Brukermanual for Wodtke pelletskaminer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for Wodtke pelletskaminer"

Transkript

1 Brukermanual for Wodtke pelletskaminer moderne designdeilig varme frihet til å velge energiøkonomi

2 Gratulerer med ditt valg av en Wodtke pelletskamin! Les denne manualen før du monterer og tar i bruk kaminen! Da vil du unngå skader som kan oppstå som følge av ukyndig betjening. Pelletskaminen vil stelle pent med både deg og miljøet i lang tid og ha optimal virkningsgrad. Wodtke og EnergiHuset ønsker deg behagelig varme og mange koselige stunder med din pelletskamin. Denne manualen gjelder for kaminer med S3-styring (digitalt display). Når du skal montere kaminens sideplater (egen eske), kan du finne mer om dette ved å studere bildene i de tyske manualene. For kjelmodellene (kaminer med vannvarming) finnes det en egen manual for oppkobling av vannsystemet mot en pumpestasjon. Garantien er kun gyldig hvis brukermanualen følges og hvis man kan dokumentere at instruksjonene for rengjøring og service er fulgt. Vi anbefaler at du inngår en serviceavtale med din Energihuset Partner. Ta vare på kvittering som viser kjøpsdato for kaminen. For bestilling av pellets, kontakt din lokale EnergiHuset Partner, eller EnergiHuset. Oppdatert informasjon finner du på: Oppfyller norske krav til sikkerhet og utslipp, ref. SINTEF Produktdokumentasjon Produsent: Wodtke Gmbh Rittweg D Tübingen Tyskland E-post: Internett: Importør: EnergiHuset Norge AS Jerikoveien Oslo Tlf: Internett:www.energihuset.no Teknisk support/ tilbakemeldinger: E-post: Utgave 08 1

3 Innhold 1 VIKTIGE GENERELLE RÅD REGELVERK FOR MONTERING AV PELLETSKAMIN BESKRIVELSE AV KAMINEN OG DENS FUNKSJON TYPESKILT OG FERDIGSTILLELSESNUMMER HVORDAN PELLETSKAMINEN VIRKER MONTERING AV SELVE PELLETSKAMINEN MONTERING AV TERMOSTAT MONTERINGSANVISNING KRAV TIL AVSTANDER OG UNDERLAG BRUK OG OPPSTART BRUKSNIVÅER MANUELL INNSTILLING AV EFFEKT FØRSTE GANGS BRUK SÆRSKILTE HENVISNINGER I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PELLETSKAMINER MED VANNVARMING (KJELEAPPARATER) PÅFYLLING AV PELLETS FØR START/ OPPTENNING DISPLAY-INFORMASJON STYRING AV KAMINEN SLÅ PÅ/ AV KAMINEN VIA EKSTERN TERMOSTAT (ROMTERMOSTAT) EFFEKT AUTOMATISK NED TIL MINIMUM VIA EKSTERN TERMOSTAT AUTOMATISK RENGJØRINGSPROGRAM SYMBOL FOR NØDVENDIG SERVICE RENGJØRING RENGJØRING FLERE GANGER HVER UKE RENGJØRING UKENTLIG RENGJØRING/ SERVICE ETTER Å HA BRUKT 1,5 TONN PELLETS BESKRIVELSE AV RENGJØRINGEN MENYNIVÅ/ KONTROLL AV KAMINENS DRIFTSVERDIER FEILANALYSE, FEILKODER OG SIKKERHETSFUNKSJONER GODKJENT BRENSEL TEKNISKE DATA PÅ DE ULIKE MODELLENE MÅLSKISSER BRUKERVEILEDNING FOR UKEUR- TERMOSTAT (UT 1) TERMOSTATENS FUNKSJON SERVICESKJEMA FOR PLIKTIG DOKUMENTASJON AV RENGJØRING SERVICEANVISNINGER FOR SERVICEPERSONELL EL-OVERSIKT FRANK EL-SKJEMA SINTEF PRODUKTDOKUMENTASJON

4 1 Viktige generelle råd Les brukermanualen nøye før du installerer og tar i bruk kaminen. Slik unngår du feil og skader som kan oppstå som følge av ukyndig bruk. Installering, montering, innkjøring, servicearbeider og reparasjoner bør utføres av din fagforhandler. Ved feil som skyldes ukyndig arbeid bortfaller alle garantikrav. Brukeren må sørge for regelmessig rengjøring av kaminen. Vi anbefaler at det inngåes en servicekontrakt for årlig vedlikeholdet av kaminen. Vi krever at service (hovedrengjøring og vedlikehold) kan dokumenteres for at garantien skal gjelde. Fagforhandler har ansvar for å informere og instruere brukeren i drift, rengjøring og vedlikehold av anlegget. Det skal i den forbindelse særlig legges vekt på informasjon om riktig brensel, nødvendigheten av regelmessig rengjøring, vedlikehold og sikkerhetshenvisninger. Hvis ikke anvisningene følges eller den regelmessige rengjøringen og vedlikeholdet uteblir, bortfaller garantien. Brukeren må rengjøre brennerpotten regelmessig for aske og slaggstoffer. Det kreves en omfattende rengjøring av røykgasskanalene, etter å ha brukt kg pellets. Husk å trekke ut stikk-kontakten før du utfører arbeid på kaminen! Kaminene er konstruert, kontrollert og godkjent for bruk i oppholdsrom. Det er viktig at forbrenningen tilføres tilstrekkelig surstoff. Luft kan føres inn til kaminen via et rør utenifra. Dette er helt nødvendig hvis rommet utsettes for undertrykk fra vifte/ ventilasjon. Kaminer med vannvarming (kjeleapparatene) varmer opp rommet de står i, i tillegg til vannet. Den som prosjekterer og planlegger et slikt anlegg, må se effekten til kaminen i sammenheng med bygningens effektbehov. Som tommelfingerregel gjelder at rommet hvor kjelekaminen er plassert skal utgjøre minst 30% (for modellen Topline med vannvarming 50%) av flaten man ønsker å varme opp dette for å unngå unødig varmt rom der pelletskaminen står. Alle kaminene er kontrollert etter den såkalte Bauart 1 (DIN 18891), som tillater tilknytning til pipe med flere ildsteder. Pelletskaminen kan først tas i bruk etter at den er godkjent av den lokale feiemesteren eller montør. Ved riktig bruk og god pleie forlenger du verdien og holdbarheten til produktet, og du skåner miljøet og egen lommebok! 3

5 2 Regelverk for montering av pelletskamin Gjeldende regelverk finnes samlet i: Veiledning om montering og drift av fyringssanlegg med trepellets. Veiledningen er utgitt i samarbeid mellom Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE). Publikasjonen kan bestilles fra DBE ved å sende e-post til: 2.1 Pelletskamin som varmer luft Installasjon av pelletskamin er ikke søknadspliktig dersom arbeidet kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. Dette kan være varmeforhandler, montør, feier eller feiermester. Kontrolløren bør utarbeide en bekreftelse på at tiltaket er i samsvar med krav i teknisk forskrift. Eier/ tiltakshaver bør oppbevare denne bekreftelsen, slik at den kan forevises ved tilsyn. For nytt ildsted er det tilstrekkelig at det vises til at monteringsanvisningen er fulgt. Også innføring i elementskorstein må dokumenteres, dvs. at monteringsanvisning for denne skorsteinen er fulgt. Det er huseieren som har hovedansvaret for installasjon og at kaminen følger regelverket. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ivaretar dette: Eier skal melde fra til kommunen (brann/ feiervesenet) når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. NB: Fyringsanlegget kan ikke tas i bruk før kvalifisert kontrollør har kontrollert tiltaket og funnet det å være i overenstemmelse med kravene i teknisk forskrift (TEK). 2.2 Pelletskamin med vannvarming Før montering av en pelletskamin med vannvarming må det søkes kommunen på forhånd. Det er normalt rørlegger (ansvarlig utførende) som gjennomfører denne prosedyren. Finn regelverk og søknadsskjema på: Skjema som må fylles ut og sendes til teknisk etat i kommunen: 1. Søknad om tillatelse til tiltak. Kryss av for Enkle tiltak (Gjelder fyringsanlegg 324-1). 2. Kontrollplan for prosjektering. 3. Kontrollplan for utførelse 4. Kontrollerklæring. Sendes inn etter at kontroll av ferdig anlegg er utført. Man bør på forhånd avtale med kommunen hva de ønsker at søknaden skal inneholde. Bakgrunnen for søknaden er å påse at monteringen blir gjennomført på en god måte og at man klargjør ansvarsforholdene. Montør er forpliktet til å gi bruker en grundig opplæring av drift og service av anlegget. Man må også gjøre rede for hvilke sikkerhetsfunksjoner anlegget har. Hvis huseier skal søke og ha ansvaret for anlegget, må han bl.a. sende inn skjemaet: Søknad om ansvarsrett Før montering av en pelletskamin med vannvarming er det også nødvendig: Å vurdere om eksisterende skorstein er egnet. Kamin har meget lav røykgasstemperatur. Å lese brukermanual for Primærsentral (PS02). Å beregne varmebehovet. Oppholdsrommet til kaminen må utgjøre minst 30% (50% for Topline) av arealet som skal varmes opp. 4

6 3 Beskrivelse av kaminen og dens funksjon 3.0 Prinsippskisse av Wodtke Smart med vannvarming (sett fra siden) 3.1 Innsatsmodell inkl. teleskoplager med luke 3.2 Fra innsatsmodellen kan det tilkobles flere varmluftsrør for å spre varme til flere rom/etasjer. Varme rør krever montering i henhold til gjeldende regelverk. Se målskisser og tekniske spesifikasjoner for hver modell bakerst i manualen. 5

7 3.1 Typeskilt og ferdigstillelsesnummer Typeskiltet angir kamintype. For eksempel Type: PO 04.6E WW med vannvarming) (Primärofen, type Smart Ferdigstillelsesnummeret (Fert.-Nr) er et unikt nummer for hver kamin: For eksempel I tilegg finner du disse opplysningene: Kontrollnummer: RB-BF/Hn x/x Varmeeffekt: X kw Nettilkobling: 230 V/50 Hz Følg bruksanvisningen! Typeskiltet finner du på følgende sted på de forskjellige modellene: Modell: Smart Innsatsmodell PE CW 21 luftapparat Topline luftapparat Plassering av typeskiltet: inne i pelletsbeholderen på innsiden av fyrromsdøren inne i pelletsbeholderen på innsiden av lokket til pelletsbeholderen Viktig : Skriv opp ferdigstillelsesnummeret (Fert.-Nr.) på din kamin så snart den er tatt i bruk første gang og noter ned monteringsdatoen (gjem fakture). Vi trenger alltid ferdigstillelsesnummeret til kaminen i saker som gjelder garantien eller når du bestiller reservedeler, slik at du får tilsendt de riktige delene. Uten ferdigstillelsesnummer og dato for kjøpet kan vi ikke oppfylle garantikravene eller utelukke feillevering. Ta derfor godt vare på alle papirer som er levert sammen med kaminen, slik letter du arbeidet for vår kundeservice og gjør det også lettere for en eventuell senere bruker. Skriv inn ferdigstillelsesnummeret til kaminen her: Kamintypen/ modellens navn (Typ:): Kjøpsdato: Monteringsdato og underskrift av montør: (Et monteringsskjema kan erstatte denne utfyllingen) Hva leveringen omfatter Leveringen omfatter følgende tilbehør: Varmebeskyttende vott, askeskraper, rengjøringsbørste, brukermanualer Døråpner, dvs. spesialnøkkel (gjelder ikke Topline) Filtputer til å klebe på kaminens ben (bare Smart-modell) Gummiputer til å feste under kaminens lokk (enkelte modeller, se i vott) Utluftingsnøkkel (bare kjeleapparater/ kaminer med vannvarming) Enkel veggtermostat Klistremerke (norsk tekst) som festes synlig på kaminen. 6

8 4 Hvordan pelletskaminen virker En Wodtke pelletskamin er en spesiell type kamin hvor man kun kan brenne trepellets. Kaminen varmer opp luft som avgis til rommet. I kaminer med integrert vannvarmeveksler (kjeleapparater) blir dessuten vann varmet opp som sendes videre til en varmtvannstank og henholdsvis et vannbårent varmeanlegg. I tillegg utvikles behagelig strålevarme fra kaminens sider, dør og den keramiske glassruten. Igangsetting av oppvarmingen gjøres ganske enkelt ved at man slår kaminen på og velger ønsket effekt. Ved bruk av en ekstern termostat kan kaminen også slås automatisk av og på, dvs. effekten blir automatisk modulert. Trepellets fraktes automatisk til brennerpotten og tennes via en elektrisk tenner. Mateskruen mater inn riktig mengde pellets tilsvarende ønsket varmeeffekt. Luften som er nødvendig for forbrenningen strømmer kontrollert til brennerpotten. I brennkammeret og i de etterfølgende varmluftkanalene brenner gassene opp og avgir energi til omgivelsene. Ved slutten av varmluftkanalene er det en utsugingsvifte som fører røykgassene sikkert til pipa. Den arbeider avpasset etter brenselsmengde og trekkforhold. Mengden forbrenningsluft måles av en luftmengdesensor i inntaket for forbrenningsluft. Hastigheten på røykgass-/ avsugs-vifta blir automatisk justert vha. en mikroprosessor. Det vil si at optimal luftmengde til forbrenningen opprettholdes uavhengig av skorsteinens trekkforhold. 7

9 5 Montering av selve pelletskaminen NB: Kaminen Smart er tung i fronten, og velter lett, selv når den er gjort fast på pall.alle kaminene bør brennes av før/etter at den monteres. Dette for å unngå en ubehagelig røykos når malingen herder. Legg litt pellets i brennerskålen først, fyll på lageret og start kaminen. La den brenne på full effekt til malingslukten opphører. Luft godt ut i boligen. Når man skal sette på plass kaminen, kan man feste putene som skal klistres under hvert ben. Disse ligger i den medfølgende hansken. Der ligger også to gummiknotter som skal klistres under det øverste lokket. Montering av sideplater: (monter først til termostatledning på høyre side): La papp-platen ligge i øverst, slik at skruene ikke faller ned, når en skal montere topp-lokket. Papp-platen kan også benyttes i forkant av ovnen (øverst), hver gang en fyller i pellets. Dermed unngår man at pellets ramler ned i gitteret der varmen stiger opp. Sideplater og bunn-plate festes med medfølgende stjerneskruer. (Det er sendt med to stjerneskruer og to blanke ringer, som ikke skal benyttes). Se også bilder av monteringen i tysk manual som følger med kaminen. OBS! Man må bare bruke originale termostater på svakstrøm for å styre kaminen! Ta vare på kjøps- eller monteringsdato. Be om et utfylt monteringsskjema fra din montør. 5.1 Montering av termostat Romtermostaten plasseres på en egnet vegg i boligen og ledning føres frem til kaminen. (På modellen Frank kan termostaten også festes bak kaminen). Termostaten bør plasseres så langt i fra kaminen at den ikke slår av/ skrur ned effekten for tidlig. Termostaten styres av ca 5 V (toleder, svakstrøm). Legg inn litt ekstra ledning bak kaminen eller koble opp en kontakt bak kaminen, slik at kaminen kan dras frem ved service. Benytt en av de øverste inngangene til å føre inn termostatkabelen 5.0 Kaminen fra baksiden Monterer man den enkle romtermostaten (RT1), så skal den kobles til på Eingang Min/Max (inngang Min/max). Se bilde 6.1. Kamin veksler da mellom minimum effekt og innstilt effekt. Ønsker man at kaminen skal slå seg på/av etter behov, så kobler man til på: Eingang Ein/Aus. På den kaldeste årstiden kan det kanskje være aktuelt å benytte Min/Max, 8

10 hvis man har et jevnt varmebehov hele døgnet. Utgangene (230V) skal normalt ikke benyttes (kun til å drive evt. vannpumpe. Ønsker man at av/på-styring, så anbefaler vi å benytte uketermostaten, slik at kaminen ikke slår seg av/på veldig ofte. Les mer om ukeuret i kapittel 18. Tilkobling til romtermostaten: OBS: Ikke koble til 230V på romtermosteten! På ukeuret benyttes kun de to nederste kontaktpunktene innenfor den lille luken. På den vanlige romtermostaten kobler man til på punkt 1 og punkt 2 (ikke punkt NN). Fjern først en liten metall-leder som er koblet inn i grønn sukkerbit. Sukkerbiten kan trekkes ut, slik at det blir lettere å skru fast ledningen Benytt inngang: -Min/Max eller -Ein/Aus (Hvis ukeur) Fjern først en liten metallleder som er koblet inn i grønn sukkerbit. Sukkerbiten kan trekkes ut, slik at det blir lettere å skru fast ledningen. Utganger Eksternt, 230 V Utgang for strøm til vannpumpe for kaminer med vannkappe. Innganger for ekstern termostat 6.1 Elektronisk panel på høyre side av kamin (bak et deksel) På kaminer med vannvarming skal strøm til vannpumpe komme via utgang Pumpe 230 V AC. De andre utgangene benyttes normalt ikke. 9

11 6 Monteringsanvisning Vurder først plassering med hensyn til at varmen bør kunne spres over et stort areal i boligen (varme stiger opp). Kaminen må ikke plasseres i tette rom. Har man dårlig med ventilasjon, eller ventilasjon med undertrykk i boligen er det nødvendig å gi kaminen ekstra lufttilførsel, ved hjelp av Wodtkes originale luftrøradapter. Man kobler da på luftrøradapteret (overgangen) og en ubrennbart slange bak på kaminens luftinntak og trekker røret ut gjennom yttervegg. OBS: Hvis dette røret/slangen er lengre enn 4-5 meter, må man øke dimensjonen. Fleksibel luftslange og luftrøradapter. Ekstern lufttilførsel tilkoblet bak kaminen Skorsteinen bør vurderes av fagmann før montering, og tilkobling må skje i samsvar med skorsteinsleverandørens anbefalinger. Skal kaminen kobles til en elementskorstein, så kreves det en egen murstuss for dette. Montering av denne krever fagkunnskap. Advarsel: Man må ikke montere pelletskaminen hvis røykløpet har røykgassvifte. Høye og kalde skorsteiner (med stor indre diameter) må vanligvis fôres på grunn av lav røykgasstemperatur og kondensfare (såfremt pipen ikke varmes opp av flere ildsteder). Hvis det er flere ildsteder koblet til samme røkløp, må man ta en sikkerhetsmessig vurdering av dette. Man må vurdere om røyk fra kaminen kan komme ut i de andre ildstedene. Har man en problemskorstein med ujevne trekkforhold, kan også en trekkregulator benyttes bak kaminen. I kaminens europeiske godkjenning er det spesifisert at kaminen kan kobles til pipe med flere ildsteder. (Kontrollert etter den såkalte Bauart 1 DIN 18891). Dette er tillatt pga. Wodtke sin luftmengdesensorikk. Optimal trekk i pipen er 12 Pa. Trekken må være mellom 0-20 Pa. Kaminen skal kobles til en stikkontakt som tåler kaminens startseffekt som er på ca. 350 W. 10

12 6.1 Krav til avstander og underlag Med bakgrunn i norsk godkjenning og europeisk produktgodkjenning gjelder følgende: Under ovnen bør det legges en underlagsplate hvis det er et brennbart underlag. Dette vil dessuten skåne gulvet ved montering, rengjøring og vedlikehold. Underlagsplate kan også være av glass. Platen må dekke helt inn til veggen bak kaminen og minimum arealet kaminen dekker mot gulvet. Er det en sotluke i skorsteinen bak kaminen, må røykinnføringen føres inn minimum 20 cm over denne. Man kan redusere denne avstanden til 10 cm hvis det er nødvendig, og risikoen med dette vurderes forsvarlig. Ved tilkobling må skorsteinsprodusentens veiledning følges. Verbindungsstück C D Abstand E C C B A belüfteter Strahlungsschutz 6.0 Avstandskrav 6.1 Innsatsmodell Skisse 6.0 viser henviser til avstandskrav ved montering av Wodtke pelletskaminer. Skisse 6.1 viser en innsatsmodell som er rammet inn med brannsikre materialer. Innsatsmodellen har små hjul, slik at den kan rulles frem ved service. Husk å lage en luke på venstre side av kaminen, slik at røkrør kan inspiseres og rengjøres. Avstandskrav til brennbart materiale: - Avstand mellom brennbar vegg og nærmeste punkt på sidene av kaminen skal være min. 200 mm (Se avstander C i bilde 6.0). - Avstand foran mot møbler og lignende skal være min. 600 mm (A). Hvis det monteres et strålingsvern foran bygningsdelen som skal beskyttes, kan avstanden reduseres til 400mm (B). - Hvis røykrøret føres opp bak kaminen, skal det være minimum 50 mm avstand til kaminens bakvegg (E), og 100 mm til brennbar vegg fra røykrøret (D). - Hvis avstandskrav mot røykrør er oppfylt og røykrør går rett inn i pipe bak kaminen, så er avstandskravet fra brennbare materialer mot baksiden av kaminen 100 mm. Monteres kaminen mot en brannvegg (mur), er avstandskravet min. 50 mm avstand fra kamin til mur bak og på sidene. Alle kaminene er kontrollert etter den såkalte Bauart 1 (DIN 18891), som tillater tilknytning til pipe med flere ildsteder. 11

13 7 Bruk og oppstart For å betjene kaminen, har man forskjellige taster til rådighet, disse kompletteres av symbolangivelser. Vanligvis behøves kun I/O-tasten og tastene + og - for å bruke kaminen. Tasten Meny er for å få ekstra informasjon. Med I/O-tasten slår man kaminen på og av. Med tastene +/- velger man ønsket varmeeffekt på kaminen. Selv om man benytter en romtermostat, så må effekten stilles inn manuelt. OBS! Når man trykker på Meny -tasten, slår man over på meny-nivå. For å forlate dette nivået, må man trykke på Meny -tasten igjen, fordi man ikke kan betjene kaminen fra dette nivået! Angivelse av varmeeffekt i kw På/av -tast Angivelse av driftstilstand WA betyr at service må utføres Taster for innstilling av bl.a varmeeffekt Meny tast For å kunne kontrollere/ lese av verdier 7.1 Bruksnivåer Kaminens meny har flere brukernivåer. En oversikt viser følgende: Menynivå 1 Kontroll av kaminens verdier / vedlikeholds-reset Menynivå 2 Stengt for brukere Menynivå 3 (Total-reset/ PC-Tool) 7.2 Manuell innstilling av effekt Ved hjelp av tastene +/- kan den ønskede varmeeffekten til kaminen forhåndsinnstilles når som helst. Den innstilte verdien lagres også etter at man har slått av kaminen, helt til en ny verdi innstilles manuelt. Etter opptenningsprogrammet går kaminen over i til den forhåndsinnstilte effekten. Den forhåndsinnstilte varmeeffekten angis i kw. Forhåndsinnstillingen foregår i 0,5 kw-trinn. Ønsker man en rask oppvarming, eller trenger en høy effekt, justeres effekten opp. Kaminen brenner renest og med best virkningsgrad på effekt > ca 3 kw. 12

14 7.3 Første gangs bruk Viktige henvisninger: Feiemester eller godkjent installatør må kontrollere ildstedet før det kan tas i bruk. Hold alltid døren inn til brennkammeret lukket, også i kald tilstand. Bruk aldri brannfarlige eller lett antennelige væsker ved opptenning. Døren med keramikk-glassruten blir svært varm når kaminen brukes. Pass på at ingen berører døren! Fronten av kaminen kan også bli svært varm, særlig hvis kaminen brukes konstant. Bruk den vedlagte varmehansken! Ikke la barn oppholde seg nær kaminen uten tilsyn! Alle stål- og støpejerns-deler på kaminen ble påført varmetålende lakk som ble brent inn. Ved første gangs bruk av kaminen tørker lakken helt, og det kan oppstå lukt og røyk. Ta følgende forhåndsregler i denne forbindelse: -I denne perioden skal det ikke oppholde seg mennesker eller dyr i rommet, fordi gassene som oppstår kan være helsefarlige. -Luft rommet godt, slik at gassene forsvinner -I herdeperioden er lakken myk. Sørg for å ikke berøre lakkerte flater, slik at du unngår merker i lakkerte overflater. -Herdingen av lakken er ferdig etter at kaminen har blitt brukt en stund med høy varmeeffekt. Skal kaminen prøvefyres før installasjon, må det tilkobles et røykrør ut fra kaminen, slik at varme avgasser ikke skader elektronikk bak/inne i kaminen. I brennkammeret eller i brennerpotten skal det ikke befinne seg noen løse gjenstander. 7.4 Særskilte henvisninger i forbindelse med igangsetting av pelletskaminer med vannvarming (kjeleapparater). Det skal søkes til kommunen om enkle tiltak før montering. Det henvises til egen veiledning for dette systemet: Manual for Wodtke Primærsentral. Kjeleapparater skal aldri tas i bruk uten at de er fylt med vann og knyttet til oppvarmingssystemet (varmtvannsbeholder, radiator, gulvvarme og lignende) via Wodtke Primærsentral. Selv en kort igangkjøring uten vann kan føre til store skader på kaminen, og garantien bortfaller. Sikkerhetsinnretninger skal aldri omgås eller bygges om! Montering av varmeanlegg må være utført av en godkjent rørlegger. Kaminen skal ha minimum 600 l/t i vann-gjennomstrømming (motstand i varmeveksler er mbar). Hele varmesystemet må luftes i henhold til anvisningene. Lufteskrue på siden av kaminens varmeveksler. OBS: Er det luft i systemet vil høy temperatur ofte slå ut sikkerhetstemperaturbegrenseren. Ved oppstart må det sørges for at energi avgis til varmesystemet (radiator åpen, varmtvannsbeholder kald). Det bør monteres fleksible stålslanger (2m) for tilkoblingen bak kaminen. Se instruksjoner og tilbehør i manualen for Wodtke Primærsentral. Funksjonene i primærsentralen må ivaretas. Dette innebærer bl.a. at returtemperaturen til kaminen aldri er lavere enn 53 grader C. Pumpen må alltid gå når kaminen går. Pumpen i primærsentralen starter automatisk (ved 50 Gr.C) når den er koblet til punktet Pumpe 230 VAC. Se bilde

15 Kaminen går automatisk ned til minimums effekt når vanntemperaturen når 75 grader C, og slår seg av ved 85 grader C. Når temperaturen kommer under 74 grader slår den seg på igjen. En ekstern tankføler (ST01) eller ukeur kan overstyre kaminen, for å for eksempel oppnå nattsenkning (kamin er avslått bestemte timer på døgnet). En sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) sørger for at kaminen slår seg av hvis vanntemperaturen når 95 grader C. Dette skjer ofte ved første oppstart når det er igjen luft i varmeveksleren. Man må da resete denne funksjonen ved å trykke inn en liten knapp, som sitter bak en plastmutter. Sikkerhetstemperaturbegrenseren kan trykkes inn med en spiss gjenstand, så snart kaminen har blitt tilstrekkelig avkjølt. Se bilde 7.1. CW 21, Smart, Topline Innsatsmodell PE Sitter bak under sikringen Sitter til høyre under luftgitter i front 7.1 Resetknapp ved overoppheting av kjelmodeller. 7.5 Påfylling av pellets Pellets kan fylles i beholderen rett fra sekken eller med en bøtte. Lukk igjen lokket etter påfylling og hold det alltid lukket når kaminen er i drift. Ved første gangs bruk er mateskruen helt tom. Når man slår kaminen på for første gang faller pellets ned i brennerpotten først etter ca. 10 minutter, og glødingen/tenningen er ferdig. Det samme gjelder hvis pelletsbeholderen fylles for sent og dermed har gått helt tom. Oppstarstprosedyre hvis kamin har kjørt seg helt tom for pellets, eller er ny: Slå på kaminen med I/O-tasten og vent til opptenningsprogrammet er ferdig eller de første pelletsene faller i brennerpotten. Slå da kaminen straks av igjen med I/O-tasten, og slå den på igjen med en gang. Opptenningsprogrammet starter på nytt, og etter kort tid når de første pelletene faller i brennerpotten, tennes de. Denne fremgangsmåten sikrer at tenningen er aktiv når det er nok pellets i brennerpotten. Vårt tips: Hvis pelletsbeholderen har gått helt tom, kan du forkorte opptenningstiden ved å tilføre en håndfull pellets opp til første hullrekke i brennerpotten. OBS! Brennerpotten må ikke under noen omstendighet fylles for full. Gjør det til en vane å dra ut aske av brennerskålen før du tenner kaminen/ fyller på pellets (eller minimum etter 2-3 dagers fyring). 14

16 Ekstern tilførsel av pellets Wodtke sine kaminer er klargjort for et eksternt tilførselssystem for pellets. Vi anbefaler her en automatisk tilførsel ved hjelp av tyngdekraft fra et høyereliggende pelletslager. Pellets kan da ganske enkelt renne ned i fra et eksternt lager og ned i kaminbeholderen ved hjelp et ubrennbart 80 millimeter rør/ slange. Til dette trengs tilbehøret Vario pelletssluse, som festes bak kaminen. Tilførselssystemet må utføres i brannsikre materialer. Bildet til høyre viser Vario pelletsluse tilkoblet bak kaminen. Et fleksibelt rør går opp til en større pelletsbeholder. Vario festes med 4 skruer bak kaminen, etter først å skru av et deksel på kaminen. Vario har en skyvesluse som kan stenges når for eksempel kaminen skal rengjøres (slusen kan også monteres slik at den nås fra innsiden av kaminens lager). 7.6 Før start/ Opptenning Åpne døren med nøkkelen som henger bak pelletskaminen. Kontroller at brennerpotten ikke har mer aske enn at det er under luftehullene på sidene i brennerpotten. Rengjør eventuelt, ved å støvsuge eller skrape ut aske fra brennerpotten med skrapen som medfølger. Se ukentlig rengjøring i pkt 12.2 Lukk døren. Ved levering står kaminen vanligvis på G OFF eller Stand-by-punkt. Slå kaminen på ved å trykke på I/O-tasten. Pellets blir nå fraktet til brennerpotten. Påtenningen skjer automatisk ved hjelp av den innebygde keramiske tennpatronen. Kaminen har en automatisk oppstartsprosedyre på 10 minutter. Senest etter 5-10 minutter begynner pelletsen å brenne. Hvis kaminen ikke tenner, må du kontrollere om brennerpotten er ren og sitter godt på plass, før du gjør et nytt forsøk. Ved første gangs opptenning eller hvis kaminen har gått seg helt tom for pellets, kan du legge en neve pellets i brennerskålen Opptenningsfasen på 10 minutter kan også starte hvis ukeuret styrer kaminen, eller etter et srømbrudd. Viktig: I opptenningsfasen skal døren holdes lukket og kaminen skal ikke slås av! 15

17 7.6.1 Manuell tenning Hvis kaminens tennpatron ikke fungerer (ingen gløding), kan man bruke de medsendte tennbrikkettene til opptenning. Legg en tennbrikett og noe pellets i brennerpotten og tenn på. Lukk døren. Ved levering står kaminen vanligvis på G OFF eller Stand-by-punkt Slå kaminen på ved å trykke på I/O-tasten. Brenselet føres nå automatisk til brennerpotten og avgassviften begynner å gå. Bruk aldri trefliser, papir eller kartong eller brannfarlig væske for å tenne opp! 7.7 Programversjoner Alt etter hvilken modell det er snakk om, er det forskjellige programversjoner: Symbol luftmodell varmeeffekt 2-6 kw: Symbol luftmodell varmeeffekt 2-8 kw: Symbol kjelemodell varmeeffekt 2-10 kw: Gjeldende pramversjon lyser opp i noen sekunder på displayet etter at kaminen er slått på med I/O-tasten. 16

18 8 Display-informasjon Ved hjelp av angivelsen på displayet kan du til enhver tid få informasjon om kaminens drifttilstand. Se tabell under. Hvis det har oppstått en feil i kaminen: Displayet viser en feilkode blinkende (se tabell over feilkoder i kap. 14). Angis på displayet. H E OFF A -10 H 4.5 H M 2.0 H.M 2.0 H E 4.5 R 120 G OFF Driftstilstand Stand-By-punkt, manuell drift Kaminen er slått av via I/O-tasten Automatisk drift Kaminen er slått av via ekstern termostat Opptenningsprogram Nedtelling i minutter Vanlig driftsmodus. Oppvarmingsprogram med manuelt valg av varmeeffekt Varmeeffekt i kw Oppvarmingsprogram modulasjon via ekstern termostat (romtermostat). Varmeffekt i kw Oppvarmingsprogram går på minimum etter signal fra en intern termostat i kaminen. Kamin med vannvarming: Kamin går ned på min. effekt når vanntemp i varmeveksler når 75 grader C. Varmeeffekt i kw Oppvarmingsprogram modulasjon via ekstern termostat (konstant termostat) Varmeeffekt i kw Rengjøringsprogram. Viften går med høy hastighet for å rense brennerpotten. Nedtelling i sekunder Nedkjølingsfase, vifta går. (Varighet 15 minutter) 8.1 Styring av kaminen Ved å trykke I/O-tasten slår man kaminen på. Etter korrekt tilkobling til strømforsyningen skal displayet vise Stand-By-punkt eller G OFF for videredrift av vifta. Stand-By-punktet oppe til høyre uten flere angivelser symboliserer at kaminen er slått av (klar til oppstart). I/O-tasten avbryter hver driftstilstand og slår kaminen Av eller På. Hvis kaminen slås av med denne tasten, må den også slås på igjen med samme tast. Kaminen reagerer i denne tilstanden (Stand-By-punkt på displayet) ikke på kommando fra en ekstern termostat. Det er derfor viktig at man ikke bruker 1/0-tasten hvis termostaten skal slå kaminen av/ på. Den ønskede varmeeffekten kan til enhver tid stilles inn på forhånd via +/-. Man kan også sjekke Meny selv om kaminen er slått av Slå på/ av kaminen manuelt via I/O-tasten Når man trykker på I/O-tasten slår man kaminen på. Displayet viser da symbolet ON en liten stund, og så kommer kaminens innstilte programversjon, f. eks. P Kaminen går så til opptenningsprogram A og videre til oppvarmingsprogram H. 17

19 Slå av kaminen via I/O-tasten Når man trykker på I/O-tasten igjen, slås kaminen av. På displayet ser man kort symbolet OFF. Så vises videredrift av vifta G OFF. Når vifta har gått ferdig, vises Stand-By-punktet på displayet igjen. Reset via I/O-tasten I/O-tasten brukes også for å sette i gang igjen kaminen etter en feil fra kategori 1. Hvis det oppstår en feil fra kategori 1, kan man kun sette kaminen i drift igjen ved hjelp av I/O-tasten. Automatisk drift/ Kaminen er slått av via ekstern termostat Kaminen er slått av via en ekstern termostat og blir senere automatisk slått på via denne termostaten. - Bilde på displayet: HE OFF = kaminen er slått av via ekstern termostat. - Kaminen kan slås på igjen manuelt via I/O-tasten - Kaminens verdier kan avleses via Meny -tasten OBS! Hvis kaminen slås av via I/O-tasten, reagerer den ikke lenger på den eksterne termostaten og går derfor ikke automatisk på igjen. På displayet vises Stand-Bypunktet igjen. 8.2 Slå på/ av kaminen via ekstern termostat (romtermostat) Med en gang signalet På kommer fra en ekstern termostat, tennes kaminen og går videre til oppvarmingsprogrammet med på forhånd innstilt varmeeffekt. Hvis varmeeffekten skal forandres, kan dette skje til enhver tid ved bruk av tastene med +/-. (Ved bruk av en egnet ekstern termostat, kan justeringen av varmeeffekten også skje automatisk i stedet for manuelt. Se Modulasjon via ekstern termostat.) Hvis kaminen allerede var i drift og så blir slått av ved hjelp av ekstern termostat, blinker symbolene G OFF og HE OFF vekselvis helt til videredriften av vifta tar slutt. Etterpå vises bare symbolet HE OFF på displayet. Tips: Slå aldri kaminen av ved hjelp av I/O-tasten når det brukes ekstern termostat. I/O-tasten er kun ment for manuell drift eller som nødbryter ved feil. Viktig: Når kaminen styres av/på via en termostat, skal brennerpotten og brennerpottens åpninger (forbrenningsluftshull) rengjøres en gang pr. døgn for å sikre at kaminen tenner. Kaminen i optenningsprogram I opptenningsfasen blir tenningselementet slått på, brenselet tennes etter få minutter og kaminen bringes til driftstemperatur. Etter 1 minutt, når viften har gått opp til konstant omdreiningstall, aktiveres luftmengdesensoren. - Symbolet A for opptenningsprogram - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse (nedtelling i minutter) av opptenningsprogrammets varighet Den innstilte varmeeffekten aktiveres først etter at opptenningsfasen er over. OBS! Hvis man slår av kaminen av i opptenningsprogrammet, forblir tenningselementet aktivt hele resten av opptenningsprogrammet, selv om displayet viser symbolet G OFF for videredrift av vifta. 18

20 Selv om opptenningsprogrammet er avbrutt, tennes pelletsen som allerede befinner seg i brennerpotten. Hensikten med dette er å brenne pelletsen i brennerpotten fullstendig opp. På denne måten sikrer man at brennerpotten er tom før neste oppstart og at opptenningsprogrammet da kan gå feilfritt. Oppvarmingsprogram (Ordinær drift) - Symbolet H for oppvarmingsprogram - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse av varmeeffekt i kw Oppvarmingsprogram ved manuell innstilling av varmeeffekten I oppvarmingsprogrammet arbeider kaminen etter den manuelt innstilte effekten, så sant ingen ekstern termostat eller en intern sikkerhetsfunksjon forlanger en annen effekt. Juster kaminens varmeeffekt til ønsket trinn ved bruk av +/- tastene i 0,5 kw-trinn. 9 Effekt automatisk ned til minimum via ekstern termostat Hvis romtermostat er tilkoblet kaminen på min/max, så viser displayet følgende: - Symbolet HM for modulasjon på minimal effekt - Symbolet H for modulasjon på forhåndsinnstilt varmeeffekt - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse av varmeeffekt i kw Effekten på kaminen kan moduleres mellom minimum (2 kw) og innstilt effekt via den eksterne romtermostaten. Via tastene +/- kan den innstilte varmeeffekten til enhver tid endres i 0,5 kw-trinn. Den innstilte effekten blir imidlertid først aktivert når den eksterne termostaten forlanger MAX. Kaminen overvåker selv temperaturen på røykgassen TR i vifta og dessuten overvåker kjeleapparatene vanntemperaturen TW i varmeveksleren. Hvis sikkerhetstemperaturer blir overskredet, går kaminen automatisk over på minimal effekt (symbol H.M). De interne termostatene har prioritet overfor de eksterne termostatene, fordi det her dreier seg om en sikkerhetsfunksjon. Modulasjon via ekstern termostat (må benytte en spesiell termostat) Effekten på kaminen kan moduleres trinnløst via inngangen modulasjon. Til dette må man bruke en ekstern termostat (konstant termostat), som har signalet 0-10 V eller 4-20 ma. Spennings-/strøm-verdien til den eksterne termostaten tilsvarer da den angitte effekten på kaminen. Kaminen arbeider med den effekten som den eksterne termostaten angir. -Symbolet HE for konstant effekts-modulasjon via ekstern termostat - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse av varmeeffekt i kw Den eksterne modulasjonen blir vanligvis utført slik at den eksterne termostaten har 2 utganger og slår kaminen av/på via inngangen EIN/AUS og innstiller kaminens varmeeffekt via inngangen MODULATION (modulasjon). For utgangen MODULATION (modulasjon) må det brukes termostater med 0-10V eller 4-20 ma. Inngangen MODULATION (modulasjon) må da slås på og settes på ønsket styring (spenning 0-10V eller strøm 4-20 ma (se monteringsmanualen!). Foreligger det etterpå ved inngang MODULATION 0V eller 4 ma, tilsvarer dette minimal effekt. Foreligger 10V eller 20 ma ved inngang MODULATION tilsvarer dette maksimal effekt. Via tastene +/- kan den forhåndsinnstilte effekten til enhver tid endres. 19

21 10 Automatisk rengjøringsprogram - Symbol R for rengjøringsprogram - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse (nedtelling) i antall sekunder som gjenstår av rengjøringsprogrammet Rengjøringsprogrammet blir gjennomført hver time etter at kaminen er slått på. Da blir omdreiningstallet på vifta maksimert og pelletstilførselen redusert. Dette fører til at lett askestøv slynges ut av brennerpotten og tyngre bestanddeler i glørne kan brenne helt opp. Rengjøringsprogrammet gjør at intervallene for manuell rengjøring forlenges, men det erstatter ikke brukerens plikt til daglig å kontrollere brennerpotten. Brukeren må regne med hyppig manuell rengjøring av brennerpotten når det brukes brensel med høyt askeinnhold Nedkjølingsfase - Symbol G OFF for videredrift av vifta (15 minutter). Hver gang kaminen slås av, fortsetter vifta å gå i 15 minutter til. Videredriften av vifta etter at kaminen er slått av sørger for at røykgassene føres trygt ut, og for fullstendig forbrenning i brennerpotten. Mateskruen er alltid slått av når vifta fortsetter å gå. Når videredriften av vifta er avsluttet, kommer enten symbolet Stand-By-punkt eller symbolet HE OFF på displayet, alt ettersom man har slått av manuelt eller kaminen styres av en ekstern termostat ( HE OFF ). 11 Symbol for nødvendig service - Symbolet WA kommer med en gang kaminen er slått på - Symbolet WA lyser hvert 10. minutt når kaminen er i drift - Symbol for overforbruk av pellets i tonn - Du må foreta service/ hovedrengjøring! (se kapittel 12) - Bekreft gjennomført vedlikehold ved å resete funksjonen (se pkt ) Senest når symbolet WA vises på displayet må det foretas service på kaminen. Angivelsen WA kommer etter at 1,5 tonn pellets har blitt brent opp i kaminen. Angivelsen under WA viser hvor mye man har oversteget tidspunktet for vedlikehold. Angivelsen 0,1 betyr at man har brukt 0,1 tonn pellets over vedlikeholdsgrensen. Symbolet WA forsvinner etter reset (se pkt ). Telleren begynner på nytt å telle til 1500 kg. På menynivå 2 kan man til enhver tid kontrollere hvor mange kilo pellets som kan brennes før neste vedlikehold må gjennomføres. OBS! Det kan også bli nødvendig å foreta service på et tidligere tidspunkt, særlig hvis askeinnholdet til pelletsen overstiger en verdi på 0,5%, eller pellets har et høyt støvinnhold. Hvis man merker at røykgassviften går raskere (jobber hardere), er dette et tegn på at kaminen må rengjøres. Vårt tips: Benytt en kjent leverandør av pellets, der askeinnholdet er lavt. Kvalitetspellets har cirka 0,2 til 0,3 % askeinnhold. Rengjør brennerpotten regelmessig! Inngå en serviceavtale med fagforhandleren. 20

22 Eksempel på pelletskvalitetens innvirkning på hyppigheten av vedlikeholdet: Vedlikeholdsintervallet på 1500 kg pellets, regnes ut ifra kvalitetspellets med 0,25 % askeinnhold. Er askeinnholdet på 0,5 % (altså dobbelt så høyt), reduseres intervallet mellom vedlikeholdsrundene til 750 kg, fordi det da blir dobbelt så mye aske og sot. Hvis askeinnholdet er 1 % (altså 4 ganger så høyt som det normale), økes vedlikeholdintervallet med 4 ganger, altså etter bruk av ca. 375 kg. Dette er det ikke tatt hensyn til i angitte serviceintervaler i displayet til kaminen, fordi man her går ut ifra normpellets. Definisjon på normpellets: Vi har definert normpellets for beregning av pelletsforbruk i kaminen som følger: Diameter 6 mm, og en enhetlig lengde på 1 cm. Fyllvekten er 650 kg/m3 og askeinnholdet er <0,25%. 12 Rengjøring Garantien er kun gyldig hvis brukermanualen følges og hvis man kan dokumentere at instruksjonene for rengjøring og service er fulgt. Inngå helst en serviceavtale med din Energihuset Partner. Hvis du selv utfører hovedrengjøringen/service, må dette dokumenteres på et eget skjema. Når man forbrenner fast brensel oppstår det alltid aske og sot. Derfor er det helt nødvendig at brukeren rengjør ovnen regelmessig for å opprettholde feilfri drift. Pelletsaske er et naturprodukt og egner seg som mineralnæring for planter i hus og hage Rengjøring flere ganger hver uke Kontrollèr daglig, mengde aske og slagg i brennerpotten (Bilde 12.1). Brennerpotten må senest rengjøres med den vedlagte askeskraperen når den inneholder 30 g aske/slagg (ca. 3 cm høyt askeinnhold se bildet). Bygger det seg opp aske og slagg i bunnen av brennerpotten, vil dette kunne hindre den automatiske tenningen. Vi anbefaler derfor å skrape ut av skålen etter behov. Hvis man fyrer mye eller benytter en dårlig pelletskvalitet, kan det være nødvendig å gjøre dette hver dag. Bilde 12.1 Brennerpotte fylt med 30 g aske/slagg. Rengjøring er nødvendig. OBS: Pelletskvalitet avgjør rengjøringsfrekvens Rengjøring av brennerpotten må gjøres jevnlig. 21

23 Rengjøringen av brennerpotten kan foregå i løpet av sekunder mens ovnen er i drift, ved at du skraper asken ut av brennerpotten med askeskraperen til det bare er litt glør igjen. Det er viktigst at den avlange spalten i brennerpotten skrapes ren. La asken falle ned i askerommet (se bildet til høyre). Den medfølgende skrapen og dørnøkkelen skal henge bak kaminen. Er kaminen kald kan det være enklest å løfte ut brennerpotten og tømme den. Sørg for at alle hullene i brennerpotten er åpne. Tørk av glasset med en klut. Fuktig klut med litt aske på er effektivt. Aske/slagg i brennerskålen fører til at tenningsspalten blir tilstoppet. Symptom: ingen eller dårlig tenning. Dette gir også dårlig forbrenning og hyppigere behov for hovedrengjøring/ service. OBS: Antennes ikke pellets ved første tenning, så tøm skålen for aske og pellets før man tenner på nytt Rengjøring ukentlig OBS! Før man begynner med dette rengjøringsarbeidet, må ovnen slås av og avkjøles. Fjern aske regelmessig fra askerommet under og til høyre og venstre for brennerpottholderen, senest når asken er på samme høyde som holderen. Brennerpott-holderen må rengjøres samtidig. For å gjøre rent/støvsuge, må du ta brennerpotten ut av holderen (løftes opp). Se bildet Benytt en askebøtte med posefilter og syklonfunksjon. Da slipper du at fint askestøv kommer inn i din støvsuger. Viktig! Når brennerpotten settes på plass igjen, er det viktig at den sitter riktig. Kontrollèr at brennerpotten sitter ordentlig i holderen og at brenner- nesen peker forover Rengjør under brennerpotten og nederst 12.4 Benytt en askebøtte med posefilter i brennkammeret. Forsiktig brannfare! Det er fare for brann fra glør i asken. Benytt derfor en egen askebøtte med en filterpose, og vent til kaminen/asken er avkjølt. Rengjøring av glassruten Et grått belegg på glassruten er normalt og ikke tegn må noen mangel eller feil. Du kan lett rengjøre glasset med en tørr klut. Hvis glasset er veldig skittent, kan det rengjøres med vann 22

24 eller glassrengjøringsmiddel. Fukt en klut i litt aske og bruk på glasset. Dette fjerner belegget effektivt. Kaninen brenner renest på en effekt over minimum. Rengjøring av pelletslageret Hvis man har brukt pellets med høyt støvinnhold, så må man støvsuge i bunnen av pelletslageret med jevne mellomrom (for eksempel hver 14. dag). Hvis ikke kan man få ujevn innmating og driftsproblemer. Også etter endt fyringssesong bør pelletslageret tømmes. Rengjøring av overflatene Bruk kun midler som ikke skader overflaten. Ikke bruk glassrengjøringsmiddel eller andre løsemiddelholdige rengjøringsmidler! Rustfritt stål rengjør du best med vår spesielle stålrengjøringsspray eller spesielle stålrengjøringsmidler. Front av støpejern kan pusses sort med vanlig ovnssverte Rengjøring/ service etter å ha brukt 1,5 tonn pellets Vi anbefaler at en fagforhandler tar seg av service. Denne må gjennomføres senest etter å ha brent opp kg med pellets. Serviceintervallene avhenger av pelletskvaliteten og brukerens regelmessige rengjøring av ovnen. Til hver ovn er det vedlagt en børste til hovedrengjøringen. Sot isolerer godt, slik at ovner uten rengjøring avgir stadig mindre varme, og virkningsgraden synker. OBS! Ovner som ikke vedlikeholdes slik vi anbefaler, skal ikke brukes! Hvis ikke hovedrengjøringen kan dokumenteres, bortfaller garantien. Fyll ut serviceskjema bakerst i manualen når service utføres. Senest når displayet viser symbolet WA må service/ rengjøring foretas. Sercicesymbolet WA blir automatisk synlig i displayet når kaminen har brukt 1,5 tonn pellets. Angivelsen under symbolet WA forteller hvor mye man eventuelt har overskredet tidspunktet for service. Etter gjennomført service/hovedrengjøring fjernes symbolet WA fra displayet ved vedlikeholds-reset (se pkt ). Telleren begynner på nytt å telle ned fra 1500 kg pellets (Dette angis som -1,5 tonn på displayet). På menynivå kan man til enhver tid kontrollere hvor mange kg pellets som er forbrukt fra siste reset. Teller ned til null fra 1,5. OBS! Det kan også være nødvendig med service på et tidligere tidspunkt, særlig hvis askeinnholdet i pelletsen overstiger 0,5%, eller brennerpotten ikke rengjøres regelmessig. Dette kan man høre ved at røykgassviften går raskere/ avgir med lyd. 23

25 Beskrivelse av rengjøringen Først for modellen Smart og Frank 1. Koble fra kaminens strømtilførsel (ta ut stikkontakten). Dekk til på gulvet rundt kaminen. Åpne frontdøren. Løft opp det øverste dekslet (ikke festet med skruer). 3. Løft opp og trekk ut støpejerns-lokket. Gjør rent på undersiden av lokket. Sjekk at pakningen er tett. Smart 4. Man ser nå begge kanalene, der røykgassen går ned mot røykgassvifta. På bildet har man også tatt ut den øvre metallplaten i brennkammeret. Denne tas ut hvis man f.eks. skal ta frem keramikkplaten i bakkant. Frank 2. Skru opp vingemutteren og løsne festebraketten. Merk deg hvordan festebraketten er festet. 5. Røykgasskanalene børstes på begge sider med rengjøringsbørsten som følger med. 24

26 6. Ta deretter av ytre deksel under døren ved å skru opp to stjerneskruer. Skru løs det nederste dekselet i kaminens front (to stjerneskruer). Løsne de fire skruene på dekselet/platen foran askeskuffen. Ta av dekselet som vist på bildet under. Man trenger ikke å skru de to nederste skruene helt ut. OBS: Pakningen er svært sprø. Denne kan erstattes med varmebestandig silikon. 9. Besiktige røykgassviftebladene fra oversiden. Hvis det er noen mm sotlag på viften, så må denne børstes forsiktig ren (se pkt 10 & 11). 10. Hvis man anser at det er behov for rengjøring av vifteblader og viftehus: Skru ned viften fra undersiden ved å løsne fire skruer (8 mm nøkkel). OBS: Må ikke skrus til hardt ved montering. 7. Trekk ut og løft opp askeskuffen. 8. Rengjør hele brennkammeret og støvsug i bunnen av kanalene på høyre og venstre side (også under brennerskålen). OBS: Viktig! 11. Dra frem kaminen og rengjør røkrøret ut fra og bak kaminen (har røykrøret askeluker, så kan man alternativt støvsuge inn i disse). Bruk evt. En lang slange frå fremsiden i stedet. Er viften skrudd løs: Bruk børsten i røykutløpet som går ut bak kaminen. Støvsug bunnen av kanal på hver side 25

27 12. Rengjør/støvsug vifteblader og viftehus etter behov. Montering av røykgassviften: Bruk gjerne silikon som tåler varme for å tette mot viftehuset når viften skrus på plass. Sett aldri for hardt til på skruene som holder fast røykgassviften, da skruene er festet i aluminium. Man kan enkelt inspisere føleren vha. en lommelykt og et speil. OBS: Føleren må behandles forsiktig. Luftmengdeføler kan skrus av for rengjøring Skisse av luftinntaksrør under/bak kaminen: 13. På modeller med digitalt display (S3) trenger ikke røykgassføler byttes ved service (kun etter feilmelding i display). Hvis den byttes og har en skrue, så skru til svært forsiktig. På modeller med manuelt display (S2), så bør føler byttes hvert år (2 skruer og 2 ledningskontakter). Luftmengdeføler Speil Behandle luftmengdeføler med varsomhet Røykgassføler 14.Rengjør luftmengdeføleren som sitter i det blanke luftinntakrøret nederst bak kaminen. Man må IKKE bruke en stor børste i dette røret. Føler kan skrus av hvis man har tatt av kaminens sideplate på høyre side. Alternativt kan man støvsuge forsiktig inn i røret, eller bruke en myk liten børste (f.eks. en tannbørste). Hybelkaniner som setter seg på føleren kan bidra til at kaminens luftmengde blir målt feil, noe som kan gi feil viftehastighet. 15. Støvsug til slutt ut støv i bunnen av pelletslageret og innvendig i kaminen under pelletslageret. Det anbefales også at pelletslageret tømmes helt etter hver sesong, slik at man unngår opphopning av pellets-støv eller fuktighet. 16. Sjekk alle pakninger, røykrør og dørtpakningen. De må være tette. Stram evt. Dørhengsel. Støpejernsdeler kan smøres med sort ovnssverte. Sjekk skruene som holder luken over pelletslageret. 17. Koble til strøm og prøv kaminen. Husk vedlikeholds-reset og utfylling av serviceskjema (pkt ). 26

28 12.4 Tilegg for innsatsmodellen og CW 21. Disse instruksjonene kommer i tilegg til beskrivelsen på sidene foran. 2.Løsne øvre dekkplate, før støpejernsplate tas av. Innsatsmodellen (2 bilder): 1. For å komme til støpejerns-lokket må man løsne fire skruer og ta av det øverste dekselet først. 3. Løsne nederste deksel. 2.Ta av nedre gitter ved å løsne 2 skruer. 5. Rengjør med børste i sidekanalene. Modellen CW 21: 1. Løft forsiktig bort glassplaten i front. 27

29 12.5 Rengjøring av Topline 1. Ta ned øvre plate i brennkammer og rengjør brennkammer. 4. Demonter deksel over begge sidekanalene. 1 2 Sidekanalene børstes rene! 2. Løft av øvre plate og sideplater Børst kanal på høyre og venstre side. 2 (1) (1)! 6. Skru av nedre luftgitter. 3. Ta ut strålingsplaten og skru opp vingemutre over begge sidekanaler Skru av ytre rist 2 28

30 8. Skru av deksel. 2. Ta ut platen som ligger over varmeveksler-rørene: vippes opp (ikke mulig på alle modeller). Viktig å påse at tetnings-snorene sitter riktig på plass når platen settes på igjen etter rengjøringen. Tetningssnor 8. Skrap ut og støvsug bort aske. 3. Skru opp to skruer og ta ut ytre varmevekslerplate. 9. Kontroller røykutløp mot pipe + de foregående punktene nr side Røykgassvifte sitter på venstre side sett forfra Tilegg for kamin med vannvarming 1. Demonter først støpejernsplate på toppen. 4. Trekk ut nedre varmevekslerplate (støvsug samtidig for å unngå støv i rommet). Bruk et redskap hvis denne sitter godt fast. Ikkje unormalt att denne platen bøyes pga. varmepåvirkningen. 6. Rengjør sidekanaler med egnet børste. 29

BRUKERMANUAL. Eco baby og Preziosa

BRUKERMANUAL. Eco baby og Preziosa BRUKERMANUAL for Eco baby og Preziosa pelletskaminer fra ExtraFlame Sintef godkjenningsnr 047-157 2006 Gratulerer med din nye pelletskamin! Les denne brukermanualen nøye før du monterer og tar i bruk kaminen!

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Monterings- og Bruksanvisning N-36V

Monterings- og Bruksanvisning N-36V Monterings- og Bruksanvisning N-36V Peisinnsats fra Nordpeis AS Gratulerer med din nye peisinnsats fra Nordpeis. Innsatsen er testet og dokumentert av Norges Branntekniske Laboratorium AS (SINTEF) i henhold

Detaljer

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 www.vardeovne.dk NO Brukerveiledning CASA Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 INNHOLD 1. Før du installerer peisovnen 2 Krav til gulvplate 2 2. Teknisk informasjon 3

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN

HOUTKACHEL WOOD STOVE POELE A BOIS HOLZ-FEUERSTÄTTE ESTUFA DE LEÑA PEISOVN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OPERATING MANUAL INSTALLATION ET MODE D EMPLOI EINBAUANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO MONTERINGS-

Detaljer

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG

Riva Studio Duplex. Vedpeis med gjennomsyn. Brukerinstruksjoner Installasjon og service. Til bruk i NO (Norge). VIKTIG Riva Studio Duplex Vedpeis med gjennomsyn Brukerinstruksjoner Installasjon og service Til bruk i NO (Norge). VIKTIG DE YTRE DELENE AV PEISEN OG GLASSET BLIR VARME UNDER BRUK OG VIL FORÅRSAKE ALVORLIG PERSONSKADE

Detaljer

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk.

Med denne veiledningen lærer man å bruke ovnen på riktig måte; vi råder derfor til å lese nøye gjennom hele før ovnen tas i bruk. PELLETSOVNER Bruker- og vedlikeholdsveiledning Babyfiamma Preziosa Ecologica Inserto Comfort Maxi Bella Bella Lux Divina Gratulerer! Du er nå eier av en Extraflame ovn Pelletovnen som produseres av Extraflame

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Utgave 11.2010 Trykket 11.2010 Monterings- og bruksanvisning m/leg BOX L (standard) DOVRE CINDERELLA Innhold Presentasjon 2 Målskisse med tekniske data 2-3 Viktig informasjon 4 Klargjøring 4 Montering/ovnsfunksjoner

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03

ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 ctc V35-2 Vedkjele / System Installasjon og driftsinstruks Aug - 03 Innholdsfortegnelse CTC V35-2 System ctc Ferrofil A/S 01. Innledning...1 02. Tekniske data...2,3 Tekniske data Målskisse Beskrivelse

Detaljer

Side 1 av 11. Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef

Side 1 av 11. Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef Side 1 av 11 Installasjons- og bruksveiledning Ovnsmodeller: TT10G DS/EN13240 og Sintef Versjon 02.02.2011 Side 2 av 11 Gratulerer med din nye peisovn. Vi takker deg for valget av en TermaTech peisovn

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin

Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisning Frittstående kaffemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 729 930 Transportemballasje

Detaljer

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte

REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte REMKO ATK 25 Automatisk oljefyrt varmluftsvifte Bruk Teknologi Reservedeler Oversatt etter engelsk utgave GB-R01 Versjon 2006-1 REMKO powerful like a bear Bruksanvisning ATK 25, 01.05.2006, Side 1 av 16

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning

TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME. Brukerveiledning TERMOCOMBI TC 30 PELLET- OG VEDFYRT KJELE MED OMVENDT FLAMME Brukerveiledning Les nøye gjennom brukerveiledningen før installasjon, bruk og vedlikehold. Veiledningen utgjør en vesentlig del av produktet.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer