SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper."

Transkript

1 SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

2 INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen kommer supplerende materiell som også passer godt for barn, ungdom og alderssammensatte grupper. Klimapilegrim 2015: Sammen mot Paris supplerer også de tydelig gudstjenesteorienterte oppleggene som er tilgjengelige. Eksempler på disse er «Vandregudstjeneste for store og små» og materiell utformet med tanke på skaperverkets dag. Begge er tilgjengelige på klimapilegrim.no Her finner du beskrevet fem poster a minutters varighet. Det er lagt vekt på samtale og aktivitet rundt følgende temaer: - Klimapilegrim På vandring mot Paris - Vann og tørke - Hvem har ansvar for jorda? - Klimaendringer og klimaflyktninger - Fellesskap, håp og utsendelse Postene er laget slik at det skal være lett å gjennomføre og tilpasse til ulike sammenhenger slik som for eksempel familieleir, vandregudstjeneste eller annet. Grupper med rundt 10 deltakere i hver vil fungere fint, men avhengig av antall deltakere er det også mulig å gå hele vandringen sammen og dele inn i mindre grupper under de ulike aktivitetene. Avslutningsposten bør gjennomføres i fellesskap. Tenk også gjennom underveis i planleggingen om det er spørsmål som kan tilføyes som gjør dette mer relevant for dere lokalt. Kanskje er det en vann-kilde dere kan legge en post til. Eller er det erfaringer med ekstremvær dere kan forholde dere til? Vann Vi anbefaler at gruppene har med vann på vandringen. Dette benyttes på post 2 og 5. Det kan være mulig å knytte deres vann til vannstafetten som går mot Paris. Det finner dere mer informasjon om på klimapilegrim.no Skap synlighet! Klimapilegrim 2015 blir det vi lager sammen. Synlighet er viktig! Vi utfordrer dere til å oppnevne en fotograf og poste bilder med #klimapilegrim. Merk med lengdeog breddegrad! Jo flere bilder, jo bedre. Gi gjerne jobben til en ungdom- og husk å sjekke med deltakerne at bildene kan deles i sosiale medier. God tur!

3 POST 1 KLIMAPILEGRIM PÅ VANDRING MOT PARIS Mål: På denne posten blir deltakerne kjent med sentrale deler av bakgrunnen for klimapilegrim og utfordres til å signere oppropet til politikerne. Innhold på post: - Informasjon om hvorfor Klimapilegrim - Underskrifter for klimaavtale Utstyr: Plakat med tekst til opplesing, spørsmål til diskusjon og tekst med utfordring. Underskriftslister. Ark og fingermaling til barn som vil lage håndavtrykk. Forberedelser: Klargjør plakat og liste med innhold som beskrevet over. Avklar hvem som har ansvar for å sende inn signaturer dersom dette innhentes manuelt. Last ned underskriftsliste: Gjennomføring: Et gruppemedlem leser opp bakgrunnsteksten og leder diskusjonen av de to hovedspørsmålene. Det er en viktig oppgave for den som leder samtalen å gi alle mulighet til å tenke og svare. Start gjerne med å snakke litt to og to sammen før dere deler. Deretter får alle mulighet til å signere oppropet på den måten det er lagt til rette for. Bakgrunnstekst til opplesning i gruppa: Gjennom Klimapilegrim 2015 vil mange forskjellige menigheter og organisasjoner vise at vi sammen er opptatt av å redde kloden vår og av å gjøre det på en måte som blir rettferdig for mennesker alle steder i verden. Vi vandrer på vei mot en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris som gjennomføres i desember. Her møtes politikere fra hele verden for å forsøke å bli enige om en avtale som gjør at den globale oppvarmingen ikke blir mer enn 2 grader sammenliknet med Temperaturen har til nå økt med 0,9 grader. Temperaturøkningen skaper ekstremvær og rammer verdens fattigste hardest. Snakk sammen i gruppa om spørsmålene under: 1. Hva forbinder du med en pilegrim? Hva gjør en pilegrim? Mulige oppfølgingsspørsmål: Er det noen forskjell på en vanlig tur- og en pilegrimsvandring? Hvem kan gå på en pilegrimsvandring? Hva pleier en pilegrim å ha med seg? 2. Hva kan en klimapilegrim være da? Mulige oppfølgingsspørsmål: Hvilke spørsmål tenker klimapilegrimen på underveis?

4 Utfordring/praktisk oppgave: Signer klimapilegrimsoppropet. Deltakerne utfordres til å signere dette: Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk hvor Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger! Alternative måter å gjøre det på: Om man har telefon og nett kan man logge inn og signere her : klimapilegrim.no/nyheter/ Eller: sette navn og e-post på en liste som sendes inn i etterkant. Barn: få lov å sette håndavtrykk på et ark som signeres av foresatt. Tilleggsressurser: Mer informasjon om bakgrunnen for Klimapilegrim 2015 finnes her: Her er en kort tekst om som dere kan vurdere å bruke for å gi innspill til samtalen om pilegrim/klimapilegrim: Å være menneske er å være på vandring på vandring gjennom livet. En pilegrim vil gjøre et oppbrudd med det vante, søke Gud som kilde til livsvisdom og ta modige og gode veivalg. Som klimapilegrim ønsker vi å gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi vandrer i solidaritet med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi vandrer for å få våre ledere til å handle. (fra )

5 POST 2 VANN/TØRKE Mål: bli bevisst vannets betydning for alt liv, vann som knapp ressurs, og sammenhengen mellom vann og klimaendringer. Introdusere vann som tema i Klimapilegrim Utstyr: - Pakker med Mariekjeks (ca 30 kjeks/pakke). Beregn ca 6 kjeks per person. - Vanndunk m liter vann. (Hvis det er mange små barn er det best med 10 liter.) - Vannstasjon der alle kan få drikke seg utørste - Plakat med teksten: «Smak og kjenn at Herren er god» - Tekst til innledning, se under. Forberedelser: Lederen må ha en hjelper som assisterer ved leken. Lag plakat som beskrevet over. Lag en vannpost der deltakerne kan drikke seg utørste og eventuelt tegne seg med korstegn. Handle inn Mariekjeks. Vurder om gruppen bør ha med seg en vanndunk gjennom hele vandringen? I såfall kan den åpnes og brukes til å drikke av på denne posten. Innhold på posten: - Mariekjeks-lek for å kjenne på tørst - Samtale om tørke og om hvor viktig vann er for oss. Gjennomføring: Les: Alle mennesker, ja hele skaperverket, er avhengig av vann. Vann er liv. Samtidig så handler klimaendringene i stor grad om vann. Klimaendringene vil gjøre at det noen steder og i noen perioder blir for mye vann, mens det andre ganger og andre steder kan bli alt for lite. Klimaforskerne forventer mer ekstremvær som store flommer og lange tørker, og vi ser det allerede flere steder. Samtidig vil tilgangen til rent og trygt drikkevann reduseres og havne under sterkere press. Klimapilegrimsstafetten tar med vann helt fra Svalbard og til Paris der det skal forhandles om ny klimaavtale. Spørsmål til samtale: Hva har vi brukt vann til i dag? Hvordan klarer vi oss uten vann/med lite vann? Lek: Tørstelek Del deltakerne i grupper med maks 6 personer i hver gruppe og still lagene opp slik at deltakerne står på rekke bak hverandre. Si at de nå er i et område i Kenya hvor regnet har uteblitt i flere måneder, og at de må klare å spise det de har til rådighet for å overleve.

6 En person fra hvert lag står på den andre siden av området med en pakke Mariekjeks. Alternativt kan kjeksen legges på et bord el. En person starter leken. Første deltaker på hvert av lagene løper bort til kjeksen er og spiser f.eks 6 kjeks før han/hun løper tilbake og veksler med nummer to. Det er ikke lov til å drikke før leken er ferdig. Det laget som først har fått alle sine deltakere i mål, har vunnet og overlever tørken. NB! Man kan bli enige om tilpassede regler før man starter. F.eks, om noen ikke klarer å spise alle sine kjeks, kan man bli enige om at andre i laget hjelper til og tar noen ekstra kjeks når det er deres tur. Ha en kort samtale etter leken om det å kjenne på tørst og ikke ha vann når man vil ha det/trenger det. Vannpost: La alle drikke seg utørste på rent vann. Ved dette vannstedet kan man ha en plakat hvor det står: «Smak og kjenn at Herren er god.» Man kan også der ha en bolle med vann hvor folk kan dyppe en finger i vannet og tegne seg med det hellige korsets tegn i pannen eller håndflaten for å minne seg selv på dåpen og at vi gjennom den tilhører den verdensvide kirke. Når vandringen er klar til å fortsette, tar man også med seg vannkannen som man bærer med hele veien. La deltakerne bære på tur.

7 POST 3 KLIMAENDRINGER OG KLIMAFLYKTNINGER Mål: Kjenne litt til hvordan klimaendringene rammer og hvordan de rammer urettferdig. Forstå sammenhengen mellom klimaendringer og flyktningetematikk. Innhold på post: - Informasjon om hvordan klimaendringer rammer - Lek om flom/is-smelting 7-10min - Klimavitnehistorie (Sumera og flommen) - Samtale Utstyr: To store plakater med tegninger. Mange papp-plater eller stoler til lek (en til hver deltaker i leke beskrevet nedenfor). Illustrasjoner (bruk eventuelt vedlegg). Utstyr til avspilling av musikk eller musikant. Fortellingen om Sumera og flommen. Forberedelser: Leder forbereder tegninger om tørke, hetebølger, orkaner, flommer. Limer så disse på store plakater så alle kan se. Bruk gjerne tegningene vedlagt. Få gjerne en medhjelper til å forberede å lese/fortelle historien om Sumera, eller gjør den tilgjengelig for gruppen på annen måte. Finn musikk til lek. Gjennomføring: Vis fram tegningene og snakk sammen om hva som skjer knyttet til hver tegning. Oppfølgingsspørsmål: - Er disse endringene så farlige? - Hvem er de mest farlige for? På vannposten (post 3) kjente vi på dette med tørke. Hva når det er for mye vann? LEK: Flommen kommer - en variant av stolleken. Her kan vi også bruke papp-plater på bakken i stedet for stoler om man er ute og folk har sko på. Plassér plakater eller stoler tilfeldig utover -. Det kan gjerne være like mange eller litt færre plakater enn deltakere i starten av spillet. Hver gang musikken stanser er det "flom i Pakistan". Alle deltakerne må da stå på en plakat.. Det finnes ingen begrensninger for hvor mange som kan stå på samme plakatl. De som ikke får plass på er ute av spillet. Hver gang musikken starter fjernes en (eller flere)

8 plakat(er). Dette repeteres helt til det bare er en igjen. De som klarer å få plass på den siste plakaten er vinnere av spillet. Oppfølgingsspørsmål til samtale om klimaendringer og flukt/migrasjon knyttet til klimaendringer: - Er det så farlig med litt mer regn/litt mindre regn? - Dere som falt utenfor stol/papp-plate i leken og ikke klarte å berge dere da flommen kom, hvordan ville det ha føltes hvis det var virkelig? - Hva ville dere ha gjort om dere bodde i Pakistan eller andre steder der flommer rammer oftere og oftere? Eller hvis dere er en fattig bonde et sted der tørken blir verre og det er vanskelig å dyrke mat? - Betyr dette noe for oss i Norge? Er det noen her som kanskje må flytte? Eller kjenner vi noen som kommer fra steder med mye flom/tørke? Nå skal vi få høre historien til ei jente i Pakistan som har fått oppleve hvor farlig det kan være med for mye vann. Sumera og flommen i Pakistan En morgen, tidlig i oktober 2014, kom vannet i stor fart fra kanalen og mot landsbyen Sumera Bibi og familien bor i. Sumera er ei flott 18 år gammel jente som bor sammen med sin mor og 3 yngre søsken. Til tross for sin unge alder har Sumera opplevd store utfordringer i livet. For sju år siden mistet hun faren sin, og i høst ble familien hardt rammet av flommen. Flommen som traff landsbyen i oktober knuste Sumeras drømmer for framtiden. Da flommen traff landsbyen, måtte de ta med seg det de klarte å bære av kjøkkenting, tepper, senger og husdyr før de løp for livet, vekk fra flommen, for å redde sitt eget liv. Sumera var livredd. I flere uker måtte de bo langs veien, og det var både kaldt og farlig. I november flyttet familien tilbake til landsbyen, men huset er ødelagt. I tillegg har de mistet tilgangen på elektrisitet, trygge sanitærforhold og det aller meste av tingene sine. Vannet er forurenset, og mange i landsbyen er blitt syke. Og ikke minst har familien mistet den viktigste inntektskilden, nemlig å jobbe på åkeren. Åkrene ble oversvømt og avlinger ødelagt. Sumeras drømmer om å vende tilbake til skolen er nå knust. Hun drømte om å bli lærer eller lege, men nå vet Sumera at det ikke vil la seg gjøre. Det er også vanskeligere å finne jobber som gir en lønn det går an å leve av etter flommen. Sumera syr sko og får 1 kr per sko, men denne inntekten holder ikke for å dekke behovene til familien. Etter flommen har tilgangen på rent vann vært vanskelig. Vannet de drikker nå stinker og er gult. Mange, inkludert Sumeras lillebror, har blitt syke av vannet. Klimaforandringer rammer hardt. Derfor er det viktig at vi finner ut hvordan vi kan være med å stanse den globale oppvarmingen sammen. Det handler post 4 om. Tilleggsressurser: Her finner du flere klimavitnehistorier :http://klimapilegrim.no/media/ressurser/historier-fraklimavitner.pdf

9

10 POST 4 HVEM HAR ANSVAR FOR JORDA? Mål: Skape refleksjon omkring hvilket ansvar vi har for naturen vi er en del av, og hvordan vi kan forvalte dette ansvaret sammen og hver for oss. Innhold på post: - Lage Jordas ønskeliste - Diskusjon om hva vi kan gjøre og hvem som kan gjøre noe. Utstyr: Ark med bakgrunnstekst til opplesing og instruksjon. Stort ark og tusj til å skrive ønskeliste. Ark og farger til mulig illustrasjon. Eventuelt post-it lapper og penner til deltakernes huskelapper. Forberedelser: Klargjør ark med innhold som beskrevet over. Bestem hva som skal gjøres med ønskelistene og illustrasjoner som kommer inn. Kan de henges opp, brukes i en gudstjeneste, invitere politikere til samtale med barna om dette? Gjennomføring: Et gruppemedlem leser opp bakgrunnsteksten og leder diskusjonen av de to hovedspørsmålene. Det er en viktig oppgave for den som leder samtalen å gi alle mulighet til å tenke og svare. Bakgrunnstekst: Bruker du å ha en ønskeliste til jul eller bursdag? Hvis jorda vår skulle lage seg en ønskeliste. Hvordan tror du den ville den sett ut? Gå sammen med en annen på gruppa og snakk om hva dere tror jorda ville ønsket seg. Når dere har snakket sammen to og to setter hele gruppa seg i ring og blir enige om «jordas ønskeliste». En tar ansvar for å skrive listen. Listen trenger ikke bli så lang. Til slutt ser dere på listen sammen og snakker om hva som må gjøres og hvem som kan få til det som står på listen. Hvis dere har en lang liste må dere snakke om det dere tenker er viktigst. Dere kan eventuelt styre samtalen inn på transport, forbruk og maten vi spiser. Hvis det for eksempel står: «Ren luft», stiller dere spørsmålene: 1. Hva er det viktigste som må gjøres for å få ren luft? 2. Hvem kan skaffe oss renere luft? Hva skal jeg gjøre selv? Hva må noen andre gjøre? Hvem er de andre? Er det noe jeg kan gjøre for å få de andre til å gjøre det de må gjøre?

11 Hvis dere har tid kan dere gjerne tegne det viktigste jorda ønsker seg. Dere kan også lage små huskelapper til dere selv der dere skriver ned hva du selv må gjøre. Ta med listen og lever den inn til slutt. Tilleggsressurser Oppgaven er inspirert av Miljøagentenes aktivitetsark. Du finner flere tips her:

12 POST 5 HÅP VED VANDRINGENS SLUTT Mål: Avslutte i håpet om at vi sammen kan bidra til en forandring i klimaet. Synliggjøre at vi hører sammen i én kirke og i et globalt fellesskap. Innhold i posten: - Legge ned bladene vi har båret på. - Plante et klimatre ved kirka/menighetshuset, evt andre vekster. - Plante frø til liten plante alle kan ta med hjem. - Kort sang: Gud, pass på vår jord eller annen avslutningssang Utstyr: Liten treplante, spade, plantejord, pappkopper til alle, nok frø til alle av valgt plante, vann. Ark med innledning til samtale. Alternativt en som er forberedt på å lede samtalen. Nok kopier av sangen: «Gud, pass på vår jord». Forberedelser: - Underveis i vandringa eller på en av postene, blir alle oppfordret til å plukke et blad fra et tre eller andre planter som de tar med seg til denne posten. - Velge sted for å plante et tre som kan stå en stund. - Kjøpe frø til vekster man vil plante utenfor kirka og til det alle skal få plante og ta med hjem - Forberede sted der alle kan stå og plante frø. - Skaffe noter og tekst til sangen Gud, pass på vår jord eller alternativ avslutningssang. (Fra «Musikalen Å, så vakkert». Notehefte kan kjøpes på IKO.no) - Sjekk at du har en fotograf som tar bilde av plantinga. Gjennomføring: Ved oppstart på posten tar alle bladet de har båret på, og legger det fra seg i en korsform på bakken. Innledning til samtale: I Bibelen sies det at kirken er èn. Ofte sammenlignes kirken med en kropp. Hva betyr det at kirken er én når vi er så mange ulike mennesker og folk, det finnes kirker over hele verden, og til og med folk som lever i ulik historisk tid? Hva har vi til felles? Hvordan kan vi hjelpe folk som opplever flom eller tørke? Hvordan kan det at vi er et stort fellesskap gi oss mot og håp? Treplanting: Noen av barna får være med og plante treet. Kort samtale om hvorfor er et tre et håpstegn: La deltakerne komme med sine svar. (ting dere kan komme inn på er: trær holder på jorda, gir bedre jord, gir mat til fugler og insekter, fanger klimagasser, gir skygge, beskytter mot tørke) Alle planter og tar med hjem: Etter å ha plantet treet, får alle deltakerne plante selv. Ha pappkopper, jord og frø klart slik at alle kan stå og plante samtidig.

13 Samtale: Hva er viktig for at både treet og plantene våre skal vokse? Vi må gi vann og vi må passe godt på de. Da kan man vanne med noe av vannet man har båret med seg. Hva mer skulle vi passe på: (dersom dere skrev huskelapper om ansvar) - Huskelappen fra posten om ansvar. Alle tar frem lappen sin og ser på hva de skal gjøre videre. Avslutningssang: Gud, pass på vår jord. Tilleggsressurser: Under fanen «Barn og unge» finner du alternative sanger for barnekor og tweens. Noter og lydfil til klimalåten «Vi kan» er tilgjengelig her. Fra 5. juni finner du også sangen og musikkvideoen «Jeg så det i går- på TV n vår» med samme tematikk.

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes

Detaljer

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken

FLOM I BANGLADESH. - En variant av stolleken FLOM I BANGLADESH - En variant av stolleken Mål: Illustrere konsekvensene av flom. Fin intro til mange tema. Utstyr: Like mange eller færre stoler som deltakere, rom og musikk. Tid: 10 min Antall deltakere:

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes beste gjennom også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

En enkel vandring til deg som deltar

En enkel vandring til deg som deltar VANDREHEFTE En enkel vandring til deg som deltar Hvorfor Klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidet til Klimapilegrim 2015, en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet.

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Mai i SVEIARVEIEN. Ellers har vi vært opptatt av forberedelser til påske og barna har laget påskepynt og plantet karse, som de har fått med seg hjem.

Mai i SVEIARVEIEN. Ellers har vi vært opptatt av forberedelser til påske og barna har laget påskepynt og plantet karse, som de har fått med seg hjem. Mai i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Også i april opplevde vi stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Enkelte dager kunne vi oppleve 4 årstider. Spennende og noe å

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til tavla Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til Klima og nødhjelpsrommet Klima og nødhjelpsrommet passer best for 6. og 7. trinn, og trolig ikke for yngre elever enn 5.trinn. Vurder

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen Februar - 2015 M 2 Tema: Karneval Sanger/utkledning 9 Tema: Karneval Sanger/utkledning og 16 Tema: Brannvernuke 23 Tema: Traktorer og biler instrumenter T 3 Lage instrumenter til karneval 10 17 24 O 4

Detaljer

RESSURSMATERIELL FOR JEG SÅ DET I GÅR SANG OG MUSIKKVIDEO FRA BARNAS EGEN BARNEPLATE

RESSURSMATERIELL FOR JEG SÅ DET I GÅR SANG OG MUSIKKVIDEO FRA BARNAS EGEN BARNEPLATE RESSURSMATERIELL FOR JEG SÅ DET I GÅR SANG OG MUSIKKVIDEO FRA BARNAS EGEN BARNEPLATE BARN OG KLIMAENDRINGER Barn følger med i nyhetsbildet, og er oppriktig bekymra for jorda vår! KFUK-KFUMs nye barneplate

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

THANK YOU FOR THE RAIN

THANK YOU FOR THE RAIN Studiemateriale til THANK YOU FOR THE RAIN Norge/Storbritannia 2017. 1 t 30 min. Regi: Julia Dahr, Kisilu Musya Bergen internasjonale filmfestival 2017 Bergens Tidende støtter BIFFs arbeid med dokumentarfilm

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Temauke med fokus på mobbing vennskap

Temauke med fokus på mobbing vennskap Temauke med fokus på mobbing vennskap Uke 36 Obs! Viktig at alle leser gjennom Forord I uke 36 skal vi markere den landsomfattende kampanjeuken mot mobbing som er initiert av UDIR / Manifest mot Mobbing.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Solheim- barnehagen der sola alltid skinner

Solheim- barnehagen der sola alltid skinner Hei alle sammen! Denne 3 ukers perioden som vi har tilbakelagt har vi brukt til tema venner og høst. Vi har brukt samlingsstund til å prate om hva venner er, hva venner gjør, hvordan skal man være mot

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015.

REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. REFLEKSJONER OG NOEN TANKER VIDERE FRA SMØRBLOMSTEN MAI 2015. Mai er ved veis ende og vi kan se tilbake på en vårmåned der sola kanskje ikke har varmet aller mest, men i barnehagen har vi likevel kost

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Månedsbrev november 2015 Andedammen

Månedsbrev november 2015 Andedammen Månedsbrev november 2015 Andedammen Hva har vi gjort på i oktober? Oktober har vært en fin måned med godt og varmt høstvær. Vi har vært mye ute og lekt i barnehagen og vi har gått på turer i nærområdet

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Som tiden flyr avgårde dere! Nå er januar tilbakelagt og februar har startet så smått. Januar på Gullstjerna har vært en måned med mye lek både

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Fotball og misjon i Ecuador

Fotball og misjon i Ecuador Fotball og misjon i Ecuador I og omkring storbyen Guayaquil, i Ecuador, er det mange, store slumområder. De som bor her mangler mye av det som er selvfølgelig for oss i Norge; reint vann, tett hus, skolegang

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE OPPIGARD Eline Solheim Styrer STØTTENDE OG UTFORSKENDE LÆRINGSMILJØ Bakgrunn for prosjektdeltagelse Hovedfokuset vårt for barnehageåret 2012 13 er Støttende og utforskende

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene 1 Uttrykk & Følelser Mål: Barna vil lære om de tolv følelsene, samt lære hvordan å gjenkjenne dem hos seg selv og andre. For veldig små barn begynner vi med mer vanlige følelser som: Glad, Trist, Sint,

Detaljer

Foredrag Ung miljø: Klima konsekvenser urettferdighet og klimapolitikk. Thomas Cottis Klimaekspert Høgskolelektor Gårdbruker

Foredrag Ung miljø: Klima konsekvenser urettferdighet og klimapolitikk. Thomas Cottis Klimaekspert Høgskolelektor Gårdbruker Foredrag Ung miljø: Klima konsekvenser urettferdighet og klimapolitikk Thomas Cottis Klimaekspert Høgskolelektor Gårdbruker Drivhuseffekten Hva som øker drivhuseffekten er godt kjent Resultat så langt:

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett

Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett Læringsmål: Alle mennesker har rett til å leve sine liv på sin egen måte, så lenge dette ikke går ut over andres rettigheter. Diskriminering er i seg selv i

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

MAURTUA NOVEMBER OG DESEMBER 2015

MAURTUA NOVEMBER OG DESEMBER 2015 MAURTUA NOVEMBER OG DESEMBER 2015 NOVEMBER I november er små og store blitt enda bedre kjent med hverandre, og når barn blir tryggere viser de også flere sider av seg selv. Noe som betyr at de også tør

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer