Journaldato: , Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 4.6.2015-10.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.2015."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, Referat fra møte i ressursteam vedr. Elevmappe grunnskole 2011/ / Mottaker LYBSKOLE/HHE Oppfølging av områder som TM og P har bedt om at det ses nærmere på SN 1 fase 2 - økonomi- og tjenesteprosjekt 2014/ / ØKKT/EDO 030 Elin Dolmseth ØKKT/EDO Finansforvaltningsrapport pr Finansforvaltningsrapporter 2012/ / ØKKT/EDO 250 Marit Virkesdal ØKKT/MV Side: 1 av 115

2 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - - tilsettingsforhold / oppsigelse 2009/ /2015 KLTD/ P Offl., forskriftens 7 Mottaker PERSORG/MH Strategikonferansen program Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett / /2015 ØKKT/EDO 145 Mottaker Medlemmer i lokalstyret,, T og OK ØKKT/EDO Notat om byggesak og refusjon Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett / / ØKKT/EDO 145 Kjersti Holte TEKNSK/KJH Tertialrapport pr Regnskap / / ØKKT/EDO 210 Marit Virkesdal ØKKT/MV Side: 2 av 115

3 Møtereferat NVE - fareområder i arealplanen realplan arbeidsdokumenter 2015/ / STB/LTG 142 Mottaker NVE region Nord STB/LTG Svar på søknad om studiepermisjon skoleåret Personalmappe - - studiepermisjon 2015/ / P Offl., forskriftens 7 Mottaker PERSORG/MH Bekreftelse på skoleplass - - Longyearbyen skole Elevmappe grunnskole 2010/ / Mottaker KT-konsulent ved Longyearbyen skole - Oppsummering av tilsettingsprosess Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ / ØKKT/EDO Elin Dolmseth ØKKT/EDO Side: 3 av 115

4 Godkjenning av listeforslag Lokalstyrevalg 2015 S 2014/ / STB/SOW 014 Svein Olav Ween STB/SOW Svar på søknad om deling av grunneiendom til hundegård Svalbard Husky 22/1 - Deling av grunneiendom - hundegård Svalbard Husky 2015/ / TEKNSK/BDK 22/1 Mottaker Store Norske Spitsbergen Kulkompani S TEKNSK/BDK Overskuddsutdeling fra Nordpolet S Korkpenger / / STB/SOW Mottaker Nordpolet S STB/SOW Renovasjon, driftsmøte med Reno-Vest Driftsmøter renovasjon / / TEKNSK/RBO M50 Rasmus Bøckman TEKNSK/RBO Side: 4 av 115

5 Svar - Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 2015 Tillatelser - Pyroteknisk vare / / BRNNREDN/JN M77 Mottaker Svalbardbutikken BRNNREDN/JN Oversendelse av klage på vedtak - avslag for oppføring av veranda - 22/343 - Vei B - Sjøområde 22/343 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Vei B Sjøområdet 2015/ / STB/ME 22/343 Mottaker Sysselmannen på Svalbard STB/ME Rapport fra branntilsyn på Bjørnøya, mai 2015 Brannsyn - Det Norske Meteorologiske nstitutt - Hopen og Bjørnøya 2009/ / BRNNREDN/JN M71 Mottaker Sysselmannen på Svalbard BRNNREDN/JN Søknad om ferdigattest - SG42-22/317 Vei /317 Vei nlegg for satelittmottaking Svalsat SG30-SG / / STB/ME 22/317 Mottaker LNS Spitsbergen S STB/ME Side: 5 av 115

6 Rapport fra branntilsyn på Hopen, mai 2015 Brannsyn - Det Norske Meteorologiske nstitutt - Hopen og Bjørnøya 2009/ / BRNNREDN/JN M71 Mottaker Sysselmannen på Svalbard BRNNREDN/JN Tillatelse til tiltak - 22/317 Vei antenne SG 20 22/317 Vei 701 (Platåberget) - nlegg for antenne med radom (SG-20) 2015/ / STB/ME 22/317 Mottaker LNS Spitsbergen S STB/ME Driftsmøte med mtech Driftsmøter fjernvarme / / TEKNSK/RBO S30 Rasmus Bøckman TEKNSK/RBO tsendelse utvidet søkerliste Rekrutteringssak Leder for kulturskolen i Longyearbyen 2015/ / KLTD/ Mottaker PERSORG/MH Side: 6 av 115

7 Offentlig søkerliste dministrasjonsmedarbeider ved Longyearbyen skole Rekrutteringssak dministrasjonsmedarbeider ved Longyearbyen skole 2015/ / nne Søvold Vikanes tvidet søkerliste dministrasjonsmedarbeider ved Longyearbyen skole Rekrutteringssak dministrasjonsmedarbeider ved Longyearbyen skole 2015/ / nne Søvold Vikanes Bekreftelse på skoleplass - - Longyearbyen skole Elevmappe - - grunnskolen 2013/ / Mottaker Rammetillatelse - 22/627 Nybyen - vei og 14 - oppføring av 24 leiligheter - mindre endring 22/627 Nybyen, Vei og 14 - oppføring av 24 leiligheter 2015/ / STB/ME 22/627 Mottaker Årstiderne arkitekter S STB/ME Side: 7 av 115

8 Ekstra planleggingsdager i barnehagene Barnehagetilbudet i Longyearbyen 2015/ / SEKTOROK/M Mottaker Gunnhild ntonsen LYBBH/GN Mottaker Trine Berntsen POLRBH/TRB Mottaker Lena Moeng Johansen KLLBH/LMJ Mottaker nne Jahre BRNNGE/J Mottaker nne Søvold Vikanes nn Martinsen SEKTOROK/M Rekrutteringssak Leder idrettsanlegg - oppsummering av tilsettingsprosess Rekrutteringssak Leder idrettsanlegg 2015/ / KLTD/ Einar Buø KLTD/ Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Libe Pettersen Dyreng SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE Side: 8 av 115

9 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 9 av 115

10 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 10 av 115

11 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 11 av 115

12 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 12 av 115

13 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 13 av 115

14 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 14 av 115

15 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 15 av 115

16 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 16 av 115

17 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 17 av 115

18 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 18 av 115

19 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 19 av 115

20 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 20 av 115

21 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 21 av 115

22 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 22 av 115

23 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 23 av 115

24 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 24 av 115

25 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 25 av 115

26 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 26 av 115

27 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 27 av 115

28 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Side: 28 av 115

29 vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker vslag 2015/ /2015 Mottaker Søknad Rekrutteringssak Vikariat som ungdomsarbeider/klubbleder i 75% stilling 2015/ /2015 BRNNGE/J Mottaker BRNNGE/J Side: 29 av 115

30 Rekrutteringssak Sekretær - sommervikariat - Tilsettingsvedtak Rekrutteringssak Sekretær - sommervikariat S 2015/ /2015 PERSORG/TPE Tommy Pedersen PERSORG/TPE ngående vrakpant på biler og snøscootere på Svalbard Vrakpant i forbindelse med søppelamnesti (bil og scooter) 2015/ /2015 ØKKT/MV Mottaker Toll- og avgiftsetaten, Tollregion Midt-Norge ØKKT/MV Vedrørende klage på fjernvarmeleveranse i Gruvedalen. Svar fra udun Fossheim Fjernvarme Vei Nabolaget Gruvedalen panorama 2015/ / TEKNSK/RBO S30 Mottaker TEKNSK/RBO udun Fossheim Møteinnkalling TM TM - Tillitsmannsutvalget / /2015 PERSORG/TPE 401 Tommy Pedersen PERSORG/TPE Side: 30 av 115

31 nnkomne forslag til tiltak i økonomiplan samt gebyr- og fakturasatser Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett / /2015 ØKKT/EDO 145 Elin Dolmseth ØKKT/EDO Søknad om midlertidig brukstillatelse - 22/455/458 - Vei JM Hansen 22/455 og 458 Vei Nybygg lager og kontorer 2012/ /2015 STB/ME 22/455 Mottaker Hallmaker Linto S STB/ME 22/580 Grave- og boremelding - Fjernvarmepute til nybygg Maler ndersen Grave- og boremeldinger / /2015 TEKNSK/EOL M06 Mottaker TEKNSK/KJH TE LNS Spitsbergen S Forespørsel om utforming og trykking av stemmesedler Lokalstyrevalg / / STB/SOW 014 Mottaker Lundblad Media S STB/SOW Side: 31 av 115

32 Tilbud på trykking av stemmesedler Lokalstyrevalg / /2015 STB/SOW 014 Mottaker STB/SOW Lundblad Media S Oppsummering av tilsettingsprosess - Rekrutteringssak Leder for kulturskolen i Longyearbyen Rekrutteringssak Leder for kulturskolen i Longyearbyen 2015/ /2015 KLTD/ Einar Buø KLTD/ Bekreftet mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe tilsettingsforhold / oppsigelse 2013/ /2015 KLTD/ P Offl., forskriftens 7 Mottaker PERSORG/MH Oversendelse av kopi av Brev til virksomheter etter tilsyn uke 19, 2015 Rapporter fra Mattilsynets tilsynsbesøk uke 19, Bedrifter i Longyearbyen 2015/ / PERSORG/MH Offl. 23, 1. ledd J40 Mottaker PERSORG/MH Mattilsynet, Hovedkontoret Side: 32 av 115

33 Kopi: Lukking av avvik etter tilsyn - Coop Svalbard, Svalbardbutikken Rapporter fra Mattilsynets tilsynsbesøk uke 19, Bedrifter i Longyearbyen 2015/ / PERSORG/MH J40 Mottaker PERSORG/MH Svalbardbutikken Flyttemelding - Elevmappe - - grunnskole 2015/ / Mottaker TE nnskriving av elev og samtykkeskjema - Elevmappe - - grunnskole 2015/ / Mottaker TE nnskriving av elev og samtykkeskjema - Elevmappe - - grunnskole 2015/ / Mottaker TE Side: 33 av 115

34 vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker Side: 34 av 115

35 vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker Side: 35 av 115

36 vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker Side: 36 av 115

37 vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker Side: 37 av 115

38 vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker Side: 38 av 115

39 vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker Side: 39 av 115

40 vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker vslag Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling 2015/ /2015 Mottaker Tilbud Rekrutteringssak Leder idrettsanlegg 2015/ /2015 KLTD/ Mottaker KLTD/ Side: 40 av 115

41 rbeidsavtale Rekrutteringssak Leder idrettsanlegg 2015/ /2015 KLTD/ Mottaker KLTD/ Tilbud Rekrutteringssak Sekretær - sommervikariat 2015/ /2015 PERSORG/TPE Mottaker PERSORG/TPE rbeidsavtale Rekrutteringssak Sekretær - sommervikariat 2015/ /2015 PERSORG/TPE Mottaker PERSORG/TPE Omlegging av Endalselva - Kostnadsestimat HP vann - Dosing av elveløp - Endalselva 2014/ / TEKNSK/KJH Q00 Mottaker TEKNSK/KJH TE Sweco Side: 41 av 115

42 Sluttattest - Personalmappe - - tilsettingsforhold * 2009/ /2015 P.1 nger Marie Haukalid PERSORG/MH Sluttattest - Personalmappe - - tilkallingsvikar 2014/ /2015 LYBBH/GN P.1 nger Marie Haukalid PERSORG/MH Retur av tinglyst dokument - 22/1 Sammenføyning 22/1 (tidligere 22/663) - Sammenføyning 2015/ / TEKNSK/BDK 22/1 Mottaker TEKNSK/BDK Statens Kartverk Tinglysingen Kunngjøring - Frist for innlevering av listeforslag Lokalstyrevalg / / STB/SOW 014 Svein Olav Ween STB/SOW Side: 42 av 115

43 Signert leiekontrakt Vei for perioden Leiekontrakter Vei Ekstern utleie 2010/ / EENDOM/ML 613 Mottaker HVN/KBR Sjøfartsdirektoratet Kopi: Signert arbeidsavtale eiendomssjef Rekrutteringssak Eiendomssjef (enhetsleder eiendom) 2015/ / SEKTORTEKN/MS Mottaker SEKTORTEKN/MS TE Signert arbeidsavtale eiendomssjef, oppstart Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / SEKTORTEKN/MS P Offl., forskriftens 7 Mottaker SEKTORTEKN/MS Vitnemål og attester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / SEKTORTEKN/MS Marianne Stokkereit asen SEKTORTEKN/MS Side: 43 av 115

44 ttest - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / nne Søvold Vikanes ttest - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / Mottaker TE Bekreftelse på mottatt politiattest jf opplæringsloven 10-9 første og andre ledd - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 P Offl., forskriftens 7 Mottaker nne Søvold Vikanes nger Marie Haukalid PERSORG/MH 22/527 fnr. 6 - sletting av punktfeste 22/527 fnr. 6 - sletting av punktfeste 2015/ / TEKNSK/BDK 22/527/6 Mottaker TEKNSK/BDK Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Side: 44 av 115

45 Ny søknad om rammetillatelse - 22/605 - Nybygg, kontor- og leilighetsbygg 22/605 - Nybygg, kontor- og leilighetsbygg 2014/ / STB/ME 22/605 Mottaker STB/ME LPO rkitekter S - vd. Longyearbyen Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Vilde Setten Breivik SFO skoleåret / / LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE B 28 Susanne Setten Wingsternes og Jonas Einar Tetlie Kopi: Etablering av fiskemottak i Longyearbyen - kortreiste råvarer Kvalifisering til nnovasjon Norges miljømerke "Bærekraftig reisemål" 2013/ / STB/TTE 64 Mottaker SEKTORTEKN/MS Visit Svalbard S nnskriving av elev ved Longyearbyen skole - nnskriving av elever 1. trinn skoleåret / / Mottaker TE Side: 45 av 115

46 Åpen søknad - arkivmedarbeider Generelle søknader om stilling / /2015 PERSORG/KSO Mottaker PERSORG/KSO B 51 nmodning om utbetaling av korkpenger 2014 med vedlegg - Longyearbyen Dykkerklubb Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2014/ /2015 STB/SOW 243 Mottaker STB/SOW TE Longyearbyen Dykkerklubb 22/616 Grave- og boremelding - ny fiberkabel Grave- og boremeldinger / /2015 TEKNSK/EOL M06 Mottaker TEKNSK/RBO TE nleggsdrift S 22/263 - Grave- og boremelding - Graving på bakside av Brakke 5 Grave- og boremeldinger / /2015 TEKNSK/EOL M06 Mottaker TEKNSK/KJH TE Spitsbergen maskin Side: 46 av 115

47 nnskriving av elev ved Longyearbyen skole nnskriving av elever 1. trinn skoleåret / / Mottaker TE Endringer i byggesaksforskriften (SK10) fra 1. juli nformasjon og verktøy Høringer og endringer - Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften 2014/ /2015 STB/ME L00 Mottaker STB/ME Direktoratet for byggkvalitet Endringer i utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon fra skoleåret Endringer i utdanningsprogram - videregående avdeling skoleåret / / Mottaker TE tdanningsdirektoratet Vitnemål - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 KLTD/ Einar Buø KLTD/ Side: 47 av 115

48 Samtykkeskjema observasjon Barnehagebarn / / POLRBH/TRB Mottaker POLRBH/TRB TE Samtykkeskjema PPT - Barnehagebarn / / POLRBH/TRB Mottaker POLRBH/TRB TE ttester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 KLTD/RZØ Roger Zahl Ødegård KLTD/RZØ Bekreftelse på mottatt politiattest jf opplæringsloven 10-9 første og andre ledd og barnehageloven 19 - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ /2015 BRNNGE/J P Offl., forskriftens 7 Mottaker nne Jahre BRNNGE/J nger Marie Haukalid PERSORG/MH Side: 48 av 115

49 Lønnsskjema og taushetserklæring - Personalmappe - - vikar 2015/ / BRNNGE/J P Offl., forskriftens 7 nne Jahre BRNNGE/J Signert arbeidsavtale avd.leder engasjement skoleåret Personalmappe tilsettingsforhold / engasjement 2009/ /2015 P Offl., forskriftens 7 Mottaker TE Kopi: Oppløsning av Svalbardhallen - Melding fra styreleder Oppløsning av Svalbardhallen /L 2014/ / SEKTORTEKN/MS 037 Mottaker Kulturdepartementet, drettsavdelingen SEKTORTEKN/MS Svar på henvendelse nntak av utenlandske elever jf G-05/2012, krav om opptaksbrev fra Framtidig modell for omfang og organisering av videregående opplæring på Svalbard 2009/ / SEKTOROK/M 40 Mottaker TE Troms fylkeskommune, tdanningsetaten Side: 49 av 115

50 Retur av tinglyst festeavtale - 22/675 Vei /675 Vei Festeavtale og fradeling 2015/ /2015 EENDOM/ML 611 Mottaker EENDOM/ML Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Retur av tinglyst festeavtale - 22/670 - Danskebrakka Festeavtale for tomt 22/670 - Danskebrakka 2015/ / EENDOM/ML 611 Mottaker EENDOM/ML Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Retur av tinglyst festeavtale - 22/669 sdammen Festeavtale for tomt 22/669 sdammen - Snekker- og vaktmesterverksted 2015/ / EENDOM/ML 611 Mottaker EENDOM/ML Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Side: 50 av 115

51 Retur av tinglyst festeavtale - 22/668 sdammen Festeavtale for tomt 22/668 sdammen - Garasje 2015/ / EENDOM/ML 611 Mottaker EENDOM/ML Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Retur av tinglyst festeavtale - 22/667 Nybyen Festeavtale for tomt 22/667 Nybyen - Sandsilo 2015/ / EENDOM/ML 611 Mottaker EENDOM/ML Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Retur av tinglyst festeavtale - 22/665 - Gamle grisefjøset Festeavtale for gbnr 22/665 - Gamle grisefjøset 2015/ / EENDOM/ML 22/665 Mottaker EENDOM/ML Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Side: 51 av 115

52 Retur av tinglyst festeavtale - 22/664 Longyeardal Festeavtale for tomt 22/664 - Gamle bakeri Longyeardal 2015/ / EENDOM/ML 611 Mottaker EENDOM/ML Store Norske Spitsbergen Kulkompani S Bekreftelse på navneendring - Elevmappe - - grunnskole 2009/ / Mottaker TE Skatt nord Pedagogisk rapport skole - Elevmappe grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Henvisning til PPT - Elevmappe grunnskole 2011/ / Mottaker PPT Side: 52 av 115

53 Samtykkeskjema ressursteam - Elevmappe - - grunnskole 2013/ / Mottaker TE nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe - - grunnskole 2011/ / Mottaker LYBSKOLE/HHE nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe - - grunnskolen 2013/ / Mottaker Mottaker LYBSKOLE/HHE nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe - - grunnskole 2014/ / Mottaker LYBSKOLE/HHE Side: 53 av 115

54 nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe - - grunnskole 2011/ / Mottaker LYBSKOLE/HHE nnkalling til drøfting i ressursteam Elevmappe - - grunnskole 2013/ / Mottaker Mottaker LYBSKOLE/HHE Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Side: 54 av 115

55 Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskolen 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Side: 55 av 115

56 Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskolen 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Side: 56 av 115

57 Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmapper - - grunnskolen 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Tilbud Rekrutteringssak Leder for kulturskolen i Longyearbyen 2015/ /2015 KLTD/ Mottaker KLTD/ rbeidsavtale Rekrutteringssak Leder for kulturskolen i Longyearbyen 2015/ /2015 KLTD/ Mottaker KLTD/ Side: 57 av 115

58 Tilbud Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ /2015 ØKKT/EDO Mottaker ØKKT/EDO rbeidsavtale Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ /2015 ØKKT/EDO Mottaker ØKKT/EDO Bekreftelse Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ /2015 ØKKT/EDO Mottaker ØKKT/EDO Bekreftelse Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ /2015 ØKKT/EDO Mottaker ØKKT/EDO Side: 58 av 115

59 Bekreftelse Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ /2015 ØKKT/EDO Mottaker ØKKT/EDO Bekreftelse Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ /2015 ØKKT/EDO Mottaker ØKKT/EDO Bekreftelse Rekrutteringssak KT-konsulent ved Longyearbyen skole 2015/ /2015 ØKKT/EDO Mottaker ØKKT/EDO Søknad Rekrutteringssak Leder av Longyear energiverk 2015/ /2015 SEKTORTEKN/MS Mottaker SEKTORTEKN/MS Side: 59 av 115

60 Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskolen 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Side: 60 av 115

61 Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2012/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Side: 61 av 115

62 Halvårsvurdering 5. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes nnskriving av elev 8. trinn - Elevmappe - - grunnskole 2015/ / Mottaker TE Samtykke til overføring av informasjon ved flytting - Elevmappe - - grunnskole 2015/ / Mottaker TE Søknad om skoleplass videregående avdeling Vg1 ST Skoleplass videregående avdeling Vg1 ST 2015/ / LYBSKOLE/LP 40 Mottaker LYBSKOLE/LP Side: 62 av 115

63 Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe - grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 63 av 115

64 Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe - grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2012/ / nne Søvold Vikanes Side: 64 av 115

65 Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Side: 65 av 115

66 Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe - - grunnskole 2011/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 6. trinn høst Elevmappe grunnskole 2010/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Side: 66 av 115

67 Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Side: 67 av 115

68 Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Tilsettingsvedtak - lærerstillinger Longyearbyen skole - fra Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - videregående avdeling S 2015/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2012/ / nne Søvold Vikanes Side: 68 av 115

69 Halvårsvurdering 3. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 69 av 115

70 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 70 av 115

71 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Tilsettingsvedtak - lærerstillinger Longyearbyen skole - fra S 2015/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 71 av 115

72 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 72 av 115

73 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 73 av 115

74 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2015/ / nne Søvold Vikanes Side: 74 av 115

75 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 75 av 115

76 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 76 av 115

77 Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe grunnskole 2013/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Halvårsvurdering 2. trinn vår Elevmappe - - grunnskole 2014/ / nne Søvold Vikanes Side: 77 av 115

78 Søknad Rekrutteringssak Vikariat som ungdomsarbeider/klubbleder i 75% stilling 2015/ / BRNNGE/J Mottaker BRNNGE/J Rammetillatelse - 22/528 - legging av ny utslippsledning Svalbard lufthavn 22/528-22/528 - Graving for legge ny utslippsledning 2015/ /2015 STB/ME 22/528 Mottaker SWECO Norge S, avd. Svalbard STB/ME Oppsummering av tilsettingsprosess -Rekrutteringssak Barnevernskonsulent Rekrutteringssak Barnevernskonsulent - fast stilling 2015/ /2015 BRNNGE/J 411 nne Jahre BRNNGE/J Søknad - vdelingsleder trinn ntern rekrutteringssak - vdelingsleder trinn 2015/ / Mottaker TE Side: 78 av 115

79 Søknad - vdelingsleder trinn ntern rekrutteringssak - vdelingsleder trinn 2015/ / Mottaker TE CVer fra Visma HRM for interne søkere ntern rekrutteringssak - vdelingsleder trinn 2015/ / nne Søvold Vikanes Kopi: Signert arbeidsavtale avd.leder engasjement skoleåret ntern rekrutteringssak - vdelingsleder trinn 2015/ /2015 P Offl., forskriftens Mottaker TE Tilsettingsvedtak - Rekrutteringssak Barnevernskonsulent Rekrutteringssak Barnevernskonsulent - fast stilling S 2015/ /2015 BRNNGE/J 411 nne Jahre BRNNGE/J Side: 79 av 115

80 Tinglysning - reseksjonering 22/602, Spitsbergen 22/602 - Reseksjonering 2015/ /2015 TEKNSK/BDK 22/602 Mottaker Statens Kartverk Tinglysingen TEKNSK/BDK Etterlyser svar på søknad om dispensasjon fra fargeplan - 22/330 Longyearbyen sykehus 22/330 Longyearbyen sykehus - Mindre ombygging i etablerte arealer i tilbygg 2014/ /2015 STB/ME 22/330 Mottaker STB/ME TE NN Tromsø nnskriving av elev ved Longyearbyen skole - nnskriving av elever 1. trinn skoleåret / / Mottaker TE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Gaute Søreide Jordbrudal SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE B 27 Janne E. Søreide og Tommy P. Jordbrudal Side: 80 av 115

81 gangsettingstillatelse terrasser - 22/109 Vei Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen 22/109 Vei utvidelse næringsbygg - Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen 2014/ /2015 STB/ME 22/109 Mottaker STB/ME LPO rkitekter S - vd. Longyearbyen gangsettingstillatelse - 22/655 Vei B Enebolig, nybygg 22/652 Vei B - Enebolig, nybygg 2012/ / PLNTV/ME 22/652 Mottaker PLNTV/ME LPO rkitekter S - vd. Longyearbyen Tillatelse til peling av støttekonstruksjon - 22/655 Vei B Enebolig, nybygg 22/652 Vei B - Enebolig, nybygg 2012/ /2015 PLNTV/ME 22/652 Mottaker Trond Håvelsrud og Line Nagell Ylvisåker PLNTV/ME Side: 81 av 115

82 nnskriving av elev ved Longyearbyen skole - nnskriving av elever 1. trinn skoleåret / / Mottaker TE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - strid ndersen SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE B 26 ud og Sigmund ndersen nnskriving av elev ved Longyearbyen skole - nnskriving av elever 1. trinn skoleåret / / Mottaker TE nnskriving av elev ved Longyearbyen skole - nnskriving av elever 1. trinn skoleåret / / Mottaker TE Side: 82 av 115

83 Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - ben Nikoline bild SFO skoleåret / / LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE B 25 Kristin Margrete Nybakken og Jens bild nnskriving av elev ved Longyearbyen skole - nnskriving av elever 1. trinn skoleåret / / Mottaker TE 22/663 - Tinglyst sammenføyning 22/1 (tidligere 22/663) - Sammenføyning 2015/ /2015 TEKNSK/BDK 22/1 Mottaker Store Norske Spitsbergen Kulkompani S TEKNSK/BDK Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Jone Stiberg-Hansen SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE B 24 Jørn Kjetil Hansen og Kine Stiberg Side: 83 av 115

84 nnvilget søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler om bord i Elling Carlsen Kollektivt våpenkort - Tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler - Longyearbyen havn 2010/ / HVN/KBR Offl. 23, 1. ledd 661 Mottaker HVN/KBR Sysselmannen på Svalbard Signert kontaktavtale sommervikar/tilkallingsvikar Personalmappe - - vikar 2015/ / HVN/KBR P Offl., forskriftens 7 Mottaker HVN/KBR Lønnsskjema tiltredelse sommervikar/tilkallingsvikar - Personalmappe - - vikar 2015/ / HVN/KBR P.1 Kjetil Bråten HVN/KBR Vitnemål og attester - Personalmappe - - vikar 2015/ /2015 HVN/KBR Kjetil Bråten HVN/KBR Side: 84 av 115

85 nntak fra dialogmøte 2 i regi av NV Personalmappe - - oppfølging sykmeldt arbeidstaker 2015/ / P.1 Mottaker TE NV Vitnemål og attester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / nne Søvold Vikanes Vitnemål og attester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / nne Søvold Vikanes Vitnemål og attester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / nne Søvold Vikanes Side: 85 av 115

86 Vitnemål og attester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / nne Søvold Vikanes Vitnemål og attester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2011/ / nne Søvold Vikanes Vitnemål og attester - Personalmappe - - tilsettingsforhold 2015/ / nne Søvold Vikanes Refusjon av kostpenger - Barnehagebarn 2013/ / KLLBH/LMJ Mottaker KLLBH/LMJ Side: 86 av 115

87 Sluttoppgjør - Helikopterhangar 2014 vtaler om høyspentanlegg - Helikopterhangar / / ENERG/KRØ T30 Mottaker PERSORG/MH vinor Personopplysninger - Personalmappe - - tilkallingsvikar barnehager 2015/ / POLRBH/TRB Mottaker POLRBH/TRB TE Bekreftelse Rekrutteringssak Leder av Longyear energiverk 2015/ /2015 SEKTORTEKN/MS Mottaker SEKTORTEKN/MS nnhenting av begrunnelse for unntak fra offentlig søkerliste Rekrutteringssak Leder av Longyear energiverk 2015/ /2015 SEKTORTEKN/MS Mottaker SEKTORTEKN/MS Side: 87 av 115

88 Søknad Rekrutteringssak Leder av Longyear energiverk 2015/ /2015 SEKTORTEKN/MS Mottaker SEKTORTEKN/MS Søknad Rekrutteringssak Leder av Longyear energiverk 2015/ /2015 SEKTORTEKN/MS Mottaker SEKTORTEKN/MS Stillingsutlysning Rådgiver/ingeniør ved teknisk enhet Rekrutteringssak Rådgiver/ingeniør ved teknisk enhet 2015/ /2015 PERSORG/TPE Tommy Pedersen PERSORG/TPE Søknad Rekrutteringssak Rådgiver/ingeniør ved teknisk enhet 2015/ /2015 PERSORG/TPE Mottaker PERSORG/TPE Side: 88 av 115

89 Sak: 2014/314 Løpenr: 2014/3824 Dokument tittel: nnspill - realplan for Longyearbyen planområde Krav om innsyn i dokumenter - Bestillinger fra journalen 2010/ /2015 PERSORG/RØ 041 Mottaker PERSORG/RØ B 59 Svalbardposten Sak: 2014/314 Løpenr: 2014/3824 Dokument tittel: nnspill - realplan for Longyearbyen planområde Krav om innsyn i dokumenter - Bestillinger fra journalen 2010/ /2015 PERSORG/RØ 041 Mottaker Svalbardposten PERSORG/RØ Referat fra Forebyggende forum Forebyggende forum innkallinger og referater 2015/ /2015 BRNNGE/J F40 Mottaker Sysselmannen på Svalbard v/vidar rnesen Mottaker Longyearbyen sykehus v/randi Ohren BRNNGE/J Side: 89 av 115

90 22/160 - Grave- og boremelding - Graving for kabel Grave- og boremeldinger / /2015 TEKNSK/EOL M06 Mottaker TEKNSK/KJH ndleggsdrift S Evaluering av månedsplan april-mars 2015 for Gruve 1 Årsplaner og periodeplaner - Kullungen barnehage 2013/ / KLLBH/LMJ 146 Lena Moeng Johansen KLLBH/LMJ Månedsplan juni 2015 for Gruve 1 Årsplaner og periodeplaner - Kullungen barnehage 2013/ / KLLBH/LMJ 146 Lena Moeng Johansen KLLBH/LMJ ttrekk og deponering fra ephorte 4 (Noark 4-base) ttrekk og deponering fra ephorte 4 (Noark 4-base) - rkivdepot 2015/ / PERSORG/RØ 068 Mottaker PERSORG/RØ Statsarkivet i Tromsø Side: 90 av 115

91 Tilbud og arbeidsavtale - vikariat fagarbeider Polarflokken barnehage Personalmappe - - tilsettingsforhold 2014/ /2015 POLRBH/TRB P Offl., forskriftens 7 Mottaker PERSORG/MH Notat fremtidig avfallshåndtering - til Strategikonferansen Tilstandsvurdering teknisk infrastruktur 2014/ /2015 TEKNSK/KJH M00 Mottaker TEKNSK/KJH Norconsult Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Jone Stiberg-Hansen SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Jørn Kjetil Hansen og Kine Stiberg LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - ben Nikoline bild SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Kristin Margrete Nybakken og Jens bild LYBSKOLE/SBE Side: 91 av 115

92 Tilbud og arbeidsavtale 40% fast stilling som kjøkkenassistent i Polarflokken barnehage Personalmappe - - tilsettingsforhold 2012/ /2015 POLRBH/TRB P Offl., forskriftens 7 Mottaker PERSORG/MH Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - strid ndersen SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker ud og Sigmund ndersen LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Gaute Søreide Jordbrudal SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Janne E. Søreide og Tommy P. Jordbrudal LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Vilde Setten Breivik SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Susanne Setten Wingsternes og Jonas Einar Tetlie LYBSKOLE/SBE Side: 92 av 115

93 Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO )- Benjamin Ervik SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Heidi Sophie Ervik LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Edvard Dylan belsen SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Maria Haukalid SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Erik Haukalid SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE Side: 93 av 115

94 Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Bo Pettersen Dyreng SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - sak Kleczka SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker nne Margrethe Kleczka LYBSKOLE/SBE Svar fra søker - Tar plassen. Barnemappe 2015/ /2015 BRNNGE/J BH Offl 13 jf fvl 13 Mottaker BRNNGE/J Mottaker J BRNNGE/[fordelt] Svar fra søker - Tar plassen. Barnemappe 2015/ /2015 KLLBH/LMJ BH Offl 13 jf fvl 13 Mottaker KLLBH/LMJ Mottaker J BRNNGE/[fordelt] Side: 94 av 115

95 Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Emil Gjerde SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Jann Egil Gjerde og Magny Jacobsen LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Odin Øysteinson Østby SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Mette Østby og Øystein Fossum LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - belone Stangeland SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Lars Frode Stangeland LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Emil Strokkenes SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker ase Strokkenes LYBSKOLE/SBE Side: 95 av 115

96 Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) for Joanna Eriksson SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Jenny Jonsson LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Natcha Yakaeo SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Chatchai Yakaeo LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Eivind Oldernes Hoem SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Berit Oldernes LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - ngeborg Oldernes Hoem SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Berit Oldernes LYBSKOLE/SBE Side: 96 av 115

97 Oppsigelse av plass på SFO fra ksel Kvarum Hagen SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Kvarum, nger Marie LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Storm Christian Hartmann Bernlow SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Karina Bernlow LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - ina Erica Olnils SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker Erik Michael Olnils LYBSKOLE/SBE Søknad om plass i Skolefritidsordningen (SFO) - Oliver Pettersen SFO skoleåret / /2015 LYBSKOLE/SBE 22 Mottaker nne-maija Pettersen LYBSKOLE/SBE Side: 97 av 115

98 Kunngjøring - Ledige boliger i, søknadsfrist Boligtildelingsutvalget tildeling av boliger 2010/ / PERSORG/TPE 485 Tommy Pedersen PERSORG/TPE Referat fra vernerunde servicebygg Longyearbyen havn Vernerunder - Longyearbyen Havn 2014/ /2015 HVN/KBR Offl Mottaker Rikhart Olsen ngerø HVN/RO Mottaker nger Marie Haukalid PERSORG/MH Mottaker Dag rne Husdal EENDOM/DH Kjetil Bråten HVN/KBR Orientering om nivå3-krav - videregående skole i Longyearbyen Elevmappe - - grunnskole 2015/ /2015 ne L. Fossnes LYBSKOLE/LF Referat fra møte Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv 2010/ / STB/TTE 070 Mottaker Kontaktforums medlemmer PERSORG/TTE Side: 98 av 115

99 Referat fra møte Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv 2010/ / STB/TTE 070 Mottaker Kontaktforums medlemmer PERSORG/TTE Referat fra møte Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv 2010/ / STB/TTE 070 Mottaker Kontaktforums medlemmer PERSORG/TTE Referat fra møte Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv Kontaktforum SS Norge, og lokalt næringsliv 2010/ / STB/TTE 070 Mottaker Kontaktforums medlemmer PERSORG/TTE nformasjon om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rolle som regelverksfortolker Rundskriv fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet- Bufdir 2015/ /2015 SEKTOROK/M 060 Mottaker BRNNGE/J Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Side: 99 av 115

100 nmodning om utbetaling av korkpenger Blåmyra Bluegrass Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2014/ /2015 STB/SOW 243 Mottaker STB/SOW TE Blåmyra Bluegrass nmodning om utbetaling av korkpenger Longyearbyen Hundeklubb Korkpenger utbetalinger, omdisponeringer og utsettelser 2014/ /2015 STB/SOW 243 Mottaker STB/SOW TE Longyearbyen Hundeklubb Gratis kjernetid fra 1. august Barnehage Rundskriv - tdanningsdirektoratet / / Mottaker SEKTOROK/M tdanningsdirektoratet Kopi: Svalbardhallen /L - om overføring av anlegg og oppløsning av sammenslutning Oppløsning av Svalbardhallen /L 2014/ /2015 SEKTORTEKN/MS 037 Mottaker SEKTORTEKN/MS Kulturdepartementet Side: 100av 115

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer