Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel"

Transkript

1 Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel

2 02 HEWI

3 Sanitærserie 805 Kuber i rustfritt stål Sanitary Range 805 Stainless Steel Cubes Det nye tilbehøret i rustritt stål i Serie 805 sørger for klarhet i sanitærområdet pga. det tidsmessige, reduserte formspråket. Sammen med produktene som allerede eksisterer kan man utforme og realisere blant annet barrierefrie romløsninger. HEWI sanitærserie 805 i rustfritt stål kan brukes like godt i prosjektmarkedet som på private bad. The contemporary, clean, lean styling of the new 805 range stainless steel accessories ensures clarity in sanitary facilities. Together with the existing products, barrierfree space concepts can be designed and realised. The HEWI sanitary range 805 made of stainless steel is suitable for use in projects with barrierfree washroom facilities and residential bathrooms alike. Tildelt if product design award Received the if product design award HEWI 03

4 Sanitærserie 805 Tilbehør Klarhet Sanitary Range 805 Accessoires Clarity Produktene består av klare geometriske kuber med harmoniske radier. De består av børstet rustfritt stål i kombinasjon med funksjonselementer av kunststoff, som gir en behagelig haptikk. Funksjonselementene kan fås i ren hvit eller antrasittgrå. Såpedispenseren kan betjenes med én hånd og har nivåangivelse på siden den kan inneholde 600 ml vanlig flytende såpe. Pga. HEWIlåsen er såpedispenseren beskyttet mot manipulasjon men den kan lett etterfylles. The products consist of clear geometric cubes with harmonious radii. They are made of brushed stainless steel combined with polyamide functional elements, to give a pleasing touch. The functional elements are available in pure white or anthracite grey. The soap dispenser can be used with one hand only and has a level indicator on the side - it holds 600 ml of standard liquid soap. The HEWI locking system protects the soap dispenser against manipulation - but it can still be easily refilled. Bilde Såpedispenser. Picture Soap dispenser. 04 HEWI

5 HEWI 05

6 Sanitærserie 805 Tilbehør Reduksjon Sanitary Range 805 Accessoires Reduction Produktene i Serie 805 har berøringsmaterial av kunststoff dette gjør at man unngår fingeravtrykk i områder som brukes ofte. På grunn av innfestingen på baksiden virker det nesten som om produktene svever i rommet. Begerholderen kan fås med beger enten i akryl eller glass. Såpeskålen har en definert fordypning for såpen. The handling surfaces of the range 805 products is made of contrasting polyamide this avoids finger marks in the highly frequented area. The concealed fixing almost makes the products appear to float in the room. The tumbler holder is available with acrylic or glass tumbler. The soap dish has a recess making a defined receptacle for the soap. Bilder Beger med holder og såpeskål. Picture Tumbler with holder and soap dish. 06 HEWI

7 HEWI 07

8 Sanitærserie 805 Tilbehør Integrering i rommet Sanitary Range 805 Accessoires Integration in the room Papirhåndkledispenser og avfallskurv har en enkel design og holder seg i bakgrunnen i samspillet med rommet. Papirhåndkledispenseren har nivåangivelse på siden og kan ta ca. 450 vanlige papirhåndklær. Pga. HEWI-låsen beskyttes denne også mot misbruk. Avfallskurven har en usynlig poseholder. Den har et volum på ca. 25 liter. The paper towel dispenser and paper towel basket have a visually clean, lean design enabling easy integration in the room. The paper towel dispenser has a level indicator on the side and can hold approx. 450 standard paper towels. It is also protected against misuse by the HEWI locking system. An invisible bag holder is integrated in the paper towel basket with a capacity of approx. 25 litres. Bilder Toalettbørstesett og toalettpapirholder. Picture Paper towel dispenser and paper towel basket. 08 HEWI

9 HEWI 09

10 Sanitærserie 805 Tilbehør Verdi Sanitary Range 805 Accessoires Value Hos de nye produktene for toalettområdet blir kjennetegnene i Serie 805 enda en gang tydelige: toalettbørstesettet og toalettpapirholderen forener høy materialverdi med klar formgivning og harmoniske radier. For en problemløs håndtering har toalettpapirholderen en integrert rullbremse og også en nivåangivelse på siden. Kunststoffinnsatsen i toalettbørstesettet er konisk, slik at toalettbørsten oppbevares tørt. Beholderen kan tas ut for rengjøring. Den har et innvendig reservoar for opptak av desinfeksjonsmiddel. En bajonettlås sikrer enkel utskiftning av toalettbørstens hode ved bruk i prosjektmarkedet. In the products for the WC area, the characteristics of the new 805 range are even more evident: Toilet brush unit and the single or double toilet roll holder combine material value with clear design and harmonious radii. The WC toilet roll holder has an integrated roll brake for problem-free handling as well as a level indicator on the side. The plastic insert of the WC brush set is tapered so that the WC brush is stored dry. The container can be removed for cleaning. It has an inner reservoir for disinfectant. A bayonet lock ensures the WC brush head is easy to change for use in projects. Bilder Toalettbørstesett og toalettpapirholder. Picture Toilet brush unit and toilet roll holder. 10 HEWI

11 HEWI 11

12 12 HEWI

13 Sanitærserie 805 Tilbehør Universal Design Sanitary Range 805 Accessoires Universal Design Tilleggsproduktene til Serien 805 i børstet rustfritt stål ble produsert etter kriteriene til Universal Design: Selvforklarende betjening gjennom funksjonsområder i høyverdig polyamid Garantert enkle i bruk for alle mennesker Funksjonselementene kan brukes som kontrastområde, spesielt for å forbedre håndteringen for demente Produktene kan betjenes problemløst med én hånd The supplementary products of the 805 range made of brushed stainless steel have been developed to the universal design criteria: Self-explanatory usability due to contrasting functional areas made of high quality polyamide Guaranteed ease of use for everybody Functional elements can be inserted as contrasting areas to improve handling, especially by sufferers of dementia The products can be easily used with one hand only HEWI 13

14 Sanitærserie 805 Barrierefritt På toalettet Sanitary Range 805 Accessibility Toilet Area Høy sikkerhet og perfekt støtte av bevegelsesforløpet, som f.eks. ved å gripe, rette seg opp, støtte seg og holde fast, dette er det som står i forgrunnen hos det barrierefrie toalettutstyret. Støttehåndtaket kan lett klaffes opp og klaffes bremset ned. I oppslått posisjon kan det klaffes til siden, og det kan belastes med 100 kg iht. DIN En flat innfesting med festeplate fordeler kreftene jevnt på veggen. Det klassiske HEWI toalettbørstesettet har en uttakbar beholder. Siden toalettbørsten oppbevares hengende i beholderen, kan den tørke godt. Bajonettlåsen gjør det enkelt å skifte toalettbørstehodet. High safety level and perfect support for a sequence of movements, e.g. gripping, getting up, supporting and holding fast are the focal aspects of the barrierfree fittings. The lift-up support rail can be easily lifted up and folded down with locking action. In the lifted up position it can be folded away to the side and has a loading capacity of 100 kg in accordance with DIN A flat-shaped fixing with baseplate spreads the forces evenly to the wall. The classic HEWI toilet brush unit has a removable container. As the toilet brush is stored suspended in the container it can easily dry. A bayonet lock also makes the toilet brush head easy to change. Bilder Støttehåndtak, støttehåndtak med tilleggssett toalettpapirholder og toalettbørstesett. Picture Lift-up support rail, lift-up support rail with toilet roll holder upgrade kit and toilet brush unit. 14 HEWI

15 HEWI 15

16 Sanitærserie 805 Barrierefritt I dusjen Sanitary Range 805 Accessibility Shower area Å unngå skarpe kanter, bruk av egnede radier og skjult innfesting gir brukeren sikkerhet og beskyttelse i dusjen. HEWI stangsystem av børstet rustfritt stål med 33 mm diameter kan fås i forskjellige lengder og vinkelkonfigurasjoner. På den loddrette stangen kan dusjhodet settes inn direkte. Den vannrette stangen brukes til fastholding og til å henge opp dusjsetet. Gode muligheter for forskyvning og lett opphenging av setet er garantert. Hvis dusjsetet ikke behøves, så fjernes det lett fra dusjen. The avoidance of sharp edges, the usage of appropriate radii and concealed mountings provide users both safety and protection in the shower area. The HEWI rail system made of brushed stainless steel with 33 mm diameter is available in different lengths and angle configurations. The shower head holder can be directly inserted into the vertical rail. The horizontal rail is used for gripping and holding fast as well as supporting the removable hanging seat. Easy sliding and hanging of the seat are ensured. If the shower seat is no longer needed it is simply removed from the shower. Bilder Dusjsystem med stang for dusjhode og opphengsete. Picture Shower rail with shower head holder and removable hanging seat. 16 HEWI

17 HEWI 17

18 Sanitærserie 805 Barrierefritt I dusjen Sanitary Range 805 Accessibility Shower area Det veggmonterte dusjsetet kan klaffes opp, og består av rustfritt stål med børstet overflate. Sitteflatene til dusjsetet produseres i polyamid (ren hvit eller antrasittgrå) for bedre komfort. En varig innfesting, på forskjellige vegger, skjer med et korrosjonsfritt og kontrollert festematerial med festeplate og dekkplate av rustfritt stål. HEWI dusjseter kan belastes med inntil 150 kg. HEWI håndtak i rustfritt stål kan fås i forskjellige lengder, og kan suppleres med en hylle for dusjsaker. The wall mounted shower sheet can be folded up and is made of high-quality stainless steel with a brushed surface. The seating element of the shower is made of polyamide (pure white or anthracite grey) to increase comfort. The seats are permanently fixed to walls of different constructions with non-corrosive and tested fixing material with baseplate and stainless steel cover. HEWI shower seats have a loading capacity of up to 150 kg. The HEWI stainless steel support rail is available in different lengths and can be supplemented with a storage box for shower utensils. Bilder Håndtak og klaffsete. Picture Support rail and hinged seat. 18 HEWI

19 HEWI 19

20 Sanitærserie 805 Tilbehør Sanitary Range 805 Accessories Bruksområder Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssenter, gamle- og sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 omfatter utstyrsprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett, dusj/badekar. Normer Sortimentet oppfyller DIN del 2 og del 1 og 2. Disse normene regulerer planlegging, utføring og innredning av bygg uten barrierer. DIN del 2: Offentlige bygg DIN del 1: Privat/rullestolbruker DIN del 2: Privat/seniorer og handikappede HEWI farger antrasittgrå (92) og ren hvit (99) Beger med holder* Tumbler with holder (Acryl Acylic) (Glas Glass) ø Såpeskål* Soap dish Application areas Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing homes for the elderly and bathrooms. Range 805 includes products for the bathroom basin, toilet, shower/bathtub. Standards The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the provisions set out in the DIN Part 2 and Parts standards. These standards regulate the planning, execution and appointment of accessibility buildings. DIN Part 2 public buildings DIN Part 1 residential accommodation for wheelchair users DIN Part 2 - accessibility residential accommodation for senior citizens and the disabled Toalettbørstesett* Toilet brush unit Toalettbørste Toilet brush HEWI colours anthracite grey (92) and pure white (99) Overflate i rustfritt stål, slipt eller børstet Textured or brushed stainless steel finish Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit Polyamide components in anthracite grey or pure white Toalettbørstesett Toilet brush unit Toalettpapirholder Toilet roll holder HEWI Angitte dimensjoner i mm: Bredde (aksemål) høyde dybde (lengde) Specified dimensions in mm: Width (c to c) Hight Depth (Length) * Dybde pluss veggsokkel mm Additional depth wallsocket mm

21 Såpedispenser* Soap dispenser Papirhåndkledispenser* Paper towel dispenser Avfallskurv* Paper towel basket Toalettpapirholder* Toilet roll holder Skiltingsguide Signage system guide GL0901XA ,5 Symboler Symbols 710XA ,5 710XA , ,5 710XA ,5 Reserve-/toalettpapirholder Spare/ Toilet roll holder ø ø Veggkroker Single hook ø ø Oppbevaringsboks Storage box Hjørnehylle Corner shelf HEWI 21

22 Sanitærserie 805 Barrierefri Sanitary Range 805 Accessibility Bruksområder Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssentrum, gamleog sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 tilbyr utstyrprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett, dusj/badekar. Normer Sortimentet oppfyller DIN del 2 og del 1 og 2. Disse normene regulerer planleggingen, utførelsen og innredningen av barrierefrie bygg. DIN del 2: Offentlige bygg DIN del 1: Privat/rullestolbruker DIN del 2: Privat/seniorer og handikappede Støttehåndtak Hinged support rail Tilleggssett Toalettpapirholder Upgrade kit toilet roll holder HEWI farger antrasittgrå (92) og ren hvit (99) Application areas Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing homes for the elderly and bathrooms. Range 805 includes products for the bathroom basin, toilet, shower/bathtub. Standards The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the provisions set out in the DIN Part 2 and Parts standards. These standards regulate the planning, execution and appointment of accessibility buildings. DIN Part 2 public buildings DIN Part 1 residential accommodation for wheelchair users DIN Part 2 - accessibility residential accommodation for senior citizens and the disabled HEWI colours anthracite grey (92) and pure white (99) Ryggstøtte Rear support Dusjstang Shower head holder Ryggstøtte Rear support Vinkelhåndtak med dusjholder L-shaped support rail with shower head holder R/L Overflate børstet rustfritt stål Brushed stainless steel finish Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit Polyamide components in anthracite grey or pure white Hengesete Removable hanging seat Klaffsete Hinged seat Angitte dimensjoner: Bredde (aksemål) høyde dybde (lengde) Specified dimensions: Width (c to c) Hight Depth (Length) 22 HEWI

23 Tilleggssett Utløsning av toalettskylling (radiostyrt) Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled) Holdehåndtak Support rail Vinkelhåndtak L-shaped support rail R/L Vinkelhåndtak L-shaped support rail R/L Vinkelhåndtak L-shaped support rail R/L Dusj-, badekarsett Shower rail x Dusjsett med dusjstang Shower rail with shower head holder R/L 762 x Dusjsett med dusjstang Shower rail with shower head holder Sprutbeskyttelse for dusjen Shower spray guard Takoppheng Ceiling support ø 33 Forhengstang Shower curtain rail ø 33 HEWI 23

24 Sjekkliste barrierefri Accessibility Checklist Ved et omfangsrikt produkttilbud er det vanskelig å bestemme seg. For at du skal kunne treffe riktig avgjørelse, bør du være obs på følgende når det gjelder barrierefritt utstyr i bygg: Langsiktig investering Høy produktkvalitet = lang levetid Produkter uten vedlikehold CE-markerte medisinprodukter Korrosjonsbeskyttede materialer og innfestinger Det kan tilpasses kroppsmålene til brukeren Kan lett integreres i arkitektur- og pleiekonsepter Systemsikkerhet: Kompatibilitet til systemer som eksisterer Fordeler for brukeren Komfortabel håndtering Selvforklarende produkter Hjelper på mobiliteten Hjelper på selvstendigheten Produktenes sikkerhet Funksjonelt design Sympatiske håndtaksoverflater Hjemmevennlig, behagelig atmosfære Glede av å bruke produktene Fordeler for pleiepersonalet Selvforklarende produkter Bra å betjene Avlastning av pleiepersonalet Lett rengjøring Sikkerhet i omgang med pasientene/de som bor der Håndtering og montering Korte monteringstider Ingen skade på monteringsstedet Garanti iht. ZVSHK With an extensive product range available, it is difficult to make the right choice. To enable you to make a safe decision, you should note the following when planning barrierfree fitout in buildings: Long-term viability of the investment High product quality = long life-cycle Maintenance free products CE marked medical products Corrosion-proof materials and fixings Adaptable to user's body measurements Easily integrated in architecture and care concepts System security: Compatibility with existing systems Advantages for the user Comfortable handling Self-explanatory products Promotes mobility Promotes independence Product safety Functional design Easy and comfortable to grip surfaces Homely, pleasant ambience Joy in using the products Advantages for the care personnel Self-explanatory products Good usability Relieves the care personnel Easy to clean Safety in handling patients/residents Trade and installation Low installation times No damage on the construction site Warranty according to ZVSHK 24 HEWI

25 Planleggingsservice Planning and Design Service 2D visualisering 2D Visualization 3D visualisering 3D Visualization Støtte av HEWI planleggingsservice HEWI tilbyr en omfangsrik og hjelpende støtte med planleggingsservice for arkitekter, forhandlere og bearbeidere. Etter dine mål og din grunnrissskisse med posisjoner for monteringsforbindelser, utarbeider vi et individuelt og direkte brukbart utstyrforslag (som 3D-presentasjon etter ønske). Vi nevner ikke bare de egnede komponentene i HEWIproduktomfanget, med anbefaler også kombinasjoner med sanitærprodukt fra andre produsenter. Support from HEWI's planning & design service With its planning & design service for architects, distributors and contractors, HEWI offers a comprehensive service to assist you. We draw up an individual and directly implementable fitout proposal for you based on your measurements and floorplan sketch showing the position of the connections (on request, also supplied as 3D visualisation). We not only name the suitable components of the HEWI product range, but also provide recommendations for combination with other manufacturers' sanitary products. HEWI 25

26 Services kontakt Services Contacts Ved å bruke følgende HEWI serviceytelser blir det daglige arbeidet ditt lettere, fra planlegging over oppretting og til utbygging og bruk av et bygg. Using the following HEWI services simplifies your daily work for the design and planning of a building. Rådgivning: Omfattende rådgivning i alle planlegningsfaser, over hele HEWI ytelsesspekteret Hjelp til utlysning Mønster Utarbeiding av individuelle problemløsninger Presentasjonshjelp hos byggherrer og investorer Bruk av HEWI spesialistteams for temaene barrierefri, elektroniske lukkesystemer, skilter og individuelle løsninger for håndteringssett Planleggingshjelp for barrierefri gjennom servicesenteret barrierefri Informasjoner om lovmessige bestemmelser Hjelpemidler: Produktkatalog på Internett og på HEWI InfoWare (CD-ROM) Faginformasjoner til temaet å bo barrierefritt (f. eks. planleggingshjelp) Mønsterblokker og fargeeksempler Klargjøring av materialer for collager Utstillingssystemer Consultation: Comprehensive advice in all phases of planning through the entire spectrum of HEWI products and services Support in invitations to tender Samples Producing individual solutions Support for presentations to project owners and investors Use of teams of HEWI specialists to deal with the themes of accessibility living, electronic locking systems, signage systems, together with individualised solutions for handrails Information on legal regulations Technical presentations: Product catalogue on the Internet and on the HEWI Infoware CD Sample blocks and colour swatches Provision of materials for showboards Exhibition systems 26 HEWI

27 Nyheter byggbeslag og sanitær News Hardware and Sanitary Sanitærsystem S 01 Sanitary system S 01 Skiltingsguide Signage system guide LifeSystem White Edition LifeSystem White Edition Dørvrider 162 Lever handle 162 Dørvrider 185 Lever handle 185 Dørvrider 181 Lever handle 181 HEWI 27

28 TrioVing A/S P.O. Box 25 Tveita Brobekkveien 80 N-0617 Oslo Phone: Fax: Med forbehold om tekniske endringer PR 244D/GB Technical information subject to alteration 01/08

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

KIQ-START FOR BEDRE FORRETNINGER

KIQ-START FOR BEDRE FORRETNINGER PRODUKTKATALOG September 2015 KIQ-START FOR BEDRE FORRETNINGER Nå lanserer vi KatrinIQ.com for deg som vil utvikle din virksomhet. Her finner du alt som er verdt å vite om hvordan du utstyrer toalettet

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE PRODUKTKATALOG 2016 IKKE VELG BRA, VELG BEDRE Mange faktorer avgjør hvordan et besøkstoalett skal se ut og være utstyrt. De viktigste spørsmålene du må stille deg er: I hvilket miljø finnes toalettet?

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors 2.0 Tråltyper / Trawl 2.1 Sorteringssystem / Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends 2.3 Lin - Nett / Nets Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats 2.5 2.6 2.7 2.8 Gear Rockhopper and Spacers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back!

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back! Spar krefter spar ryggen! SAVE ENERGY save your back! WINTER 2013 / 2014 Avalanche! er verdens mest solgte verktøy for fjerning av snø på tak. Avalanche! is the worlds best selling roof snow removal tool.

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Striped cowl. By Matilde Skår

Striped cowl. By Matilde Skår Striped cowl By Matilde Skår Ikke for kommersielt bruk Vanskelighetsgrad: Lett Størrelse: Onesize Mål på ferdig arbeid: Lengde (omkrets): 125 cm Bredde: 20 cm Garn: Tynn alpakka, Du store alpakka (100

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein TIDLIGFASE CASE Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein CASE TIDLIGFASE Gjennomført totalt fem workshop med entreprenører og prosjekterende. Delvis hver for seg, delvis sammen

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge «Vi synes det er fascinerende å se hvordan de nye brukeropplevelsene i Windows Phone kan redefinere bruken av smarte mobiler. Den tette integrasjonen med sosiale medier plasserer mobiltelefonen i sentrum

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

Installasjon. Rockfon Contour

Installasjon. Rockfon Contour Installasjon Rockfon Contour GENERELL INFORMASJON: Beskrivelse av systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel som består av en 50 mm tykk steinullplate. Begge sider av platen er dekket av

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Produktkatalog September 2012. Katrin. At Hand.

Produktkatalog September 2012. Katrin. At Hand. Produktkatalog September 2012 Katrin. At Hand. Flere tusen håndtørk i én hånd Med nye Katrin Handy Pack kan du enkelt bære flere tusen håndtørk i én hånd. Forpakningen er også lett å åpne og håndtere,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets...

2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... 2.0 Tråltyper / Trawl... side 4 2.1 Sorteringssystem /... side 10 Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends... side 12 2.3 Lin - Nett / Nets... side 13 Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats...

Detaljer

ATC-L/BTC-L Dry Air Cooler

ATC-L/BTC-L Dry Air Cooler ATC-L/BTC-L Dry Air Cooler Introduction ttc norge`s Dry Air Coolers can be used in different temperature applications with suitable number of capacity possibilities. Dry Air Coolers are designed and constructed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler

Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger. NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler Original NiTO Couplings Original NiTO Koblinger NiTO Industrial Spray Guns NiTO Industri Spulepistoler NiTO Leading supplier of high quality couplings for the professional market NiTO kvalitetsmæssigt

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Easy Drain. Modulo TAF

Easy Drain. Modulo TAF Easy Drain 2 MO Zero+ børstet rustfritt stål MO Easy Drain Originalen Utløpshus kan dreies og justeres dreneringskapasitet 4 l/min Easy Drain serien tilbyr total frihet i designet av ditt eget bad. Du

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Human Factors relevant ved subsea operasjoner?

Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Arne Jarl Ringstad, Lead Advisor Human Factors and Organizational Safety Classification: Internal 2012-01-30 Hva er Human Factors? Human factors is the scientific

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

Easy Drain. Modulo TAF

Easy Drain. Modulo TAF Easy Drain 2 MO Zero+ børstet rustfritt stål MO Easy Drain Originalen Utløpshus kan dreies og justeres dreneringskapasitet 4 l/min Easy Drain serien tilbyr total frihet i designet av ditt eget bad. Du

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Prosjekt Nye tog November 2010

Prosjekt Nye tog November 2010 Prosjekt Nye tog November 2010 Status Simulator og Mock-up blir installert på NSB Kompetansesenter innen utgangen av november 2010, Transurb Technirail er underleverandør. Mottaksbase / Verksted blir ferdigstilt

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter.

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter. Montasjeveiledning Samson absorbent System T Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter. Samson absorbent - System T GENERELL INFORMASJON: Produktinformasjon: Samson er en akustisk absorbent som

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen

Agenda -Historikk Content -Aktiviteter -Daglig Målstyring. -Erfaringsutveksling. Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen Lean i LAG - Roxar Bruk av målstyring - erfaringsutveksling. Svein Ove Eimhjellen This presentation is provided for information purposes p only. It should not be used or considered as an offer to sell

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Exclusivelly from. Isolerte Aluminiums Rulle Porter

Exclusivelly from. Isolerte Aluminiums Rulle Porter Exclusivelly from Isolerte Aluminiums Rulle Porter please translate legal/copyright notice This document and all of it s content are subject to copyright laws and may not be reproduced in part or whole

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer