SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING"

Transkript

1 SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING Sør-Fron kommune har i perioden april 2011 til mars 2012 gjennomført en prøvetakingsplan på Gålåvatnet som grunnlag for prosjektering av et nytt vannbehandlingsanlegg på Gålå. Viser for øvrig til godkjent prøvetakingsplan av Mattilsynet i e-post av 25.mars Det er gjennomført to kartleggingsmetoder basert på to forskjellige fagrapporter/veiledere: 1. Vurdering av vannkvaliteten med tanke på råvann til drikkevann med enkel vannbehandling (finsiling og desinfisering) iht. Veiledning 97:04 fra Statens forurensningstilsyn (nå Klif). 2. Kartlegging av vannkildens vannkvalitetsnivå som grunnlag for å regne ut nødvendig sluttdesinfisering, iht. Rapport 170 fra Norsk Vann; Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis. Vurderingsgrunnlag for vannkvalitet med tanke på råvann til drikkevann med enkel vannbehandling

2 Støtteparametere for vurdering av vannkvalitet med tanke på råvann til drikkevann med enkel vannbehandling Klasse 1: med enkel vannbehandling (finsiling og desinfisering) Klasse 2: Egnet med enkel vannbehandling, men kan trenge ph-justering og/eller lufting. Klasse 3: Mindre egnet med enkel vannbehandling, og det kan være nødvendig med ytterligere vannbehandling. Klasse 4: Ikke egnet med enkel vannbehandling, og råvannet krever omfattende vannbehandling som membranfiltrering eller kjemisk felling før desinfisering. Analyseresultater Tarmbakterier: (Prøvene er tatt ut på ca. 31m dyp) *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 0 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 0 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 0 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 1 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 1 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 1 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 1 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 0 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 0 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 0 /100 ml *Termotol. kolif. ba [Drikkevann] (/100 ml) 0 /100 ml For å oppfylle egnethetsklassa på tarmbakterier må 90 % av prøvene vise 0 TKB/100ml. Det er tatt 11 prøver, og i 4 av dem er det påvist TKB. Det er dermed bare 63,6 % av prøvene som oppfyller kravet. For å oppfylle egnethetsklassa Egnet må det for Gålå vassverk sin størrelse være 60 % av prøvene som viser 0 TKB/100ml, mens de resterende prøvene kan ligge mellom 0-10 TKB/100ml.

3 Dette kravet er dermed oppfylt, og vannkilden er Egnet som råvann til drikkevann med enkel vannbehandling på virkningstypen Tarmbakterier. Organiske stoffer: (Prøvene er tatt ut på ca. 31m dyp) Farge (mg/l Pt) 10 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,01 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) <0,005 mg/l Mn Oksygen % metning [Drikkevann] 65, Farge (mg/l Pt) 13 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,021 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) 0,034 mg/l Mn Oksygen % metning [Drikkevann] 100, Farge (mg/l Pt) 10 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,015 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) 0,022 mg/l Mn Oksygen % metning [Drikkevann] Farge (mg/l Pt) 6 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,01 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) <0,005 mg/l Mn Oksygen % metning [Drikkevann] 86,5 % ARITMETISK MIDDEL: Farge (mg/l Pt) 9,75 ARITMETISK MIDDEL: Jern (mg/l Fe) 0,014 ARITMETISK MIDDEL: Mangan (mg/l Mn) 0,0165 ARITMETISK MIDDEL: Oksygen % metning 87,53 Middelverdien på fargetallet skal være mindre enn 10 for å oppfylle. Dette er oppfylt. Jern skal være mindre enn 50µg/l som tilsvarer 0,05mg/l for å oppfylle. Dette er oppfylt. Mangan skal være mindre enn 20µg/l som tilsvarer 0,02mg/l for å oppfylle Godt egnet. Dette er oppfylt. På oksygenmetning må det være minst 70 % for å oppfylle. Dette er oppfylt. Oppsummering av resultat organiske stoffer: Organiske stoffer Fargetall mg Pt/l Jern, µg Fe/l Mangan, µg Mn/l Oksygen, % Egnethetsklasse

4 Fysisk-kjemiske parametere: (Prøvene er tatt ut på ca. 31m dyp) pH, surhetsgrad 6, pH, surhetsgrad 7, pH, surhetsgrad 7, pH, surhetsgrad 7,3 ARITMETISK MIDDEL: 7,25 For å oppfylle kravene til på ph skal middelverdien ligge innenfor 7,5-8,5. Dersom verdien ligger mellom 6,5-8,5 så oppnås klassen Egnet. Dette er oppfylt. Fysisk-kjemiske parametere: (Prøvene er tatt ut på ca. 31m dyp) Turbiditet (FNU) 0,22 FNU Turbiditet (FNU) 0,63 FNU Turbiditet (FNU) 0,78 FNU Turbiditet (FNU) 0,24 FNU Turbiditet (FNU) 0,39 FNU Turbiditet (FNU) 0,68 FNU Turbiditet (FNU) 0,212 FNU Turbiditet (FNU) 0,32 FNU Turbiditet (FNU) 0,9 FNU Turbiditet (FNU) 0,22 FNU Turbiditet (FNU) 0,21 FNU ARITMETISK MIDDEL: 0,44 FNU Middelverdien på turbiditet skal være mindre enn 0,4 for å få klassen. Dette oppnås nesten. Dersom den ligger innefor 0,4-4 så oppnås klassen Egnet. Dette er oppfylt. Oppsummering av resultat fysisk-kjemiske parametere: Organiske stoffer ph Turbiditet Egnethetsklasse Egnet Egnet

5 Næringssalter: (Prøvene er tatt som en blandprøve fra 3-5 ulike dybder fra 0-10 meters dyp) Klorofyll-a [Drikkevann] 0,45 µg/l Total fosfor, ferskvann [Drikkevann] 0,005 mgp/l Klorofyll-A [Drikkevann] 0,69 µg/l Total fosfor, ferskv [Drikkevann] 0,008 mgp/l Klorofyll-A [Drikkevann] 1,3 µg/l Total fosfor, ferskv [Drikkevann] 0,01 mgp/l Klorofyll-A [Drikkevann] 1,2 µg/l Total fosfor, ferskv [Drikkevann] 0,013 mgp/l ARITMETISK MIDDEL: Klorofyll-a 0,91 µg/l ARITMETISK MIDDEL: Total fosfor 0,003 mgp/l Klorofyll-a skal være mindre enn 2µg/l for å oppnå klassen. Dette er oppfylt. Total fosfor skal være mindre enn 7µg/l som tilsvarer 0,007mg/l for å oppnå klassen. Dette er oppfylt. Oppsummering av resultat næringssalter: Organiske stoffer Klorofyll a, µg/l Total fosfor, µg P/l Egnethetsklasse Oppsummering av egnethetsklasser: Virkning av Parametere Egnethetsklasse Tarmbakterier TKB, ant./100ml Egnet Organiske stoffer Fargetall mg Pt/l Jern, µg Fe/l Mangan, µg Mn/l Oksygen, % Fysisk-kjemiske parametere ph Turbiditet, FTU Egnet Egnet Næringssalter Total fosfor, µg P/l Klorofyll a, µg/l

6 VANNKILDENS VANNKVALITETSNIVÅ (iht. rapport 170 fra Norsk Vann) Rapporten som har tittelen: Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis har følgende fremgangsmåte: Gjennomføre et risikobasert prøvetakingsprogram på E.coli og Clostridium perfringens over ett år, for å bestemme vannkvalitetsnivået. For vannverk som skal forsyne mellom og personer (gjelder nye Gålå vannverk) skal det gjennomføres minst 12 prøver i løpet av perioden. Vannkvalitetsnivået og anleggsstørrelsen bestemmer nødvendig barrierehøyde som er: det sett av log-reduksjoner for de ulike organismegrupper som anlegget må håndtere totalt sett ved et gitt kvalitetsnivå. Det gis log-kreditt for ulike barrieretiltak, som for eksempel overvåking av råvannskvalitet og tiltak i nedslagsfelt. Ved å trekke log-kreditten for planlagte tiltak fra nødvendig barrierehøyde, finner man nødvendig inaktiveringsgrad i sluttdesinfeksjon. Gjennomført kartlegging Det er gjennomført en risikobasert kartlegging av forekomster av E.coli (fersk fekal forurensning) og Clostridium perfringens (gammel fekal forurensning) på planlagt inntaksdyp (ca. 31m). Det er tatt ut 4 prøver i vårsirkulasjonsperioden (rett etter at isen gikk) og 4 prøver i høstsirkulasjonen (10.oktober 1.november) før isen la seg. I tillegg er det tatt ut 4 prøver i perioden 7.september 4.oktober. Sommeren 2011 var preget av uvanlig mye regn.

7 Analyseresultater E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 2 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 1 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 1 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 0 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 18 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml E.coli (/100 ml) 2 /100 ml Clostridium perfringens (/100ml) 0 /100ml ARITMETISK MIDDEL: E.coli 1,75 /100 ml ARITMETISK MIDDEL: Cl.perfr. 0,25 /100 ml Kriterier for bestemmelse av vannkvalitetsnivå i råvann: For å oppnå vannkvalitetsnivå A kan det ikke være påvist verken E.coli eller Clostridium perfringens i den risikobaserte kartleggingen. For å oppnå vannkvalitetsnivå B må middelverdien på begge parametere være mindre enn eller lik 3, og minst 5/6 av prøvene må ha verdier mindre enn 3. Middelverdiene oppfyller kravet. Da det er tatt 12 prøver, så må 10 av dem ha verdier mindre enn 3 på begge parametere. Det er bare en prøve som viser verdi over 3, og det er på E.coli uttatt den , der det er påvist 18 E.coli/100ml. Denne verdien er unormalt høy i forhold til alle andre bakteriologiske parametere, og det trekkes i tvil om denne kan være riktig. Uansett så oppfylles vilkårene for vannkvalitetsnivå B.

8 NØDVENDIG BARRIEREHØYDE Med kjent vannkvalitetsnivå blir nødvendig barrierehøyde på vannverksstørrelse mellom og personer: 4,5b + 4,5v + 2,0p. Det vil si at det kreves en sluttdesinfeksjonsmetode som klarer 4,5 log-reduksjon av bakterier og virus og 2,0 log-reduksjon av parasitter. En hygienisk barriere tilsvarer: 3 log reduksjon av bakterier og virus og 2 log reduksjon av parasitter, eller: 3b + 3v + 2p BESTEMMELSE AV LOG-KREDITT FOR BARRIERETILTAK FØR SLUTTDESINFEKSJON Det ønskes å teste om et UV-anlegg alene vil kunne være tilstrekkelig som sluttdesinfeksjon for denne råvannskvaliteten. Ved å innføre noen sikkerhetstiltak så gis det log-kreditt. Det kan gis log-kreditt for: o Fysiske og restriktive tiltak i vannkilde og nedslagsfelt o Overvåking av råvannskvalitet o Vannbehandling utover sluttdesinfeksjon (dvs.partikkelseparasjon) o Overvåking av driften av behandlingsanlegget Ved å innføre online-måling av vannkvaliteten med hensyn på UV-transmisjon (evt.fargetall) slik at råvannstilførselen stenges av ved overskridelse av grenseverdi som UV er sertifisert for, så innvilges det log-kreditt tilsvarende: 1,0b + 1,0v + 0,75p Videre gis det log-kreditt for å etablere avstenging av råvannstilførsel ved bortfall av strømtilførsel til vitale deler av behandlingsanlegget tilsvarende: 0,5b + 0,5v + 0,5p Når log-kredittene trekkes fra barrierehøyden blir nødvendig inaktiveringsgrad: 3,0b + 3,0v + 0,75p Et UV-anlegg med dose på 40mJ/cm2 har en maksimal inaktiveringsgrad på: 4b + 3,5v + 4p Dette betinger at en lang rekke tiltak i forbindelse med UV-anleggets drift er på plass.

9 De fleste av disse tiltakene vil være aktuelle å bygge inn i det nye vannverket, så anlegget vil greie å oppfylle den nødvendige inaktiveringsgraden. Det forutsettes at disse tiltakene etableres i forbindelse med UV-anlegget:: o Automatisk stenging av all vannproduksjon ved kortvarig bortfall av- eller redusert effekt på UV anlegget. (Krever bufferkapasitet i høydebasseng) o Installering av UPS (batteripakke) eller nødstrømsaggregat for å redusere risikoen for bortfall av- eller redusert effekt på UV anlegget. o Inndeling i reaktorer slik at man kan opprettholde full forsyning ved bortfall av en. (For eksempel 2 reaktorer á 100% kapasitet, 3 reaktorer á 50% kapasitet osv.) o Separat vannmengdemåling for hver UV reaktor (for å sikre god hydraulisk kontroll) o Råvannskvalitet lagt til grunn ved dimensjonering (Basert på tilstrekkelig dokumentasjon til å avdekke evt.sesongvariasjoner) o Utjevningsvolum plassert etter UV anlegg (høydebasseng for minst 12 timers forsyning) o Automatisk stans i all vannproduksjon i forbindelse med oppstart av UVaggregatet (Stans inntil full kapasitet er oppnådd) o God dosekontroll (Basert på set-punkter UV intensitet, vannføring, evt. UV transmisjon og lamper i drift) (Empirisk ligning for doseberegning basert på UV intensitet, vannføring, evt. UV transmisjon og lampestatus) o Automatisk stans i all vannproduksjon hvis drift er utenfor valideringsområdet Dersom disse tiltakene etableres vil UV-anlegget få en inaktiveringsgrad på: 3,6b + 3,15v + 3,6p Dette overholder kravet til inaktiveringsgrad som var: 3,0b + 3,0v + 0,75p

10 Oppsummering vannkvalitetsnivå De bakteriologiske analysene viser at vannkvaliteten er såpass god at et riktig bygget UV-anlegg er tilstrekkelig til å oppnå nødvendig inaktiveringsgrad i en sluttdesinfeksjon. Sommeren og høsten 2011 var også preget av uvanlig store nedbørsmengder. Prøveresultatene anses derfor å være representative for dårligst opptredende vannkvalitet på Gålåvatnet. Er råvannskvaliteten av en slik karakter at et UV-anlegg vil være driftssikkert gjennom hele året? Funksjonen og effekten på et UV-anlegg er sterkt avhengig av UV-transmisjonen i vannet. Når det skal anskaffes et UV-anlegg så er det UV-transmisjonen og vannforbruk pr. time som er dimensjonerende for hvilket anlegg som skal velges. UVtransmisjonen er påvirket av fargetallet og turbiditeten. Andre parametere som kan føre til driftsproblemer med UV-anlegget er jern, mangan og kalsium UV-Transmisjon,(T=50) [Drikkevann] 97,7 % Kalsium [Drikkevann] 7,6 mgca/l UV-Transmisjon,(T=50) [Drikkevann] 57,5 % Kalsium [Drikkevann] 6,6 mgca/l UV-Transmisjon,(T=50) [Drikkevann] 93,1 % Kalsium [Drikkevann] 7,8 mgca/l UV-Transmisjon, (T= 50) [Drikkevann] 92,3 % Trans Kalsium [Drikkevann] (mgca/l) 5,7 mgca/l Turbiditet (FNU) 0,22 FNU Turbiditet (FNU) 0,63 FNU Turbiditet (FNU) 0,78 FNU Turbiditet (FNU) 0,24 FNU Turbiditet (FNU) 0,39 FNU Turbiditet (FNU) 0,68 FNU Turbiditet (FNU) 0,212 FNU Turbiditet (FNU) 0,32 FNU Turbiditet (FNU) 0,9 FNU Turbiditet (FNU) 0,22 FNU Turbiditet (FNU) 0,21 FNU

11 Farge (mg/l Pt) 10 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,01 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) <0,005 mg/l Mn Farge (mg/l Pt) 13 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,021 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) 0,034 mg/l Mn Farge (mg/l Pt) 10 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,015 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) 0,022 mg/l Mn Farge (mg/l Pt) 6 mg/l Pt Jern (mg/l Fe) 0,01 mg/l Fe Mangan (mg/l Mn) <0,005 mg/l Mn Drikkevannsforskriften har en grenseverdi på 20 mg/l på fargetall. Den norske norm for god vannkvalitet setter 15 mg/l som grenseverdi på farge. Høyeste verdi på farge i prøvetakingsprogrammet er 13 mg/l, mens gjennomsnittet er 9,75 mg/l. Drikkevannsforskriften har en grenseverdi på turbiditet på 1 FNU ut fra behandlingsanlegget, og 4 FNU hos abonnent. Partikler kan skape problemer for UV-desinfeksjonen da de kan skjerme mikrober mot UV-lys. Et råvann med høy turbiditet kan derfor trenge partikkelfjerning før UV-bestråling. Prøvetakingsprogrammet viser høyeste verdi på turbiditet på 0,9 FNU mens middelverdien ble 0,44 FNU. Drikkevannsforskriften har grenseverdi på jern på 0,2 mg/l. Prøvetakingsprogrammet viser høyeste verdi på jern på 0,021 mg/l mens middelverdien ble 0,014 mg/l. På mangan er grenseverdien 0,05 mg/l. Mangan hadde høyeste verdi på 0,034 mg/l mens middelverdien ble 0,0165 mg/l. Kalsium er en uorganisk parameter som ikke inngår i Drikkevannsforskriften. Verdiene på mellom 5 og 8 mg/l anses som normalt for overflatevannkilder. Faglitteraturen sier som en tommelfingerregel at et UV-anlegg ikke bør velges hvis UV-transmisjonen på 5cm er lavere enn ca. 30 %. Prøvetakingsprogrammet viser laveste UV-transmisjon på 57,5 % på 5cm i mai måned. De 3 andre prøvene som er tatt viser verdier over 90 %.

12 Et UV-anlegg av den størrelse som er nødvendig på Gålå er i følge Sør-Fron kommune sin leverandør pr. i dag sertifisert for sikker drift ned til UV-transmisjon på 33 % på 5cm. Da det er gitt log-kreditt for overvåking av råvannskvalitet og stenging av råvannstilførsel, krever dette at en har et alternativ; en handling som kan gjennomføres dersom UV-transmisjonen kommer utenfor det sertifiserte området til UV-anlegget, slik at dette stopper. Dette anses imidlertid i nærmeste framtid som lite sannsynlig. Det vil legges til rette for en reservedesinfeksjon eller evt. partikkelfjerning. Hva som er mest hensiktsmessig her vil bli vurdert nærmere. Bygget bør planlegges slik at det er mulig å bygge inn en forbehandling / et filtertrinn dersom vannkvaliteten i fremtiden skulle bli av en slik karakter at UV-behandlingen settes ut av drift over lengre tid. Dette med bakgrunn i at det har vært en trend med økende fargetall på norske overflatevannkilder de senere år. Sør-Fron kommune har i tillegg vannverket på Borgen fra 2003 som vil være reserveanlegg. Dette er et fullrenseanlegg med ozon/biofilter og UV, som uansett vil klare å levere hygienisk sikkert drikkevann, selv om kapasiteten er for liten til å dekke maks forbruk på Gålå også pr. i dag. Konklusjon Før Sør-Fron kommune går videre med teknisk prosjektering av et nytt vannbehandlingsanlegg, bes Mattilsynet om å godkjenne følgende: Med bakgrunn i fremlagte analyseresultater og utredninger ønsker Sør-Fron kommune å bygge nytt vannforsyningsanlegg på Gålå med beskrevet UV-anlegg som eneste kontinuerlige desinfiseringstrinn. Det bygges inn en reserveprosess som fortrinnsvis deaktiverer eller evt. fjerner mikroorganismer dersom UV-anlegget i fremtiden skulle bli satt ut av funksjon. Det tilrettelegges med tilskrekkelig plass i bygget for å bygge inn forbehandling/filtertrinn før UV dersom vannkvaliteten i fremtiden blir av en slik karakter at det er nødvendig. Eksisterende vannverk på Borgen (PVG23) fungerer som reserveanlegg.

13 Andre kjemiske/fysiske parametere fra tabell 3.1 i Drikkevannsforskriften Det er gjennomført 2 prøveomganger av hele tabell 3.1 i Drikkevannsforskriften, som inngår i utvidet rutinekontroll for vannverk på denne størrelsen. Alle parametere er innenfor kravene i Drikkevannsforskriften. Parameter Verdi Grense- Enhet verdi 17-1,2-dikloroetan <0,75 <0,75 3,0 µg/l 18-Aluminium 0,005 0,005 0,2 mg/l Al 19-Ammonium <0,01 <0,01 0,50 mg/l N 20-Antimon 0,021 0,017 5,0 µg/l Sb 21-Arsen 0,12 0, µg/l As 22-Benzen <0,2 <0,2 1,0 µg/l C6 H6 23-Benzo(a)pyren <0,002 0,002 0,010 µg/l 24-Bly (µg/l Pb) 0,121 0, µg/l Pb Bor, B (ICP) <0,01 <0,01 1,0 mg/l 26-Bromat <5 <5 5 µg/l BrO3-27-Cyanid <5 <5 10 µg/l CN Fluorid (fluor) <0,1 0,11 1,5 mg/l Glykoler µg/l Hydrokarboner, olje i vann ISO <10 <10 10 µg/l 32-Kadmium 0,089 0,002 5,0 µg/l Cd Kjemisk oksygenforbruk, KOF Mn 1 2 5,0 mg O/l 34-Klorid 1,4 <2,5 200 mg/l Cl 36-Kopper 0, ,1 mg/l Cu 35-Konduktivitet 4,6 39,1 250 ms/m 37-Krom 0,076 0, µg/l Cr 38-Kvikksølv <0,002 0,001 0,5 µg/l Hg 40-Natrium 0,903 0, mg/l Na 41-Nikkel 0,67 0, µg/l Ni 42-Nitrat (NO3-N) <0,01 0, mg/l N 43-Nitritt (NO2-N) <0,01 <0,01 0,05 mg/l N Plantevernmidler, enkeltvis <0,1 <0,01 0,10 µg/l Plantevernmidler, total <0.50 <0,5 <0,1 0,50 µg/l Polysykliske hydrokarboner,pah <0, ,10 µg/l 48-Radon <1 <1 100 Bq/l 49-Selen 0,061 0, µg/l Se 50-Sulfat mg/l SO42- Tetrakloreten, Trikloreten <0,2 <0,30 10 µg/l Total indikativ dose <0,03 <0,03 0,10 msv/år 53-Totalt organisk karbon (TOC) 2,31 1,74 5,0 mg/l C Trihalometaner, total <0,3 <0,7 50 µg/l 55-Tritium <10 < Bq/l

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN NOTAT TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN Viser til forskrift om rammer for vannforvaltning 17, siste avsnitt: For områder avsatt til uttak av drikkevann og vernede naturtyper og arter

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann,

Forskrift om vannforsyning og drikkevann, BODØ Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.2017 13.09.2017 Agenda Kort presentasjon av Labora Gjennomgang av forskrift og veileder, 6, 19, 20 og 21, samt vedlegg 1 og 2 Forslag til prøvetakingsplan

Detaljer

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 2 av 4 Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Type analyse Krav antall Utført antall Antall avvik Gjennomsnitt Median Maks Min Farge

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING GDP-GJENNOMGANG AV BOSSVIKA VBA

NOTAT 1 INNLEDNING GDP-GJENNOMGANG AV BOSSVIKA VBA Oppdragsgiver: Risør kommune Oppdrag: 531485 Hovedplan for vann og avløp 2012 Del: Dato: 2013-04-29 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: GDP-GJENNOMGANG AV BOSSVIKA VBA INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016 2016 Vannrapport 124 Drikkevann Rapport til Mattilsynet 2016 Oversikt over sykdomsutbrudd som kan skyldes drikkevann (2014 og 2010-2014) Oversikt over noen sentrale vannkvalitetsparametere (2014) Carl

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

God desinfeksjonspraksis

God desinfeksjonspraksis God desinfeksjonspraksis Kjetil Furuberg, Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2010 Hva er God desinfeksjonspraksis? Verktøy for nøyaktig beregning av de hygieniske barrierene i et vannverk Ved drift og dimensjonering/planlegging

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [ TV410 7 11FER.2014{ _S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200

Detaljer

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå.

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå. Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4, FEB.2014 Mattilsynet Utskrift fra Mattitsvnets skiematienester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba

God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba Målfrid Storfjell Tabeller og figurer i denne presentasjonen er hentet fra forslag til revidert Nvrapport 170, utarbeidet av Hallvard Ødegaard,

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften 2017 Et sunt og godt vannmiljø er en forutsetning for god livskvalitet, og drikkevann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Eurofins analyserer alle typer vann for både kvalitet

Detaljer

Årlig innrapportering for vannforsyningssystem

Årlig innrapportering for vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [M1 FF8.2014 Utskrift fra Mattilsvnets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig innrapportering

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011

Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Moldeprosessen Kritiske kontrollpunkt, instrumentering og kontrollprogram Molde - 7 desember 2011 Innhold Filter som hygienisk barriere Drikkevannsforskriftens krav til driftsparametere for filter som

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Sweco Grøner, regionkontor Narvik:

Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Hvem er vi? Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Ansatte: 29 ansatte pr. oktober 2007 2 siv.ark., 9 siv.ing., 1 samfunnsplanlegger, 16 ingeniører, 1 økonom Avdelinger: Byggeteknikk: Bygg og kontruksjoner

Detaljer

Folkehelseinstituttet MIVA Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO

Folkehelseinstituttet MIVA Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Vennligst fyll ut skjemaet på internett. Gå til adresse: www.fhi.no/vreg De som ikke har internettmulighet, kan sende skjemaet i posten til Nasjonalt folkehelseinstitutt, MIVA, Pb. 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Detaljer

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Kjetil Furuberg, Vanndagene på Vestlandet 2016 Hvordan skal jeg være sikker på at jeg alltid leverer et godt drikkevann? Dagens meny Barriere begrepet

Detaljer

Bacheloroppgave: FORPROSJEKT NYTT VANNVERK PÅ GÅLÅ

Bacheloroppgave: FORPROSJEKT NYTT VANNVERK PÅ GÅLÅ Bacheloroppgave: FORPROSJEKT NYTT VANNVERK PÅ GÅLÅ FORFATTER(E): Åge Øverjordet Dato: 24.05.2010 SAMMENDRAG Tittel: Forprosjekt nytt vannverk på Gålå Nr. : Gr.12 Dato : 24.05.10 Deltaker(e): Åge Øverjordet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Desember 2012 E.Coli A 0 31 31 Intestinale enterokokker A 0 30 30 Koliforme bakterier B 0 31 31 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Resultat Farge (mg Pt/l) B 20 30 3,8 Turbiditet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg August 2012 E.Coli A 0 41 41 Intestinale enterokokker A 0 41 41 Koliforme bakterier B 0 41 41 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 41 1,3 Turbiditet (FNU) B 4 41

Detaljer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer

Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Utforming og drift av drikkevannsanlegg i petroleumssektoren - Tilsynserfaringer Ved: Eyvind Andersen 16. april 2015 Myndigheter og regelverk offshore Myndigheter: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016

VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016 ØYGARDEN KOMMUNE VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016 ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien 1. Råvannet 2. Prøvetaking, krav og parametre 3. Forurensningsrisiko ved prøvetaking Annie E. Bjørklund, Bergen Vann KF Drikkevann, - vårt viktigste

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 9 9 Intestinale enterokokker A 0 9 9 Koliforme bakterier B 0 9 9 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 3,1 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad (ph)

Detaljer

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Innhold Vannbehandlingsmetoder som utgjør en hygienisk barriere Egnede parametre

Detaljer

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder VA-Dagane på Vestlandet, Voss, 23-24. september 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder Stein W. Østerhus 1) og Hallvard Ødegaard 2) 1) SINTEF Vann og miljø 2) NTNU 1 Innhold Generell

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Farrisovervåkingen 2017

Farrisovervåkingen 2017 Farrisovervåkingen 217 Rent vann vår fremtid Forord Årlig overvåking av Farris utføres av Larvik kommune og Vestfold Vann IKS. Prøvetaking utføres av medarbeider fra Larvik kommune og Vestfold Vann, mens

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg September 2012 E.Coli A 0 12 12 Intestinale enterokokker A 0 12 12 Koliforme bakterier B 0 12 12 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 4,7 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,05

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Kismul vannverk Mai 2010 E.Coli A 0 21 21 Intestinale enterokokker A 0 17 17 Koliforme bakterier B 0 21 21 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 13 3,9 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad

Detaljer

Barrieregrenser og beregning av barrierer

Barrieregrenser og beregning av barrierer Barrieregrenser og beregning av barrierer Kjetil Furuberg, Norsk Vann. Driftsassistanse seminar 2016 Delvis basert på foredrag av Hallvard Ødegaard, prof. em. NTNU Dagens meny Barriere begrepet og vannbehandling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER KOMMUNE Side 1 Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE AV VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER... 2 LILLEHAMMER VANNVERK... 2 SAKSUMDAL VANNVERK... 5 RESERVE- OG KRISEVANNFORSYNING...

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 4.12.2001 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. 1, 3 og 4, jf.

Detaljer

Revidert GDP-veiledning

Revidert GDP-veiledning 1 Revidert GDP-veiledning En veiledning til bestemmelse av barrieresituasjonen i et vannverk Hallvard Ødegaard hallvard.odegaard@ntnu.no Prof. em. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Sædalen vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 6,0 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 12 7,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Risnes vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 8 21,7 Turbiditet (FNU) B 4 8 0,20 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 8 6,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2013 VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER KOMMUNE Side 1 Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE AV VANNFORSYNINGEN I LILLEHAMMER... 2 LILLEHAMMER VANNVERK... 2 SAKSUMDAL VANNVERK... 5 RESERVE- OG KRISEVANNFORSYNING...

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Lovdata

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Lovdata Side 1 av 14 Dato Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Departement FOR 2016 12 22 1868 Publisert I 2016 hefte 19 Ikrafttredelse 01.01.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr

Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen. Vannanalyser Online-målere og labutstyr Kritiske punkter i vannbehandlingsprosessen Vannanalyser Online-målere og labutstyr IK-Mat definisjon 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2001-12-04-1372

Detaljer

Drikkevann om bord i skip

Drikkevann om bord i skip Drikkevann om bord i skip Dette er en veiledning knyttet til hvordan drikkevannsforskriftens krav kan ivaretas på skip over 50 tonn og som er under norsk flagg. Regelverk Det primære regelverket som ligger

Detaljer

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT 1 Vannverkene Seierstad VBA Kjemisfelling over 2 media filter 75000 m3/døgn Eidsfoss VBA Marmor filter + UV 95000 m3/døgn 2 Kildene Eikeren Eikeren har et

Detaljer

FOR 2001 12 04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

FOR 2001 12 04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) FOR 2001 12 04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) DATO: FOR 2001 12 04 1372 DEPARTEMENT: HOD (Helse og omsorgsdepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 1 Laboratorietjenester for analyse av drikkevann

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 1 Laboratorietjenester for analyse av drikkevann DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Kravspesifikasjon Delanskaffelse 1 Laboratorietjenester for analyse av drikkevann Innhold 1. Drikkevannsanlegg omfattet av anskaffelsen... 3 2. Krav til leveransen... 3 2.1 Antall

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Lovdata

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Lovdata Side 1 av 19 Dato Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Departement FOR 2001 12 04 1372 Publisert I 2001 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2002 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet.

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Sør-Fron kommune Vassdragsovervåkning 2005 Innholdsfortegnelse VASSDRAGSOVERVÅKNING I SØR-FRON KOMMUNE 2005... 2 OVERSIKT OVER HVOR PRØVENE ER TATT UT... 3 KARTLEGGING

Detaljer

TILTAK VED AVVIK I KONTAKTFILTRERINGSANLEGG, OG HVOR GÅR AVVIKSGRENSA?

TILTAK VED AVVIK I KONTAKTFILTRERINGSANLEGG, OG HVOR GÅR AVVIKSGRENSA? TILTAK VED AVVIK I KONTAKTFILTRERINGSANLEGG, OG HVOR GÅR AVVIKSGRENSA? EKSEMPEL FRA SEIERSTAD VANNBEHANDLINGSANLEGG Norsk Vann, Fagtreff 24.-25.10.2017 Svein Forberg Liane, Norconsult Illustrasjon: Søndergaard

Detaljer

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke?

Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Membranfilter som hygienisk barriere eller ikke? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Byggforsk 1 Innhold Litt om regelverk Hvordan virker membranfiltrering som hygienisk barriere? Hvordan svikter

Detaljer

Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis (GDP-veiledningen)

Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis (GDP-veiledningen) 1 Norsk Vannforening, Bergen, 21.06.2011 Vannkilden som hygienisk barriere eller ikke Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis (GDP-veiledningen) Hallvard Ødegaard Institutt for vann og miljøteknikk,

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. Notat. Vurdering av framtidige drikkevannskilder i Rakkestad kommune

VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022. Notat. Vurdering av framtidige drikkevannskilder i Rakkestad kommune norsk vannteknologisk senter as VEDLEGG 2 TIL HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014-2022 Notat Til : Steinar Skoglund Fra : Mona Weideborg Dato : 15.06.11 Kopi: : Ragnar Storhaug, Aquateam AS Arkivnr. : O-09112

Detaljer

Oppdragsgiver: Sør-Fron kommune, Plan- og utviklingsetaten, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Oppdragsgiver: Sør-Fron kommune, Plan- og utviklingsetaten, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Tilbudsinvitasjon Oppdragsgiver:, Plan- og utviklingsetaten, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Innkjøpsprosedyre: Åpen anbudskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser av 7.4.2006. For anskaffelsen

Detaljer

i vedlegg til drikkevassforskrifta Gro Haugnes Mattilsynet DK Sunnfjord og Ytre Sogn

i vedlegg til drikkevassforskrifta Gro Haugnes Mattilsynet DK Sunnfjord og Ytre Sogn Tabell 3.1 i vedlegg til drikkevassforskrifta Gro Haugnes Mattilsynet DK Sunnfjord og Ytre Sogn 12 Krav til kvalitet Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, jf. 5, være hygienisk betryggende,

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere

Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Styrker og svakheter ved klorering som hygienisk barriere Senioringeniør Eyvind Andersen Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Driftsassistansen i Sogn og Fjordane 31. mars 2009 Krav til hygieniske barrierer

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5308-2006 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2006 Mjøsa sett fra HIAS mot Helgøya og Hovinsholmen, 2. november 2006 Foto: Jarl Eivind Løvik Norsk

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 EIDE VASSVERK SA ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 ONSDAG, den 24.04.13 KL. 20.00 FRODEHUSET 1 EIDE VASSVERK SA Innkalling til ÅRSMØTE 2013 Tid, onsdag, den 24.04.13 Klokken 20.00.

Detaljer

Vurdering av Nord-Mesna som aktuell råvannskilde for nordre Ringsaker. Oppsummering av undersøkelser i perioden

Vurdering av Nord-Mesna som aktuell råvannskilde for nordre Ringsaker. Oppsummering av undersøkelser i perioden RAPPORT L.NR. 6881-2015 Vurdering av Nord-Mesna som aktuell råvannskilde for nordre Ringsaker. Oppsummering av undersøkelser i perioden 2009-2015 Nord-Mesna 26.5.2015 Foto: J.E. Løvik/NIVA Norsk institutt

Detaljer

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA

Sekvensdosering av jernkloridsulfat. Thomas Eriksson Svartediket VBA Sekvensdosering av jernkloridsulfat Thomas Eriksson Svartediket VBA Agenda Info om Svartediket VBA Info Technau prosjekt Valg av prosjekt Gjennomføring av prosjektet Forsøksbetingelser Resultater Konklusjon

Detaljer

Krav til badevannskvalitet

Krav til badevannskvalitet Krav til badevannskvalitet Dr. scient. Vidar Lund Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Norsk vannforening 16. mars 2009 E. coli: Norske normer 1975/1976 (rødt: spesielt for saltvann)

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer

UTREDNING BARRIERETILTAK KOMAGFJORD VANNVERK

UTREDNING BARRIERETILTAK KOMAGFJORD VANNVERK Dokument type Rapport Rev. dato 2012-09-11 UTREDNING BARRIERETILTAK KOMAGFJORD VANNVERK UTREDNING Oppdragsnr.: 7120295 Oppdragsnavn: Barrieretiltak Komagfjord vannverk Dokument nr.: 1 Filnavn: Komagfjord

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Tlf oo Fax

Tlf oo Fax Rissa kommune unalteknikk Eveien 13.7100 RISSA Tlf.73 527oo Fax.73852199 l 'fsllff.t f.: Lr'I \A.IlAI lkll: Prøvetakingsplan Side (5) Date!" Ref. L TTS i 'i " ' 10.12 KCH :?MUNE IAF Arkivreff l t v. MA;.

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på vannforsyningen God Mangelfull Dårlig Leveringsstabilitet

Detaljer

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Ola Krogstad Seniorrådgiver Mattilsynet, DK Romsdal Gratulasjon Vi gratulerer Åndalsnes og Isfjorden med god drift og godt vann,

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde. Forurensningsanalyse

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU

Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell. Sylvi Gaut, NGU Vannkilden som hygienisk barriere Grunnvann i Fjell Sylvi Gaut, NGU NGU, 2. februar 2010 Innhold Metode for å vurdere om en grunnvannskilde i fjell er godt nok beskyttet til å fungere som en hygienisk

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5510-2007 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2007 Mjøsa utenfor HIAS, april. 2007. Foto: J.E. Løvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer