Journaldato: , Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 8.3.2013-10.3.2013, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2013."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale i tiden ersonalmappe / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: nnkalling til møte- Lenangen Barnehage Lenangen barnehage - utredning sammenslåing av Sør-Lenangen og Rødtoppen barnehager 2013/ /2013 A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: tdanningsforbundet v/line.eidet tdanningsforbundet v/tone Magelsen Fagforbundet v/wenche K.Leiros Angela Eriksen Marly Leonhardsen Skolenes Landsforbund v/åse Mona Vikten LYSØR/ANE LYRØD/MAL Side: 1 av 13

2 Kontrollutvalgets etatsbesøk Eidebakken skole Kontrollutvalgets etatsbesøk 08. april Eidebakken skole 2013/ /2013 LYED/ASS 210 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K-sekretariatet Remi versen Rolf Magne Hansen Jørn Willy Hansen Torill Hammervoll May Kjellaug ettersen KomRev NORD KS LYED/ASS Vedrørende tiltak på eiendommen gnr/bnr 107/1 107/1 - Søknad om tillatelse til tiltak - bolig - Bjarne Leonhardsen 2012/ / /1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bjarne Leonhardsen Søknad om lån av kantine, gymsal, garderober samt rom for filmvisning fredag 12.april april 0800 Møter i ungdomsrådet / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vaktmester Kjell Gunnar MacKay Astrid Ma Strøm LYED/ASS Side: 2 av 13

3 Søknad om lån av Lyngenhallen fredag 12.april lørdag 13.april 0800 Møter i ungdomsrådet / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngenhallen Drift A/S v/johnny Hansen Vaktmester Kjell Gunnar MacKay Vedrørende plassering av trelavvo på eiendommen gnr/bnr 111/11 Tiltaksmidler Lyngsalpan landskapsvernområde 2009/ /2013 LYADM/NJ K12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: L Vaggas v/ Bengt edersen Ernst L edersen Tidsbegrenset arbeidsavtale i 100 % sykepleierstilling - ersonalmappe / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 3 av 13

4 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr/bnr 112/322- midlertidig svar 112/322 - Søknad om tillatelse til tiltak - garasje - Janne Nilsen 2013/ / /322 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Janne Nilsen Forlengelse av tidsbegrenset arbeidsavtale i 100 % sykepleierstilling - ersonalmappe / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar ersonalmappe 2009/ /2013 LYSOLBO/MO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nytt møte - lønnspolitisk plan Lønnspolitisk plan 2012/ /2013 LYADM/LÅ 520 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fagforbundet v/wenche Leiros tdanninsforbundet v/tone Magelssen LYADM/LÅ Side: 4 av 13

5 Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar ersonalmappe / /2013 LYSOLBO/MO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Søknad om bygdeutviklingsmidler 112/79 - Søknad om støtte til prosjektering av nybygg storfefjøs - Trond Jenssen 2013/ /2013 LYADM/EK 112/79 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trond V. Jenssen nnovasjon Norge Trond V. Jenssen LYADM/EK nnspill til veinavn fra Sør-Lenangen grendelag Veinavn i Lyngen 2012/ /2013 L32 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Roger Alex Hansen Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar ersonalmappe / /2013 LYED/ASS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 5 av 13

6 Drøftinger på skolene- forsøk med skolefrokost og fysisk aktivitet Skolemåltid 2012/ /2013 B44 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Herdis Larsen LYLYN/HL Gry Eliassen LYLEN/GRY Astrid Ma Strøm LYED/ASS Tidsbegrenset arbeidsavtale tilkallingsvikar ersonalmappe - Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 9299/2013 LYSOLBO/MO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forvaltningsrevisjonsrapport "Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie og omsorgssektoren" Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt " Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie- og omsorgssektoren" 2012/ /2013 LYADM/LÅ 440 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K-Sekretariatet LYADM/AAH Side: 6 av 13

7 lan for forvaltningsrevisjon Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - saksforberedelse i administrasjon 2009/ /2013 LYADM/LL 040 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K-Sekretariatet LYADM/AAH Nord Troms Museum AS - aksjekapital Nord-Troms Museum omgjøring til aksjeselskap 2013/ /2013 LYADM/TJ C56 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nord-Troms Museum LYADM/AAH Foreløpig svar på søknad om økonomisk dekning av individuelt tilpasset bo og bistandstjeneste Kjøp 2011/ /2013 O offl. 13, fvl. 13 nr. 1 F04 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: tbygging av kunstgressbane i Lenangen Spillemidler Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012/ /2013 LYADM/JSS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngstuva SK LYADM/AAH Side: 7 av 13

8 Kari Berglund - søknad om fritak fra vervet som medlem i Råd for folkehelse Søknad om fritak fra Råd for folkehelse - Kari E. Berglund 2012/ /2013 LYADM/H 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kari E. Berglund Øistein Hoe Rakel Thorstensen LYADM/AAH Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Giæver Eiendom Kjosveien 14 AS Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling Brannkassa - Giæver Eiendom Kjosveien 14 A 2013/ /2013 LYADM/EMH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Giæver Eindom Kjosveien 14 AS LYADM/AAH ngdataundersøkelsen i Lyngen ngdata-undersøkelse i Lyngen / /2013 C01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Skolene i Lyngen ngdataundersøkelsen i Lyngen ngdata-undersøkelse i Lyngen / /2013 C01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Side: 8 av 13

9 Søknad om bevilling for øl og vin L Trollvasstind Søknad om bevilling for øl og vin L Trollvasstind 2013/ /2013 LYADM/EMH 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/EMH.L Trollvasstind Klage på avslag på søknad om motorferdsel i utmark Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark / /2013 LYADM/AA K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/AA B 44 Randi Caroline Bakkelund Tilbud om utredningstidspunkt Elevmappe / / LYED/ASS O offl. 13, fvl. 13 nr. 1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYED/ASS T Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Registrering av tall for personer med psykisk utviklingshemming i kommunene 2009/ / LYLYNG/NG F10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYLYNG/NG B 8 Helsedirektoratet Side: 9 av 13

10 Tal på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene Registrering av tall for personer med psykisk utviklingshemming i kommunene 2009/ /2013 LYLYNG/NG F10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helsedirektoratet LYLYNG/NG Søknad på ferievikariat - Lyngstunet D Ferievikarer i (Omsorgsavdelinga) / / AS Offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Venche Karlsen Referat fra møte ersonalmappe / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nav Lyngen Søknad om støtte til festival Lyngen Rock & reker 2013 Søknad om støtte til festival Lyngen Rock & reker / /2013 LYADM/JSS 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/JSS Lyngen Rock & Reker Side: 10 av 13

11 Skoleskyss for elev med delt bosted - avklaring Søknad om skolebytte fra Hatteng til Eidebakken 2013/ /2013 B12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Troms fylkeskommune Delutbetaling av B-tilskott til prosjekt for utvikling av kompetanse, nettverk og interesse for bioenergi i Nord-Troms Skogbruk felles: rosjekt for utvikling av kompetanse, nettverk og interesse innenfor bioenergi 2011/ / LYADM/AA S81 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/AA Fylkesmannen i Troms ttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av to boliger 101/20 - Søknad om dispensasjon fra arealplan til vei og boligformål 2013/ / /20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Reindriftsforvaltningen Troms Opphevelse av vedtak om sanksjon - manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe 2010/ / LYADM/HG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/HG Nav Side: 11 av 13

12 Svar på søknad om uførepensjon ersonalmappe 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/LÅ TO DNB Svar - søknad om alderspensjon ersonalmappe 2009/ / LYADM/LÅ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/LÅ TO DNB Budsjett 2013 og økonomiplan Fylkesmannens tilbakemelding Årsbudsjett / økonomiplan Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 9582/ LYADM/TJ 151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/HG Fylkesmannen i Troms Søknad om omgjøring av lån til tilskudd - nnovasjon Norge Næringsfaglig vurdering / /2013 LYADM/EK O offl. 13, fvl. 13 nr. 1 V01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/EK Nav Side: 12 av 13

13 Lovhjemmel for samværsnekt Samværsnekt 2013/ /2013 BA Offl. 13 / Fvl. 13 nr. 1 A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Dokumenter har mangler og kan ikke tinglyses Bekreftelse 2009/ /2013 LYADM/EK V00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LYADM/EK Statens Kartverk Side: 13 av 13