God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba"

Transkript

1 God desinfeksjonspraksis-gdp Pilotprosjekt nytt Hias vba Målfrid Storfjell Tabeller og figurer i denne presentasjonen er hentet fra forslag til revidert Nvrapport 170, utarbeidet av Hallvard Ødegaard, Stein Wold Østerhus og Esa Melin

2 GDP - God desinfeksjonspraksis Prosjekt i regi av Norsk Vann Bakgrunn: Drikkevannsforskriften stiller krav om at det skal være minimum to hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet, hvorav desinfeksjon eller annen behandling skal utgjøre den ene barrieren. Ønsket et verktøy for fastleggelse av barrieresituasjonen til vannverket.

3 GDP - Materiell Består av følgende rapporter: - Nvrap 147/2006: Optimal desinfeksjonspraksis for drikkevann - Nvrap 169/2009: Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 - Nvrap 170/2009: Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis. NB! Er under revisjon og arbeidet er i sluttfasen. Rapportutkast godkjent av referansegruppe og styringsgruppe. - Beregningsmodell i Excel. Er også under revisjon.

4 Formålet med GDP-veiledningen Hjelp til: Avklare om eksisterende situasjon gir tilstrekkelige barrierer. Avklare hvilke nye barrieretiltak som bør settes inn i eksisterende og planlagte anlegg Dimensjonere barrieretiltak/desinfeksjonstrinn slik at de gir ønsket inaktiveringsgrad. Driftsoptimalisering - (sikre nødvendig inaktiveringsgrad).

5 Hygienisk barriere En hygienisk barriere er i veiledningen til drikkevannsforskriften definert som 99,9%, (3- log), fjerning av bakterier og virus og 99 %, (2- log), fjerning av parasitter Begrep i GDP - log kreditt for inaktivering av bakterier, virus og parasitter.

6 Metodikk i GDP Steg Bestemmelse av Avhengig av: 1 Vannkvalitetsnivå Historiske data for råvannskvalitet Nye data fra risikobasert prøvetakingsprogram 2 Nødvendig barrierehøyde Vannkvalitetsnivå Størrelse på vannverk 3 Barrierer i nedslagsfelt og vannkilde 4 Barrierer i vannbehandlingen før sluttdesinfeksjon 5 Barrierer i sluttdesinfeksjon Barrieretiltak i nedslagsfelt og vannkilde, (nye) Overvåking av råvannskvaliteten Barrieretiltak i vannbehandlingen Styring og overvåking av vannbehandlingen Valg av desinfeksjonsprosess Dosering i desinfeksjonsprosesser 6 Total status for barriere Tot = Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5

7

8 Hovedendringer i revidert versjon av Nvrap GDPII Nødvendig barrierehøyde for de ulike vannkvalitetsnivåene er økt noe. Clostridium perfringens, (CP), er ikke lenger indikatorparameter for bestemmelse av vannkvalitetsnivå, men det anbefales. Log- kreditter for tiltak i kilde og nedbørfelt er redusert. Log kreditt for vannbehandlingen er redusert. Får ikke lenger pluss for overvåking av vannbehandlingsprosessen, men fratrekk for sikkerhetsbrister i vannbehandlingen. Noe endringer i tabeller for desinfeksjonsprosesser mhp fratrekk for sikkerhetstiltak. Noe endringer i log kreditt for UV-anlegg.

9 Eksempelvannverk Kilde: Innsjø med dypvannsinntak og med vannkvalitetsnivå Cb Størrelse på vannverk: pe Vannbehandling: Felling i tomediafilter turbiditet mindre enn 0,1 NTU i rentvann Klordosering gir Ct verdi 3,5 ved 4 o C og ph<7,0 Vannglass for korrosjonskontroll Har kun ett vannbehandlingsanlegg i systemet, men har HB for ett døgns forbruk. Skal starte å analysere på råvannet minst som for nettkontroll. Har nødstrømsaggregat som starter automatisk. Overvåking av rentvannskvalitet med manuell korreksjon

10 Steg 1: Vannkvalitetsnivå

11 Fastlegges ut fra råvannskvalitet: Nivå 1: Basert på en kartlegging av vannverkets pålagte rutineanalyser siste 3 år. Nivå 2: Basert på en utvidet kartlegging gjennom et risikobasert prøvetakingsprogram over 1 år. (Viktig at disse tas ut slik at man får med ulike situasjoner over året, flom, sirkulasjon i kilden mv.) Indikatorer: E.coli og Clostridium perfringens, (hvis analyser for denne foreligger), for nivå 1 og 2 Giardia og Cryptosporidium for nivå 2 Ev analyser for bakteriofager som indikasjon på virus for nivå 2.

