Brukermanual for Wodtke pelletskaminer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for Wodtke pelletskaminer"

Transkript

1 Brukermanual for Wodtke pelletskaminer moderne designdeilig varme frihet til å velge energiøkonomi

2 Gratulerer med ditt valg av en Wodtke pelletskamin! Les denne manualen før du monterer og tar i bruk kaminen! Da vil du unngå skader som kan oppstå som følge av ukyndig betjening. Pelletskaminen vil stelle pent med både deg og miljøet i lang tid og ha optimal virkningsgrad. Wodtke og EnergiHuset ønsker deg behagelig varme og mange koselige stunder med din pelletskamin. Denne manualen gjelder for kaminer med S3-styring (digitalt display). Når du skal montere kaminens sideplater (egen eske), kan du finne mer om dette ved å studere bildene i de tyske manualene. For kjelmodellene (kaminer med vannvarming) finnes det en egen manual for oppkobling av vannsystemet mot en pumpestasjon. Garantien er kun gyldig hvis brukermanualen følges og hvis man kan dokumentere at instruksjonene for rengjøring og service er fulgt. Vi anbefaler at du inngår en serviceavtale med din Energihuset Partner. Ta vare på kvittering som viser kjøpsdato for kaminen. For bestilling av pellets, kontakt din lokale EnergiHuset Partner, eller EnergiHuset. Oppdatert informasjon finner du på: Oppfyller norske krav til sikkerhet og utslipp, ref. SINTEF Produktdokumentasjon Produsent: Wodtke Gmbh Rittweg D Tübingen Tyskland E-post: Internett: Importør: EnergiHuset Norge AS Jerikoveien Oslo Tlf: Internett:www.energihuset.no Teknisk support/ tilbakemeldinger: E-post: Utgave 08 1

3 Innhold 1 VIKTIGE GENERELLE RÅD REGELVERK FOR MONTERING AV PELLETSKAMIN BESKRIVELSE AV KAMINEN OG DENS FUNKSJON TYPESKILT OG FERDIGSTILLELSESNUMMER HVORDAN PELLETSKAMINEN VIRKER MONTERING AV SELVE PELLETSKAMINEN MONTERING AV TERMOSTAT MONTERINGSANVISNING KRAV TIL AVSTANDER OG UNDERLAG BRUK OG OPPSTART BRUKSNIVÅER MANUELL INNSTILLING AV EFFEKT FØRSTE GANGS BRUK SÆRSKILTE HENVISNINGER I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PELLETSKAMINER MED VANNVARMING (KJELEAPPARATER) PÅFYLLING AV PELLETS FØR START/ OPPTENNING DISPLAY-INFORMASJON STYRING AV KAMINEN SLÅ PÅ/ AV KAMINEN VIA EKSTERN TERMOSTAT (ROMTERMOSTAT) EFFEKT AUTOMATISK NED TIL MINIMUM VIA EKSTERN TERMOSTAT AUTOMATISK RENGJØRINGSPROGRAM SYMBOL FOR NØDVENDIG SERVICE RENGJØRING RENGJØRING FLERE GANGER HVER UKE RENGJØRING UKENTLIG RENGJØRING/ SERVICE ETTER Å HA BRUKT 1,5 TONN PELLETS BESKRIVELSE AV RENGJØRINGEN MENYNIVÅ/ KONTROLL AV KAMINENS DRIFTSVERDIER FEILANALYSE, FEILKODER OG SIKKERHETSFUNKSJONER GODKJENT BRENSEL TEKNISKE DATA PÅ DE ULIKE MODELLENE MÅLSKISSER BRUKERVEILEDNING FOR UKEUR- TERMOSTAT (UT 1) TERMOSTATENS FUNKSJON SERVICESKJEMA FOR PLIKTIG DOKUMENTASJON AV RENGJØRING SERVICEANVISNINGER FOR SERVICEPERSONELL EL-OVERSIKT FRANK EL-SKJEMA SINTEF PRODUKTDOKUMENTASJON

4 1 Viktige generelle råd Les brukermanualen nøye før du installerer og tar i bruk kaminen. Slik unngår du feil og skader som kan oppstå som følge av ukyndig bruk. Installering, montering, innkjøring, servicearbeider og reparasjoner bør utføres av din fagforhandler. Ved feil som skyldes ukyndig arbeid bortfaller alle garantikrav. Brukeren må sørge for regelmessig rengjøring av kaminen. Vi anbefaler at det inngåes en servicekontrakt for årlig vedlikeholdet av kaminen. Vi krever at service (hovedrengjøring og vedlikehold) kan dokumenteres for at garantien skal gjelde. Fagforhandler har ansvar for å informere og instruere brukeren i drift, rengjøring og vedlikehold av anlegget. Det skal i den forbindelse særlig legges vekt på informasjon om riktig brensel, nødvendigheten av regelmessig rengjøring, vedlikehold og sikkerhetshenvisninger. Hvis ikke anvisningene følges eller den regelmessige rengjøringen og vedlikeholdet uteblir, bortfaller garantien. Brukeren må rengjøre brennerpotten regelmessig for aske og slaggstoffer. Det kreves en omfattende rengjøring av røykgasskanalene, etter å ha brukt kg pellets. Husk å trekke ut stikk-kontakten før du utfører arbeid på kaminen! Kaminene er konstruert, kontrollert og godkjent for bruk i oppholdsrom. Det er viktig at forbrenningen tilføres tilstrekkelig surstoff. Luft kan føres inn til kaminen via et rør utenifra. Dette er helt nødvendig hvis rommet utsettes for undertrykk fra vifte/ ventilasjon. Kaminer med vannvarming (kjeleapparatene) varmer opp rommet de står i, i tillegg til vannet. Den som prosjekterer og planlegger et slikt anlegg, må se effekten til kaminen i sammenheng med bygningens effektbehov. Som tommelfingerregel gjelder at rommet hvor kjelekaminen er plassert skal utgjøre minst 30% (for modellen Topline med vannvarming 50%) av flaten man ønsker å varme opp dette for å unngå unødig varmt rom der pelletskaminen står. Alle kaminene er kontrollert etter den såkalte Bauart 1 (DIN 18891), som tillater tilknytning til pipe med flere ildsteder. Pelletskaminen kan først tas i bruk etter at den er godkjent av den lokale feiemesteren eller montør. Ved riktig bruk og god pleie forlenger du verdien og holdbarheten til produktet, og du skåner miljøet og egen lommebok! 3

5 2 Regelverk for montering av pelletskamin Gjeldende regelverk finnes samlet i: Veiledning om montering og drift av fyringssanlegg med trepellets. Veiledningen er utgitt i samarbeid mellom Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE). Publikasjonen kan bestilles fra DBE ved å sende e-post til: 2.1 Pelletskamin som varmer luft Installasjon av pelletskamin er ikke søknadspliktig dersom arbeidet kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. Dette kan være varmeforhandler, montør, feier eller feiermester. Kontrolløren bør utarbeide en bekreftelse på at tiltaket er i samsvar med krav i teknisk forskrift. Eier/ tiltakshaver bør oppbevare denne bekreftelsen, slik at den kan forevises ved tilsyn. For nytt ildsted er det tilstrekkelig at det vises til at monteringsanvisningen er fulgt. Også innføring i elementskorstein må dokumenteres, dvs. at monteringsanvisning for denne skorsteinen er fulgt. Det er huseieren som har hovedansvaret for installasjon og at kaminen følger regelverket. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ivaretar dette: Eier skal melde fra til kommunen (brann/ feiervesenet) når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. NB: Fyringsanlegget kan ikke tas i bruk før kvalifisert kontrollør har kontrollert tiltaket og funnet det å være i overenstemmelse med kravene i teknisk forskrift (TEK). 2.2 Pelletskamin med vannvarming Før montering av en pelletskamin med vannvarming må det søkes kommunen på forhånd. Det er normalt rørlegger (ansvarlig utførende) som gjennomfører denne prosedyren. Finn regelverk og søknadsskjema på: Skjema som må fylles ut og sendes til teknisk etat i kommunen: 1. Søknad om tillatelse til tiltak. Kryss av for Enkle tiltak (Gjelder fyringsanlegg 324-1). 2. Kontrollplan for prosjektering. 3. Kontrollplan for utførelse 4. Kontrollerklæring. Sendes inn etter at kontroll av ferdig anlegg er utført. Man bør på forhånd avtale med kommunen hva de ønsker at søknaden skal inneholde. Bakgrunnen for søknaden er å påse at monteringen blir gjennomført på en god måte og at man klargjør ansvarsforholdene. Montør er forpliktet til å gi bruker en grundig opplæring av drift og service av anlegget. Man må også gjøre rede for hvilke sikkerhetsfunksjoner anlegget har. Hvis huseier skal søke og ha ansvaret for anlegget, må han bl.a. sende inn skjemaet: Søknad om ansvarsrett Før montering av en pelletskamin med vannvarming er det også nødvendig: Å vurdere om eksisterende skorstein er egnet. Kamin har meget lav røykgasstemperatur. Å lese brukermanual for Primærsentral (PS02). Å beregne varmebehovet. Oppholdsrommet til kaminen må utgjøre minst 30% (50% for Topline) av arealet som skal varmes opp. 4

6 3 Beskrivelse av kaminen og dens funksjon 3.0 Prinsippskisse av Wodtke Smart med vannvarming (sett fra siden) 3.1 Innsatsmodell inkl. teleskoplager med luke 3.2 Fra innsatsmodellen kan det tilkobles flere varmluftsrør for å spre varme til flere rom/etasjer. Varme rør krever montering i henhold til gjeldende regelverk. Se målskisser og tekniske spesifikasjoner for hver modell bakerst i manualen. 5

7 3.1 Typeskilt og ferdigstillelsesnummer Typeskiltet angir kamintype. For eksempel Type: PO 04.6E WW med vannvarming) (Primärofen, type Smart Ferdigstillelsesnummeret (Fert.-Nr) er et unikt nummer for hver kamin: For eksempel I tilegg finner du disse opplysningene: Kontrollnummer: RB-BF/Hn x/x Varmeeffekt: X kw Nettilkobling: 230 V/50 Hz Følg bruksanvisningen! Typeskiltet finner du på følgende sted på de forskjellige modellene: Modell: Smart Innsatsmodell PE CW 21 luftapparat Topline luftapparat Plassering av typeskiltet: inne i pelletsbeholderen på innsiden av fyrromsdøren inne i pelletsbeholderen på innsiden av lokket til pelletsbeholderen Viktig : Skriv opp ferdigstillelsesnummeret (Fert.-Nr.) på din kamin så snart den er tatt i bruk første gang og noter ned monteringsdatoen (gjem fakture). Vi trenger alltid ferdigstillelsesnummeret til kaminen i saker som gjelder garantien eller når du bestiller reservedeler, slik at du får tilsendt de riktige delene. Uten ferdigstillelsesnummer og dato for kjøpet kan vi ikke oppfylle garantikravene eller utelukke feillevering. Ta derfor godt vare på alle papirer som er levert sammen med kaminen, slik letter du arbeidet for vår kundeservice og gjør det også lettere for en eventuell senere bruker. Skriv inn ferdigstillelsesnummeret til kaminen her: Kamintypen/ modellens navn (Typ:): Kjøpsdato: Monteringsdato og underskrift av montør: (Et monteringsskjema kan erstatte denne utfyllingen) Hva leveringen omfatter Leveringen omfatter følgende tilbehør: Varmebeskyttende vott, askeskraper, rengjøringsbørste, brukermanualer Døråpner, dvs. spesialnøkkel (gjelder ikke Topline) Filtputer til å klebe på kaminens ben (bare Smart-modell) Gummiputer til å feste under kaminens lokk (enkelte modeller, se i vott) Utluftingsnøkkel (bare kjeleapparater/ kaminer med vannvarming) Enkel veggtermostat Klistremerke (norsk tekst) som festes synlig på kaminen. 6

8 4 Hvordan pelletskaminen virker En Wodtke pelletskamin er en spesiell type kamin hvor man kun kan brenne trepellets. Kaminen varmer opp luft som avgis til rommet. I kaminer med integrert vannvarmeveksler (kjeleapparater) blir dessuten vann varmet opp som sendes videre til en varmtvannstank og henholdsvis et vannbårent varmeanlegg. I tillegg utvikles behagelig strålevarme fra kaminens sider, dør og den keramiske glassruten. Igangsetting av oppvarmingen gjøres ganske enkelt ved at man slår kaminen på og velger ønsket effekt. Ved bruk av en ekstern termostat kan kaminen også slås automatisk av og på, dvs. effekten blir automatisk modulert. Trepellets fraktes automatisk til brennerpotten og tennes via en elektrisk tenner. Mateskruen mater inn riktig mengde pellets tilsvarende ønsket varmeeffekt. Luften som er nødvendig for forbrenningen strømmer kontrollert til brennerpotten. I brennkammeret og i de etterfølgende varmluftkanalene brenner gassene opp og avgir energi til omgivelsene. Ved slutten av varmluftkanalene er det en utsugingsvifte som fører røykgassene sikkert til pipa. Den arbeider avpasset etter brenselsmengde og trekkforhold. Mengden forbrenningsluft måles av en luftmengdesensor i inntaket for forbrenningsluft. Hastigheten på røykgass-/ avsugs-vifta blir automatisk justert vha. en mikroprosessor. Det vil si at optimal luftmengde til forbrenningen opprettholdes uavhengig av skorsteinens trekkforhold. 7

9 5 Montering av selve pelletskaminen NB: Kaminen Smart er tung i fronten, og velter lett, selv når den er gjort fast på pall.alle kaminene bør brennes av før/etter at den monteres. Dette for å unngå en ubehagelig røykos når malingen herder. Legg litt pellets i brennerskålen først, fyll på lageret og start kaminen. La den brenne på full effekt til malingslukten opphører. Luft godt ut i boligen. Når man skal sette på plass kaminen, kan man feste putene som skal klistres under hvert ben. Disse ligger i den medfølgende hansken. Der ligger også to gummiknotter som skal klistres under det øverste lokket. Montering av sideplater: (monter først til termostatledning på høyre side): La papp-platen ligge i øverst, slik at skruene ikke faller ned, når en skal montere topp-lokket. Papp-platen kan også benyttes i forkant av ovnen (øverst), hver gang en fyller i pellets. Dermed unngår man at pellets ramler ned i gitteret der varmen stiger opp. Sideplater og bunn-plate festes med medfølgende stjerneskruer. (Det er sendt med to stjerneskruer og to blanke ringer, som ikke skal benyttes). Se også bilder av monteringen i tysk manual som følger med kaminen. OBS! Man må bare bruke originale termostater på svakstrøm for å styre kaminen! Ta vare på kjøps- eller monteringsdato. Be om et utfylt monteringsskjema fra din montør. 5.1 Montering av termostat Romtermostaten plasseres på en egnet vegg i boligen og ledning føres frem til kaminen. (På modellen Frank kan termostaten også festes bak kaminen). Termostaten bør plasseres så langt i fra kaminen at den ikke slår av/ skrur ned effekten for tidlig. Termostaten styres av ca 5 V (toleder, svakstrøm). Legg inn litt ekstra ledning bak kaminen eller koble opp en kontakt bak kaminen, slik at kaminen kan dras frem ved service. Benytt en av de øverste inngangene til å føre inn termostatkabelen 5.0 Kaminen fra baksiden Monterer man den enkle romtermostaten (RT1), så skal den kobles til på Eingang Min/Max (inngang Min/max). Se bilde 6.1. Kamin veksler da mellom minimum effekt og innstilt effekt. Ønsker man at kaminen skal slå seg på/av etter behov, så kobler man til på: Eingang Ein/Aus. På den kaldeste årstiden kan det kanskje være aktuelt å benytte Min/Max, 8

10 hvis man har et jevnt varmebehov hele døgnet. Utgangene (230V) skal normalt ikke benyttes (kun til å drive evt. vannpumpe. Ønsker man at av/på-styring, så anbefaler vi å benytte uketermostaten, slik at kaminen ikke slår seg av/på veldig ofte. Les mer om ukeuret i kapittel 18. Tilkobling til romtermostaten: OBS: Ikke koble til 230V på romtermosteten! På ukeuret benyttes kun de to nederste kontaktpunktene innenfor den lille luken. På den vanlige romtermostaten kobler man til på punkt 1 og punkt 2 (ikke punkt NN). Fjern først en liten metall-leder som er koblet inn i grønn sukkerbit. Sukkerbiten kan trekkes ut, slik at det blir lettere å skru fast ledningen Benytt inngang: -Min/Max eller -Ein/Aus (Hvis ukeur) Fjern først en liten metallleder som er koblet inn i grønn sukkerbit. Sukkerbiten kan trekkes ut, slik at det blir lettere å skru fast ledningen. Utganger Eksternt, 230 V Utgang for strøm til vannpumpe for kaminer med vannkappe. Innganger for ekstern termostat 6.1 Elektronisk panel på høyre side av kamin (bak et deksel) På kaminer med vannvarming skal strøm til vannpumpe komme via utgang Pumpe 230 V AC. De andre utgangene benyttes normalt ikke. 9

11 6 Monteringsanvisning Vurder først plassering med hensyn til at varmen bør kunne spres over et stort areal i boligen (varme stiger opp). Kaminen må ikke plasseres i tette rom. Har man dårlig med ventilasjon, eller ventilasjon med undertrykk i boligen er det nødvendig å gi kaminen ekstra lufttilførsel, ved hjelp av Wodtkes originale luftrøradapter. Man kobler da på luftrøradapteret (overgangen) og en ubrennbart slange bak på kaminens luftinntak og trekker røret ut gjennom yttervegg. OBS: Hvis dette røret/slangen er lengre enn 4-5 meter, må man øke dimensjonen. Fleksibel luftslange og luftrøradapter. Ekstern lufttilførsel tilkoblet bak kaminen Skorsteinen bør vurderes av fagmann før montering, og tilkobling må skje i samsvar med skorsteinsleverandørens anbefalinger. Skal kaminen kobles til en elementskorstein, så kreves det en egen murstuss for dette. Montering av denne krever fagkunnskap. Advarsel: Man må ikke montere pelletskaminen hvis røykløpet har røykgassvifte. Høye og kalde skorsteiner (med stor indre diameter) må vanligvis fôres på grunn av lav røykgasstemperatur og kondensfare (såfremt pipen ikke varmes opp av flere ildsteder). Hvis det er flere ildsteder koblet til samme røkløp, må man ta en sikkerhetsmessig vurdering av dette. Man må vurdere om røyk fra kaminen kan komme ut i de andre ildstedene. Har man en problemskorstein med ujevne trekkforhold, kan også en trekkregulator benyttes bak kaminen. I kaminens europeiske godkjenning er det spesifisert at kaminen kan kobles til pipe med flere ildsteder. (Kontrollert etter den såkalte Bauart 1 DIN 18891). Dette er tillatt pga. Wodtke sin luftmengdesensorikk. Optimal trekk i pipen er 12 Pa. Trekken må være mellom 0-20 Pa. Kaminen skal kobles til en stikkontakt som tåler kaminens startseffekt som er på ca. 350 W. 10

12 6.1 Krav til avstander og underlag Med bakgrunn i norsk godkjenning og europeisk produktgodkjenning gjelder følgende: Under ovnen bør det legges en underlagsplate hvis det er et brennbart underlag. Dette vil dessuten skåne gulvet ved montering, rengjøring og vedlikehold. Underlagsplate kan også være av glass. Platen må dekke helt inn til veggen bak kaminen og minimum arealet kaminen dekker mot gulvet. Er det en sotluke i skorsteinen bak kaminen, må røykinnføringen føres inn minimum 20 cm over denne. Man kan redusere denne avstanden til 10 cm hvis det er nødvendig, og risikoen med dette vurderes forsvarlig. Ved tilkobling må skorsteinsprodusentens veiledning følges. Verbindungsstück C D Abstand E C C B A belüfteter Strahlungsschutz 6.0 Avstandskrav 6.1 Innsatsmodell Skisse 6.0 viser henviser til avstandskrav ved montering av Wodtke pelletskaminer. Skisse 6.1 viser en innsatsmodell som er rammet inn med brannsikre materialer. Innsatsmodellen har små hjul, slik at den kan rulles frem ved service. Husk å lage en luke på venstre side av kaminen, slik at røkrør kan inspiseres og rengjøres. Avstandskrav til brennbart materiale: - Avstand mellom brennbar vegg og nærmeste punkt på sidene av kaminen skal være min. 200 mm (Se avstander C i bilde 6.0). - Avstand foran mot møbler og lignende skal være min. 600 mm (A). Hvis det monteres et strålingsvern foran bygningsdelen som skal beskyttes, kan avstanden reduseres til 400mm (B). - Hvis røykrøret føres opp bak kaminen, skal det være minimum 50 mm avstand til kaminens bakvegg (E), og 100 mm til brennbar vegg fra røykrøret (D). - Hvis avstandskrav mot røykrør er oppfylt og røykrør går rett inn i pipe bak kaminen, så er avstandskravet fra brennbare materialer mot baksiden av kaminen 100 mm. Monteres kaminen mot en brannvegg (mur), er avstandskravet min. 50 mm avstand fra kamin til mur bak og på sidene. Alle kaminene er kontrollert etter den såkalte Bauart 1 (DIN 18891), som tillater tilknytning til pipe med flere ildsteder. 11

13 7 Bruk og oppstart For å betjene kaminen, har man forskjellige taster til rådighet, disse kompletteres av symbolangivelser. Vanligvis behøves kun I/O-tasten og tastene + og - for å bruke kaminen. Tasten Meny er for å få ekstra informasjon. Med I/O-tasten slår man kaminen på og av. Med tastene +/- velger man ønsket varmeeffekt på kaminen. Selv om man benytter en romtermostat, så må effekten stilles inn manuelt. OBS! Når man trykker på Meny -tasten, slår man over på meny-nivå. For å forlate dette nivået, må man trykke på Meny -tasten igjen, fordi man ikke kan betjene kaminen fra dette nivået! Angivelse av varmeeffekt i kw På/av -tast Angivelse av driftstilstand WA betyr at service må utføres Taster for innstilling av bl.a varmeeffekt Meny tast For å kunne kontrollere/ lese av verdier 7.1 Bruksnivåer Kaminens meny har flere brukernivåer. En oversikt viser følgende: Menynivå 1 Kontroll av kaminens verdier / vedlikeholds-reset Menynivå 2 Stengt for brukere Menynivå 3 (Total-reset/ PC-Tool) 7.2 Manuell innstilling av effekt Ved hjelp av tastene +/- kan den ønskede varmeeffekten til kaminen forhåndsinnstilles når som helst. Den innstilte verdien lagres også etter at man har slått av kaminen, helt til en ny verdi innstilles manuelt. Etter opptenningsprogrammet går kaminen over i til den forhåndsinnstilte effekten. Den forhåndsinnstilte varmeeffekten angis i kw. Forhåndsinnstillingen foregår i 0,5 kw-trinn. Ønsker man en rask oppvarming, eller trenger en høy effekt, justeres effekten opp. Kaminen brenner renest og med best virkningsgrad på effekt > ca 3 kw. 12

14 7.3 Første gangs bruk Viktige henvisninger: Feiemester eller godkjent installatør må kontrollere ildstedet før det kan tas i bruk. Hold alltid døren inn til brennkammeret lukket, også i kald tilstand. Bruk aldri brannfarlige eller lett antennelige væsker ved opptenning. Døren med keramikk-glassruten blir svært varm når kaminen brukes. Pass på at ingen berører døren! Fronten av kaminen kan også bli svært varm, særlig hvis kaminen brukes konstant. Bruk den vedlagte varmehansken! Ikke la barn oppholde seg nær kaminen uten tilsyn! Alle stål- og støpejerns-deler på kaminen ble påført varmetålende lakk som ble brent inn. Ved første gangs bruk av kaminen tørker lakken helt, og det kan oppstå lukt og røyk. Ta følgende forhåndsregler i denne forbindelse: -I denne perioden skal det ikke oppholde seg mennesker eller dyr i rommet, fordi gassene som oppstår kan være helsefarlige. -Luft rommet godt, slik at gassene forsvinner -I herdeperioden er lakken myk. Sørg for å ikke berøre lakkerte flater, slik at du unngår merker i lakkerte overflater. -Herdingen av lakken er ferdig etter at kaminen har blitt brukt en stund med høy varmeeffekt. Skal kaminen prøvefyres før installasjon, må det tilkobles et røykrør ut fra kaminen, slik at varme avgasser ikke skader elektronikk bak/inne i kaminen. I brennkammeret eller i brennerpotten skal det ikke befinne seg noen løse gjenstander. 7.4 Særskilte henvisninger i forbindelse med igangsetting av pelletskaminer med vannvarming (kjeleapparater). Det skal søkes til kommunen om enkle tiltak før montering. Det henvises til egen veiledning for dette systemet: Manual for Wodtke Primærsentral. Kjeleapparater skal aldri tas i bruk uten at de er fylt med vann og knyttet til oppvarmingssystemet (varmtvannsbeholder, radiator, gulvvarme og lignende) via Wodtke Primærsentral. Selv en kort igangkjøring uten vann kan føre til store skader på kaminen, og garantien bortfaller. Sikkerhetsinnretninger skal aldri omgås eller bygges om! Montering av varmeanlegg må være utført av en godkjent rørlegger. Kaminen skal ha minimum 600 l/t i vann-gjennomstrømming (motstand i varmeveksler er mbar). Hele varmesystemet må luftes i henhold til anvisningene. Lufteskrue på siden av kaminens varmeveksler. OBS: Er det luft i systemet vil høy temperatur ofte slå ut sikkerhetstemperaturbegrenseren. Ved oppstart må det sørges for at energi avgis til varmesystemet (radiator åpen, varmtvannsbeholder kald). Det bør monteres fleksible stålslanger (2m) for tilkoblingen bak kaminen. Se instruksjoner og tilbehør i manualen for Wodtke Primærsentral. Funksjonene i primærsentralen må ivaretas. Dette innebærer bl.a. at returtemperaturen til kaminen aldri er lavere enn 53 grader C. Pumpen må alltid gå når kaminen går. Pumpen i primærsentralen starter automatisk (ved 50 Gr.C) når den er koblet til punktet Pumpe 230 VAC. Se bilde

15 Kaminen går automatisk ned til minimums effekt når vanntemperaturen når 75 grader C, og slår seg av ved 85 grader C. Når temperaturen kommer under 74 grader slår den seg på igjen. En ekstern tankføler (ST01) eller ukeur kan overstyre kaminen, for å for eksempel oppnå nattsenkning (kamin er avslått bestemte timer på døgnet). En sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) sørger for at kaminen slår seg av hvis vanntemperaturen når 95 grader C. Dette skjer ofte ved første oppstart når det er igjen luft i varmeveksleren. Man må da resete denne funksjonen ved å trykke inn en liten knapp, som sitter bak en plastmutter. Sikkerhetstemperaturbegrenseren kan trykkes inn med en spiss gjenstand, så snart kaminen har blitt tilstrekkelig avkjølt. Se bilde 7.1. CW 21, Smart, Topline Innsatsmodell PE Sitter bak under sikringen Sitter til høyre under luftgitter i front 7.1 Resetknapp ved overoppheting av kjelmodeller. 7.5 Påfylling av pellets Pellets kan fylles i beholderen rett fra sekken eller med en bøtte. Lukk igjen lokket etter påfylling og hold det alltid lukket når kaminen er i drift. Ved første gangs bruk er mateskruen helt tom. Når man slår kaminen på for første gang faller pellets ned i brennerpotten først etter ca. 10 minutter, og glødingen/tenningen er ferdig. Det samme gjelder hvis pelletsbeholderen fylles for sent og dermed har gått helt tom. Oppstarstprosedyre hvis kamin har kjørt seg helt tom for pellets, eller er ny: Slå på kaminen med I/O-tasten og vent til opptenningsprogrammet er ferdig eller de første pelletsene faller i brennerpotten. Slå da kaminen straks av igjen med I/O-tasten, og slå den på igjen med en gang. Opptenningsprogrammet starter på nytt, og etter kort tid når de første pelletene faller i brennerpotten, tennes de. Denne fremgangsmåten sikrer at tenningen er aktiv når det er nok pellets i brennerpotten. Vårt tips: Hvis pelletsbeholderen har gått helt tom, kan du forkorte opptenningstiden ved å tilføre en håndfull pellets opp til første hullrekke i brennerpotten. OBS! Brennerpotten må ikke under noen omstendighet fylles for full. Gjør det til en vane å dra ut aske av brennerskålen før du tenner kaminen/ fyller på pellets (eller minimum etter 2-3 dagers fyring). 14

16 Ekstern tilførsel av pellets Wodtke sine kaminer er klargjort for et eksternt tilførselssystem for pellets. Vi anbefaler her en automatisk tilførsel ved hjelp av tyngdekraft fra et høyereliggende pelletslager. Pellets kan da ganske enkelt renne ned i fra et eksternt lager og ned i kaminbeholderen ved hjelp et ubrennbart 80 millimeter rør/ slange. Til dette trengs tilbehøret Vario pelletssluse, som festes bak kaminen. Tilførselssystemet må utføres i brannsikre materialer. Bildet til høyre viser Vario pelletsluse tilkoblet bak kaminen. Et fleksibelt rør går opp til en større pelletsbeholder. Vario festes med 4 skruer bak kaminen, etter først å skru av et deksel på kaminen. Vario har en skyvesluse som kan stenges når for eksempel kaminen skal rengjøres (slusen kan også monteres slik at den nås fra innsiden av kaminens lager). 7.6 Før start/ Opptenning Åpne døren med nøkkelen som henger bak pelletskaminen. Kontroller at brennerpotten ikke har mer aske enn at det er under luftehullene på sidene i brennerpotten. Rengjør eventuelt, ved å støvsuge eller skrape ut aske fra brennerpotten med skrapen som medfølger. Se ukentlig rengjøring i pkt 12.2 Lukk døren. Ved levering står kaminen vanligvis på G OFF eller Stand-by-punkt. Slå kaminen på ved å trykke på I/O-tasten. Pellets blir nå fraktet til brennerpotten. Påtenningen skjer automatisk ved hjelp av den innebygde keramiske tennpatronen. Kaminen har en automatisk oppstartsprosedyre på 10 minutter. Senest etter 5-10 minutter begynner pelletsen å brenne. Hvis kaminen ikke tenner, må du kontrollere om brennerpotten er ren og sitter godt på plass, før du gjør et nytt forsøk. Ved første gangs opptenning eller hvis kaminen har gått seg helt tom for pellets, kan du legge en neve pellets i brennerskålen Opptenningsfasen på 10 minutter kan også starte hvis ukeuret styrer kaminen, eller etter et srømbrudd. Viktig: I opptenningsfasen skal døren holdes lukket og kaminen skal ikke slås av! 15

17 7.6.1 Manuell tenning Hvis kaminens tennpatron ikke fungerer (ingen gløding), kan man bruke de medsendte tennbrikkettene til opptenning. Legg en tennbrikett og noe pellets i brennerpotten og tenn på. Lukk døren. Ved levering står kaminen vanligvis på G OFF eller Stand-by-punkt Slå kaminen på ved å trykke på I/O-tasten. Brenselet føres nå automatisk til brennerpotten og avgassviften begynner å gå. Bruk aldri trefliser, papir eller kartong eller brannfarlig væske for å tenne opp! 7.7 Programversjoner Alt etter hvilken modell det er snakk om, er det forskjellige programversjoner: Symbol luftmodell varmeeffekt 2-6 kw: Symbol luftmodell varmeeffekt 2-8 kw: Symbol kjelemodell varmeeffekt 2-10 kw: Gjeldende pramversjon lyser opp i noen sekunder på displayet etter at kaminen er slått på med I/O-tasten. 16

18 8 Display-informasjon Ved hjelp av angivelsen på displayet kan du til enhver tid få informasjon om kaminens drifttilstand. Se tabell under. Hvis det har oppstått en feil i kaminen: Displayet viser en feilkode blinkende (se tabell over feilkoder i kap. 14). Angis på displayet. H E OFF A -10 H 4.5 H M 2.0 H.M 2.0 H E 4.5 R 120 G OFF Driftstilstand Stand-By-punkt, manuell drift Kaminen er slått av via I/O-tasten Automatisk drift Kaminen er slått av via ekstern termostat Opptenningsprogram Nedtelling i minutter Vanlig driftsmodus. Oppvarmingsprogram med manuelt valg av varmeeffekt Varmeeffekt i kw Oppvarmingsprogram modulasjon via ekstern termostat (romtermostat). Varmeffekt i kw Oppvarmingsprogram går på minimum etter signal fra en intern termostat i kaminen. Kamin med vannvarming: Kamin går ned på min. effekt når vanntemp i varmeveksler når 75 grader C. Varmeeffekt i kw Oppvarmingsprogram modulasjon via ekstern termostat (konstant termostat) Varmeeffekt i kw Rengjøringsprogram. Viften går med høy hastighet for å rense brennerpotten. Nedtelling i sekunder Nedkjølingsfase, vifta går. (Varighet 15 minutter) 8.1 Styring av kaminen Ved å trykke I/O-tasten slår man kaminen på. Etter korrekt tilkobling til strømforsyningen skal displayet vise Stand-By-punkt eller G OFF for videredrift av vifta. Stand-By-punktet oppe til høyre uten flere angivelser symboliserer at kaminen er slått av (klar til oppstart). I/O-tasten avbryter hver driftstilstand og slår kaminen Av eller På. Hvis kaminen slås av med denne tasten, må den også slås på igjen med samme tast. Kaminen reagerer i denne tilstanden (Stand-By-punkt på displayet) ikke på kommando fra en ekstern termostat. Det er derfor viktig at man ikke bruker 1/0-tasten hvis termostaten skal slå kaminen av/ på. Den ønskede varmeeffekten kan til enhver tid stilles inn på forhånd via +/-. Man kan også sjekke Meny selv om kaminen er slått av Slå på/ av kaminen manuelt via I/O-tasten Når man trykker på I/O-tasten slår man kaminen på. Displayet viser da symbolet ON en liten stund, og så kommer kaminens innstilte programversjon, f. eks. P Kaminen går så til opptenningsprogram A og videre til oppvarmingsprogram H. 17

19 Slå av kaminen via I/O-tasten Når man trykker på I/O-tasten igjen, slås kaminen av. På displayet ser man kort symbolet OFF. Så vises videredrift av vifta G OFF. Når vifta har gått ferdig, vises Stand-By-punktet på displayet igjen. Reset via I/O-tasten I/O-tasten brukes også for å sette i gang igjen kaminen etter en feil fra kategori 1. Hvis det oppstår en feil fra kategori 1, kan man kun sette kaminen i drift igjen ved hjelp av I/O-tasten. Automatisk drift/ Kaminen er slått av via ekstern termostat Kaminen er slått av via en ekstern termostat og blir senere automatisk slått på via denne termostaten. - Bilde på displayet: HE OFF = kaminen er slått av via ekstern termostat. - Kaminen kan slås på igjen manuelt via I/O-tasten - Kaminens verdier kan avleses via Meny -tasten OBS! Hvis kaminen slås av via I/O-tasten, reagerer den ikke lenger på den eksterne termostaten og går derfor ikke automatisk på igjen. På displayet vises Stand-Bypunktet igjen. 8.2 Slå på/ av kaminen via ekstern termostat (romtermostat) Med en gang signalet På kommer fra en ekstern termostat, tennes kaminen og går videre til oppvarmingsprogrammet med på forhånd innstilt varmeeffekt. Hvis varmeeffekten skal forandres, kan dette skje til enhver tid ved bruk av tastene med +/-. (Ved bruk av en egnet ekstern termostat, kan justeringen av varmeeffekten også skje automatisk i stedet for manuelt. Se Modulasjon via ekstern termostat.) Hvis kaminen allerede var i drift og så blir slått av ved hjelp av ekstern termostat, blinker symbolene G OFF og HE OFF vekselvis helt til videredriften av vifta tar slutt. Etterpå vises bare symbolet HE OFF på displayet. Tips: Slå aldri kaminen av ved hjelp av I/O-tasten når det brukes ekstern termostat. I/O-tasten er kun ment for manuell drift eller som nødbryter ved feil. Viktig: Når kaminen styres av/på via en termostat, skal brennerpotten og brennerpottens åpninger (forbrenningsluftshull) rengjøres en gang pr. døgn for å sikre at kaminen tenner. Kaminen i optenningsprogram I opptenningsfasen blir tenningselementet slått på, brenselet tennes etter få minutter og kaminen bringes til driftstemperatur. Etter 1 minutt, når viften har gått opp til konstant omdreiningstall, aktiveres luftmengdesensoren. - Symbolet A for opptenningsprogram - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse (nedtelling i minutter) av opptenningsprogrammets varighet Den innstilte varmeeffekten aktiveres først etter at opptenningsfasen er over. OBS! Hvis man slår av kaminen av i opptenningsprogrammet, forblir tenningselementet aktivt hele resten av opptenningsprogrammet, selv om displayet viser symbolet G OFF for videredrift av vifta. 18

20 Selv om opptenningsprogrammet er avbrutt, tennes pelletsen som allerede befinner seg i brennerpotten. Hensikten med dette er å brenne pelletsen i brennerpotten fullstendig opp. På denne måten sikrer man at brennerpotten er tom før neste oppstart og at opptenningsprogrammet da kan gå feilfritt. Oppvarmingsprogram (Ordinær drift) - Symbolet H for oppvarmingsprogram - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse av varmeeffekt i kw Oppvarmingsprogram ved manuell innstilling av varmeeffekten I oppvarmingsprogrammet arbeider kaminen etter den manuelt innstilte effekten, så sant ingen ekstern termostat eller en intern sikkerhetsfunksjon forlanger en annen effekt. Juster kaminens varmeeffekt til ønsket trinn ved bruk av +/- tastene i 0,5 kw-trinn. 9 Effekt automatisk ned til minimum via ekstern termostat Hvis romtermostat er tilkoblet kaminen på min/max, så viser displayet følgende: - Symbolet HM for modulasjon på minimal effekt - Symbolet H for modulasjon på forhåndsinnstilt varmeeffekt - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse av varmeeffekt i kw Effekten på kaminen kan moduleres mellom minimum (2 kw) og innstilt effekt via den eksterne romtermostaten. Via tastene +/- kan den innstilte varmeeffekten til enhver tid endres i 0,5 kw-trinn. Den innstilte effekten blir imidlertid først aktivert når den eksterne termostaten forlanger MAX. Kaminen overvåker selv temperaturen på røykgassen TR i vifta og dessuten overvåker kjeleapparatene vanntemperaturen TW i varmeveksleren. Hvis sikkerhetstemperaturer blir overskredet, går kaminen automatisk over på minimal effekt (symbol H.M). De interne termostatene har prioritet overfor de eksterne termostatene, fordi det her dreier seg om en sikkerhetsfunksjon. Modulasjon via ekstern termostat (må benytte en spesiell termostat) Effekten på kaminen kan moduleres trinnløst via inngangen modulasjon. Til dette må man bruke en ekstern termostat (konstant termostat), som har signalet 0-10 V eller 4-20 ma. Spennings-/strøm-verdien til den eksterne termostaten tilsvarer da den angitte effekten på kaminen. Kaminen arbeider med den effekten som den eksterne termostaten angir. -Symbolet HE for konstant effekts-modulasjon via ekstern termostat - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse av varmeeffekt i kw Den eksterne modulasjonen blir vanligvis utført slik at den eksterne termostaten har 2 utganger og slår kaminen av/på via inngangen EIN/AUS og innstiller kaminens varmeeffekt via inngangen MODULATION (modulasjon). For utgangen MODULATION (modulasjon) må det brukes termostater med 0-10V eller 4-20 ma. Inngangen MODULATION (modulasjon) må da slås på og settes på ønsket styring (spenning 0-10V eller strøm 4-20 ma (se monteringsmanualen!). Foreligger det etterpå ved inngang MODULATION 0V eller 4 ma, tilsvarer dette minimal effekt. Foreligger 10V eller 20 ma ved inngang MODULATION tilsvarer dette maksimal effekt. Via tastene +/- kan den forhåndsinnstilte effekten til enhver tid endres. 19

21 10 Automatisk rengjøringsprogram - Symbol R for rengjøringsprogram - Symbol i form av blinkende punkt for mateskruetakt - Angivelse (nedtelling) i antall sekunder som gjenstår av rengjøringsprogrammet Rengjøringsprogrammet blir gjennomført hver time etter at kaminen er slått på. Da blir omdreiningstallet på vifta maksimert og pelletstilførselen redusert. Dette fører til at lett askestøv slynges ut av brennerpotten og tyngre bestanddeler i glørne kan brenne helt opp. Rengjøringsprogrammet gjør at intervallene for manuell rengjøring forlenges, men det erstatter ikke brukerens plikt til daglig å kontrollere brennerpotten. Brukeren må regne med hyppig manuell rengjøring av brennerpotten når det brukes brensel med høyt askeinnhold Nedkjølingsfase - Symbol G OFF for videredrift av vifta (15 minutter). Hver gang kaminen slås av, fortsetter vifta å gå i 15 minutter til. Videredriften av vifta etter at kaminen er slått av sørger for at røykgassene føres trygt ut, og for fullstendig forbrenning i brennerpotten. Mateskruen er alltid slått av når vifta fortsetter å gå. Når videredriften av vifta er avsluttet, kommer enten symbolet Stand-By-punkt eller symbolet HE OFF på displayet, alt ettersom man har slått av manuelt eller kaminen styres av en ekstern termostat ( HE OFF ). 11 Symbol for nødvendig service - Symbolet WA kommer med en gang kaminen er slått på - Symbolet WA lyser hvert 10. minutt når kaminen er i drift - Symbol for overforbruk av pellets i tonn - Du må foreta service/ hovedrengjøring! (se kapittel 12) - Bekreft gjennomført vedlikehold ved å resete funksjonen (se pkt ) Senest når symbolet WA vises på displayet må det foretas service på kaminen. Angivelsen WA kommer etter at 1,5 tonn pellets har blitt brent opp i kaminen. Angivelsen under WA viser hvor mye man har oversteget tidspunktet for vedlikehold. Angivelsen 0,1 betyr at man har brukt 0,1 tonn pellets over vedlikeholdsgrensen. Symbolet WA forsvinner etter reset (se pkt ). Telleren begynner på nytt å telle til 1500 kg. På menynivå 2 kan man til enhver tid kontrollere hvor mange kilo pellets som kan brennes før neste vedlikehold må gjennomføres. OBS! Det kan også bli nødvendig å foreta service på et tidligere tidspunkt, særlig hvis askeinnholdet til pelletsen overstiger en verdi på 0,5%, eller pellets har et høyt støvinnhold. Hvis man merker at røykgassviften går raskere (jobber hardere), er dette et tegn på at kaminen må rengjøres. Vårt tips: Benytt en kjent leverandør av pellets, der askeinnholdet er lavt. Kvalitetspellets har cirka 0,2 til 0,3 % askeinnhold. Rengjør brennerpotten regelmessig! Inngå en serviceavtale med fagforhandleren. 20

22 Eksempel på pelletskvalitetens innvirkning på hyppigheten av vedlikeholdet: Vedlikeholdsintervallet på 1500 kg pellets, regnes ut ifra kvalitetspellets med 0,25 % askeinnhold. Er askeinnholdet på 0,5 % (altså dobbelt så høyt), reduseres intervallet mellom vedlikeholdsrundene til 750 kg, fordi det da blir dobbelt så mye aske og sot. Hvis askeinnholdet er 1 % (altså 4 ganger så høyt som det normale), økes vedlikeholdintervallet med 4 ganger, altså etter bruk av ca. 375 kg. Dette er det ikke tatt hensyn til i angitte serviceintervaler i displayet til kaminen, fordi man her går ut ifra normpellets. Definisjon på normpellets: Vi har definert normpellets for beregning av pelletsforbruk i kaminen som følger: Diameter 6 mm, og en enhetlig lengde på 1 cm. Fyllvekten er 650 kg/m3 og askeinnholdet er <0,25%. 12 Rengjøring Garantien er kun gyldig hvis brukermanualen følges og hvis man kan dokumentere at instruksjonene for rengjøring og service er fulgt. Inngå helst en serviceavtale med din Energihuset Partner. Hvis du selv utfører hovedrengjøringen/service, må dette dokumenteres på et eget skjema. Når man forbrenner fast brensel oppstår det alltid aske og sot. Derfor er det helt nødvendig at brukeren rengjør ovnen regelmessig for å opprettholde feilfri drift. Pelletsaske er et naturprodukt og egner seg som mineralnæring for planter i hus og hage Rengjøring flere ganger hver uke Kontrollèr daglig, mengde aske og slagg i brennerpotten (Bilde 12.1). Brennerpotten må senest rengjøres med den vedlagte askeskraperen når den inneholder 30 g aske/slagg (ca. 3 cm høyt askeinnhold se bildet). Bygger det seg opp aske og slagg i bunnen av brennerpotten, vil dette kunne hindre den automatiske tenningen. Vi anbefaler derfor å skrape ut av skålen etter behov. Hvis man fyrer mye eller benytter en dårlig pelletskvalitet, kan det være nødvendig å gjøre dette hver dag. Bilde 12.1 Brennerpotte fylt med 30 g aske/slagg. Rengjøring er nødvendig. OBS: Pelletskvalitet avgjør rengjøringsfrekvens Rengjøring av brennerpotten må gjøres jevnlig. 21

23 Rengjøringen av brennerpotten kan foregå i løpet av sekunder mens ovnen er i drift, ved at du skraper asken ut av brennerpotten med askeskraperen til det bare er litt glør igjen. Det er viktigst at den avlange spalten i brennerpotten skrapes ren. La asken falle ned i askerommet (se bildet til høyre). Den medfølgende skrapen og dørnøkkelen skal henge bak kaminen. Er kaminen kald kan det være enklest å løfte ut brennerpotten og tømme den. Sørg for at alle hullene i brennerpotten er åpne. Tørk av glasset med en klut. Fuktig klut med litt aske på er effektivt. Aske/slagg i brennerskålen fører til at tenningsspalten blir tilstoppet. Symptom: ingen eller dårlig tenning. Dette gir også dårlig forbrenning og hyppigere behov for hovedrengjøring/ service. OBS: Antennes ikke pellets ved første tenning, så tøm skålen for aske og pellets før man tenner på nytt Rengjøring ukentlig OBS! Før man begynner med dette rengjøringsarbeidet, må ovnen slås av og avkjøles. Fjern aske regelmessig fra askerommet under og til høyre og venstre for brennerpottholderen, senest når asken er på samme høyde som holderen. Brennerpott-holderen må rengjøres samtidig. For å gjøre rent/støvsuge, må du ta brennerpotten ut av holderen (løftes opp). Se bildet Benytt en askebøtte med posefilter og syklonfunksjon. Da slipper du at fint askestøv kommer inn i din støvsuger. Viktig! Når brennerpotten settes på plass igjen, er det viktig at den sitter riktig. Kontrollèr at brennerpotten sitter ordentlig i holderen og at brenner- nesen peker forover Rengjør under brennerpotten og nederst 12.4 Benytt en askebøtte med posefilter i brennkammeret. Forsiktig brannfare! Det er fare for brann fra glør i asken. Benytt derfor en egen askebøtte med en filterpose, og vent til kaminen/asken er avkjølt. Rengjøring av glassruten Et grått belegg på glassruten er normalt og ikke tegn må noen mangel eller feil. Du kan lett rengjøre glasset med en tørr klut. Hvis glasset er veldig skittent, kan det rengjøres med vann 22

24 eller glassrengjøringsmiddel. Fukt en klut i litt aske og bruk på glasset. Dette fjerner belegget effektivt. Kaninen brenner renest på en effekt over minimum. Rengjøring av pelletslageret Hvis man har brukt pellets med høyt støvinnhold, så må man støvsuge i bunnen av pelletslageret med jevne mellomrom (for eksempel hver 14. dag). Hvis ikke kan man få ujevn innmating og driftsproblemer. Også etter endt fyringssesong bør pelletslageret tømmes. Rengjøring av overflatene Bruk kun midler som ikke skader overflaten. Ikke bruk glassrengjøringsmiddel eller andre løsemiddelholdige rengjøringsmidler! Rustfritt stål rengjør du best med vår spesielle stålrengjøringsspray eller spesielle stålrengjøringsmidler. Front av støpejern kan pusses sort med vanlig ovnssverte Rengjøring/ service etter å ha brukt 1,5 tonn pellets Vi anbefaler at en fagforhandler tar seg av service. Denne må gjennomføres senest etter å ha brent opp kg med pellets. Serviceintervallene avhenger av pelletskvaliteten og brukerens regelmessige rengjøring av ovnen. Til hver ovn er det vedlagt en børste til hovedrengjøringen. Sot isolerer godt, slik at ovner uten rengjøring avgir stadig mindre varme, og virkningsgraden synker. OBS! Ovner som ikke vedlikeholdes slik vi anbefaler, skal ikke brukes! Hvis ikke hovedrengjøringen kan dokumenteres, bortfaller garantien. Fyll ut serviceskjema bakerst i manualen når service utføres. Senest når displayet viser symbolet WA må service/ rengjøring foretas. Sercicesymbolet WA blir automatisk synlig i displayet når kaminen har brukt 1,5 tonn pellets. Angivelsen under symbolet WA forteller hvor mye man eventuelt har overskredet tidspunktet for service. Etter gjennomført service/hovedrengjøring fjernes symbolet WA fra displayet ved vedlikeholds-reset (se pkt ). Telleren begynner på nytt å telle ned fra 1500 kg pellets (Dette angis som -1,5 tonn på displayet). På menynivå kan man til enhver tid kontrollere hvor mange kg pellets som er forbrukt fra siste reset. Teller ned til null fra 1,5. OBS! Det kan også være nødvendig med service på et tidligere tidspunkt, særlig hvis askeinnholdet i pelletsen overstiger 0,5%, eller brennerpotten ikke rengjøres regelmessig. Dette kan man høre ved at røykgassviften går raskere/ avgir med lyd. 23

25 Beskrivelse av rengjøringen Først for modellen Smart og Frank 1. Koble fra kaminens strømtilførsel (ta ut stikkontakten). Dekk til på gulvet rundt kaminen. Åpne frontdøren. Løft opp det øverste dekslet (ikke festet med skruer). 3. Løft opp og trekk ut støpejerns-lokket. Gjør rent på undersiden av lokket. Sjekk at pakningen er tett. Smart 4. Man ser nå begge kanalene, der røykgassen går ned mot røykgassvifta. På bildet har man også tatt ut den øvre metallplaten i brennkammeret. Denne tas ut hvis man f.eks. skal ta frem keramikkplaten i bakkant. Frank 2. Skru opp vingemutteren og løsne festebraketten. Merk deg hvordan festebraketten er festet. 5. Røykgasskanalene børstes på begge sider med rengjøringsbørsten som følger med. 24

26 6. Ta deretter av ytre deksel under døren ved å skru opp to stjerneskruer. Skru løs det nederste dekselet i kaminens front (to stjerneskruer). Løsne de fire skruene på dekselet/platen foran askeskuffen. Ta av dekselet som vist på bildet under. Man trenger ikke å skru de to nederste skruene helt ut. OBS: Pakningen er svært sprø. Denne kan erstattes med varmebestandig silikon. 9. Besiktige røykgassviftebladene fra oversiden. Hvis det er noen mm sotlag på viften, så må denne børstes forsiktig ren (se pkt 10 & 11). 10. Hvis man anser at det er behov for rengjøring av vifteblader og viftehus: Skru ned viften fra undersiden ved å løsne fire skruer (8 mm nøkkel). OBS: Må ikke skrus til hardt ved montering. 7. Trekk ut og løft opp askeskuffen. 8. Rengjør hele brennkammeret og støvsug i bunnen av kanalene på høyre og venstre side (også under brennerskålen). OBS: Viktig! 11. Dra frem kaminen og rengjør røkrøret ut fra og bak kaminen (har røykrøret askeluker, så kan man alternativt støvsuge inn i disse). Bruk evt. En lang slange frå fremsiden i stedet. Er viften skrudd løs: Bruk børsten i røykutløpet som går ut bak kaminen. Støvsug bunnen av kanal på hver side 25

27 12. Rengjør/støvsug vifteblader og viftehus etter behov. Montering av røykgassviften: Bruk gjerne silikon som tåler varme for å tette mot viftehuset når viften skrus på plass. Sett aldri for hardt til på skruene som holder fast røykgassviften, da skruene er festet i aluminium. Man kan enkelt inspisere føleren vha. en lommelykt og et speil. OBS: Føleren må behandles forsiktig. Luftmengdeføler kan skrus av for rengjøring Skisse av luftinntaksrør under/bak kaminen: 13. På modeller med digitalt display (S3) trenger ikke røykgassføler byttes ved service (kun etter feilmelding i display). Hvis den byttes og har en skrue, så skru til svært forsiktig. På modeller med manuelt display (S2), så bør føler byttes hvert år (2 skruer og 2 ledningskontakter). Luftmengdeføler Speil Behandle luftmengdeføler med varsomhet Røykgassføler 14.Rengjør luftmengdeføleren som sitter i det blanke luftinntakrøret nederst bak kaminen. Man må IKKE bruke en stor børste i dette røret. Føler kan skrus av hvis man har tatt av kaminens sideplate på høyre side. Alternativt kan man støvsuge forsiktig inn i røret, eller bruke en myk liten børste (f.eks. en tannbørste). Hybelkaniner som setter seg på føleren kan bidra til at kaminens luftmengde blir målt feil, noe som kan gi feil viftehastighet. 15. Støvsug til slutt ut støv i bunnen av pelletslageret og innvendig i kaminen under pelletslageret. Det anbefales også at pelletslageret tømmes helt etter hver sesong, slik at man unngår opphopning av pellets-støv eller fuktighet. 16. Sjekk alle pakninger, røykrør og dørtpakningen. De må være tette. Stram evt. Dørhengsel. Støpejernsdeler kan smøres med sort ovnssverte. Sjekk skruene som holder luken over pelletslageret. 17. Koble til strøm og prøv kaminen. Husk vedlikeholds-reset og utfylling av serviceskjema (pkt ). 26

28 12.4 Tilegg for innsatsmodellen og CW 21. Disse instruksjonene kommer i tilegg til beskrivelsen på sidene foran. 2.Løsne øvre dekkplate, før støpejernsplate tas av. Innsatsmodellen (2 bilder): 1. For å komme til støpejerns-lokket må man løsne fire skruer og ta av det øverste dekselet først. 3. Løsne nederste deksel. 2.Ta av nedre gitter ved å løsne 2 skruer. 5. Rengjør med børste i sidekanalene. Modellen CW 21: 1. Løft forsiktig bort glassplaten i front. 27

29 12.5 Rengjøring av Topline 1. Ta ned øvre plate i brennkammer og rengjør brennkammer. 4. Demonter deksel over begge sidekanalene. 1 2 Sidekanalene børstes rene! 2. Løft av øvre plate og sideplater Børst kanal på høyre og venstre side. 2 (1) (1)! 6. Skru av nedre luftgitter. 3. Ta ut strålingsplaten og skru opp vingemutre over begge sidekanaler Skru av ytre rist 2 28

30 8. Skru av deksel. 2. Ta ut platen som ligger over varmeveksler-rørene: vippes opp (ikke mulig på alle modeller). Viktig å påse at tetnings-snorene sitter riktig på plass når platen settes på igjen etter rengjøringen. Tetningssnor 8. Skrap ut og støvsug bort aske. 3. Skru opp to skruer og ta ut ytre varmevekslerplate. 9. Kontroller røykutløp mot pipe + de foregående punktene nr side Røykgassvifte sitter på venstre side sett forfra Tilegg for kamin med vannvarming 1. Demonter først støpejernsplate på toppen. 4. Trekk ut nedre varmevekslerplate (støvsug samtidig for å unngå støv i rommet). Bruk et redskap hvis denne sitter godt fast. Ikkje unormalt att denne platen bøyes pga. varmepåvirkningen. 6. Rengjør sidekanaler med egnet børste. 29

Wodtke pelletskaminer

Wodtke pelletskaminer Wodtke pelletskaminer moderne designdeilig varme frihet til å velge energiøkonomi CW 21 med sort dekorglass Enkel påfylling av Pellets Montering Kaminene kan monteres rett inn i en moderne skorstein (f.eks.

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no TURBOMAT - de viktigste punktene! For rengjøringsarbeider

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro.

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro. Installasjons- og Brukerveiledning PEISOVN EN 13240 Skilt: Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse...2 2. Generell informasjon sikkerhet...2 3. Data for å kalkulere dimensjoner på røykrør og skorstein: (se

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no

rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no rehabilitering av skorstein Monteringsanvisning www.tolmer.no Takk for at du valgte Tolmer s produkter til å oppgradere din skorstein. Hva kreves? Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR 520045 Spesifikasjoner Ovntype Effekt Forbruk Brenntid / tank Volum tank Mål (H x B x D) Vekt (netto) Vekt (brutto) Produksjonsland Luftsensorkontroll

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg

Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Monteringsanvisning Verona kjøkken rettvegg Sist oppdatert 26.03.2008 Innsats NI-22 bifold eller panorama Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde

Detaljer