Journaldato: , Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 23.4.2015-29.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2015."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport barnevern Forvaltningsrevisjon - Barneverntjenesten S 2013/ / SEKTOROK/M Svein Olav Ween STB/SOW nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe - - grunnskole 2014/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 Svar på søknad om rammetillatelse - 22/605 - Nybygg, kontor- og leilighetsbygg 22/605 - Nybygg, kontor- og leilighetsbygg 2014/ / STB/ME 22/605 Mottaker LPO rkitekter S - vd. Longyearbyen PLNTV/ME Side: 1 av 41

2 rbeidsavtale Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - grunnskolen 2015/ / Tilbud Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - grunnskolen 2015/ / Tilbud Rekrutteringssak Eiendomssjef (enhetsleder eiendom) 2015/ / SEKTORTEKN/MS SEKTORTEKN/MS rbeidsavtale Rekrutteringssak Eiendomssjef (enhetsleder eiendom) 2015/ / SEKTORTEKN/MS SEKTORTEKN/MS Side: 2 av 41

3 Søknad Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2015/ / BRNNGE/J BRNNGE/J Søknad om statstilskudd 2016 med anslag på bevilgning for Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett / /2015 ØKKT/EDO 145 Mottaker Justis- og beredskapsdepartementet ØKKT/EDO Referat fra møte med enhet for økonomi og ikt og SN 1 fase 2 - økonomi- og tjenesteprosjekt X 2014/ /2015 ØKKT/EDO 030 Elin Dolmseth ØKKT/EDO Tilskuddsbrev vår Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Tilskudd til minoritetsspråklige barn i førskolealder 2013/ /2015 SEKTOROK/M 234 Mottaker tdanningsdirektoratet SEKTOROK/M Side: 3 av 41

4 nnspill - realplan for Longyearbyen planområde realplan for Longyearbyen planområde / /2015 STB/LTG 142 STB/LTG Norges arktiske studentsamskipnad Signert samarbeidsavtale - individbaserte tjenester - Barnehagebarn / / KLLBH/LMJ EB Offl. 13 jf fvl 13 KLLBH/LMJ Svar fra søker - Tar ikke plassen. Barnehage - 2.opptak 2014/ / /2015 BRNNGE/J BH Offl 13 jf fvl BRNNGE/J Mottaker J BRNNGE/[fordelt] Mal for utviklingsdialog 2015 Kvalitetssystem for skoleeier X 2014/ /2015 SEKTOROK/M 040 nn Martinsen SEKTOROK/M Side: 4 av 41

5 nsvar for opplæring ved fosterhjemsplassering av utenlandske barn på fastlandet Opplæringslovens gyldighet på Svalbard 2011/ /2015 SEKTOROK/M 00 SEKTOROK/M Kunnskapsdepartementet Signert festeavtale for tomt 22/667 Nybyen - Sandsilo Festeavtale for tomt 22/667 Nybyen - Sandsilo 2015/ /2015 EENDOM/ML 611 Mottaker Store Norske Spitsbergen Kulkompani S EENDOM/ML Signert festeavtale for tomt 22/670 - Danskebrakka Festeavtale for tomt 22/670 - Danskebrakka 2015/ /2015 EENDOM/ML 611 Mottaker Store Norske Spitsbergen Grubekompani S EENDOM/ML Side: 5 av 41

6 Signert festeavtale for gbnr 22/665 - Gamle grisefjøset Festeavtale for gbnr 22/665 - Gamle grisefjøset 2015/ /2015 EENDOM/ML 22/665 Mottaker Store Norske Spitsbergen Grubekompani S EENDOM/ML Signert festeavtale for gbnr 22/664 Gamle bakeri Longyeardal Festeavtale for tomt 22/664 - Gamle bakeri Longyeardal 2015/ /2015 EENDOM/ML 611 Mottaker Store Norske Spitsbergen Kulkompani S EENDOM/ML ngående faktura nr: tegning som viser BR for hver etasje 22/562 Vei Ombygging av garasje 2014/ /2015 STB/ME 22/562 STB/ME TE LPO rkitekter S - vd. Longyearbyen Side: 6 av 41

7 Generell søknad om stilling Generelle søknader om stilling / /2015 PERSORG/KSO PERSORG/KSO B 47 Valg av medlem til Svalbard kirkeråd Suppleringsvalg til Svalbard kirkeråd 2011/ / STB/SOW 033 STB/SOW Svalbard kirke Tillatelse til tiltak - 22/596 - Vei 228.5B - Tilbygg til bolig 22/596/6 - Vei 228.5B - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg 2015/ / STB/ME 22/596 Mottaker Marit Melby STB/ME Rammetillatelse - 22/658 - Elvesletta nord sydlig del - Thon Hotel Svalbard 22/658 - Elvesletta nord sydlig del - Thon Hotel Svalbard 2015/ / STB/ME 22/658 Mottaker SWECO Norge S, avd. Svalbard STB/ME Side: 7 av 41

8 rbeidsavtale Rekrutteringssak Prosjektleder 2015/ / SEKTORTEKN/MS SEKTORTEKN/MS Tilbud Rekrutteringssak Prosjektleder 2015/ / SEKTORTEKN/MS SEKTORTEKN/MS Søknad Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2015/ / BRNNGE/J BRNNGE/J Søknad Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2015/ / BRNNGE/J BRNNGE/J Side: 8 av 41

9 Søknad Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2015/ / BRNNGE/J BRNNGE/J Søknad Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2015/ / BRNNGE/J BRNNGE/J Tilbudsbrev og arbeidsavtale sommervikar arealplan Personalmappe - - engasjement 2015/ /2015 DMSJEF/LOS P Offl., forskriftens 7 PERSORG/MH Kopi: Prosessvarsel - vklaring av virkeområde for svalbardmiljøloven 85 og 86 Overdragelse av fritidsbolig - vklaring av virkeområde for svalbardmiljøloven 85 og / / STB/ME K00 STB/ME TE Reistad Consult S Side: 9 av 41

10 nnspill - realplan for Longyearbyen planområde realplan for Longyearbyen planområde / /2015 STB/LTG 142 STB/LTG Norges arktiske studensamskipnad Svar på henvendelse om rettigheter i tjenestepensjonsordning Tjenestepensjon / pensjonsavtaler DNB Livsforsikring - tidligere arbeidstakere 2012/ /2015 PERSORG/TPE Offl. 13 jf fvl PERSORG/TPE nnkalling til felles møte i F og S om endringer i barnehagetilbudet for barnehageåret Endringer i barnehagetilbudet for barnehageåret / /2015 SEKTOROK/M 033 Mottaker S og F i barnehagene POLRBH/TRB Kan ansatte i skole og barnevern samarbeide bedre? Rundskriv - tdanningsdirektoratet / / SEKTOROK/M tdanningsdirektoratet Side: 10 av 41

11 Ordrebekreftelse ny kondenser, alternativ 2 - titanrør 6202 T Energiverk - Ny kondensatveksler 2014/ /2015 ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd 667 ENERG/KKN TE Siemens S, Hovedkontor Rapport etter kartlegging og sakkyndig behov for spesialundervisning etter oppæringsloven 5-1 og 53 - Elevmappe / / EB Offl. 13 jf fvl 13 PPT Rapport etter kartlegging og sakkyndig behov for spesialundervisning etter oppæringsloven 5-1 og 53 - Elevmappe - - grunnskole 2014/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 PPT Legeerklæring - Elevmappe - - grunnskole 2013/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 Longyearbyen sykehus Side: 11 av 41

12 Krav om sammenføyning av 22/659 og 22/1 22/659 - Sammenføyning 2015/ / TEKNSK/BDK 22/659 TEKNSK/BDK Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Krav om sammenføyning av 22/663 og 22/1 22/663 - Sammenføyning 2015/ / TEKNSK/BDK 22/663 TEKNSK/BDK Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Krav om sammenføyning av 22/672 og 22/1 22/672 - Sammenføyning 2015/ / TEKNSK/BDK 22/672 TEKNSK/BDK Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Side: 12 av 41

13 Referat fra møte Samarbeidsutvalget i Polarflokken barnehage S - Samarbeidsutvalget i Polarflokken barnehage 2009/ / POLRBH/TRB 033 Mottaker Medlemmer i S Polarflokken barnehage POLRBH/TRB Svar: Svalbard lufthavn - Oppføring av ny hangar - Tilknytningsgebyr Gebyr for tilknytning til vei - vinor - Svalbard lufthavn Longyear 2014/ /2015 ØKKT/BEB 231 Mottaker vinor ØKKT/BEB Oppsigelse av lokal arbeidstidsavtale Longyearbyen skole Lokale arbeidstidsavtaler - arbeidstid pedagogisk personale 2011/ / Mottaker tdanningsforbundet Longyearbyen Tilbud kontroll av fjernvarmevekslere 6208 T Energiverk - Fjernvarmevekslere 2015/ / ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd S30 ENERG/KKN TE FORCE Side: 13 av 41

14 Foreldre som har mistet barnehageplass på grunn av betalingsmislighold avklaring fra Kunnskapsdepartementet Foreldrebetaling i barnehager 2015/ /2015 SEKTOROK/M 231 BRNNGE/[fordelt] tdanningsdirektoratet Oppsigelse av stilling som pedagogisk leder Personalmappe - tilsettingsforhold / permisjon / oppsigelse 2009/ /2015 P Offl., forskriftens 7 PERSORG/MH Varsel om tilsyn med - tilsyn med forvaltningskompetanse - ny frist for innsending av dokumentasjon Felles nasjonalt tilsyn med forvaltningskompetanse grunnskole og videregående opplæring 2014/ / SEKTOROK/M 216 SEKTOROK/M Fylkesmannen i Troms Søknad om utsatt skolestart for Søknad om utsatt skolestart for EB 2015/ /2015 Offl. 13 jf fvl 13 SEKTOROK/M SEKTOROK/M Side: 14 av 41

15 Offentlig søkerliste Ledige stillinger i s barnehager Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager X 2015/ / Gunnhild ntonsen tvidet søkerliste Ledige stillinger i Longyearbye Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager X 2015/ / Gunnhild ntonsen Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Side: 15 av 41

16 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Side: 16 av 41

17 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Side: 17 av 41

18 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Side: 18 av 41

19 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Side: 19 av 41

20 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Side: 20 av 41

21 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Side: 21 av 41

22 Rekrutteringssak Ledige stillinger i s barnehager 2015/ /2015 Bestilling fra journal 2015/17 Krav om innsyn i dokumenter - Bestillinger fra journalen 2010/ /2015 PERSORG/RØ 041 PERSORG/RØ B 51 Svalbardposten Oppdatert tilbud isolasjon kjeler 6200 T Energiverk - tskifting av panelvegger 2014/ / ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd S30 ENERG/KKN TE Erling Freitag S Endring av skjenkebevilling og kjøpetillatelse for alkohol - Spitsbergen p and Down Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2014/ /2015 STB/SOW 63 STB/SOW B 79 Spitsbergen p and Down v/stein Tore Pedersen Side: 22 av 41

23 ttalelse til søknad om endring av skjenkebevilling - Spitsbergen p and Down Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2014/ /2015 STB/SOW 63 STB/SOW TE Sysselmannen på Svalbard Svar på søknad om endring av dato for skjenkebevilling - Spitsbergen p and Down 2015 Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2014/ /2015 STB/SOW 63 Mottaker Spitsbergen p and Down v/stein Tore Pedersen STB/SOW Generell søknad om stilling Generelle søknader om stilling / /2015 PERSORG/KSO PERSORG/KSO Generell søknad om stilling Generelle søknader om stilling / /2015 PERSORG/KSO PERSORG/KSO Side: 23 av 41

24 Svar på søknad om oppstartsmidler/listestøtte - Svalbard Venstre Listestøtte til politiske partier / /2015 STB/SOW 223 Mottaker Svalbard Venstre STB/SOW Bestilling fra journal 2015/17 Krav om innsyn i dokumenter - Bestillinger fra journalen 2010/ /2015 PERSORG/RØ 041 Mottaker Svalbardposten PERSORG/RØ nnspill - realplan for Longyearbyen planområde realplan for Longyearbyen planområde / /2015 STB/LTG 142 STB/LTG Spitsbergen Outdoor ctivities (Svalbard Hesestenter) Bestilling fra journal 2015/16 Krav om innsyn i dokumenter - Bestillinger fra journalen 2010/ /2015 PERSORG/RØ 041 PERSORG/RØ B 53 Svalbardposten Side: 24 av 41

25 Kvittering for Egenmeldt sykefravær, 1. kvartal 2015, R Longyearbyen barnehage Egenmeldt sykefravær - rapportering til SSB 2009/ /2015 PERSORG/TPE 461 PERSORG/TPE ltinn Bestilling fra journal 2015/16 Krav om innsyn i dokumenter - Bestillinger fra journalen 2010/ /2015 PERSORG/RØ 041 Mottaker Svalbardposten PERSORG/RØ Referat fra møte Sikker sone, behov og omfang Oppgradering fra ephorte 4 til Noark 5 X 2014/ /2015 PERSORG/RØ 064 Mottaker nne Jahre BRNNGE/J Mottaker ina Sørdal BRNNGE/SØ Mottaker Håkon Strand ØKKT/HST Mottaker nne Søvold Vikanes Mottaker nger Marie Kvarum BRNNGE/KV nne Rakel Østli PERSORG/RØ Side: 25 av 41

26 Oppsigelse av barnehageplass Barnemappe 2014/ /2015 KLLBH/BR BH Offl 13 jf fvl 13 KLLBH/BR Mottaker J BRNNGE/[fordelt] Oppsigelse av barnehageplass Barnemappe 2014/ /2015 KLLBH/BR BH Offl 13 jf fvl 13 J KLLBH/BR BRNNGE/[fordelt] Oppsigelse av barnehageplass Barnemappe 2015/ /2015 KLLBH/BR BH Offl 13 jf fvl 13 KLLBH/BR Mottaker J BRNNGE/[fordelt] Side: 26 av 41

27 Oppsigelse av barnehageplass Barnemappe 2015/ /2015 KLLBH/BR BH Offl 13 jf fvl 13 J KLLBH/BR BRNNGE/[fordelt] Svar på innspill fra Longyearbyen ungdomsråd Søppeluka - Rydding i Longyearbyen / /2015 TEKNSK/EOL M50 Mottaker Longyearbyen ungdomsråd v/ Sander Sårheim TEKNSK/EOL Rapport fra Bufdir - Kartlegging av holdninger til skolegang og høyere utdanning for barn og unge med tiltak fra barnevernet Rundskriv fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet- Bufdir 2015/ / SEKTOROK/M SEKTOROK/M Bufdir Side: 27 av 41

28 Søknad om partistøtte - MDG Listestøtte til politiske partier / /2015 STB/SOW 223 STB/SOW B 23 Svalbard MDG Signert festeavtale for gbnr 22/668 sdammen - Garasje Festeavtale for tomt 22/668 sdammen - Garasje 2015/ /2015 EENDOM/ML 611 Mottaker Store Norske Spitsbergen Kulkompani S EENDOM/ML Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard - ny problemstilling Opplæringslovens gyldighet på Svalbard 2011/ /2015 SEKTOROK/M 00 SEKTOROK/M Kunnskapsdepartementet Notat av og forslag til brevtekst til vinor Gebyr for tilknytning til vei - vinor - Svalbard lufthavn Longyear 2014/ /2015 ØKKT/BEB Offl ØKKT/BEB TE dvokatfirmaet Harris D Side: 28 av 41

29 Referat fra møte med enhet for brann og redning SN 1 fase 2 - økonomi- og tjenesteprosjekt X 2014/ /2015 ØKKT/EDO 030 Elin Dolmseth ØKKT/EDO Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Rundskriv - tdanningsdirektoratet / / tdanningsdirektoratet Lønnsskjema vikar kulturskolen - Personalmappe - - vikar X 2015/ /2015 KLTD/EME P Offl., forskriftens 7 Eli Meling KLTD/EME Rapport: Videregående opplæring på Svalbard. Hva skal være styrende for politisk prioritering av tilbudet innen videregående opplæring i Longyearbyen? Evaluering av modell for omfang og organisering av videregående opplæring på Svalbard 2012/ / SEKTOROK/M 40 SEKTOROK/M Kreativ ndustri S Side: 29 av 41

30 Referat fra møte med enhet for kultur og idrett SN 1 fase 2 - økonomi- og tjenesteprosjekt X 2014/ /2015 ØKKT/EDO 030 Elin Dolmseth ØKKT/EDO Kopi: Signert arbeidsavtale - maskinist sommervikar Rekrutteringssak Maskinister og maskinassistenter (sommervikariater 2015) 2015/ / ENERG/KRØ ENERG/KRØ TE Signert arbeidsavtale maskinist, taushetserklæring og personopplysninger Personalmappe - - sommervikar 2015/ / ENERG/KRØ P Offl., forskriftens 7 ENERG/KRØ nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe - - grunnskole 2014/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 LYBSKOLE/HHE Side: 30 av 41

31 nnkalling til tilbakemeldingsmøte med PPT Elevmappe - - grunnskole 2014/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 LYBSKOLE/HHE nnkalling til tilbakemeldingsmøte med PPT Elevmappe / / EB Offl. 13 jf fvl 13 LYBSKOLE/HHE nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe grunnskole 2011/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 LYBSKOLE/HHE nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe grunnskole 2011/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 LYBSKOLE/HHE Side: 31 av 41

32 nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe grunnskole 2009/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 LYBSKOLE/HHE Elevmappe: Elevmappe / / E2 Offl. 13 jf fvl 13 Varsel om karaktervurdering - Elevmappe - - grunnskole X 2014/ /2015 EB Offl. 13 jf fvl 13 nne Søvold Vikanes Varsel om karaktervurdering - Elevmappe grunnskole X 2011/ /2015 EB Offl. 13 jf fvl 13 nne Søvold Vikanes Side: 32 av 41

33 Varsel om karaktervurdering - Elevmappe grunnskole X 2010/ /2015 EB Offl. 13 jf fvl 13 nne Søvold Vikanes Kopi av brev fra mattilsynet: Flaskevannvirksomhet på Svalbard Godkjenning - Produksjon av flaskevann av bre-is på Svalbard 2014/ /2015 SEKTORTEKN/MS 31 SEKTORTEKN/MS Mattilsynet, Distriktskontoret for Tromsø Kontrollutvlagets uttalelse om longyearbyen lokalstyres årsregnskap 2014 Regnskap / /2015 ØKKT/EDO 210 ØKKT/EDO K-Sekretariatet KS 22/675 - Vei Nytt fyrhus - ngen merknader til nabovarsel 22/675 - Vei Nybygg, nytt fyrhus 2015/ /2015 STB/ME 22/675 STB/ME TE Norconsult S Side: 33 av 41

34 vtale NoBo-godkjennelse 6200 T Energiverk - tskifting av panelvegger 2014/ /2015 ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd S30 ENERG/KKN TE DNV GL S v/pål Evju Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 Årsrapport for kontrollutvalget / /2015 STB/SOW STB/SOW K-Sekretariatet KS Lønnsskjema - vikar ungdomsklubben fra Personalmappe - - vikar X 2015/ /2015 BRNNGE/J P Offl., forskriftens 7 nne Jahre BRNNGE/J Nasjonal transportplan Oppgradering av havneinfrastruktur i Longyearbyen Nasjonal transportplan Oppgradering av havneinfrastruktur i Longyearbyen 2015/ / SEKTORTEKN/MS 234 SEKTORTEKN/MS Samferdselsdepartementet Side: 34 av 41

35 22/1 Grave- og boremelding Grave- og boremeldinger / / TEKNSK/EOL M06 TEKNSK/EOL TE nleggsdrift S 22/1 Grave- og boremelding Grave- og boremeldinger / / TEKNSK/EOL M06 TEKNSK/EOL TE nleggsdrift S Flyttemelding - Elevmappe - - grunnskole 2015/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 Referat fra vernerunde i Longyearbyen barnehage, Vernerunder - Longyearbyen barnehage X 2013/ / Gunnhild ntonsen Side: 35 av 41

36 nmodning om utvidet søkerliste Rekrutteringssak Rådgiver - økonomi / innkjøp 2015/ /2015 ØKKT/EDO PERSORG/MH Tilbud kontroll av fjernvarmevekslere 6208 T Energiverk - Fjernvarmevekslere 2015/ /2015 ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd S30 ENERG/KKN TE NorTC Høring avvikling av matematikkfaget 2T i videregående opplæring Rundskriv - tdanningsdirektoratet / / tdanningsdirektoratet Søknad om endring av skjenkebevilling for enkeltanledning - Konsert med Siri Nilsen flyttet til i Kulturhuset Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2014/ /2015 STB/SOW 63 STB/SOW B 81 Radisson BL Polar Hotel Spitsbergen Side: 36 av 41

37 Tilbud RE Renseanlegg Longyear energiverk 2014/ / ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd K24 ENERG/KKN TE Yara Norge S Tilbud RE Renseanlegg Longyear energiverk 2014/ /2015 ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd K24 ENERG/KKN TE Scandinavian Bunkering S Personopplysningsskjema Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 ENERG/KRØ P Offl., forskriftens 7 ENERG/KRØ Signert avtale om mobiltelefon som arbeidstelefon Personalmappe - - tilsettingsforhold 2014/ /2015 ENERG/KRØ P Offl., forskriftens 7 ENERG/KRØ Side: 37 av 41

38 Kopi: Signert arbeidsavtale lærer 100% fast stilling Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - grunnskolen 2015/ /2015 TE Signert arbeidsavtale lærer 100%,, taushetserklæring og personopplysninger Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 P Offl., forskriftens 7 Barnehagebarn - Barnehagebarn / /2015 E2 Offl. 13 jf fvl 13 Barnehagebarn Barnehagebarn / /2015 E2 Offl. 13 jf fvl 13 Side: 38 av 41

39 Kopi: Signert arbeidsavtale prosjektleder Rekrutteringssak Prosjektleder 2015/ /2015 SEKTORTEKN/MS SEKTORTEKN/MS TE Signert arbeidsavtale prosjektleder 100% engasjement, taushetserklæring og personopplysninger Personalmappe - - engasjement 2015/ / TEKNSK/KJH P Offl., forskriftens 7 TEKNSK/KJH Kopi: Signert arbeidsavtale lærer 100% fast stilling Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ / TE Kopi: Signert arbeidsavtale lærer 100% fast stilling, taushetserklæring og personopplysninger Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 P Offl., forskriftens 7 Side: 39 av 41

40 Kopi: Signert arbeidsavtale lærer 100% fast stilling Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - grunnskolen 2015/ / TE Signert arbeidsavtale lærer 100% fast stilling, taushetserklæring og personopplysninger Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / P Offl., forskriftens 7 Kopi: Signert arbeidsavtale lærer 100% fast stilling Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - grunnskolen 2015/ / TE Signert arbeidsavtale lærer 100% fast stilling, taushetserklæring og personopplysinger Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 P Offl., forskriftens 7 Side: 40 av 41

41 Kopi: Signert arbeidsavtale lærer 80% fast stilling Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - grunnskolen 2015/ / TE Signert arbeidsavtale lærer 80% fast stilling, taushetserklæring og personopplysninger Personalmappe - - tilsettingsforhold 2014/ / P Offl., forskriftens 7 Kopi: nvitasjon til veiledningsmøte med Statped - Barnehagebarn / / KLLBH/LMJ BH Offl 13 jf fvl 13 KLLBH/LMJ PPT nformasjons om oppstart for 1. trinn ved Longyearbyen skole høsten 2015 nformasjon og kontakt med foresatte 2009/ /2015 B40 Mottaker Til foresatte LYBSKOLE/BB Side: 41 av 41

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015.

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 09.04.2015 Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling

Detaljer

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015.

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 26.06.2015 Påmelding til sommer-sfo - Ero Stiberg-Hansen Sommer SFO 2015 - påmeldinger

Detaljer

Journaldato: 4.6.2015-10.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.2015.

Journaldato: 4.6.2015-10.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015-10.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 12.06.2015 Referat fra møte i ressursteam vedr. Elevmappe grunnskole 2011/566-9 906/2015

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014.

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 16.01.2015 Oppsummering og innspill - Tilbud oppgradering fra ephorte4 til ephorte

Detaljer

Journaldato: 30.10.2014-5.11.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2014.

Journaldato: 30.10.2014-5.11.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 5.11.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 07.11.2014 Refusjonskrav for 2. kvartal 2014 fra for barnevernstiltak på fastlandet Refusjonskrav

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011.

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 30.01.2014 Ny arbeidsavtale ersonalmappe tilsettingsforhold 2010/631-2 2948/2011

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 11.01.2013 Sluttrapport - Energioppfølgingssystem (EOS-system) Energioppfølgingssystem

Detaljer

Journaldato: 26.2.2015-4.3.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2015.

Journaldato: 26.2.2015-4.3.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.2015-4.3.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.03.2015 Møteinnkalling Amu 29.1.2014 AM - Arbeidsmiljøutvalget 2012-2015 2012/118-26

Detaljer

Journaldato: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2012.

Journaldato: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 23.03.2012 tvidelse av festede arealer for Bykaia Festavtale Longyearbyen havn 2012/234-1

Detaljer

Journaldato: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2014.

Journaldato: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 07.02.2014 tsendelse Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard. 2013. Samfunns-

Detaljer

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,, N,, S, Status: J,A 18.10.2013 Arbeidsnotat: Vurdering av bruk av fondsmidler kontra låneopptak

Detaljer

Journaldato: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,S,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2012.

Journaldato: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,S,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,S,X, Status: J, 30.08.2012 Svar på rammevilkår for oppstart av Svalbard Bryggeri S Rammevilkår -

Detaljer

Journaldato: 19.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.12.

Journaldato: 19.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 06.01.2014 Søknad om studiepermisjon og dekning av studieutgifter - HMS-tiltak Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012.

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 12.10.2012 Tilbud om midlertidig engasjement for avlevering av arkivmaterialet

Detaljer

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,, N, X, S, Status: J, 02.08.2013 vlevering - s forgjengere vlevering av avsluttet materiale - med foretak

Detaljer

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok.

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2008 Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Journaldato: 8.3.2013-10.3.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2013.

Journaldato: 8.3.2013-10.3.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2013-10.3.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2013 Tidsbegrenset arbeidsavtale i tiden 01.05.13-28.02.14 - ersonalmappe - 2011/4272-9

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Journaldato: 06.06.2012-06.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.06.2012

Journaldato: 06.06.2012-06.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnmelding av stedfortreder og innmelding til skjenkeprøve SERVERNGSBEVLLNG DAVAS AS (TDL.

Detaljer

Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/5124-20 12008/2014 27.05.2014 10.07.2014. Søknad om tilleggsressurser

Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/5124-20 12008/2014 27.05.2014 10.07.2014. Søknad om tilleggsressurser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 10.07.2014 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 141/7 Hennumveien 64 - Oppføring av støttemur 2013/5124-20 12008/2014

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Innhold LEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten...5 Politisk struktur...5 Lokalstyrevalget 2011...5 Lokalstyret...6

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende ÅRSBERETNING 29 Longyearbyen - unikt, trygt og skapende Innholdsfortegnelse 2 Longyearbyen Lokalstyre - Årsberetning 29 - Innholdsfortegnelse LEDERENS KOMMENTAR 3 POLITISK ORGANISERING 5 Rammer for virksomheten

Detaljer