Kjære kultursjef Erland Bræin og saksbehandler Jens Thordal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære kultursjef Erland Bræin og saksbehandler Jens Thordal."

Transkript

1 Fra: Siri Dybwik Sendt: 17. desember :41 Til: Bræin, Erland Kopi: Thordal, Jens Emne: Søknad fra dybwikdans/barneforestilingen En million sommerfugler. Vedlegg: En million sommerfuglersandnes.ods; Følgebrev Sandnes.odt; En million sommerfuglerbeskrivelsesandnes.odt Kjære kultursjef Erland Bræin og saksbehandler Jens Thordal. Vedlagt følger en søknad om økonomisk støtte til neste barneproduksjon som skal produseres frem og spilles i Sandnes Kulturhus. Jeg var dessverre ikke klar over at dere ikke tar inn søknader fortløpende, og regner med at denne søknaden er ute i god tid om fristen er 15.april Vår nye barneproduksjon har premiere 4.september Bildet jeg har lagt ved er fra vårt uteromsarbeid i Sandnes i juni Jeg ønsker dere en god jul og et godt nytt år. Mvh Siri Dybwik

2 Remembering the place/langgata i Sandnes/juni 2012

3 En generell innledning til prosjektet «En million sommerfugler». " Mitt på natten ser Nelius sommerfuglene for første gang. De flyr rundt hodet på han, og det er en million av dem. Nelius vet ikke hvor alle sommerfuglene kommer fra, men foreldrene hans forstår det. "Nå begynner det" sier de, og så gir de han alt han trenger til en lang vandring." Slik starter fortellingen som er dybwikdans sitt utgangspunkt for videre scenisk utforskning. Vi gleder oss over at forfatteren,edward van de Vendel, har gitt oss tillatelse til å utforske og fortelle denne kritikerroste historien i en scenisk versjon. Vi har ved flere tidligere anledninger utforsket det sjangeroverskridende mellom det litterære og det fysiske uttrykket.denne gangen vil vi bruke våre tidligere erfaringer til å viderutvikle det rommet som gir plass til det barn tar på alvor/er opptatt av, men også det fantastiske! Det scenografiske står denne gangen mer i fokus, og vi ønsker et eksklusivt møte mellom utøver og barna. Forestillingen passer for barn fra 5 år og opp. " Og sommerfuglene? De flagret høyt i luften over Nelius og jenta, i en sky på en million. Høyere og høyere fløy de. På leting etter nye gutter. På leting etter nye jenter. På leting etter alle som snart var modne for å se sommerfugler." Kunstnerisk målsetting dybwikdans har som målsetting å viderutvikle seg i en form som utforsker det sjangeroverskridende mellom det litterære og det fysiske. Vårt ønske er å møte barna med et scenisk produkt som skaper opplevelse, nyskjerrighet og refleksjon. dybwikdans er i sine møter med barn opptatt av stedet/visningsarenaen, dette er sentralt i utforskning av scenografien til "En million sommerfugler". Å stille viktige spørsmål/ ta opp viktige temaer i eventyrlige omgivelser som også rommer drøm/fantasi er et mål. Tema dybwikdans har fått tillatelse til å utforske/produsere frem en forestilling med utgangspunkt i barneboken "En million sommerfugler" av Edward Van de Vendel. Forestillingens tema vil i så måte være i samsvar med det vi oppfatter som fortellingens tema. Den frodige fortellingen som er vårt utgangspunkt for "en million sommerfugler" tematiserer det å vokse opp, frigjøre seg og forelske seg. Form "En million sommerfugler" er en narrativ, og historien om Nelius driver handlingsforløpet. Samtidsdans er det bærende uttrykket i samspill med tekstformidling. En skuespiller ivaretar fortellerrollen, samt gestalter noen av de som Nelius møter på sin vei. Det koreografiske er gjennomgående i alle scener og to dansere medvirker. Håndlagede dukker gestalter noen av karakterene. Den scenografiske utformingen og fysisk nærhet mellom aktører og barn er avgjørende for det endelige uttrykket. Andre virkemidler Figur- og kostymedesignet blir vårt viktigste scenografiske element, i møte med dansernes fysiske uttrykk og koreografi. Vi vil bruke kostyme og klær til å både stilisere og definere våre figurer, og forholde oss lekent til fysikk og størrelse. De fleste figurene er ulike former for halvdukker, og vi vil bruke nettopp

4 dukkefører/dansers egen kropp i kombinasjon med disse dukkene for å skape de ulike karakterene Nelius møter. Vår erfaring med det unge publikums evne og lyst til både å motta og selv fortolke et stilisert og assosiativt uttrykk, blir avgjørende for både vår bruk av figurteater, og styrken i forestillingens scenografiske uttrykk. Musikk og lyd i En million sommerfugler skal sammenfattes i en helhetlig klanglig verden av stemninger, lyder, rytmer, melodier. Musikk og lyd skal sømløst bygge opp under forestillingens dramaturgi og primære uttrykk; dans og fortelling. Komponistens primære verktøy i slike sammenhenger er arbeid i studio med datamaskin, diverse software og hardware. Denne måten å jobbe gir mange muligheter, derfor er det viktig innledningsvis å definere en sonisk palett. Det vil si å definere noen regler, lage et instrumentarium av lyder og instrumenter som gjør det mulig å lage et samlet uttrykk. I denne produksjonen fokuseres ideen omkring å lage en palett av naturlyder (fieldrecordings), tverrfløyte, harpe og Orff-instrumentarium. Disse lydkildene som et utgangspunkt vil gi muligheter for å jobbe både rytmisk, harmonisk og klanglig. I prosessen komponeres noe materiale, fortrinnsvis melodisk og harmonisk. Dette spilles inn og tas opp i studio. I tillegg tar komponisten opp improviserte sekvenser, samt lydeffekter som er karakteristiske for de forskjellige instrumentene. Et utvalg av lyder og toner fra de samme instrumentene, samples, for å lage en lydbank, et instrumentarium som kan manipuleres og brukes i konstruksjon avrytmiske mønstre, klangflater, droner, akkordprogresjoner. Manus/dramaturgien i produksjonen gir ganske klare retninger for musikken. Det er rene dansepassasjer av forskjellig karakter, det er underlag og kontentum som skal fungere mens historien fortelles, det er lydeffekter og lyder som hjelper til å plassere handlingen i tid, sted og stemning. Å lage et helthetlig klingende verk som jobber sømløst og organisk med dans og fortelling er komponistens overordende målsetting. Forestillingen programmeres i Qlab. Hva skal utforskes I "En million sommerfugler" vil dybwikdans utforske og utvide sin forståelse av det sjangeroverskridende som oppstår når litterær tekst og samtidsdans møtes. Vi åpner for at ny kunnskap oppstår i det vi lar barn påvirke arbeidsprosessen i form av ressursgrupper. Vi vil utforske problemstillinger knyttet til hvordan det romlige/stedet påvirker opplevelsen(scenografi) Videre utforskes en form som tåler gjensidig dialog i spillsituasjon og på samme tid ivaretar en kunstnerisk kjerne. Målgruppe og ønsket relasjon Målgruppen for " En million sommerfugler" er klasse når vi turnerer i Den kulturelle skolesekken. I Rogaland. Når vi spiller forestillingen i andre sammenhenger vil vi anbefale forestillingen fra 5-6 år. Slik vi forstår denne fortellingen som et utgangspunkt for vår utforskning, kan den også være tematisk interessant for et eldre publikum. Det er likevel viktig for oss å ha en avgrenset målgruppe å fokusere vårt arbeide mot. 50 barn vil oppleve forestillingen av gangen. Møte og dialog

5 Møte, dialog og gjensidig påvirkning er stikkord for ønsket relasjon mellom publikum og prosjektet. Målgruppen representert med barn fra Våland skole/stavanger danner ressursgrupper i prosessen. Gruppene skal påvirke og gi innspill i forhold til forståelse av tema og det estetiske uttrykket. I forestillingen vil den fysiske handlingen plassere seg blant publikum. Barna involveres i den fysiske handlingen i den største scenen. En gjensidig dialog mellom forteller og barna er gjennomgående. Rommet/møteplassen Siden 2008 har dybwikdans møtt barn med forestillingen "Den stygge andungen", hovedsaklig i gymsaler. Vi har erfart at visningsrommet er avgjørende for den felles opplevelsen. På bakgrunn av de erfaringer vi sitter med, ønsker vi i "En million sommerfugler" å vektlegge en utforskning av et scenografisk rom som barna oppsøker og som de deler med utøverne, en felles arena. Et rom hvor barna kan forlate det hverdagslige og hvor nye erfaringer kan dannes. Vår kompetanse og samarbeidsforhold dybwikdans har produsert forestillinger for barn siden En pågående utforskningsprosess innenfor scenekunstfeltet er utgangspunkt for å skape nye arbeider med orginalitet og relevans. Erfaring med formidling har vi fått gjennom våre møter med barn, både i regi av DKS og gjennom andre nettverk. RAS og Haugesund Teater produserer denne forestillingen. Siri Dybwik arbeider ved UiS og dette gir tilgang til forskning og annen relevant kompetanse som kan bidra inn i prosessen. Involverte har pedagogisk utdanning i tillegg til kunstfaglig kompetanse. Fremdriftsplan/ En million sommerfugler. Januar/februar 2013 Endelig utforming av scenografi og videre utvikling av dukker fortsetter. Materialer kjøpes inn Mars/ april /mai2013 Design og kostymer detaljeres og produseres, dukker og inndekning klargjøres for prøveperiode. Mai 2013 Scenografi og kostymes videreutvikles og ferdigproduseres Juni dagers workshop med dansere, vektlegging av improvisasjon og dukkerføring. August ukers prøveperiode 1.august-23.august: Prøveperiode hos RAS. Diverse arbeidsvisninger. 26.august-3.september: Residens hos Haugesund Teater 4.september: Premiere i Skolene i Haugesund, 2 ukers turne September september-22.september: Sandnes Kulturhus 27.september-28.september: Bærum Kulturhus (Ikke bekreftet, forespørsel er sendt) Sluttføring og revisjon, rapport.

6 Turne planlegging for 2014 starter.

7 Følgebrev til søknad om produksjonsstøtte for dybwikdans/en million sommerfugler. I anledning at dybwikdans skal produsere en ny barneforestilling «En million sommerfugler» tillater vi oss å søke Sandnes kommune om økonomisk støtte. dybwikdans har siden 2000 produsert og spilt alle sine produksjoner i Sandnes kommune. Vi er glad for at vi også denne gangen skal samarbeide med RAS/Sandnes Kulturhus om vår nye produksjon som forhåpentligvis skal nå ut til mange barn i Sandnes kommune og ellers i regionen. Selv om dybwikdans både jobber nasjonalt og internasjonalt, anser vi det regionale arbeidet som kjernen i vår virksomhet. Spesielt er det formidlingsarbeidet rettet mot barn som er viktig, og ikke minst morsomt for oss. Siden 2008 har vi spilt 500 forestillinger av produksjonen «Den stygge andungen» og 100 forestillinger av «Esmees Labyrint», de fleste visningene er knyttet til regionen. Vi forsøker hele veien å utvikle oss kunstnerisk, denne gangen skal vi samarbeide med en fantastisk dukkemaker i Praha, Mirek Trejnar. Hovedrolleinnhaveren i vår kommende produksjon er en ekte Sandnesgutt, Quyen Nguyen. Quyen er oppvokst i Sandnes men familien kommer opprinnelig fra Vietnam. Quyen er ferdig ved UiS våren 213 og det er gledelig å skulle ha en mannlig, lokal danser med i dybwikdans, dette ser vi frem til. Vi håper selvfølgelig på et fortsatt samarbeid med Sandnes kommune, når vi nå søker om kroner i støtte til å utvikle denne nye barneproduksjonen. dybwikdans produserer frem forestillingen i Sandnes Kulturhus og Haugesund Teater, forestillingen spilles i Sandnes september Søknaden inneholder dette følgebrevet, budsjett, prosjektbeskrivelse og oversikt over medvirkende. Vi ser frem til den beste behandling av denne søknaden. Stavanger 17.desember Siri Dybwik

8 Sheet1 dybwikdans/en million sommerfugler/premiere 4.september 2013 Ønskede produksjonsinntekter Fond for utøvende kunstnere Søknad sendt elektronisk Rogaland fylkeskommune Innvilget 2012 Rogaland fylkeskommune Innvilget 2013 Co-produsent Haugesund Teater Innvilget, overføres januar 2013 Sandnes kommune Søknad til behandling Produksjonsinntekter Beregnede utgifter i produksjonsfasen Produsent Koreografi Kor.innstudering Musikkomposisjon Scenografi Kostymer, materiale og søm Dukkemaker, 5 dukker (Finnes ingen takster) Scenografisk inndekning, materale og arbeid Danser 1, 4 uker Danser 2, 4 uker Forteller, 4 uker reiser for Ratih Windrati reiser for scenograf til dukkemaker i Praha Lys og lyddesigner, 2 honorarer Produksjonsutgifter Page 1

9 Medvirkende i En million Sommerfugler. Jeg starter med å presentere dybwikdans som danner rammen for idé og gjennomføring av dette arbeidet. dybwikdans ble startet i 1999 av Siri Dybwik som siden 1990 har arbeidet som scenekunstner i Stavanger. Kompaniet har siden oppstart hatt årlige sceniske oppsetninger for barn i scenehus, i tillegg til en kontinuerlig utforskning i uterommet, hovedsaklig stedspesifikke arbeider. dybwikdans har siden starten satset på å videreutvikle unge talenter i regionen gjennom deltagelse i prosesser rundt kompaniet. Stedspesifikke installasjoner, sceniske arbeid for barn og utvikling av unge talenter gjennom samarbeid med profesjonelle dansekunstnere kan sies å være dybwikdans sine tre hovedprofiler. I 2011 møtte dybwikdans over mennesker i det tradisjonelle scenerommet og uterommet. Koreograf Siri Dybwik: Siri Dybwik har sin utdannelse fra Den Norske Balletthøgskole og Rogaland Musikkkonservatorium. Hun har hatt sitt virke som dansekunstner siden 1990 og hun mottok i 2006 Stavanger kommune sin kulturpris for sin innsats og entrepenørvirksomhet imed tanke på å bygge opp dansemiljøet. Hun er kunstnerisk leder/koreograf for dybwikdans og gjennom sitt sceniske arbeid har hun samarbeidet med Rogland Teater, Haugesund Teater, Det Norske Teatret, Stavanger symfoniorkester, Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken og flere andre. I tillegg til sitt virke i dybwikdans, arbeider hun som førsteamanuensis i samtidsdans ved UiS og ved Escola Superior de Danca(Lisboa) som fast gjestekunstner. Komponist Nils Christian Fossdal: Nils Christian Fossdal er utdannet fra Rogaland Musikkonservatorium og Statens Operahøgskole. Han har vært med i dybwikdans siden oppstart i 1999 og han har komponert musikk til samtlige produksjoner for kompaniet. Han medvirker også som scenekunstner i Lykkeland, Den stygge andungen og Esmees Labyrint. Nils Christian Fossdal har en allsidig frilanskarriere. Etter ferdig utdanning ved Operahøgskolen var han aktiv i Gli Scapoli og han har både nasjonal og internasjonal erfaring fra scene og teater. Han har arbeidet i utallige produksjoner ved Rogaland Teater, han har også arbeidet ved Agder Teater ved flere anledninger. Han var engasjert som en av de 3 fedrene, Tom Landmark, i Mamma Mia på Folketeateret i I 2010 er han engasjert i teatergruppen Mobile Homes ved Zoe Kristiansen. I Rogaland har han vært aktiv i egne musikkproduksjoner siden Han har også arbeidet med film, blant annet i Sykt Lykkelig. Kostymedesigner Bodil Bay Schultz: Bodil Bay Schulz har 7 års erfaring som scenograf og kostymedesigner, i henholdsvis Norge, England og Danmark. Hun har de siste to årene fokusert på undersøkelser av det kreative samarbeid og alternative prosessen, samt hvordan lydbilde og musikk kan være det bærende element i det sceniske uttrykket. Bodil hadde ansvaret for scenografi og kostyme for dybwikdans sin produksjon den stygge andungen, se Danser RatihWindratih: Ratih Windrati er utdannet fra Universitetet i Stavanger. Etter at hun avsluttet studiene i 2008 har hun arbeidet som frilandsdanser. Hun har base i Oslo. Hun har blant annet arbeidet for kristin Hjort Inao, Tina Tarpgaard, grenland Danseteater. Hun er nå engasjert av Brage Teateret/Plattform 11. Ratih har tidligere samarbeidet med dybwikdans, både som ungdybwikdanser i studietiden, men også med Insallasjonen «utsikt til det magiske rommet», et bestillingsverk til Big Bang Danser Quyen Huyen: Quyen Hyen er ønsket som karakteren Nelius. Han vil bli forespurt om engasjement på bakgrunn av en prøveperiode med dybwikdans i perioden september. Da dybwikdans ikke har inngått et formelt samarbeid med Quyen ennå, vedlegges ikke cv. Kan ettersendes.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde

BARNEHAGEPRISEN 2013. Plass til bilde BARNEHAGEPRISEN 2013 Plass til bilde Hilsen fra kunnskapsministeren Gratulerer til vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen 2013! Ruseløkka barnehage, Kampen kunstbarnehage og Klosteret barnehage er flotte

Detaljer

Kunstnernært. lite byråkratisk. Foto: Siv Svendsen

Kunstnernært. lite byråkratisk. Foto: Siv Svendsen innhold 02.-03. Leder 04.- 05. Et besværlig gjenferd 06.- 07. En grenseløs jobb 08.- 09. Aristoteles, min elskede! 10.-11. Sound of Science 12.-14. :oslosk 15. Plass 16.-19. Kunst på egne premisser 20.-21.

Detaljer

Dansorama PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR. Utarbeidet av SiT Barn, Trondheim

Dansorama PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR. Utarbeidet av SiT Barn, Trondheim PROSJEKTTITTEL Dansorama FORANKRING I RAMMEPLANEN 3.2 Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv

Detaljer

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Å uttrykke seg gjennom dans en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? av Lena Andersen 565 Veileder: Tone Ophus, Musikk Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Forord 3 Praktisk informasjon 6 Årets program 7 Forestillinger 8 Seminar 44 Workshops 46 Foredrag 47 Timeplan 48

Forord 3 Praktisk informasjon 6 Årets program 7 Forestillinger 8 Seminar 44 Workshops 46 Foredrag 47 Timeplan 48 Vi som lager barneteater har et viktig ansvar, for det er førsteopplevelsen med scenekunst som ofte blir formende for barns senere møter med teater og annen kunst. Det er derfor vi på Vestlandske Teatersenter

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen Urpremiere 5.april 2014 0 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 2 OM CIRKA TEATER 2 OM TRONDHEIM VOICES 3 HANDLINGSREFERAT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen TITTEL Utarbeidet av Musikk i Skolen ved Kristin Fonnes. For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her MÅLSETTING At alle elevene blir involvert i prosessen idé utvikling av konsept øving framføring

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010)

Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010) Rapport for 4. prosjektår Den Kulturelle Bæremeisen (høst 2009/ vår 2010) 1. Videreføring av DKB etter avsluttet 3 årig forsøksprosjekt Den Kulturelle Bæremeisen (DKB) vedtatt i Bystyret sak 307/05 avsluttet

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 2/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DEN VISUELLE HELHETEN HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 2/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Teaterdagene 2014. Finagel Felespiller- Etter paraden Etter paraden vises åpningsforestillingen

Teaterdagene 2014. Finagel Felespiller- Etter paraden Etter paraden vises åpningsforestillingen Lillehammer 19. - 21. sept. 2014 1 VELKOMMEN Teaterdagene 2014 For 19. gang ønsker vi hjertelig velkommen til Teaterdagene på Lillehammer! 19. - 21. september er det her hos oss du bør befinne deg om du

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE

HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE HALVÅRSRAPPORT OG TILDELINGER TALENT NORGE Pr 1.7.2015 INNHOLD Halvårsrapport Talent Norge AS pr 1.07.2015... 3 Bedre kunstnerisk utvikling... 4 Økonomisk oversikt... 4 Kort om de enkelte satsingene pr

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

En sosial arbeidsarena

En sosial arbeidsarena En mulighetsstudie Et produksjonsrom for lyd Et sted for lydopplevelser En sosial arbeidsarena 2 KUBE Et produksjonsrom for lyd en mulighetsstudie 3 INNHOLD 1. Visjon 1.1 Hvorfor kube 1.2 Brukere 2. Hva

Detaljer

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid

DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid DIALOG kunst- og kulturformidling i barnehagen Evalueringsrapport fra fase 1 og strategier for videre arbeid Skrevet av Høgskolelektor i Drama Maybritt Jensen og Høgskolelektor i Forming Ann-Hege Lorvik

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste en utvikling av Stanislavskij s improvisasjonsmetoder

Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste en utvikling av Stanislavskij s improvisasjonsmetoder 1 Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste en utvikling av Stanislavskij s improvisasjonsmetoder Prosjektbeskrivelse stipendarbeid Tyra Tønnessen 1. Begrunnelse for stipendarbeidet I drømme

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HØYDEPUNKTER 2011... 3 RAPPORT 2011... 4 Ferske sceners base... 4 Ny organisasjonsmodell for Stiftelsen Ferske Scener fra

Detaljer

M USI K A L E N O G M USI K A L A RT IST E NS PL ASS I N O R G E I D A G.

M USI K A L E N O G M USI K A L A RT IST E NS PL ASS I N O R G E I D A G. M USI K A L E N O G M USI K A L A RT IST E NS PL ASS I N O R G E I D A G. -en statusrapport. Thomas Myhren Pettersen Examensarbete inom konstnärligt kandidatprogram i musikal Vårterminen 2013 Examensarbete

Detaljer

Trøndelag Teater 2010 2013

Trøndelag Teater 2010 2013 Trøndelag Teater 2010 2013 Evalueringsunderlag Innledning kort presentasjon av teatret Trøndelag Teater er en av Midt-Norges største kulturinstitusjoner og landsdelens største teater. Teatret har fem scener

Detaljer