Brita Been Tekstilkunstner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brita Been Tekstilkunstner"

Transkript

1 Brita Been

2 Brita Been Tekstilkunstner T e x t i l e A r t i s t

3 Brita Been og bauhausstilen: det enkle i det mangfoldige «Hus med mye glass og skinnende metall: bauhausstil. Stålrørsmøbler uten polstring: bauhausstil. Ingen malerier på veggene: bauhausstil.» (Ernest Kallai, 1930) «Hver bauhaustekstil er en unik design ladet med visuelt og symbolsk innhold» (Sigrid W. Weltge,1993) Brita Been and the Bauhaus Style: simplicity in complexity «The house of glass and shining metal: Bauhaus. Tubularsteel furniture without upholstery: Bauhaus. No paintings on the walls: Bauhaus. (Ernest Kallai, 1930) «Each Bauhaus textile is a unique design steeped with visual and symbolic content.» (Sigrid W. Weltge, 1993) Bare 10 år etter at kunstskolen Bauhaus ble opprettet i Weimar i Tyskland, var bauhausstilen utviklet på en måte som gjorde den gjenkjennelig og som samtidig knyttet stilen til de dypeste trekkene ved det moderne prosjektet og til modernismen. Skolen hadde trukket til seg ledende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere fra Sentral-Europa. Avdeling for vev var innovativ og eksperimenterende, og i mellomkrigstiden utgjorde institusjonen et kraftsentrum for industriell nyskaping og visuell fabulering. Siden har de geometriske prinsippene for å bygge opp flater, farger, mønstre, teksturer og rom dannet et allmenngyldig kjerneområde for billedskaping og visuell design i det 20. århundrets kunst, arkitektur og kunsthåndverk. Brita Beens vevnader skriver seg inn i denne tradisjonen på en måte som både viderefører og fornyer den. Hun bygger opp billedteppene sine med bakgrunn i vevteknikkens grunnstruktur, rutenettet. Herfra konstruerer og komponerer hun mønstre som brer seg i rytmiske lag over billedflaten. Mønstrene har evighetens kjennetegn, de er uten begynnelse og uten slutt. Men farger og konturlinjer er med på å holde mønstrene fanget; i bokstavelig forstand knyttes og veves mønstret fast til renningen. Slik blir det en indre spenning i Beens billedflate: på den ene siden mønstrets uendelige, utflytende evighetskarakter; på den andre siden trådenes håndfaste gang over og under renningen. I enkelte arbeider holdes billedflaten ytterligere sammen ved hjelp av en farget omramming, i andre tepper er mønstret utfallende i horisontale eller vertikale retninger. Også Brita Beens metode med å arbeide i serier, slik som i den tredelte serien «Veneziansk Mosaikk», kan skrives inn i bauhausstilen, men på en mer kompleks måte enn de geometrisk strukturerte mønstrene. For det var en uttalt ambisjon for Bauhaus å typifisere og å repetere. Skolens rektor, Walter Gropius, sa det slik: «Formelementer av typisk karakter skal repeteres i serier». Målet var å uttrykke enkelhet i det mangfoldige. Og det er nettopp denne enkelhet i mangfoldet som er så karakteristisk for Beens visuelle uttrykk. Der det enkelte teppet eksploderer i indre energi og fargeprakt, kommer de andre teppene i serien det enkelte teppet så å si til unnsetning, og balanserer uttrykket på en måte som forener motsetningene. Det totale uttrykket blir rolig og energiladet på en og samme tid. Uttrykket blir bevegelig, men statisk. Teppene blir helt nye samtidsuttrykk, men fordi repetisjon er et bærende formelement, uttrykker de også stabilitet og tradisjon. Mange tråder fra tekstilhistoriens skattkammer forenes i Brita Beens kraftfulle samtidskunst. Stil og tradisjon kan ikke løsrives fra mening, og det håndvevde er i seg selv bærer av en type mening som uttrykker humanisme og menneskelighet i en ellers instrumentell og anonymisert verden. Jorunn Haakestad direktør Vestlandske Kunstindustrimuseum Just 10 years after the foundation of Bauhaus in Weimar, Germany, the school had developed a recognisable style with its` roots im Modernism. It attracted leading artists, architects and designers from Central Europe. The textile department was innovative and experimental, and during the mid-war period developed a powerful centre for industrial and visual newthinking. Since then the geometrical principals for composition, colour, pattern, texture and space shaped what was generally accepted as the creative centre of art, architecture and design in the 20th century. Brita Beens` woven textiles are within this tradition both extending and renewing it. The composition of her work has its background in weavings` basic principals, grid construction. From this she constructs and composes patterns in a rythmical way patterns of timeless design without beginning or end. But colour and outline confine the pattern literally it is bound to and woven into the warp. This creates an inner tension in her content; on the one side the patterns` infinitive and expanding character; on the other the threads confident course over and under the weft. In some pieces the content is further bound together by a coloured border; in others the pattern sets its own boundaries for the horizontal or vertical direction. In addition, Brita Beens` method of working in series, as in the three-part «Venetian Mosaic», can relate to Bauhaus, but in a more complex way than the geometric structured pattern. It was an expressed Bauhaus ambition to typify and repeat. The schools` director, Walter Gropius, claimed: «Formelements of typical character shall repeat in series». The aim was to express the simple in complexity so characteristic of Beens` visual expression. Where the individual work explodes with inner energy and colour splendour, another in the series relieves and balances to unite the opposites. The total expression is both composure and explosive ness motional and static. The textiles become new contemporary statements; and because the repetition is a bearing form element both stabile and traditional. Many threads from textile histories` treasure chest unite in Brita Beens` energetic contemporary art. Style and tradition cannot be seperated from meaning. The handwoven work itself expresses the humane in an otherwise rational and anonymous world. Jorunn Haakestad Director The West Norway Museum of Decorative Art

4 Mønster er for meg en konstant kilde til begeistring; bearbeidelse, endring i størrelse, form og farge, nye sammenhenger og nye strukturer. Serien «VEVDE KONSTRUKSJONER» bygger på mønsterdetaljer for porselen, designet av Nora Gulbrandsen for Porsgrunds Porselænsfabrik AS på 1930-tallet Vevde konstruksjoner Woven Constructions nora g I Detalj nora g I Detail Pattern is the constant source of my inspiration; adapting, changing of size, form and colour, with new combinations and structures. The series «WOVEN CONSTRUCTIONS» builds on details from porcelain ware, designed by Nora Gulbrandsen for the Porsgrund Porcelain Factory Ltd. in the 1930`s.

5 nora g I 245 x 255 cm

6 nora g II 250 x 250 cm

7 Rekonstruksjon I Reconstruction I 245 x 245 cm 245 x 245 cm

8 Rekonstruksjon II Reconstruction II 240 x 245 cm 240 x 245 cm

9 Repetisjon I Repetition I 250 x 260 cm 250 x 260 cm

10 Repetisjon II Repetition II 250 x 260 cm 250 x 260 cm

11 Mønster er bevegelse, repetisjon, rytme, liv og orden. Mønstrenes iboende struktur gir mulighet for å skape og å materialisere mitt uttrykk gjennom den nitidige prosessen det er å veve tepper. Serien «MOSAIKKER» er utarbeidet etter et overveldende inntrykk av gulvmosaikkene i Markuskirken, Venezia. Gamle mønstre gir nye uttrykk; tidmessige og tidløse. Mosaikker M o s a i c s Veneziansk mosaikk detalj M o s a i c V e n e t i a n D e ta i l Pattern is movement, repetition, rhytm, life and order. Patterns` imminent structure gives possibilities to create and materialize my expression through the neat and thorough process of weaving tapestries. Overwhelming impression given by floor mosaics in St. Marks, Venice, resulted in «The Mosaic» series. Old pattern take on new expressions; actuel for the time yet ageless.

12 < Veneziansk mosaikk M o s a i c V e n e t i a n 350 x 200 cm 350 x 200 cm Veneziansk Fragment Fragment Venetian 150 x 290 cm 150 x 290 cm >

13 Mosaic Pale 220 x 230 cm

14 Mosaic Bright 220 x 230 cm

15 Mosaic Fair 195 x 195 cm

16 Mosaic Dark 195 x 195 cm

17 Den integrerte veggutstmykkingen består av 11 toalettkjerner for skolens 7 baser ( klasse), dekket utvendig med 5 x 5 cm italienske fliser. Basene 1 4 har sitt utspring i veneziansk gulvmosaikk, og basene 5 7 er inspirert av tekstile arbeider fra Bauhausperioden. Røråstoppen skole, Vestfold Røråstoppen Primary school, Vestfold Base 2 detalj Unit 2 detail This integral wall decoration, Italian tiling 5 x 5 cm, consists of 11 cloakroom units for the primary schools` 7 different classes. The 1st - 4th classes` unit has its origin in venetian floor mosaics and the 5th - 7th takes inspiration from Bauhaus period textiles.

18 Base x 170 x 240 cm h. Unit x 170 x 240 cm h. Base x 170 x 240 cm h. Unit x 170 x 240 cm h.

19 CurrIculum Vitae UTDANNING Statens lærerhøgskole i forming, Oslo vev/billedvev 1976/79 Bergen Kunsthåndverksskole, hospitant 1972/73 Universitetet i Oslo, grunnfag kunsthistorie 2002 SEPARATUTSTILLINGER (i utvalg) Skiens Kunstforening, Ibsenhuset, Skien 2007 Hå gamle prestegard, Jæren 2006 Norsk Skogmuseum, Elverum 2005 Nordens Hus, Reykjavik, Island 2000 Oslo Kunstforening 1999 Kunstnerforbundet, Oslo 1993 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 1991 GRUPPE- OG KOLLEKTIVUTSTILLINGER (i utvalg) «From Lausanne to Beijing», 4., 3. og 2., International Fiber Art Biennial, Kina 2006, 04, 02 «Art Textiles: Norway» v/norske Tekstilkunstnere, Litauen, Latvia, og Bulgaria 2006 «KIMONOLOGUE», 5. Internasjonale Tekstilkunst Triennale, Tournai, Belgia 2005 American Tapestry Biennial V og IV, USA 2004, 02 Designmøbler og kunst, Galleri Falkum, Skien 2004, 01 Sørlandsutstillingen, Kristiandsand og Skiens Kunstforening 2004, 02, 01 POSH-ART, Porsgrunn Kunstforening 2002 Norske Kunsthåndverkeres Landsdelsutstilling 1999, 97, 95, 89 Norsk Kunsthåndverk, årsutstillingen 1994, 90, 89, 84 Nordic Carpet Design, Jonisk senter i Athen, Hellas 1992 Vestlandsutstillingen 1973 INNKJØP (i utvalg) Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, Porsgrunn kommune 2005 Sykehuset Telemark, Skien 2004 Norsk Kulturråd 1998 Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim 1991 Kunstindustrimuseet i Oslo 1991 UTSMYKKING (i utvalg) Kvelde sykehjem, Larvik 2003 Røråstoppen skole, Re kommune 2003 Klosterskogen eldresenter, Skien 2002 Porsgrunn brannstasjon, Porsgrunn 1999 Lassa rehabilitering, Stavanger 1999 STIPEND Statens garantiinntekt for kunstnere fra 1996 Statens utstillingsstipend 2005, 98 Statens reise- og studiestipend 2005, 94, 89 Statens vikarstipend 1993, 88 Statens materialstipend 1991 MEDLEMSKAP Norske Kunsthåndverkåndverkere, Norske Tekstilkunstnere, Norske Billedkunstnere CurrIculum Vitae EDUCATION National teacher college for Craftsmen. Dep. of shaft loom and tapestry, Oslo 76/79 National college of Art & Design, Bergen 72/73 University of Oslo, Art History 1st part 2002 SOLO EXHIBITIONS (selected) Skien Committee of Art, Skien 2007 The old Vicarage Gallery at Hå, Jæren 2006 Norwegian Forest Museum, Elverum 2005 Nordic House, Reykjavik, Island 2000 Oslo Committee of Art 1999 Kunstnerforbundet, Oslo 1993 National Museum of Decorative Art, Trondheim 1991 GROUP EXHIBITIONS (selected) «From Lausanne to Beijing» 4th, 3rd and 2nd International Fiber Art Bienniale, China 2006, 04, 02 «Art Textiles; Norway», Lithuania, Latvia, and Bulgaria 2006 «KIMONOLOGUE» 5th International Textile Art Triennial Exhibition, Tournai, Belgium 2005 American Tapestry Biennial V and IV, USA 2004, 02 «Design Furniture and Art», Falkum Gallery, Skien 2004, 01 Southern Norway Art Exhibition, Kristiansand and Skien Committee of Art 2004, 02, 01 «POSH-ART», Porsgrunn Committee of Art 2002 Norwegian Regional Exhibition of Arts and Crafts 1999, 97, 95, 89 Norwegian Annual Exhibition of Arts and Crafts 1994, 90, 89, 84 Nordic Carpet Design, Ionic Centre, Athen, Greece 1992 West Norway Art Exhibition, Bergen Committee of Art 1973 PURCHASE (selected) Borgehaven Activity Center, Porsgrunn 2005 Telemark County Hospital, Skien 2004 Arts Council, Norway 1998 National Museum of Decorative Arts, Trondheim 1991 National Museum of Decorative Art and Design, Oslo 1991 COMMISSIONS (selected) Kvelde Activity center, Larvik 2003 Røråstoppen Primary School, Re Municipality 2003 Klosterskogen Activity Center, Skien 2002 Porsgrunn Fire Station, Porsgrunn 1999 Lassa Rehabilitation Institute, Stavanger 1999 GOVERNMENT GRANTS The National Guaranteed Income for artists, from 1996 The National Exhibition Grants 2005, 98 The National Travel and Study Grants 2005, 94, 89 The National Deputyship Grants 1993, 88 The National Material Grants 1991 MEMBERSHIP Norwegian Association for Arts and Crafts, Norwegian Association of Textile Art, Norwegian Association of Art.

20 Foto/Photo Bjørn Harstad (6) Daniel Wien (1) Andreas Rishovd (1) Johan Petter Nystuen (3) Anne Stabell (3) Brita Been (7) Tekst/Text Design Trykk/Print/ Layout Oversettelse/ Translation Jorunn Haakestad Joan Mehl Brita Been Wera AS Joan Mehl Katalogen er støttet av Norsk Kulturråd The catalogue is supported by Arts Council, Norway Brita Been Født/Born Moss. Presteallèen 69, 3944 Porsgrunn, Norway /

21 2007

Brita Been Tekstilkunstner

Brita Been Tekstilkunstner Brita Been Tekstilkunstner Textile Artist INSPIRASJONENS HERLIGE RUNDDANS Det burde være vel kjent at særnorske tradisjonsmarkører som rosemaling og stavkirker har forbindelseslinjer til andre kulturer.

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

MARGIT SELAND ARbEIDER work 2000 2010

MARGIT SELAND ARbEIDER work 2000 2010 MARGIT SELAND arbeider work 2000 2010 Den nederlandske betegnelsen vrije vormgever («fri formgiver») blir i så måte den mest plausible i beskrivelsen av hennes kunstneriske virke. The Dutch term vrije

Detaljer

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past

Tegnebiennalen. fremtiden former fortiden the future shapes the past Tegnebiennalen fremtiden former fortiden the future shapes the past tegnerforbundet 10.oktober 2014 23.november kunsthall oslo nasjonalgalleriet qb gallery tegnerforbundet oslo kunstforening anatomibygget

Detaljer

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM My Darlings / IRENE MYRAN > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Irene Myran, Folklore, 2011-12,

Detaljer

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner NORSK SKULPTURBIENNALE 2008 mangfold i tre dimensjoner Vigeland-museet 6. juni 24. august 2008 INNHOLD Arve Bringaker s 7, p 15 Øivind Storm Bjerke s 9, p 17 Jarle Strømodden s 13, p 21 Siri Berqvam s

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

KUNSTBANKEN. Hedmark Kunstsenter

KUNSTBANKEN. Hedmark Kunstsenter KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 2015 K U N S T B A N K E N H E D M A R K K U N S T S E N T E R K U N S T B A N K E N H E D M A R K A R T C E N T R E Åssen er det du bær deg, du vøl itte skam, 2014 Foto:

Detaljer

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Takterrassen i Kunstbanken. Foto: Robin Cornel Bentzen ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS Tirsdag fredag / Tue - Fri: 11-16. Lørdag søndag / Sat - Sun: 12-17 Mandag

Detaljer

Retrospektiv katalog 2009

Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospektiv katalog 2009 Retrospective catalogue 2009 KOLOFON: Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2010/Published by Hordaland Art Centre, 2010 Redaktør/Editor: Anne Szefer Karlsen

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 25/2008

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 25/2008 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 25/2008 Prisvinner, luksuriøse Stella Maris Kunstverket i kobber Marie Louise Kold Kobberutsmykning og arkitektur Helsinki Music House dagens status Redaksjonelt

Detaljer

RETROSPEKTIV KATALOG 2011

RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2011 Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2012 Published by Hordaland Art Centre, 2012 www.kunstsenter.no Redaktør/Editor: Anne

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 29.5. 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE.

Detaljer

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU

ARNE NORDHEIM MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU ARNE NORDHEIM Epitaffio MONOLITH EPITAFFIO CANZONA FONOS ADIEU OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA MARIUS HESBY, TROMBONE JUKKA-PEKKA SARASTE, CONDUCTOR ROLF GUPTA, CONDUCTOR Arne Nordheim (1931 2010) 1 Monolith

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole Forslag kunstnere til lukket konkurranse for KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole På grunnlag av våre diskusjoner i komitéen har vi kommet frem til en sammenstilling av 4 kunstnerskap som vi tror vil resultere

Detaljer

Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei

Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Ai Weiwei Foto: Dag Fosse Xiang Jing, Peacocks, 2007. Vises i utstillingen

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

LEDERE ENDRING OG KONTINUITET

LEDERE ENDRING OG KONTINUITET 34 LEDERE ENDRING OG KONTINUITET Vi begynner denne utgaven med å ta et varmt farvel med Lennart Engström, som går av med pensjon fra redaksjonen vår. Han startet Copper Forum for 18 år siden, og har spilt

Detaljer

SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO

SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO Katalog 1-21 25-02-08 08:49 Side 1 SYDNORSK - NORVÈGE MÉRIDIONALE - SOUTH NORWEGIAN REIDAR RUDJORD ALFRED VAAGSVOLD LARS ROGER FURNES INGER SALTAAG PARIS LISTA OSLO Katalog 1-21 25-02-08 08:49 Side 2 Katalog

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer

1 of 5 6/6/12 3:54 PM

1 of 5 6/6/12 3:54 PM Click here if you have problems viewing this e-mail Se lenger ned på siden for norsk versjon OCA ANNOUNCES the opening of documenta (13) in Kassel, Germany Artistic director: Carolyn Christov-Bakargiev

Detaljer

Scenekunst Østfold presents. IN SITU Focus Strategies for Art in the Public Realm 17. 19. September 2015 Moss, Norway

Scenekunst Østfold presents. IN SITU Focus Strategies for Art in the Public Realm 17. 19. September 2015 Moss, Norway Scenekunst Østfold presents Scenekunst Østfold is the Norwegian member of IN SITU European Network for Artistic Creation in Public Space. In cooperation with NonStop International Theatre Festival and

Detaljer

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12 INNHOLD Forord....................................................... 5 Sammendrag.................................................. 8 English summary............................................... 12

Detaljer