BRUKERMANUAL. Eco baby og Preziosa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. Eco baby og Preziosa"

Transkript

1 BRUKERMANUAL for Eco baby og Preziosa pelletskaminer fra ExtraFlame Sintef godkjenningsnr

2 Gratulerer med din nye pelletskamin! Les denne brukermanualen nøye før du monterer og tar i bruk kaminen! Hvis instruksjonene ikke følges og det oppstår skader som følge av dette, så vil ikke garantien gjelde. EnergiHuset Hydro Texaco ønsker deg behagelig varme og mange koselige stunder med din pelletskamin. Skriv ned kaminens produksjonsnr. her: (Står bak på kaminen) Dette må oppgis ved henvendelse til din EnergiHuset Partner. OBS: Manualen omtaler Eco baby, og henviser til bilder av denne. Modellen Preziosa er teknisk identisk, men kan avvike noe i fra bildene. Importør: EnergiHuset Hydro Texaco Pb. 202, Skøyen 0213 Oslo Internett: Teknisk support/ tilbakemeldinger: Tlf: Extraflame S.p.a. Via Dell Artigianatto, Monteccio Precalcino Italia Produsent: 1

3 Innhold 1 VIKTIGE GENERELLE RÅD MONTERING AV PELLETSKAMIN I BOLIGEN INSTALLASJON AV KAMINEN MONTERINGSKRAV LUFT TIL FORBRENNINGEN FØRSTE GANGS BRUK... 9 FORESKREVET PELLETSKVALITET: RENGJØRING SERVICE SENEST ETTER BRUK AV CA KG PELLETS (ELLER ÅRLIG) BYTTE AV HOVEDSIKRING RESET-KNAPP FOR OVEROPPHETINGSVERN MONTERING AV NY KAMIN MONTERING AV EKSTERN TERMOSTAT INSTILING OG DRIFT AV KAMINEN INFORMASJONSKODER PÅ DISPLAY TERMOSTATER MULIGHETER FOR INNSTILLING AV KAMINEN TABELL FOR UKEPROGRAM OG DAG/ NATT-FUNKSJON FEILSØKING OG KODER PÅ DISPLAYET FEILSØKING UTEN FEILKODER INNEBYGD SIKKERHET GARANTI OG REKLAMASJON DELEOVERSIKT FOR MODELLEN ECO BABY TEKNISKE SPESIFIKASJONER EL-SKJEMA SERVICESKJEMA FOR PLIKTIG DOKUMENTASJON AV RENGJØRING SINTEF-GODKJENNING

4 1 Viktige generelle råd Les brukermanualen nøye før du installerer og tar i bruk kaminen. Slik unngår du feil og skader som kan oppstå som følge av ukyndig bruk. Installering, montering, innkjøring og servicearbeider samt reparasjoner bør utføres av godkjent fagmann. Ved arbeider utført av ukyndig arbeidskraft bortfaller alle garantikrav. Brukeren må sørge for regelmessig rengjøring av kaminen. Vi anbefaler at det inngåes en vedlikeholdskontrakt mellom bruker og faghandler på vedlikeholdet av kaminen. Det regelmessige vedlikehold kan også utføres av bruker med teknisk innsikt eller bruker som er nøye instruert av fagforhandleren. Fagforhandler har ansvar for å informere og instruere brukeren i drift, rengjøring og vedlikehold av anlegget. Brukeren må ha kunnskap om bruk av riktig brensel, nødvendigheten av regelmessig rengjøring, vedlikehold og sikkerhetshenvisninger. Hvis ikke anvisningene følges eller den regelmessige rengjøringen og vedlikeholdet uteblir, bortfaller garantien. Brukeren må rengjøre brennerpotten regelmessig for aske og slaggstoffer. Likeledes må glassruten rengjøres. Sørg for at det hele tiden er nok pellets i kaminens lagertank. Hvis denne er gått helt tom, kan man få en raskere tenning ved å legge en hånd pellets i brennerkoppen. Det kreves grundig rengjøring av røykgasskanalene, etter å ha brukt kg pellets. Husk å trekke ut stikk-kontakten før du utfører arbeid på kaminen! Kaminene er konstruert, kontrollert og godkjent for bruk i oppholdsrom. Det er viktig at forbrenningen tilføres tilstrekkelig surstoff. Luft kan føres inn til kaminen via et rør utenifra. Dette er helt nødvendig hvis rommet utsettes for undertrykk fra vifte/ ventilasjon. Det er også viktig at man påser at kaminen er justert inn slik at forbrenningen tilføres nok luft. Pelletskaminen kan først tas i bruk etter at den er godkjent av den lokale feiemesteren eller montør. Ved riktig bruk og god pleie forlenger du verdien og holdbarheten til produktet, og du skåner miljøet og egen lommebok! Pelletskaminen har 5 effekttrinn og innebygget ukeprogram/ termostatfunksjon. Også kaminens røykgassvifte og konveksjonsvifte har 5 hastigheter. Kamin leveres med fjernkontroll og veggtermostat. Medfølgende klistremerke skal festes under kaminens påfyllingslokk (Merket har overskriften Les brukermanualen nøye før kaminen tas i bruk). Ekstrautstyr: Ekstra pelletsbeholder til å sette over kaminens pelletslager. Askebøtte med posefilter for støvsuger. Kaminens effekt: 1,7-5,1 kw 2

5 2 Montering av pelletskamin i boligen Skorstein bør vurderes av fagmann før montering, og tilkobling må skje i samsvar med skorsteinsleverandørens anbefalinger. Skal kaminen kobles til en elementskorstein, så kreves det en egen murstuss for dette. Montering av denne krever fagkunnskap. Advarsel: Høye og dårlig isolerte skorsteiner (med stor indre diameter,) må fôres på grunn av lav røykgasstemperatur og kondensfare. Kaminens røkgassvifte kan justeres i gorhold til pipens trekk. Hvis det er flere ildsteder koblet til samme røkløp, må man ta en sikkerhetsmessig vurdering av dette. Man må vurdere om røyk fra kaminen kan komme ut i de andre ildstedene. Har man en problemskorstein med ujevne trekkforhold, kan også en trekkregulator benyttes bak kaminen. Vurder plassering av kaminen med hensyn til at varmen bør kunde spres over et stort areal i boligen (varme stiger opp). Kaminen må ikke plasseres i tette rom. Har man dårlig med ventilasjon, eller ventilasjon med undertrykk i boligen er det nødvendig å gi kaminen ekstra lufttilførsel. Ved å koble til et rør bak på kaminens luftinntak kan man få inn nok luft ved å trekke røret ut gjennom yttervegg. OBS: Hvis dette røret/slangen er lengre enn 4-5 meter, må man øke dimensjonen. Kaminen skal kobles til en stikkontakt som tåler kaminens startseffekt som er på ca 400 W. 3 Installasjon av kaminen Vi anbefaler at en fagmann foretar installasjonen. Dette innebærer at skorsteinen vurderes først, og at kaminens funksjoner kontrolleres/innjusteres. Installasjon av pelletskamin er ikke søknadspliktig dersom arbeidet kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. Dette kan være varmeforhandler, montør, feier eller feiermester. Kontrolløren bør utarbeide en bekreftelse på at tiltaket er i samsvar med krav i teknisk forskrift. Eier/ tiltakshaver bør oppbevare denne bekreftelsen, slik at den kan forevises ved tilsyn. For nytt ildsted er det tilstrekkelig at det vises til at monteringsanvisningen er fulgt. Også innføring i elementskorstein må dokumenteres, dvs. at monterings-anvisningen for denne skorsteinen er fulgt. Det er huseieren som har hovedansvaret for installasjon og at kaminen følger regelverket. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ivaretar dette: Eier skal melde fra til kommunen (brann/ feiervesenet) når det har vært installert nytt ildsted eller foretat andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. NB: Fyringsanlegget kan ikke tas i bruk før kvalifisert kontrollør har kontrollert tiltaket og funnet det å være i overenstemmelse med kravene i teknisk forskrift (TEK). Dette produktet har aksept fra sintef med nr: / Gjeldende regelverk finnes samlet i: Veiledning om montering og drift av fyringssanlegg med trepellets. Veiledningen er utgitt i samarbeid mellom Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE). Publikasjonen kan bestilles fra DBE ved å sende e-post Pelletskaminen har en røykgassvifte som skaper et undertrykk i kaminen og et svakt overtrykk i skorsteinen. Det er viktig at skorsteinen er egnet og kontrolleres av en fagmann. Ujevne trekkforhold i skorsteinen kan utjevnes ved å montere inn en trekkregulator bak kaminen. Sørg for at kaminen tilføres stor nok mengdee luft til forbrenningen. Monter gjerne et luftinntak inn på kaminens forbrenningsluftrør. 3

6 4 MONTERINGSKRAV Underlagsplate: Står kaminen på et brennbart materiale/ gulv, anbefales det å benytte en underlagsplate under kaminen. Det er imidlertid ikke behov for at denne stikker ut foran eller på sidene av kaminen. Men ved rengjøring er det praktisk at den stikker ut ca. 20 cm foran kaminen. Den høyeste temperaturen får man ved røykutløpet. Det er derfor påkrevet at en plate skal dekke brennbart underlag bak ovnen under røykrøret. Avstandsreferanser Gulvplate Brennbare materialer Ikke brennbare materialer A Ingen krav B Anbefaler 200 mm C Tabell 5.1: Krav til avstander ved montering OBS: Det kreves brannmur nær røykrøret. Hvis røret føres opp bak kaminen skal det være en klaring til kaminens bakvegg på minimum 50 mm. Kaminen blir i hovedsak varm i fronten, slik at man må ta hensyn til dette ved monteringen (avstandskrav til brennbart matreriale er 1000 mm). På siden av kaminen er avtstandskravet til brennbare materialer 200 mm. Tilkobling til skorstein: a. Kaminen kan tilkobles en skorstein godkjent for 350 C røkgasstemperatur, med en min. diameter på 80 mm og en max diameter på 130 mm innvendg. Max lengde er 5 8 m avhengig av diameteren. b. Om det er større innvendig dimensjon enn 130 mm, bør alltid en trekkregulator monteres inn mellom kaminens røykrør og selve skorsteinen. Alternattivt må skorsteinen isoleres/ det må trekkes et nytt rør med mindre diameter. Dette skyldes fare for kondensering pga. lav røykgasstemperatur. Installatøren må også vurdere trekken i kaminen ved drift, og evt. justere ned farten på røykgassviften. 4

7 c. Trenger man et nytt pipeløp kan en ny typgodkjent pelletsskorsten, med dimensjon 3" (76 mm) eller 4" (102 mm) anvendes. Dette isolerte røykrøret skal ende minimum 800 mm over husets tak, og kan føres opp innvendig eller på yttervegg. For høyere skorsteiner enn fem meter er det best å øke diameteren til 4". Før tilslutning til ny isolert skorstein følg anvisningene til leverandøren. Benytter man en slik løsning, eller et langt rør som går opp bak kaminen, så bør en sotluke sitte på vinkelen bak kaminen. Denne tømmes for flygeaske når man foretar hoviderengjøring av kaminen (ca. to ganger per år). Se skissen under. d. Kaminen har en røykgassvifte som gir et undertrykk inne i kaminen og et svakt overtrykk i skorsteinen. Dette innebærer at sammenkobling av røykrør må være helt tette. Er det flere ildsteder knyttet til samme pipeløp, så skal den branntekniske risikoen vurderes. Spjeldet i andre ildsteder må være stengt når kaminen tennes. Skal man forhindre nedslag i pipen anbefales det å benytte en skorsteinshat. e. Ved montering i eksisterende skorstein: Ta mål og lag hullet i skorsteinen. Monter inn en murstuss på 80 mm. Har du en prefabrikert pipe (f.eks.lecapipe) må du ha en egen tilpasset Lecastuss som limes fast til det indre røret i skorsteinen (og mures ytterst). Følg bruksanvisningen for denne lecastussen. For mursteinspipe benyttes en Murstuss (se skissen). Stussen skal mures inn med ildfast mørel/ murmørtel kl. B. Man benytter glassfiberpakning ellerg silikon som tåler høy temperatur for å tette rundt røykrøret. f. Flytt kaminen forsiktig på plass (vær forsiktig med keramikk-platen). Koble til røkrør og tett godt i skjøtene. Hvis kaminen skal plasseres i en trang nisje må du på forhånd ha klargjort tilkoblingen for romtermostaten, med ledning som kommer ut bak kaminen. g. Les kapittel 5 angående lufttilførsel. h. Er det en sotluke i skorsteinen bak kaminen, må røykinnføringen føres inn minimum 20 cm over denne. Man kan redusere denne avstanden til 10 cm hvis man legger inn en varmebarriere foran sotluken (Sorsteinsprodusentens veiledning følges). i. Lokal myndighet/ feier kan også godkjenne at røykrør føres rett ut av vegg bak kaminen. Man må først vurdere hvor egnet denne løsningen er i forhold til vindforhold, utforming av røykutløp mm. Ta kontakt med importør for nærmere informasjon. Se tegning under. Inspeksjonsluke (sotluke) Eksempel på kamin med røkgassutløp ut av vegg og ekstern lufttilførsel. 5

8 Rengjøring: Alle vinkler på røykrøret må ha en inspeksjons- og rengjøringsmulighet. Hør med din feier hvis du er i tvil om noe. Kondensrisiko: Hvis røkgastemperaturen en meter ned i skorsteinen (målt fra toppen) underskrider 70 C, når kaminen er i normal drift, så må skorsteinen isoleres. En skorstein av mur kan få redusert kondensfare ved å sette inn en trekkregulator i pipen. Ta evt. kontakt med firmaet Hammerstrøm, som leverer slike, tlf: (www.hammerstrom.no). Dette kan også være nødvendig hvis skorsteinen har ujevne trekkforhold. Det er også mulig å programmere farten på røykgassviften i de ulike effekttrinnene. 5 Luft til forbrenningen Forbrenningen krever alltid luft. Kaminer suger derfor luft fra det rommet den står i. Dålig førbrenning kan pga. manglende lufttilgang kan oppstå f.eks i moderne hus som er tette. Også ventilasjonsanlegg eller en kjøkkenvifte kan gi et undertrykk i rommet og føre til dårligere forbrenning. For å unngå dette problemet bør en friskluftsventil iistalleres i nærheten av kaminen. Alternattivt kan luften tas direkt utenifra eller fra et annet godt ventilert rom (f.eks. kjelleren) ved hjelp av et stålrør med en diameter av 50 mm. Dette kobles til på kaminens luftinntak bak kaminen. Med en slik løsning er man sikret en stabil, god forbrenning og man unngår kaldras fra ventiler i huset. 5.1 Montering av eget friskluftrør Lag et hull i gulv eller vegg (minimum diameter 50 mm) for røret, f.eks. et fast rør eller tykt fleksibelt metallrør. Tett godt til kaminens luftrør og gjennom veggen. Isoler rundt røret i det varme rommet med min. 30 mm mineralull, for å forhindre kondensdannelse. VIKTIG! Rør til luft må være ubrennbart. For at kaminen skal klare å dra inn nok luft, kan ikke røret være lengre enn 4 meter og ikke ha for mange vinkler. OBS: Hvis dette røret/slangen er lengre enn 4-5 meter, må man øke dimensjonen. Om røret ender på yttervegg må det avsluttes med en 90 vinkel, pekende nedover. Man kan også lage en beskyttelse (gjerne med et nett), som vist på skissen under. Eksempler på veggjennomføring av rør til kaminens forbrenningsluft 6

9 5.2 Elektrisk tilkobling Kaminens elkabel som skal tilkobles en ordinær stikkontakt med 220V. Jordet kontakt kreves bare i rom der jording er foreskrevet. Effektbehov ved oppstart er ca 400 Watt. (50Hz). Kontroller at kabelen ikke kommer i kontakt med kaminens varme overflater eller blir skadet. Slå bestandig av kaminens hovedbryter på baksiden hvis du reiser bort over lengre tid. Trekk også ut elkabelen fra stikkontakten ved hovederengjøring. 5.3 Påfylling av pellets Under normale forhold må kaminen fylles på ca. to ganger per døgn. Har man kjøpt den ekstra pelletsbeholderen som passer på toppen av Eco baby, så kan påfyllingsintervallene halveres. Sørg for at kaminen fylles før pelletsbeholderen er helt tom. Mister man et fremmedlegeme ned i pelletsbeholderen må enten gitteret tas ut (ovenifra), eller man må ta ut pelletsskruen fra kaminens bakside. Unngå pellets med høyt støvinnhold. Pellets kan fylles på med et spann (se eks. på manualens framside). Steng lokk over pelletslager etter påfylling. 5.4 Montering av sideplater til Preziosa Det skal være en luftespalte øverst og nederst på hver side av kaminen. Platene settes forsiktig på plass fra toppen etter at topplaten er skrudd av. 7

10 5.5 Justering av høyden ønskelig. Fyll pellets og legg på det ekstra lokket. Om høyden på kaminen behøver å justeres, så løsne mutter og juster høyden. Montering av ekstra lager Montert ekstramagasin. Man trenger ikke å skru fast lageret som vist på bildet. Ekstramagasinet monteres ved å åpne lokket på kaminen, og trykke magasinet ned i åpningen. Magasinet kan skrus fast om Vario pelletsluse ved bruk av eksternt lager. Festes bak kaminen. Ønsker man å forlenge kaminens driftsintervall mellom hver pelletspåfylling, så kan pelletsslusen vario benyttes. Man får en automatisk tilførsel ved hjelp av tyngdekraft fra et høyereliggende pelletslager. Pellets kan da ganske enkelt renne ned i fra et eksternt lager og ned i kaminbeholderen ved hjelp et 80 millimeter tett metallrør. I alle tilfeller må tilførselssystemet utføres i brannsikre materialer. Vario skrus fast øverst på baksiden av kaminen (må skjære ut et hull), og festes med 4 skruer. Vario har en sluse som kan stenges når for eksempel kaminen skal rengjøres. I tilegg behøves et eksternt pelletslager som kan romme noen dagers forbruk. Også denne beholderen skal utføres i brannsikre materialer og være tett med f.eks. et lokk øverst. Selv om intervallene for pelletspåfylling blir færre, er det viktig at man fortsetter å følge anbefalt rengjøringsintervall, slik at kaminens drift ikke påvirkes negativt.

11 6 Første gangs bruk Feiemester eller godkjent installatør må kontrollere ildstedet før det kan tas i bruk. Hold alltid døren inn til brennkammeret lukket, også i kald tilstand. Bruk aldri brannfarlige eller lett antennelige væsker ved opptenning. Døren med keramikk-glassruten blir svært varm når kaminen brukes. Pass på at ingen berører døren! Fronten av kaminen kan også bli svært varm, særlig hvis kaminen brukes konstant. Ikke la barn oppholde seg nær kaminen uten tilsyn! Ikke bruk kaminen på effekt 4 og 5 de første 10 timene. Effekt-trinn 5 skal benyttes til hurtigoppvarming, og bør ikke anvendes kontinuerlig i mer enn 2 timer om gangen. Alle stål- og støpejerns-deler på kaminen ble påført varmetålende lakk som ble brent inn. Ved første gangs bruk av kaminen tørker lakken helt, og det kan oppstå lukt og røyk. Ta følgende forhåndsregler i denne forbindelse: -I denne perioden skal det ikke oppholde seg mennesker eller dyr i rommet, fordi gassene som oppstår kan være helsefarlige. -Luft rommet godt, slik at gassene forsvinner. -I herdeperioden er lakken myk. Sørg for å ikke berøre lakkerte flater, slik at du unngår merker i lakkerte overflater. VIKTIG! Bruk ikke annet brensel enn foreskrevet kvalitet. Skades kaminen som følge av annet brensel eller feil bruk, så gjelder ikke garantien. Lakken er ferdigherdet etter flere oppvarmingsprosesser. Konstant drift på effekt-nivå 5 kan forkorte livslengden på elektroniske komponenter og bør derfor unngås. Vi anbefaler at effektnivå 5 bare benyttes til hurtigoppvarming (f.eks. i 1½ time). Foreskrevet pelletskvalitet: Diameter... 6 millimeter, (8 mm kan kun brukes hvis den er kort). Lavt støvinnhold Gjennomsnittslengde max millimeter Askeinnhold max... 0,5% Fuktighet max... 10% Er diameteren størrre enn 6 millimeter, eller med høyt støvinnhold, så vil kaminens effekt reduseres. Pellets med høyt støvinnhold må frarådes da dette krever jevnlig rengjøring av pelletskammer og skrue (må støvsuges jevnlig). NB: Ikke fyll pellets med mye støv i lageret, for eksempel fra bunnen av en storsekk. 7 Rengjøring

12 Garantien er kun gyldig hvis brukermanualen følges og hvis man kan dokumentere at instruksjonene for rengjøring og service er fulgt. Inngå helst en serviceavtale med din forhandler. Hvis du selv utfører hovederengjøringen/service må dette dokumenteres på et eget skjema (se bakerst i manualen). Når man forbrenner fast brensel oppstår det alltid aske og sot. Derfor er det helt nødvendig at brukeren rengjør ovnen regelmessig for å opprettholde feilfri drift. Pelletsaske er et natturprodukt og egner seg som mineralnæring for planter i hus og hage. 7.1 Daglig rengjøring Skrap ut av brennerkoppen ved behov, gjerne en gang per døgn ved kontinuerlig drift. God pelletskvalitet og kontinuerlig drift (ikke av/på) muliggjør lengre intervaller. Trykk ikke ned asken i brennerkoppens luftehull. Ved behov, løft ut brennerkoppen og tøm den (slå av kaminen og la den kjølne først). Kontrollere at samtliga hull i brennerkopp er åpne og rene. Bruk kroken til å trykke opp hullene i brennerkoppen. Glassdøren åpnes med "kroken". Dra utover. (Ikke Preziosa) Tørk av glasset etter behov med en klut (bare når glasset er kaldt). Bruk en tørr eller fuktig klut. (Litt aske på en fuktig klut fjerner lettere belegg på glasset). Daglig rengjøring er spesielt viktig hvis man programmer kaminen slik at den slår seg på/ av flere ganger i døgnet. NB: Hvis kamin ikke tenner første gangen, så må brennerkopp tømmes/ renses før en ny start kan gjøres. No Pell vises på displayet. 7.2 Ukentlig rengjøring Slå av kaminen å la den avkjøles først. 10

13 Benytt en askebøtte med posefilter til å fjerne Benytt en askebøtte med med posefilter til rengjøringen. Ikke bruk støvsuger direkte pga. fint støv og brannfare. Oppbevar asken i en tett beholder, slik at brann ikke kan oppstå. a s k e Brennerkoppen løftes opp, tas ut og tømmes ved behov. Ta bort slagg og rens eventuelt hullene i bunnen. Støvsug rommet under koppen og i tennrørets åpning + kanten der brennerskålen sitter. Glasset i døren bør rengøre med en fuktig klut (bare når glasset er kaldt). Aske kan brukes som rengjøringsmiddel sammen med vann. Tøm askerommet på begge sider av brennerkoppen suges rene. Rens vermevekslerrørene. Anvend "kroken" for å dra ut skraperen. Dra ut og inn noen ganger. 11

14 7.3 Månedlig rengjøring Slå av kaminen og la den avkjøle først. Rengør røkrøret ved å trekke frem kamin, eller ved å ta ut sotluke. Dette gjelder kun hvis kaminen er tilkoblet røkrør med vinkler (som på bildet). Kontroll av røkrørets tetthet mot skorsten og kamin. Støvsug hele baksiden av kaminen for støv. OBS: Ikke støvsug mot luftinntaksrøret, da glør kan bli sugd opp fra brennkopp. Kontrollere pakningen under brennerkoppen. Bytt ved behov. Støvsug/børst ren varmevekslerens underside. Kontroller at pakning for dør er tett. 12

15 8 Service senest etter bruk av ca kg pellets (eller årlig) Viktig! Dra ut stikkontakten og la kaminen avkjøles. Ta om mulig frem kaminen ved skorstenstilkoblingen og dra ut kaminen fra veggen. Løsne 4 stjernskruer for å åpne luken. Dekselet på framsidan tas bort ved å skru av pynteknoppen. På modellen Preziosa presses dekselet opp/ned/ut. Ta av sideplatene på begge sider av kaminen. 2 skruer foran kaminen og 3 skruer bak på hver sideplate. For Preziosa trekkes sideplater opp etter at topplaten er skrudd av. Trekk gjerne kamin frem på gulvet. Børst godt i alle retninger og støvsug ut asken (i bunnen). Tett evt. med varmebestandig silikon når luke monteres på igjen. Rens vermevekslerrørene. Anvend "kroken" for å dra ut skraperen. Dra ut og inn noen ganger. På kaminens høyre side finnes feieluke nr 1. Løsne 4 stjernskruer for å åpne luken. Hvis den sitter fast, så bank den løs med en hammer og liten meisel. 13

16 Lager må byttes Skru løs metallplate (feieluke nr 2), som sitter innenfor dekselet (4 skruer). Rengjør konveksjonsviftens vifteblad, slik at de er rene for støv. Bruk en børste og støvsug førsiktig. Skitt på viften kan gi ubalanse. Avgir viften en unormal lyd, så trykk hardt mot lageret, eller sjekk om viften er godt festet. Viften kan også tas ut hvis man skrur opp 4 skruer. Smør eller bytt lager på den ene siden av viften (den siden som vises på bildet). Ta av gummideksel og smør lager. Dette er viktig for å forhindre lyd som kan oppstå med originalt lager. Nytt kulelager kan bestilles fra EnergiHuset.Når dette monteres er det viktig at lageret trykkes inn på akslingen først (man kan ta ut selve viften først). Rengør ved å børste og støvsuge grundig. Også viften kan rengjøres forfra hvis den har et sotlag. Vær forsiktig så ikke viftebladene blir skadet/bøyd. Bruk en myk børste eller en liten pensel. Tett evt. med varmebestandig silikon når luke monteres på igjen. Støvsug perforert plate bak kamin. Støvsug aldri inn i luftinntak hvis det er glør i brennerskålen! Røkgassensor Røkgass-sensor (føler) dras ut og rengjøres. Den kan evt. byttes, slik at kamin går uproblematisk frem til neste service. Trekk i såfall denne ut fra viftehuset og koble til ny sensor på kaminens hovedkort. Alternativt kan man ha en slik føler i reserve. 14

17 Rengjør vakumføler hvis behov. Rengkøre røkrøret. Vakumføler sitter på luftinntaksrøret. Se inn i røret bakfra om føleren trenger å rengjøres for lo. Vakumføler kan trekkes forsiktig opp fra luftinntaksrøret bak kaminen. OBS: Ikke børste eller støvsug inn i dette røret (glør fra brennkopp kan ødelegge føler og støvsuger). Rengjør kaminen innvendig for støv og pellets før sideplatene settes på igjen. Tett godt rundt røkrør inn til skorstein. Sjekk at luker i røkrør er tett. Start opp kaminen, og juster evt. viftehastighet mm. etter behov. Har pipen god trekk, så kan f.eks. hastigheten på røkgassviften reduseres. (Se egen servicemanual) Noter hva som er utført/ byttet i serviceskjemaet bakerst i manualen, samt i serviceskjema som gis til kunden. Sjekk at gummiforing mot skruemotor er ok. Bytt etter behov. Sjekk at skrue går lett rundt. Hvis den ikke går lett rundt, sjekk om plate med pakning i bunn er festet riktig. Hvis det er ulyd i skruemotor kan denne byttes. 15

18 9 Bytte av hovedsikring Hvis set ikke er lys på displayet når strømen er på. Dra ut stikkontakten før sikring byttes.. Sikring er på 2 A (250V) Kaminen har en hovedsikring. Hvis det ikke er noe som vises på displayet, så prøv å bytt sikringen. Den byttes ved å vri vri mot venstre og ta ut sikringen. Bytt sikring og vri den inn på plass. Hvis kaminen har stanset, kan dette skyldes overoppheting. En føler sitter på fremsiden av pelletsbeholderen. Hvis temperaturen når et bestemt nivå, vil reset-knappen sprette ut. (Kaminen må rengjøres eller fyres på lavere effekt). Resetknappen sitter til høyre for sikringen, bak kaminen. 10 Reset-knapp for overopphetingsvern Trykk in knappen. Kaminen kan startes. På bilden ser du hovedstrømbrytere nede til venstre. Skru av hetten for reset-knappen. OBS! Hvis overopphetingen gjentar seg må årsaken finnes. Kan skyldes manglende rengjøring. Kamin er heller ikke konstruert for å gå på effekt 5 for lenge av gangen. 16

19 11 Montering av ny kamin For modellen Preziosa Highline med steinplater gjelder følgende for monteringen. Skru først av støpejernsplaten på toppen av kaminen. Pakk ut steinplatene. Steinplatene skal smettes ned i sporene på hver side av kaminen. OBS: Det skal være en luftrist over og under stein på sidene. Det kan være lurt å brenne av kaminen utendørs før den monteres. 12 Montering av ekstern termostat Vi anbefaler å benytte ekstern termostat for å få en nøyaktig temperatur-regulering av kaminen. Koble til en toleder kabel (f.eks. en telefonkabel) til den mekaniske romtermostaten (hvis dette ikke er gjort) Koble til pkt. 1 og 2. Mekanisk romtermostat monteres et godt stykke unna kaminen. Ledningen føres frem til hurtigkoblingen bak kaminen (rød og sort kontakt). NB: For at den eksterne termostaten skal kunne overstyre kaminens innebygde termostat, så må man trykke inn knapp 2 helt til det står lou (lav) eller ton (termostat på) på displayet. Det er kun svakstrøm mot romtermostaten (styrer kaminen med kontakt/ ikke kontakt). Ekstern termostat. Koble til pkt. 1 og 2. Bak kaminen finner man tilkoblingspunktene for ekstern termostat.

20 13 Instiling og drift av kaminen Figur 11.1 Kontrollpanel Figur 11.2 Fjernkontroll D1 Display som viser ulik informasjon. D2 Display som viser valgt effekttrinn. KNAPP 1 = PÅ/AV KNAPP Kaminen kan slås på og av ved å trykke inn knapp 1 i 3 sekunder, eller ved å holde inn knapp P1 og P3 samtidig. STil INN TEMPERATUR OG TIMERTERFUNKSJON Knappene 2 3 er til for å justere temperaturen inne i huset og for åt programmere start/stopp i timerterfunksjon (les lenger bak). Hvis man har koblet til ekstern termostat skal ikke temperaturen stiles inn her. (For at romtermostat skal aktiveres må man trykke på knapp 2 helt til det står ton eller low på display D1. JUSTERING AV EFFEKT/ PELLETSMENGDEE Knappene 4 5 er til for å justere varmeeffekten (og viftehastighetene) fra minimum 1,7 kw til maksimum 5,1 kw. Knapp 5 benyttes for å komme til neste trinn ved programering. 18

21 13.1 Opptenning 1. Kontroller: at pelletslageret er fullt, at ildstedet og brennerkoppen er rene, at døren er stengt, at elkontakten er plugget i og t bryteren på kaminens bakside står på Trykk på knapp 1 i tre sekunder (eller P1 og P3 på fj.kontrollen). De førsta 10 sekundene viser display D1 "At",. I denne modusen utfører hovedkortet en autodiagnose og kontrollerer funksjonen hos hver enkelt elektrisk komponent. 3. Når denne fasen er klar viserer display D1 Acc 15 Kaminen starter nå tenningsfasen som varer i 15 minutter og kaminen teller ned for hvert minutt som går. Det spiller ingen rolle hvilken effekt kaminen er stilt på ved tenning (mengdeen pellets ved tenning skjer automatisk) VIKTIG! Hvis brennerkoppen inneholder for mye aske, eller pelletslageret har vært helt tomt, så kan det hende at kaminen ikke tenner. Kaminen kommer da automatisk til å førsøke å tenne igjen. Om tennning ikke skjer kommer displayet til å vise informasjonent NO acc. Tøm brennerkoppen før man tenner på nytt. 4. Om punkt 1 og 2 er har blitt fulgt så går kaminen etter 11 sekunder in i oppvarmningsfasen og display D1 viser temperaturen som føles bak kaminen ("xx C"). Er en ekstern romtermostat innkoblet viser displayet " t on" eller lou istedet. Cirka 10 minutter etter tennning når kaminen automatisk innstilt effekt. 5. Ønsket varmeeffekt stilles inn med knappene 4 ( ) og 5 ( + ). Er varmebehovet stort velges en høy effekt. VIKTIG! Hvis pellets ikke antennes, kan problemet væra at den elektriske tenneren er ødelagt eller at dens posisjon behøver justeres. Då kan kaminen midlertidig tennes manuellt ved å benytte tennbriketter. Livslengden på tenneren er beroende av hvor mange ganger den tenner. Det kan vara anbefalt å bytte tenner ved årlig service, spesielt om kaminen har stått i timerpossisjonen. BRUK ALDRI TENNVÆSKE! Hold sekken unna den varme kaminen ved påfylling av pellets. Pelletsforbruket varierar etter dimensjonen på pelletsen. Jo større de er, desto langsommere forbrukes de og effekten reduseres tilsvarende. Fuktig pellets MÅ ikke fylles på, da den kan tette mateskruen. 19

22 13.2 Normal drift og avstegning Når tenningen er avsluttet kan du reglure vermeeffekten med knappene 4 ( ) og 5 ( + ). Kaminen regleres automatisk ned til laveste effekt når termostaten når innstilt verdi. Mengden pellets i pelletslageret bør kontrolleres slik at ilden ikke slokker. VIKTIGT! Lokket til pelletslageret skal alltid være stengt foruten ved påfyllning. En viss mengde pellets skal alltid finnes i pelletslageret. Avstengning a. Trykk på knapp 1 i 3 sekunder. b. Når dette er gjort går kaminen automatisk in i nedkjølingsfasen. c. Display D1 viser informasjonent off. d. Både røkgassvifte og konveksjonsvifte fortsetter å å til temperaturen har falt tilstrekkelig. VIKTIGT! Etter et kort strømbrudd går kaminen inn i en avkjølingsfase ( raf syns på display D1) og når en sikker temperatur er oppnådd, satrter kaminen automatisk igjen. Fjernkontroll Vermeeffekt, ønsket romtemperatur og automatisk start/stopp kan styres med fjernkontrollen. For å tenne kaminen, trykk når knappene P1 og P3 samtidig i 3 sekunder. Kaminen starter tenningsfasen og display D1 viser aktuell information. Når tenningsfasen er avsluttet, vil kaminen gå inn i normal funksjon og vermeeffekten kan endres med knappen P3 (øke varme) og P4 (redusere varme). Ønsket rumstemperatur kan justeras med P1 hvis man ikke benytter romtermostaten P1(høyere temperatur) eller P2 (lavere temperatur). For å stenge av kaminen, trykk når knappene P1 og P3 samtidig i tre sekunder. Display D1 kommer at visa informasjonent Off. Fjernkontrollen drives av et bateri av typen MN21 12 volt. Selges av EnergiHuset. Fjerrkontroll 20

23 At Acc No Pell (No acc) Raf Lou 14 Informasjonskoder på display I denne modusen utfører hovedkortet en autodiagnose og kontrollerer funksjonen hos hver enkelt elektrisk komponent. Kaminens tenner er aktivert. 15 minutters tenningspeiode. Kaminen har ikke fått høy nok temperatur på røykgassføleren. Tom for pellets. Kan skyldes at brennerskål ikke er rengjort. Strømbrudd under drift. Kaminen avkjøles og starter automatisk når strømmen kommer tilbake. Ekstern termostsat innkoblet. Kaminen går på minimum effekt (low). Ekstern termostat er aktiv når temp på display er stilt helt ned til Lou. Ekstern termostat inkoblet. Kamin går på innstilt effekt (den som vises i øverste display). Hvis punktum bak ton = dag/-nattemp.-program aktivt. ton ton. Roterende _ Aktivt ukeprogram (timer). Se kapittel 18 & 19. St by L (vises i øverste display) doff HighSet No acc Atte Kaminen stopper/starter, styrt av ekstern termostat. Dag/ natt-funksjon er aktiv. Blinker vekselvis med effekt-tallet hvis kaminen går. Trykk 4 og 5 samtidig for å aktivere/ deaktivere program. Kamin er avslått atter at programert temp. er oppnådd i dag/nattprogram. Kaminen innstillt på max effekt Ingen pellets i lageret- ingen tenning.har pelletslageret gått tomt, kan man fylle litt pellets i brennerkoppen før oppstart Kamin prøver å starte etter nettopp å ha stoppet. Vent til kamin kjøler seg ned før den tennes igjen. Tøm brennkopp. 15 Termostater Innebygd digital termostat Kaminen kan kontrollere romtemperaturen med en innebygd digital termostat, som fungerer slik at varmeeffekten senkes til et minimum når en forhåndsinnstilt temperatur er oppnådd. Når kaminen har startet og går i normaldrift, vises temperaturen som er i rommet på display D1. Denne temperaturen måles på en føler bak kaminen og temperaturen som angis kan derfor litt høyere enn romtemperaturen. a. Termostatens verdi stiles inn ved å trykke på knapp 2 eller 3. På displayet vil det blinke set og temperaturenverdien som kan stiles inn (f.eks. 22 grader C). Knapp 2 gir altså lavere temperatur og 3 gir høyere. Man må ofte trykke flere ganger litt raskt for å justere inn en ny temperaturverdi. Etter at SET forsvinner fra displayet, vil igjen nåværende romtemperatur vises i displayet. b. Ønsket varmeeffekt justeres med knappene 4 ( ) og 5 ( + ). Effekten kan justeres i 5 trinn. Stil f.eks. inn effekttrinn 3. c. Termostaten vil dermed føre til at effekten veksler mellom trinn 3 (innstilt effekt) og minimum (trinn 1). Mekanisk romtermostat Vi anbefaler at du benytter den seperate romtermostaten som følger med. Dette er med å sikre en mer opptimal temperaturstyring. Plasser f.eks. romtermostaten i det rommet du ønsker en jevnest mulig temperatur, f.eks. i stua. (Kabel med to ledninger følger ikke med). Ønsker du at termostaten skal slå kaminen på/av, så benytt funksjonen Stand By. Romtermostaten må plasseres langt i fra kaminen. 21

24 Installasion av mekanisk romtermostat (valgfritt) a. Dra ut stikkontakten. b. To hurtigkontakter (en rød og en sort høytalerkontakt) skal være festet på baksiden av kaminen. (Hvis ikke; ta av høyre sidedeksel sett forfra). Koble til to ledninger. Det spiller ingen rolle om ledningene byttes om. (Hvis kontaktene bak kaminen mangler, må man koble de to ledningene inn på kretskortet. Merket med Therm.. Legg evt. inn litt ekstra ledning inn i kaminen). c. Koble til kabelen med 2 ledninger til termostaten. Styres av kontakt eller brudd (svakstrøm). d. På medfølgende termostat av merket Wodtke, skal man koble til på 1 og 2, ikke N. OBS: Det skal ikke kobles 220 Volt på termostaten. e. Sett i stikkontakten og slå på kaminens hovedbryter. Aktivering av mekanisk romtermostatfunksjon (ekstern romtermostat) f. Reduser romtemperaturen til minimum med knapp 2. Det er først når dette er gjort at veggtermostaten fungerer. (trykk flere ganger helt til det står low eller t on på displayet. g. Still in ønsket romtemperatur på romtermostaten (f.eks. 21 C); displayet viser "t on" (= termostat på) h. Når kaminen når ønsket temperatur går den til laveste varmeeffekt, displayet viser low i. Still in ønsket varmeeffekt med knappene 4 og 5. j. Om temperaturen faller under innstilt temperatur vil kaminen automatisk å gå tilbake til den innstilte effekten. 16 Muligheter for innstilling av kaminen Kaminen leveres med følgende muligheter for styring: 1. Innebygd termostatføler bak kaminen styrer kamin ned til minimums effekt. Romtemperatur og instilt temperatur ses på nederste display. Man må trykke på +/ - for å stille inn ønsket romtemperatur ( set og temperaturen blinker vekselsvis). Når termostaten kaller på mer varme, så går kaminen over til instilt effekt (1,2,3,4 eller 5 vises i øverste display). 2. Ekstern romtermostat styrer kamin ned til minimums effekt. Romtemperatur og instilt temperatur skal ikke ses på nederste display. Man må trykke på - (minusknappen/knapp 2) helt til lou eller ton vises i dispalyet. For å stille inn ønsket romtemperatur skrur man på veggtermostaten. 3. Ukeprogram: Kaminen slår seg på/ av intill to ganger per døgn etter klokken. Still for eksempel inn dag- og natt-senking hver ukedag. Når kaminen går er det romtermostaten som styrer effekten ned til minimum. Les mer fra kapittel Dag- Natt-program. Kaminen slår seg av/ på når den når en definert temperatur dag/ natt. 5. Stand by. Kaminen slår seg av/på etter romtermostat. Denne funksjonen anbefales kun brukt hvis romtermostat monteres langt unna kaminen. Det kan også anbefales å benytte et Wodtke ukeur (slik at kaminen ikke slår seg av/på for ofte). Trykk gjentatte ganger på knapp 2 til displayet viser blinker lou og set. Mens det blinker, trykker man inn knapp 1, i 3 sekunder. St by vises i displayet. Når kaminen går vises St by og. (et punkt) i nederste display. Tabell for ukeprogram og Dag/ natt-funksjon Man kan ikke benytte begge disse programmene samtidig. Du kommer inn i programmeringen ved å trykke inn knapp 3 og 5 samtidig (3 først). Hver gang du trykker på 5 så kommer du et trinn videre. Følg med i displayet D2 hvor langt du er kommet i programmeringen. 22

25 Display D1 DisplayD2 Funksjon Instruksjon Off/aktuell ukedag 1 Still inn dagen i dag; velg ukedagens nummer: dag 1= mandag Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 00: 2 Still inn nåtid (time) Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 :00 3 Still inn tid nåtid (minutter) Sill inn med knapp 2 og 3; deretter Ferieprogram: Still inn ant. dager til du kommer hjem, eller la det stå 00 Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 F.eks 06:00 5 Still in kaminens 1. starttid Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 F.eks 12:00 6 Still in kaminens 1. stopptid Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 Off 1 7 Velg ukedag når du vil at kaminen skal starte/ stoppe (ref. de to punktene over Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 F.eks15:00 8 Still in kaminens 2. starttid Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 F.eks 23:00 9 Still in kaminens 2. stopptid Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5 Off 1 a Velg ukedag når du vil at kaminen skal starte/ stoppe (i de to punktene over) Sill inn med knapp 2 og 3; deretter 5. Du er nå ferdig. Du kan se en strek som går rundt på display D1. DAG/ NATT-temperaturfunksjon: 6:00 b Dagtemperaturens starttid 2, 3 justerer og 5 for å gå videre 22:00 c Dagtemperaturens sluttid / Start 2, 3 justerer og 5 for å gå videre nattid 23 d Max dagtemperatur (kaminen slås 2, 3 justerer og 5 for å gå videre av)* 16 e Max natttemperatur 2, 3 justerer og 5 for å avslutte VIKTIG! Når timerfunksjonen er aktiv viser displayet D1 en strek som går rundt. Du kan når som helst endre på dine innstilinger ved å følge fremgangsmåten i tabellen over. Slå av timerfunksjonen: Hold føst inn knapp 3 og 5. Med knapp 2 eller 3 blar du deg frem til off. Trykk raskt på knapp nr. 1 for å avslutte (eller 5 mange ganger). Dag / Natt temperaturfunksjon 23

26 For å aktivere eller deaktivere funksjonen: Trykk 4 og 5 samtidig. Displayet D viser nå L som blinker (vekselvis med innstilt effekt når kaminen går). Funksjonen er nå aktiv. Hvis kaminen slår seg av, og viser doff, så er temperaturverdien nådd. Dag / Natt -funksjonen gjør at kaminen kan slå seg av/på etter to forhåndsinnstilte temperaturverdier (en natt- og en dag-temperatur). Hvis man samtidig benytter den mekaniske romtermostaten, vil denne samtidig kunne styre effekten. Hvis temperaturen fortsatt stiger og når det innstilte temperaturnivået, vil kaminen slå seg helt av. Når temperaturen har sunket 3 grader C, slår kaminen seg på igjen. Takket være dette systemet er det mulig å holde en jevn temperatur om dagen og en lavere gjennom natten, samtidig som kaminen vil få en jevn drift. * For at funksjonen skal bli aktivert må kaminen først slå seg av ved at den når max. dagtemperatur ( doff vises i displayet). 24

27 17 Feilsøking og koder på displayet Om feil oppstår under drift har kaminen et kontrollsystem. Displayet viser en kode slik at brukeren selv kan prøve å løse problemet. Vises på display D1 Type problem Løsning/forklaring No Pell Lav temperatur på røykgassen f.eks. grunnet lite pellets/ dårlig pelletskvalitet/ for stor pellets/ brennerskålen er ikke rengjort Tøm brennerskålen og start igjen. Hvis feilen gjentar seg, sjekk om det er urenheter i pelletsinnmatingen/ bytt pelletstype/ juster på mer pellets på effekttrinn 1. Røkgassføler må evt. byttes. Fun Fa_1 Fum Fail Raf Fum tc High temp Depr Fail Kamin stanset pga. høy temperatur mot pelletslageret Røkgasviften har stanset. Ingen strøm til motor Strømbrudd under drift Røkgassføler er ødelagt eller har dårlig kontakt Konveksjonsviften er ødelagt. Overmatning av pellets slik at brennkoppen overfylles Ingen strømforsyning til konveksjonsviften Røkgasskanalen er tett. Ildstedet er ikke rengjort Vakumsensor er ødelagt/ ikke rengjort Reset-knapp bak kamin må trykkes inn. Skru av plasthette som sitter ved siden av termostaten. Se kapittel 7. Byt viftemotor, alternativt kontrollere strømtilførsel. Kontroll/bytte krever en fagmann Kaminen avkjøles og starter automatisk når strømmen kommer tilbake. Bytt røkfassføler. Sjekk evt. temp.-verdien ved å trykke inn knapp 3 og 4. Veksler mellom temp C og d = vakum. Kontroll/byte krever en fagmann Kontroller strømtilførsel til konveksjonsvifte. Bytt konveksjonsvifte. Justere ned pelletsmatingen Kontroll/byte krever en fagmann Rens røkkanal og kaminens kanaler. Sjekk vakumsensor. Sjekk rommets lufttilførsel. Kontroll/byte krever en fagmann Pull Viften øker hastigheten Viser at automatisk renblåsing av brennerkoppen pågår U (blinker) Tenneren er utkoblet Sett inn verdien 10 i ferieprogrammet (servicemanual) Flere koder Se kapittel 15: Informasjonskoder 25

28 18 Feilsøking uten feilkoder VIKTIG! Alle reparasjoner skal utføres med kald kaminen og uten strømtilkobling (veggkontakten ute). De fleste reparasjoner krever en kvalifisert servicemann. Problem Årsak Løsning 1. Pelletslageret er tomt 1. Fyll på pelletslageret Pellets kommer ikke inn i brennkammeret Ilden slokker eller kaminen stopper automatisk Kaminen går i 9 10 minutter og stenger deretter av 2. Røkgassviften, varmluftsviften, skruemotor eller hovedkortet kan være deffekt 3. Mateskruen er blokkert 1. Pelletslageret er tomt 2. Pelletsen mates ikke/dårlig inn 3. Overopphetingsvernet er utløst 4. Dørens pakning tetter ikke godt nok 5. Dålig pelletskvalitet 6. Dålig mating av pellets 7. Røkrøret tett 1. Røkgassene har ikke nådd optimal temperatur Røkgassføler er nedsotet eller ødelagt 2. Røkgassføleren kan være frakoblet 3. Tett røykutløp 2. Kontakt en fagmann for å finne feilen 3. Rengjør mateskruen og pelletslageret 1. Fyll på pelletslageret 2. Sjekk om skrue går lett rundt og om motor går 3. La kaminen kjøle seg ned. Rengjør kaminen. Ikke fyr på effekt 5 i lengre perioder. 4. Sjekk pakning 5. Prøv en annen pelletskvalitet 7. Ta bort aske fra røkrør 1. Sjekk om kamin tenner normalt etter ca 5 minutt. 2. Kontrollere ledningene og at de er korrekt tilkoblet 3. Rengjør røykkanalene Pelletsinnmatingen er ujevn og man opplever at kaminen slokker av og til. Rommet blir for varmt på minimum effekt Kaminen tenner dårlig (tennelement skal gløde rødt) Pellets med for stor diameter/lengde Pellets med stor andel finandeler. Kaminen er innstilt med termostatfunksjon, som ikke slår kaminen av. 1. For lite luft ved tenning 2. For mye pellets ved tenning 3. Tenner berører tennerrør og blir ikke varm nok. Rengjør pelletslageret jevnlig for støv med støvsuger og prøv en annen pelletskvalitet. Benytt ukeprogram, eller dag/nattprogram. 1. Fagmann må justere på mer luft. Kan skyldes dårlig trekk i pipen. 2.Fagmann må justere ned pelletsmengden ved tenning. 3. Juster tennelement slik at det er sentrert i tennerrør. 4. Sjekk at brennerskål sitter tett ned mot underlaget, slik at ikke falskluft kommer inn. 26

29 Problem Årsak Løsning Kaminen støyer Ilden består av tynne orange flammer og soter. Pellets hoper seg opp. Røkgasviften fungerer ikke Konveksjonsviften stenger ikke av etter at kaminen har blitt avkjølt Mye støv eller aske i brennkammer og kanaler. 1. Lyd fra mateskruemotor 2. Lyd fra vifter 3. Lyd fra deksel/vibrering 1. Utilstrekkelig lufttilførsel til forbrenningen 2. Fuktig pellets 1. Kaminen får ingen strøm 2. Manøverpanelen lyser ikke 1. Røkgassensor er ødelagt 2. Programert temp.verdi er feil 1. Dårlig pellstkvalitet med mye støv. Opplever man støv utenfor kaminen må dørpakning og røkrør sjekkes for lekkasjer. Benytt høytemp.silikon. 1. Sjekk om skrue går lett rundt. Juster evt. skrueinnfestingen. Bytt skruemotor hvis dennne bråker. Sjekk gummiforing som motor ligger imot. 2. Rengjør vifter. Hvis ulelyd på konveksjonsvifte; Bytt lager på høyre side med kulelager (eller smør plastlager). Hvis lyd fra røkgassvifte; Sjekk ok viteblader har rester av silikon. Hvis lagerlyd på røkgassvifte, så må vifte byttes. 3. Sjekk om noe er løst. Hvis det er for lite luft. Sjekk kap. om hovedrengjøring. Sjekk lufttilførsel til rommet. 1a. Kontrollere at alle hull i brennkoppen er åpne og rengjør hvis behov. 1b. Kontrollere at varmeveksleren øverst i brennkammeret ikke er tette. 1c. Kontrollere at luftinntaket bak kaminen ikke er blokkert 1d. Kontrollere at dørpakkning er OK 2. Prøv annen pellets. EnergiPellets er ekstra energirik og kan trenge litt mer luft. Dette må justeres inn av en fagmann. 1. Kontrollere at elkontakten sitter i veggen og at bryteren på baksiden står på posisjon 1 2. Kontrollere at sikringen på baksidan ikke har gått. Kontrollere kontrollpanelet. 1. Dra ut veggkontakten og bytt røkgassføler. 2. Sjekk verdi for temp. i servicemanual. 1. Bytt pelletskvalitet 27

30 Problem Årsak Løsning Kaminen startar ikke Ikke lys på display Kaminen kan ha blitt overopphetet Ikke strøm a. Ta av baksiden (perforert plate) b. Skru av plasthetten c. Trykk inn reset-knappen OBS! Rengjør kaminen eller fyr på maks effekt 4. Kontakt fagmann hvis det skjer igjen. Pelletsinnmatingen MÅ kontrolleres. Sjekk sikring bak kaminen, og strømtilførselen Det finnes en egen servicemanual som beskriver hvordan feil kan løses og justeringsmuligheter for kamin. Sjekk av undertrykk og temperaturen på avgassen: Trykk 3 og 4 samtidig, fortsett og hold 4 inne til du ser at display blinker mellom C og d. temperatur "200 C" "160 Display d" D1 160 d Disse tallene kan indikere om røkgassføler og trekk er ok. NORMAL VERDI FOR VAKUMET I BRENNKAMMERET ER d. 19 Innebygd sikkerhet Alle sikkerhetssystem overvåkes av elektronikken og kan kontrolleres gjennom å se på displayet. Stopp av konvektionsvifteen Om konveksjonsviften stopper, stopper kaminen automatisk for å forhindre overoppheting. Den må deretter startes manuellt. Om strømtilførseln bryts etter at konvektionsvifteen stopper og deretter strømmen kommer tilbake, så finns feilet kvar i minnet (og panelen viser feilinformasjonent raf ). Sensor før røykgassen på utløpet fra røykgassviften Om den sugande røkgasvifteen stopper, så stanser også pelletsinnmayingen. Sensorn kontrollerer at røkgasvifteen slår til og fra samt meter røkgastemperaturen. Den kenner av minimitemperatur og avbryter om f.eks. en startsekvens ikke fullføljts. Den kenner even av maximitemperatur (ca 280 C) og då blockeras pelletsførsørjningen og en avkylningsfas inleds. Førutom denna sensor finns i sjelva vifteen en automatisk sekring som skyddar røkgasvifteens motor genom at stenga kaminen om turtalet avviker fra instilt verdien. Overopphetingsvern i pelletsmagasinet Stopper matarskruven om temperaturen i magasinet øverstiger 85 C. Reset-knapp bak kaminen må trykkes inn (sitter ved sikringen). Mateskruemotor 28

31 Om motorn stopper, fortsetter kaminen at arbeide (kyla) tils legsta temperaturnivå nås og stenger derefter av. Avgir motoren mye lyd kan dette skyldes at skruen går tregt rundt. Tøm magasinet for pellets og sjekk om pelletsskruen går lett rundt. Det skal den gjøre. Minimitemperatursensor for automatisk tenning Om ingen flamma utvecklas under tenningssteget (2 førsøk) blockerar utrustningen automatisk pelletsførsørjningen. Dette kan ske om tenningen er før långsam eller tenneren ikke fungerer (i sådana fall rekommenderas at anvende tendblock før at tenne kaminen tils feilet åtgerdats). I vissa fall kan pelletskvalitén vara sådan at tenningen førsvåras, førsøk i så fall byta til annan pellets. Tilfeldige og lengre strømbrudd Ved ett strømavbrott memoreras hendelsen automatisk i minnet. Då strømmen kommer tilbaka kollar elektroniken at alla rørliga komponenter fungerer på rett sett. Etter kontrollen startas avkylningsfasen og informasjonent "raf" syns på manøverpanelen tils kaminen har nått sekerhetstemperatur. når denna nåtts startar kaminen om og går in i upptenningsfasen, varefter den så småningom øvergår i normalt driftlege. Om strømavbrottet varar mer en 3 timmar startar kaminen direkt utan omvegen øver avkylning. Feil som upptrett innen strømavbrottet ligger kvar i minnet og vises på direkt på panelen med undantag av driftstopp på konvektionsvifte og skruvmotor. I det fall konvektionsvifteen eller skruvmotorn gått ødelagtkommer kaminen at starta og gå in i normal driftsfas innen feil på dessa två komponenter diagnostiseras. Når elektronikken har stengt av at konvektionsvifte eller skruvmotor ikke fungerer så stenges den og aktuellt informasjonen vises på panelen. Det kan bli en minimal mengde røyk i rommet ved korte strømavbrott på 3 5 minutter beroende på at pellets fortsatt brenner men røkgasvifteen har stanset. Det inneber ikke någon sekerhetsrisk. Elektrisk sikkerhet Kaminen skyddas mot heftiga svengningar i strømførsørjningen med en hovedsikring på kaminens baksida (førdrøjd 2A 250V). Det finns ytterligare en smeltsekring til skydd før elektronikkortet som løser ut ved øvertemperatur. Denna sekring måste bytas innen kaminen kan fungera igen då den bryter hovedstrømmen på 240V. OBS: SiKRING FÅR KUN BYTTES NÅR HOVEDBRYTEREN ER AVSLÅTT OG STIKKONTAKTEN ER DRATT UT! I det fall øverhettningssekringen smelt bør en specialist utføra arbetet då kaminens funksjoner måste kontrolleres innen den tas i bruk igen. Tilfeilliga svengningar i strømførsørjningen utjemnas med en inbyggd kondensator. Sikkerhet mot overtrykk i røkkanalen En trykkbrytere (pressostat) instilld på 0,4 mbar stoppar matarskruven om utblåsningsrøret setts igen. Trykkbryteren er inbyggd i elektroniken. Fallsjakt for pellets Pelletsen faller når i ildstedet i ett rør som lutar 45. Lengden på røret i førholdande til skruvmatningen førhindrar ilden i brennkoppen fra at sprida sig til pelletsmagasinet. Strålningsvern Mellom pelletslageret og ildstedet finns ett dubbelt strålningsskydd i galvaniserad pla vilket isolerar førrådet fra verme. Programmering Kaminens funksjoner og drift kontrolleres av ett mikroprocessorstyrt moderkort som holder instillda verdienn under konstant observation. Barnesikkerhetsdetaljer Følgende detaljer finns før at beskytte barn (og vokse) fra skader. Hovedbryteren sitter på kaminens baksida før at ikke ett barn lett skal kunne sette på kaminen. På fjerrkontrollen fordras at man holder når 2 knappar samtidigt under 3 sekunder før at starta kaminen. Manøverpanelen på kaminen fordrar också den 3 sekunders intrykkning før at starta/stoppa. 20 Garanti og reklamasjon 29

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk.

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk. PELLETSOVNER Bruker- og vedlikeholdsveiledning Babyfiamma Preziosa Ecologica Inserto Comfort Maxi Bella Bella Lux Divina Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame ovn Pelletovnen som produseres av Extraflame

Detaljer

Monterings- og Bruksanvisning N-36V

Monterings- og Bruksanvisning N-36V Monterings- og Bruksanvisning N-36V Peisinnsats fra Nordpeis AS Gratulerer med din nye peisinnsats fra Nordpeis. Innsatsen er testet og dokumentert av Norges Branntekniske Laboratorium AS (SINTEF) i henhold

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 www.vardeovne.dk NO Brukerveiledning CASA Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 INNHOLD 1. Før du installerer peisovnen 2 Krav til gulvplate 2 2. Teknisk informasjon 3

Detaljer

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte Bruk Teknologi Reservedeler Oversatt etter engelsk utgave GB-R01 Versjon 2006-1 REMKO powerful like a bear Bruksanvisning ATK 25, 01.05.2006, Side 1 av 16

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning...1 02. Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OPERATING MANUAL INSTALLATION ET MODE D EMPLOI EINBAUANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO MONTERINGS-

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Utgave 11.2010 Trykket 11.2010 Monterings- og bruksanvisning m/leg BOX L (standard) DOVRE CINDERELLA Innhold Presentasjon 2 Målskisse med tekniske data 2-3 Viktig informasjon 4 Klargjøring 4 Montering/ovnsfunksjoner

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

Bruksanvisning Fröling TX

Bruksanvisning Fröling TX Bruksanvisning Fröling TX Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer