Journaldato: , Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 15.3.2012-21.3.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.03.2012."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, tvidelse av festede arealer for Bykaia Festavtale Longyearbyen havn 2012/ / DM/N 611 Store Norske Spitsbergen Kulkompani S vsender DM/N Oversendelse av utkast til avtale om kulleveranse vtale - kulleveranse 2011/ / BYDRFT/MS Offl. 23, 1. ledd 601 BYDRFT/MS vsender dvokatfirmaet Haavind S Svar på generell søknad om stilling Generelle søknader på stilling / / PERSER/SH 410 vsender PERSER/GH Side: 1 av 61

2 Forhåndsvarsel om pålegg - opphør av ulovlig bruk - 22/393 og 22/394 - Vei og 10 22/ Naustområdet - Naust/fritidsbolig/sjøbu 2009/ /2012 PLNTV/ME 22/393 Sjøhaug byggeservice as vsender PLNTV/ME Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ / vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ / vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ / vsender Side: 2 av 61

3 Søknad om stilling - (118) 2012/ / vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ / vsender Søknad om stilling - Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (116) Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (teknisk og industriell produksjon) 2012/ / vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Side: 3 av 61

4 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Oppfølging av miljørisikovurdering - Longyear energiverk Revisjon Longyear energiverk - KLF (Klima- og forurensningsdirektoratet) 2009/ /2012 BYDRFT/JMY 210 Klima- og forurensningsdirektoratet vsender BYDRFT/JMY nmodning om ferdigattest - 22/584 - Elvesletta syd boligbygg 22/584 - Elvesletta syd boligbygg 2009/ / PLNTV/ME 22/584 PLNTV/ME TO vsender Hålogaland Element as Side: 4 av 61

5 Sikring av byggeplass - 22/109 Vei Tilbygg næringsbygg 22/109 Vei Tilbygg næringsbygg 2011/ /2012 PLNTV/ME 22/109 PLNTV/ME TE vsender Sandmo & Svenkerud S Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Kopi: nderretning om brannsyn på Sverdrupstasjonen i Ny Ålesund Brannsyn - Kings Bay S, Ny-Ålesund 2009/ / BRNN/JN M71 BRNN/JN TE vsender Sysselmannen på Svalbard larmabonnement - Svalbard Lodge, Vei larmabonnement - Safetel 2012/ / BRNN/JN M75 BRNN/JN TE vsender Safetel - Wireless Security Communications Side: 5 av 61

6 larmabonnement - Svalbard Hotell, Vei larmabonnement - Safetel 2012/ / BRNN/JN M75 BRNN/JN TE vsender Safetel - Wireless Security Communications Søknad om tilskudd til aktiviteter i DHD Norge Troms Søknad om støtte - DHD Norge Troms 2012/ / DM/CKR 223 DM/CKR vsender DHD Norge Troms Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 22/597 dventdalen - Hundegård, nybygg anneks 22/597 dventdalen - Hundegård, nybygg anneks 2012/ / PLNTV/ME 22/597 PLNTV/ME vsender udun Tolfsen Tilbud lån kr Refinansiering av lån - nvesteringsprosjekter refinansiert i / / ØKKT/EDO 251 ØKKT/EDO TE vsender Kommunalbanken S Side: 6 av 61

7 Tilbud lånerente Refinansiering av lån - nvesteringsprosjekter refinansiert i / / ØKKT/EDO 251 ØKKT/EDO TE vsender KLP Oversendelse av nytt gjeldsbrev til undertegning og retur Refinansiering av lån - nvesteringsprosjekter refinansiert i / / ØKKT/EDO 251 ØKKT/EDO TE vsender Kommunalbanken S Oversendelse av signert gjeldsbrev lånenr.: kr Refinansiering av lån - nvesteringsprosjekter refinansiert i / / ØKKT/EDO 251 Kommunalbanken vsender ØKKT/EDO Tilknytningsavgfit for vei, vann, avløp og strøm blokk C3 og C4 22/584 22/584 Elvesletta Syd B3-B4 - boligbygg X 2010/ /2012 PLNTV/ME 22/584 vsender strid Meek PLNTV/ME Side: 7 av 61

8 Søknad om stilling - Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (116) Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (teknisk og industriell produksjon) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 8 av 61

9 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender vtale om kjøp av tjenester ved innføring av lostjeneste på Svalbard vtale om kjøp av tjenester ved innføring av lostjeneste på Svalbard 2012/ /2012 HVN/KBR Offl. 23, 1. ledd 610 Kystverket Troms og Finnmark vsender HVN/KBR Søknad om stilling - PBH Tilkallingsvikarer i barnehagene - barnehageåret / / OPPVEKST/EL 416 PERSER/RK vsender Merknader til forslag til standard og tegneregler til arealplaner på Svalbard Planstandard og tegneregler til arealplaner på Svalbard 2012/ /2012 PLNTV/VHO L10 Miljøverndepartementet, Seksjon for kart, analyse og planinformasjon vsender PLNTV/VHO Side: 9 av 61

10 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Oversendelse av skjemaene Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver 2011 og Lønns- og pensjonskostnader Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver, lønns- og pensjonskostnader 2012/ /2012 ØKKT/EDO 500 Svalbard skattekontor vsender ØKKT/EDO Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 10 av 61

11 Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - SFO-leder i ca. 85 % stilling (120) SFO-leder i ca. 85 % stilling 2012/ /2012 vsender Møtereferat - intern saksforberedelse Minnesmerke over ofre for 22. juli 2011 X 2012/ /2012 PLNTV/VHO Offl. 14 X00 vsender Vigdis Hole PLNTV/VHO Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 11 av 61

12 Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 12 av 61

13 Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Side: 13 av 61

14 Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 14 av 61

15 Søknad om stilling - SFO-leder i ca. 85 % stilling (120) SFO-leder i ca. 85 % stilling 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ /2012 KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 15 av 61

16 Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - SFO-leder i ca. 85 % stilling (120) SFO-leder i ca. 85 % stilling 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 16 av 61

17 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - SFO-leder i ca. 85 % stilling (120) SFO-leder i ca. 85 % stilling 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 17 av 61

18 Søknad om stilling - Personalkonsulent - lønn - 100% stilling (121) Personalkonsulent - lønn - 100% stilling 2012/ /2012 PERSER/SH 416 PERSER/SH vsender Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ /2012 KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender Søknad om stilling - Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (116) Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (teknisk og industriell produksjon) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 18 av 61

19 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - SFO-leder i ca. 85 % stilling (120) SFO-leder i ca. 85 % stilling 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Side: 19 av 61

20 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om barnehageplass Barnehageplass 2012/ /2012 OPPVEKST/PWF P Offl., forskr. 7 OPPVEKST/PWF *** 2 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Side: 20 av 61

21 Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ /2012 KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender Side: 21 av 61

22 Svar på søknad om kjøp av alkohol for enkeltanledning Skjenkebevillinger enkeltanledninger og kjøp av alkohol 2012/ /2012 PERSER/GH 63 Gunhild Bru Nybø vsender PERSER/GH Svar på e-post datert fra foreldreutvalget. Kontakt med foresatte i Kullungen barnehage 2012/ /2012 KLLBH/MB EB Offl Foreldreutvalget i Kullungen vsender KLLBH/MB Tilbud - nventar Longyerbyen skole, SFO Møbler og inventar - SFO og ombygging skolen 2012/ /2012 ØKKT/LP Offl. 23, 1. ledd 620 ØKKT/LP vsender Fravær og vurdering i forbindelse med rettssaken etter 22. juli Rundskriv - tdanningsdirektoratet Longyearbyen skole 2012/ / vsender tdanningsdirektoret Side: 22 av 61

23 Tilbakemelding - Yrkeskvalifikasjonsforskriften på vegtrafikklovens område Yrkeskvalifikasjonsforskriften på vegtrafikklovens område 2012/ /2012 DM/N Q00 DM/N TE vsender Statens vegvesen - Vegdirektoratet Søknad om stilling - Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (116) Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (teknisk og industriell produksjon) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Side: 23 av 61

24 Endring samordnet registermelding - Registrering i Foretaksregisteret / /2012 DM/N Offl. 26, 5. ledd 030 Brønnøysundregistrene - Enhetsregisteret vsender DM/N Kontoavtale med vedlegg LL - skatt Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg LL - drift Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Side: 24 av 61

25 Kontoavtale med vedlegg LL - kredittkort Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg LL - korkpenger Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Bydrift - skatt Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Side: 25 av 61

26 Kontoavtale med vedlegg Bydrift - drift Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Bydrift - valuta Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Bydrift - Elwin Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Side: 26 av 61

27 Kontoavtale med vedlegg Oppvekst - skatt Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ /2012 ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Oppvekst - drift Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ /2012 ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Kultur - skatt Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Side: 27 av 61

28 Kontoavtale med vedlegg Kultur - drift Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Kultur - Galleriet Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Kultur - Svalbardhallen Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Side: 28 av 61

29 Kontoavtale med vedlegg Kultur - Svalbardsamlingen Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale med vedlegg Kultur - Svalbardsamlingen Kontoavtaler SpareBank 1 Nord Norge (SNN) - med foretak 2012/ / ØKKT/EDO 200 SpareBank 1 Nord Norge Hovedkontor vsender ØKKT/EDO Kontoavtale Stadsbygd Sparebank Bankavtaler og kontoavtaler - diverse banker 2011/ / ØKKT/EDO 200 Statsbygd Sparebank vsender ØKKT/EDO Kontoavtale Stadsbygd Sparebank Bankavtaler og kontoavtaler - diverse banker 2011/ / ØKKT/EDO 200 Statsbygd Sparebank vsender ØKKT/EDO Side: 29 av 61

30 Planlagte orienteringer i LL-møter 1. halvår 2012 Lokalstyret - orienteringer X 2012/ / DM/CKR 033 vsender Christin Kristoffersen DM/CKR nnkalling til møte i næringskomiteen Næringskomite 2012/ / PLNTV/TTE 033 Næringskomiteens medlemmer vsender DM/CKR nnspill vedrørende budsjett 2013 Svalbardbudsjettet - innspill fra 2011/ / DM/CKR 151 tenriks- og forsvarskomiteen vsender DM/CKR Forespørsel om møblering av SFO-bygg og ombygd skoleareal Møbler og inventar - SFO og ombygging skolen 2012/ / ØKKT/LP Offl. 23, 1. ledd 620 vsender ØKKT/LP Side: 30 av 61

31 Forespørsel om møblering av SFO-bygg og ombygd skoleareal Møbler og inventar - SFO og ombygging skolen 2012/ / ØKKT/LP Offl. 23, 1. ledd 620 vsender ØKKT/LP Forespørsel om møblering av SFO-bygg og ombygd skoleareal Møbler og inventar - SFO og ombygging skolen 2012/ / ØKKT/LP Offl. 23, 1. ledd 620 vsender ØKKT/LP Forespørsel om møblering av SFO-bygg og ombygd skoleareal Møbler og inventar - SFO og ombygging skolen 2012/ / ØKKT/LP Offl. 23, 1. ledd 620 vsender ØKKT/LP Camp Svalbard søknad om bruk av Coles Bay august og invitasjon til russiske ungdommer Camp Svalbard / / KLTR/KLM C11 Trust rktikugol via Sysselmannen på Svalbard vsender KLTR/KLM Side: 31 av 61

32 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Praksisplass - - Longyearbyen barnehage 2012/ / LYBBH/G P Offl. 13 jf fvl 13.1 OPPVEKST/PWF vsender NV Tiltak Troms vtale om kjøp av rådgivningstjenester Kjøp av rådgivningstjenester 2012/ / OPPVEKST/EL Offl. 23, 1. ledd 046 OPPVEKST/EL vsender dvokatfirmaet Haavind S Oppsigelse av stilling - Personalmappe tilsettingsforhold / oppsigelse 2011/ / LYBBH/G P Offl., forskr. 7 PERSER/GSV vsender Oppsummering av tilsettingsprosess - Rektor ved Longyearbyen skole Rektor ved Longyearbyen skole X 2011/ / OPPVEKST/EL vsender nne Ellingsen OPPVEKST/EL Side: 32 av 61

33 Tilsettingsvedtak - Rektor ved Longyearbyen skole Rektor ved Longyearbyen skole S 2011/ / OPPVEKST/EL vsender nne Ellingsen OPPVEKST/EL Samtykkeerklæring Elevmappe grunnskole 2010/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 vsender Svar på søknad om fri fra undervisning Fravær fra undervisning - grunnskole 2011/ / P Offl., forskr. 7 B34 vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 TE vsender Side: 33 av 61

34 Oppsigelse av barnehageplass Barnehageplass / /2012 OPPVEKST/PWF P Offl., forskr OPPVEKST/PWF B 5 vsender Søknad om barnehageplass Barnehageplass 2012/ / OPPVEKST/PWF P Offl., forskr. 7 OPPVEKST/PWF vsender Søknad om barnehageplass Barnehageplass 2011/ / OPPVEKST/PWF P Offl., forskr. 7 OPPVEKST/PWF vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 TE vsender Side: 34 av 61

35 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 TE vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 TE vsender Søknad om stilling - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn (119) vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 TE vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 TE vsender Side: 35 av 61

36 Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 TE vsender Søknad om stilling - Lærerstillinger videregående avdeling (117) Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 TE vsender Søknad om stilling - (118) 2012/ /2012 TE vsender Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ / KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender Side: 36 av 61

37 Søknad om stilling - Maskinister og maskinassistenter (sommervikarer 2012) (123) Maskinister og maskinassistenter (sommervikariater 2012) 2012/ / ENERG/FLÅ 416 ENERG/FLÅ vsender Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ / KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender Søknad om stilling - Maskinister og maskinassistenter (sommervikarer 2012) (123) Maskinister og maskinassistenter (sommervikariater 2012) 2012/ / ENERG/FLÅ 416 ENERG/FLÅ vsender Melding om anskaffelse og bruk av røntgenapparat til undervisningsformål Meldinger om anskaffelse, bruk, håndtering, salg eller avhending av strålekilde - Statens strålevern 2012/ / J77 Statens strålevern vsender Side: 37 av 61

38 Foreløpig svarbrev - Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (teknisk og industriell produksjon) Ca % stilling for faglærer i TP Vg1 (teknisk og industriell produksjon) 2012/ /2012 vsender Referat fra fagteam onsdag 7. mars Tverrfaglig team i Kullungen barnehage X 2012/ /2012 KLLBH/MB EB Offl. 13 jf fvl 13 Stein Gramstad OPPVEKST/SGR vsender Mona brahamsen KLLBH/MB pplication for position - Generell søknad om stilling Generelle søknader på stilling / / PERSER/SH 410 PERSER/GH B 40 vsender Side: 38 av 61

39 Foreløpig svarbrev - vdelingsledere grunnskole og videregående trinn vdelingsledere grunnskole og videregående trinn 2012/ /2012 vsender Side: 39 av 61

40 Foreløpig svarbrev - SFO-leder i ca. 85 % stilling SFO-leder i ca. 85 % stilling 2012/ /2012 vsender Bekreftelse oppsigelse av barnehageplass Barnehageplass / /2012 OPPVEKST/PWF P Offl., forskr vsender OPPVEKST/PWF Side: 40 av 61

41 ennsyn - brukerdokumentasjon og konfigurering Fagsystemer og tilleggsmoduler 2012/ /2012 PERSER/RK 064 PERSER/RK TE vsender EVRY Møtereferat - Krav til arkivering for FDV-verktøy Fagsystemer og tilleggsmoduler X 2012/ /2012 PERSER/RK 064 Stian Pettersen BYDRFT/STP vsender nne Rakel Kristiansen PERSER/RK Oversendelse av søknad for oversetting og ekspedering - Camp Svalbard 2012 Camp Svalbard / /2012 KLTR/KLM C11 Sysselmannen på Svalbard vsender KLTR/KLM Søknad om barnehageplass Barnehageplass 2012/ /2012 OPPVEKST/PWF P Offl., forskr. 7 vsender OPPVEKST/PWF Side: 41 av 61

42 Foreløpig svarbrev - Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. Lærerstillinger videregående avdeling, spansk, markedsføring og ledelse m.m. 2012/ /2012 Side: 42 av 61

43 vsender Spørreundersøkelser om trafikksikkerhet - skole og barnehager Trafikksikkerhetsplan X 2011/ /2012 PLNTV/BBØ Q80 vsender Bøye Bøland PLNTV/BBØ nnkalling til møte i Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget i Kullungen barnehage 2012/ /2012 KLLBH/MB EB Offl Medlemmer i Samarbeidsutvalget i Kullungen vsender KLLBH/MB Søknad om stilling - Personalkonsulent - lønn - 100% stilling (121) Personalkonsulent - lønn - 100% stilling 2012/ /2012 PERSER/SH 416 PERSER/SH vsender Side: 43 av 61

44 nnkalling til personalmøte i Kullungen barnehage 20. mars Personalmøter i Kullungen barnehage X 2012/ /2012 KLLBH/MB 035 vsender Mona brahamsen KLLBH/MB Side: 44 av 61

45 Foreløpig svarbrev / /2012 Side: 45 av 61

46 vsender Side: 46 av 61

47 nnspill til planarbeidet - Delplan for Eiscat Svalbard Radar Delplan for Eiscat Svalbard Radar 2010/ /2012 PLNTV/VHO L10 PLNTV/VHO vsender NS niversitetssenteret på Svalbard Ferdigattest - 22/584 - Elvesletta syd boligbygg 22/584 - Elvesletta syd boligbygg 2009/ /2012 PLNTV/ME 22/584 LNS Spitsbergen S vsender PLNTV/ME tlysning av midler til skoler og eksterne aktører i Den naturlige skolesekken Rundskriv - Den naturlige skolesekken 2012/ / vsender Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Kopi: Endring av tillatelse til åpning av kullgruve i Lunckefjell. Sysselmannens anbefaling med oppdaterte vedlegg Ny kullgruve i Lunckefjell 2010/ /2012 PLNTV/VHO 21 PLNTV/VHO vsender Sysselmannen på Svalbard Side: 47 av 61

48 NFs spørreundersøkelse for tdanningsdirektoratet. Påminnelse Rundskriv - tdanningsdirektoratet - Oppvekstforetaket 2011/ /2012 OPPVEKST/EL 00 OPPVEKST/EL vsender NF Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanni Bruk av skjønnsmidler for ekstraordinære utgifter 2011 og behov for juli 2011 Lokalstyres oppfølging etter terroranslaget 22. juli 2011 på tøya 2011/ /2012 DM/N 024 DM/N B 17 vsender Fylkesmannen i Troms vviksmelding - Polarflokken barnehage HMS/vviksrapportering - Polarflokken barnehage 2011/ /2012 PERSER/SH Offl PERSER/SH vsender Polarflokken barnehage nmodning om utbetaling av korkpenger Svalbard Rideklubb Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2010/ /2012 PERSER/SOW 243 PERSER/SOW TE vsender Svabard Rideklubb Side: 48 av 61

49 Eksamen grunnskole våren 2012 Rundskriv - tdanningsdirektoratet Longyearbyen skole 2012/ / vsender tdanningsdirektoret Råd og rettigheter i forbindelse med rettsoppgjøret etter terrorhandlingene Lokalstyres oppfølging etter terroranslaget 22. juli 2011 på tøya 2011/ /2012 DM/N 024 DM/N vsender Fylkesmannen i Troms nmodning om utbetaling av korkpenger Longyearbyen Golfklubb Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2011/ /2012 PERSER/SOW 243 PERSER/SOW TE vsender Longyearbyen Golfklubb vviksmelding Polarflokken barnehage HMS/vviksrapportering - Polarflokken barnehage 2011/ /2012 PERSER/SH Offl PERSER/SH vsender Polarflokken barnehage Side: 49 av 61

50 Midlertidig brukstillatelse - 22/636 Vei 212, felt Bhi1 - Nybygg rekkehus med 4 enheter 22/636 Vei 212, felt Bhi1 - Nybygg rekkehus 2011/ /2012 PLNTV/ME 22/636 Årstiderne arkitekter S vsender PLNTV/ME Rammetillatelse - 22/71 Vei Lompensenteret - Fasadeendring og ombygging 22/71 Vei Lompensenteret, fasadeendring 2012/ /2012 PLNTV/ME 22/71 LPO rktitekter S - vd. Longyearbyen vsender PLNTV/ME Søknad om stilling - Personalkonsulent - lønn - 100% stilling (121) Personalkonsulent - lønn - 100% stilling 2012/ /2012 PERSER/SH 416 PERSER/SH vsender Kontrollutvalget - presentasjon og publisering på lokalstyrets web-side Kontrollutvalget - Møteinnkallinger og protokoller / / DM/N 033 PERSER/SOW vsender K-Sekretariatet Side: 50 av 61

51 Kontrollutvalget - presentasjon og publisering på lokalstyrets web-side - ny pdf-fil av protokollen Kontrollutvalget - Møteinnkallinger og protokoller / / DM/N 033 PERSER/SOW vsender K-Sekretariatet Svarskjema - Oppføring i bedriftsoversikten for Svalbard Villmarkssenter S Bedriftsoversikt Longyearbyen 2011/ /2012 PLNTV/TTE 061 PLNTV/TTE vsender Svalbard Villmarkssenter S Vedrørende hytte - 23/6/20 Foxdalen - Nybygg - hytte 23/6/20 Foxdalen - Nybygg - hytte 2011/ / PLNTV/ME 23/6/20 John-Remi Bjerkeng vsender PLNTV/ME E-postkorrespondanse - Samhandlingsreform - frisklivsmidler - frisklivsentral Samhandlingsreformen helsetilbud i kommunene 2012/ /2012 DM/N G00 DM/N vsender Helsedirektoratet Side: 51 av 61

52 Gjenpart av nabovarsel - 24/1/56 Moskuslaguna, ustre dventsfjord - Nybygg, hytte 24/1/56 Moskuslaguna, ustre dventsfjord - Nybygg, hytte 2012/ /2012 PLNTV/ME 24/1/56 PLNTV/ME TO vsender Stein Henningsen Visning av spillefilm i kommunale virksomheter Lisenser - MPLC Norge (Motion Picture Licensing Company Norge S) - Longyearbyen kulturhus 2012/ /2012 KLTR/RZØ C34 MPLC Norge (Motion Picture Licensing Company Norge S) vsender KLTR/RZØ Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ /2012 KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender ttalelse fra ledelsen - s regnskap for 2011 Regnskap / /2012 ØKKT/EDO 210 ØKKT/EDO vsender KomRev NORD KS Side: 52 av 61

53 nnspill til planarbeidet - Delplan for kullkai på Hotellneset Delplan for kullkai på Hotellneset 2011/ /2012 PLNTV/VHO L12 PLNTV/VHO vsender Bergmesteren for Svalbard Purring på innsending av egenkontrollrapport for 2011 Energiverket - rapportering til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011/ / ENERG/FLÅ S20 ENERG/FLÅ vsender Klima- og forurensningsdirektoratet Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ /2012 KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender ttalelse fra ledelsen - Bydrift KF særregnskap for 2011 Regnskap og årsmelding 2011 Bydrift KF 2012/ /2012 BYDRFT/MS 210 BYDRFT/MS vsender KomRev NORD KS Side: 53 av 61

54 Kontrollutvalgsak 13/12 - oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling og tilsyn" Forvaltningsrevisjon - byggesaksbehandling og tilsyn 2010/ / PLNTV/VHO 210 PERSER/SOW vsender K-Sekretariatet Kontrollutvalgsak 14/12 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Kraft- og varmeproduksjon i Longyearbyen" - orientering fra Bydrift KF Forvaltningsrevisjonsprosjekt - "Kraft- og varmeproduksjon i Longyearbyen" 2010/ / BYDRFT/MS 216 BYDRFT/MS vsender K-Sekretariatet Nytt rundskriv om voksnes rett til grunnskoleopplæring Rundskriv - tdanningsdirektoratet Longyearbyen skole 2012/ / vsender tdanningsdirektoret Ønske om endrede tilsettingsforhold i Oppvekstforetak KF Planlegging av skole- og barnehageåret Endrede tilsettingsforhold 2012/ /2012 OPPVEKST/EL 410 OPPVEKST/EL vsender Side: 54 av 61

