Journaldato: , Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,, N, X, S, Status: J, vlevering - s forgjengere vlevering av avsluttet materiale - med foretak 2010/ /2013 PERSER/RØ 057 Mottaker Statsarkivet i Tromsø PERSER/RØ Retur av utlånte personalmapper ved avlevering fra Longyearbyen skole i 2006 vlevering av avsluttet materiale - med foretak 2010/ /2013 PERSER/RØ 057 Mottaker Statsarkivet i Tromsø PERSER/RØ Manglende ferdigattest - 22/109 - Tilbygg til Polarhotellet 22/109 Vei Tilbygg næringsbygg 2011/ / /109 Mottaker Årstiderne arkitekter S Side: 1 av 14

2 Manglende ferdigattest - 22/495 Svalbard lufthavn - Ny driftstofftank 22/495 Svalbard lufthavn - Nybygg, drivstofftank 2012/ / /495 Mottaker SWECO NORGE S Manglende ferdigattest - 25/2/5 - Vindodden 25/2/5 - Vindodden - Tilbygg hytte 2012/ / /2/5 Mottaker Karl Magne Faksdal Manglende ferdigattest - 25/ tilbygg til hytte 25/2/17 - Vindodden - Tilbygg hytte 2012/ / /2/17 Mottaker Jørn Hansen Manglende ferdigattest - 24/1/44 - nybygg uthus 24/1/44 Hiorthamn, nybygg uthus 2012/ / /1/44 Mottaker Liv Rose Flygel Side: 2 av 14

3 Manglende ferditattest - 22/597 - lager og overbygg av inngangsparti 22/597 dventdalen - Hundegård, nybygg lager 2012/ / /597 Mottaker udun Tolfsen Manglende ferdigattest - 22/529/12 - tilbygg til hytte 22/529/12 Todalen - Hytte, tilbygg 2012/ / /529/12 Mottaker May-Brit Kringen Manglende ferdigattest - 22/527/11 - tilbygg til hytte 22/527/11 - Tilbygg 2012/ / /527/11 Mottaker Morten lsnes Manglende ferdgiattest - bygging av vei /1 Sjøområdet nord og sydvest - Bygging av Vei / / /1 Mottaker LNS Spitsbergen S Side: 3 av 14

4 Manglende ferdigattest - 22/567 22/567 - Sjøskrenten - lagerhall til drift av virksomhet på tomt 22/ / / /567 Mottaker LNS Spitsbergen S Omlegging av vei - 22/1 Vei Hotellneset 22/1 Vei Hotellneset, oppgradering av kaianlegg 2012/ / /1 Mottaker Multiconsult nnhenting av opplysninger i forbindelse med salg av fast eiendom - 22/527 hytte i Bjørndalen nnhenting av opplysninger fra eiendomsmeglere ved salg av fast eiendom 2011/ / PLNTV/BBØ 231 Mottaker PLNTV/BBØ DNB Eiendom Tromsø Kopi: Endring av tillatelser - kullprospektering 2013 og prøveprosjekt fjellknausboring - Operafjellet, samt prøveprosjekter i samme område Leteboring etter kull 2013/ / Mottaker Sysselmannen på Svalbard Side: 4 av 14

5 Spørreundersøkelse om samarbeid i Brann- og redningsvesen Rundskriv - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB 2009/ /2013 BRNN/JN M70 Mottaker BRNN/JN nalyse og Strategi S v/bård Vestøl Birkedal Bekreftelse - Coop Svalbardbutikken Lokalstyreleders arbeidsdag - besøk i Longyearbyens bedrifter 2012/ /2013 DM/CKR 070 Mottaker DM/CKR Svalbardbutikken Vedr. byggemelding - 24/1/19 Revneset - Hytte, nybygg utebod 24/1/19 Revneset - Hytte, nybygg utebod 2012/ / /1/19 Mottaker Frigg Jørgensen Mangler i sak - 22/527/3 Vestpynten - Hytte, nybygg/flytting av uthus 22/527/3 Vestpynten - Hytte, nybygg/flytting av uthus 2009/ / /527/3 Mottaker John Petter Sjøhaug Side: 5 av 14

6 Foreløpig svar - søknad om oppsett av skilt til Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen 22/109 - skilt - Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen 2013/ / /109 Mottaker Radisson Blu Polar Hotel Spistbergen Mangler i sak - 22/594 Vei Sjøskrenten - Nybygg, nærings- og boligbygg 22/594 Vei Sjøskrenten - Nybygg, nærings- og boligbygg 2009/ /2013 PLNTV/JOS 22/594 Mottaker John Petter Sjøhaug PLNTV/JOS Kopi: drettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og tilskuddsberettigede kostnader - Klatretårn i Longyearbyen barnehage Tilskudd til arktiske klatretårn 2012/ / EENDOM/ML 234 Mottaker EENDOM/ML Kulturdepartementet tbetaling av lærlingstilskudd 1. halvår 2013 Stimuleringstilskudd for lærlinger med ungdomsrett - lærlingtilskudd 2011/ / OPPVEKST/EL 234 Mottaker OPPVEKST/EL Troms fylkeskommune, tdanningsetaten Side: 6 av 14

7 Høring - forslag til forskrift om plikt til å gi opplysinger og statistikk til bruk ved transportplanlegging eller trafikkovervåkning i havner og farvann Høring - forslag til endring av forskrift om havner og farvann på Svalbard 2010/ / HVN/KBR P00 Mottaker HVN/KBR Kystverket - Hovedkontoret Regulering av motorferdsel på Svalbard - felles innspill fra Næringsforeningen, Svalbard Reiseliv, ECO og Endringer i motorferdselforskriften 2013/ / DM/CKR N00 Mottaker Direktoratet for naturforvaltning DM/CKR Endringer i motorferdselforskriften - varsel om oversendelse til Miljøverndepartementet Endringer i motorferdselforskriften 2013/ / DM/CKR N00 Mottaker DM/CKR Miljødirektoratet Søknad om stilling - Sektorsjef for oppvekst og kultur (171) Sektorsjef for oppvekst og kultur 2013/ / PERSER/SH 411 Mottaker PERSER/SH ***** Side: 7 av 14

8 n regard to your job application - Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 Svar på generell søknad om stilling - s barnehager 2013/ /2013 n regard to your job application - Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 Side: 8 av 14

9 n regard to your job application - Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 n regard to your job application - Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 nnvilgelse av tilskudd - Samhandlingsreformen Friskliv i Longyearbyen Samhandlingsreformen Friskliv i Longyearbyen 2012/ / DM/LOS 234 Mottaker DM/LOS Helsedirektoratet Side: 9 av 14

10 Oversendelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** - vgs 2013/ /2013 LYBSKOLE/SV EB Offl. 13 jf fvl 13 ***** Mottaker LYBSKOLE/SV Fylkesmannen i Troms Longyearbyen sykehus - skilt 22/330 Longyearbyen sykehus - skilt 2013/ / /330 Mottaker BORCH arkitekter a.s Kopi: Landsverneplanen for helsesektoren - Longyearbyen sykehus - 22/330 Longyearbyen sykehus - infoskilt 22/330 Longyearbyen sykehus - skilt 2013/ / /330 Mottaker Sysselmannen på Svalbard Søknad om stilling - Sektorsjef for oppvekst og kultur (171) Sektorsjef for oppvekst og kultur 2013/ /2013 PERSER/SH 411 Mottaker PERSER/SH ***** Side: 10 av 14

11 Oppsigelse av stilling Personalmappe - ***** ***** ***** - Engasjement 2013/ / BYDRFT/MS P Offl., forskr. 7 ***** Mottaker PERSER/TPE ***** Oppsigelse av stilling Personalmappe - ***** ***** ***** - tilsettingsforhold 2012/ / KLTR/JMB P Offl., forskr. 7 ***** Mottaker PERSER/TPE ***** Søknad om ferdigattest - 22/326 Vei Nybygg, lekehus 22/326 Vei Nybygg, lekehus 2012/ / /326 Mottaker nspiris Søknad om utvidet skjenkebevilling for enkeltanledning - Oktoberfest 2013 Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2013/ / Offl. 26, 5. ledd 63 Mottaker Radisson BL Polar Hotel Spitsbergen Side: 11 av 14

12 Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Oktoberfestival, øltelt Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2013/ / Offl. 26, 5. ledd 63 Mottaker Radisson BL Polar Hotel Spitsbergen Generell søknad om stilling 2013/ /2013 Mottaker B 121 ***** Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 Søknad om stilling - Sektorsjef for oppvekst og kultur (171) Sektorsjef for oppvekst og kultur 2013/ / PERSER/SH 411 Mottaker PERSER/SH ***** Side: 12 av 14

13 pplication for position - Generell søknad om stilling 2013/ / Mottaker B 123 ***** n regard to your job application - Svar på generell søknad om stilling 2013/ /2013 Svar på søknad om studieplass - Vg2 TP - ndustriteknologi ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** vgs 2012/ / LYBSKOLE/SV EB Offl. 13 jf fvl 13 ***** Mottaker LYBSKOLE/SV ***** Tilsagn om tilskudd til rbeidspraksis i ordinær virksomhet ***** ***** ***** ***** Praksisplass ***** ***** ***** ***** ***** Polarflokken barnehage 2013/ /2013 POLRBH/TRB P Offl. 13 jf fvl 13.1 ***** Mottaker PERSER/TPE ***** Side: 13 av 14

14 Bekreftelse på studieplass - Vg2 TP - ndustriteknologi ***** ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** vgs 2012/ /2013 LYBSKOLE/SV EB Offl. 13 jf fvl 13 ***** LYBSKOLE/SV Svar på bekreftelse om studieplass - Vg2 TP - ndustriteknologi ***** ***** ***** ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** vgs 2012/ /2013 LYBSKOLE/SV EB Offl. 13 jf fvl 13 ***** Mottaker LYBSKOLE/SV ***** Generell søknad om stilling - Longyearbyen skole 2013/ /2013 Mottaker B 125 ***** Svar på generell søknad om stilling - Longyearbyen skole 2013/ /2013 Side: 14 av 14

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 11.01.2013 Sluttrapport - Energioppfølgingssystem (EOS-system) Energioppfølgingssystem

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,, N,, S, Status: J,A 18.10.2013 Arbeidsnotat: Vurdering av bruk av fondsmidler kontra låneopptak

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014.

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 16.01.2015 Oppsummering og innspill - Tilbud oppgradering fra ephorte4 til ephorte

Detaljer

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015.

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 26.06.2015 Påmelding til sommer-sfo - Ero Stiberg-Hansen Sommer SFO 2015 - påmeldinger

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015.

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 09.04.2015 Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling

Detaljer

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012.

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 12.10.2012 Tilbud om midlertidig engasjement for avlevering av arkivmaterialet

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03.

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE E 2009/7514-34 9277/2011 Offl. 13 / Fvl. 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard. Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister og gårdskart 2009/129-19 44800/2011

Offentlig journal. 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard. Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister og gårdskart 2009/129-19 44800/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 112/141, 11,209-Karl Halfdan Botngaard Digitale marklagskart, eiendomskart, jordregister

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12.

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2015 Protokoll tilsetting av sykepleiere Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012 Offentlig journal Periode:12102012-18102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-57 U Til: DNB Bank ASA Sak: Gml

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/AE. Erstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4 859/2012 12.01.2012 SKTEKN/YV 06.01.

Offentlig journal. Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/AE. Erstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4 859/2012 12.01.2012 SKTEKN/YV 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2012, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2012 nnhold: Vedr. purring, deres ref. 79198726,2/A rstatning etter vannskade 14.04.10 2010/5298-4

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06.

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - Søknad om reduksjon av kommunal vannavgift KOMMNALE AVGFTER 2014 - SAMLEMAPPE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer