært gode tilbakemeldinger i evalueringen av kursene, både når det gjelder innhold og instruktørene. Instruktørene er i all hovedsak godt samkjørte, og fremstår som trygge og kunnskapsrike, noe vi mener er avgjørende for at deltakerne skal få en god opplevelse på kurset! På introduksjonskursene har vi også noen yngre medlemmer som instruktører. En del kursdeltakere har nok vært litt skeptiske når de har sett disse ungdommene, men etter gjennomført kurs har tilbakemeldingene vært overstrømmende positive, både med hensyn til de unges kunnskaper og deres evne til å lære bort. Obligatorisk introduksjonskurs for nye medlemmer har blitt en svært sentral del i klubbens HMS-arbeid, og styret vil sterkt anbefale at kursene inngår som en sentral del av vår virksomhet også i framtida. Opplæring innen padleforbundets våttkortstige For andre år på rad har det blitt arrangert to grunnkurs (tidligere kalt nybegynnerkurs) i havpadling på Nøklevann. 26 klubbmedlemmer deltok på kursene i 2009 og har fått sitt velfortjente våttkort. På det ene kurset hadde instruktør Bjørn Bergenheim jr. med seg to instruktørpraktikanter, den ene var vårt mangeårige medlem Halle Vangdal. Halle tok aktivitetslederkurset på Hvaler tidligere i sesongen, og er nå kvalifisert til å holde grunnkurs kajakk i våttkortstigen, noe klubben bør benytte seg av! Det er totalt 50 medlemmer som har tatt grunnkurs kajakk på Nøklevann i løpet av de to sesongene vi har arrangert kurs. Norges Padleforbund holdt i samarbeid med NRPK et våttkort grunnkurs kano på Nøklevann i mai NRPK stilte kanoer, vester og årer til rådighet. Siden det bare var 6 grader i vannet lånte klubben også ut tørrdrakter. Aslak Prestbakmo fra Målselv var instruktør for ti kursdeltagere. Kurset var også åpent for ikke-medlemmer. Fire medlemmer deltok, men i løpet av sesongen ble alle med unntak av en kursdeltager medlem i klubben.

3 I tillegg til grunnkursene i kajakk og kano på Nøklevann, har flere av våre medlemmer tatt padlekurs hos andre arrangører utenfor Nøklevann. Disse kursene er hovedsakelig teknikkurs, sikkerhetskurs eller aktivitetslederkurs som stiller større krav til deltakerne og med utfordringer som vi (heldigvis) ikke har på Nøklevann. Styret gjorde for 2009 et vedtak om å dekke 80 % av kursavgiften for grunnkurs og teknikk-kurs i våttkortstigen. Medlemmer kan få refundert kursavgiften for aktivitetslederkurs hvis dette på forhånd er godkjent av styret. Styret ser det som svært viktig å legge til rette for økt kunnskap og kompetanse hos våre medlemmer, og vi registrerer at de virkemidlene vi har valgt med både å arrangere kurs på Nøklevann og refundere størstedelen av utgiftene har god effekt. Livredningskurs og førstehjelpskurs I løpet av 2009 deltok sju medlemmer på livredningskurs hos Norges Livredningsselskap og to medlemmer deltok på førstehjelpskurs. Kursavgiften til livredningskursene og førstehjelpskursene dekkes i sin helhet av klubben. Bassengtreninger Det ble i februar/mars gjennomført fire bassengtreninger på Bøler bad for interesserte medlemmer. Hensikten med bassengtreningen er at deltakerne får teste kantring og prøve seg på forskjellige redningsteknikker samt tømming av kajakk. Bassengaktiviteten er et tilbud om trening under mer betryggende og mer behagelige forhold enn på Nøklevann. Onsdagstreninger Dette var et tilbud til medlemmer som ønsket å øve på padle- og redningsteknikker sammen med andre klubbmedlemmer, og var et uformelt arrangement. Det var bare å møte opp på onsdager mellom kl og kl og kontakte en av de mer erfarne padlerne som var til stede for veiledning og hjelp. Når vannet var kaldt kunne man låne en av klubbens tørrdrakter. Flere medlemmer benyttet seg av tilbudet i løpet av sesongen, og deltakelsen varierte fra en og opptil 10 personer på disse onsdagene. Utdeling av gratis vanntette sekker I år fikk vi litt ekstra drahjelp når det gjelder vår oppfordring til medlemmene om å pakke klesskift i vanntette sekker. Vi fikk 700 vanntette sekker fra kampanjen Klar for sjøen. Disse ble hentet i to omganger, og delt ut til klubbens medlemmer i åpningstiden. Dette ble naturligvis tatt godt imot. Aktiviteter Båtutlån i åpningstiden Hovedaktiviteten i NRPK er at vi holder åpent for medlemmene fem dager i uken gjennom nøkkelvaktordningen. Antall utlån av båter har økt med 10 (!) - fra 3870 i 2008 til 3880 i Ettersom antall medlemmer har gått noe ned, betyr utlånstallene at våre medlemmer har vært noe mer aktive enn tidligere. Fordelingen mellom båttypene er 84,5 % for kajakk, 12 % for kano og 4,5 % for robåt. Kajakkutlån har dermed økt med 2 % på bekostning av kano.

4 Flattvannsgruppa Etter initiativ fra Øystein Falch startet NRPK i 2009 opp et tilbud til medlemmer som ønsker å få en god treningsøkt i kajakken få opp pulsen, bli sterkere og forbedre teknikken. Først og fremst ønsket Falch å etablere et fast tidspunkt for padlere som ønsket et sosialt fellesskap til hygge og inspirasjon, men som delte ambisjonen om å få en god treningsøkt ut av en time i kajakken. I fellesskap med andre kan man forbedre seg teknisk ved å se på og snakke med andre. Det har vært gjennomført ukentlig trening, et teknikkurs og et internt padleløp. Flattvannsgruppa ser frem til ny sesong i 2010, og ønsker interesserte medlemmer velkommen. Vedlagt egen årsberetning fra Flattvannsgruppa. Ungdomsgruppa Etter at ungdomsgruppa dessverre har ligget litt nede de to foregående sesongene, ble det blåst liv i gruppa igjen i I den forbindelse ble det arrangert et møte for alle interesserte på Rustadsaga sportsstue for diskusjon og idémyldring. Gruppa tok i første omgang sikte på ungdom mellom 12 og 16 år og baserte seg på en løsning med løpende oppdateringer for aktiviteter og uforpliktende oppmøte. Ungdomsgruppa ønsket å legge seg på et nivå der alle kunne delta uavhengig av padleferdigheter. Raftingtur på Sjoa Årets tur til Sjoa ble arrangert helga august med fint vær. Morten Johansen sto for organisering, mens Go Rafting var ansvarlig for rafting med guider og utstyr. 19 medlemmer og nær familie og venner deltok på turen til Kruke, mens ti medlemmer raftet. Nytt i år var familierafting på Ottaelva, med en aldersgrense på sju år. Familieraftingen inkluderte også bading og klippehopp. Vår- og høstdugnader Det har aldri vært noe problem med at det kommer for få medlemmer på dugnadene i NRPK, men oppmøtet på høstdugnaden i 2009 gir grunn til refleksjon. Bare en halv prosent av medlemmene møtte opp. Skulle dette skje på vårdugnaden, da det er mange flere arbeidsoppgaver, vil det bli et problem. Norges Padleforbunds jentesamling på Hvaler Helga august arrangerte Norges Padleforbund for første gang en havpadlesamling på Hvaler bare for jenter. Av de ca 20 som deltok, stilte vi med åtte deltakere fra NRPK. En flott helg med mye sol, mye vind og mye bølger! Nøkkelvaktmøter Styret gjennomførte i år ett nøkkelvaktmøte før sesongstart. Styret mente det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre det tradisjonelle nøkkelvaktmøte på høsten siden klubben omtrent samtidig skulle gjøre et avgjørende veivalg i et ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte Til årsmøtet 12. mars 2009 var det kommet inn to forslag som gikk ut på å endre klubbens regler slik at ikke-medlemmer kunne benytte seg av klubbens båter når de var i følge med medlemmer. Forslagsstillerne var Morten Sandberg og Line Egeland. Styrets innstilling, med begrunnelse i sikkerhet, arbeidsmengde og praktiske forhold, var at reglene ikke skulle endres. På grunn av sakens kompleksitet besluttet årsmøtet at saken skulle oversendes det nye styret for ny gjennomgang og at Morten Sandberg og Turid McAdam skulle involveres i dette arbeidet. Saken skulle deretter

5 behandles på et ekstraordinært årsmøte. Dette møtet ble holdt 4. november. Det ekstraordinære årsmøtet valgte etter en avstemning å følge styrets innstilling. Alle sakspapirene til det ekstraordinære årsmøtet ligger på klubbens hjemmesider. Nøkkelvaktordningen Denne sesongen ble antallet vakter økt til tre på alle åpningsdager, og til fire på søndagene i høysesongen (juni, juli og august). Dette ble gjort både med hensyn til sikkerhet og beredskap, dvs. kapasiteten til å kunne yte assistanse hvis en kritisk situasjon skal oppstå, og for å kunne yte bedre service til medlemmene i åpningstiden. Antallet nøkkelvakter som bidrar til at klubben kan holde åpent så mye, er stabilt. Nøkkelvaktene har hatt i gjennomsnitt 2-3 vakter hver. I 2009 var det 109 nøkkelvakter som delte på vaktoppgavene. Mange av vaktene løser vaktoppgavene på en god måte, men styret har merket seg at noen av vaktene kunne vært seg mer bevisst sine oppgaver i henhold til vaktinstruksen. Å heve kvaliteten på vaktordningen, blant annet ved å øke kompetansen hos vaktene, bør være en prioritert oppgave i tiden framover. Sommerskolen Oslo For fjerde år på rad, inngikk styret også i 2009 avtale med Utdanningsetaten i Oslo kommune om padling på Nøklevann for barn som deltar på Sommerskolen Oslo. Utdanningsetaten gir et økonomisk rammetilskudd til klubben. Dette går i hovedsak til å dekke lønninger. Styret ansatte fire av våre ungdommer til å stå for den praktiske gjennomføringen vedrørende padlingen. Deres jobb innebærer å gi barna en grunnleggende innføring i padleteknikk, fortelle dem om dyrelivet på Nøklevann, med spesiell oppmerksomhet på bever, samt være med dem ut på tur. Styrets leder har etter fullmakt fra styret hatt ansvaret for det administrative arbeidet knyttet til dette. Utdanningsetaten er svært fornøyd med det tilbudet vi gir, og de har allerede varslet at det er ønskelig å inngå en avtale også i Styret er også svært fornøyd med måten sommerskolen har blitt gjennomført på. Styret mener det er positivt at vi kan ha dette samarbeidet med kommunen. Innkjøp I løpet av 2009 ble det innkjøpt følgende: Robåter: To Suvi 460 til erstatning for de gamle Kanoer: To Mad River Reflection 17 RX Kajakker: En Valley Aquanaut LV (havkajakk) En Valley Aquanaut Club (havkajakk) En Valley Nordkapp (havkajakk) To Citius 51 (treningskajakk) Redningsvester/padlevester: Vår beholdning av vester er noe oppjustert i løpet av sesongen, spesielt mht redningsvester for barn

6 Årer: På tampen av sesongen kjøpte vi inn 40 kajakkårer i kortere lengde ( cm), for juniorer/små personer. Det har tidligere vært vanskelig å få tak i korte kajakkårer, så disse har vi fått produsert etter våre spesifikasjoner. Salg av båter Følgende båter ble solgt ved loddtrekning på vårdugnaden: En MI415 (kajakk) To Hasle K400 (juniorkajakk) En Nelo (treningskajakk) To Suvi 460 (robåt) Følgende båter ble solgt ved loddtrekning på høstdugnaden: To Haslekanoer En Reflection 16 (kano) En Reflection 17 (kano) To Cruiser (rekreasjonskajakk) 3 Hasle K400 (juniorkajakk) Nytt på anlegget Takket være vår hyggelige nabo fikk vi i 2009 koblet oss til utevann i en kran på gjerdet bak hytta. Sesongen 2009 Sesongen 2009 forløp etter styrets vurdering veldig fint. Styret vil likevel oppfordre medlemmene til å følge med på den informasjonen som gis, både i Plaskeinfo'n, på hjemmesiden og som oppslag på klubbanlegget. Medlemsreglene er det viktigste alle må sette seg inn i, og det kan være lurt å sjekke åpningstidene før familien pakker med seg picnickurven for å ta en tur på vannet. Vi har merket en klar forbedring ved at flesteparten av medlemmene har blitt flinke til å ha med og vise medlemskortet uoppfordret når de kommer for å låne båt. De aller fleste har også fått med seg regelen om at klubbens båter bare kan benyttes av medlemmene. NRPK har helt siden starten for 22 år siden vært kjent som en vaffelklubb, og denne tradisjonen holdes fortsatt i hevd. "Noen" i styret sørger jevnlig for å fylle opp vaffelog kaffelageret, og flinke vakter steker vafler på løpende bånd når de har anledning. Denne sesongen har også nestleder Knut båret opp hundrevis av kilo med epler, bananer, gulrøtter og annen sunn snacks for utdeling til medlemmene. Dette tiltaket fikk en svært god mottakelse. Hjemmesiden Trafikktallene for klubbens hjemmeside NRPK.no viser vel treff i Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal fra styret til medlemmene, og man kan få både viktig og nyttig info ved å følge med her gjennom hele året, ikke bare i padlesesongen.

7 Medlemstall for år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Medlemstallene er per , det vil si de samme tallene som rapporteres til Idrettsregistreringen. Medlemstallet har gått noe ned fra 2008 til 2009, og er nå tilbake på 2006-nivået. Styret mener nedgangen skyldes en kombinasjon av flere faktorer; dels at medlemmer er flinkere til å gi beskjed dersom de melder seg ut, og dels at lista for å bli medlem er lagt noe høyere som følge av innføringen av kurs. I tillegg har vi gjort en ryddejobb i medlemsregisteret, spesielt når det gjelder registrering av familiemedlemmer. Styret tar på alvor at vi til en hver tid skal ha et korrekt medlemsregister, og vil fortsatt oppfordre medlemmene til å gi beskjed om alle endringer som vedrører medlemskapet. Fra styrets side er det en ønsket utvikling at de som vil bli medlemmer i klubben får anledning til å melde seg inn, samtidig som vi i størst mulig grad unngår impulsinnmeldinger. Styret har i flere sammenhenger påpekt at det er en stor administrativ og sikkerhetsmessig utfordring å drifte en klubb med over 4000 medlemmer, og ser det derfor ikke som negativt at medlemstallet nå ser ut til å være på vei ned. Styrets vurderinger Styret har gjort seg en del tanker både om driften av NRPK de siste årene og de utfordringer vi står ovenfor i framtida. Over de siste årene har det vært jobbet systematisk for å tilfredsstille de ulike kravene som stilles til oss som organisasjon og idrettslag. Samfunnet er i utvikling, og det innebærer nye krav som nødvendigvis påvirker måten man driver en organisasjon på. Slik vi ser NRPK i dag, ser vi et veldrevet idrettslag som kan presentere et ryddig og ordentlig anlegg med godt utstyr for alle våre medlemmer. Dette er også tilbakemeldingene styret har mottatt fra flere medlemmer, både gjennom medlemsundersøkelsen i 2008, men også i samtaler på klubbanlegget, og på e-post. En hovedutfordring blir naturlig nok å ivareta det som er kvalitetsmessig bra ved driften, og samtidig arbeide for å heve nivået på det som kan bli bedre. Det er allerede nevnt at styret i blant registrerer manglende kompetanse og manglende vilje hos enkelte nøkkelvakter til å kunne hjelpe medlemmene og potensielle nye medlemmer på en god måte. Tilbud om flere frivillige oppdateringskurs i 2007 var det svært få som benyttet seg av. Oppmøteprosenten på de obligatoriske nøkkelvaktmøtene har økt, men er fortsatt lav. For styret vil det fortsatt være en stor utfordring å få engasjert alle nøkkelvaktene på en god måte. Nøkkelvaktene er NRPKs ansikt utad, og derfor ser styret det som særdeles viktig å få vaktordningen til å fungere enda bedre i framtida. Også generalsekretæren i Norges Padleforbund har gjentatte ganger overfor styret påpekt hvor viktig det er med dyktige og våkne vakter i en klubb som NRPK.

8 NRPK er kjent for å være en hyggelig klubb, der det er godt å være. Slik ønsker vi det skal være også i framtida. Økonomi NRPK har også i 2009 hatt en god økonomisk situasjon. Oslo, 28. februar 2010 Ane B. Haugland, leder Ulf Pedersen, kasserer Elin Gudmundsen, sekretær Joachim Kjesbu, styremedlem Knut Sørby, nestleder Balazs Hirko, styremedlem Terje Nilssen, styremedlem Edith Holmqvist, styremedlem

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00

Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00 Noter til regnskap 2009 Nøklevann ro- og padleklubb 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Dette medfører at den endringen i

Detaljer

Nøkkelvaktmøte vår 2016

Nøkkelvaktmøte vår 2016 Nøkkelvaktmøte vår 2016 Agenda 1. Introduksjon 2. Konsekvenser av anleggsarbeidet 3. Åpningsdager og bemanning 2016 4. HMS / Sikkerhetsreglene 5. Vaktrapporten 6. Nøkkelvaktrutiner 7. Vaktlisten 8. Holmlia

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK)

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK) Årsmelding Nesodden kajakklubb (NKK) 2016 Styrets sammensetning Magne Braaten (leder) Joanna Zpis (nestleder, referent og ansvarlig for kajakkplasser og utstyr på Fagerstrand), Astrid Bodin (materialforvalter,

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Revisor Terje Jemterud Jonas Pettersen Sæming Eggen Ann-Kristin Utengen Øivind

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling. c. Godkjenne sakliste

Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling. c. Godkjenne sakliste Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb Side I av 9 Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb 7. mars åalz klokken 18:30 på Rustadsaga Referatet er skrevet i henhold til ldrettsforbundets

Detaljer

Styremøte Oslo Elvesportsklubb

Styremøte Oslo Elvesportsklubb Styremøte Oslo Elvesportsklubb Dato: 13.03.2012 kl. 19.00 Sted: Peppes, Løren Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert. Møteleder: Til stede: Ikke til stede:, Annie, Sonja, Annki,

Detaljer

1. Konstituering. Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling

1. Konstituering. Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb. a. Godkjenne de stemmeberettigede. b. Godkjenneinnkalling Protokollfra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb Side 1 av 7 Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb 9. mars åolg klokken 18:30 på Rustadsaga Sportsstue 1. Konstituering Arne Egil Sagen

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom"

Sluttrapport fra prosjekt Kajakkurs for barn og ungdom Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" Foto Mari Tefre Bakgrunn: Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard. Foreningen har tradisjonelt

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0

2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr 31-12-2010 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0 NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2010 Note 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Regnskapet for 2010 er derfor

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2016 Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Velkommen til Årsmøte Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2016. Medlemmene bes lese

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva ONSDAGSPADDLING Hver onsdag møtes begynnere og mer erfarne padlere fra TKK og NTNUI på Skansen for å padle på den snille Nidelva. Grad 2. Fra Nedre Leirfoss og til nedenfor Sluppen bru: Tre snille stryk

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April

Aktiviteter i 2009. Januar. Februar. Mars. April Aktiviteter i 2009 Faste aktiviteter er merket med grå Turer er merket med grønt Kurs er merket med rødt Andre aktiviteter er merket med svart Januar 4. kl. 11 15: Bassengtrening med oppmøte i naustet.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB

Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Ansv: Christer Norli Svenningsen Nr 1 2013 MJØSEN DYKKERKLUBB Lederens hjørne! Hei alle mjøsdykkere! Våren er endelig her! Om ikke lenge kan vi atter en gang dykke i Mjøsa. Gjennom vinteren har jeg registrert

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09

Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Sikkerhetspakken Vedtatt av styret 21.11.08 Med virkning 01.01.09 Arendal kajakklubb ønsker å være en klubb som tar vare på sikkerheten til våre medlemmer. Dette bidrar også til en klubb med høy kvalitet

Detaljer

Årsberetning Stovner Frisbee Klubb

Årsberetning Stovner Frisbee Klubb Årsberetning Stovner Frisbee Klubb 2011 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 1 Valgkomité: Revisorer: Kontrollkomité: 2 Styrets arbeid Styremøter I og med at det har

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ÅRSMØTE BARDU HUND. Setermoen 24 februar 2017

ÅRSMØTE BARDU HUND. Setermoen 24 februar 2017 1 ÅRSMØTE BARDU HUND Setermoen 24 februar 2017 2 SAKSLISTE ÅRSMØTE BARDU HUND 2016 1. Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møtefunksjonærer Møteleder og sekretær 2 protokollunderskrivere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 16. januar 2013 kl 18.00 Jarnes skule Årsmelding 3 Regnskap 8 Handlingsplan 9 Budsjett!!!! 8 Valg!!!!!! 10 Sunnmøre Hundeklubb avd. Sykkylven! Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Styrets årsberetning 2015

Styrets årsberetning 2015 NORSK GROTTEDYKKERFORBUND Organisasjons nr.: 990310084 Ordinær generalforsamling 30.04.2016 e-post til styret: ngdf@ngdf.no Styrets årsberetning 2015 Virksomhetens art og hvor den drives, foreningens 1

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Friskis&Svettis Bergen

Friskis&Svettis Bergen Årsberetning Friskis&Svettis Bergen Organisert i Norges Fleridrettsforbund (NIF) og Friskis&Svettis Norge og Riks 2015 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen Protokoll fra styremøte 15.04.15 kl 19.00 22.00 Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer