Rikskonsertenes skolekonsertordning. Konsertinformasjon MUSIKKMAT. Klassetrinn 1-7 trinn. Turneen er et samarbeid mellom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rikskonsertenes skolekonsertordning. Konsertinformasjon MUSIKKMAT. Klassetrinn 1-7 trinn. Turneen er et samarbeid mellom."

Transkript

1 Konsertinformasjon Rikskonsertenes skolekonsertordning MUSIKKMAT Klassetrinn 1-7 trinn. Turneen er et samarbeid mellom.

2 Om musikerene og programmet KJELL INGE TORGERSEN Kjell Inge Torgersen er en artist med lang fartstid og arbeider til daglig som sanger, tekstforfatter, låtskriver, foredragsholder og kommunikator. Han har de siste årene opplevd ei nasjonal oppvåkning, spesielt gjennom sine norske cd-utgivelser. I 2006 utgav han kritikerroste gjendiktninger av Stinglåter til nynorsk, "Aks av gull", i 2007 kom en DVD med NRK-konserten "Aks av gull på Utstein Kloster", i 2008 utgav han oppfølgeren "Gnist", hvor både Ole Paus og Jan Ingvar Toft bidrar på duetter. Julen 2009 og 2010 satte Kjell Inge Torgersen opp de kritikerroste forestillingene "Julelegender" til fulle hus, og dro også på turne med stoffet. Kjell Inge Torgersen er Cand.mag. fra Høgskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger) med språkene engelsk og norsk, og har i tillegg pedagogisk utdannelse. ARIL SCHØLD Jobber som frilansmusiker (gitarist), produsent, kapellmester, arrangør, dirigent, komponist og prosjektleder med et vidt spekter av nasjonale og internasjonale artister, band, symfoniorkester, kor samt revy- og TV-produksjoner. Aril Schøld har bl.a. jobbet med Kjell Inge Torgersen, Ole Paus, Brit Synnøve Johansen, Hanne Sørvåg, Randi Tytingvåg, Rønnaug Foss Alsvik, Stavanger Symfoni Orkester, Dag Schreiner, Stavanger Gospel Company og mange, mange flere. Aril Schøld har deltatt på over 100 plateutgivelser, og komponert/arrangert musikk for artister, kor, NRK TV, div. radiovignetter, brassband og andre orkester. Adjunkt m/opprykk! Utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Stavanger (bl.a. musikk grunnfag). LEIF ARILD STEEN Finnøy-bu og ryfylking. Utd. cand.mag med juss og pers.adm. Har i tillegg kr.dom/livssyn og bedriftsøkonomi i fagkrinsen. Ansatt i, og var med og startet Ryfylke Livsgnist AS. Her jobber han som prosjektleder, arrangør og trådtrekker. Har deltatt i de fire revyene til Han Innante med figuren Oggvald Nils. Medlem i forfatterforeningen. I 2010 var han medforfatter med Torolf Nordbø i humorboka Sydvest-humor. Reiser også rundt som den ene i humorduoen Mugge & Bugge, som har underholdt tusenvis av mennesker i forskjellige sammenhenger de siste årene. De har selv hatt to oppsettinger på Stavangeren som de har skrevet selv. Mugge & Bugge har gitt ut egen CD med selvlaga tekster og melodier. Mor til Leif Arild syns han kan synge fint. Dessuten spelar han litt ukulele og bassgitar. PROGRAMMET Musikkmat Hører musikk og mat sammen? Er det mulig å like både musikk og mat? Ikke alle er enige i dét. Matglade musikere og kokker serverer en melodisk gryte av musikk, kokkekunst og allsang. Det blir både fortellinger, kjente sanger, nye sanger og sanger som kokes sammen der og da med publikum - ispedd en raus dose humor.

3 Praktisk konsertforberedelse PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER Musikerne bruker vanlig plassering, midt på den ene langveggen i konsertlokalet Musikerne ønsker å ha så nær kontakt med publikum som mulig. Det ideelle er om de sitter i en bred halvsirkel rett foran musikerne. Forsøk uansett å plassere dem slik at de heller sitter «bredt» enn «dypt». Flott om det finnes sceneteppe (alternativt et lite tilstøtende rom/avlukke nær «scenen». Når publikum er på plass, er det hyggelig hvis en elev ønsker velkommen til konserten, og sier hva konserten heter. Han/hun trenger ikke presentere musikerne. Dette tar musikerne seg av selv (en del av opplegget). Vi trenger et lite/lavt bord midt på «scenen» til noen få rekvisitter. Vi ber om at tre elever møter musikerne og hjelper til med å bære utstyr 40 minutter før første konsert, og 20 min etter siste konsert. Strømuttak i nærheten av spillestedet er nødvendig Vær vennlig å se til at det er normal romtemperatur i konsertlokalet Driftsansvarlig og involverte lærere må få en kopi av denne konsertinformasjonen Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med en kopp kaffe når man kommer til et nytt sted HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN Vi ber om at lærerne setter seg sammen med elevene og er publikum og opplever konserten på lik linje med elevene Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger Rikskonsertene har god erfaring fra skoler som bruker elevverter og elevarrangører. Se eleversomarrangorer for mer informasjon Gjør elevene på forhånd kjent med programmet. De forberedte møtene er ofte de beste På denne konserten er det ok med deltakelse og litt liv og røre i salen Bruk også det vedlagte Bruk konserten-materiellet. Eierskapet til, og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål. Se også boken Bruk konserten! for fl ere undervisningsopplegg Se også boken Bruk konserten! for fl ere undervisningsopplegg Velkommen til konsert! Idé og opplegg: Utøverne i samarbeid med produsent Kurt Lisø/Rikskonsertene Produsent: Kurt Lisø, Rikskonsertene Regi: Utøverne Rikskonsertene 2008

4 ELEVENES EGET BRUK KONSERTEN - MATERIELL ETTER EN IDÉ AV KRISTIN FALCK OG ISABEL FALCK PENA Ved å la elevene lage sitt eget Bruk konserten-materiell, vil kreative og nye opplegg knyttet til opplevelser i skolen utarbeides. Elevene blir gjennom dette arbeidet bevisste sine egne opplevelser, og ser relevansen opplevelsene har for andre fag og emner. Fag: Valgfritt Emne: Opplevelse, etterarbeid Målgruppe: årstrinn Tidsramme: ca. 1 time Ressurser: Penn, papir, eventuelt PC, konsertinformasjon Mål LK 06: Eleven skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og forskrift herunder læreplanverket. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan den utøves, vil variere blant annet i forhold til alder og utviklingsnivå. Elevmedvirkning forutsetter kjennskap til valgmuligheter og deres mulige konsekvenser (prinsipp for opplæringen), og rammen av lov og forskrift herunder læreplanverket. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan den utøves, vil variere blant annet i forhold til alder og utviklingsnivå. Elevmedvirkning forutsetter kjennskap til valgmuligheter og deres mulige konsekvenser (prinsipp for opplæringen). FRAMGANGSMÅTE: Snakk med elevene i plenum om konserten de har opplevd. Den enkelte elev kan også drodle på egen hånd over følgende spørsmål: Hva opplevde de? Hva slags knagger kan opplevelsen henges på? Hvordan kan opplevelsen føre til inspirasjon og ettertanke? Hva kan de lære av opplevelsen? Hvordan er opplevelsen relevant for andre temaer elevene jobber med akkurat nå? Hvordan kan opplevelsen inspirere andre? Hvordan kan man skape bevisste tanker, kritisk sans og debatt gjennom kunst- og kulturopplevelser? La elevene få i oppgave å utforme sitt eget forslag til etterarbeid. Gi dem gjerne konsertinformasjonen til inspirasjon. Velg om arbeidet knyttes til et spesielt fag, eller om elevene velger fritt hvilket fag de ønsker å jobbe med. Oppleggene presenteres så i plenum, slik at elevene deler sine ideer med hverandre. Eksempler på elevoppgaver utarbeidet av en elev fra 9. klasse: Valgmuligheter for årstrinn: Lag et rollespill om opplevelsen Tegn en tegning av hva som gjorde størst inntrykk Valgmuligheter for årstrinn: Skriv et dikt om hva du har opplevd Tegn en tegning av hva som gjorde størst inntrykk Skriv om hva som gjorde størst inntrykk Forklar hva du opplevde (følelser, lukt, det du så, hva du hørte) Snakk i grupper om hvordan opplevelsen påvirket dere HVORFOR Elevene vil, ved selv å utarbeide Bruk konserten-materiell, få et mer aktivt forhold til opplevelsen og se hvilke muligheter som ligger i møtet med kunst og kultur. Elevene blir bevisste på at det fi nnes varierte uttrykksmåter å bearbeide og refl ektere rundt en opplevelse Elevene vil bli bevisste på egne interesser, talenter og kunnskaper innenfor de forskjellige fagene Elevene blir bevisste på egen medvirkning og øver på å ta konkrete valg TIPS TIL VIDEREFØRING Avslutningsvis kan elevene få en eller flere av oppgavene som etterarbeid til konserten. Oppgavene kan også deles på tvers av klassene eller alderstrinn. For eksempel kan elever i småskolen lage oppgaver til seg selv, mellomtrinnet kan lage oppgaver tilrettelagt henholdsvis for småskolen og mellomtrinnet.

5 Spørsmål om konsertplanen: Kontakt Anne Kristin Høiland Tlf: / Spørsmål om programmet: Kontakt Produsent Kurt Lisø Tlf: / Oppdatert turneplan og konsertinformasjon finner du på Rikskonsertenes skolekonsertordning skaper møte mellom unge mennesker og profesjonelle utøvere. Mer enn elever får oppleve to skolekonserter i året. Ordningen har som mål å skape et likeverdig musikktilbud til alle grunnskoleelever i Norge, uavhengig av bosted. Fakta Staten dekker utgiftene til skolekonsertene gjennom Kirke- og Kulturdepartementets budsjett Rikskonsertene har det helhetlige ansvaret for skolekonsertordningen i Norge. Fylkeskommunene har ansvaret for planlegging og gjennomføring av deler av skolekonsertvirksomheten i sine respektive fylker. Fylkesmannens utdanningsavdeling har ansvaret for distribusjonen av skolekonsertene. Kommunene vedtar om de ønsker å ta del i skolekonsertordningen. Den enkelte skolen står som arrangør av skolekonsertene. Du finner mer informasjon på