MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

2 Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert i førsteklasses støpejern etter modeller fra Det borger for kvalitet og tradisjon. Konstruksjonen av etasjeovnen er derimot ikke gammeldags. Ovnen er klassifisert av myndighetene som et rentbrennende ildsted, og har det siste av teknologi for rensing av røykgasser. Følg bruksanvisningen nøye før du tenner opp i ovnen. Feil bruk kan redusere effekten og medføre uønskede utslipp. NB! Regler for installasjon og vedlikehold må følges. Ovnen tilfredsstiller kravene i NS 3058/3059, og er klassifisert som rentbrennende ildsted. Forandringen i konstruksjonen fra tidligere modeller er testet og godkjent ved SINTEF/ NBL. Brennkammeret er bygget om for å gi plass til en katalysator. Denne er avgjørende for å rense røykgassene og bedre effektiviteten (se skisse). Ved bruk av katalysator vil varmeavgivelse til rommet kunne øke med opp til 50%. Utslippet av uønskede partikler til atmosfæren reduseres samtidig med opp til 90%. Katalysatoren virker slik at den ved relativt lav temperatur antenner røykgassene, dette gjør løsningen spesielt effektiv ved lave belastninger. I en tradisjonell vedovn vil man ved lav belastning ikke oppnå tilstrekkelig temperatur til å brenne alle gassene. Resultatet blir større partikkelutslipp, lave virkningsgrader og dermed unødvendig høyt vedforbruk. Når katalysatoren kommer i drift, vil den utvikle varme og etter hvert bli rødglødende. Feieluke over katalysatoren (se skisse 1) er utformet slik at man enkelt kan komme til for inspeksjon og eventuelt utskiftning av selve katalysatoren. Riktig opptenning for god virkning Før opptenning åpnes trekkventilen helt, og vippespjeldet settes i åpen posisjon (se skisse 1). Vippespjeldet står åpent når håndtaket er i loddrett posisjon. Sekundærluft som forvarmes i bakkant av ovnen ledes sirkulært inn rundt katalysatordekslet og blandes med røykgasser fra brenn kammeret. Etter ca 20 min. vil temperaturen i brennkammeret og innløpet til katalysatoren ha høy nok temperatur til at vippespjeldet kan lukkes, og røykgassen ledes da gjennom katalysatoren. Trekkventilen i døren reguleres etter behov. Forbrenningsprosessens «tre T er» er nå oppfylt. Turbulens: Det er oppnådd nødvendig blanding av røkgass og se kundærluft før og i katalysatoren. Tid: Katalysatorens diameter og lengde gir nødvendig oppholdstid for å få god forbrenning. Temperatur: Temperaturen i katalysatoren er tilstrekkelig til å antenne røykgassene. Søknad om installasjon av ildsted skal sendes til byningsrådet i din kommune før montering. Konferer gjerne med din forhandler og eventulet kommunale myndigheter om fremgangsmåten.

3 Installasjon og montering MONTERING Kontroller at pipe og brannmur er i forskriftsmessig stand og at avstander til brennbart materiale kan overholdes (se skisse 2). Eventuelt brennbart materiale på brannmur må fjernes (f. eks tapet). Merk av på pipen og lag hull for røykrør. Røykrørets diameter er 125 mm. Høyde til senter røyktut (på siden) er: 179-2: 1200 mm, 179-3: 1560 mm. Lag hullet større av hensyn til igjenmuring rundt røret. OBS! Røykrøret må ikke stikke inn i pipeløpet. Er det flere ildsteder i samme etasje som tilknyttes samme skorstein, må røykrørene plasseres riktig i forhold til hverandre. Høydeforskjellen mellom røykrørene bør være minst 300 mm. Hvis gulvet under ildstedet ikke er av ildfast materiale, må det etter brannforskriftene belegges med jernplate e.l. (messing, kobber, skifer etc.). Denne må springe frem minst 300 mm foran ilegget (se skisse 2). Oppsetting av ovnen starter med at sokkelen settes på plass. Pass på at minimumsavstanden til brannmur og brennbart materiale overholdes. Minste avstand til tretak skal være 500 mm fra ovn og 300 mm fra røykrør (se skisse 2). Røykrør bør ha stigning fra ovnen mot pipa. Bruk av vinkelrør anbefales ikke. Ovnen blir levert i seksjoner. Ved oppsetting må alle sammenføyninger kittes nøyaktig. Falsk trekk må ikke forekomme. Bruk så mye ovnskitt at det tyter ut av falsene og skrap vekk overflødig kitt etterpå. NB! Påse at etasjene kommer riktig i forhold til hverandre, slik at røykgassene får riktig sirkulasjon. Toppetasjen for skal plasseres tilsvarende mellometasje for (se skisse 1). For å sikre at etasjene blir riktig plassert, er mellometasje og topp merket med F (foran) og B (bak). Skisse 1. Snittet viser røykutgangen, samt feiemuligheter Før toppestasjen plasseres, skrus røykstussen fast etter at røykuttaket er bestemt. Sørg for god kitting av røykstuss. Skisse 2. Gulvplatemål, nødvendig brannmurmål og minste avstander til treverk ved montering av ovn nr. 179.

4 Årlig vedlikehold Vi anbefaler å ta årlig vedlikehold på din Ulefos etasjeovn. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av ovnen og lengre levetid på slitasjedeler. Under er en enkel veiledning for årlig vedlikehold. For innvendig rengjøring brukes en feiebørste og en støvsuger med askesuger. For å komme til innvendig gjøres følgende: I ovnens toppetasje, skru av emblem-dekselet øverst. Gjør også rent røykrør som går fra ovn til pipe. I mellometasjen løftes lokk på toppen av med en skrutrekker. Gjør ovnen ren innvendig med en feiebørste og en støvsuger med askesuger. I brenn kammeret løftes lokk på toppen av med en skrutrekker. Fjern eventuelt vann rundt katalysator ved å vippe opp katalysatoren med en skrutrekker. Støvsug katalysator og sjekk for eventuelle skader. Støvsug deretter nede i katalysatordeksel. Sjekkliste: 1. Sjekk katalysatordeksel for sprekker. Har katalysator slått seg kan den løsne og falle ned i brenn kammeret. I begge tilfeller må katalysator byttes. Ny katalysator kan bestilles hos forhandler. 2. Sjekk brenn plater i brenn kammeret for sprekker. Er brenn plater sprukket må de byttes. Bytting av brennplater: Løft brennplate opp å dra mot dør åpning. Har brennplatene slått seg kan de knuses i ovnen med en meisel. Gjør deretter rent og sett inn nye brennplater. Merk: Brennplatene må settes inn i riktig retning. Brennplatene er merket med F for framme og B for bak. 3. I ovn uten katalysator sjekk hvelvplate for sprekker. Hvelvplate er montert bakerst i ovnen, over brennplatene. 4. Sjekk kitt. Om nødvendig påfør Ulefos ovnskitt der det mangler. Ved kalkutslag i kitt, puss med et fint sandpapir og mal over med Ulefos ovnsmaling. 5. Sjekk ovnen utvendig for sprekker. Ved sprekkdannelse må sprukket del byttes ut. Vi anbefaler å male din Ulefos ovn hvert andre år med Ulefos ovnsmaling. Dette bør gjøres på våren, da det kan forkomme sterk lukt ved oppfyring i nymalt ovn. Brennplater, katalysatordeksel og katalysator er forbruksdeler og må byttes etter behov.

5 Opptenning, bruk og vedlikehold Opptenning og bruk Skru trekkventilen helt opp, og sett vippespjeldet i åpen stilling ved å stille håndtaket i loddrett posisjon. Tenn opp med litt småved. Når det er god fyr, legg på litt mer brensel. Når du har fått god fyr, legg i brensel etter behov og sett vippespjeldet i lukket posisjon for å aktivere katalysatoren. Trekkventilens stilling må tilpasses etter stedlige trekkforhold. Ved nye ilegg av ved skal du åpne vippespjeldet og la det stå i åpen stilling før døren åpnes. Etter påfyll av ved venter man til bålet er kommet i gang igjen før spjeldet lukkes. Bruk bare tørr ved og aviser, og unngå impregnert eller malt treverk og spiker som kan skade katalysatoren. Selvfølgelig skal man unngå ulike typer husholdningsavfall, plast etc. som ikke har noe å gjøre i en vedovn. Vedlikehold Asken i ileggsrommet fjernes etter behov. Ved rengjøring skal asken mellom ribben brennkammeret bli liggende. Askelaget beskytter bunnen og bevarer gløden i ovnen. Det er en absolutt betingelse for god effekt at ovnen holdes ren for sot. Hvor ofte den skal feies avhenger av trekkforholdene i pipen, fyringsmåten og brensel. Ovner med katalysator utvikler svært lite sotdannelse ved riktig bruk. Hovedrengjøring Ovnen har luker og deksler for feiing (se skisse 1). Ovnen renses godt. Begynn fra toppen av ovnen. Støvsuger kan med fordel benyttes. Røkrøret renses godt. Soten skyves inn i pipen. Påse at du får renset helt inn i pipen, slik at sot ikke blir liggende innerst i røret. Sot og aske som har samlet seg i ileggsrommet tas ut. Foto: Emblem-dekselet på ovnens toppetasje

6 Ulefos Jernværk AS Postboks Ulefoss Telefon Faks

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Utgave 11.2010 Trykket 11.2010 Monterings- og bruksanvisning m/leg BOX L (standard) DOVRE CINDERELLA Innhold Presentasjon 2 Målskisse med tekniske data 2-3 Viktig informasjon 4 Klargjøring 4 Montering/ovnsfunksjoner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN

MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN MONTERINGSANVISNING ICOPAL CELSIUS+ VARMELAGRENDE PEISOVN Oktober 2012 Pipe og peis i ett - 1 - Generelt Icopal Celsius+ peisovn er et varmelagrende ildsted med høy virkningsgrad. Dette gir mulighet til

Detaljer

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET You can t beat the heat! Dovremagasinet 2014, 1. utgave, Årgang 12. Et spesialblad utgitt av Dovrepeisen, v/ markedsavdelingen Foretaksnr.:

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Tillykke med Deres nye Peisovn fra

Tillykke med Deres nye Peisovn fra 1. udgave 05.09.2008 FOR-175 N rukerveiledning Tillykke med eres nye Peisovn fra VIKTIG! - Nye regler for installasjon av ildsteder pr. 2000-01-01 Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp Icopal pipe Pv Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp SINTEF 121-053 Blå katalog: Gruppe: 1015 September 2013 Icopal pipen har igjen bestått ny test hos SINTEF i 2010 Icopal pipen er dokumentert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

FEIEREN INFORMERER. Tilsyn med fyringsanlegget. Om:

FEIEREN INFORMERER. Tilsyn med fyringsanlegget. Om: FEIEREN INFORMERER 2010 Tilsyn og feiing i Melhus og Midtre Gauldal blir ivaretatt av Gauldal Brann og Redning IKS. Selskapet er heleid av kommunene. Om: - Tilsyn - Feiing - Gebyrsatser 2010 - Fritak -

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer