Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti juni 2011"

Transkript

1 Stokke Arbeiderparti Roseposten Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti juni 2011 God Sommer S A M M E N Av innholdet denne gangen bl.a.: 1. mai-feiring i Stokke Våre listekandidater Ungdom engasjer dere! Styret i Stokke AP Bli med og påvirk politikken i Stokke Høyre en forkjemper for velferdsstaten? Nei til FRP- forslag om privatisering av Soletunet Arbeid gir velferd stor økning i antall arbeidsplasser i Stokke siste 8 år Gjør som Ole Gunnar Solskjær stem Arbeiderpartiet

2 Styremedlemmer i Stokke Arbeiderparti Verv Navn Adresse Tlf. Leder Bjørn Aamodt Skåumveien 1, 3160 Stokke Nestleder Martin Torhaug Feenveien 211, 3160 Stokke Kasserer Gunn Ljunggren Mårveien 2, 3160 Stokke Sekretær Hanne-Kirsti Wahlberg Tassebekkveien 11, 3160 Stokke Studieleder Sindre M. Vestre Storevarveien 7, 3159 Melsomvik Leder kvinnenettv. Wenche Jakobsen Rørkollgrenda, 3160 Stokke Gruppeleder Clas Hirsch Peer Gyntsvei 14, 3160 Stokke Styremedlem Frida Holm Skoglund Peer Gyntsvei 9, 3160 Stokke Styremedlem Bjørg Fevang Bogen, 3158 Andebu Varamedlemmer: Dagfinn Paulsen, Biljana Fredriksen, Arve Abrahamsen, Sidsel Kaale, Jarle Daler, Siri M. Fjærvoll Wibstad Kommunestyregruppa Nils Ingar Aabol - ordfører Clas Hirsch - gruppeleder Wenche Davidsen Jan Frigge Lindgren Torstein Luth-Hanssen Anders Sondrup Eldbjørg Norvang Veslemøy Lindgren Wenche Jakobsen Fred W. Bakke Aamelfot Utvalgsmedlemmer Formannskapet/administrasjonsutvalget: Oppvekst, omsorg, kultur: Planutvalget: Nils Ingar Aabol Clas Hirsch Wenche Davidsen Jan Frigge Lindgren - nestl. Bjørg Fevang Rosepostens redaktør: Bjørn Aamodt. Bilder: Alf Løvold og Bjørn Aamodt

3 Det er mange grunner......til at ordføreren også etter 12. september bør hete Nils Ingar Aabol R O S E P O S T E N Om snaue 4 måneder er det igjen kommunevalg. Arbeiderpartiet har hatt ordfører siden Den første perioden var det et samarbeid med Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som var grunnlaget for flertallet i kommunestyret. I den siste perioden har også Kristelig Folkeparti vært en del av flertallet. Alle partier har bidratt til at de siste 8 årene har vært framgangsrike år for Stokke kommune. For å nevne noe av det viktigste som har skjedd fra 2003 og fram til i dag: - Stokke befolkning har økt fra i 2003 til i Dette viser at folk opplever kommunen som et godt sted å bo og etablere seg. - Antall arbeidsplasser har økt med 33,6% siden 2003, fra i 2003 til i Antall barnehageplasser har økt fra 390 i 2003 til 640 i Antall omsorgsboliger har økt fra 18 til 40 - Antall tilrettelagte botilbud for psykisk utviklingshemmede/andre med særskilt behov for tilrettelagt bolig har økt fra 40 til 63 - Trafikksikkerheten er økt betraktelig med flere kilometer nye gang- og sykkelstier - Historiens beste Norgesmesterskap er gjennomført. Her spilte vår ordfører en betydelig rolle - Ordførerens kamp for fortsatt stasjon i Stokke ser så langt ut til å være vellykket. - Flere aktuelle aktører har sagt at de støtter at det skal være stasjon i Stokke også i framtida - Og ikke minst: Økonomien ser nå ut til å være under kontroll. Gode resultater særlig de to siste årene er et resultat av bevisst politikk. Her skal de ansatte i kommunen ha en stor takk for den jobben de har gjort for å gjøre dette mulig. Men vi er ikke fornøyd. Vi vil mer. Skoleutbygginger i Arnadal og ikke minst Stokke ungdomsskole er store prosjekter vi ønsker å gjennomføre i tida som kommer. Nils Ingar er en utmerket representant for kommunen i ulike offentlige sammenhenger, ber AP om din støtte ved kommunevalget 12. september, slik at han kan fortsette arbeidet for Stokke kommune og for alle oss som bor her. Bjørn Sverre Aamodt Leder i Stokke AP

4 Arbeiderpartiet vil ha ny ungdomsskole Som det framgår av innlegget til lederen i Stokke AP, Bjørn Sverre Aamodt (s. 3), mener Stokke AP at vi har fått til mye i de 8 årene vi har hatt ordførervervet. Selv om mye er oppnådd, er det likevel mange oppgaver som ikke er løst. Den største utfordringen Kommunen står overfor, er etter Arbeiderpartiets mening behovet for en helt ny Stokke ungdomsskole og en ny barneskole i Arnadal. Det er også nødvendig med en omfattende rehabilitering av Vear skole. I årene som kommer, vil bygging av flere sykehjemsplasser og bemannende omsorgsboliger bli et hovedsatsingsområde. Vi må bedre aktivitetstilbudet til funksjonshemmede, til mennesker med psykiske lidelser og til eldre. Den enorme dugnadsinnsatsen som utføres i frivillige lag og foreninger, gjør Stokke til et bedre sted å bo. Arbeiderpartiet mener derfor at støtten til lag og foreninger bør få et betydelig løft. Valg av trase for ny dobbeltsporet jernbane vil bety enormt mye for utviklingen av Stokke sentrum. Stokke Arbeiderparti vil ta i bruk alle demokratiske virkemidler for å beholde Stokke stasjon. En flytting av terminalen ved Sandefjord Lufthavn til østsiden og bygging av en integrert jernbane- og flyplassterminal kommer til å bli svært viktig for Stokkes utvikling i årene framover. Det er arbeid og næringsliv som finansierer velferden vår. Det aller sterkeste virkemiddelet i politikken er å holde folk i arbeid. Da får vi skatteinntekter og holder trygdeutgiftene nede. Slik får vi råd til å yte gode tjenester til skole, eldre, barnevern og kultur. Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av det gjensidige forholdet mellom å skape og dele. Skal vi ha noe å dele, må vi først skape verdiene. Derfor er et lokalt sterkt næringsliv og arbeidsplasser en av Stokke Arbeiderpartis viktigste saker. Utvikling av de store arealene Stokke kommune eier på østsiden av Torp, til framtidige næringsarealer, blir en hovedoppgave i årene framover. Arbeiderpartiets mål er at Stokkes innbyggere skal oppleve kommunen som et godt sted å bo. De kommunale tjenestene skal gi trygghet og

5 kvalitet. Vi mener det er viktig å ha fellesskapsverdiene som grunnlag for de politiske vedtak som fattes. Vi håper så mange som mulig ser at Arbeiderpartiets motto om at alle skal med, er det beste grunnlag for å skape et godt lokalsamfunn. For å få til dette trenger vi din stemme ved kommunevalget 12. september. Nils Ingar Aabol Ordfører Styret i Stokke Arbeiderparti Foran fra v.: Bjørg Fevang, Wenche Jakobsen, Gunn Ljunggren, Hanne-K. Wahlberg Bak fra venstre: Sidsel Kaale, Martin Torhaug, Bjørn Aamodt, Sindre Michael Vestre I tillegg tiltrer ordfører Nils Ingar Aabol, gruppeleder Clas Hirsch og ungdomsrepresentant Frida Skoglund styret.

6 Valgets kvaler En morgen, i bilen på vei til jobb, hørte jeg som vanlig på radioens P2. Tema i Politisk kvarter denne morgen var kommunenes sosialhjelpssatser. Programlederen gjorde et poeng av at størrelsen på sosialhjelpssatsene var de samme, uavhengig av hvilke politiske partier som satt i førersetet. Konklusjonen var at for de som er avhengig av det sosiale sikkerhetsnettet for å klare hverdagen, er det uvesentlig hvem man gir sin stemme til ved valget. Er det slik? Jeg hevder bestemt at et rød-grønt flertall ved kommunevalget er av avgjørende betydning, ikke minst for de som i en periode er avhengige av et sosialt sikkerhetsnett. Arbeiderpartiet er fortsatt en garant for at vesentlige RETTIGHETER beskyttes i motsetning, våger jeg å påstå, til hva som vil kunne bli konsekvensen av at Høyre og FrP får flertall i kommuner og fylkesting i år og om 2 år ved Stortingsvalget. En FrP politiker markerte seg nylig på TV, i beste sendetid sågar, med å problematisere norske arbeidstakeres rettigheter. Denne gangen var det Arbeidsmiljøloven som var en torn i øyet på den brave rikspolitiker. Folk må da kunne jobbe mer enn 7 ½ time pr. dag, må vite, og arbeidsgiver må da kunne kreve at arbeidstakere stiller opp og arbeider overtid langt ut over det som Arbeidsmiljøloven i dag tillater. Arbeidsmiljøloven var således umoderne og moden for revisjon. Flere kvinner i Stokke Arbeiderparti? Stokkepolitikken trenger flere kvinner. Kontakt Wenche Jakobsen, tlf eller pr. mail:

7 Selv om ropet om PRIVATISERING har stilnet noe etter Adecco-skandalen, så betyr det selvsagt ikke at troen på privatiseringens velsignelse har opphørt. Høyre og FrP (det skal de ha) avsverger seg ikke sin ideologiske ballast sånn uten videre. I motsetning til H og FrP mener vi, at det er svært uheldig å privatisere offentlige velferdsgoder. Vi tror ikke at det som ble avdekket i Adeccoskandalen kun var et arbeidsuhell (ingen Arbeidsmiljølov der i gården nei!). Vi frykter at slike ting lett skjer når privatøkonomisk utbytte er det ultimate mål. Vi er ikke imot all privatisering. Vi hilser velkommen det private initiativ som ivaretas av ideelle organisasjoner, som Kirkens nødhjelp, Røde kors, Norsk folkehjelp, og andre - basert på helt andre holdninger enn ønsket om privat økonomisk gevinst. Vi er heller ikke imot privat økonomisk gevinst i seg men vi er imot et samfunn der vesentlige velferdsgoder skal danne grunnlag for privat profitt. Nei som det ble antydet i Politisk kvarter det er slett ikke likegyldig hvem du stemmer på. Dersom du ønsker at velferdsgoder fortsatt skal være et offentlig ansvar og ikke private business, og dersom du ønsker at tilkjempede rettigheter (som reglene i Arbeidsmiljøloven) skal fortsette å gjelde, så er det viktig hvilken stemmeseddel du velger ved kommunevalget og ved Stortingsvalget om 2 år! Clas J. Hirsch Gruppeleder AP Besøk vår hjemmeside Gå inn via dna.no, søk på Vestfold fylke, deretter kommuneparti. Her skal vi forsøke å holde alle orientert om hva som skjer i Stokkepartiet og i Stokkepolitikken. Redaktør for hjemmesida er Fred Willy Bakke Aamelfot.

8 Gjør som Ole Gunnar Solskjær stem Arbeiderpartiet På Arbeiderpartiets landsmøte fremsto Ole Gunnar Solskjær som Arbeiderpartitilhenger. Egentlig ingen stor overraskelse idet politikk i likhet med fotball, i alle fall for Arbeiderpartiet, fremstår som et lagspill. Ole Gunnar Solskjær har scoret mange mål for bl.a. Manchester United. Nå scorer han for Arbeiderpartiet.

9 Barnevern i Stokke kommune R O S E P O S T E N I den senere tid har det i media vært stor fokus på de tjenestene det kommunale barnevernet utfører. Dette er også et utfordrende område for Stokke kommune. Antall meldinger til barnevernet har vokst de senere årene. Mange barn lever dessverre under forhold de ikke fortjener. Heldigvis får mange barn og foreldre som trenger støtte, god hjelp fra barneverntjenesten. Det gjelder å bry seg om barn i en vanskelig hverdag. Det er viktig at barn og unge får rett hjelp til rett tid. Men alt for ofte ser vi dessverre at negative forhold får lov til å utvikle seg i for lang tid, før hjelpeapparatet griper inn. Tidlig innsats er helt avgjørende for en positiv utvikling. Det er derfor viktig at barnehager, skoler og ikke minst mannen i gata, varsler barnevernet når de mener å oppdage barn som lider under omsorgssvikt. Forebyggende tiltak er svært viktig i en slik situasjon. Barnehager og skoler har plikt til å melde fra dersom det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Den samme moralske forpliktelse hviler på oss alle. Som følge av Regjeringens satsning på barnevern har Stokke kommune fått en ny stilling finansiert av statlige midler. I tillegg skal vi styrke barneverntjenesten med to stillinger kommunen selv finansierer. To av de nye stillingene skal ha ordinært barnevern som arbeidsoppgave, mens en stilling skal disponeres i hovedsak til forebyggende barnevernsarbeid i kommunen. Det skal bl.a. settes i gang et prosjekt der barnevern, skole og barnehage samarbeider. Når dette er på plass, håper vi enda flere barn og ungdom får den oppvekst de fortjener. Wenche Davidsen Listekandidat for Arbeiderpartiet

10 Derfor bør ungdom engasjere seg Stokke Ap s ungdomskandidater Frida Skoglund. Dide Saleh. Per Myrstad Kringen. Da jeg ble med i AUF kunne jeg veldig lite om politikk, men ettersom jeg har lært mer, har jeg skjønt hvor viktig ungdommenes engasjement er. Hadde det ikke vært for AUF, hadde jeg for eksempel ikke fått gratis skolebøker på videregående skole. I Norge har ungdom, i motsetning til mange andre land, en unik mulighet til å påvirke de som sitter med makta, og i over 100 år har norsk ungdom vært med på å forme 10 Bettina Berthelsen. landets politikk. Hadde det ikke vært slik, ville Norge, enda mer enn i dag, vært styrt av gamle mennesker som ikke bryr seg så mye om gratis skolebøker, et billig og omfattende busstilbud, ungdomsgaranti, lærlingplasser, kulturkort, kulturarrangementer, kulturtilbud, utesteder for ungdom, osv. Den politiske arenaen skal gjenspeile folket heter det, og da må også ungdom være representert hvis vi skal få igjennom saker om angår oss.

11 Derfor er det viktig at vi engasjerer oss, men da må også de som er eldre legge til rette for det. Hvis du er ung og ønsker å engasjere deg, ta gjerne kontakt med Tønsberg og omegn AUF og meld deg inn. Der treffer du andre ungdommer fra Stokke. Per Myrstad Kringen Listekandidat Stokke AP Med Arbeiderpartiet stopper toget fortsatt i Stokke De siste årene har den rød-grønne regjeringen sørget for at det endelig har blitt fart på utbyggingen av Vestfoldbanen. I 2007 åpnet stasjonen på Råstad med buss til Sandefjord lufthavn Torp. Det nye dobbeltsporet mellom Barkåker Tønsberg åpnes i november. Arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke med jernbanestasjon i fjellet i Holmestrand er i full gang. Bare dette prosjektet alene koster 5,7 milliarder kroner. Målet er at ekspresstogene allerede i 2012 skal kunne kjøre strekningen Oslo Tønsberg på litt i overkant av 1 time. Det neste store prosjektet er Eidangertunnelen mellom Larvik og Porsgrunn. Denne vil gi en dramatisk reduksjon i kjøretid mellom Vestfold og Grenland. Regjeringen har gitt tydelige signaler om byggestart i Men vi i Vestfold Arbeiderparti vil mer! Vi vil ha på plass en moderne, dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik så raskt som mulig. I arbeidet med å realisere dette er Arbeiderpartiet den beste garantisten for at det også i framtida skal være stasjon i Stokke sentrum. Arve Høiberg fylkesordførerkandidat I tillegg vil vi bygge en integrert jernbanestasjon med en fremtidig ny flyplassterminal på østsiden av rullebanen. Vestfold Arbeiderparti mener at et nytt Torp øst vil bli et viktig nasjonalt knutepunkt mellom fly og bane. I tillegg har vi her muligheten til å utvikle et regionalt næringsområde med stor betydning for både Vestfold og Telemark Stemme ved fylkestingsvalget - Stem Arbeiderpartiet Stem på Torp og Stokke som et regionalt tyngdepunkt innen samferdsel og næring! 11

12 Hvem har skapt velferdsstaten? Moderaterna klarte å vinne valget i Sverige i høst. Det gjorde de med slagordet Moderaterna: Sveriges enda arbetarparti. De prøvde å fremstå som om de var for en svensk velferdsstat og et parti for vanlige folk. Dette til tross for at arbeidsledigheten i Sverige etter 4 år med høyrestyre er blant Europas høyeste. Spesielt for unge arbeidstagere. De har svekket fagbevegelsen kraftig, og de har gjort det vanskeligere for de svakest stilte gruppene i samfunnet. I Norge er det ingen tvil om hvilket parti som fortjener betegnelsen arbeiderparti. Gjennom finanskrisa har vi Europas laveste arbeidsledighet. Ledigheten er faktisk lavere nå enn da Bondevikregjeringen styrte med støtte fra FRP. Og den gang var det oppgangstider. Høyre prøver i dag å kopiere Moderaternas suksess ved å framstå som et velferdsparti. De vil gjerne gi inntrykk av at de er for en sterk stat med gode offentlige tjenester. Men vi må ikke glemme hva Høyre har gjort. Høyre har alltid gått imot forslag som har ført velferdsstaten videre. I 2005 ville de svekke arbeidstakernes rettigheter i Arbeidsmiljøloven, slik at vi ikke skulle ha rett til overtidsbetalt før etter 13 timers arbeid. De ville gjøre det enklere med midlertidige ansettelser og åpne for mulighet til å sparke arbeidere uten særskilt grunn. Høyre var imot gratis videregående opplæring og imot gratis skolebøker. I 94 stemte de imot at all norsk ungdom skulle ha rett på videregående opplæring. Hvis vi går enda lenger tilbake har de vært imot ungdomsskole for alle, kjønnsblanda klasser og allmenn stemmerett for menn og kvinner. Ingvald Godal fra Høyre ønsker til og med at rektorer skal kunne slå norske elever hvis de ikke oppfører seg ordentlig. Nei, høyrepartiene kan aldri ta på seg æren for den norske velferdsstaten! Vårt velferdssamfunn har ikke kommet på grunn av høyresiden. Men på tross av dem. Frida Skoglund politisk nestleder AUF i Vestfold Listekandidat Stokke AP 12

13 Arbeiderpartiets 63. ordinære landsmøte Et minne for livet I begynnelsen av april var jeg delegat for Vestfold Arbeiderparti på Arbeiderpartiets 63. ordinære landsmøte. Landsmøtet i Arbeiderpartiet er utvilsomt vårt viktigste politiske verksted. Å få delta på dette og på prosessen fra forslag til et partiprogram som legger grunnlaget for vår fremtidige politikk, ga virkelig en følelse av å være med å påvirke. Raymonds tale, et høydepunkt Det var mange høydepunkt på landsmøtet. Det aller største var Raymond Johansens 45 minutter lange tale til landsmøtet. Det sier ikke lite når stortingspresident Dag Terje Andersen, betegnet den som en av de beste politiske talene han hadde hørt på mange år. Et av de mange høydepunktene i talen var da Raymond minnet oss om at vi ikke skal mer enn år tilbake i tid før vi hadde et sterkt klassedelt Oslo. Han illustrerte dette ved å bruke bestefaren sin som eksempel. Bestefaren jobbet som bud i Oslo på denne tiden. Når han leverte varer i et av de bedre strøkene i byen ble han møtt av skilt hvor bud ble bedt om å gå kjøkkenveien! Partisekretæren understreket deretter at drivkraften i kampen frem til det likestilte samfun- Nestleder i Stokke AP, Martin Torhaug, sammen med justisminister Knut Storberget net vi har i dag har vært Arbeiderpartiet, og ikke høyresiden i norsk politikk. Det må vi aldri glemme. I talen fremhevet han også hva Arbeiderpartiet har vært med på å få til i løpet av denne regjeringsperioden. Her pekte han på de nye arbeidsplassene som har blitt skapt, full barnehagedekning, pensjonsreformen som vil være med på å sikre pensjonistene i landet et godt økonomisk grunnlag i fremtiden, og ikke minst det at det har blitt mindre forskjeller mellom fattige og rike i Norge Forts. neste side 13

14 De viktigste politiske vedtakene Historisk sett har landsmøtevedtakene til Arbeiderpartiet hatt stor innvirkning på norsk politikk. Tradisjonen tro, og i kraft av å være det største regjeringspartiet i dag, ble dermed det 63. ordinære landsmøtet også fulgt med stor medieinteresse. Her følger en kort oppsummering av de mest sentrale og medieomtalte vedtakene. Økt støtte til idretten Et av de mange omtalte vedtakene var endringen av tippenøkkelen. Det innebærer at Arbeiderpartiet vil gi en større andel av Norsk Tippings overskudd til idretten. 64 prosent av overskuddet skal etter hvert overføres. Dette vil utgjøre et sted mellom 600 til 800 millioner kroner mer for idretten å rutte med. Bakgrunnen for vedtaket er å sikre bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og sikre arbeidet med å redusere frafallet innenfor idretten blant ungdom; et frafall som har vært økende den siste tiden. Det er viktig å framheve at forpliktelsene i kulturløftet skal stå ved lag, og en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen Veto mot EUs tredje postdirektiv Mange hadde ventet at deltidsproblematikken i arbeidslivet ville bli det store stridstemaet på landsmøtet. Det ble ikke slik. Isteden kom dramatikken og striden til å dreie seg om det 14 såkalte postdirektivet. Det historisk og dramatiske var at landsmøtet vedtok å benytte seg av reservasjonsretten vi har i EØS avtalen, og si nei til innføringen av direktivet. Blir det en realitet, er det første gang Norge sier nei til et direktiv pålagt oss av EU. Dramatikken og uenigheten rundt postdirektivet på landsmøtet dreide seg aldri om sak, men heller om måten å løse saken på. De politiske konsekvensene kan ingen med sikkerhet si noe om. Partiets ledelse ønsket derfor et vedtak der de kunne forhandle med EU, med strenge krav knyttet til arbeidstakeres rettigheter og posttjenestens innhold. Styrt avvikling av pelsdyroppdrett Styrt avvikling av pelsdyrnæringen var et tredje mye medieomtalt vedtak som ble gjort på landsmøtet. Bakgrunnen for vedtaket var knyttet opp mot de mange brudd på gjeldende regler i bransjen som har blittt avdekket gjentatte ganger, både gjennom media og av Mattilsynet. Det er viktig å understreke at Arbeiderpartiet gjennom vedtaket har gått inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.. Martin Torhaug Nestleder Stokke Arbeiderparti Listekandidat

15 Her er våre listekandidater til valget 12. september 2011 Nils Ingar Aabol. Wenche Davidsen. Jan Frigge Lindgren. Lene Jeanette Wardrum. Fred W. B. Aamelfot. Janne Aarstadberg. Tor Edvard Strand. Dide Saleh. Martin Torhaug. 15

16 Astrid Olsrød. Arve Abrahamsen. Sissel S. Pedersen. Einar Koren. Frida H. Skoglund. Steinar M. S. Mørken. Bjørg Fevang. Dagfinn Paulsen. Hanne Kirsti Wahlberg. Per Myrstad Kringen. 16 Gunn Ljunggren. Kjell Konglevoll.

17 Eva Gro Røsok. Sigbjørn Aamelfot. Britt Grethe Andreassen. Ahmed Saleh. Rita Gjermundrød Aske. Geir Nordskog. Bettina Berthelsen. Bjarne R. Hangård. Sidsel Kaale. Anders Sondrup. Anna Marie Mikkelsen. Sindre Michael Vestre. 17

18 Anne May Mathisen. Geir Vestskogen. Og her er lista vår: Det norske Arbeiderpartis liste i Stokke kommune ved kommunevalget 2011 Nr. Fornavn Etternavn Født Adressse Poststed 1 Nils Ingar Aabol 1947 Hvålsveien Stokke 2 Wenche Davidsen 1954 Skåumveien Stokke 3 Jan Frigge Lindgren 1953 Røsslyngveien Vear 4 Lene Jeanette Wardrum 1979 Nedre Fjellvang Melsomvik 5 Fred Willy Bakke Aamelfot 1971 Vennerødveien Stokke 6 Janne Hege Aarstadberg 1968 Gamle Kongevei Stokke 7 Tor Edvard Strand 1965 Bokelundveien Stokke 8 Dide Saleh 1991 Øvre Fjellvang Melsomvik 9 Martin Elias Torhaug 1976 Feenveien Stokke 10 Astrid Helene Olsrød 1943 Granveien Stokke 11 Arve Abrahamsen 1973 Rådyrveien Stokke 12 Sissel Snefrid Pedersen 1951 Solnesåsen Melsomvik 13 Einar Storaa Koren 1962 Vearåsen Vear 14 Frida Skoglund 1992 Peer Gyntsvei Stokke 15 Steinar Mathias Svimbil Mørken 1978 Gryteveien Stokke 16 Bjørg Fevang 1945 Andebuveien Andebu 17 Dagfinn Paulsen 1951 Strandliveien Stokke 18 Hanne-Kirsti Wahlberg 1966 Tassebekkveien Stokke 19 Per Myrstad Kringen 1990 Melsomvikveien Vear 20 Gunn Rigmor Ljunggren 1953 Mårveien Stokke Forts. neste side 18

19 21 Kjell Asbjørn Konglevoll 1942 Skogveien Stokke 22 Eva Gro Røsok 1968 Løkeveien Stokke 23 Sigbjørn Aamelfot 1976 Vennerødveien Stokke 24 Britt-Grethe Andreassen 1952 Melsomvikveien Stokke 25 Ahmed Saleh 1974 Apotekergt. 3 a 3160 Stokke 26 Rita Gjermundrød Aske 1984 Gjennestadveien Stokke 27 Geir Sigbjørn Nordskog 1965 Blåkollveien 1 b 3173 Vear 28 Bettina Berthelsen 1992 Tassebekkveien Stokke 29 Bjarne Reidar Hangård 1952 Gjennestadveien Stokke 30 Sidsel Irene Kaale 1948 Andebuveien Andebu 31 Anders Sondrup 1988 Pikåsveien Stokke 32 Anna Marie Mikkelsen 1936 Ekornveien Stokke 33 Sindre Michael Vestre 1955 Storevarveien 7 E 3159 Melsomvik 34 Anne May Mathiesen 1940 Per Gyntsvei Stokke 35 Geir Vestskogen 1954 Andebuveien Andebu Nei til privatisering av Soletunet Stokke Frp har i kommunestyret forsøkt å få gjennom et forslag som har til hensikt å privatisere Soletunet i Stokke. I kommunestyremøtet 13/ fremmet Frp følgende forslag: Kommunestyret ber Rådmannen /Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkurranseutsetting av kommunens sykehjem. Stokke Arbeiderparti vil arbeide for å forhindre dette i neste valgperiode, fordi vi mener at denne typen tjenester ikke bør styres av markedskrefter. Hva er begrunnelsen for et slikt standpunkt? Bildet er selvsagt sammensatt, men en viktig årsak har vært en tendens til en stadig mer markedsstyrt drifting av helsesektoren. I Danmark har privatiseringen kommet mye lengre på dette området. Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Aps Tore Hagebakken, var nylig på besøk i Danmark for 19

20 å lære om det danske helsevesenet. Ifølge Dagsavisen (8. mars) rapporterte Hagebakken herfra om et offentlig Danmark som i stadig større grad tenker privatisering og profitt. Han pekte også på en privat strømlinjeformet helseindustri som stadig tar en større markedsandel av pasientene. Det er også en utvikling hvor en stadig større andel av de danske arbeidstakerne kjøper seg private helseforsikringer; 36% av danske sysselsatte mot 8% i Norge. Hagebakken fryktet dermed at det blir skapt et A- og B- lag både blant pasienter og ansatte. Misforstå meg rett. Vi skal ikke utvikle allergi mot private aktører. Et samarbeid mellom det offentlige og det private er til en viss grad kanskje helt nødvendig for å imøtekomme fremtidige krav om et godt velferdstilbud. Men avsløringene rundt Adeccos virksomhet har vist at vi må ha tunga rett i munnen. Som statsminister Stoltenberg ga uttrykk for nylig, har aktører som Adecco ikke idealistiske motiver med sin virksomhet i Norge.. En av styrkene til velferdsstaten Norge har vært et likeverdig tilbud til alle. Målet må derfor være å skape en helsesektor som i størst mulig grad sikrer dette og samtidig sikrer de ansatte gode arbeidsvilkår. Sett i lys av Hagebakkens rapport fra Danmark er det grunn til å frykte en liknende utvikling i Norge hvis vi ikke står opp og forsvarer de sentrale prinsippene knyttet til velferdsstaten. Derfor er jeg glad for at jeg er medlem av et parti som vil stå opp og ta det ansvaret nå. Stokke Arbeiderparti ønsker fortsatt ordninger der alle får et godt og likeverdig tilbud for alle. Stokke Frp vil tydeligvis ikke være med på denne tankegangen. Martin Torhaug Nestleder i Stokke AP og listekandidat Besøk: - velg Vestfold, så Stokke 20

21 Høyres historieskriving R O S E P O S T E N Det er dine penger Arbeiderpartiet flotter sig med! Stem Høire, stod det på Høyres plakater på trettitallet, som svar på Aps innføring av alderstrygden. I dag vil partiet ha æren for velferdsstaten. Den liberalkonservative tankesmia Civita, under ledelse av forhenværende Høyre-statsråd Kristin Clemet, lanserte tidligere i år boka Den norske velferden, som etter sigende skulle være et oppgjør med Aps historieskriving. Civitas konklusjon er at Ap alene ikke kan ta æren for den norske velferdsstaten, noe vi heller aldri har påberopt oss, og at Høyre var en vel så viktig drivkraft i forhold til velferdsstatens ekspansjon som arbeiderbevegelsen noe som er så øredøvende galt at en løgndetektor ville fått fullt utslag på alle parametere. Innenfor velferdsstatsforskningen skiller man mellom tre former for velferdsstat: Den liberale, den korporative og den sosialdemokratiske. Den korporative og liberale modellen er yrkes- eller forsikringsbasert og differensiert, og betegner modellene i henholdsvis kontinental- Europa og USA. Den sosialdemokratiske velferdsstaten samsvarer med det man ofte omtaler som den nordiske modellen, med universelle rettigheter til velferdsgoder - folk har rettigheter fordi de er borgere av en nasjon, ikke fordi de tilhører en bestemt gruppe. Det var denne velferdsstaten arbeiderbevegelsen ønsket seg og kjempet fram. Det samfunnet som hadde blitt bygget hvis Høyres programmer hadde vært retningsgivende, ville vært vesentlig forskjellig fra det vi har i dag. Høyresidas forsøk på en revidering av historien er patetisk og beviselig uetterrettelig. En av Norges fremste eksperter på området, professor Finn Olstad ved UiO, skriver at prosjektet rett og slett ikke kan tas alvorlig (Aftenposten ). Han omtaler blant annet framstillingen av Nygaardsvold-regjeringens reformer på trettitallet, som etter Civita ekstreme makeover kun var en utvidelse av eksisterende eller praktiserte ordninger. Man kan jo spørre seg om hvorfor Høyre, når de var så rørende enige med arbeiderbevegelsen, ikke bare la seg selv ned. Svaret er selvfølgelig at forskjellene mellom Høyre og Ap alltid har vært svært store. Høyresida har en egeninteresse i å framstille samfunnet i et harmoniperspektiv de som har mest, vil alltid late som at alle er fornøyde. Et godt eksempel på dette er Høyre-politikeren Francis Sejersted som i sin bok Sosialdemokratiets tidsalder undervurderer de politiske 21

22 forskjellene kraftig, og anser Ap som nærmest irrelevant i forhold til utbyggingen av velferdsstaten. Man kan selvfølgelig hevde at det i dag er av liten betydning hvem som har æren for velferdsstaten, eller at dagens Høyre ikke er like håpløst reaksjonære som de en gang var. Det kan hende. Poenget er likevel at et parti som alltid har tatt rikfolket og makta sin side aldri har vært, og aldri vil bli, noen garantist for en universell velferdsstat, som gjør Norge til et samfunn med høy grad av sosial mobilitet og trygghet. Anders Sondrup Listekandidat Stokke Arbeiderparti Stortingspresidenten på besøk på Stokke ungdomsskole Sammen med ordfører Nils Ingar Aabol og fylkessekretær Tor Erik Nyberg besøkte stortingspresident Dag Terje Andersen Stokke Ungdomsskole i slutten av mars. Ordfører Nils Ingar Aabol ville vise presidenten noen av de Sammen med ordfører Nils Ingar Aabol og fylkessekretær Tor Erik Nyberg besøkte stortingspresident Dag Terje Andersen Stokke Ungdomsskole i slutten av mars Rådgiver Inger Abrahamsen holder tommelen opp for snarlig oppgradering av ungdomsskolen. Kanskje en sjarmoffensiv overfor stortingspresidenten gjør underverket? 22 største utfordringene Stokke kommune står overfor, nemlig behovet for en ny ungdomsskole. Stokke Arbeiderparti vil gjøre det de kan for å få en ungdomsskole som våre ungdommer og ansatte fortjener så snart som mulig.

23 Hvor stopper toget i framtida? - I alle fall på Stokke Et meget godt besøkt møte i regi av Stokke Arbeiderparti om jernbanens framtid gjennom Stokke ble avholdt på rådhuset i april. Prosjektleder fra jernbaneverket, Terje Grennes holdt et utmerket foredrag, og ordfører Nils Ingar Aabol fulgte opp med å snakke om jernbanens betydning for utviklingen av Stokke. Jernbaneverket berømmet Stokke for god planlegging og en utvikling av sentrum som gjør at forholdene ligger meget godt til rette for fortsatt stasjon i bygda. Dette betyr at ordførerens utrettelige arbeid for utviklingen av Stokke sentrum og fortsatt stasjon i Stokke har gitt resultater. Prosjektleder Terje Grennes holdt et meget godt foredrag over temaet Framtidig linjetraseer og stasjoner på Vestfoldbanen. Han berømmet Nils Ingar for sitt store engasjement for å få jernbanen gjennom Stokke og fortsatt stasjon i bygda. Deltagerne har stor tro på fortsatt stasjon i Stokke. 23

24 1. mai i Stokke Leder i Stokke Arbeiderparti, Bjørn Aamodt, kunne ønske arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og en fullsatt sal velkommen til 1. mai markeringen. Statsråd Hanne Bjurstrøm og AUF er Bettina Berthelsen sammen med ordfører Nils Ingar Aabol og leder i Stokke AP, Bjørn Aamodt 24

25 Sam vanlig på 1. mai full kafeteria i idrettshallen. Sangvirkelaget en flott tradisjon Som vanlig underholdt Sangvirkelaget under ledelse av Kyrre Eilertsen på 1. Mai-arrangement. Denne gnag hadde de laget et flott program med viser av Erik Bye. I tillegg sørget de selvsagt for å akkompagnere viser fra arbeiderbevegelsen. Å ta vare på de gamle kulturskatter som sangene er, har også blitt en god tradisjon på Arbeiderpartiets møter. Sangvirkelaget i aksjon. 25

26 Martin Torhaug hedret de falne Tradisjonen tro startet Stokke Arbeiderpartis 1. mai-feiring ved monumentet reist over de fra Stokke som gav sitt liv under andre verdenskrig. I år var det Martin Torhaug, nestleder i Stokke Arbeiderparti, som hodt minnetalen og la ned krans. Vi bringer talen i sin helhet. Kjære fremmøtte, partifeller og andre! 1. mai er en viktig tradisjon og merkedag. Ikke bare fordi vi i norsk arbeiderbevegelse har feiret denne dagen siden 1890, men fordi den fremhever viktighetene av at også jeg, min generasjon og kommende generasjoner må engasjere oss for å bevare de mange gode resultatene arbeiderbevegelsen har oppnådd. Vi må stille oss på skuldrene av dem som har kjempet denne kampen og forsette å kjempe for å bevare et samfunn bygget på nasjonal og internasjonal solidaritet, fred, likestilling og likeverd. Og vi må fortsette å ta kampen for et samfunn der det er arbeid til alle. Det er det den norske arbeiderbevegelsen har kjempet frem. Markeringen av 1. mai skal også tydeliggjøre at vi fortsatt er en kraftfull bevegelse, at vi kan stå sammen: Fagbevegelsen, partiet, kvinnebevegelsen og ungdomsbevegelsen. Det er nettopp gjennom å stå sammen at 26 Martin Torhaug la ned krans. vi har kunnet påvirke samfunnsutviklingen med våre ideer. Når våre meningsmotstandere på høyresiden forsøker å nedtone betydningen av dagen må det sees på som et angrep på våre ideer. Et angrep på solidaritet, likestilling, likeverd og arbeid til alle. Da er det ekstra viktig at vi forsetter å feire 1. mai. Det er en fin, men også viktig tradisjon at det er en markering her ved monumentet i Stokke hver 1. mai for å minnes de falne fra 2. verdenskrig. Det kan trekkes en parallell mellom arbeiderbevegelsens kamp for et bedre samfunn for alle, og til kampen for fred og frihet i årene De offer som ble gjort for fred og frihet disse årene, er det viktig at

27 jeg og mine jevnaldrende blir minnet om og ikke tar for gitt. Løfter vi blikket utover Norges grenser i dag vet vi at det mange steder i verden nettopp foregår krig og konflikt. I land som, Tunisia, Egypt og Libya har vi i vinter og vår vært vitne til at befolkningen har kjempet og kjemper for frihet og fred. Det er grunnleggende elementer som vi altså tar for gitt her i Norge. Vi skal derfor være ydmyke og verne om denne friheten og freden som våre sambygdinger ga oss i og knytte de til de verdier vi feirer 1. mai: solidaritet, likestilling og likeverd. Vi takker derfor de 48 menn som gjorde det aller største offer, gav sine liv for at vi kan leve i frihet og fred. Heder for lang og tro tjeneste Gullmerket for 40 års medlemskap ble tildelt Kåre Lerbo og Nils Jan Johansen. Her sammen med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og nestleder i Stokke AP, Martin Torhaug. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm holdt hovedtalen 27

28 Ungdomsappellen var ved Bettina Berthelsen Kjære partivenner, gratulerer så mye med dagen! (Bettinas tale 1. mai). Jeg er veldig stolt av å kunne stå her på en dag som denne, å snakke til en så fantastisk gjeng som dere! For 2 år siden sto jeg her og snakket om gratis skolebøker til videregående opplæring, forskjellene mellom fattig og rik og den norske velferdsmodellen. I dag skal jeg også nevne noen av disse emnene, men jeg skal legge hovedfokuset mitt på kollektivtrafikk, miljøvern, sykehjemsdekning, barnehagedekning og hvorfor velger unge mennesker å stemme på Arbeiderpartiet. Jeg vil begynne med å si at jeg 28 ser på alle politikerne her i landet som en stor familie. Vi krangler og skriker til hverandre, men når vi endelig kommer til enighet og får til ting sammen, er det ingen som er så stolt over den jobben som er gjort som oss! Jeg trur vi må lære oss å samarbeide og forstå hverandre på en helt annen måte for å komme oss til topp i den politikken vi ønsker å drive landet vårt under. Som AUF er er det noen saker som jeg særlig brenner for. Frihet for alle mennesker, rettferdighet i et samfunn der alle har like muligheter, solidaritet i et samfunn der mennesker tar ansvar for hverandre, deltakelse i et samfunn der alle er med på å skape en fremtid og respekt for

29 naturen og en samfunnsutvikling i pakt med naturens tåleevne. Derfor er jeg veldig fornøyd med regjeringens vedtak om og ikke bore etter olje og gass i Lofoten og Vesterålen. Oljen i havområdene våre vil ikke forsvinne, og før vi har funnet en hundreprosent trygg måte å pumpe oljen opp på, burde den ligge der den er. Så over til kommunale saker! Jeg er veldig stolt over at vi har klart å få full barnehagedekning i kommunen vår! Det er et viktig ledd i den velferdsstaten vi allerede har skaffet oss. Barnehageplasser til alle gjør at likestillingen mellom menn og kvinner vedlikeholdes, og det gir alle muligheter til å lykkes på arbeidsfronten. Vi har også satt inn mange midler når det gjelder eldreomsorgen i Stokke. Alle fortjener en verdig alderdom, og selv om vi har et greit system, kan det bli bedre. Vi må bevilge mer penger slik at kommunen vår kan skaffe seg flere ansatte. Dette vil gi hver enkelt person mer pleie, hjelp og oppfølging. Det er også en ide å bruke penger på å sysselsette de eldre. De har mange gode kvaliteter som kan komme samfunnet til gode, samtidig som dette gir disse menneskene en mer verdig alderdom. Et annet relevant tema i disse dager er kollektivtrafikken. Bensinprisene stiger stadig, og folk har mer og mer behov for å bruke kollektivtrafikken som transportmiddel. Vi er nødt til å fortsette å satse på dette ved å skaffe flere avganger, billigere billetter og bedre opplæring til sjåførene. Om vi kan få et kollektivsystem som er billig og effektivt vil flere folk benytte seg av disse tilbudene, det blir mindre bilbruk som resulterer i mindre trafikkulykker og mindre utslipp. Dette er virkelig noe alle tjener på! Helt til slutt skal jeg snakke om et veldig viktig tema! Hvorfor velger unge mennesker å stemme på Arbeiderpartiet? Jeg trur hovedgrunnen til dette er fordi vi satser veldig mye på saker som kommer ungdommen til gode som bedre kollektivtrafikk, gode offentlige skoler og en høy satsing på miljøvern. Vi har også et veldig bra ungdomsparti som virkelig tar tak i nye talenter, følger de opp og hjelper dem til å bli egenrådige ungdomspolitikere som gir alt for det de trur på! Jeg er hvertfall veldig stolt av å være ungdomspolitiker fra AUF, og jeg kommer til å fortsette å jobbe for det jeg trur på! Tusen takk for meg, og igjen; Gratulerer så mye med dagen! Bettina Berthelsen AUF 29

30 Arbeid gir velferd Årets motto for 1. markeringenvar Arbeid gir velferd. I løpet av den tida den rød/grønne regjerninga har styrt Norge, har antall arbeidsplasser økt med I den perioden Bondevik II styrte, ble det skapt arbeidsplasser, altså en tidobling med den rød/grønne regjerninga. Og vi skal også merke oss at Bondevik II med Høyre i regjering, ikke hadde noen finanskrise å takle. Det er derfor ingen tvil om hvilke politisk retning som gir den beste næringspolitikken i dette landet. Interessant er også utviklingen i Stokke. Da Nils Ingar overtok som ordfører i 2003, hadde Stokke arbeidsplasser og en egendekning på 78%. I året han ble gjenvalgt som ordfører med overveldende margin i 2007, var antall arbeidsplasser i kommunen steget til og ved siste telling (2009), er antallet og en egendekning på hele 93%. 30

31 Bli medlem Vil du være med å påvirke framtida for Stokke kommune? Vi ønsker deg velkommen som medlem. Medlemskapet koster kr. 250,- per år. Skoleelever/studenter og pensjonister betaler halv pris. Du kan ringe en av oss i styret (se side 2 i Roseposten), eller du kan fylle ut nedenstående slipp og legge i postkassa. Du kan også registrere deg som medlem på dna.no. Finn innmeldingsskjema eller send en mail til Bjørn Aamodt - adresse: Vi ordner medlemskap for deg. Sett kryss Ja, jeg vil melde meg inn i Stokke Arbeiderparti Navn: Adresse: Postnr./Poststed: Tlf.: 31

32 Velkommen til vår sommeravslutning med grilling, kultur og politiske innslag hos Fred Willy og Sigbjørn på Skåum torsdag 9. juni kl Vi starter med guidet tur Sti for øye kl Frammøte på Fossnes Senter Stokke Arbeiderparti ønsker alle lesere av Roseposten en riktig god sommer! Til Stokke AP, v/ Bjørn Aamodt, Skåumveien 1, 3160 Stokke Porto betales av mottaker Arbeiderpartiet 32

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Stokke stasjon må bestå. Stokke på rett spor! Stokke Arbeiderparti

Stokke stasjon må bestå. Stokke på rett spor! Stokke Arbeiderparti Stokke stasjon må bestå. Stokke på rett spor! Stokke Arbeiderparti Program 2011-2015 Kjære velger! Ved kommunevalget i 2003 fikk Arbeiderpartiet ordførervervet i Stokke. Sammen med våre samarbeidspartier

Detaljer

STOKKE ARBEIDERPARTI. program Arbeiderpartiet.no

STOKKE ARBEIDERPARTI. program Arbeiderpartiet.no STOKKE ARBEIDERPARTI program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Alle skal med! Det siste året i kommunepolitikken har vært preget av debatt om kommunestruktur. Som stokkesokning og lokalpatriot håpet jeg lenge

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

ValgRoseposten. Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti august 2011

ValgRoseposten. Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti august 2011 Stokke Arbeiderparti ValgRoseposten Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti august 2011 Vil du fortsatt ha Nils Ingar Aabol som ordfører? Da må du stemme Arbeiderpartiet! Styremedlemmer i Stokke Arbeiderparti

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti desember 2009

Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti desember 2009 S A M M E N Stokke Arbeiderparti ROSEPOSTEN Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti desember 2009 God JUL! Av innholdet denne gangen bl.a.: Hilsen fra en Stortingspresident Steinar Gullvåg nye tak for

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti desember 2012

Stokke Arbeiderparti. Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti desember 2012 Stokke Arbeiderparti Roseposten Informasjonsavis for Stokke Arbeiderparti desember 2012 God JUL! S A M M E N Av innholdet denne gangen bl.a.: Vestfold AP s liste til Stortingsvalget 2013 Julemøte i Stokke

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Ueland anbefaler Skoppum vest

Ueland anbefaler Skoppum vest Ueland anbefaler Skoppum vest Referat skrevet for KHV av Dag Norbotten Kristoffersen, 28. august 2015 Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland mener Skoppum vest er det beste alternativet for ny jernbanekorridor

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering 2015-2019 Sammenstilling av innspill fra partigruppene 5. juni 2015 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiet... 2 Fremskrittspartiet... 2 Høyre... 3 Kristelig Folkeparti... 4 Miljøpartiet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Sandnes Arbeiderparti

Sandnes Arbeiderparti Sandnes Arbeiderparti Kjære velger! Vi er stolte av byen vår og menneskene som bor her. Sandnes er en god by å bo i. Vi har mange gode tilbud både for unge og eldre. Vi som bor her i byen har stor skaperevne

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

UTTALELSER FRA VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Representantskapsmøte

UTTALELSER FRA VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Representantskapsmøte UTTALELSER FRA VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Representantskapsmøte 18.03.17 1. ELECTRIC CITY AGDER 2. REGJERINGEN SVIKTER ARBEIDSLEDIGE PÅ SØRLANDET. 3. TRYGGHET FOR GODE HELSETJENESTER DER DU BOR. 4. FELLESSKOLEN

Detaljer