Journaldato: , Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A Oppsummering og innspill - Tilbud oppgradering fra ephorte4 til ephorte 5 Oppgradering til ephorte5 / Noark5 X 2014/ / PERSORG/ARØ 064 Mottaker Tommy Pedersen PERSORG/TPE Anne Rakel Østli PERSORG/ARØ Signert serviceavtale med KS Nord AS Serviceavtale på kran og løfteutstyr X 2014/ / TEKNSK/JMY 650 Jørn P. Myrlund TEKNSK/JMY Oppgavebeskrivelse for utredning - Krav om utbedring av infrastruktur 22/332 Vei 608 Sjøområdet Krav om utbedring av infrastruktur - 22/332 Vei 608 Sjøområdet 2013/ / TEKNSK/JMY 260 Mottaker Sørlandsadvokatene DA Jørn P. Myrlund TEKNSK/JMY Side: 1 av 23

2 Krav om tilbakebetaling av innbetalt tilknytningsgebyr vei der innbetaling er skjedd før 1. oktober 2010 Ny beregning av tilknytningsgebyr for vei 2014/ /2015 ØKKT/B 231 Mottaker Sandmo & Svenkerud AS ØKKT/B Krav om tilbakebetaling av innbetalt tilknytningsgebyr vei der innbetaling er skjedd før 1. oktober 2010 Ny beregning av tilknytningsgebyr for vei 2014/ /2015 ØKKT/B 231 Mottaker LNS Spitsbergen AS ØKKT/B nnkalling til møte i ressursteam vedr Elevmappe - - grunnskole 2014/ / Mottaker LYBSKOLE/HHE Svar på søknad om skjenkebevilling og kjøpetillatelse for alkohol - Spitsbergen p and Down Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2014/ / Mottaker Spitsbergen p and Down v/stein Tore Pedersen Side: 2 av 23

3 Referat fra møte med HTV Møter med tillitsvalgte - Sektorsjef oppvekst og kultur X 2014/ / SEKTOROK/MA nn Martinsen SEKTOROK/MA Henvendelse vedrørende videre oppfølging - Barnehagebarn / /2015 KLLBH/BRA Mottaker PPT KLLBH/BRA Advokatbistand - Gebyr for tilknytning til vei - Avinor Gebyr for tilknytning til vei - Avinor - Svalbard lufthavn Longyear X 2014/ /2015 ØKKT/B 231 Belinda Brendlien ØKKT/B Tillatelse til tiltak - 22/529/29 Todalen - Hytte 22/529/29 Todalen - Hytte 2014/ / /529/29 Mottaker Per Nilssen Side: 3 av 23

4 Fellesføring av TV og fiber Longyearbyen TV Fellesføring av TV og fiber Longyearbyen TV 2011/ /2015 TEKNSK/EOL 231 Mottaker MTG Svalbard TEKNSK/EOL Nabovarsel - 22/1 Nybyen - Sandsilo 22/1 Nybyen - Deling av grunneiendom, fradeling av sandsilo 2014/ /2015 TEKNSK/BDK 22/1 TEKNSK/BDK Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Vedtak om utbedring av feil og mangler etter tilsyn Tilsyn av det elektriske forsyningsanlegget / / ENERG/KRØ S20 ENERG/KRØ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredeskap Oppnevning av styremedlem til Nordpolet AS Styremedlem - Nordpolet AS 2011/ / Nordpolet Side: 4 av 23

5 Kommentarer til uttalelse i nabovarsel - 22/605 22/605 - Nybygg, kontor- og leilighetsbygg 2014/ / /605 LPO Arkitekter AS - Avd. Longyearbyen Nordbykoret - Forespørsel om korinnslag søndag Henvendelser om diverse arrangementer og kulturtiltak - Enhet for kultur og idrett 2014/ /2015 KLTD/RZØ C30 Mottaker Nordbykoret v/evy Nygaard Ernsteen KLTD/RZØ Kopi: Melding om vedtak - forlengelse av arbeidsavklaringspenger - Personalmappe attførings-/uførepensjon 2013/ / KLLBH/BRA P.1 PERSORG/TPE NAV Forvaltning Tromsø nvitasjon til møte Elevmappe - - grunnskole 2010/ /2015 TE Side: 5 av 23

6 Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 og Elevmappe - - grunnskole 2010/ / Søknad om skoleplass videregående avdeling Vg1 TP Skoleplass videregående avdeling Vg1 TP 2015/ / A40 Søknad om skoleplass videregående avdeling Vg1 ST Skoleplass videregående avdeling Vg1 ST 2015/ /2015 A40 Generell søknad om skoleplass videregående trinn delkurselev Søknad om skoleplass videregående trinn delkurselever og lignende 2015/ /2015 A40 Side: 6 av 23

7 Tilknytningsgebyr for tilknytning til fjernvarmenettet og gebyr for tilknytning til strømnettet Søknad om reduserte gebyrer for strøm og fjernvarme jf gebyrregulativet - Svalbard Bryggeri AS 2014/ /2015 ØKKT/B 221 Mottaker Svalbard Bryggeri AS v/ Robert Johansen ØKKT/B Generell søknad om stilling Generelle søknader om stilling / /2015 PERSORG/KSO A Offl Mottaker PERSORG/KSO Svar på søknad om innbygging av instrumenter - Hiorthfjellet 24/1 - Linken, Hiorthhamn - nnkledning av fundament 2014/ / /1 Sysselmannen på Svalbard Svar på forespørsel datert Reviderte tegninger 22/377 Vei A - Nytt naust/sjøbod 2014/ / /377 TE ng. E. Rognli-Bygg Side: 7 av 23

8 llustrasjonsplan for Stormessa 22/267 Stormessa i Nybyen - Terrasse og oppgradering av utearealer 2014/ / /267 TE LPO Arkitekter AS - Avd. Longyearbyen Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Foredrag "På tynn is" - Kulturhuset 29/1-15 Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2014/ / B 15 Radisson BL Polar Hotel Spitsbergen Flyttemelding - Elevmappe - - grunnskole 2014/ / TE Side: 8 av 23

9 Oppsigelse av barnehageplass Barnemappe 2015/ /2015 LYBBH/GAN BH Offl 13 jf fvl 13 LYBBH/GAN Mottaker AJA BARNNGE/[fordelt] Arbeidsbekreftelse / attest - Personalmappe - - engasjement ut skoleåret X 2014/ /2015 P Offl., forskriftens 7 Anne Søvold Vikanes Bekreftelse på mottatt politiattest jf barnehageloven 19 - Personalmappe - - tilkallingsvikar barnehager X 2014/ /2015 KLLBH/BRA P Offl., forskriftens 7 Mottaker Bjørn Rasmussen KLLBH/BRA nger Marie Haukalid PERSORG/MH Oppsigelse av barnehageplass Barnemappe 2015/ /2015 LYBBH/GAN BH Offl 13 jf fvl 13 Mottaker AJA LYBBH/GAN BARNNGE/[fordelt] Side: 9 av 23

10 Valg av advokat - bistand klagesak tilknytning fjernvarme og strøm Gebyr for tilknytning til vei - Avinor - Svalbard lufthavn Longyear 2014/ /2015 ØKKT/B 231 Mottaker Advokatfirmaet Harris DA ØKKT/B Valg av advokat - bistand klagesak tilknytning fjernvarme og strøm Gebyr for tilknytning til vei - Avinor - Svalbard lufthavn Longyear 2014/ /2015 ØKKT/B 231 Mottaker KS Advokatene ØKKT/B Bistand klagesak tilknytning fjernvarme og strøm Gebyr for tilknytning til vei - Avinor - Svalbard lufthavn Longyear 2014/ /2015 ØKKT/B 231 Mottaker Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co ØKKT/B Søknad Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2014/ / BARNNGE/AJA A Offl BARNNGE/AJA Side: 10 av 23

11 Eksamen våren informasjon om bl.a. trekk og oppdatering av fagpersonregisteret Rundskriv - Fylkesmannen i Troms 2009/ /2015 B TE Fylkesmannen i Troms Høringsuttalelse - Rullering av delplan for Longyearbyen havn - Bykaia Rullering av delplan for Longyearbyen havn, Bykaia 2011/ / PLANTV/AME L12 PLANTV/AME Materiallageret AS Taushetserklæring Personalmappe - - tilkallingsvikar barnehager 2015/ /2015 KLLBH/BRA P Offl., forskriftens 7 KLLBH/BRA Bekreftelse på mottatt politiattest jf Barnehageloven 19 Personalmappe - - tilkallingsvikar barnehager X 2015/ /2015 KLLBH/BRA P Offl., forskriftens 7 Mottaker Bjørn Rasmussen KLLBH/BRA nger Marie Haukalid PERSORG/MH Side: 11 av 23

12 Forespørsel om tilbud på isolasjon av kjelene 6200 TA - Tilstandsanalyse Longyear Energiverk - nnhenting av tilbud til isolasjon av kjelene 2015/ /2015 ENERG/KKN 601 ENERG/KKN Erling Freitag AS Anmodning om utbetaling av korkpenger cepeople Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2014/ / TE cepeople v/mark Sabbatini Søknad om igangsettingstillatelse - 22/651 Elvesletta Syd, Vei /651 Elvesletta Syd, Vei nybygg boligblokk G1 2015/ / /651 Mottaker Hålogaland Element AS Beredskapsplan mot ebola Beredskapsplan mot ebola - Smittevern 2015/ / G00 SEKTORTEKN/MSA SEKTORTEKN/MSA Justis- og beredskapsdepartementet Side: 12 av 23

13 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - - oppfølging av sykmeldt arbeidstaker 2014/ /2015 P.1 Mottaker Nav Svalbard Mottaker Longyearbyen sykehus Bekreftelse Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2014/ /2015 BARNNGE/AJA A Offl Mottaker BARNNGE/AJA Bekreftelse Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2014/ /2015 BARNNGE/AJA A Offl Mottaker BARNNGE/AJA Bekreftelse Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2014/ /2015 BARNNGE/AJA A Offl Mottaker BARNNGE/AJA Side: 13 av 23

14 Bekreftelse Rekrutteringssak Barnevernskonsulent 2014/ /2015 BARNNGE/AJA A Offl Mottaker BARNNGE/AJA Bekreftelse Rekrutteringssak Pedagogisk psykologisk rådgiver 2014/ /2015 BARNNGE/AJA A Offl Mottaker BARNNGE/AJA Bekreftelse Rekrutteringssak Pedagogisk psykologisk rådgiver 2014/ /2015 BARNNGE/AJA A Offl Mottaker BARNNGE/AJA Bekreftelse Rekrutteringssak Pedagogisk psykologisk rådgiver 2014/ /2015 BARNNGE/AJA A Offl Mottaker BARNNGE/AJA Side: 14 av 23

15 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i 2015 Rundskriv - tdanningsdirektoratet Longyearbyen skole 2015/ /2015 A00 TE tdanningsdirektoratet Wis Skole - nfobrev WS Waade nformation System - skoleadministrativt verktøy 2012/ / WS Waade nformation System AS Kvittering for levert elektronisk aksept av tilsagn om midler - Camp Svalbard Vinter Svalbards miljøvernfond prosjekt 14/76 Camp Svalbard vinter tilskudd 2014/ /2015 BARNNGE/R 234 BARNNGE/R Svalbards miljøvernfond Høringsuttalelse - Delplan for hytteområder Delplan for hytteområder 2014/ / L12 DMF med Bergmesteren for Svalbard Side: 15 av 23

16 Høringsuttalelse - Rullering av delplan for Longyearbyen havn - Bykaia Rullering av delplan for Longyearbyen havn, Bykaia 2011/ / PLANTV/AME L12 PLANTV/AME DMF med Bergmesteren for Svalbard Tilbud om studieverksted høst Elevmappe - - grunnskole X 2011/ / Hilde Henningsen LYBSKOLE/HHE Søknad om skoleplass videregående avdeling Vg1 ST Skoleplass videregående avdeling Vg1 ST 2015/ / A40 Søknad om skoleplass videregående avdeling Vg1 ST Skoleplass videregående avdeling Vg1 ST 2015/ /2015 A40 Side: 16 av 23

17 Signert arbeidsavtale 100% fast stilling Personalmappe - - tilsettingsforhold 2014/ / P Offl., forskriftens 7 PERSORG/MH TE Karakterutskrift - Personalmappe - - tilsettingsforhold X 2012/ / KLLBH/BRA P Offl., forskriftens 7 Mottaker Bjørn Rasmussen KLLBH/BRA nger Marie Haukalid PERSORG/MH Kopi: Signert arbeidsavtale 100% fast industrimekaniker/reparatør Rekrutteringssak ndustrimekaniker/reparatør 2014/ / ENERG/KRØ A Offl PERSORG/MH TE Signert arbeidsavtale, taushetserklæring og personopplysninger - ndustrimekaniker/reparatør Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / ENERG/KRØ P Offl., forskriftens 7 PERSORG/MH TO Side: 17 av 23

18 Bekreftelse NLA Høgskolen og signert taushetserklæring Praksisplasser - Polarflokken barnehage 2012/ /2015 POLARBH/TRB P Offl., forskriftens POLARBH/TRB Oppsigelse - Avtale Oppføring Longyearbyen brannvesen Oppsigelse avtale / /2015 ØKKT/HST 061 Mottaker Digitale Medier 1881 AS ØKKT/HST Tvist om tilknytningsavgift. (Vår ref: FSH ) Gebyr for tilknytning til vei - Avinor - Svalbard lufthavn Longyear 2014/ /2015 ØKKT/B 231 ØKKT/B B 23 Advokatfirmaet Harris DA Stillingsutlysning Brannkonstabler Rekrutteringssak Brannkonstabler X 2015/ /2015 BRANNREDN/JAN A Offl Jan Olav Sæter BRANNREDN/JAN Side: 18 av 23

19 Forespørsel om tilbud på isolasjon av kjelene 6200 TA Energiverk - tskifting av panelvegger 2014/ /2015 ENERG/KKN 601 ENERG/KKN Erling Freitag AS Tilbud utskiftning av panelvegger i fyrrom 6200 TA Energiverk - tskifting av panelvegger 2014/ /2015 ENERG/KKN Offl. 23, 1. ledd 601 ENERG/KKN Burmeister & Wain Energy A/S Statsbudsjettet tilskudd kr til kulturtiltak på Svalbard Statstilskudd til kulturhus, spillesteder, scener og arrangører 2009/ /2015 KLTD/RZØ 234 KLTD/RZØ Kulturdepartementet Søknad om støtte til landsdekkende seismisk sonering Søknad om støtte - Seismisk sonering 2015/ /2015 ADMSJEF/LOS 223 ADMSJEF/LOS Standard Norge og NORSAR Side: 19 av 23

20 nnkalling til møte i ressursteam vedr Elevmappe grunnskole 2011/ /2015 Mottaker Svar på søknad om fritak for vurdering i norsk sidemål for - Elevmappe grunnskole 2009/ /2015 Mottaker Svar på søknad om fritak for vurdering i norsk sidemål for - Elevmappe grunnskole 2010/ /2015 Mottaker Servicerapport fra besøk utført i uke Kullungen barnehage - servicerapporter - vedlikehold og tilsyn 2009/ /2015 EENDOM/MLA J02 EENDOM/MLA GK Tromsø - Service/Rehab Side: 20 av 23

21 Vedtak - Longyearbyen skole - supplering til skiltplan februar 2014 Trafikkskilt i Longyearbyen 2013/ / TEKNSK/EOL Q84 TEKNSK/EOL Sysselmannen på Svalbard Anmodning om utbetaling av korkpenger Polargospel og Speidergruppe Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2014/ / TE Svalbard kirke Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring skoleåret Elevmappe grunnskole 2009/ /2015 Mottaker Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring skoleåret Elevmappe grunnskole 2010/ /2015 Mottaker Side: 21 av 23

22 Sammenslåing av gnr. 22 bnr. 310 og gnr. 22 bnr. 656 Sammenføyning av 22/310 og 22/ / /2015 TEKNSK/BDK 22/656 Mottaker Statens Kartverk Tinglysingen TEKNSK/BDK ttalelse til søknad om skjenkebevilling i forbindelse med arrangementet "På tynn is" i Kulturhuset Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2014/ / TE Sysselmannen på Svalbard Signert avtale om mobiltelefon som arbeidstelefon Personalmappe - - tilsettingsforhold 2014/ /2015 P Offl., forskriftens TE Avtale Oppføring Longyearbyen brannvesen Oppsigelse avtale / / ØKKT/HST 061 ØKKT/HST B 1 Digitale Medier 1881 AS Side: 22 av 23

23 Generell søknad om skoleplass videregående trinn delkurselev Søknad om skoleplass videregående trinn delkurselever og lignende 2015/ /2015 A40 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Sammenføyning av 22/310 og 22/656 Sammenføyning av 22/310 og 22/ / /2015 TEKNSK/BDK 22/656 TEKNSK/BDK B 5 Statens Kartverk Tinglysingen Side: 23 av 23

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015.

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 26.06.2015 Påmelding til sommer-sfo - Ero Stiberg-Hansen Sommer SFO 2015 - påmeldinger

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer