Eksportsatsing Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksportsatsing Trøndelag"

Transkript

1 Eksportsatsing Trøndelag Resultatnotat. Spørreundersøkelser Roald Lysø Notat 2006:12

2

3 Eksportsatsing Trøndelag Resultatnotat Spørreundersøkelser /2006 Roald Lysø TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS Steinkjer 2006

4 Tittel Forfatter : EKSPORTSATSING TRØNDELAG Resultatnotat. Spørreundersøkelser /2006 : Roald Lysø Notat : 2006:12 Prosjektnummer : 1440 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider Layout/redigering Referat Emneord : Eksportsatsing Trøndelag : Eksportsatsing Trøndelag : Roald Lysø : Håkon Sivertsen : Solrun Fossum Spjøtvold : Resultater fra spørreundersøkelse til bedrifter : Følgeevaluering, Eksport Dato : November 2006 Antall sider : 35 Pris : 50, Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 4057, 7726 STEINKJER telefon telefaks

5 FORORD Dette resultatnotatet inneholder en presentasjon av data som ble samlet inn fra eksportbedrifter i Eksportsatsing Trøndelag høsten 2004 og høsten/vinteren 2005/2006. Data er tidligere presentert og drøftet med styringsgruppen for programmet Power- Point-presentasjoner. Presentasjonene er også levert oppdragsgiver. Det vil i tillegg bli gjennomført en oppsummerende undersøkelse i løpet av november 2006, der fokus primært vil være bedriftenes behov for bistand og kompetansebygging. Steinkjer, november 2006 i Roald Lysø prosjektleder

6

7 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER i iii iv iv 1. OM SPØRREUNDERSØKELSENE 1 2. PRESENTASJON AV DATA 3 3. "DYPDYKK I DATAMATERIALET" SYNSPUNKTER FRA BEDRIFTENE ERFARINGER OG OPPSUMMERING 23 Vedlegg 1: Spørreskjema

8 iv FIGURLISTE Figur side 2.1: Bedriftenes eksportmarked i 2004 og 2005 etter verdensdel 8 3.1: Utvikling i brutto omsetning : Prosentvis økning av brutto omsetning : Utvikling i eksportomsetning : Utvikling i eksportandel TABELLER Tabell side 2.1: Gjennomsnittlig omsetning 3 2.2: Gjennomsnittlig eksportomsetning 3 2.3: Gjennomsnittlig eksportandel 4 2.4: Oversikt over eksportland 6 2.5: Bedriftens framtidsvurdering av markedet (% av N) 8 2.6: Gjennomførte eksporttiltak (% av bedrifter innen hver kategori) 9 2.7: Intern kompetanseheving i : Gjennomførte partnersøk i : Gjennomførte markedsundersøkelser i : Eksportmarkedsplaner utformet i : Opplevd nytteverdi av mottatt bistand 2005 (% av N) : Bistand i forhold til eksport (% av N) 2004 og : Kompetansebehov i bedriften (% av N) 2004 og : Utvikling av eksportandel. Gjennomsnitt av alle bedrifter per år sammenlignet med 15 bedrifter 19

9 1. OM SPØRREUNDERSØKELSENE Høsten 2004 og ved årsskiftet 2005/2006 ble det gjennomført eksportundersøkelser i bedriftene. Både undersøkelsen fra 2004 og 2005/2006 er tidligere presentert for styringsgruppen i notat og som presentasjon. Resultater fra 2004 tas med i denne rapporten for å sette undersøkelsen i 2005/2006 inn i en sammenheng. Undersøkelsene var Internettbasert med individuell lenke til den enkelte bedrifts identitet Undersøkelsen i 2004 ble sendt ut til 160 e-postadressater. Noen få adresser gav retur. Vi fikk 74 reelle svar. Justert for selskapskonstruksjoner, bedrifter som enda har liten eksportaktivitet, nettopp er blitt deltakere i programmet etc., og har redusert kvalitet på svarene har vi redusert dette antallet til 62 svar som er tatt med i datagrunnlaget for denne undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på ca. 50. Flere svar var ganske reduserte pga. manglende produksjon/eksport/aktivitet Undersøkelsen i 2005/2006 sendt ut til 142 e-postadressater. Også her ga noen få adresser retur. Vi fikk 62 reelle svar. Justert for selskapskonstruksjoner, bedrifter enda har liten eksportaktivitet, nettopp er blitt deltakere i programmet etc., og har redusert kvalitet på svarene har vi redusert dette antallet til 62 svar som er tatt med i datagrunnlaget for denne undersøkelsen. Også i denne undersøkelsen har vi en svarprosent på ca. 50. Flere svar var ganske reduserte pga. manglende produksjon/eksport/aktivitet. I begge undersøkelsene ble det foretatt to purringer. 36 av de bedriftene som svarte på undersøkelsen i 2004 svarte også på undersøkelsen i 2005/2006. Svarprosenten er lavere enn ønskelig, ikke minst på bakgrunn av at alle bedrifter som får tilskudd gjennom Innovasjon i tildelingsbrevet opplyses om at det er en forutsetning at de deltar i evalueringsoppleggets undersøkelser. 1

10

11 3 2. PRESENTASJON AV DATA Innledning I dette kapitlet presenterer vi data fra undersøkelsene både i 2004 og 2005/2006. Data fra 2004 er tidligere presentert, men vi har funnet det formålstjenlig å ta dem med for å ha året 2004 som et referansepunkt. Det er også tatt med en tabell som viser eksportandel hos bedriftene som har deltatt i de årlige undersøkelsene. Gjennomsnittlig omsetning for årene 2004 og 2005 Tabell 2.1: Gjennomsnittlig omsetning Omsetning Gjennomsnitt Antall bedrifter Omsetning Omsetning Tabellen viser den gjennomsnittlige omsetningen blant de bedrifter som deltok i undersøkelsen i hvert enkelt år. For år 2004 var det en spredning blant bedriftene med omsetningstall fra kr til kr , i 2005 fra kr til kr Dette viser samtidig de utfordringer prosjektet har med å "skreddersy" tilbud til bedrifter som har så ulike utgangspunkt. Gjennomsnittlig eksportomsetning for årene 2004 og 2005 Tabell 2.2: Gjennomsnittlig eksportomsetning Eksportomsetning Gjennomsnitt Antall bedrifter Eksportomsetning Eksportomsetning Tabellen viser at ikke alle bedriftene oppgir å ha eksportomsetning. Vi antar at det her kan være noe underrapportering, men konstaterer likevel at det er flere bedrifter som er nye i prosjektet og som har forutsetninger for og ambisjoner mht å etablere eksportrettet aktivitet. Blant de bedriftene som oppgir å ha eksportomsetning er det i 2004 en spredning mht omsetning fra kr til kr og i 2005 fra kr til kr Gjennomsnittlig eksportandel for årene Det har vært gjennomført undersøkelser gjennom hele prosjektperioden og det har vært fokusert på utviklingen i bedriftens samlede omsetning, eksportomsetning og eksportens andel av den samlede omsetning i bedriften. Ikke alle bedrifter har deltatt i alle undersøkelser og tallene for hvert år er derfor et uttrykk for den gjennomsnittlige eksportandelen for de bedrifter som har deltatt i den enkelte undersøkelse. Tabellen

12 4 nedenfor er laget for å illustrere hvor mange bedrifter som "går igjen" i de årlige undersøkelsene = 46 bedrifter (83,6 % av de som svarte i 2002 svarte også i 2001) = 30 bedrifter (50,0 % av de som svarte i 2003 svarte også i 2001) = 29 bedrifter (46,8 % av de som svarte i 2004 svarte også i 2001) = 19 bedrifter (30,6 % av de som svarte i 2005 svarte også i 2001) = 23 bedrifter (37,1 % av de som svarte i 2005 svarte også i 2002) = 29 bedrifter (46,7 % av de som svarte i 2005 svarte også i 2003) = 36 bedrifter (58,1 % av de som svarte i 2005 svarte også i 2004) Tabell 2.3: Gjennomsnittlig eksportandel Eksportandel Gjennomsnitt Antall bedrifter Eksportandel ,5 % 51 Eksportandel ,4 % 55 Eksportandel ,5 % 60 Eksportandel ,6 % 62 Eksportandel ,5 % 62 Tabellen viser at den gjennomsnittlige eksportandelen i bedriftene har hatt en jevn økning, fra 18,5 % i 2001 til 27,5 % i 2005, noe som gir en sterk indikasjon på at arbeidet med å styrke eksporten har gitt resultater i alle fall for de bedrifter som har svart på undersøkelsene. For å forstå hva som ligger i begrepet gjennomsnittlig eksportandel kan tallene forklares med et eksempel slik: Vi har to bedrifter A og B som begge eksporterer for 1 mill. i året. Forskjellen er imidlertid at bedrift A har totalomsetning på 10 mill., mens bedrift B eksporterer alt, dvs. 1 mill. Vi får følgende oppsett: Gjennomsnittlig omsetning: (10 mill + 1 mill) / 2 bedrifter = 5,5 mill Gjennomsnittlig eksportomsetning: (1 mill + 1 mill) / 2 bedrifter = 1 mill. Total eksportandel: (1 mill + 1 mill) * 100 / ( 10 mill + 1 mill) = 18,1 % Dette er den eneste andelen en kan regne seg fram til når en bare har totaltallene. De store bedriftene betyr her mye mer, og en kan si at ei krone er ei krone uansett. I vårt eksempel har bedrift A en eksportandel på 10 % mens eksportandel i bedrift B er 100 %. Vi får følgende oppsett:

13 5 Gjennomsnittlig eksportandel for våre to bedrifter (10 % %) / 2 bedrifter = 55 % Her betyr størrelse ingenting og en kan si at en andel er en andel uansett.

14 6 Oversikt over eksportland Antall bedrifter som eksporterer til disse landene i hver av undersøkelsene for årene 2004 og Tabell 2.4: Oversikt over eksportland Eksportland Europa Asia Sverige Japan 7 2 Storbritannia Kina 4 3 Danmark 19 8 Sør-Korea 4 3 Tyskland 15 8 Malaysia 3 3 Finland 10 7 De forente arabiske emirater 2 - Frankrike 10 4 India 2 4 Nederland 5 4 Iran 2 1 Irland 4 1 Singapore 1 - Polen 4 1 Brunei 1 - Spania 4 5 Taiwan 1 1 Belgia 3 - Jordan 1 - Island 2 1 Saudi-Arabia 1 - Italia 2 3 Oman 1 1 Russland 2 3 Israel 1 1 Sveits 2 - Quatar 1 - Estland 1 1 Midt-Østen 1 - Hellas 1 0 Sørøst-Asia 1 - Ukraina - 1 Bahrain - 1 Romania - 1 Filippinene - 1 Færøyene - 2 Syria - 1 Litauen 1 - Indonesia - 1 Serbia 1 - Hongkong - 1 Tsjekkia 1 2 Asia - uspesifisert 1 - Ungarn 1 1 Nord-Amerika Baltikum 2 - USA 15 9 Sentral-Europa 1 - Canada 2 3 Øst-Europa 1 - Mexico 2 1 Østerrike - 3 Grønland - 1 Europa - uspesifisert 3 - Nord- og Mellomamerika uspesifisert 1

15 7 Afrika Sør-Amerika Algerie 1 - Chile 2 1 Egypt 1 2 Sør-Amerika - uspesifisert 1 - Libya 1 2 Brasil - 2 Marokko 1 1 Argentina 1 Malawi 1 - Uruguay - 1 Nigeria 1 1 Oceania Sør-Afrika 1 1 Australia 3 1 Vest-Afrika 1 - Antall bedrifter Antall eksportmarked Tabellen viser hvor mange bedrifter som eksporterer til det enkelte land/verdensdel i hhv 2004 og Nedenfor viser vi en figur som viser hvordan eksportmarkedene fordeler seg etter verdensdel. Vi har tatt utgangspunkt i et "gjennomsnitt" mellom årene 2004 og 2005 for å fange opp hovedtendenser for disse årene hos de bedrifter som har svart på undersøkelsen. 36 av bedriftene som svarte på undersøkelsen i 2005 hadde også svart i 2004, dvs. at det er 19 bedrifter som har falt ifra i forhold til 2004 og 26 "nye" bedrifter som inngår i datamaterialet. Dette er hovedforklaringen både for forskjellen i antall eksportmarkeder og på antall bedrifter som oppgir at de eksporterer til land som for eksempel Sverige eller Storbritannia. For de bedrifter som svarte både i 2004 og 2005 er det stabilitet i forhold til hvilket marked de eksporterer til.

16 8 Eksportmarkeder etter verdensdel. Gjennomsnitt 2004/ % 0 %2 % 67 % 4 % 17 % Afrika Asia Europa Nord-Amerika Oseania Sør-Amerika Figur 2.1: Bedriftenes eksportmarked i 2004 og 2005 etter verdensdel Bedriftens framtidsvurdering av markedet Tabell 2.5: Bedriftens framtidsvurdering av markedet (% av N) Framtidsvurdering av markedet for din bedrifts produkter i det enkelte land Reduksjon 15,5 4,5 Uendret 20,3 13,5 Vekst 64,3 82,0 Antall markedsvurderinger Antall bedrifter Tabellen viser at i 2004 var det 84,6 % av bedriftene forventer vekst eller uendret situasjon i de markedene der de har eksport mens det i 2005 var hele 95,5 % som mente det samme. I 2004 var det gjennomført i alt 207 markedsvurderinger hos de bedriftene som deltok i undersøkelsen mens dette antallet i 2005 var sunket til 133. Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av at de bedrifter som hadde foretatt markedsvurderinger i 2004 ikke har de samme behovene i 2005, samtidig som undersøkelsen i 2005 viser at de nye bedriftene som svarte i 2005 oppgir færre eksportmarkeder enn de som deltok i 2004.

17 9 Gjennomførte eksporttiltak Tabell 2.6: Gjennomførte eksporttiltak (% av bedrifter innen hver kategori) Gjennomførte eksporttiltak Markedsundersøkelse 74,1 24,0 Partnersøk 72,4 43,5 Kompetanseheving 41,4 8,0 Eksportmarkedsplan 50,0 16,1 Tabellen viser at det i 2004 ble gjennomført markedsundersøkelser og partnersøk har i mer enn 70 % av bedriftene, mens utvikling av eksportmarkedsplan og andre markedsutviklingstiltak er gjennomført hos ca. 50 %. Hovedtyngden av de bedriftene som deltok i spørreundersøkelsen har "lang fartstid" i Eksportsatsing Trøndelag likevel har ca. 40 % gjennomført tiltak for kompetanseheving. I 2005 får vi et annet bilde, men her er det viktig å merke seg at 36 av bedriftene som svarte også deltok i undersøkelsen i 2004, og er bedrifter som har vært med ei stund en kan derfor anta at det er naturlig at aktiviteten avtar noe til fordel for gjennomføring av allerede igangsatte tiltak.

18 10 Gjennomførte eksporttiltak fordelt på land (antall bedrifter) Tabell 2.7: Intern kompetanseheving i av 62 bedrifter har gjennomført intern kompetanseheving i 2005 Land Antall bedrifter Land Antall bedrifter USA 9 Oman 1 Sverige 4 Canada 1 Storbritannia 4 Argentina 1 Afghanistan 4 Chile 1 Tyskland 3 Spania 1 Japan 3 Tsjekkia 1 Brasil 2 Filippinene 1 Kina 2 Serbia og Montenegro 1 Sør-Afrika 1 Frankrike 1 India 1 Italia 1 Iran 1 Nederland 1 Sør-Korea 1 Singapore 1 Tabellen viser at 26 av 62 bedrifter i 2005 gjennomførte 47 tiltak for kompetanseheving i forhold til 24 land. I 2004 gjennomførte 14 av 62 bedrifter 36 tiltak for kompetanseheving i forhold til 22 land.

19 11 Tabell 2.8: Gjennomførte partnersøk i av 62 bedrifter har gjennomført partnersøk i 2005 Land Antall bedrifter Land Antall bedrifter USA 8 Japan 1 Sverige 6 Oman 1 Spania 6 Brasil 1 Storbritannia 6 Libya 1 Danmark 4 Frankrike 1 Tyskland 4 Canada 1 Afghanistan 3 Mexico 1 Polen 2 Israel 1 Tsjekkia 2 Vietnam 1 Sør-Afrika 2 Ungarn 1 India 2 Østerrike 1 Indonesia 2 Litauen 1 Egypt 2 Nederland 1 Kina 2 Serbia og Montenegro 1 Tyrkia 2 Hongkong 1 Malaysia 2 Russland 1 Finland 1 Romania 1 Bosnia-Hercegovina 1 Chile 1 De forente arabiske emirater 1 Tabellen viser at 24 av 62 bedrifter i 2005 gjennomførte 76 partnersøk i forhold til 37 land. I 2004 gjennomførte 37 av 62 bedrifter 86 partnersøk i forhold til 36 land.

20 12 Tabell 2.9: Gjennomførte markedsundersøkelser i av 62 bedrifter sier de har gjennomførte markedsundersøkelser i 2005 Land Antall Land Antall Sverige 9 Libya 1 USA 8 Ungarn 1 Storbritannia 7 Malaysia 1 Tyskland 7 Singapore 1 Polen 4 Chile 1 Spania 4 Taiwan 1 Danmark 3 India 1 Frankrike 3 Iran 1 Russland 3 Portugal 1 Afghanistan 3 Nederland 1 Canada 3 Tyrkia 1 Finland 2 Ukraina 1 Italia 2 Vietnam 1 Japan 2 Tabellen viser at 35 av 62 bedrifter i 2005 gjennomførte 73 markedsundersøkelser i forhold til 27 land. I 2004 gjennomførte 38 av 62 bedrifter 80 markedsundersøkelser i forhold til 30 land.

21 13 Tabell 2.10: Eksportmarkedsplaner utformet i av 62 bedrifter sier de har utformet eksportmarkedsplan i Samlet er det utformet 43 eksportmarkedsplaner Land Antall Land Antall Sverige 7 Libya 1 USA 6 Japan 1 Tyskland 5 Malaysia 1 Danmark 3 Indonesia 1 Storbritannia 2 Chile 1 Spania 2 Sør-Korea 1 Afghanistan 2 India 1 Canada 2 Iran 1 Finland 2 Polen 1 Frankrike 1 Russland 1 Portugal 1 Tabellen viser at 22 av 62 bedrifter i 2005 utformet 43 eksportmarkedsplaner i forhold til 21 land. I 2004 utformet 20 av 62 bedrifter 47 eksportmarkedsplaner i forhold til 19 land. Opplevd nytteverdi av mottatt bistand Tabell 2.11: Opplevd nytteverdi av mottatt bistand 2005 (% av N) Nytteverdi av mottatt bistand Liten nytte Noe nytte Stor nytte (N) Liten nytte Noe nytte Stor nytte (N) Rådgivning 20,8 58,3 20,8 24 3,3 60,0 36,7 30 Kompetanseheving 6,3 62,5 31, ,8 59,3 25,9 27 Markedsundersøkelse/- analyse 36,8 52,6 10,5 19 3,2 54,8 41,9 31 Partnersøk 29,4 35,3 35, ,2 54,5 27,3 22 Tilrettelegging av besøk i aktuelle eksportmarkeder 28,6 42,9 28, ,5 38,5 50,0 26 Økonomisk støtte 6,5 9,7 83,9 31 2,7 21,6 75,7 37 Tabellen viser at bedriftenes opplevde nytteverdi av mottatt bistand (dersom en summerer svaralternativene Noe og Stort) er stabilt positivt for årene 2004 og 2005, men innen tre områder er det tydelige tendenser i retning av økt nytte i forhold til 2004.

22 14 Dette gjelder særlig innenfor markedsundersøkelser/analyse, rådgiving og tilrettelegging av besøk i aktuelle eksportmarked. Dette er områder vi tidligere har pekt på at det er et forbedringspotensial, og det kan synes som om disse signalene er tatt på alvor og at virkemiddelapparatet har hevet kvaliteten på sine tjenester noe. Kommentarer fra bedriftene tyder imidlertid på at det enda er mer å hente mht. å kunne tilby mer målrettede og tilpassede tjenester dette gjelder både på regionalt nivå og hos utekontorene. Behov for bistand Tabell 2.12: Bistand i forhold til eksport (% av N) 2004 og 2005 Behov for bistand i forhold til eksport (% av N) Rådgivning 15,6 51,6 Kompetanseheving 23,4 58,1 Markedsundersøkelse/-analyse 18,8 58,1 Partnersøk 23,4 64,5 Tilrettelegging av besøk i aktuelle eksportmarkeder 17,2 53,2 Økonomisk støtte 32,8 85,5 Tabellen viser at bedriftene mener de har behov for ytterligere bistand. Behovene er tydelige innen alle de områdene vi har spurt om og er uttalt større i 2005 enn i Når det gjelder kompetansebehov viser vi til tabellen nedenfor. Bistandsbehovet vil bli utdypet gjennom en oppfølgende undersøkelse i november 2006.

23 15 Kompetansebehov i bedriften Tabell 2.13: Kompetansebehov i bedriften (% av N) 2004 og Kompetansebehov i bedriften (% av N) Lite/ikke Noe Stort Lite/ikke Noe Stort Internasjonale kontrakter 16,1 38,7 45,2 14,5 48,4 37,1 Internasjonal markedsføring 11,3 46,8 41,9 21,0 35,5 43,5 Internasjonal salg/handel 16,1 41,9 41,9 21,0 33,9 45,2 Industrielle rettigheter 54,8 37,1 8,1 32,3 46,8 21,0 Eksportfinansiering 30,6 29,0 40,3 24,2 41,9 33,9 Forhandlingsteknikk 33,9 50,0 16,1 30,6 51,6 17,7 Toll- og avgiftsbestemmelser 32,3 50,0 17,7 38,7 43,5 17,7 Eksportdokumenter 40,3 46,8 12,9 41,9 40,3 17,7 Internasjonal forretningskultur 27,4 43,5 29,0 19,4 56,5 24,2 Tabellen viser at kompetansebehovene (dersom en summerer svaralternativene Noe og Stort) er relativt stabile årene 2004 og 2005 sett under ett, men innen tre områder er det tydelige tendenser i retning av økt kompetansebehov i forhold til Dette gjelder industrielle rettigheter, eksportfinansiering og internasjonal forretningskultur.

24

25 3. "DYPDYKK I DATAMATERIALET" Etter å ha følgeevaluert Eksportsatsing Trøndelag fra 2001 meldte det seg et behov for å søke etter utviklingstrekk hos de bedriftene som inngår i vårt datagrunnlag og som har deltatt gjennom hele prosjektforløpet. En gjennomgang av våre spørreundersøkelser viste at vi hadde data fra 19 bedrifter, men at det for 4 bedrifters vedkommende var mangelfulle data for årene Vi har derfor vurdert data fra 15 bedrifter som har deltatt gjennom hele prosjektperioden - fra 2000 til av disse kommer fra Sør-Trøndelag, 4 fra Nord-Trøndelag. I denne perioden har bedriftene hatt en omsetningsøkning på 31,9 %. Eksportøkningen i samme periode var 47,2 %, og eksportandelen utgjorde i ,5 % av brutto omsetning. I 2005 var den gjennomsnittlige eksportandelen blant de 62 bedriftene som svarte på vår undersøkelse i 2005 på 27,5 %. 17 Utvikling av omsetning Utvikling i brutto omsetning (15 bedrifter) ÅR Omsetning Figur 3.1: Utvikling i brutto omsetning Figuren viser den årlige brutto omsetningen i de 15 bedriftene gjennom prosjektperioden. Utviklingen har vært positiv fra ca. 212 millioner kroner i 2000 til ca. 280 millioner kroner i Tallene skjuler forskjeller bedriftene imellom det har vært til dels store svingninger i enkeltbedrifter men tendensen er positiv. Ser en på den prosentvise økningen fra ett år til et annet i perioden er tendensen tydeligere. En vekst i , noe stagnasjon i avløst av en tydelig vekst de påfølgende år.

26 18 Prosentvis økning av brutto omsetning (15 bedrifter) 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, År Figur 3.2: Prosentvis økning av brutto omsetning Denne utviklingen finner vi igjen om vi ser på utviklingen i eksportomsetningen. Her er det verdt å merke seg at det i perioden 2001/2002/2003 var store utfordringer for eksportnæringene. Likevel klarte disse 15 bedriftene samlet sett å konsolidere stillingen og skape vekst mot slutten av perioden. Utvikling i eksportomsetning (15 bedrifter) ÅR Eksport Figur 3.3: Utvikling i eksportomsetning Utiklingen i eksportandelen (målt som andel av brutto omsetning) viser tydelig at en i 2001 og 2002 hadde markedsproblemer. Situasjonen var ikke lik for alle bedriftene i utvalget.

27 19 Utvikling i eksportandel (15 bedrifter) % 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33, Eksportandel 39,1 36,4 36,5 40,2 40,4 42,5 Figur 3.4: Utvikling i eksportandel År Sammenlignet med det samlede utvalg av bedrifter der vi har data for det enkelte år i perioden, viser de 15 bedriftene som har vært med hele tiden en god utvikling og en høyere eksportandel enn gjennomsnittet. De representerer den gruppen av bedrifter i Eksportsatsing Trøndelag som har hatt et godt utgangspunkt, har hatt stabil utvikling og som hvert år har vært med på å trekke gjennomsnittstallene opp. Tabell 3.1: Utvikling av eksportandel. Gjennomsnitt av alle bedrifter per år sammenlignet med 15 bedrifter Eksportandel Gjennomsnitt De 15 Eksportandel ,5 % 36,4 % Eksportandel ,4 % 36,5 % Eksportandel ,5 % 40,2 % Eksportandel ,6 % 40,4 % Eksportandel ,5 % 42,5 %

28

29 4. SYNSPUNKTER FRA BEDRIFTENE Gjennom prosjektperioden har det vært gjennomført et antall samtaler med bedriftsledere eller ansatte i bedrifter som har deltatt i Eksportsatsing Trøndelag, som har hatt et ansvar for eller arbeidet særskilt med bedriftens eksportarbeid. Samtalene har vært noe tilfeldige ikke lagt opp som systematiske intervju men har funnet sted gjennom møter, telefonkontakt i forbindelse med spørreundersøkelsene. Resultater fra disse samtalene blir ikke presentert i utdypende form, men har omhandlet erfaringer med og forventninger til virkemiddelapparatet, bedriftenes behov for målrettede tiltak og erfaring med tiltak som er gjennomført. Synspunkter fra bedriftene er løftet fram for prosjektledelsen og styringsgruppa og på den måten bidratt til å utvikle prosjektet i positiv retning. Oppsummert er hovedinnholdet i tilbakemeldingene: Ønske om et proaktivt og innovativt virkemiddelapparat. Ønske om bistand, rådgiving og støtte også når bedriftene er ute i eksportmarkedet. Ønske om enda bedre tilpassede og målrettede tiltak både i forhold til enkeltbedrift og grupper av bedrifter. Bedre økonomiske ordninger for bedrifter i sentrale strøk. Bedriftene er fornøyd med prosjektledelse og organisering. Bedriftene er fornøyd med oppfølgingen i prosjektet, men mener virkemiddelapparatet generelt har et potensial for forbedring. Bedriftene ønsker at utdannings- og FoU-miljøene er mer lydhøre og aktive i forhold til eksportbedriftenes behov og ønsker. Eksportens dager er et positivt og nyttig tiltak. Viktig å kunne møte representanter for utekontorene. 21

30

31 5. ERFARINGER OG OPPSUMMERING Siden 2001 har Eksportsatsing Trøndelag vært et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag. Målet er å bidra til at trønderske bedrifter med internasjonale ambisjoner og eksport skal få nødvendig og målrettet bistand fra virkemiddelapparatet. Per 1. halvår 2006 har ca. 180 bedrifter hatt kontakt med prosjektet, deltatt i eksportaktiviteter eller fått bistand fra prosjektleder og/eller virkemiddelapparatet i hovedsak representert ved Innovasjon Norge. Gjennom hele prosjektperioden har Nord-Trøndelagsforskning/Trøndelag Forskning og Utvikling AS vært følgeevaluator. Evalueringen viser at aktiv oppslutning fra "eierne" har gitt arbeidet nødvendig legitimitet, handlingsrom og tilstrekkelige ressurser. Prosjektet har vært organisert med prosjektleder på fulltid og en aktiv styringsgruppe tett koblet til de aktørene som har bevilget ressursene. Saksbehandlingen vurderes som smidig, effektiv og behovsorientert, og bedriftene har i stor grad opplevd at de har hatt ei dør inn til virkemiddelapparatet. Arrangementet "Eksportens dager" er utviklet til å være et viktig tiltak der eksportbedriftene får anledning til å møte, drøfte tiltak og avtale oppfølging med representanter for Innovasjon Norges utekontor, kompetansemiljø og andre eksportbedrifter. Aktiviteten på denne møteplassen får positiv omtale både fra bedrifter og representanter fra utekontorene. Prosjektet samarbeider dessuten med andre regionale og nasjonale aktører innen internasjonalisering og eksport. Samarbeidet mellom aktørene i virkemiddelapparatet har gitt resultater i form av mer målrettet og kvalitetssikret eksportinnsats, økt eksportaktivitet, og økt eksport. Ikke alle bedrifter har deltatt gjennom hele prosjektperioden og ikke alle har vært like aktive i prosjektet. Vi har derfor vurdert data fra 15 bedrifter som har deltatt gjennom hele prosjektperioden - fra 2000 til av disse kommer fra Sør-Trøndelag, 4 fra Nord-Trøndelag. I denne perioden har bedriftene hatt en omsetningsøkning på 31,9 %. Eksportøkningen i samme periode var 47,2 %, og eksportandelen utgjorde i ,5 % av brutto omsetning. I 2005 var den gjennomsnittlige eksportandelen blant de 62 bedriftene som svarte på vår undersøkelse i 2005 på 27,5 %. Den fylkesfordelte eksporten av tradisjonelle varer viste i samme periode en økning i Sør-Trøndelag på 13,1 % og i Nord-Trøndelag på 10,1 %. Vi mener at det er belegg for å hevde at de bedrifter som deltar aktivt og benytter seg av tilbudene til Eksportsatsing Trøndelag har større muligheter til lykkes enn bedrifter som ikke deltar. Undersøkelser gjennom hele perioden viser at bedriftene mener at tilbudene fra virkemiddelapparatet i stor grad treffer behov i bedriftene og oppleves å ha nytteverdi. Bedriftsrettede tiltak og planleggingsarbeid er kvalitetssikret gjennom innledende bedrifts- og behovsanalyser. Analysene fremheves som et nyttig og viktig verktøy for både bedrift og virkemiddelapparat. 23

32 24 Oppsummert har tiltakene vært knyttet til bedriftenes behov for rådgiving, markedskunnskap og markedsanalyser, kulturkompetanse, språkkompetanse og kunnskap om internasjonal markedsføring. I dette ligger også tilgang til kunnskap om eksportmarkedene, herunder bl.a. handelsregler, økonomi og kontraktsrett, eksportstrategi og eksportplanlegging. Prosjektdeltakelsen synes å ha hatt positiv betydning for bedrifters evne og vilje til nyskaping og utvikling, og for at bedriftene prioriterer læring og kunnskapsutvikling høyere enn tidligere. Prosjektet har i hovedsak vært vellykket, og virkemiddelapparatet har fått positiv omtale, men det er også tydelig at et vellykket prosjekt skaper nye utfordringer for virkemiddelapparatet. Bedriftene har forventninger til at virkemiddelapparatet har kompetente og profesjonelle medarbeidere både regionalt, nasjonalt og i utlandet, som kan eksport og internasjonalisering og som skjønner bedriftenes utfordringer. De ønsker seg et smidig og fleksibelt virkemiddelapparat som er i stand til å samhandle, samordne og agere i forhold til de utfordringer og muligheter eksportnæringene og -bedriftene har. Bedriftene ønsker et innovativt virkemiddelapparat som er i stand til å utvikle løsninger, tiltak og tjenester og som er kyndige nok til å forstå og møte behov og utfordringer i et utålmodig, utviklingsorientert og utsatt eksportrettet næringsliv. Dette innebærer at virkemiddelapparatet er i stand til å koble riktig kompetanse til riktig utfordring og er i stand til å koble ressurser på effektive (og gjerne nye) måter. Dessuten er det viktig at virkemiddelapparatet gjennom praktisk handling viser at det er i stand til å følge opp med rådgiving og tjenester til bedrifter som er ute i eksportmarkedet og som ønsker bistand. Virkemiddelapparatet bør prioritere tettere oppfølging av enkeltbedrifter/grupper av bedrifter innen noen utvalgte bransjer, videreutvikle arbeidet med å styrke samarbeid mellom bedrifter og å bidra til å etablere og/eller vedlikeholde nettverk. Som aktører i et regionalt innovasjonssystem er det dessuten nødvendig å utfordre og etterspørre ulike kompetansemiljø i Trøndelag i forhold til å utvikle og tilby kompetanse og tjenester til støtte for bedriftsutvikling, internasjonalisering og eksport.

33 VEDLEGG 1: SPØRRESKJEMA

34

35 Spørreundersøkelse til deltakende bedrifter i Eksportsatsing Trøndelag Til kontaktperson i Eksportsatsing Trøndelag har gitt Nord-Trøndelagsforskning i oppdrag å evaluere tiltak og innsatser overfor bedriftene. Evalueringen skal bidra til å kvalitetssikre og forbedre programmet. For at dette skal være mulig er det nødvendig å innhente bedriftenes synspunkter på viktige spørsmål. Spørsmålene gjelder med ett unntak ativiteter i 2005 og er et direkte supplement til tilsvarende undersøkelse gjennomført høsten Alle svar behandles konfidensielt det er bare Nord-Trøndelagsforskning som vil kjenne identiteten til den enkelte bedrift. For å få et best mulig utgangspunkt for å kvalitetssikre arbeidet, er det viktig at så mange som mulig besvarer skjemaet innen 15. mars. Alle som svarer innen fristen deltar i loddtrekning om en reise med verdi kr For å komme inn i selve spørreskjemaet, klikker du på linken under: Hvis du da, mot formodning, skulle bli spurt om Id, oppgir du følgende: For å gå videre i skjemaet trykker du på "Neste". Spørsmål om undersøkelsen kan stilles til Nord-Trøndelagsforskning ved Roald Lysø, tlf eller e-post Vidar Segtnan Prosjektleder Eksportsatsing Trøndelag Roald Lysø Nord-Trøndelagsforskning

36

37

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016

Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Kaja Wendt Internasjonale trender for FoU og innovasjon Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 19. oktober 2016 Norge er fortsatt et lite land i verden Norge vs. verden Norge som del av verden

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 23. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 693 000 tonn 3 %

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Eksportens dager Evaluering av arrangementet oktober 2007

Eksportens dager Evaluering av arrangementet oktober 2007 Eksportens dager Evaluering av arrangementet 17. 18. oktober 2007 Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : EKSPORTENS DAGER. Evaluering av arrangementet 17. 18.

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Juni. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juni 27. juli Status per utgangen av Juni Nøkkelparametere Juni Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 7 % Eksportert kvantum

Detaljer

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Oktober. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Oktober 26. november Status per utgangen av Oktober Nøkkelparametere Oktober Endring fra Laks Biomasse 673 000 tonn -4

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser?

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Per Olaf Aamodt Tone Cecilie Carlsten 17-11-1 Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Resultater fra TALIS 201 TALIS-konferansen, 17. November 201 NIFU 17-11-1 2 Introduksjon til TALIS-rapporteringen

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli.

4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon Status per utgangen av. Juli. 4 Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Juli 24. august Status per utgangen av Juli Nøkkelparametere Juli Endring fra Laks Biomasse 605 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer