Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009"

Transkript

1 Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 2009 Styrets sammensetning Leder: Ane B. Haugland Nestleder: Knut Sørby Styremedlemmer: Ulf Pedersen (kasserer), Elin Gudmundsen (sekretær), Joachim Kjesbu, Terje Nilssen, Balazs Hirko og Edith Holmqvist Varamedlemmer: Terese Brynhildsen og Marita H. Pettersen Valgkomité: Leder: Per Klaesson Medlemmer: Margoth Kalstad og Gry Lippestad Varamedlem: Kjersti Laurie Simonsen Revisorer: Irene Hals og Arne Hole Styrets arbeid Det er avholdt 10 styremøter i I tillegg hadde vi en helgesamling på Hurdalsjøen konferansesenter i oktober, der vi i både behandlet styresaker og fikk satt av god tid til å drøfte NRPKs utfordringer i tida framover. Styret har hatt to pakkedugnader i 2009, den ene i forbindelse med utsending av Plaskeinfo n, den andre for å sende ut saksdokumentene i forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet 4.november. Styret behandlet 91 saker i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) NRPKs system for internkontroll ble utvidet med et dokument i 2009: "Beredskapsplan for Nøklevann ro- og padleklubb", datert 25.juni De andre dokumentene ble ikke endret. Det ble holdt ett møte i en HMS arbeidsgruppe. Det ble ikke varslet om farlige hendelser i løpet av sesongen, selv om det var noen udramatiske velt. Det kom heller ikke noen skriftlige innspill om endringer av klubbens rutiner om sikkerhet, bortsett fra forslagene som ble behandlet på ordinært og ekstraordinært årsmøte. For sesongen 2009 ble bemanningen på vakt økt med én. Begrunnelsen er å ha to personer til å kunne yte assistanse hvis en kritisk situasjon skal oppstå, mens én person fortsatt kan være igjen for å betjene klubbens anlegg. Klubbens HMS-regler inneholder rutiner for jevnlig kontroll av at båter og vester er i forskriftsmessig stand, og dette har vært gjennomført gjennom sesongen. Materiellforvalter vil også benytte sjansen til å gi medlemmene ros for å ha behandlet vårt materiell med forsiktighet. Bortsett fra noen småjusteringer har det i 2009 bare vært et ror på en Coastline som har blitt skadet, og med nesten 4000 utlån er dette nesten utrolig!

2 Obligatorisk introduksjonskurs Kursgruppa som har hatt ansvaret for gjennomføringen av introduksjonskursene i 2009 har bestått av Balazs, Knut og Ane. I april arrangerte vi et helgeseminar på Hvaler med introkurs-instruktørene og styret. Målene for helga var å gjennomgå kursopplegget, jobbe med endringer og forbedringer, gjøre praktiske øvelser på vannet samt ha det sosialt hyggelig for å sikre godt samarbeid mellom instruktørene. I alt 13 nøkkelmedlemmer stilte som instruktører i løpet av sesongen, fordelt med tre instruktører på hver av de 23 kurskveldene. I tillegg har kursgruppa trådt til ved behov. Til sammen har det deltatt 284 nye medlemmer på kursene. Totalantallet på nye medlemmer i 2009 er 378, grunnet at det ikke er krav om kurs for nye medlemmer under 12 år. I år har vi også hatt flere deltakere med ulike funksjonshemninger på kursene. Disse har behov for bistand av egen ledsager for å kunne benytte seg av medlemskapet sitt. Styret har derfor innført en ordning der ledsagere skal delta på introkurs. Ledsagers kursavgift dekkes av NRPK. Etter fullført kurs får ledsagerne utdelt et ledsagerbevis som gir adgang til å bruke klubbens utstyr sammen med det medlemmet vedkommende er ledsager for. Styret er svært fornøyd både med planleggingen og gjennomføringen av introduksjonskursene. Kursdeltakerne har også i år gitt svært gode tilbakemeldinger i evalueringen av kursene, både når det gjelder innhold og instruktørene. Instruktørene er i all hovedsak godt samkjørte, og fremstår som trygge og kunnskapsrike, noe vi mener er avgjørende for at deltakerne skal få en god opplevelse på kurset! På introduksjonskursene har vi også noen yngre medlemmer som instruktører. En del kursdeltakere har nok vært litt skeptiske når de har sett disse ungdommene, men etter gjennomført kurs har tilbakemeldingene vært overstrømmende positive, både med hensyn til de unges kunnskaper og deres evne til å lære bort. Obligatorisk introduksjonskurs for nye medlemmer har blitt en svært sentral del i klubbens HMS-arbeid, og styret vil sterkt anbefale at kursene inngår som en sentral del av vår virksomhet også i framtida. Opplæring innen padleforbundets våttkortstige For andre år på rad har det blitt arrangert to grunnkurs (tidligere kalt nybegynnerkurs) i havpadling på Nøklevann. 26 klubbmedlemmer deltok på kursene i 2009 og har fått sitt velfortjente våttkort. På det ene kurset hadde instruktør Bjørn Bergenheim jr. med seg to instruktørpraktikanter, den ene var vårt mangeårige medlem Halle Vangdal. Halle tok aktivitetslederkurset på Hvaler tidligere i sesongen, og er nå kvalifisert til å holde grunnkurs kajakk i våttkortstigen, noe klubben bør benytte seg av! Det er totalt 50 medlemmer som har tatt grunnkurs kajakk på Nøklevann i løpet av de to sesongene vi har arrangert kurs. Norges Padleforbund holdt i samarbeid med NRPK et våttkort grunnkurs kano på Nøklevann i mai NRPK stilte kanoer, vester og årer til rådighet. Siden det bare var 6 grader i vannet lånte klubben også ut tørrdrakter. Aslak Prestbakmo fra Målselv var instruktør for ti kursdeltagere. Kurset var også åpent for ikke-medlemmer. Fire medlemmer deltok, men i løpet av sesongen ble alle med unntak av en kursdeltager medlem i klubben.

3 I tillegg til grunnkursene i kajakk og kano på Nøklevann, har flere av våre medlemmer tatt padlekurs hos andre arrangører utenfor Nøklevann. Disse kursene er hovedsakelig teknikkurs, sikkerhetskurs eller aktivitetslederkurs som stiller større krav til deltakerne og med utfordringer som vi (heldigvis) ikke har på Nøklevann. Styret gjorde for 2009 et vedtak om å dekke 80 % av kursavgiften for grunnkurs og teknikk-kurs i våttkortstigen. Medlemmer kan få refundert kursavgiften for aktivitetslederkurs hvis dette på forhånd er godkjent av styret. Styret ser det som svært viktig å legge til rette for økt kunnskap og kompetanse hos våre medlemmer, og vi registrerer at de virkemidlene vi har valgt med både å arrangere kurs på Nøklevann og refundere størstedelen av utgiftene har god effekt. Livredningskurs og førstehjelpskurs I løpet av 2009 deltok sju medlemmer på livredningskurs hos Norges Livredningsselskap og to medlemmer deltok på førstehjelpskurs. Kursavgiften til livredningskursene og førstehjelpskursene dekkes i sin helhet av klubben. Bassengtreninger Det ble i februar/mars gjennomført fire bassengtreninger på Bøler bad for interesserte medlemmer. Hensikten med bassengtreningen er at deltakerne får teste kantring og prøve seg på forskjellige redningsteknikker samt tømming av kajakk. Bassengaktiviteten er et tilbud om trening under mer betryggende og mer behagelige forhold enn på Nøklevann. Onsdagstreninger Dette var et tilbud til medlemmer som ønsket å øve på padle- og redningsteknikker sammen med andre klubbmedlemmer, og var et uformelt arrangement. Det var bare å møte opp på onsdager mellom kl og kl og kontakte en av de mer erfarne padlerne som var til stede for veiledning og hjelp. Når vannet var kaldt kunne man låne en av klubbens tørrdrakter. Flere medlemmer benyttet seg av tilbudet i løpet av sesongen, og deltakelsen varierte fra en og opptil 10 personer på disse onsdagene. Utdeling av gratis vanntette sekker I år fikk vi litt ekstra drahjelp når det gjelder vår oppfordring til medlemmene om å pakke klesskift i vanntette sekker. Vi fikk 700 vanntette sekker fra kampanjen Klar for sjøen. Disse ble hentet i to omganger, og delt ut til klubbens medlemmer i åpningstiden. Dette ble naturligvis tatt godt imot. Aktiviteter Båtutlån i åpningstiden Hovedaktiviteten i NRPK er at vi holder åpent for medlemmene fem dager i uken gjennom nøkkelvaktordningen. Antall utlån av båter har økt med 10 (!) - fra 3870 i 2008 til 3880 i Ettersom antall medlemmer har gått noe ned, betyr utlånstallene at våre medlemmer har vært noe mer aktive enn tidligere. Fordelingen mellom båttypene er 84,5 % for kajakk, 12 % for kano og 4,5 % for robåt. Kajakkutlån har dermed økt med 2 % på bekostning av kano.

4 Flattvannsgruppa Etter initiativ fra Øystein Falch startet NRPK i 2009 opp et tilbud til medlemmer som ønsker å få en god treningsøkt i kajakken få opp pulsen, bli sterkere og forbedre teknikken. Først og fremst ønsket Falch å etablere et fast tidspunkt for padlere som ønsket et sosialt fellesskap til hygge og inspirasjon, men som delte ambisjonen om å få en god treningsøkt ut av en time i kajakken. I fellesskap med andre kan man forbedre seg teknisk ved å se på og snakke med andre. Det har vært gjennomført ukentlig trening, et teknikkurs og et internt padleløp. Flattvannsgruppa ser frem til ny sesong i 2010, og ønsker interesserte medlemmer velkommen. Vedlagt egen årsberetning fra Flattvannsgruppa. Ungdomsgruppa Etter at ungdomsgruppa dessverre har ligget litt nede de to foregående sesongene, ble det blåst liv i gruppa igjen i I den forbindelse ble det arrangert et møte for alle interesserte på Rustadsaga sportsstue for diskusjon og idémyldring. Gruppa tok i første omgang sikte på ungdom mellom 12 og 16 år og baserte seg på en løsning med løpende oppdateringer for aktiviteter og uforpliktende oppmøte. Ungdomsgruppa ønsket å legge seg på et nivå der alle kunne delta uavhengig av padleferdigheter. Raftingtur på Sjoa Årets tur til Sjoa ble arrangert helga august med fint vær. Morten Johansen sto for organisering, mens Go Rafting var ansvarlig for rafting med guider og utstyr. 19 medlemmer og nær familie og venner deltok på turen til Kruke, mens ti medlemmer raftet. Nytt i år var familierafting på Ottaelva, med en aldersgrense på sju år. Familieraftingen inkluderte også bading og klippehopp. Vår- og høstdugnader Det har aldri vært noe problem med at det kommer for få medlemmer på dugnadene i NRPK, men oppmøtet på høstdugnaden i 2009 gir grunn til refleksjon. Bare en halv prosent av medlemmene møtte opp. Skulle dette skje på vårdugnaden, da det er mange flere arbeidsoppgaver, vil det bli et problem. Norges Padleforbunds jentesamling på Hvaler Helga august arrangerte Norges Padleforbund for første gang en havpadlesamling på Hvaler bare for jenter. Av de ca 20 som deltok, stilte vi med åtte deltakere fra NRPK. En flott helg med mye sol, mye vind og mye bølger! Nøkkelvaktmøter Styret gjennomførte i år ett nøkkelvaktmøte før sesongstart. Styret mente det ikke var hensiktsmessig å gjennomføre det tradisjonelle nøkkelvaktmøte på høsten siden klubben omtrent samtidig skulle gjøre et avgjørende veivalg i et ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte Til årsmøtet 12. mars 2009 var det kommet inn to forslag som gikk ut på å endre klubbens regler slik at ikke-medlemmer kunne benytte seg av klubbens båter når de var i følge med medlemmer. Forslagsstillerne var Morten Sandberg og Line Egeland. Styrets innstilling, med begrunnelse i sikkerhet, arbeidsmengde og praktiske forhold, var at reglene ikke skulle endres. På grunn av sakens kompleksitet besluttet årsmøtet at saken skulle oversendes det nye styret for ny gjennomgang og at Morten Sandberg og Turid McAdam skulle involveres i dette arbeidet. Saken skulle deretter

5 behandles på et ekstraordinært årsmøte. Dette møtet ble holdt 4. november. Det ekstraordinære årsmøtet valgte etter en avstemning å følge styrets innstilling. Alle sakspapirene til det ekstraordinære årsmøtet ligger på klubbens hjemmesider. Nøkkelvaktordningen Denne sesongen ble antallet vakter økt til tre på alle åpningsdager, og til fire på søndagene i høysesongen (juni, juli og august). Dette ble gjort både med hensyn til sikkerhet og beredskap, dvs. kapasiteten til å kunne yte assistanse hvis en kritisk situasjon skal oppstå, og for å kunne yte bedre service til medlemmene i åpningstiden. Antallet nøkkelvakter som bidrar til at klubben kan holde åpent så mye, er stabilt. Nøkkelvaktene har hatt i gjennomsnitt 2-3 vakter hver. I 2009 var det 109 nøkkelvakter som delte på vaktoppgavene. Mange av vaktene løser vaktoppgavene på en god måte, men styret har merket seg at noen av vaktene kunne vært seg mer bevisst sine oppgaver i henhold til vaktinstruksen. Å heve kvaliteten på vaktordningen, blant annet ved å øke kompetansen hos vaktene, bør være en prioritert oppgave i tiden framover. Sommerskolen Oslo For fjerde år på rad, inngikk styret også i 2009 avtale med Utdanningsetaten i Oslo kommune om padling på Nøklevann for barn som deltar på Sommerskolen Oslo. Utdanningsetaten gir et økonomisk rammetilskudd til klubben. Dette går i hovedsak til å dekke lønninger. Styret ansatte fire av våre ungdommer til å stå for den praktiske gjennomføringen vedrørende padlingen. Deres jobb innebærer å gi barna en grunnleggende innføring i padleteknikk, fortelle dem om dyrelivet på Nøklevann, med spesiell oppmerksomhet på bever, samt være med dem ut på tur. Styrets leder har etter fullmakt fra styret hatt ansvaret for det administrative arbeidet knyttet til dette. Utdanningsetaten er svært fornøyd med det tilbudet vi gir, og de har allerede varslet at det er ønskelig å inngå en avtale også i Styret er også svært fornøyd med måten sommerskolen har blitt gjennomført på. Styret mener det er positivt at vi kan ha dette samarbeidet med kommunen. Innkjøp I løpet av 2009 ble det innkjøpt følgende: Robåter: To Suvi 460 til erstatning for de gamle Kanoer: To Mad River Reflection 17 RX Kajakker: En Valley Aquanaut LV (havkajakk) En Valley Aquanaut Club (havkajakk) En Valley Nordkapp (havkajakk) To Citius 51 (treningskajakk) Redningsvester/padlevester: Vår beholdning av vester er noe oppjustert i løpet av sesongen, spesielt mht redningsvester for barn

6 Årer: På tampen av sesongen kjøpte vi inn 40 kajakkårer i kortere lengde ( cm), for juniorer/små personer. Det har tidligere vært vanskelig å få tak i korte kajakkårer, så disse har vi fått produsert etter våre spesifikasjoner. Salg av båter Følgende båter ble solgt ved loddtrekning på vårdugnaden: En MI415 (kajakk) To Hasle K400 (juniorkajakk) En Nelo (treningskajakk) To Suvi 460 (robåt) Følgende båter ble solgt ved loddtrekning på høstdugnaden: To Haslekanoer En Reflection 16 (kano) En Reflection 17 (kano) To Cruiser (rekreasjonskajakk) 3 Hasle K400 (juniorkajakk) Nytt på anlegget Takket være vår hyggelige nabo fikk vi i 2009 koblet oss til utevann i en kran på gjerdet bak hytta. Sesongen 2009 Sesongen 2009 forløp etter styrets vurdering veldig fint. Styret vil likevel oppfordre medlemmene til å følge med på den informasjonen som gis, både i Plaskeinfo'n, på hjemmesiden og som oppslag på klubbanlegget. Medlemsreglene er det viktigste alle må sette seg inn i, og det kan være lurt å sjekke åpningstidene før familien pakker med seg picnickurven for å ta en tur på vannet. Vi har merket en klar forbedring ved at flesteparten av medlemmene har blitt flinke til å ha med og vise medlemskortet uoppfordret når de kommer for å låne båt. De aller fleste har også fått med seg regelen om at klubbens båter bare kan benyttes av medlemmene. NRPK har helt siden starten for 22 år siden vært kjent som en vaffelklubb, og denne tradisjonen holdes fortsatt i hevd. "Noen" i styret sørger jevnlig for å fylle opp vaffelog kaffelageret, og flinke vakter steker vafler på løpende bånd når de har anledning. Denne sesongen har også nestleder Knut båret opp hundrevis av kilo med epler, bananer, gulrøtter og annen sunn snacks for utdeling til medlemmene. Dette tiltaket fikk en svært god mottakelse. Hjemmesiden Trafikktallene for klubbens hjemmeside NRPK.no viser vel treff i Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal fra styret til medlemmene, og man kan få både viktig og nyttig info ved å følge med her gjennom hele året, ikke bare i padlesesongen.

7 Medlemstall for år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling Kvinner Menn Totalt Medlemstallene er per , det vil si de samme tallene som rapporteres til Idrettsregistreringen. Medlemstallet har gått noe ned fra 2008 til 2009, og er nå tilbake på 2006-nivået. Styret mener nedgangen skyldes en kombinasjon av flere faktorer; dels at medlemmer er flinkere til å gi beskjed dersom de melder seg ut, og dels at lista for å bli medlem er lagt noe høyere som følge av innføringen av kurs. I tillegg har vi gjort en ryddejobb i medlemsregisteret, spesielt når det gjelder registrering av familiemedlemmer. Styret tar på alvor at vi til en hver tid skal ha et korrekt medlemsregister, og vil fortsatt oppfordre medlemmene til å gi beskjed om alle endringer som vedrører medlemskapet. Fra styrets side er det en ønsket utvikling at de som vil bli medlemmer i klubben får anledning til å melde seg inn, samtidig som vi i størst mulig grad unngår impulsinnmeldinger. Styret har i flere sammenhenger påpekt at det er en stor administrativ og sikkerhetsmessig utfordring å drifte en klubb med over 4000 medlemmer, og ser det derfor ikke som negativt at medlemstallet nå ser ut til å være på vei ned. Styrets vurderinger Styret har gjort seg en del tanker både om driften av NRPK de siste årene og de utfordringer vi står ovenfor i framtida. Over de siste årene har det vært jobbet systematisk for å tilfredsstille de ulike kravene som stilles til oss som organisasjon og idrettslag. Samfunnet er i utvikling, og det innebærer nye krav som nødvendigvis påvirker måten man driver en organisasjon på. Slik vi ser NRPK i dag, ser vi et veldrevet idrettslag som kan presentere et ryddig og ordentlig anlegg med godt utstyr for alle våre medlemmer. Dette er også tilbakemeldingene styret har mottatt fra flere medlemmer, både gjennom medlemsundersøkelsen i 2008, men også i samtaler på klubbanlegget, og på e-post. En hovedutfordring blir naturlig nok å ivareta det som er kvalitetsmessig bra ved driften, og samtidig arbeide for å heve nivået på det som kan bli bedre. Det er allerede nevnt at styret i blant registrerer manglende kompetanse og manglende vilje hos enkelte nøkkelvakter til å kunne hjelpe medlemmene og potensielle nye medlemmer på en god måte. Tilbud om flere frivillige oppdateringskurs i 2007 var det svært få som benyttet seg av. Oppmøteprosenten på de obligatoriske nøkkelvaktmøtene har økt, men er fortsatt lav. For styret vil det fortsatt være en stor utfordring å få engasjert alle nøkkelvaktene på en god måte. Nøkkelvaktene er NRPKs ansikt utad, og derfor ser styret det som særdeles viktig å få vaktordningen til å fungere enda bedre i framtida. Også generalsekretæren i Norges Padleforbund har gjentatte ganger overfor styret påpekt hvor viktig det er med dyktige og våkne vakter i en klubb som NRPK.

8 NRPK er kjent for å være en hyggelig klubb, der det er godt å være. Slik ønsker vi det skal være også i framtida. Økonomi NRPK har også i 2009 hatt en god økonomisk situasjon. Oslo, 28. februar 2010 Ane B. Haugland, leder Ulf Pedersen, kasserer Elin Gudmundsen, sekretær Joachim Kjesbu, styremedlem Knut Sørby, nestleder Balazs Hirko, styremedlem Terje Nilssen, styremedlem Edith Holmqvist, styremedlem

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013

HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013 HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013 Styrets sammensetning Verv Navn Valgperiode Valg 2013 Leder Mario Hoffmann Nestleder Kjartan Halstvedt 2 år Gjenstår Kasserer Espen Olsen

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten

Medlemsblad for Hjellestad Seilforening. Naustposten Medlemsblad for Hjellestad Seilforening Naustposten årsmelding 2013 2 n a u s t p o s t e n I n n h o l d Medlemsbladet for Hjellestad Seilforening Naustposten Årsmelding Styret...3 Regattautvalget...4

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012

OSLO KAJAKKLUBB. OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012 OSLO KAJAKKLUBB OL mester Eirik Verås Larsen leder an i Oslo Surfski Challenge 2012 ÅRSRAPPORT FRA STYRET 2012 1 Innhold 1. Styre og tillitsvalgte. S. 3 2. Hovedpunkter. S. 4 3. Møtevirksomhet. S. 5 4.

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer