ILD 6-indsats: DS/EN NS AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO Model 6 - Innsats

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats"

Transkript

1 ILD 6-indsats: DS/EN NS AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO Model 6 - Innsats 1

2 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første gangs bruk... 5 Montering... 6 Ventilasjonseksempel Afstand til brennbar vegg beskyttet av murstein eller Jøtul Firewall Systemet med lukket forbrenning Skorstein og ovnsstuss Mål Monteringseksempler Overopfyllning av brensel Påfylling på et lite underlag Overfylling av ved Miljøvennlig bruk Primærluftregulering Sekundærluftregulering Askeskuff og bunnrist Åpne spjeld Brensel Opptenning Rengjøring og vedlikehold Feilfsøking

3 Takk for tilliten Ild er en serie trygge, miljøvennlige og effektive høykvalitetsovner, som oppfyller alle kravene for en moderne varmekilde. Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen og nettsiden vår nøye, slik at du får mest mulig utbytte av vedovnen. 3

4 Teknisk datablad Modell 6 Tre Enheter CO-utslipp ved 13 % O2: 0,097 % NOx ved 13 % O2 71 mg/nm 3 Virkningsgrad 83 % Nominell ytelse 4,5 kw Skorsteinstemperatur DS/EN C o Anbefalt undertrykk i røykstuss 16 Pa Undertrykk i røykrør DS/EN Pa Forbrenningsluftbehov 12 m 3 /t Forbruk av brensel 1,32 kg/t Påfyllingsmengde 1,05 kg Påfyringsfrekvens nominell ytelse 47 Vekt 54 kg Røykstuss Ø innvendig 126 mm Røykstuss Ø utvendig 130 mm Maks. brenseldiameter 80 cm Maks. brensellengde 155 cm Effektområde 4,3 4,9 kw Godkjennelsestype DS/EN DEFRA-NS3058 4

5 Før montering Kontroller at din lokale feier kan anbefale montering av vedovnen. Kontroller at oppdaterte europeiske, nasjonale og lokale standarder kan oppfylles. Kontroller at området kan bære ovnen og monteringsvekten. Kontroller at det vil være tilstrekkelig med plass og tilgang til vedlikehold. Kontroller at skorsteinen har trekk på minst 12 Pa. Kontroller at den nominelle effekten til ovnen er egnet for rommet. Advarsel! Det er ikke tillatt å gjøre noen uautoriserte endringer på ovnen. Emballasj sje Vedovnen leveres pakket i pappeske som er spikret fast i hjørnet på de vertikale bordene på en trepall. Inne i pappesken er ovnen festet med styropor EPS-elementer. Se lokale bestemmelser for avhending av disse materialene. Treet er behandlet for å avvise skadedyr og kan ikke brennes i ovnen. Første gangs bruk Før ovnen varmes opp første gang anbefaler vi at du åpner alle vinduer og dører i rommet for å sikre optimal ventilasjon. Når ovnen er driftsvarm, herdes overflatebehandlingen, og det oppstår en sjenerende lukt i en kort periode. Som en følge av oppvarmingen og påfølgende temperaturendring, vil ovnen avgi lyder (det kan oppstå kraftige og varierte lyder). 5

6 Montering Klargjør et brannsikkert underlag med ekstra plass (+) til konveksjonsboksen som er: B 390 (+) H 550 (+) D 350 (+) Dette underlaget må være minimum 350 mm høyere enn gulvet og 150 mm bredere enn den ytre rammen på begge sider. Foran må underlaget gå 450 mm lenger ut enn rammen. Når ovnen er pakket ut, må du først fjerne røykvenderplaten fra brennkammeret. For å fjerne platen må du ta ut to stifter (bilde 1) og trekke røykvenderplaten ut av brennkammeret (bilde 2). Bill. 1 Bill. 2 Når røykvenderplaten er fjernet, må du løsne de 4 boltene som holder tilkoblingsstykket for nær forbrenning (bilde 3). Bill. 3 6

7 Ovnen skal fjernes fra boksen før montering. Dette gjøres i flere trinn. 1. For å fjerne ovnen fra boksen må du løsne bolten som er festet til boksen (bilde 4 2. De to utvendige boltene på den nederste delen av ovnen må også fjernes (bilde 5). Bill. 4 Bill Neste trinn er å løfte ovnen litt og dra den mot deg (bilde 6). 4. Deretter løsner du de 4 boltene på boksen som holder flensen til tilkoblingsstykket (bilde 7). Bill. 6 Bill. 7 7

8 5. Når de 4 boltene er fjernet, tar du av flensen og tilkoblingsstykket (bilde 8). 6. Røykstykket monteres på tilkoblingsstykket med to bolter som vist i bilde 9. Bill. 8 Bill Neste trinn er å montere boksen i det klargjorte hullet. Når boksen er montert i hullet, trekker du tilkoblingsstykket med montert røykstykke gjennom det øvre hullet i boksen (bilde 10). Bill. 10 8

9 8. Den ytre flensen plasseres og festes med 4 muttere (bilde 11). 9. Når røyktilkoblingsstykket er montert må du feste boksen vannrett med 4 skruer som vist i bilde 12. Bill. 11 Bill Det er 4 hull i boksen til feste av den nedre delen (bilde 13) samt 4 hull på sidene. Boksen til ovnen skal festes med turbobolter i bunnen eller på sidene (bilde 14). Bill. 13 Bill. 14 9

10 11. Når boksen er festet, setter du ovnen tilbake i boksen (bilde 15). 12. Fest så de to skruene igjen (bilde 16). Bill. 15 Bill Du må også vri og trekke til skruen på den øverste delen av ovnen for å feste ovnen og boksen helt (bilde 17). 14. Til slutt setter du røykvenderplaten og stiftene tilbake på plass (bilde 18). Bill. 17 Bill

11 Ventila entilasj sjon onseksempel Alle mål er minimumsmål. Sørg for at ristene plasseres slik at de ikke blokkeres. Minimumsavstand til møbler er 800 mm Effektivt åpent område Min. 500 mm² for brennbart oppsett Min. 200 mm² for ikke-brennbart oppsett Effektivt åpent område Min. 350 mm² for brennbart oppsett Min. 200 mm² for ikke-brennbart oppsett 11

12 Avstand til brennbar vegg beskyttet av murstein eller Jøtul Firewall Brændbar væg Mursten eller Jøtul Firewall * * Disse avstande forutsetter at der anvendes isolert røykrør helt ned til vedovnen med minimum 30 mm isolasjon. Vær oppmerksom på, at ved kraftig fyring kan temperaturen stige til mm over ovnen. 12

13 Denne oppstillingen er betinget av at det benyttes en halvisolert start seksjon. 13

14 Hulrom må ikke fylles med isolasjonsmateriale Brennbar 50 mm brandbatts eller Jøtul firewall Øvre konveksjonsåpning 500 mm² Nedre konveksjonsåpning 350 mm² Gulvplate Hvis oppstillingen av ovnen skjer på brennbart gulv, må nasjonale- og lokale byggeforskrifter med hensyn til størrelsen på ikke brennbart underlag som skal dekke gulvet rundt ovnen, overholdes. Rådfør deg med den lokale Ild-forhandleren om gjeldende forskrifter vedrørende brennbare materialer rundt ovnen. Gulvplatens funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør. En gulvplate skal være av stål, glass, naturstein, klinker eller lignende. 14

15 System med lukket forbrenn nning Når ovnen monteres i høyisolerte hus, ved avtrekksventilasjon, aktiv avtrekkshette eller lignende anbefales det at forbrenningsluften tilføres gjennom bunnen eller baksiden av ovnen, fra utsiden via et ventilasjonsrør med en diameter på minst 80 mm. Monteringen kan ha en maks. lengde på 6 m og bestå av maks. 3 bøyninger samt én innsugingsrist. Sørg for å plassere ristene slik at de ikke blokkeres. Spesielle værforhold og geografiske forhold gjør at monteringen alltid skal utføres og godkjennes av en godkjent ventilasjonsmontør. Det anbefales at monteringen gjøres med ventiler, slik at det er mulig å lukke ventilasjonssystemer. Dersom ovnen ikke brukes over lengre perioder, kan disse lukkes for å forhindre trekk. Skorstein og ovnsstus stuss Skorsteinen må ha en trekk på minst 16 Pa. Dette måles ved ovnens tilkoblingsstykke. En feier kan måle trekken dersom du ikke vet hva det ligger på. Feieren kan også kontrollere at skorsteinen er lufttett, sikker og utstyrt med en renseluke. Hvis det er noen andre tilkoblinger til pipen, bør feieren rådspørres før montering. De lokale bygningsmyndighetene må alltid godkjenne monteringen. Tilkoblingsstykket må være produsert i henhold til EN Hvis det kreves en tilkobling bak ovnen, roteres ovnsstussen slik at den peker 45 grader bakover. Husk å kontrollere at pakningen mellom ovnen og røykstussen er intakt og lufttett. Unngå at vekt på over 30 kg ligger på toppen av ovnen/røykstussen. Det kan skade ovnen. Dersom det samsvarer med nasjonale og lokale regler, kan ovnen monteres i en delt røykstuss, forutsatt at feieren kan godkjenne dette. 15

16 Mål 16

17 Montering onteringseksempler Innsats i mantel. Vær oppmerksom på at varme må kunne forlate omgivelsene. Hvis ikke, vil du ikke kunne utnytte varmen, og bygningsmaterialene kan bli skadet av den høye varmen. Indbygning i ikke brændbart materiale. 100 Hulrum må ikke fyldes med isoleringsmateriale Øvre konvektionsåbning 500 mm2 75 Nedre konvektionsåbning 350 mm2 Overopfyllning av brensel Ovnen er godkjent som intermitterende. Dette betyr at ovnen fylles på med forbruksmengden (se data) som så brennes ned til et glødelag før ovnen fylles på med ny forbruksmengde. Vær forsiktig med å overbelaste ovnen, da det gir stor slitasje og kan, i alvorlige tilfeller, ødelegge ovnen. Anbefalt frekvens for påfylling av ved er ca. 45 minutter. 17

18 Påfylling på et lite underlag Hvis det er utilstrekkelig med brennmateriale i ovnen til å tenne en ny påfylling, kan det føre til at det ryker mye. Påfylling må gjøres på tilstrekkelig mengde glør og aske, slik at den ilagte veden tar fyr innen rimelig tid. Hvis det er for lite glør i bunnen, tennes veden på nytt for å unngå stor røykutvikling Overfylling av ved Den maksimale mengden med ved som er spesifisert i denne bruksanvisningen, skal ikke overstiges. Overfylling kan føre til stor røykutvikling. Ikke plasser noen del av veden høyere enn den nederste delen av metallstykket på bakveggen i forbrenningskammeret. Miljøvennlig nlig bruk Det er viktig for oss at miljøhensynet ivaretas på en god måte. Det er til nytte for oss alle, og som en bonus utnyttes veden på en bedre måte. Lufttilgang for forbrenningen gis gjennom to ventiler som kontrolleres med to hendler. Den nedre hendelen er primærluft, som brukes ved opptenning i kald ovn og fyring med kompakt ved. Lufttilførselen er størst når hendelen står helt til høyre. Når flammen er klar, lukker du forsiktig primærhendelen ved å skyve den mot venstre. Når ovnen er varm, kontrolleres luften i hovedsak med den øvre hendelen. Når flammen er klar, kan effekten til ovnen reduseres ved å skyve den øvre hendelen mot venstre. Det er veldig viktig å se at ovnen har klare flammer ved redusering av luft/effekt mot nedre del av effektområdet. Hvis flammen er mørk og det dannes sot, kan det være skadelig for miljø og omgivelser. Pass også på at veden må være mindre enn 20 cm lang og høyst 10 cm i diameter. Fuktprosenten skal være mindre enn 18 %. 18

19 Primærluftregulering Under vanlig oppvarming er primærluftreguleringen (28) vanligvis åpen mellom 0 og 30 %. 0 % kan brukes ved brenning av ved med lav tetthet og 30 % for ved med høy tetthet. Under spesielle værforhold som fører til dårlig trekk, kan det være nødvendig å starte med full primærluft, og mens ovnen varmes sakte opp skyves primærlufthendelen mot venstre. Se også avsnittet om opptenning. Bilde 28 Lukket primærlufthendel (helt til venstre). Åpen primærlufthendel (helt til høyre). 19

20 Sekundærluftregulering Under normal oppvarming åpnes hendelen for sekundærluft (bilde 29) til mellom 50 og 100 %. Ventilen for sekundærluft bestemmer effekten til ovnen. Denne ovnen leveres med en lås som forhindrer at ventilen lukkes helt. Bilde 29 20

21 Askeskuff og bunnrist Ovnen er utformet for enkel tømming av aske ved å åpne og lukke risten flere ganger. Dette sørger for at asken faller ned i askeskuffen. Lukk risten helt ved å flytte hendelen helt til venstre før du tar ut askeskuffen. Vær oppmerksom på at skuffen må trekkes helt ut for å kontrollere askenivået. For å være sikker på at luftstrømmen i ovnen er optimal anbefales det å støvsuge skuffrommet og luftkanalene med en egnet støvsuger. Gjør det til en rutine å kontrollere at dørpakningen er tett og intakt hver gang ovnen tømmes for aske. Advarsel! For å unngå gasslekkasjer må du alltid kontrollere at døren, risten og askeskuffen er lukket til enhver tid bortsett fra når det legges i ved. Bilde 30 Åpne spjeld Bruk av ovnen med luftventiler eller spjeld åpne kan føre til stor røykutvikling. Ovnen må ikke brukes med luftventiler, spjeld eller dører åpne, unntatt ved tilfeller som er nevnt i denne bruksanvisningen. Det er viktig å unngå sot i skorsteinen for å unngå brann (se feilsøking). Dersom det oppstår brann, lukkes primær- og sekundærluften helt. Ring brannvesenet og gå rolig gjennom spørreskjemaet deres. 21

22 Brensel Alle typer tørket tre kan brukes. Det er imidlertid store forskjeller i tetthet, grad av gnistring, tørketid og brenntid. Bruk aldri tre som er behandlet med kjemikalier. Bruk aldri flytende brensel. Bruk aldri ovnen til noen form for avfallsmaterialer. Bruk kun trebrensel. Tretype Tørr ved kg/m 3 Sammenlignet med bøk % Agnbøk Bøk Ask Eik Lønn Bjørk Buskfuru Gran Poppel Det anbefales å kjøpe en fuktmåler og måle fuktigheten for å kontrollere at veden har mindre enn 18 % fuktighet. Den skal helst være 16 %. 22

23 Oppte ptenning Legg et par små tørre vedkubber med stor overflate i bunnen av brennkammeret og i samme retning. Legg deretter 8 10 pinner oppå kubbene, men i motsatt retning samt en vedkubbe til. Legg opptenningsposer/blokker mellom opptenningsveden og tenn på. Kontroller at begge luftventilene er helt åpne og skjøvet til høyre. Når vedkubbene brenner godt, lukkes primærluftventilen (I) ved å flytte hendelen helt til venstre. Deretter flyttes den andre hendelen (II) for å redusere klare flammer til ønsket effektnivå. Advarsel! Alle overflatene på ovnen blir svært varme. Benytt alltid den medfølgende hansken under bruk. Vedkubbene bør kappes i størrelser på mellom 10 og 22 cm. Det anbefales å legge i minst to kubber ved hver påfylling. Etter opptenning, se avsnittet som omhandler primær- og sekundærluftregulering for intermitterende bruk. La aldri døren stå åpen, bortsett fra ved påfylling av ved. 23

24 Rengjøring og vedlikehold ehold Ovnen tørkes av med en tørr og lofri klut. Det keramiske glasset skal også tørkes av med en tørr klut. Egne glassrensemidler, som selges hos forhandler, kan brukes. Glassrensen skal brukes i henhold til anvisningene. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Fôringen i brennkammeret er en slitedel som skal beskyttes mot slag og støt. Den tåler sprekker, men må skiftes hvis den begynner å gå i oppløsning. Fjern røykvenderplatene før obligatorisk feiing og rengjøring. Det gjøres ved å løfte platene forsiktig opp og trekke ut stiftene (lag en bildeillustrasjon). Ved daglig bruk må du kontrollere at pakningene er intakte, og skifte dem før de blir utette. Luft alltid ut rommet etter reparasjoner på lakkerte overflater og bruk av vedlikeholdsprodukter. Ovnen er spesielt designet for raske og enkle reparasjoner. Se avsnittet om montering. Minst én gang i året eller mer, i henhold til nasjonale og lokale regler, skal ovnen fjernes fra konveksjonsboksen. Dette gjøres for å påse at støv og aske fjernes fra den sirkulerende luftstrømmen. Prosessen skal omfatte feiing, lekkasjetest og service av røykkanalfôringen. Dette bør utføres av kvalifisert personale. Dersom ovnen har stått ubrukt over lengre perioder, skal dette alltid gjøres. Se også avsnittet: Regelmessig vedlikehold av askeskuff og bunnrist. Bruk aldri reservedeler som ikke er anbefalt av en autorisert forhandler. 24

25 Feilf lfsøking Problem Der kommer røyk uy i rommet Veden brenner opp for raskt. Sotdannelse på glasset. Stor sotdannelse i skorsteinen. Årsak Veden er for våt. Lukkede luftventiler. Ikke tilstrekkelig skorsteinstrekk, -mål, -høyde, -diameter eller blokkeringer. Støvsuge i rom. Luftventilene står feil. Røykvenderplaten er feilmontert eller mangler. Uegnet fyringsved (avfallsved, paller osv.). For stor skorstein. Feil innstilling av sekundærluftstrøm. For mye primærluft. Veden er for våt. Vedkubbene er for store ved opptenning. Uegnet fyringsved (avfallsved, paller osv.). Ikke tilstrekkelig skorsteinstrekk, -mål, -høyde, -diameter eller blokkeringer. Støvsuge i rom. Veden er for våt. Luftventilene står feil. Referanse til avsnitt i bruksanvisning Se: Brensel Se: Primær- og sekundærluftregulering. Se: Lukket forbrenning. Se: Primær- og sekundærluftregulering. Se: Montering Se: Brensel Se: Brensel Se: Brensel Se: Lukket forbrenning. Se: Brensel Se: Overflaten på ovnen blir grå. Dårlig oppvarmingseffekt. Lukt eller lyder fra ovnen Overoppheting. Utilstrekkelig luftstrøm. Feil brensel. Plassering av røykvenderplate. Lakken herdes. Materialavspenning. Se: Miljø og primær- og sekundærregulering. Se: Montering og rengjøring. Se: Brensel Se: Montering Se: Første gangs bruk Se: Første gangs bruk 25

Modell ILD 7-AP og ILD 8-AP

Modell ILD 7-AP og ILD 8-AP ILD 7-AP & ILD 8-AP: EN 13240 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning nr. 10052418-P00 30.10.2018 Modell ILD 7-AP og ILD 8-AP 2 INNHOLD Side Takk for tilliten.. 4 Teknisk datablad..... 4 Før montering..... 4 Emballasje......

Detaljer

Modell ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP

Modell ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP: EN 13240 NS 3058 Bruksanvisning nr. 10052419-P00 30.10.2018 Modell ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP INNHOLD Side Takk for tilliten.. 3 Teknisk datablad..... 3 Før montering.....

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

ILD 9, ILD 10 og ILD 11: DS/EN NS 3058/3059

ILD 9, ILD 10 og ILD 11: DS/EN NS 3058/3059 ILD 9, ILD 10 og ILD 11: DS/EN 13240 NS 3058/3059 Bruksanvisning versjon nr. 14-1 NO 09.11.17 Modell ILD 9, ILD 10 og ILD 11 1 INNHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje...

Detaljer

Modell ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP

Modell ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP: EN 13240 NS 3058 Bruksanvisning nr. 10052419-P00 19.12.2018 Modell ILD 9-AP, ILD 10-AP og ILD 11-AP INNHOLD Side Takk for tilliten.. 3 Teknisk datablad..... 3 Før montering.....

Detaljer

Opus Ignis. Brukerhåndbok EN 13240 NS 3058. Opus Ignis.indd 1 02.07.13 12.03

Opus Ignis. Brukerhåndbok EN 13240 NS 3058. Opus Ignis.indd 1 02.07.13 12.03 EN 13240 NS 3058 Brukerhåndbok Opus.indd 1 02.07.13 12.03 Innhold 1. Gratulerer med ny ovn... 3 1.1 Første gangs bruk... 3 1.2 Påfylling... 3 2. Vedlikehold... 3 3. Montering... 3 4. Data... 5 5. Tilbehør...

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Stefany Svezia, Norvegia

Stefany Svezia, Norvegia Stefany Svezia, Norvegia Vedovn etter DIN 18 891 Sintef godkjenning nr 043-172 Installasjons- og brukerveiledning ver. N-1.0 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA.

Detaljer

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1 Rosa-Rosetta Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH Sintef godkjenning nr 045-159 Brukerveiledning ver. N-1.1 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 790K www.contura.eu 50 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C790K-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

5 enkle trinn - sånn tenner du opp

5 enkle trinn - sånn tenner du opp www.exodraft.no 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Den enkle løsningen mot dårlig skorsteinstrekk Ved å installere en exodraft-røyksuger skapes optimal trekk i skorsteinen uansett vær, samt også: Bedre

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 590T www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C590T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning Bravo Bruks- og monteringsveiledning 10.2004 Indholdsfortegnelse Norsk Bruks- og monteringsveiledning Plassering av løse deler...5 Installasjonsveiledning...6 Fyringsveiledning...7 Generelt om fyring...8

Detaljer

Morsø 2040 N/EN. Monterings- og bruksanvisning. Monterings- och bruksanvisning

Morsø 2040 N/EN. Monterings- og bruksanvisning. Monterings- och bruksanvisning Morsø 2040 N/EN NO SV Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com INNHOLD INNEHÅLL NO 1.0

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Gratulerer med din nye Scan peisovn

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Gratulerer med din nye Scan peisovn MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Scan DSA 3-2 Scan DSA 3-5 Innhold Produktet Produktregistreringsnummer Installasjon Installasjon Befaring Tekniske mål og data Montering Innmurning Montering av tilluftsventil

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Feiing og boligtilsyn

Feiing og boligtilsyn Feiing og boligtilsyn 1 Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov, men minimum hvert fjerde år. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i30 www.contura.eu 42 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci30-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL

MONTERINGSANVISNING BOSTON BÆRBAR KULEGRILL MONTERINSANVISNIN BOSTON BÆRBAR KULERILL Nordic Season Products AS www.nordicseason.no DELLISTE Kontroller de vedlagte delene mot nedenforstående liste før du begynner å montere grillen. Bruk tid for å

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 655A www.contura.eu 34 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C655A-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Peisovn fyrt med

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Ovner i Lotus-Prestige serien

Monterings- og bruksanvisning. Ovner i Lotus-Prestige serien c Monterings- og bruksanvisning Ovner i Lotus-Prestige serien (Lotus Prestige, Prestige S) Versjon 2, 23/08-2014 Innledning Tillykke med din nye Lotus vedovn Vi håper og tror at den vil gi deg mange varme

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

MILJØRIKTIGE OVNER DANSK DESIGN 2018 / VARDE NICE

MILJØRIKTIGE OVNER DANSK DESIGN 2018 / VARDE NICE MILJØRIKTIGE OVNER DANSK DESIGN 2018 / 2019 VARDE NICE www.vardeovne.no warm moments of quality VARDE ALS Ovnene fra VARDE har en stilsikker, skandinavisk design og er skapt ut fra en ambisjon om å forene

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i5an C i51a C i51t C i51s www.contura.eu 58 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci51-CPR-150821-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

pipe og ildsted i ett

pipe og ildsted i ett pipe og ildsted i ett KINGFIRE KINGFIRE KINGFIRE Bo naturlig spar varme og energi En kald vinterdag går mot slutten. Dagen var hektisk og full av arbeid. Det eneste du ønsker deg, er å hente deg inn og

Detaljer

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. kleberstein Med omtanke for miljøet Fyring med ved er en alternativ energiform da brenning av tre er en CO 2 -nøytral prosess. Et WIKING brennkammer er

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Monterings- og bruksveiledning Ovner i Lotus Maestro-serien. Versjon 2, 23/08-2014

Monterings- og bruksveiledning Ovner i Lotus Maestro-serien. Versjon 2, 23/08-2014 Monterings- og bruksveiledning Ovner i Lotus Maestro-serien Versjon 2, 23/08-2014 Innledning Gratulerer med din nye Lotus varmeovn Vi håper og tror at den vil gi deg mange varme stunder, men før du virkelig

Detaljer

Schiedel Sirius Peisovn Design og innovativ teknologi i ypperste klasse

Schiedel Sirius Peisovn Design og innovativ teknologi i ypperste klasse Schiedel Sirius Peisovn Design og innovativ teknologi i ypperste klasse 1 FUNKSJONELL DESIGN SIRIUS 1 2 SCHIEDEL KOMPLETT LEVERANSE SCHIEDEL tilbyr et unikt komplett system. En perfekt forening av peisovn

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUKSNVISNING Til lykke med din nye Scan innbygningsovn Du har valgt et produkt fra en av Europas ledende produsenter av vedovner, og vi er overbevist om at du vil få stor glede av produktet.

Detaljer

Technology for a better society

Technology for a better society Vedfyring i Bergen Bergen, 17. oktober 2012 Morten Seljeskog, Forsker SINTEF Energi AS, Morten.Seljeskog@sintef.no Technology for a better society 1 Slik sjokket vi folket! Technology for a better society

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i4 www.contura.eu 22 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci4-CPR-130619-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 9255478/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 9255478/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 1 2 3 4 9255478/1 5 7 6 10 8 9 NORSK 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ovner i Lotus 7100-serien

Monterings- og bruksanvisning Ovner i Lotus 7100-serien Monterings- og bruksanvisning Ovner i Lotus 7100-serien (Lotus 7110) Versjon 1, den 5/5-2003 Innledning Til lykke med din nye Lotus-ovn! Vi håper og tror at den vil gi deg mange varme stunder. Men før

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning Brukerveiledning Innholdsfortegnelse: 1. Før du åpner esken side 2 2. Deler som medfølger side 2 3. Tekniske spesifikasjoner side 2 4. Monteringsbeskrivelse side 3 5. Bruk av Cinderella side 4 6. Sikkerhetsfunksjoner

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Monterings- og bruksveiledning. Ovner i Lotus QM-serien. (Lotus QM1, QM2) Versjon 2, 23/08-2014

Monterings- og bruksveiledning. Ovner i Lotus QM-serien. (Lotus QM1, QM2) Versjon 2, 23/08-2014 Monterings- og bruksveiledning Ovner i Lotus QM-serien (Lotus QM1, QM2) Versjon 2, 23/08-2014 Innledning Gratulerer med din nye Lotus-ovn Vi håper og tror at den vil gi deg mange varme stunder. Men før

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

MILJØRIKTIGE OVNER DANSK DESIGN 2016 / VARDE CARDIFF

MILJØRIKTIGE OVNER DANSK DESIGN 2016 / VARDE CARDIFF MILJØRIKTIGE OVNER DANSK DESIGN 2016 / 2017 VARDE CARDIFF www.vardeovne.dk warm moments of quality VARDE SAMSØ Ovnene fra VARDE har en stilsikker, skandinavisk design og er skapt ut fra en ambisjon om

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Fyringsveiledning 10.01.2012

Fyringsveiledning 10.01.2012 10.01.2012 Fyringsveiledning Innhold 1. Å fyre riktig er viktig 3 Hva er kvalitetsved 3 Riktig lagring av ved 3 Hvordan måle fuktinnholdet i lagret ved 3 Hvilken ved skal man fyre med 3 Man skal IKKE fyre

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Fire Your Imagination

Fire Your Imagination Fire Your Imagination VEDPEISER RIVA I STUDIO RIVA I STUDIO Gi ditt hjem en designpeis som varmer Stovax er en ledende europeisk produsent av moderne vedpeiser for den kresne forbruker. Riva Studio serien

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no

Fröling Turbomat. http://www.sgp.no Fröling Turbomat SGP Varmeteknikk AS side 1/6 Sandvika 10.03.2009 Funksjonsbeskrivelse biokjel - Fröling Turbomat Vedlagt følger en funksjonsbeskrivelse av Fröling Turbomat. Kjelen er produsert i Østerrike

Detaljer

Odin. Et sammarbeid med

Odin. Et sammarbeid med Odin Et sammarbeid med Innhold Odin - konseptet Konsept Odin... 2 Odin fronter... 4 Teknisk informasjon... 10 Konsept... 12 Luftsystem... 13 Prisskjema... 14 Odin er et produkt utviklet i samarbeid mellom

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Ovnsmodell TT1,TT1Z, TT2, TT3, TT3H, TT3HS. Licens 578 011

Monterings- og bruksanvisning. Ovnsmodell TT1,TT1Z, TT2, TT3, TT3H, TT3HS. Licens 578 011 Monterings- og bruksanvisning Ovnsmodell TT1,TT1Z, TT2, TT3, TT3H, TT3HS Licens 578 011 CE godkendt efter: DS/EN13240 Godkendt efter Nordisk Miljømærkning Svanen DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm),

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører

Thermozone SF. Luftporter for vertikal montering i svingdører R Thermozone SF Elektrisk varme 6-30 kw Vannbåren varme Lengde: 2,2 meter Thermozone SF Luftporter for vertikal montering i svingdører Thermozone SF er en perfekt løsning for alle miljøer med svingdører.

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

LUKER. Gyproc Inspeksjonsluker. Komplett sortiment av stål- og gipsluker

LUKER. Gyproc Inspeksjonsluker. Komplett sortiment av stål- og gipsluker LUKER Gyproc Inspeksjonsluker Komplett sortiment av stål- og gipsluker Produktoversikt Gyproc Planex Gipsluke Easy Open Enkel åpningsmekanisme (Push-up) Integrert i vegg eller himling Sparklingsfri luke

Detaljer

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro.

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro. Installasjons- og Brukerveiledning PEISOVN EN 13240 Skilt: Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse...2 2. Generell informasjon sikkerhet...2 3. Data for å kalkulere dimensjoner på røykrør og skorstein: (se

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Scan 50-serien. Til lykke med din nye Scan vedovn

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Scan 50-serien. Til lykke med din nye Scan vedovn MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Scan 50-serien Til lykke med din nye Scan vedovn Du har valgt et produkt fra en av Europas ledende produsenter av vedovner, og vi er overbevist om at du vil få stor glede

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-118 B D C 1 E A 9220098/2 A C D 2 F E G B 3 5 6 4 8 7 9 11 10 12 2009 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en kompatibel

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C i41 www.contura.eu 114 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. Ci41-CPR-130912-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Produksjonsnummer Beregnet bruksområde Brensel Innsats fyrt med fast

Detaljer

Peisselskabet as, Henrik Ibsens gt.28, 0255 Oslo. Tlf. 22 55 63 63. www.peisselskabet.no

Peisselskabet as, Henrik Ibsens gt.28, 0255 Oslo. Tlf. 22 55 63 63. www.peisselskabet.no V. 17.03.11 INNHOLD SIDE Introduksjon og måltegninger 2 Monteringsinstruksjoner 3-4 Direkte frisklufttilførsel 5 Tilknytning til murpiper 6-8 Bruksanvisning 8-10 Årsaker til peisproblemer 10 Illustrert

Detaljer

Installasjonsanvisning

Installasjonsanvisning Installasjonsanvisning C 810 www.contura.eu 26 SERTIFIKAT YTELSESERKLÆRING Nr. C810-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Peisovn fyrt med fast biobrensel Typebetegnelse Contura 810 Produksjonsnummer Se

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Bruksveiledning I 40/ /

Bruksveiledning I 40/ / Bruksveiledning NO I 40/55 01.06.2019 / 97-9692 www.hwam.com 2 Fyringsveiledning ved Første gang du fyrer Første gang du fyrer i innsatsen skal du fyre forsiktig da alle materialene skal vennes til varmen.

Detaljer

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso AVAILABLE STANDARD MODELS

Detaljer