55 Tilleggsopplysninger - 22/71 Vei Lompensenteret, fasadeendring 22/71 Vei Lompensenteret, fasadeendring 2012/ /2012 PLNTV/ME 22/71 PLNTV/ME TO vsender LPO rktitekter S - vd. Longyearbyen Lovspeil for sunnhetsforskriften og regelverk for fastlandsnorge Samhandlingsreformen helsetilbud i kommunene X 2012/ /2012 DM/N G00 vsender var ndheim DM/N Varsel om karaktervurdering Elevmappe - - vgs 2010/ /2012 EB Offl. 13 jf fvl 13 vsender Næringsundersøkelse for Svalbard Bydrift KF SSB - Næringsundersøkelser for Svalbard - Bydrift KF 2011/ /2012 BYDRFT/MS 00 BYDRFT/MS vsender Statistisk sentralbyrå Side: 55 av 61

56 Varsel om karaktervurdering Elevmappe - - vgs 2011/ /2012 EB Offl. 13 jf fvl 13 vsender Varsel om karaktervurdering Elevmappe - - vgs 2011/ /2012 EB Offl. 13 jf fvl 13 vsender Næringsundersøkelse for Svalbard Oppvekstforetak KF SSB - Næringsundersøkelser for Svalbard - Oppvekstforetak KF 2011/ /2012 OPPVEKST/EL 00 OPPVEKST/EL vsender Statistisk sentralbyrå Næringsundersøkelse for Svalbard Kultur- og fritidsforetak KF SSB - Næringsundersøkelser for Svalbard - Kultur- og fritidsforetak KF 2011/ /2012 KLTR/EB 00 KLTR/EB TE vsender Statistisk sentralbyrå Side: 56 av 61

57 Næringsundersøkelse for Svalbard SSB - Næringsundersøkelser for Svalbard / /2012 DM/N 00 PLNTV/TTE vsender Statistisk sentralbyrå Varsel om karaktervurdering Elevmappe vgs 2012/ /2012 EB Offl. 13 jf fvl 13 vsender Gruve 7-veien - manglende oppgjør for brøyting vinter 2009/2010 og 2010/2011 Brøyting og vintervedlikehold av veier 2012/ / BYDRFT/JMY Q03 BYDRFT/JMY vsender LNS Spitsbergen S Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 22/529/12 Todalen - Hytte, tilbygg 22/529/12 Todalen - Hytte, tilbygg 2012/ / PLNTV/ME 22/529/12 PLNTV/ME vsender Berit Fossland og May-Brit Kringen Side: 57 av 61

58 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - - oppsigelse 2012/ /2012 POLRBH/KRB P Offl., forskr PERSER/GSV vsender Samtykkeerklæring Elevmappe - - spesialundervisning 2010/ / EB Offl. 13 jf fvl 13 vsender Samtykkeerklæring Elevmappe - grunnskole 2009/ /2012 EB Offl. 13 jf fvl 13 vsender Svarskjema tilbud om skoleplass videregående avdeling Søknader om skoleplass vgs - fastlandselever 2012/ / EB Offl. 13 jf fvl vsender Side: 58 av 61

59 Ledermøtene 21. mars 2012 Koordineringsmøter ledermøter X 2012/ /2012 DM/N Offl nne Ellingsen OPPVEKST/EL Elin Dolmseth ØKKT/EDO Einar Buø KLTR/EB var ndheim DM/N Marianne Stokkereit asen BYDRFT/MS Sissel Helen Hultgren PERSER/SH Vigdis Hole PLNTV/VHO vsender var ndheim DM/N nmodning om utbetaling av korkpenger trinn Longyearbyen skole Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2011/ /2012 PERSER/SOW 243 PERSER/SOW TE vsender 10. trinn Longyearbyen skole v/grethe Svendsen Gjennomføringsplan - 22/417 Vei Riving, deler av bygg 22/417 Vei Riving, deler av bygg 2012/ / PLNTV/ME 22/417 PLNTV/ME TE vsender LNS Spitsbergen S Side: 59 av 61

60 nnspill til lovpålagte samhandlingsavtaler Samhandlingsreformen helsetilbud i kommunene 2012/ /2012 DM/N G00 DM/N TE vsender KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Plassering av postkasse topptrimmen Bjørndalen Topptrimmen / / PLNTV/VHO C20 PLNTV/VHO TE vsender Svalbard Turn Søknad om stilling - Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling (122) Kulturhustekniker (2. gangs utlysing) - 100% stilling 2012/ /2012 KLTR/RZØ KLTR/RZØ vsender Retningslinjer knyttet til forskrift om persontrafikk i Longyearbyen, godkjent av lokalstyret Transportløyver X 2010/ /2012 PLNTV/VHO N10 vsender Vigdis Hole PLNTV/VHO Side: 60 av 61

61 Rapportering om bruk av midler til etter- og videreutdanning 2011 Rundskriv - tdanningsdirektoratet Longyearbyen skole 2012/ / vsender tdanningsdirektoret Høring - Delplan for ESCT Svalbard Radar. Varsel om igangsetting av privat planarbeid Høring - Delplan for ESCT Svalbard Radar 2012/ /2012 BYDRFT/MS L10 Barlindhaug Consult S vsender BYDRFT/JMY nnvilget tilskudd til rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid/forebyggende helsearbeid i Longyearbyen Samarbeid om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og forebyggende helsearbeid 2011/ / DM/N 024 DM/N vsender Longyearbyen sykehus Side: 61 av 61

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 11.01.2013 Sluttrapport - Energioppfølgingssystem (EOS-system) Energioppfølgingssystem

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,S,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2012.

Journaldato: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,S,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.8.2012-29.8.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,S,X, Status: J, 30.08.2012 Svar på rammevilkår for oppstart av Svalbard Bryggeri S Rammevilkår -

Detaljer

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015.

Journaldato: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.3.2015-8.4.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 09.04.2015 Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling

Detaljer

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 10.10.2013-16.10.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,, N,, S, Status: J,A 18.10.2013 Arbeidsnotat: Vurdering av bruk av fondsmidler kontra låneopptak

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Journaldato: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2014.

Journaldato: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014-5.2.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 07.02.2014 tsendelse Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard. 2013. Samfunns-

Detaljer

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,, N, X, S, Status: J, 02.08.2013 vlevering - s forgjengere vlevering av avsluttet materiale - med foretak

Detaljer

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015.

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 26.06.2015 Påmelding til sommer-sfo - Ero Stiberg-Hansen Sommer SFO 2015 - påmeldinger

Detaljer

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011.

Journaldato: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2014-29.1.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 30.01.2014 Ny arbeidsavtale ersonalmappe tilsettingsforhold 2010/631-2 2948/2011

Detaljer

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014.

Journaldato: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015-14.1.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 16.01.2015 Oppsummering og innspill - Tilbud oppgradering fra ephorte4 til ephorte

Detaljer

Journaldato: 4.6.2015-10.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.2015.

Journaldato: 4.6.2015-10.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015-10.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 12.06.2015 Referat fra møte i ressursteam vedr. Elevmappe grunnskole 2011/566-9 906/2015

Detaljer

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012.

Journaldato: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2012-10.10.2012, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 12.10.2012 Tilbud om midlertidig engasjement for avlevering av arkivmaterialet

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011

Innhold. 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 2 Longyearbyen Lokalstyre Årsberetning 2011 Innhold LEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten...5 Politisk struktur...5 Lokalstyrevalget 2011...5 Lokalstyret...6

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende

ÅRSBERETNING 2009. Longyearbyen - unikt, trygt og skapende ÅRSBERETNING 29 Longyearbyen - unikt, trygt og skapende Innholdsfortegnelse 2 Longyearbyen Lokalstyre - Årsberetning 29 - Innholdsfortegnelse LEDERENS KOMMENTAR 3 POLITISK ORGANISERING 5 Rammer for virksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 142476 Arkivkode: L40 Sakstittel: JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 19272443 OG 62, MYRVOLD Dokumentbeskrivelse: ANLAGT JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 192724 OG 192611 - ANMODNING OM Å INNSENDE SØKNAD OM TILTAK

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer