Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel"

Transkript

1 Sanitær Tilbehør og barrierefritt miljø Serie 805 rustfritt stål Sanitary Accessoires and Accessibility Range 805 Stainless Steel

2 02 HEWI

3 Sanitærserie 805 Kuber i rustfritt stål Sanitary Range 805 Stainless Steel Cubes Det nye tilbehøret i rustritt stål i Serie 805 sørger for klarhet i sanitærområdet pga. det tidsmessige, reduserte formspråket. Sammen med produktene som allerede eksisterer kan man utforme og realisere blant annet barrierefrie romløsninger. HEWI sanitærserie 805 i rustfritt stål kan brukes like godt i prosjektmarkedet som på private bad. The contemporary, clean, lean styling of the new 805 range stainless steel accessories ensures clarity in sanitary facilities. Together with the existing products, barrierfree space concepts can be designed and realised. The HEWI sanitary range 805 made of stainless steel is suitable for use in projects with barrierfree washroom facilities and residential bathrooms alike. Tildelt if product design award Received the if product design award HEWI 03

4 Sanitærserie 805 Tilbehør Klarhet Sanitary Range 805 Accessoires Clarity Produktene består av klare geometriske kuber med harmoniske radier. De består av børstet rustfritt stål i kombinasjon med funksjonselementer av kunststoff, som gir en behagelig haptikk. Funksjonselementene kan fås i ren hvit eller antrasittgrå. Såpedispenseren kan betjenes med én hånd og har nivåangivelse på siden den kan inneholde 600 ml vanlig flytende såpe. Pga. HEWIlåsen er såpedispenseren beskyttet mot manipulasjon men den kan lett etterfylles. The products consist of clear geometric cubes with harmonious radii. They are made of brushed stainless steel combined with polyamide functional elements, to give a pleasing touch. The functional elements are available in pure white or anthracite grey. The soap dispenser can be used with one hand only and has a level indicator on the side - it holds 600 ml of standard liquid soap. The HEWI locking system protects the soap dispenser against manipulation - but it can still be easily refilled. Bilde Såpedispenser. Picture Soap dispenser. 04 HEWI

5 HEWI 05

6 Sanitærserie 805 Tilbehør Reduksjon Sanitary Range 805 Accessoires Reduction Produktene i Serie 805 har berøringsmaterial av kunststoff dette gjør at man unngår fingeravtrykk i områder som brukes ofte. På grunn av innfestingen på baksiden virker det nesten som om produktene svever i rommet. Begerholderen kan fås med beger enten i akryl eller glass. Såpeskålen har en definert fordypning for såpen. The handling surfaces of the range 805 products is made of contrasting polyamide this avoids finger marks in the highly frequented area. The concealed fixing almost makes the products appear to float in the room. The tumbler holder is available with acrylic or glass tumbler. The soap dish has a recess making a defined receptacle for the soap. Bilder Beger med holder og såpeskål. Picture Tumbler with holder and soap dish. 06 HEWI

7 HEWI 07

8 Sanitærserie 805 Tilbehør Integrering i rommet Sanitary Range 805 Accessoires Integration in the room Papirhåndkledispenser og avfallskurv har en enkel design og holder seg i bakgrunnen i samspillet med rommet. Papirhåndkledispenseren har nivåangivelse på siden og kan ta ca. 450 vanlige papirhåndklær. Pga. HEWI-låsen beskyttes denne også mot misbruk. Avfallskurven har en usynlig poseholder. Den har et volum på ca. 25 liter. The paper towel dispenser and paper towel basket have a visually clean, lean design enabling easy integration in the room. The paper towel dispenser has a level indicator on the side and can hold approx. 450 standard paper towels. It is also protected against misuse by the HEWI locking system. An invisible bag holder is integrated in the paper towel basket with a capacity of approx. 25 litres. Bilder Toalettbørstesett og toalettpapirholder. Picture Paper towel dispenser and paper towel basket. 08 HEWI

9 HEWI 09

10 Sanitærserie 805 Tilbehør Verdi Sanitary Range 805 Accessoires Value Hos de nye produktene for toalettområdet blir kjennetegnene i Serie 805 enda en gang tydelige: toalettbørstesettet og toalettpapirholderen forener høy materialverdi med klar formgivning og harmoniske radier. For en problemløs håndtering har toalettpapirholderen en integrert rullbremse og også en nivåangivelse på siden. Kunststoffinnsatsen i toalettbørstesettet er konisk, slik at toalettbørsten oppbevares tørt. Beholderen kan tas ut for rengjøring. Den har et innvendig reservoar for opptak av desinfeksjonsmiddel. En bajonettlås sikrer enkel utskiftning av toalettbørstens hode ved bruk i prosjektmarkedet. In the products for the WC area, the characteristics of the new 805 range are even more evident: Toilet brush unit and the single or double toilet roll holder combine material value with clear design and harmonious radii. The WC toilet roll holder has an integrated roll brake for problem-free handling as well as a level indicator on the side. The plastic insert of the WC brush set is tapered so that the WC brush is stored dry. The container can be removed for cleaning. It has an inner reservoir for disinfectant. A bayonet lock ensures the WC brush head is easy to change for use in projects. Bilder Toalettbørstesett og toalettpapirholder. Picture Toilet brush unit and toilet roll holder. 10 HEWI

11 HEWI 11

12 12 HEWI

13 Sanitærserie 805 Tilbehør Universal Design Sanitary Range 805 Accessoires Universal Design Tilleggsproduktene til Serien 805 i børstet rustfritt stål ble produsert etter kriteriene til Universal Design: Selvforklarende betjening gjennom funksjonsområder i høyverdig polyamid Garantert enkle i bruk for alle mennesker Funksjonselementene kan brukes som kontrastområde, spesielt for å forbedre håndteringen for demente Produktene kan betjenes problemløst med én hånd The supplementary products of the 805 range made of brushed stainless steel have been developed to the universal design criteria: Self-explanatory usability due to contrasting functional areas made of high quality polyamide Guaranteed ease of use for everybody Functional elements can be inserted as contrasting areas to improve handling, especially by sufferers of dementia The products can be easily used with one hand only HEWI 13

14 Sanitærserie 805 Barrierefritt På toalettet Sanitary Range 805 Accessibility Toilet Area Høy sikkerhet og perfekt støtte av bevegelsesforløpet, som f.eks. ved å gripe, rette seg opp, støtte seg og holde fast, dette er det som står i forgrunnen hos det barrierefrie toalettutstyret. Støttehåndtaket kan lett klaffes opp og klaffes bremset ned. I oppslått posisjon kan det klaffes til siden, og det kan belastes med 100 kg iht. DIN En flat innfesting med festeplate fordeler kreftene jevnt på veggen. Det klassiske HEWI toalettbørstesettet har en uttakbar beholder. Siden toalettbørsten oppbevares hengende i beholderen, kan den tørke godt. Bajonettlåsen gjør det enkelt å skifte toalettbørstehodet. High safety level and perfect support for a sequence of movements, e.g. gripping, getting up, supporting and holding fast are the focal aspects of the barrierfree fittings. The lift-up support rail can be easily lifted up and folded down with locking action. In the lifted up position it can be folded away to the side and has a loading capacity of 100 kg in accordance with DIN A flat-shaped fixing with baseplate spreads the forces evenly to the wall. The classic HEWI toilet brush unit has a removable container. As the toilet brush is stored suspended in the container it can easily dry. A bayonet lock also makes the toilet brush head easy to change. Bilder Støttehåndtak, støttehåndtak med tilleggssett toalettpapirholder og toalettbørstesett. Picture Lift-up support rail, lift-up support rail with toilet roll holder upgrade kit and toilet brush unit. 14 HEWI

15 HEWI 15

16 Sanitærserie 805 Barrierefritt I dusjen Sanitary Range 805 Accessibility Shower area Å unngå skarpe kanter, bruk av egnede radier og skjult innfesting gir brukeren sikkerhet og beskyttelse i dusjen. HEWI stangsystem av børstet rustfritt stål med 33 mm diameter kan fås i forskjellige lengder og vinkelkonfigurasjoner. På den loddrette stangen kan dusjhodet settes inn direkte. Den vannrette stangen brukes til fastholding og til å henge opp dusjsetet. Gode muligheter for forskyvning og lett opphenging av setet er garantert. Hvis dusjsetet ikke behøves, så fjernes det lett fra dusjen. The avoidance of sharp edges, the usage of appropriate radii and concealed mountings provide users both safety and protection in the shower area. The HEWI rail system made of brushed stainless steel with 33 mm diameter is available in different lengths and angle configurations. The shower head holder can be directly inserted into the vertical rail. The horizontal rail is used for gripping and holding fast as well as supporting the removable hanging seat. Easy sliding and hanging of the seat are ensured. If the shower seat is no longer needed it is simply removed from the shower. Bilder Dusjsystem med stang for dusjhode og opphengsete. Picture Shower rail with shower head holder and removable hanging seat. 16 HEWI

17 HEWI 17

18 Sanitærserie 805 Barrierefritt I dusjen Sanitary Range 805 Accessibility Shower area Det veggmonterte dusjsetet kan klaffes opp, og består av rustfritt stål med børstet overflate. Sitteflatene til dusjsetet produseres i polyamid (ren hvit eller antrasittgrå) for bedre komfort. En varig innfesting, på forskjellige vegger, skjer med et korrosjonsfritt og kontrollert festematerial med festeplate og dekkplate av rustfritt stål. HEWI dusjseter kan belastes med inntil 150 kg. HEWI håndtak i rustfritt stål kan fås i forskjellige lengder, og kan suppleres med en hylle for dusjsaker. The wall mounted shower sheet can be folded up and is made of high-quality stainless steel with a brushed surface. The seating element of the shower is made of polyamide (pure white or anthracite grey) to increase comfort. The seats are permanently fixed to walls of different constructions with non-corrosive and tested fixing material with baseplate and stainless steel cover. HEWI shower seats have a loading capacity of up to 150 kg. The HEWI stainless steel support rail is available in different lengths and can be supplemented with a storage box for shower utensils. Bilder Håndtak og klaffsete. Picture Support rail and hinged seat. 18 HEWI

19 HEWI 19

20 Sanitærserie 805 Tilbehør Sanitary Range 805 Accessories Bruksområder Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssenter, gamle- og sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 omfatter utstyrsprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett, dusj/badekar. Normer Sortimentet oppfyller DIN del 2 og del 1 og 2. Disse normene regulerer planlegging, utføring og innredning av bygg uten barrierer. DIN del 2: Offentlige bygg DIN del 1: Privat/rullestolbruker DIN del 2: Privat/seniorer og handikappede HEWI farger antrasittgrå (92) og ren hvit (99) Beger med holder* Tumbler with holder (Acryl Acylic) (Glas Glass) ø Såpeskål* Soap dish Application areas Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing homes for the elderly and bathrooms. Range 805 includes products for the bathroom basin, toilet, shower/bathtub. Standards The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the provisions set out in the DIN Part 2 and Parts standards. These standards regulate the planning, execution and appointment of accessibility buildings. DIN Part 2 public buildings DIN Part 1 residential accommodation for wheelchair users DIN Part 2 - accessibility residential accommodation for senior citizens and the disabled Toalettbørstesett* Toilet brush unit Toalettbørste Toilet brush HEWI colours anthracite grey (92) and pure white (99) Overflate i rustfritt stål, slipt eller børstet Textured or brushed stainless steel finish Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit Polyamide components in anthracite grey or pure white Toalettbørstesett Toilet brush unit Toalettpapirholder Toilet roll holder HEWI Angitte dimensjoner i mm: Bredde (aksemål) høyde dybde (lengde) Specified dimensions in mm: Width (c to c) Hight Depth (Length) * Dybde pluss veggsokkel mm Additional depth wallsocket mm

21 Såpedispenser* Soap dispenser Papirhåndkledispenser* Paper towel dispenser Avfallskurv* Paper towel basket Toalettpapirholder* Toilet roll holder Skiltingsguide Signage system guide GL0901XA ,5 Symboler Symbols 710XA ,5 710XA , ,5 710XA ,5 Reserve-/toalettpapirholder Spare/ Toilet roll holder ø ø Veggkroker Single hook ø ø Oppbevaringsboks Storage box Hjørnehylle Corner shelf HEWI 21

22 Sanitærserie 805 Barrierefri Sanitary Range 805 Accessibility Bruksområder Offentlige bygg, sykehus, rehabiliteringssentrum, gamleog sykehjem, PU-boliger, privatbad. Serie 805 tilbyr utstyrprodukter for funksjonsområdene på badet: Vask, toalett, dusj/badekar. Normer Sortimentet oppfyller DIN del 2 og del 1 og 2. Disse normene regulerer planleggingen, utførelsen og innredningen av barrierefrie bygg. DIN del 2: Offentlige bygg DIN del 1: Privat/rullestolbruker DIN del 2: Privat/seniorer og handikappede Støttehåndtak Hinged support rail Tilleggssett Toalettpapirholder Upgrade kit toilet roll holder HEWI farger antrasittgrå (92) og ren hvit (99) Application areas Public buildings, hospitals, rehabilitation centres, nursing homes for the elderly and bathrooms. Range 805 includes products for the bathroom basin, toilet, shower/bathtub. Standards The comprehensive nature of the collection and the characteristics of the products enable HEWI to comply with the provisions set out in the DIN Part 2 and Parts standards. These standards regulate the planning, execution and appointment of accessibility buildings. DIN Part 2 public buildings DIN Part 1 residential accommodation for wheelchair users DIN Part 2 - accessibility residential accommodation for senior citizens and the disabled HEWI colours anthracite grey (92) and pure white (99) Ryggstøtte Rear support Dusjstang Shower head holder Ryggstøtte Rear support Vinkelhåndtak med dusjholder L-shaped support rail with shower head holder R/L Overflate børstet rustfritt stål Brushed stainless steel finish Polyamidkomponenter i antrasittgrå eller ren hvit Polyamide components in anthracite grey or pure white Hengesete Removable hanging seat Klaffsete Hinged seat Angitte dimensjoner: Bredde (aksemål) høyde dybde (lengde) Specified dimensions: Width (c to c) Hight Depth (Length) 22 HEWI

23 Tilleggssett Utløsning av toalettskylling (radiostyrt) Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled) Holdehåndtak Support rail Vinkelhåndtak L-shaped support rail R/L Vinkelhåndtak L-shaped support rail R/L Vinkelhåndtak L-shaped support rail R/L Dusj-, badekarsett Shower rail x Dusjsett med dusjstang Shower rail with shower head holder R/L 762 x Dusjsett med dusjstang Shower rail with shower head holder Sprutbeskyttelse for dusjen Shower spray guard Takoppheng Ceiling support ø 33 Forhengstang Shower curtain rail ø 33 HEWI 23

24 Sjekkliste barrierefri Accessibility Checklist Ved et omfangsrikt produkttilbud er det vanskelig å bestemme seg. For at du skal kunne treffe riktig avgjørelse, bør du være obs på følgende når det gjelder barrierefritt utstyr i bygg: Langsiktig investering Høy produktkvalitet = lang levetid Produkter uten vedlikehold CE-markerte medisinprodukter Korrosjonsbeskyttede materialer og innfestinger Det kan tilpasses kroppsmålene til brukeren Kan lett integreres i arkitektur- og pleiekonsepter Systemsikkerhet: Kompatibilitet til systemer som eksisterer Fordeler for brukeren Komfortabel håndtering Selvforklarende produkter Hjelper på mobiliteten Hjelper på selvstendigheten Produktenes sikkerhet Funksjonelt design Sympatiske håndtaksoverflater Hjemmevennlig, behagelig atmosfære Glede av å bruke produktene Fordeler for pleiepersonalet Selvforklarende produkter Bra å betjene Avlastning av pleiepersonalet Lett rengjøring Sikkerhet i omgang med pasientene/de som bor der Håndtering og montering Korte monteringstider Ingen skade på monteringsstedet Garanti iht. ZVSHK With an extensive product range available, it is difficult to make the right choice. To enable you to make a safe decision, you should note the following when planning barrierfree fitout in buildings: Long-term viability of the investment High product quality = long life-cycle Maintenance free products CE marked medical products Corrosion-proof materials and fixings Adaptable to user's body measurements Easily integrated in architecture and care concepts System security: Compatibility with existing systems Advantages for the user Comfortable handling Self-explanatory products Promotes mobility Promotes independence Product safety Functional design Easy and comfortable to grip surfaces Homely, pleasant ambience Joy in using the products Advantages for the care personnel Self-explanatory products Good usability Relieves the care personnel Easy to clean Safety in handling patients/residents Trade and installation Low installation times No damage on the construction site Warranty according to ZVSHK 24 HEWI

25 Planleggingsservice Planning and Design Service 2D visualisering 2D Visualization 3D visualisering 3D Visualization Støtte av HEWI planleggingsservice HEWI tilbyr en omfangsrik og hjelpende støtte med planleggingsservice for arkitekter, forhandlere og bearbeidere. Etter dine mål og din grunnrissskisse med posisjoner for monteringsforbindelser, utarbeider vi et individuelt og direkte brukbart utstyrforslag (som 3D-presentasjon etter ønske). Vi nevner ikke bare de egnede komponentene i HEWIproduktomfanget, med anbefaler også kombinasjoner med sanitærprodukt fra andre produsenter. Support from HEWI's planning & design service With its planning & design service for architects, distributors and contractors, HEWI offers a comprehensive service to assist you. We draw up an individual and directly implementable fitout proposal for you based on your measurements and floorplan sketch showing the position of the connections (on request, also supplied as 3D visualisation). We not only name the suitable components of the HEWI product range, but also provide recommendations for combination with other manufacturers' sanitary products. HEWI 25

26 Services kontakt Services Contacts Ved å bruke følgende HEWI serviceytelser blir det daglige arbeidet ditt lettere, fra planlegging over oppretting og til utbygging og bruk av et bygg. Using the following HEWI services simplifies your daily work for the design and planning of a building. Rådgivning: Omfattende rådgivning i alle planlegningsfaser, over hele HEWI ytelsesspekteret Hjelp til utlysning Mønster Utarbeiding av individuelle problemløsninger Presentasjonshjelp hos byggherrer og investorer Bruk av HEWI spesialistteams for temaene barrierefri, elektroniske lukkesystemer, skilter og individuelle løsninger for håndteringssett Planleggingshjelp for barrierefri gjennom servicesenteret barrierefri Informasjoner om lovmessige bestemmelser Hjelpemidler: Produktkatalog på Internett og på HEWI InfoWare (CD-ROM) Faginformasjoner til temaet å bo barrierefritt (f. eks. planleggingshjelp) Mønsterblokker og fargeeksempler Klargjøring av materialer for collager Utstillingssystemer Consultation: Comprehensive advice in all phases of planning through the entire spectrum of HEWI products and services Support in invitations to tender Samples Producing individual solutions Support for presentations to project owners and investors Use of teams of HEWI specialists to deal with the themes of accessibility living, electronic locking systems, signage systems, together with individualised solutions for handrails Information on legal regulations Technical presentations: Product catalogue on the Internet and on the HEWI Infoware CD Sample blocks and colour swatches Provision of materials for showboards Exhibition systems 26 HEWI

27 Nyheter byggbeslag og sanitær News Hardware and Sanitary Sanitærsystem S 01 Sanitary system S 01 Skiltingsguide Signage system guide LifeSystem White Edition LifeSystem White Edition Dørvrider 162 Lever handle 162 Dørvrider 185 Lever handle 185 Dørvrider 181 Lever handle 181 HEWI 27

28 TrioVing A/S P.O. Box 25 Tveita Brobekkveien 80 N-0617 Oslo Phone: Fax: Med forbehold om tekniske endringer PR 244D/GB Technical information subject to alteration 01/08

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA Avgangsutstilling PRODUKTDESIGN DogA juni 2013 Det er med stor glede og ydmykhet jeg nå forsøker å formulere noen ord til årets avgangsutstilling, og vi er privilegerte

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B Instructions Bruksanvisning Leica Camera AG I Oskar-Barnack-Straße 11 I 35606 SOLMS I DEUTSCHLAND Telefon +49 (0) 6442-208-0 I Telefax +49 (0) 6442-208-333 I www.leica-camera.com

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning

Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning C e r a m i c g l a s s h o b K e r a m i s k k o k e t o p p Installation and Operating Instructions Montasje- og brukerveiledning EHS 6691 822 925 394-A-210405-01 n g Dear Customer, Please read these

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11.

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11. Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions 130 Sportsvogn Pushchair Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11.52 INNHOLDSFORTEGNELSE - CONTENT Viktig Important 3 Vedlikeholdsinformasjon

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

NORSK KLIMAUNDERTØY NORWEGIAN THERMAL UNDERWEAR

NORSK KLIMAUNDERTØY NORWEGIAN THERMAL UNDERWEAR NORSK KLIMAUNDERTØY NORWEGIAN THERMAL UNDERWEAR 10/11 ANYWHERE UNDERWEAR ACLIMA SIDEN 1922 Aclima AS har vært en sterk aktør i norsk tekstilbransje siden 1922. Kjært barn har mange navn, og mange vil nikke

Detaljer

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE DS-75 PRODUKTIVITET PÅ EN ENKEL MÅTE Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet og bekvemmelighet DS-75 PRODUCTIVITY PRODUKTIVITET MADE PÅ EASY EN ENKEL MÅTE Are you working in an environment

Detaljer

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90

EBS 20/110 S EB 40/160 S EB 60/160 S EB 75/185 S EB 90/185 S SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this EBS 20 EB 40 EB 60/75/90 SIE-POWER Thruster Systems ES 20/110 S E 40/160 S E 60/160 S E 75/185 S E 90/185 S Keep this manual onboard! EN N Installation and user's manual Installasjons og brukermanual ES 20 E 40 E 60/75/90 SLEIPNER

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Ferdigmelding nr. 671/2008 Prosjektnr./Project No. 11098 Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

Prisliste 2008. Price list. Norges Varemesse Norway Trade Fairs

Prisliste 2008. Price list. Norges Varemesse Norway Trade Fairs Servicesenteret, Norges Varemesse - fax 66 93 92 04, service@messe.no Service centre, Norway Trade Fairs - fax + 47 66 93 92 04, service@messe.no Norges Varemesse Norway Trade Fairs Prisliste 2008 Price

Detaljer

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e TANGO VII Konfigurasjons tabell/ Configuration Table User manual Type telefonapparat / Telephone type Alcatel, Reflex, Ericsson, Telenor Venus, Siemens, Ludia, Nortel, Meridian Panasonic, Teleste Ascom

Detaljer