Årsplan i Musikk 2007/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i Musikk 2007/2008"

Transkript

1 Årsplan i Musikk 2007/2008 Klassetrinn: 7. og 8. klasse Lærer: Rigmor Flaaen Licius Hovedlæreverk: Opus 8. Suppleringsverk: Interart Måned uke Tema Læreplanmål i KL Hvilke delmål som skal nås: Kartlegging Oppnå tilrettelagt undervisning Kartlegge elevenes interesser, ønsker og kunnskaper for å lage en mest mulig tilrettelagt August 35 musikkundervisning. Bli kjent 36 Drama. Lytting. Sosialt felleskap Populærmusik k/tekstinnhol d Uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans. Gjenkjenne musikk i ulike sjangre Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene. Samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare Elevene skal bruke kroppen og gi uttrykk for tanker og ideer. Sosial lek der elevene kan bli bedre kjent - skaper bedre forutsetninger. Lytte til musikk i ulike sjangre og sammarbeide. Elevene skal gjøre rede for egne musikkpreferanser - Utvikle musikalsk skjønn og vurderingsevne i et samfunn med overflod av lyd og musikk. Analysere tekstinnhold og vurdere disse i lys av etikk og moral September 37

2 Musikkprosje kt + Populærmusik k/tekstinnhol d Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår. Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter. Skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter Elevene skal samarbeide ved å sette opp en musikal. Jobbe kreativt og skapende i ulike grupper og sette det sammen til en helhet. 38 Musikkprosje kt + Populærmusik k/tekstinnhol 39 d Musikkprosje kt + Populærmusik k/tekstinnhol 40 d Musikkprosje Komponere og gjøre kt + Prosjekt lydopptak ved hjelp av om lyd digitale verktøy. Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon Prosjekt om lyd. Elevene skal lære om ulike lydeffekter, lære å lage en lydkollasje og notere den ned grafisk ved å bruke partitur. Oktober HØSTFERIE

3 Musikkprosje kt + Prosjekt om lyd 43 Musikkprosje kt + Prosjekt om lyd 44 Musikkprosje kt + Prosjekt om lyd November 45 Mørketid Desember Januar Mørketid 48 Mørketid 49 Mørketid 50 Mørketid 51 Juleferie 52 Juleferie 1 Mørketid 2 Mørketid 3 Mørketid Samspill+ Lek med rytmer Bruke musikkens Oppfatte og anvende puls, rytme, grunnelementer, symboler form, melodi, klang og dynamikk, for besifring og tempo og enkel harmonikk i lytting akkordprogresjoner i spill på og musisering. Elevene skal få øve instrumenter. Gjenkjenne seg i å anvende rytmer sammen om beskrive musikalske med andre i ulike rytmiske stiltrekk fra improvisert samspill musikk og rytmisk musikk 4 5 Samspill+ lek med rytmer Februar 6 7 Samspill+ lek med rytmer Samspill+ Lek med rytmer

4 Samspill+ Lek 8 med rytmer Lytting Gjenkjenne om beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk Elevene skal bli kjent med og gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken. Gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene 9 Lytting+ Lage musikkvideo Skape egne danseuttrykk Fordype seg i en av epokene i med utgangspunkt i musikkhistorien. Jobbe skapende i musikkens karakter. Bruke grupper om å lage kunstnerisk musikkens grunnelementer, uttrykk i form av egenprodusert symboler for besifring og musikkvideo. akkordprogresjoner i spill på instrumenter Mars Vinterferie Lytting+ Lage musikkvideo Lytting+ Lage musikkvideo Lytting+ Lage musikkvideo April PÅSKEFERIE 16 PÅSKEFERIE Lytting+ Lage musikkvideo 17

5 Notesymboler /rytmeverdier Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon Elevene skal få kunnskap om symboler for rytmer og noter 18 Notesymboler /rytmeverdier /komponere Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon Elevene skal få prøve og notere ned enkle egenproduserte melodirekker ved hjelp av tradisjonell notasjon Mai 19 Komponere Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon Elevene skal få prøve og notere ned enkle egenproduserte melodirekker ved hjelp av tradisjonell notasjon Komponere Miniprosjekt Skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter. Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang og dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering Elevene skal velge prosjektgruppe, enten dans eller instrumentspill. De skal komponere egen dans til musikk eller øve inn et samspillarr. Tilslutt skal de lære resten av klassen det de har laget. 22 Juni 23 Miniprosjekt 24 Miniprosjekt 25 Miniprosjekt

6 Arbeidsmåter og undervisningsmetodikk: Skjemaer som elevene skal fylle ut. Klassesamtale om interesser og forventninger Vurdering/Måloppnåelse Interesse, engasjement, holdninger Dramalek Her kommer vi og sosial lyttelek Beat for beat Skriftlig oppgave og presentasjon med musikkeksempler. Denne oppgaven kjøres paralellt med musikkprosjekt som begynner uke 38. Prosjektet kjøres fredager og oppgaven arbeides med på tirsdager. Høy: Positiv deltagelse og evne til godt sammarbeid. Høyt fokus på aktiviteten. Lav: Delvis god deltagelse og delvis god sammarbeidsevne. Delvis fokus oå oppgavene/aktivitetene Høy: Vise stort engasjement og stor arbeidsinnsats. Kunne vurdere, drøfte og begrunne valg og påstander i skriftlig oppgave. Dokumentere og bruke relevante kilder. Bruke relevante musikkeksempler som underbygger påstander/synspunkter. Benytte seg av gode og hensiktsmessige presentasjonsteknikker. Lav: Vise noe engasjement og ha en delvis god arbeidsinnsats. Kunne oppfatte og gjengi informasjon som de henter inn i forbindelse med skriftlig oppgave. Besvare de fleste punkter i skriftlig oppgave og benytte seg av noen hensiktsmessige presentasjonsteknikker. Bruke noe relevante kilder og musikkeksempler.

7 Elevene skal være med på å sette opp julemusikalen Betlehem De skal velge en gruppe som de helst vil jobbe med. Valgalternativene er: Intrumentgruppe, Bevegelse/Dans, Sang/kor og Drama. Instrumentgruppen + kor/sang skal spille sangene til musikalen og får øve seg i samspill. De har også mulighet til å jobbe kreativt og legge til nye musikalske elementer, samt endre noe og lage nye musikalske versjoner. Dramagruppen får øve seg i å delta i framføring med sang, spill og dans. De får bruke kroppen som instrument og uttrykksform. Dansegruppen skal få jobbe kreativt og skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter. De skal lage dans som passer til musikken i Betlehem Her legges det stor vekt på evne til sammarbeid og positiv deltagelse, samt kreativitet og evne til å være skapende. Høy: Stor arbeidsinnsats og positiv holdning. Høyt fokus på arbeidsoppgavene. Evne til å være kreativ og nyskapende. Utvise eller oppøve gode ferdigheter innenfor de ulike gruppene. (Musikalske, tekniske innenfor dans, drama og musikk). Vise evne til å prøve ut ulike løsninger og vurdere hva som fungere og ikke, både musikalsk, koreografisk og scenografisk. Lav: Vise delvis god arbeidsinnsats og positiv deltagelse. Delvis evne til samarbeid og kreativitet. Delvis liten evne til å oppøve ferdigheter og manglende liten vilje til å prøve ut ulike løsninger. Gruppearbeid. Elevene skal lære om ulike former for lyd og hvordan man kan lage et partitur.de skal ta opp lyd og behandle den digitalt - lage en kollasje. De skal levere inn en felles skriftlig innlevering for gruppen basert på spørsmål om lyd. Det vil også bli en liten quiz om emnet. Tilslutt skal de fremføre lydkollasjen for hverandre Høy: God evne til samarbeid og positive holdninger. Kunne drøfte og begrunne, relatere og dokumentere i den skriftlige oppgaven. Stor evne til kreativitet og evne til å tenke nhyskapende. Grundig arbeid med partituret - oversiktlig. Godt resultat på quiz. Lav: Delvis god arbeidsinnsats og evne til sammarbeid. Delvis god skriftlig besvarelse som viser at de har oppfattet begreper og spørsmål. Delvis god kreativ utforming. Delvis bra resultat på quiz

8 Det fortsettes å jobbe med musikalen i andre timer/fag frem til forestillingen den 18.des Vi skal øve inn et samspillsarrangement med U2 sin låt With or without you og en låt fra The corrs. Elevene får rullere litt på instrumentene slik at de får prøve seg på ulike i denne prosessen. Lek med rytmer- Musikalsk forming Hver er bakom busken der og diverse rytme/klappeleker + bli kjent med notasjon for enkle rytmer. Høy:Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering. Beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement. Lav: Oppfatte enkle rytmer og kunne gjengi disse. Delvis kunne lytte til andre og tilpasse eget spill (rytmisk samspill). Delvis liten evne til å utvikle ferdigheter (prøve og feile, øve og øve)

9 Interart: Lytte/musikkeksempler og teori om epokene. Elevene noterer. Elevene skal gjenkjenne og benevne instrumentgrupper i musikken de lytter til. Elevene skal lagen en enkel presentasjon over en av epokene fra musikkhistorien. Elevene skal lage egen musikkvideo og skape et uttrykk i form av dans og bevegelse samt drama som passer til musikkens form og innhold. Høy: God evne til å lytte og gjenkjenne ulike kjennetegn og instrumenter. Vise stort engasjement gjennom aktiv delgtakelse. Lav: Delvis engasjement. Kunne gjenkjenne noen trekk og instrumenter. Høy: Fyldig og informativ presentasjon. God kildebruk - relevante eksempler. Gode presentasjonsteknikker. Kreativt arbeid med musikkvideo. Innlevelse/engasjement. Kunne skape et uttrykk som passer til musikken og musikkens innhold. Kreativ utforming (dans/musikk). Evne til godt samarbeid med gruppen. Lav: informativ presentasjon og bruk av noen presentasjonsteknikker. Delvis engasjement i arbeid med musikkvideo. Skape et uttrykk som delvis passer til musikk+ innhold.

10 Enkel teori og test/prøve. Ulike oppgaver Høy: God evne til å lære seg de ulike symbolene og øverføre dem og bruke dem hensiktsmessig i eget arbeid. Godt resultat på quiz. Lav: Evne til å kunne gjengi noen av symbolene og bruke noen av dem i eget arbeid. Delvis godt resultat på quiz. Elevene skal få komponere enkle melodilinjer og notere dem ned ved tradisjonell notasjon. De skal også spille det/fremføre for resten av klassen. Gruppearbeid. Elevene skal få komponere enkle melodilinjer og notere dem ned ved tradisjonell notasjon. De skal også spille det/fremføre for resten av klassen. Gruppearbeid. Høy: God evne til å lære seg de ulike symbolene og øverføre dem og bruke dem hensiktsmessig i eget arbeid. Godt resultat på quiz. Lav: Evne til å kunne gjengi noen av symbolene og bruke noen av dem i eget arbeid. Delvis godt resultat på quiz. Høy: God evne til å lære seg de ulike symbolene og øverføre dem og bruke dem hensiktsmessig i eget arbeid. Godt resultat på quiz. Lav: Evne til å kunne gjengi noen av symbolene og bruke noen av dem i eget arbeid. Delvis godt resultat på quiz. Elevene deles inn i grupper etter valg. En dansegruppe, en musikkgruppe og en IT gruppe. Dansegruppen skal lage en dans til egenvalgt musikk, og lære dansen til resten av klassen tilslutt. Musikkgruppen skal øve inn er arr til valgt musikk. De skal lære sangen til resten av klassen. Klassen skal synge mens musikkgruppen spiller til. ITgruppen skal komponere musikk ved hjelp av IT. De skal spille det for resten av klassen og lære dem å komponere v hjelp av IT. Høy:Kreativt arbeid i miniprosjekt. Innlevelse/engasjement. Kunne skape et uttrykk som passer til musikken og musikkens innhold. Kreativ utforming (dans/musikk). Evne til godt samarbeid med gruppen. God evne til å lære/instruere andre. Lav: Delvis engasjement i arbeid med miniprosjekt. Skape et uttrykk som delvis passer til musikk+ innhold. Delvis god evne til å instruere/lære de andre.

11 Vurdering: Hva, når og hvordan Observasjon og lærerlogg. Annet Observasjon og lærerlogg. Vurdering av skriftlig opppgave og presentasjon.

12 Hver lærer i de ulike gruppene foretar vurdering for sin elevgruppe. Observasjon og lærerloggunderveisvurdering - utvikling. Lærerlogg og observasjon - underveisvurdering. Vurdering av skriftlig innlevering, lydkollasje med partitur og presentasjon. Vurdering av quiz Audacity som programvare. Info fra Rune K

13 Observasjon/lærerlog g (Evne til samarbeid, holdning til medelever og oppgaven. Evne til innlevelse.) Quiz om notasjon for enkle rytmer

14 Lærerlogg/observasjo n Vurdering av presentasjon. Lærerlogg og observasjon

15 Lærerlogg - observasjon. Vurdering av oppgave, fremføring og quiz Lærerlogg - observasjon. Vurdering av oppgave, fremføring og quiz Lærerlogg - observasjon. Vurdering av oppgave, fremføring og quiz Lærerlogg - opbservasjon. Vurdering av oppgave, fremføring og elevenes evne til å instruere.

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer

Sortland videregående skole. Læreplaner. Læreplaner med konkretiseringer Sortland videregående skole m u s i k k d a n s d r a m a Læreplaner Læreplaner med konkretiseringer U t a r b e i d e t a v f a g l æ r e r n e INNHOLD VG1 Musikk, dans og drama MDD2001 felles programfag

Detaljer

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4

Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Søknad om forsøk etter opplæringsloven 1-4 Innledning Skien videregående skole har Telemarks eneste musikklinje. Elevene kommer fra hele fylket og rekrutteres fra veldig ulike miljøer. De har store ulikheter

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole

Fjellhaug Skoler. Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug Skoler Fjellhaug Misjonshøgskole Fjellhaug misjonshøgskole STUDIEPLAN Årsstudium i musikk, 60 studiepoeng med fagdidaktikk for musikkarbeid i kirker og kristne organisasjoner Utgave av 19. aug

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Naturfag Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl 2011-2012 Andebu ungdomsskole Periode - 1. Uke 34-39 Uker: 6 Timer: 12 Tema Kompetansemål i læreplan Aktiviteter/innhold Kilder / materialer

Detaljer

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Studieplan for Årsstudium i musikk 60 studiepoeng Studieåret 2015/16 FiH FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Innhold MU101 Pedagogisk teori (5 stp) 6 MU102 Fagdidaktikk (5 stp) 9 MU103 Praksis (6 stp) 12

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR BROVOLD BARNEHAGE 2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal

Detaljer

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen

For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen TITTEL Utarbeidet av Musikk i Skolen ved Kristin Fonnes. For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her MÅLSETTING At alle elevene blir involvert i prosessen idé utvikling av konsept øving framføring

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: KRO1005 og KRO1006 Årstrinn: Vg2 yrkesforberedende og Vg3 studieforberedende Fellesfag Forberedelsestid:

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer