Pr har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pr 31-12-2009 har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00"

Transkript

1 Noter til regnskap 2009 Nøklevann ro- og padleklubb 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Dette medfører at den endringen i regnskapsprinsipp som ble fattet på årsmøte i 2008 ikke kan benyttes. Regnskapet for 2009 er derfor utarbeidet etter NIFs standard. Revisorene ba klubben i 2008 å balanseføre investeringer og lagerbeholdninger. Siden regnskapsprinsippet ikke tillater dette er notene utvidet. Samt at lagerlister, båtoversikter og annen dokumentasjon er inntatt som underdokumentasjon i bilagspermene. Klubben har ingen poster i fremmed valuta Sammenligningstallene for 2008 gjelder for en periode på 15 mnd! grunnet NIFs regler om endring av regnskapsår. 2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00 3 Forskuddsbetalinger Klubbens forsikring løper fra til året etter. Bokført kostnad 2009 er derfor ført med 2 800,00 Forsikring frem til er forskuddsbetalt i des ,00 4 Nøkkeldepositum Nøkkelregnskapet viser innbetalte depositumer ,00 Saldo stemmer overens med konto 2970 Nøkkeldepositum er innsatt på egen bankkonto. Denne har pr saldo ,50 Differansen er renter for 2008 og ,50 5 Leverandørgjeld Pr har klubben ingen gjeld til leverandører 0,00 6 Skyldig lønn og honorarer Pr skylder klubben ikke noe lønn til instruktører eller andre 0,00 På konto 2935 er det avsatt budsjetterte styrehonorarer for 2009, utbetales etter årsmøtet ,00 Pr skylder klubben ikke noen andre honorarer 0,00 Skyldig lønn og honorarer ,00 7 Utleie båtplass Det er 16 medlemmer som har leid båtplass i ,00 8 Egenandeler turer Betaling for 7 voksne og 3 barn Sjoa 7 160,00 Kostnad Sjoa ,00 Klubben har dekket 4 240,00

2 9 Salg NRPK artikler / beholdning lager Salg NRPK artikler i ,00 Beholdning Inngående beholdn. Benyttet/solgt Utgående beholdn. Våtsekker * Til kurs Våtsekker * Til gaver Våtsekker * Salg Hettegensere** Salg T-skjorter ** Salg Luer *** Salg / gaver (2) * Beholdning er kontrolltelt 31/ ** Inng.. Beholdn.. rekonstruert, utg. beholdn.. kontrolltelt 31/ *** Innkjøpt 100 stk i Båter - Båtutstyr og drakter Innkjøp nye båter Suvi 460 Robåt Suvi 460 Robåt Citus 51 kevlar, Brukt Citus 51 kevlar, Kajakk Valley Aquanaut Club Kjøpt april Kajakk Valley Aquanaut RM LV Kjøpt april Kajakk Valley Aquanaut RM Kjøpt april m/feil Mad River Reflection RX Kano Mad River Reflection RX Kano ,00 Salg av båter Suvi 460 robåt robåt Solgt på vårdugnad 2009 Suvi 460 robåt robåt Solgt på vårdugnad 2009 Nelo kajakk Solgt på vårdugnad 2009 MI415 kajakk Solgt på vårdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på vårdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på vårdugnad 2009 Cruiser kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Cruiser kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Hasle 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Dagger Reflection 16 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Dagger Reflection 17 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Hasle 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på høstdugnad ,00 Kostnad båter ,00 I følge båtoversikten hadde NRPK 124 båter pr Fordelt på 2 robåter, 25 kanoer og 97 kajakker m.m Av disse er 9 båter innkjøpt i år, og 21 båter innkjøpt i 2008 og 22 båter innkjøpt i 2007 Båtutstyr og drakter 66 årer ,00 24 vester ,50 Diverse 1 773,00 8 drakter Stohlquist ,00 Sko Sunny 2 560,00 Kostnad båtutstyr og drakter ,50

3 11 Tilskudd Oslo Idrettskrets Administrasjons- og driftsbidrag fra Oslo Kommune tildelt via Oslo Idrettskrets. Tilskuddet er beregnet ut fra 1597 medlemmer under 25 år kr 250,- pr. medlem ,00 2 grupper x kr 3.000, ,00 Tilskudd ,00 12 Tilskudd NIF LAM midler Lokale aktivitetsmidler tildeles på slutten av året hvert år. LAM midler ,00 13 Sommerskole for Oslo Kommune Oslo Kommune har også i år leid båter og personell av klubben. Prosjektregnskap: Inntekt sommerskole ,00 Lønn til ansatte ,00 Feriepenger 3 360,00 Resultat Klubbens inntekt ,00 14 Introduksjonskurs Prosjektregnskap Kursinntekter ,00 Betaling for 305 personer Betaling for 305 personer Lønn til ansatte Instruktører ,00 Feriepenger Instruktører 8 280,00 Transport, kjøring 260,00 Andre utgifter Sekker og 1.hjelpshefter ,00 Trykksaker 8 308,75 Kostnadsf.. Resten av sekkene 6 180,00 Resultat Klubbens kostnad ,75 15 Eksterne kurs Egenbetaling 26 personer Våttkortkurs i klubbens regi 4 945,00 Kostnad eksterne kurs (8 livredn./1.hj.kurs og 14 våttkortkurs ) ,00 16 Årskontingenter og medlemsregister Klubbens medlemsregister administreres av Mamut (tidl. N3Sport) og Industrisupport De tar hånd om alle inn og utmeldinger, leser og besvarer mailer fra medlemmer samt utsending av fakturaer og oppfølging av innbetalinger vedrørende medlemskapene. Innbetalt fra medlemmene ( kontingenter ) ,00 Kostnad N3/Mamut, inkludert porto for utsendte fakturaer (ca kr ) ,00 Medlemsregister oppfølging Medlemsregister oppfølging ,00 Netto inntekt kontingenter ,00 Pr hadde NRPK 3838 registrerte medlemmer

4 17 Lønn / styrehonorar Lønn sommerskole Lønn instruktører Lønn bistand medlemsregister Lønn / Honorar Woxholt arbeidsgiveravgift pliktig Lønn / Honorar ordstyrer Lønn / Honorar revisor, valgkomite Avsatt feriepenger lønn Arbeidsgiveravgift Woxholt honorar Avsatt styrehonorar Kostnad lønn og honorarer Det er i 2009 ikke utbetalt annen lønn eller honorar til styremedlemmer enn det som var avsatt i Annen fremmed tjeneste Styret vedtok i september 2008 å leie inn en ekstern konsulent til å bistå styret med å finne frem til en ny og bedre plattform for sitt arbeid. Kostnadene til dette er ført på denne konto 2009 Kostnad 2009 Sluttføring og presentasjon på Årsmøte ,25 Refusjon mva 2 302,00 Kostnad ,25 19 Regnskap Klubbens regnskap er satt bort til Autorisert regnskapsfører Industrisupport v/ Carl Andreas Moen Fakturert ,00 Refusjon mva ,00 Kostnad 2009 Regnskap ,00 Kostnad 2009 Ekstraarbeid vedr. årsmøter og spesielle saker ,00 Total kostnad ,00 20 Datautstyr og lisenser Nedenfor en liste over hvilket utstyr som eies av klubben, og innkjøpsår. Hva Merke År Plassert hos Utgiftsført i år Bærbar PC HP Compaq 2007 Ane Haugland Bærbar PC HP Pavillion 2007 Knut Sørby Bærbar PC Acer Aspire 2008 Ulf Pedersen Bærbar PC Toshiba 2008 Carl Andreas Moen Regnskap Ekstern harddisk 2006 Knut Sørby Fremviserduk 2005 Rustadsaga Lamineringsmaskin 2006 Knut Sørby Laserprinter Samsung 2004 Ulf Pedersen Mobiltelefon Nokia Edith Holmquist Skjerm LCD Benq 2008 Carl Andreas Moen Regnskap Printer Canon MP600R 2008 Ane Haugland Printer Samsung laser NY i 2009 Carl Andreas Moen Regnskap 2 495,00 Projektor 2007 Knut Sørby Lisenser, programvare og rekvisita 5 742,00 Årets kostnad datautstyr / lisenser m. m 8 237,00

5 21 Medlems og årsmøter / møtekostnader HMS medlemsmøte 5 010,00 Ordinært årsmøte ,64 Nøkkelvakt møte ,00 Ekstraordinært årsmøte * ,00 Total kostnad møter ,64 * Prosjektregnskap ekstraordinært årsmøte Honorar Woxholt ,00 Honorar og transport ordstyrer 3 276,50 Gaver og transport 250,00 Ekstraarbeid regnskapsfører 7 500,00 Porto ,38 Årsmøte ,00 Styre/komite møte 2 625,00 Total kostnad ,88

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2013 Konto Kontonavn Noter 2012 2 013 Eiendeler Varige driftsmidler 2 Sum varige driftsmidler 0 0 Fordringer 1500 Kundefordirnger 7904 5304 1579 Andre kortsiktige fordringer 3 0

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012.

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012. 0 0 0 0 Regnskap og årsberetning for Venstres Hovedorganisasjon 0 Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 0. Årsregnskapet viser et overskudd på kr..0. Partiet har pr..0

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer