Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti juni 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti juni 2011"

Transkript

1 Stokke Arbeiderparti Roseposten Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti juni 2011 God Sommer S A M M E N Av innholdet denne gangen bl.a.: 1. mai-feiring i Stokke Våre listekandidater Ungdom engasjer dere! Styret i Stokke AP Bli med og påvirk politikken i Stokke Høyre en forkjemper for velferdsstaten? Nei til FRP- forslag om privatisering av Soletunet Arbeid gir velferd stor økning i antall arbeidsplasser i Stokke siste 8 år Gjør som Ole Gunnar Solskjær stem Arbeiderpartiet

2 Styremedlemmer i Stokke Arbeiderparti Verv Navn Adresse Tlf. Leder Bjørn Aamodt Skåumveien 1, 3160 Stokke Nestleder Martin Torhaug Feenveien 211, 3160 Stokke Kasserer Gunn Ljunggren Mårveien 2, 3160 Stokke Sekretær Hanne-Kirsti Wahlberg Tassebekkveien 11, 3160 Stokke Studieleder Sindre M. Vestre Storevarveien 7, 3159 Melsomvik Leder kvinnenettv. Wenche Jakobsen Rørkollgrenda, 3160 Stokke Gruppeleder Clas Hirsch Peer Gyntsvei 14, 3160 Stokke Styremedlem Frida Holm Skoglund Peer Gyntsvei 9, 3160 Stokke Styremedlem Bjørg Fevang Bogen, 3158 Andebu Varamedlemmer: Dagfinn Paulsen, Biljana Fredriksen, Arve Abrahamsen, Sidsel Kaale, Jarle Daler, Siri M. Fjærvoll Wibstad Kommunestyregruppa Nils Ingar Aabol - ordfører Clas Hirsch - gruppeleder Wenche Davidsen Jan Frigge Lindgren Torstein Luth-Hanssen Anders Sondrup Eldbjørg Norvang Veslemøy Lindgren Wenche Jakobsen Fred W. Bakke Aamelfot Utvalgsmedlemmer Formannskapet/administrasjonsutvalget: Oppvekst, omsorg, kultur: Planutvalget: Nils Ingar Aabol Clas Hirsch Wenche Davidsen Jan Frigge Lindgren - nestl. Bjørg Fevang Rosepostens redaktør: Bjørn Aamodt. Bilder: Alf Løvold og Bjørn Aamodt

3 Det er mange grunner......til at ordføreren også etter 12. september bør hete Nils Ingar Aabol R O S E P O S T E N Om snaue 4 måneder er det igjen kommunevalg. Arbeiderpartiet har hatt ordfører siden Den første perioden var det et samarbeid med Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som var grunnlaget for flertallet i kommunestyret. I den siste perioden har også Kristelig Folkeparti vært en del av flertallet. Alle partier har bidratt til at de siste 8 årene har vært framgangsrike år for Stokke kommune. For å nevne noe av det viktigste som har skjedd fra 2003 og fram til i dag: - Stokke befolkning har økt fra i 2003 til i Dette viser at folk opplever kommunen som et godt sted å bo og etablere seg. - Antall arbeidsplasser har økt med 33,6% siden 2003, fra i 2003 til i Antall barnehageplasser har økt fra 390 i 2003 til 640 i Antall omsorgsboliger har økt fra 18 til 40 - Antall tilrettelagte botilbud for psykisk utviklingshemmede/andre med særskilt behov for tilrettelagt bolig har økt fra 40 til 63 - Trafikksikkerheten er økt betraktelig med flere kilometer nye gang- og sykkelstier - Historiens beste Norgesmesterskap er gjennomført. Her spilte vår ordfører en betydelig rolle - Ordførerens kamp for fortsatt stasjon i Stokke ser så langt ut til å være vellykket. - Flere aktuelle aktører har sagt at de støtter at det skal være stasjon i Stokke også i framtida - Og ikke minst: Økonomien ser nå ut til å være under kontroll. Gode resultater særlig de to siste årene er et resultat av bevisst politikk. Her skal de ansatte i kommunen ha en stor takk for den jobben de har gjort for å gjøre dette mulig. Men vi er ikke fornøyd. Vi vil mer. Skoleutbygginger i Arnadal og ikke minst Stokke ungdomsskole er store prosjekter vi ønsker å gjennomføre i tida som kommer. Nils Ingar er en utmerket representant for kommunen i ulike offentlige sammenhenger, ber AP om din støtte ved kommunevalget 12. september, slik at han kan fortsette arbeidet for Stokke kommune og for alle oss som bor her. Bjørn Sverre Aamodt Leder i Stokke AP

4 Arbeiderpartiet vil ha ny ungdomsskole Som det framgår av innlegget til lederen i Stokke AP, Bjørn Sverre Aamodt (s. 3), mener Stokke AP at vi har fått til mye i de 8 årene vi har hatt ordførervervet. Selv om mye er oppnådd, er det likevel mange oppgaver som ikke er løst. Den største utfordringen Kommunen står overfor, er etter Arbeiderpartiets mening behovet for en helt ny Stokke ungdomsskole og en ny barneskole i Arnadal. Det er også nødvendig med en omfattende rehabilitering av Vear skole. I årene som kommer, vil bygging av flere sykehjemsplasser og bemannende omsorgsboliger bli et hovedsatsingsområde. Vi må bedre aktivitetstilbudet til funksjonshemmede, til mennesker med psykiske lidelser og til eldre. Den enorme dugnadsinnsatsen som utføres i frivillige lag og foreninger, gjør Stokke til et bedre sted å bo. Arbeiderpartiet mener derfor at støtten til lag og foreninger bør få et betydelig løft. Valg av trase for ny dobbeltsporet jernbane vil bety enormt mye for utviklingen av Stokke sentrum. Stokke Arbeiderparti vil ta i bruk alle demokratiske virkemidler for å beholde Stokke stasjon. En flytting av terminalen ved Sandefjord Lufthavn til østsiden og bygging av en integrert jernbane- og flyplassterminal kommer til å bli svært viktig for Stokkes utvikling i årene framover. Det er arbeid og næringsliv som finansierer velferden vår. Det aller sterkeste virkemiddelet i politikken er å holde folk i arbeid. Da får vi skatteinntekter og holder trygdeutgiftene nede. Slik får vi råd til å yte gode tjenester til skole, eldre, barnevern og kultur. Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av det gjensidige forholdet mellom å skape og dele. Skal vi ha noe å dele, må vi først skape verdiene. Derfor er et lokalt sterkt næringsliv og arbeidsplasser en av Stokke Arbeiderpartis viktigste saker. Utvikling av de store arealene Stokke kommune eier på østsiden av Torp, til framtidige næringsarealer, blir en hovedoppgave i årene framover. Arbeiderpartiets mål er at Stokkes innbyggere skal oppleve kommunen som et godt sted å bo. De kommunale tjenestene skal gi trygghet og

5 kvalitet. Vi mener det er viktig å ha fellesskapsverdiene som grunnlag for de politiske vedtak som fattes. Vi håper så mange som mulig ser at Arbeiderpartiets motto om at alle skal med, er det beste grunnlag for å skape et godt lokalsamfunn. For å få til dette trenger vi din stemme ved kommunevalget 12. september. Nils Ingar Aabol Ordfører Styret i Stokke Arbeiderparti Foran fra v.: Bjørg Fevang, Wenche Jakobsen, Gunn Ljunggren, Hanne-K. Wahlberg Bak fra venstre: Sidsel Kaale, Martin Torhaug, Bjørn Aamodt, Sindre Michael Vestre I tillegg tiltrer ordfører Nils Ingar Aabol, gruppeleder Clas Hirsch og ungdomsrepresentant Frida Skoglund styret.

6 Valgets kvaler En morgen, i bilen på vei til jobb, hørte jeg som vanlig på radioens P2. Tema i Politisk kvarter denne morgen var kommunenes sosialhjelpssatser. Programlederen gjorde et poeng av at størrelsen på sosialhjelpssatsene var de samme, uavhengig av hvilke politiske partier som satt i førersetet. Konklusjonen var at for de som er avhengig av det sosiale sikkerhetsnettet for å klare hverdagen, er det uvesentlig hvem man gir sin stemme til ved valget. Er det slik? Jeg hevder bestemt at et rød-grønt flertall ved kommunevalget er av avgjørende betydning, ikke minst for de som i en periode er avhengige av et sosialt sikkerhetsnett. Arbeiderpartiet er fortsatt en garant for at vesentlige RETTIGHETER beskyttes i motsetning, våger jeg å påstå, til hva som vil kunne bli konsekvensen av at Høyre og FrP får flertall i kommuner og fylkesting i år og om 2 år ved Stortingsvalget. En FrP politiker markerte seg nylig på TV, i beste sendetid sågar, med å problematisere norske arbeidstakeres rettigheter. Denne gangen var det Arbeidsmiljøloven som var en torn i øyet på den brave rikspolitiker. Folk må da kunne jobbe mer enn 7 ½ time pr. dag, må vite, og arbeidsgiver må da kunne kreve at arbeidstakere stiller opp og arbeider overtid langt ut over det som Arbeidsmiljøloven i dag tillater. Arbeidsmiljøloven var således umoderne og moden for revisjon. Flere kvinner i Stokke Arbeiderparti? Stokkepolitikken trenger flere kvinner. Kontakt Wenche Jakobsen, tlf eller pr. mail:

7 Selv om ropet om PRIVATISERING har stilnet noe etter Adecco-skandalen, så betyr det selvsagt ikke at troen på privatiseringens velsignelse har opphørt. Høyre og FrP (det skal de ha) avsverger seg ikke sin ideologiske ballast sånn uten videre. I motsetning til H og FrP mener vi, at det er svært uheldig å privatisere offentlige velferdsgoder. Vi tror ikke at det som ble avdekket i Adeccoskandalen kun var et arbeidsuhell (ingen Arbeidsmiljølov der i gården nei!). Vi frykter at slike ting lett skjer når privatøkonomisk utbytte er det ultimate mål. Vi er ikke imot all privatisering. Vi hilser velkommen det private initiativ som ivaretas av ideelle organisasjoner, som Kirkens nødhjelp, Røde kors, Norsk folkehjelp, og andre - basert på helt andre holdninger enn ønsket om privat økonomisk gevinst. Vi er heller ikke imot privat økonomisk gevinst i seg men vi er imot et samfunn der vesentlige velferdsgoder skal danne grunnlag for privat profitt. Nei som det ble antydet i Politisk kvarter det er slett ikke likegyldig hvem du stemmer på. Dersom du ønsker at velferdsgoder fortsatt skal være et offentlig ansvar og ikke private business, og dersom du ønsker at tilkjempede rettigheter (som reglene i Arbeidsmiljøloven) skal fortsette å gjelde, så er det viktig hvilken stemmeseddel du velger ved kommunevalget og ved Stortingsvalget om 2 år! Clas J. Hirsch Gruppeleder AP Besøk vår hjemmeside Gå inn via dna.no, søk på Vestfold fylke, deretter kommuneparti. Her skal vi forsøke å holde alle orientert om hva som skjer i Stokkepartiet og i Stokkepolitikken. Redaktør for hjemmesida er Fred Willy Bakke Aamelfot.

8 Gjør som Ole Gunnar Solskjær stem Arbeiderpartiet På Arbeiderpartiets landsmøte fremsto Ole Gunnar Solskjær som Arbeiderpartitilhenger. Egentlig ingen stor overraskelse idet politikk i likhet med fotball, i alle fall for Arbeiderpartiet, fremstår som et lagspill. Ole Gunnar Solskjær har scoret mange mål for bl.a. Manchester United. Nå scorer han for Arbeiderpartiet.

9 Barnevern i Stokke kommune R O S E P O S T E N I den senere tid har det i media vært stor fokus på de tjenestene det kommunale barnevernet utfører. Dette er også et utfordrende område for Stokke kommune. Antall meldinger til barnevernet har vokst de senere årene. Mange barn lever dessverre under forhold de ikke fortjener. Heldigvis får mange barn og foreldre som trenger støtte, god hjelp fra barneverntjenesten. Det gjelder å bry seg om barn i en vanskelig hverdag. Det er viktig at barn og unge får rett hjelp til rett tid. Men alt for ofte ser vi dessverre at negative forhold får lov til å utvikle seg i for lang tid, før hjelpeapparatet griper inn. Tidlig innsats er helt avgjørende for en positiv utvikling. Det er derfor viktig at barnehager, skoler og ikke minst mannen i gata, varsler barnevernet når de mener å oppdage barn som lider under omsorgssvikt. Forebyggende tiltak er svært viktig i en slik situasjon. Barnehager og skoler har plikt til å melde fra dersom det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Den samme moralske forpliktelse hviler på oss alle. Som følge av Regjeringens satsning på barnevern har Stokke kommune fått en ny stilling finansiert av statlige midler. I tillegg skal vi styrke barneverntjenesten med to stillinger kommunen selv finansierer. To av de nye stillingene skal ha ordinært barnevern som arbeidsoppgave, mens en stilling skal disponeres i hovedsak til forebyggende barnevernsarbeid i kommunen. Det skal bl.a. settes i gang et prosjekt der barnevern, skole og barnehage samarbeider. Når dette er på plass, håper vi enda flere barn og ungdom får den oppvekst de fortjener. Wenche Davidsen Listekandidat for Arbeiderpartiet

10 Derfor bør ungdom engasjere seg Stokke Ap s ungdomskandidater Frida Skoglund. Dide Saleh. Per Myrstad Kringen. Da jeg ble med i AUF kunne jeg veldig lite om politikk, men ettersom jeg har lært mer, har jeg skjønt hvor viktig ungdommenes engasjement er. Hadde det ikke vært for AUF, hadde jeg for eksempel ikke fått gratis skolebøker på videregående skole. I Norge har ungdom, i motsetning til mange andre land, en unik mulighet til å påvirke de som sitter med makta, og i over 100 år har norsk ungdom vært med på å forme 10 Bettina Berthelsen. landets politikk. Hadde det ikke vært slik, ville Norge, enda mer enn i dag, vært styrt av gamle mennesker som ikke bryr seg så mye om gratis skolebøker, et billig og omfattende busstilbud, ungdomsgaranti, lærlingplasser, kulturkort, kulturarrangementer, kulturtilbud, utesteder for ungdom, osv. Den politiske arenaen skal gjenspeile folket heter det, og da må også ungdom være representert hvis vi skal få igjennom saker om angår oss.

11 Derfor er det viktig at vi engasjerer oss, men da må også de som er eldre legge til rette for det. Hvis du er ung og ønsker å engasjere deg, ta gjerne kontakt med Tønsberg og omegn AUF og meld deg inn. Der treffer du andre ungdommer fra Stokke. Per Myrstad Kringen Listekandidat Stokke AP Med Arbeiderpartiet stopper toget fortsatt i Stokke De siste årene har den rød-grønne regjeringen sørget for at det endelig har blitt fart på utbyggingen av Vestfoldbanen. I 2007 åpnet stasjonen på Råstad med buss til Sandefjord lufthavn Torp. Det nye dobbeltsporet mellom Barkåker Tønsberg åpnes i november. Arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke med jernbanestasjon i fjellet i Holmestrand er i full gang. Bare dette prosjektet alene koster 5,7 milliarder kroner. Målet er at ekspresstogene allerede i 2012 skal kunne kjøre strekningen Oslo Tønsberg på litt i overkant av 1 time. Det neste store prosjektet er Eidangertunnelen mellom Larvik og Porsgrunn. Denne vil gi en dramatisk reduksjon i kjøretid mellom Vestfold og Grenland. Regjeringen har gitt tydelige signaler om byggestart i Men vi i Vestfold Arbeiderparti vil mer! Vi vil ha på plass en moderne, dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik så raskt som mulig. I arbeidet med å realisere dette er Arbeiderpartiet den beste garantisten for at det også i framtida skal være stasjon i Stokke sentrum. Arve Høiberg fylkesordførerkandidat I tillegg vil vi bygge en integrert jernbanestasjon med en fremtidig ny flyplassterminal på østsiden av rullebanen. Vestfold Arbeiderparti mener at et nytt Torp øst vil bli et viktig nasjonalt knutepunkt mellom fly og bane. I tillegg har vi her muligheten til å utvikle et regionalt næringsområde med stor betydning for både Vestfold og Telemark Stemme ved fylkestingsvalget - Stem Arbeiderpartiet Stem på Torp og Stokke som et regionalt tyngdepunkt innen samferdsel og næring! 11

12 Hvem har skapt velferdsstaten? Moderaterna klarte å vinne valget i Sverige i høst. Det gjorde de med slagordet Moderaterna: Sveriges enda arbetarparti. De prøvde å fremstå som om de var for en svensk velferdsstat og et parti for vanlige folk. Dette til tross for at arbeidsledigheten i Sverige etter 4 år med høyrestyre er blant Europas høyeste. Spesielt for unge arbeidstagere. De har svekket fagbevegelsen kraftig, og de har gjort det vanskeligere for de svakest stilte gruppene i samfunnet. I Norge er det ingen tvil om hvilket parti som fortjener betegnelsen arbeiderparti. Gjennom finanskrisa har vi Europas laveste arbeidsledighet. Ledigheten er faktisk lavere nå enn da Bondevikregjeringen styrte med støtte fra FRP. Og den gang var det oppgangstider. Høyre prøver i dag å kopiere Moderaternas suksess ved å framstå som et velferdsparti. De vil gjerne gi inntrykk av at de er for en sterk stat med gode offentlige tjenester. Men vi må ikke glemme hva Høyre har gjort. Høyre har alltid gått imot forslag som har ført velferdsstaten videre. I 2005 ville de svekke arbeidstakernes rettigheter i Arbeidsmiljøloven, slik at vi ikke skulle ha rett til overtidsbetalt før etter 13 timers arbeid. De ville gjøre det enklere med midlertidige ansettelser og åpne for mulighet til å sparke arbeidere uten særskilt grunn. Høyre var imot gratis videregående opplæring og imot gratis skolebøker. I 94 stemte de imot at all norsk ungdom skulle ha rett på videregående opplæring. Hvis vi går enda lenger tilbake har de vært imot ungdomsskole for alle, kjønnsblanda klasser og allmenn stemmerett for menn og kvinner. Ingvald Godal fra Høyre ønsker til og med at rektorer skal kunne slå norske elever hvis de ikke oppfører seg ordentlig. Nei, høyrepartiene kan aldri ta på seg æren for den norske velferdsstaten! Vårt velferdssamfunn har ikke kommet på grunn av høyresiden. Men på tross av dem. Frida Skoglund politisk nestleder AUF i Vestfold Listekandidat Stokke AP 12

13 Arbeiderpartiets 63. ordinære landsmøte Et minne for livet I begynnelsen av april var jeg delegat for Vestfold Arbeiderparti på Arbeiderpartiets 63. ordinære landsmøte. Landsmøtet i Arbeiderpartiet er utvilsomt vårt viktigste politiske verksted. Å få delta på dette og på prosessen fra forslag til et partiprogram som legger grunnlaget for vår fremtidige politikk, ga virkelig en følelse av å være med å påvirke. Raymonds tale, et høydepunkt Det var mange høydepunkt på landsmøtet. Det aller største var Raymond Johansens 45 minutter lange tale til landsmøtet. Det sier ikke lite når stortingspresident Dag Terje Andersen, betegnet den som en av de beste politiske talene han hadde hørt på mange år. Et av de mange høydepunktene i talen var da Raymond minnet oss om at vi ikke skal mer enn år tilbake i tid før vi hadde et sterkt klassedelt Oslo. Han illustrerte dette ved å bruke bestefaren sin som eksempel. Bestefaren jobbet som bud i Oslo på denne tiden. Når han leverte varer i et av de bedre strøkene i byen ble han møtt av skilt hvor bud ble bedt om å gå kjøkkenveien! Partisekretæren understreket deretter at drivkraften i kampen frem til det likestilte samfun- Nestleder i Stokke AP, Martin Torhaug, sammen med justisminister Knut Storberget net vi har i dag har vært Arbeiderpartiet, og ikke høyresiden i norsk politikk. Det må vi aldri glemme. I talen fremhevet han også hva Arbeiderpartiet har vært med på å få til i løpet av denne regjeringsperioden. Her pekte han på de nye arbeidsplassene som har blitt skapt, full barnehagedekning, pensjonsreformen som vil være med på å sikre pensjonistene i landet et godt økonomisk grunnlag i fremtiden, og ikke minst det at det har blitt mindre forskjeller mellom fattige og rike i Norge Forts. neste side 13

14 De viktigste politiske vedtakene Historisk sett har landsmøtevedtakene til Arbeiderpartiet hatt stor innvirkning på norsk politikk. Tradisjonen tro, og i kraft av å være det største regjeringspartiet i dag, ble dermed det 63. ordinære landsmøtet også fulgt med stor medieinteresse. Her følger en kort oppsummering av de mest sentrale og medieomtalte vedtakene. Økt støtte til idretten Et av de mange omtalte vedtakene var endringen av tippenøkkelen. Det innebærer at Arbeiderpartiet vil gi en større andel av Norsk Tippings overskudd til idretten. 64 prosent av overskuddet skal etter hvert overføres. Dette vil utgjøre et sted mellom 600 til 800 millioner kroner mer for idretten å rutte med. Bakgrunnen for vedtaket er å sikre bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og sikre arbeidet med å redusere frafallet innenfor idretten blant ungdom; et frafall som har vært økende den siste tiden. Det er viktig å framheve at forpliktelsene i kulturløftet skal stå ved lag, og en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen Veto mot EUs tredje postdirektiv Mange hadde ventet at deltidsproblematikken i arbeidslivet ville bli det store stridstemaet på landsmøtet. Det ble ikke slik. Isteden kom dramatikken og striden til å dreie seg om det 14 såkalte postdirektivet. Det historisk og dramatiske var at landsmøtet vedtok å benytte seg av reservasjonsretten vi har i EØS avtalen, og si nei til innføringen av direktivet. Blir det en realitet, er det første gang Norge sier nei til et direktiv pålagt oss av EU. Dramatikken og uenigheten rundt postdirektivet på landsmøtet dreide seg aldri om sak, men heller om måten å løse saken på. De politiske konsekvensene kan ingen med sikkerhet si noe om. Partiets ledelse ønsket derfor et vedtak der de kunne forhandle med EU, med strenge krav knyttet til arbeidstakeres rettigheter og posttjenestens innhold. Styrt avvikling av pelsdyroppdrett Styrt avvikling av pelsdyrnæringen var et tredje mye medieomtalt vedtak som ble gjort på landsmøtet. Bakgrunnen for vedtaket var knyttet opp mot de mange brudd på gjeldende regler i bransjen som har blittt avdekket gjentatte ganger, både gjennom media og av Mattilsynet. Det er viktig å understreke at Arbeiderpartiet gjennom vedtaket har gått inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.. Martin Torhaug Nestleder Stokke Arbeiderparti Listekandidat

15 Her er våre listekandidater til valget 12. september 2011 Nils Ingar Aabol. Wenche Davidsen. Jan Frigge Lindgren. Lene Jeanette Wardrum. Fred W. B. Aamelfot. Janne Aarstadberg. Tor Edvard Strand. Dide Saleh. Martin Torhaug. 15

16 Astrid Olsrød. Arve Abrahamsen. Sissel S. Pedersen. Einar Koren. Frida H. Skoglund. Steinar M. S. Mørken. Bjørg Fevang. Dagfinn Paulsen. Hanne Kirsti Wahlberg. Per Myrstad Kringen. 16 Gunn Ljunggren. Kjell Konglevoll.

17 Eva Gro Røsok. Sigbjørn Aamelfot. Britt Grethe Andreassen. Ahmed Saleh. Rita Gjermundrød Aske. Geir Nordskog. Bettina Berthelsen. Bjarne R. Hangård. Sidsel Kaale. Anders Sondrup. Anna Marie Mikkelsen. Sindre Michael Vestre. 17

18 Anne May Mathisen. Geir Vestskogen. Og her er lista vår: Det norske Arbeiderpartis liste i Stokke kommune ved kommunevalget 2011 Nr. Fornavn Etternavn Født Adressse Poststed 1 Nils Ingar Aabol 1947 Hvålsveien Stokke 2 Wenche Davidsen 1954 Skåumveien Stokke 3 Jan Frigge Lindgren 1953 Røsslyngveien Vear 4 Lene Jeanette Wardrum 1979 Nedre Fjellvang Melsomvik 5 Fred Willy Bakke Aamelfot 1971 Vennerødveien Stokke 6 Janne Hege Aarstadberg 1968 Gamle Kongevei Stokke 7 Tor Edvard Strand 1965 Bokelundveien Stokke 8 Dide Saleh 1991 Øvre Fjellvang Melsomvik 9 Martin Elias Torhaug 1976 Feenveien Stokke 10 Astrid Helene Olsrød 1943 Granveien Stokke 11 Arve Abrahamsen 1973 Rådyrveien Stokke 12 Sissel Snefrid Pedersen 1951 Solnesåsen Melsomvik 13 Einar Storaa Koren 1962 Vearåsen Vear 14 Frida Skoglund 1992 Peer Gyntsvei Stokke 15 Steinar Mathias Svimbil Mørken 1978 Gryteveien Stokke 16 Bjørg Fevang 1945 Andebuveien Andebu 17 Dagfinn Paulsen 1951 Strandliveien Stokke 18 Hanne-Kirsti Wahlberg 1966 Tassebekkveien Stokke 19 Per Myrstad Kringen 1990 Melsomvikveien Vear 20 Gunn Rigmor Ljunggren 1953 Mårveien Stokke Forts. neste side 18

19 21 Kjell Asbjørn Konglevoll 1942 Skogveien Stokke 22 Eva Gro Røsok 1968 Løkeveien Stokke 23 Sigbjørn Aamelfot 1976 Vennerødveien Stokke 24 Britt-Grethe Andreassen 1952 Melsomvikveien Stokke 25 Ahmed Saleh 1974 Apotekergt. 3 a 3160 Stokke 26 Rita Gjermundrød Aske 1984 Gjennestadveien Stokke 27 Geir Sigbjørn Nordskog 1965 Blåkollveien 1 b 3173 Vear 28 Bettina Berthelsen 1992 Tassebekkveien Stokke 29 Bjarne Reidar Hangård 1952 Gjennestadveien Stokke 30 Sidsel Irene Kaale 1948 Andebuveien Andebu 31 Anders Sondrup 1988 Pikåsveien Stokke 32 Anna Marie Mikkelsen 1936 Ekornveien Stokke 33 Sindre Michael Vestre 1955 Storevarveien 7 E 3159 Melsomvik 34 Anne May Mathiesen 1940 Per Gyntsvei Stokke 35 Geir Vestskogen 1954 Andebuveien Andebu Nei til privatisering av Soletunet Stokke Frp har i kommunestyret forsøkt å få gjennom et forslag som har til hensikt å privatisere Soletunet i Stokke. I kommunestyremøtet 13/ fremmet Frp følgende forslag: Kommunestyret ber Rådmannen /Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av kommunens sykehjem. Stokke Arbeiderparti vil arbeide for å forhindre dette i neste valgperiode, fordi vi mener at denne typen tjenester ikke bør styres av markedskrefter. Hva er begrunnelsen for et slikt standpunkt? Bildet er selvsagt sammensatt, men en viktig årsak har vært en tendens til en stadig mer markedsstyrt drifting av helsesektoren. I Danmark har privatiseringen kommet mye lengre på dette området. Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Aps Tore Hagebakken, var nylig på besøk i Danmark for 19

20 å lære om det danske helsevesenet. Ifølge Dagsavisen (8. mars) rapporterte Hagebakken herfra om et offentlig Danmark som i stadig større grad tenker privatisering og profitt. Han pekte også på en privat strømlinjeformet helseindustri som stadig tar en større markedsandel av pasientene. Det er også en utvikling hvor en stadig større andel av de danske arbeidstakerne kjøper seg private helseforsikringer; 36% av danske sysselsatte mot 8% i Norge. Hagebakken fryktet dermed at det blir skapt et A- og B- lag både blant pasienter og ansatte. Misforstå meg rett. Vi skal ikke utvikle allergi mot private aktører. Et samarbeid mellom det offentlige og det private er til en viss grad kanskje helt nødvendig for å imøtekomme fremtidige krav om et godt velferdstilbud. Men avsløringene rundt Adeccos virksomhet har vist at vi må ha tunga rett i munnen. Som statsminister Stoltenberg ga uttrykk for nylig, har aktører som Adecco ikke idealistiske motiver med sin virksomhet i Norge.. En av styrkene til velferdsstaten Norge har vært et likeverdig tilbud til alle. Målet må derfor være å skape en helsesektor som i størst mulig grad sikrer dette og samtidig sikrer de ansatte gode arbeidsvilkår. Sett i lys av Hagebakkens rapport fra Danmark er det grunn til å frykte en liknende utvikling i Norge hvis vi ikke står opp og forsvarer de sentrale prinsippene knyttet til velferdsstaten. Derfor er jeg glad for at jeg er medlem av et parti som vil stå opp og ta det ansvaret nå. Stokke Arbeiderparti ønsker fortsatt ordninger der alle får et godt og likeverdig tilbud for alle. Stokke Frp vil tydeligvis ikke være med på denne tankegangen. Martin Torhaug Nestleder i Stokke AP og listekandidat Besøk: - velg Vestfold, så Stokke 20

21 Høyres historieskriving R O S E P O S T E N Det er dine penger Arbeiderpartiet flotter sig med! Stem Høire, stod det på Høyres plakater på trettitallet, som svar på Aps innføring av alderstrygden. I dag vil partiet ha æren for velferdsstaten. Den liberalkonservative tankesmia Civita, under ledelse av forhenværende Høyre-statsråd Kristin Clemet, lanserte tidligere i år boka Den norske velferden, som etter sigende skulle være et oppgjør med Aps historieskriving. Civitas konklusjon er at Ap alene ikke kan ta æren for den norske velferdsstaten, noe vi heller aldri har påberopt oss, og at Høyre var en vel så viktig drivkraft i forhold til velferdsstatens ekspansjon som arbeiderbevegelsen noe som er så øredøvende galt at en løgndetektor ville fått fullt utslag på alle parametere. Innenfor velferdsstatsforskningen skiller man mellom tre former for velferdsstat: Den liberale, den korporative og den sosialdemokratiske. Den korporative og liberale modellen er yrkes- eller forsikringsbasert og differensiert, og betegner modellene i henholdsvis kontinental- Europa og USA. Den sosialdemokratiske velferdsstaten samsvarer med det man ofte omtaler som den nordiske modellen, med universelle rettigheter til velferdsgoder - folk har rettigheter fordi de er borgere av en nasjon, ikke fordi de tilhører en bestemt gruppe. Det var denne velferdsstaten arbeiderbevegelsen ønsket seg og kjempet fram. Det samfunnet som hadde blitt bygget hvis Høyres programmer hadde vært retningsgivende, ville vært vesentlig forskjellig fra det vi har i dag. Høyresidas forsøk på en revidering av historien er patetisk og beviselig uetterrettelig. En av Norges fremste eksperter på området, professor Finn Olstad ved UiO, skriver at prosjektet rett og slett ikke kan tas alvorlig (Aftenposten ). Han omtaler blant annet framstillingen av Nygaardsvold-regjeringens reformer på trettitallet, som etter Civita ekstreme makeover kun var en utvidelse av eksisterende eller praktiserte ordninger. Man kan jo spørre seg om hvorfor Høyre, når de var så rørende enige med arbeiderbevegelsen, ikke bare la seg selv ned. Svaret er selvfølgelig at forskjellene mellom Høyre og Ap alltid har vært svært store. Høyresida har en egeninteresse i å framstille samfunnet i et harmoniperspektiv de som har mest, vil alltid late som at alle er fornøyde. Et godt eksempel på dette er Høyre-politikeren Francis Sejersted som i sin bok Sosialdemokratiets tidsalder undervurderer de politiske 21

22 forskjellene kraftig, og anser Ap som nærmest irrelevant i forhold til utbyggingen av velferdsstaten. Man kan selvfølgelig hevde at det i dag er av liten betydning hvem som har æren for velferdsstaten, eller at dagens Høyre ikke er like håpløst reaksjonære som de en gang var. Det kan hende. Poenget er likevel at et parti som alltid har tatt rikfolket og makta sin side aldri har vært, og aldri vil bli, noen garantist for en universell velferdsstat, som gjør Norge til et samfunn med høy grad av sosial mobilitet og trygghet. Anders Sondrup Listekandidat Stokke Arbeiderparti Stortingspresidenten på besøk på Stokke ungdomsskole Sammen med ordfører Nils Ingar Aabol og fylkessekretær Tor Erik Nyberg besøkte stortingspresident Dag Terje Andersen Stokke Ungdomsskole i slutten av mars. Ordfører Nils Ingar Aabol ville vise presidenten noen av de Sammen med ordfører Nils Ingar Aabol og fylkessekretær Tor Erik Nyberg besøkte stortingspresident Dag Terje Andersen Stokke Ungdomsskole i slutten av mars Rådgiver Inger Abrahamsen holder tommelen opp for snarlig oppgradering av ungdomsskolen. Kanskje en sjarmoffensiv overfor stortingspresidenten gjør underverket? 22 største utfordringene Stokke kommune står overfor, nemlig behovet for en ny ungdomsskole. Stokke Arbeiderparti vil gjøre det de kan for å få en ungdomsskole som våre ungdommer og ansatte fortjener så snart som mulig.

23 Hvor stopper toget i framtida? - I alle fall på Stokke Et meget godt besøkt møte i regi av Stokke Arbeiderparti om jernbanens framtid gjennom Stokke ble avholdt på rådhuset i april. Prosjektleder fra jernbaneverket, Terje Grennes holdt et utmerket foredrag, og ordfører Nils Ingar Aabol fulgte opp med å snakke om jernbanens betydning for utviklingen av Stokke. Jernbaneverket berømmet Stokke for god planlegging og en utvikling av sentrum som gjør at forholdene ligger meget godt til rette for fortsatt stasjon i bygda. Dette betyr at ordførerens utrettelige arbeid for utviklingen av Stokke sentrum og fortsatt stasjon i Stokke har gitt resultater. Prosjektleder Terje Grennes holdt et meget godt foredrag over temaet Framtidig linjetraseer og stasjoner på Vestfoldbanen. Han berømmet Nils Ingar for sitt store engasjement for å få jernbanen gjennom Stokke og fortsatt stasjon i bygda. Deltagerne har stor tro på fortsatt stasjon i Stokke. 23

24 1. mai i Stokke Leder i Stokke Arbeiderparti, Bjørn Aamodt, kunne ønske arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og en fullsatt sal velkommen til 1. mai markeringen. Statsråd Hanne Bjurstrøm og AUF er Bettina Berthelsen sammen med ordfører Nils Ingar Aabol og leder i Stokke AP, Bjørn Aamodt 24

25 Sam vanlig på 1. mai full kafeteria i idrettshallen. Sangvirkelaget en flott tradisjon Som vanlig underholdt Sangvirkelaget under ledelse av Kyrre Eilertsen på 1. Mai-arrangement. Denne gnag hadde de laget et flott program med viser av Erik Bye. I tillegg sørget de selvsagt for å akkompagnere viser fra arbeiderbevegelsen. Å ta vare på de gamle kulturskatter som sangene er, har også blitt en god tradisjon på Arbeiderpartiets møter. Sangvirkelaget i aksjon. 25

26 Martin Torhaug hedret de falne Tradisjonen tro startet Stokke Arbeiderpartis 1. mai-feiring ved monumentet reist over de fra Stokke som gav sitt liv under andre verdenskrig. I år var det Martin Torhaug, nestleder i Stokke Arbeiderparti, som hodt minnetalen og la ned krans. Vi bringer talen i sin helhet. Kjære fremmøtte, partifeller og andre! 1. mai er en viktig tradisjon og merkedag. Ikke bare fordi vi i norsk arbeiderbevegelse har feiret denne dagen siden 1890, men fordi den fremhever viktighetene av at også jeg, min generasjon og kommende generasjoner må engasjere oss for å bevare de mange gode resultatene arbeiderbevegelsen har oppnådd. Vi må stille oss på skuldrene av dem som har kjempet denne kampen og forsette å kjempe for å bevare et samfunn bygget på nasjonal og internasjonal solidaritet, fred, likestilling og likeverd. Og vi må fortsette å ta kampen for et samfunn der det er arbeid til alle. Det er det den norske arbeiderbevegelsen har kjempet frem. Markeringen av 1. mai skal også tydeliggjøre at vi fortsatt er en kraftfull bevegelse, at vi kan stå sammen: Fagbevegelsen, partiet, kvinnebevegelsen og ungdomsbevegelsen. Det er nettopp gjennom å stå sammen at 26 Martin Torhaug la ned krans. vi har kunnet påvirke samfunnsutviklingen med våre ideer. Når våre meningsmotstandere på høyresiden forsøker å nedtone betydningen av dagen må det sees på som et angrep på våre ideer. Et angrep på solidaritet, likestilling, likeverd og arbeid til alle. Da er det ekstra viktig at vi forsetter å feire 1. mai. Det er en fin, men også viktig tradisjon at det er en markering her ved monumentet i Stokke hver 1. mai for å minnes de falne fra 2. verdenskrig. Det kan trekkes en parallell mellom arbeiderbevegelsens kamp for et bedre samfunn for alle, og til kampen for fred og frihet i årene De offer som ble gjort for fred og frihet disse årene, er det viktig at

27 jeg og mine jevnaldrende blir minnet om og ikke tar for gitt. Løfter vi blikket utover Norges grenser i dag vet vi at det mange steder i verden nettopp foregår krig og konflikt. I land som, Tunisia, Egypt og Libya har vi i vinter og vår vært vitne til at befolkningen har kjempet og kjemper for frihet og fred. Det er grunnleggende elementer som vi altså tar for gitt her i Norge. Vi skal derfor være ydmyke og verne om denne friheten og freden som våre sambygdinger ga oss i og knytte de til de verdier vi feirer 1. mai: solidaritet, likestilling og likeverd. Vi takker derfor de 48 menn som gjorde det aller største offer, gav sine liv for at vi kan leve i frihet og fred. Heder for lang og tro tjeneste Gullmerket for 40 års medlemskap ble tildelt Kåre Lerbo og Nils Jan Johansen. Her sammen med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og nestleder i Stokke AP, Martin Torhaug. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm holdt hovedtalen 27

28 Ungdomsappellen var ved Bettina Berthelsen Kjære partivenner, gratulerer så mye med dagen! (Bettinas tale 1. mai). Jeg er veldig stolt av å kunne stå her på en dag som denne, å snakke til en så fantastisk gjeng som dere! For 2 år siden sto jeg her og snakket om gratis skolebøker til videregående opplæring, forskjellene mellom fattig og rik og den norske velferdsmodellen. I dag skal jeg også nevne noen av disse emnene, men jeg skal legge hovedfokuset mitt på kollektivtrafikk, miljøvern, sykehjemsdekning, barnehagedekning og hvorfor velger unge mennesker å stemme på Arbeiderpartiet. Jeg vil begynne med å si at jeg 28 ser på alle politikerne her i landet som en stor familie. Vi krangler og skriker til hverandre, men når vi endelig kommer til enighet og får til ting sammen, er det ingen som er så stolt over den jobben som er gjort som oss! Jeg trur vi må lære oss å samarbeide og forstå hverandre på en helt annen måte for å komme oss til topp i den politikken vi ønsker å drive landet vårt under. Som AUF er er det noen saker som jeg særlig brenner for. Frihet for alle mennesker, rettferdighet i et samfunn der alle har like muligheter, solidaritet i et samfunn der mennesker tar ansvar for hverandre, deltakelse i et samfunn der alle er med på å skape en fremtid og respekt for

29 naturen og en samfunnsutvikling i pakt med naturens tåleevne. Derfor er jeg veldig fornøyd med regjeringens vedtak om og ikke bore etter olje og gass i Lofoten og Vesterålen. Oljen i havområdene våre vil ikke forsvinne, og før vi har funnet en hundreprosent trygg måte å pumpe oljen opp på, burde den ligge der den er. Så over til kommunale saker! Jeg er veldig stolt over at vi har klart å få full barnehagedekning i kommunen vår! Det er et viktig ledd i den velferdsstaten vi allerede har skaffet oss. Barnehageplasser til alle gjør at likestillingen mellom menn og kvinner vedlikeholdes, og det gir alle muligheter til å lykkes på arbeidsfronten. Vi har også satt inn mange midler når det gjelder eldreomsorgen i Stokke. Alle fortjener en verdig alderdom, og selv om vi har et greit system, kan det bli bedre. Vi må bevilge mer penger slik at kommunen vår kan skaffe seg flere ansatte. Dette vil gi hver enkelt person mer pleie, hjelp og oppfølging. Det er også en ide å bruke penger på å sysselsette de eldre. De har mange gode kvaliteter som kan komme samfunnet til gode, samtidig som dette gir disse menneskene en mer verdig alderdom. Et annet relevant tema i disse dager er kollektivtrafikken. Bensinprisene stiger stadig, og folk har mer og mer behov for å bruke kollektivtrafikken som transportmiddel. Vi er nødt til å fortsette å satse på dette ved å skaffe flere avganger, billigere billetter og bedre opplæring til sjåførene. Om vi kan få et kollektivsystem som er billig og effektivt vil flere folk benytte seg av disse tilbudene, det blir mindre bilbruk som resulterer i mindre trafikkulykker og mindre utslipp. Dette er virkelig noe alle tjener på! Helt til slutt skal jeg snakke om et veldig viktig tema! Hvorfor velger unge mennesker å stemme på Arbeiderpartiet? Jeg trur hovedgrunnen til dette er fordi vi satser veldig mye på saker som kommer ungdommen til gode som bedre kollektivtrafikk, gode offentlige skoler og en høy satsing på miljøvern. Vi har også et veldig bra ungdomsparti som virkelig tar tak i nye talenter, følger de opp og hjelper dem til å bli egenrådige ungdomspolitikere som gir alt for det de trur på! Jeg er hvertfall veldig stolt av å være ungdomspolitiker fra AUF, og jeg kommer til å fortsette å jobbe for det jeg trur på! Tusen takk for meg, og igjen; Gratulerer så mye med dagen! Bettina Berthelsen AUF 29

30 Arbeid gir velferd Årets motto for 1. markeringenvar Arbeid gir velferd. I løpet av den tida den rød/grønne regjerninga har styrt Norge, har antall arbeidsplasser økt med I den perioden Bondevik II styrte, ble det skapt arbeidsplasser, altså en tidobling med den rød/grønne regjerninga. Og vi skal også merke oss at Bondevik II med Høyre i regjering, ikke hadde noen finanskrise å takle. Det er derfor ingen tvil om hvilke politisk retning som gir den beste næringspolitikken i dette landet. Interessant er også utviklingen i Stokke. Da Nils Ingar overtok som ordfører i 2003, hadde Stokke arbeidsplasser og en egendekning på 78%. I året han ble gjenvalgt som ordfører med overveldende margin i 2007, var antall arbeidsplasser i kommunen steget til og ved siste telling (2009), er antallet og en egendekning på hele 93%. 30

31 Bli medlem Vil du være med å påvirke framtida for Stokke kommune? Vi ønsker deg velkommen som medlem. Medlemskapet koster kr. 250,- per år. Skoleelever/studenter og pensjonister betaler halv pris. Du kan ringe en av oss i styret (se side 2 i Roseposten), eller du kan fylle ut nedenstående slipp og legge i postkassa. Du kan også registrere deg som medlem på dna.no. Finn innmeldingsskjema eller send en mail til Bjørn Aamodt - adresse: Vi ordner medlemskap for deg. Sett kryss Ja, jeg vil melde meg inn i Stokke Arbeiderparti Navn: Adresse: Postnr./Poststed: Tlf.: 31

32 Velkommen til vår sommeravslutning med grilling, kultur og politiske innslag hos Fred Willy og Sigbjørn på Skåum torsdag 9. juni kl Vi starter med guidet tur Sti for øye kl Frammøte på Fossnes Senter Stokke Arbeiderparti ønsker alle lesere av Roseposten en riktig god sommer! Til Stokke AP, v/ Bjørn Aamodt, Skåumveien 1, 3160 Stokke Porto betales av mottaker Arbeiderpartiet 32

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Trigget av mannsdominans

Trigget av mannsdominans Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 2 juni 2006 Trigget av mannsdominans s. 8 9 En politikk for mindre kriminalitet s. 4-5 Partirådslag om stat og kirke s. 6 Kvinne-

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 1. feb. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Per Magnus Karstensen 2229 Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 46): 1. Interpellasjon

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Alle skal med LEDER Alle skal med. Det er budskapet vårt i den kommende valgkampen. Vårt mål er at Norge skal

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Det aller meste er politikk Hvilket parti ville du stemme på hvis det var valg i dag? Hva synes du er bra med det norske samfunnet? Hva vil du forandre i det norske samfunnet? Lederen i ungdomsorganisasjonen

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr. 21):

Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr. 21): 5. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Mona Røkke 581 Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Innstilling fra

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

et magasin fra Pensjonist Par tiet

et magasin fra Pensjonist Par tiet Vindusposten et magasin fra Pensjonist Par tiet Helse, velferd, omsorg og verdighet Nr. 1/2015 - årgang 10 Hvor går Norge? Et hån mot pensjonistene Narrespill om folketrygdens finansiering Blind markedsideologi

Detaljer

Europeisk arbeidsliv i krise!

Europeisk arbeidsliv i krise! Nr. 1 2013 Årgang 19 Europeisk arbeidsliv i krise! Norge neste? VALG 2013 Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK Innhold 01 Redaktørens Lille Hjørne 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder

Detaljer