12 Foreløpig versjon av oversikt E.Coli CP E.Coli Giardia Crypto

13 Steg 2: Nødvendig barrierehøyde

14 Foreløpig tabell Tabell 2.2 Sammenheng mellom nødvendig barrierehøyde, anleggsstørrelse og kvalitetsnivå Nødvendig barrierehøyde (nødvendig log-reduksjon i vannverket totalt) Vannverkets størrelse 1 Vannkvalitetsnivå i kilde A B C D < 1000 pe 3,0b + 3,0v + 2,0p 4,0b + 4,0v + 2,0p a. 4,5b + 4,5v + 2,5p pe 1 Personer tilknyttet vannverket b. 4,5b + 4,5v + 3,0p c. 4,5b + 4,5v + 3,5p 3,5b + 3,5v + 2,5p 4,5b + 4,5v + 2,5p a. 5,0b + 5,0v + 3,0p b. 5,0b + 5,0v + 3,5p c. 5,0b + 5,0v + 4,0p > pe 4,0b + 4,0v + 3,0p 5,0b + 5,0v + 3,0p a. 5,5b + 5,5v + 3,5p b. 5,5b + 5,5v + 4,0p c. 5,5b + 5,5v + 4,5p a. 5,0b + 5,0v + 3,0p b. 5,0b + 5,0v + 3,5p c. 5,0b + 5,0v + 4,0p a. 5,5b + 5,5v + 3,5p b. 5,5b + 5,5v + 4,0p c. 5,5b + 5,5v + 4,5p a. 6,0b + 6,0v + 4,0p b. 6,0b + 6,0v + 4,5p c. 6,0b + 6,0v + 5,0p Eksempelet gir nødvendig barrierehøyde på 5,5 b + 5,5 v +4,0 p

15 Steg 3, 4 og 5: Bestemme log-kreditt for kilde og nedslagsfelt og vannbehandling før sluttdesinfeksjon

16 Foreløpig Steg 3 Tabell 2.3 Maksimal log-kreditt for ulike tiltak i nye anlegg 1 Barrieretiltak Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt Innsjøer Maksimal log-kreditt for fysiske og restriktive tiltak (se tabell 2.4), hvorav o Maksimal log-kreditt for overvåkningstiltak på råvann (se tabell 2.8) Maksimal log-kreditt 2,0b + 2,0v + 1,25 p 0,75b + 0,75v + 0,5p Steg 3 Steg 3 Steg 4 Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt Grunnvann Maksimal log-kreditt for tiltak knyttet til ulike grunnvannskilder (se tabell 2.5, 2.6 og 2,7), inkludert o Maksimal log-kreditt for overvåkningstiltak av råvannet (se tabell 2.8) Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt - Elver og bekker Maksimal log-kreditt, kun knyttet til overvåkning av råvannskvalitet (se tabell 2.8) forutsetter automatisk avstengning av råvannstilførsel fra aktuell kilde ved overskridelse av grenseverdi Vannbehandlingstiltak før sluttdesinfeksjon 2,3 2,0b + 2,0v + 1, 25p 0,75b + 0,75v + 0,5p 0,75b + 0,75v + 0,5p Maksimal log-kreditt for uavhengige vannbehandlingstrinn i vannbehandlingen (se tabell 2.9) (før fratrekk for brister i driftsovervåking, se tabell 2.10) 3,0b 4 + 3,0v 4 + 3,0p Steg 5 Maksimal inaktiveringsgrad i slutt-desinfeksjonen (før fratrekk for sikkerhetsbrister, se tabell 3.7 og 3.10) Kjemiske desinfeksjonsmetoder, se avsnitt 3.8 UV-desinfeksjon, se tabell o o o Dose 40 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) Dose 30 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) Dose 25 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) 4,0b + 4,0v + 3,0p 4,0b + 3,5v + 4,0p 4,0b + 3,5v + 4,0p 3,5b + 3,0v + 3,5p 3,0b + 2,5v + 3,0p Partikkelseparasjonsmetoder, se tabell 2.9 (før 3,0b + 3,0v + 3,0p fratrekk for brister i driftsovervåking, se tabell 2.10) 1 For eksisterende anlegg skal summen av angitt log-kreditt for eksisterende og nye tiltak (inkludert overvåkingstiltak) ikke settes høyere enn angitt maksimalverdi 2 For å sikre kravet om uavhengige barrierer må det før sluttdesinfeksjonen være tiltak som minst gir en log-kreditt på 3,0b + 3,0v + 2,0p også i de tilfeller der sluttdesinfeksjonen gir en høyere inaktiveringsgrad enn 3,0b + 3,0v + 2,0p inkludert fratrekk for sikkerhetsbrister 3 Man kan summere log-kredittene for individuelle, uavhengige trinn i vannbehandlingen, dersom man har flere i serie og totalt komme opp i høyere log-kreditt i vannbehandlingen enn det som er angitt for individuelle behandlingstrinn 4 Dersom en kjemisk oksidasjonsmetode (f.eks. ozonering) inngår som uavhengig behandlingstrinn kan maksimal log-kreditt bli: 4,0b + 4,0v + 3,0p 5 For eksisterende anlegg som er godkjent med en gjennomsnittsdose på 30 mj/cm 2 skal det ved analyse av nye tiltak etter GDP maksimalt gis en log-kreditt på 3,0b + 2,5v + 3,0p.

17 Steg 3: Barrierer i nedslagsfelt og kilde Foreløpig tabell Tabell 2.4 Log-kreditt for nye fysiske og restriktive tiltak i innsjøer med nedslagsfelt 1 Kategori av barriere tiltak Reduksjon av forurensningstilførsel til kilden Detaljering av tiltak Sanering av alle avløpsutslipp direkte til kilden og til bekker og elver som leder direkte til kilden Innføring av lukkede avløpssystemer (lukket tank) for alle utslipp i nedslagsfeltet eller bortledning av avløpsvann fra nedslagsfeltet Oppsetting av stengsel for å hindre at beitedyr og hunder kommer i direkte kontakt med kilden samt oppsetting av avfallskontainere (inkludert kontainere for hundeavføring) i nedslagsfeltet Log-kreditt 0,75b + 0,75v + 0,5p 0,5b + 0,5v + 0,25p 0,25b + 0,25v + 0,15p Vårt eks oppnår ingen logkreditt for tiltak etter tabell 2.4 Restriksjoner på aktivitet i vannkilde og nedslagsfelt Innføre forbud (evt. restriksjoner) mot beitedyr i nedslagsfeltet 0,75b + 0,75v + 0,5p Innføre forbud mot nybygg og andre potensielt forurensende aktiviteter i nedslagsfeltet, f.eks. motorferdsel 0,25b + 0,25v + 0,15p Tiltak knyttet til inntak Innføre forbud (evt. restriksjoner) mot bruk av vannkilden til båtsport, bading og annen aktivitet, f.eks. motorferdsel Senkning av råvannsinntak til et dyp som sikrer at sprangsjiktet ikke når ned til inntaket bortsett fra i sirkulasjonsperiodene Flytting av råvannsinntak slik at det kan dokumenteres gjennom hydrauliske studier at tilførsler av avløpsvann og avføring fra beitedyr via elver og bekker påvirker inntaket i ubetydelig grad 0,25b + 0,25v + 0,15p 0,5b + 0,5v +0,25p 0,25b +0,25v + 0,15p Absolutt maksimal summert log-kreditt for tiltak i vannkilde og nedslagsfelt 2,0b + 2,0v + 1,25p 1 Innen hver hovedkategori av tiltak kan man maksimalt gi den log-kreditt som det mest omfattende tiltak gir.

18 Steg 3: Barrierer i nedslagsfelt og vannkilde Foreløpig tabell Tabell 2.8 Log-kreditt for nye, forbedrede tiltak for overvåking av råvannskvalitet Kategori av tiltak Barrieretiltak Log-kreditt Øket prøvetakings Frekvens On-line måling av Råvannskvalitet Innføring av utvidet mikrobiell analyse i råvann minst som angitt for risikobasert prøveprogram minst som angitt for nettkontroll Innføring av on-line måling av råvannskvalitet (turbiditet, mikrobiell aktivitet eller andre parametere som er egnet til å overvåke mikrobiell kvalitet på råvannet), for ved overskridelse av grenseverdi (set-punkt), å være i stand til å: automatisk stenge av råvannstilførsel manuelt stenge av råvannstilførsel bytte vannkilde 0,50b + 0,50v + 0,25p 0,25b + 0,25v + 0,15 p 0,50b + 0,50v + 0,25p 0,25b + 0,25v + 0,15p 0,25b + 0,25v + 0,15p Absolutt maksimal summert log-kreditt for nye tiltak knyttet til overvåkning av råvannskvalitet 0,75b + 0,75v + 0,5p 1 Innen hver hovedkategori av tiltak kan man maksimalt gi den log-kreditt som det mest omfattende tiltak gir. Vårt eksempel gir her 0,25b + 0,25v + 0,15 p

19 Steg 4: Barrierer i vannbehandlingen Foreløpig tabell Tabell 2.9 Bestemmelse av log-kreditt i vannbehandlingsanlegg med god partikkelseparasjon Vannbehandlingsmetode Log-kreditt GDP II Hurtigsandfiltrering uten koagulering (filterhastighet < 7,5 m/h) 1 Membran (MF) filtrering 2 Membran (UF) filtrering 3 Membran (NF) filtrering 4 Langsomsandfiltrering (filterhastighet < 0,5 m/h) Koagulering/direktefiltrering (mediafilter) 5 Koagulering/direktefiltrering (mediafilter) 6 Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering 5 Koagulering + sedimentering (evt. flotasjon) + filtrering 6 Koagulering/membran (MF) filtrering 6 0,5b +0,25v +0,5p 2,0b + 1,0v + 2,0p 2,5b + 2,0v + 2,5p 3,0b + 3,0v + 3,0p 2,0b + 2,0v + 2,0p 2,25b + 1,5v + 2,25p 2,5b + 2,0v + 2,5p 2,5b + 1,75v + 2,5p 2,75b + 2,25v + 2,75p 3,0b + 2,5v + 3,0p Koagulering/membran (UF) filtrering 6 3,25b + 2,75v + 3,25p 1 Gjelder også biofiltre, ionebytter-filtre og marmor-filtre 2 Forutsatt nominell poreåpning på membran < 100 nm 3 Forutsatt nominell poreåpning på membran < 40 nm 4 Forutsatt nominell poreåpning på membran < 5 nm 5 Forutsatt turbiditet i produsert vann < 0,2 NTU. 6 Forutsatt at tilstrekkelig koagulant-dosering og god overvåkning slik at turbiditet i produsert vann < 0,1 NTU Eksempelet vårt - koagulering og direktefiltrering i tomediafilter med turibiditet i behandlet vann mindre enn 0,1 NTU gir: 2,5b + 2,0v + 2,5p

20 Steg 4: Barrierer i vannbehandlingen Foreløpig tabell Tabell 2.10 Prosentuelt fratrekk i log-kreditt gitt for vannbehandling (tabell 2.9) for manglende driftsovervåkingstiltak Kategori av barrieretiltak On-line overvåkning av vannkvaliteten I behandlet vann med oppfølgingstiltak ved overskridelse av grenseverdi 1 Manglende driftsovervåkningstiltak Dersom on-line overvåking av behandlet vann mht. turbiditet, farge eller annen parameter som er egnet til å overvåke om det aktuelle tiltaket fungerer etter hensikten; mangler er til stede og aktiverer en alarm når satt grenseverdi overskrides, som leder til manuell korreksjon av prosessbetingelsene (f.eks. justering av ph, koagulantdose etc.) slik at normal drift gjenopprettes er til stede og aktiverer en alarm når satt grenseverdi overskrides, som leder til manuell avstengning av råvannstilførsel inntil årsaken til den unormale målingen er funnet og normal drift er gjenopprettet er til stede og aktiverer en alarm når satt grenseverdi overskrides, noe som leder til automatisk avstengning av råvannstilførsel inntil årsaken til den unormale målingen er funnet og normale drift er gjenopprettet Prosentuelt fratrekk i log-kreditt 40% 20% 10 % 0 % Vårt eksempel gir nå 10% reduksjon i oppnådd log kreditt for vannbehandlingen Kontinuerlig overvåkning av strømtilførsel med oppfølgingstiltak ved bortfall av strømtilførsel Dersom kontinuerlig overvåking av strømtilførsel samt overføring til strømdatasentral: mangler er til stede og aktiverer en alarm ved bortfall av strøm, som leder til manuell avstengning av råvannstilførsel inntil normal strømforsyning er gjenopprettet er til stede og aktiverer en alarm ved bortfall av strøm, som leder til automatisk avstengning av råvannstilførsel inntil normal strømforsyning er gjenopprettet er til stede og aktiverer manuell igangsetting av reserve aggregat ved bortfall av strøm er til stede og aktiverer automatisk igangsetting av reserve aggregat ved bortfall av strøm 40 % 20 % 0% 20% 0% 1 Grenseverdiene må fastsettes for den relevante parameter i hvert enkelt tilfelle

21 Foreløpig St-3-a St-3-b St-3-c St-4 St-5 Tabell 2.3 Maksimal log-kreditt for ulike tiltak i nye anlegg 1 Barrieretiltak Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt Innsjøer Maksimal log-kreditt for fysiske og restriktive tiltak (se tabell 2.4), hvorav o Maksimal log-kreditt for overvåkningstiltak på råvann (se tabell 2.8) Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt Grunnvann Maksimal log-kreditt for tiltak knyttet til ulike grunnvannskilder (se tabell 2.5, 2.6 og 2,7), inkludert o Maksimal log-kreditt for overvåkningstiltak av råvannet (se tabell 2.8) Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt - Elver og bekker Maksimal log-kreditt, kun knyttet til overvåkning av råvannskvalitet (se tabell 2.8) forutsetter automatisk avstengning av råvannstilførsel fra aktuell kilde ved overskridelse av grenseverdi Vannbehandlingstiltak før sluttdesinfeksjon 2,3 Maksimal log-kreditt 2,0b + 2,0v + 1,25 p 0,75b + 0,75v + 0,5p 2,0b + 2,0v + 1, 25p 0,75b + 0,75v + 0,5p 0,75b + 0,75v + 0,5p Maksimal log-kreditt for uavhengige vannbehandlingstrinn i vannbehandlingen (se tabell 2.9) (før fratrekk for brister i driftsovervåking, se tabell 2.10) 3,0b 4 + 3,0v 4 + 3,0p Maksimal inaktiveringsgrad i slutt-desinfeksjonen (før fratrekk for sikkerhetsbrister, se tabell 3.7 og 3.10) Kjemiske desinfeksjonsmetoder, se avsnitt 3.8 UV-desinfeksjon, se tabell o o o Dose 40 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) Dose 30 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) Dose 25 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) 4,0b + 4,0v + 3,0p 4,0b + 3,5v + 4,0p 4,0b + 3,5v + 4,0p 3,5b + 3,0v + 3,5p 3,0b + 2,5v + 3,0p Partikkelseparasjonsmetoder, se tabell 2.9 (før 3,0b + 3,0v + 3,0p fratrekk for brister i driftsovervåking, se tabell 2.10) 1 For eksisterende anlegg skal summen av angitt log-kreditt for eksisterende og nye tiltak (inkludert overvåkingstiltak) ikke settes høyere enn angitt maksimalverdi 2 For å sikre kravet om uavhengige barrierer må det før sluttdesinfeksjonen være tiltak som minst gir en log-kreditt på 3,0b + 3,0v + 2,0p også i de tilfeller der sluttdesinfeksjonen gir en høyere inaktiveringsgrad enn 3,0b + 3,0v + 2,0p inkludert fratrekk for sikkerhetsbrister 3 Man kan summere log-kredittene for individuelle, uavhengige trinn i vannbehandlingen, dersom man har flere i serie og totalt komme opp i høyere log-kreditt i vannbehandlingen enn det som er angitt for individuelle behandlingstrinn 4 Dersom en kjemisk oksidasjonsmetode (f.eks. ozonering) inngår som uavhengig behandlingstrinn kan maksimal log-kreditt bli: 4,0b + 4,0v + 3,0p 5 For eksisterende anlegg som er godkjent med en gjennomsnittsdose på 30 mj/cm 2 skal det ved analyse av nye tiltak etter GDP maksimalt gis en log-kreditt på 3,0b + 2,5v + 3,0p. Barrierehøyde 5,5b+5,5v+4,0 p Oppnådd kreditt ST-3-a: 0,25b+0,25v+0,15p St-4: Fellingsanlegg: Prosess: 2,5b+2,0v+2,5p S.B-10%:0,25b+0,2v+0,25p Totalt St-4 = Prosess SB 2,25b+1,80v+2,25p Kontroll mot maks kreditt - OK SUM St-3-a og St-4: 2,5b+2,05v+2,25p Kontroll fotnote 2 NG Konklusjon: Må supplere med ett ekstra uavhengig vannbehandlingstrinn. Velger å si at klor inngår som uavhengig prosess før sluttdesinfeksjon og at UV blir nytt sluttdesinfeksjonstrinn UV med dose 40 mj/cm 2

22 Steg 5: Sluttdesinfeksjon Kjemisk oksidasjon, (klor, ozon, kloramin) UV-desinfeksjon Log-kreditt for desinfeksjonstrinnet beregnes. Deretter vurderes prosent fratrekk på grunn av sikkerhetsbrister i desinfeksjonstrinnet.

23 Kjemisk oksidasjon I veilederen er Ct-verdi en sentral parameter. Ut fra beregnet Ct verdi og dimensjonerende Ct verdi beregnes logkreditt for aktuelt desinfeksjonstrinn.

24 Ct verdien er gitt av arealet under kurven Ct = (C i /k)(1-e -kt ) eller Ct = (C ut /k)(e kt -1) Hvor t er effektiv oppholdstid IF = initialforbruket k = nedbrytningskonstant t = effektiv oppholdstid Kan beregnes ut fra målinger eller erfaringsformler 1. ordens nedbrytningsreaksjon

25 Foreløpig tabell Tabell 3.1 Dimensjonerende Ct-verdi (mg. min/l) for inaktivering av bakterier, virus og parasitter Klor ph < 7 ph 7 8 ph > 8 Bakterier (3 log) Virus (3 log) Parasitter av gruppen Giardia (2 log) Parasitter av gruppen Cryptosporidium (2 log) 4 o C 0,5 o C 4 o C 0,5 o C 4 o C 0,5 o C 4 o C 0,5 o C 1,0 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 6,0 9,0 12,0 Kloramin i.a. i.a. Klordioksid 1,0 1, >100 >150 Ozon 0,5 0,75 1,0 1,4 1,5 2, i.a. ikke angitt. Ct-verdien er så høy at den er uinteressant for alle praktiske formål Log-kreditt = n*ctberegnet/ctnødv, n er nødv log inaktivering knyttet til Ctnødv Vårt eksempel: Ctberegnet for klordoseringstrinnet er 3,5 ved 4 o C ved ph <7. Dette gir: Log-kreditt for Bakterier: 3 log * 3,5/1,0 = 10,5 log Virus:3 log * 3,5/4 = 2,625 log Parasitter: 2 log * 3,5/.i.a = 0 log forutsatt barriere for Cryptosporidium i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a.

26 Fratrekk pga sikkerhetsbrister kjemisk oksidasjon Foreløpig tabell Tabell 3.7. Prosentuelt fratrekk i Ct-beregnet (evt. maksimal) log-reduksjon pga. sikkerhets-brister i kjemiske desinfeksjonsanlegg samt kreditt (i % av log-reduksjon) for faktisk gjennomførte sikkerhetstiltak (nummerert 1-3) innen hver hovedkategori Kategori A) Tiltak ved kortvarig doseringsbortfall B) Tiltak for å redusere risikoen for doseringsbortfall Risikoreduserende sikkerhetstiltak for å sikre kjemisk desinfeksjon % av Ct-beregnet (evt. maks) logreduksjon 2 Maksimalt fratrekk i kategorien 1-10 % 1. Automatisk stengning av all vannproduksjon % 2. Alarm og automatisk start av reserve doseringsutstyr + 5 % Maksimalt fratrekk i kategorien 1-15 % 1. Nødstrømsaggregat installert + 10 % 2. Reserve doseringsutstyr for desinfeksjon installert + 5 % 3. Utjevningsvolum (plassert etter desinfeksjonsanlegget) som kan tilfredsstille vannbehovet når vannproduksjonen stoppes ved doserings-bortfall % C) Andre tiltak Maksimalt fratrekk i kategorien 1-10 % Summerte tiltak 1. Tilfredsstillende måleutstyr installert (Restklor/restozon) + 5 % 2. Lager med kritisk reserveutstyr % 3. Tilfredsstillende rutiner for rengjøring, kontroll og kalibrering av sensorer for måling av restklor og ozon % Totalt maksimalt fratrekk for sikkerhetsbrister ved kjemisk - 35 % desinfeksjon 1 1 Minimalt fratrekk er 0 % 2 Kredit for tiltak innen hver hovedkategori kan ikke overstige maksimalt fratrekk pga. manglende tiltak 3 Krever at det er tilstrekkelig med utjevningskapasitet/ buffer volum i systemet 4 Rentvannstank, høydebasseng med volum for minst 12 timers forsyning eller lignende 5 Klordoseringspumper, ozonelektroder, sirkulasjonspumpe, måleelektroder etc. 6 Minimum månedlig kontroll/kalibrering For vårt eksempel står vi igjen med reduksjon på 0 %

27 Log kreditt for UV-desinfeksjon Foreløpig tabell Tabell 3.9 Maksimal log-reduksjon for UV anlegg godkjent ved angitt UV-dose 1,2 Dose Virus eksl. Adenovirus Virus basert på Adenovirus 40 mj/cm 2 4,0b + 3,5v + 4,0p 4,0b + 1,25v + 4,0p 30 mj/cm 2 3,5b + 3,0v + 3,5p 3,5b + 1,0v + 3,5p 25mJ/cm 2 3,0b + 2,5v + 3,0p 3,0b + 0,75v + 3,0p 1 Forutsatt at UV-dosen er biodosimetrisk bestemt 2 For eksisterende anlegg som har blitt godkjent for en gjennomsnittsdose på 30 mj/cm 3, skal gis en maksimal log-reduksjon settes til 3,0b + 2,5v + 3,0p (3b + 0,75v + 3p når virus-inaktiveringen baseres på Adenovirus). I Norge har Mattilsynet sagt at inaktivering av Adenovirus ikke er dimensjonerende. Vårt eksempel gir: 4,0b + 3,5v + 4,0p

28 Tabell Prosentuelt fratrekk i inaktiveringsgrad for UV-desinfeksjon på grunn av sikkerhetsbrister (i % av maksimal log-reduksjon) samt kreditt (i % av maksimal inaktiveringsgrad) for faktiske, gjennomførte tiltak innen hver kategori. Foreløpig tabell Kategori Tiltak for å sikre UV-desinfeksjonen % av maksimal log-reduksjon 1) A) Kortvarig doseringsbortfall eller redusert effekt B) Reduksjon av risikoen for bortfall av- eller redusert effekt på UV anlegget C) Andre tiltak av betydning ved dimensjonering Maksimalt fratrekk i kategorien 2-10 % 1. Automatisk stengning av all vannproduksjon. (Krever at det er tilstrekkelig med utjevningskapasitet/buffer volum i systemet) 2. Alarm og automatisk start av reserve desinfeksjon (for eksempel kloranlegg) +10 % +5 % Maksimalt fratrekk i kategorien 2-20 % 1. UPS installert +10 % 2. Nødstrømsaggregat installert +10 % 3. Dokumentasjon av god kvalitet på strømforsyningen +5 % Maksimalt fratrekk i kategorien 2-30 % 1. Inndeling i reaktorer slik at man kan opprettholde full +5 % forsyning ved bortfall av én 3 2. Separat vannmengdemåling for hver UV reaktor (for +10 % å sikre god hydraulisk kontroll) 3. Råvannskvalitet lagt til grunn ved dimensjonering 4 +5 % 4. Tilfredsstillende måleutstyr installert UV intensitet +5 % sensorer riktig plassert, UV transmisjonsmåler 5. Utjevningsvolum plassert etter UV-anlegg % 6. Reserve desinfeksjonsanlegg installert +5 % D) Andre tiltak av betydning ved drift Maksimalt fratrekk i kategorien 2-30 % 1. Lager med kritisk reserveutstyr 6 +5 % 2. Automatisk stans i all vannproduksjon i forbindelse +10 % med oppstart av UV aggregat 7 3. God dosekontroll - Basert på set-punkter for UV +10 % intensitet (evt. UVT), vannføring og lamper i drift 8 3. Automatisk stans i all vannproduksjon hvis drift er +10 % utenfor valideringsområdet 4. Alarm hvis drift er utenfor valideringsområdet +5 % 5. Tilfredsstillende rutiner for rengjøring, kontroll og +5 % kalibrering av sensorer 9 6. Driftsdokumentasjon i form av varighetskurver % 1 Summen av inaktiveringskreditt innen hver hovedkategori kan ikke overstige maksimalt fratrekk pga. manglende tiltak innen hovedkategorien. 2 Minimalt fratrekk i hver kategori er 0 % 3 For eksempel 2 reaktorer á 100% kapasitet, 3 reaktorer á 50% kapasitet, osv. 4 Basert på tilstrekkelig dokumentasjon til å avdekke evt. sesongvariasjoner 5 Rentvannstank, høydebasseng eller lign. med volum for minst 12 timers forsyning 6 Kvartsrør, lamper, o-ringer, viskere, viskerdrivverk, ballaster, ballastvifte, UV sensorer, referansesensor og evt. transmisjonsmåler 7 Stans inntil full kapasitet er oppnådd, dvs. i henhold til tabell V1.2 8 Empirisk ligning for doseberegning basert på UV intensitet, vannføring, evt. UV transmisjon og lampestatus 9 Minimum månedlig kontroll/kalibrering med referansesensor, årlig kalibrering av referansesensor 10 Med varighetskurver menes kurver over beregnet dose som funksjon av % av tiden (Norsk Vann Rapport 164/2008). Slike varighetskurver kan være et godt hjelpemiddel for å vurdere driftstilstanden sannsynlighet for svikt i barrierefunksjonen. Vårt eksempel gir 0 % reduksjon pga sikkerhetsbrister

29 Foreløpig St-3-a St-3-b St-3-c St-4 St-5 Tabell 2.3 Maksimal log-kreditt for ulike tiltak i nye anlegg 1 Barrieretiltak Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt Innsjøer Maksimal log-kreditt for fysiske og restriktive tiltak (se tabell 2.4), hvorav o Maksimal log-kreditt for overvåkningstiltak på råvann (se tabell 2.8) Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt Grunnvann Maksimal log-kreditt for tiltak knyttet til ulike grunnvannskilder (se tabell 2.5, 2.6 og 2,7), inkludert o Maksimal log-kreditt for overvåkningstiltak av råvannet (se tabell 2.8) Nye tiltak knyttet til vannkilde og nedslagsfelt - Elver og bekker Maksimal log-kreditt, kun knyttet til overvåkning av råvannskvalitet (se tabell 2.8) forutsetter automatisk avstengning av råvannstilførsel fra aktuell kilde ved overskridelse av grenseverdi Vannbehandlingstiltak før sluttdesinfeksjon 2,3 Maksimal log-kreditt 2,0b + 2,0v + 1,25 p 0,75b + 0,75v + 0,5p 2,0b + 2,0v + 1, 25p 0,75b + 0,75v + 0,5p 0,75b + 0,75v + 0,5p Maksimal log-kreditt for uavhengige vannbehandlingstrinn i vannbehandlingen (se tabell 2.9) (før fratrekk for brister i driftsovervåking, se tabell 2.10) 3,0b 4 + 3,0v 4 + 3,0p Maksimal inaktiveringsgrad i slutt-desinfeksjonen (før fratrekk for sikkerhetsbrister, se tabell 3.7 og 3.10) Kjemiske desinfeksjonsmetoder, se avsnitt 3.8 UV-desinfeksjon, se tabell o o o Dose 40 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) Dose 30 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) Dose 25 mj/cm 2 (biodosimetrisk bestemt) 4,0b + 4,0v + 3,0p 4,0b + 3,5v + 4,0p 4,0b + 3,5v + 4,0p 3,5b + 3,0v + 3,5p 3,0b + 2,5v + 3,0p Partikkelseparasjonsmetoder, se tabell 2.9 (før 3,0b + 3,0v + 3,0p fratrekk for brister i driftsovervåking, se tabell 2.10) 1 For eksisterende anlegg skal summen av angitt log-kreditt for eksisterende og nye tiltak (inkludert overvåkingstiltak) ikke settes høyere enn angitt maksimalverdi 2 For å sikre kravet om uavhengige barrierer må det før sluttdesinfeksjonen være tiltak som minst gir en log-kreditt på 3,0b + 3,0v + 2,0p også i de tilfeller der sluttdesinfeksjonen gir en høyere inaktiveringsgrad enn 3,0b + 3,0v + 2,0p inkludert fratrekk for sikkerhetsbrister 3 Man kan summere log-kredittene for individuelle, uavhengige trinn i vannbehandlingen, dersom man har flere i serie og totalt komme opp i høyere log-kreditt i vannbehandlingen enn det som er angitt for individuelle behandlingstrinn 4 Dersom en kjemisk oksidasjonsmetode (f.eks. ozonering) inngår som uavhengig behandlingstrinn kan maksimal log-kreditt bli: 4,0b + 4,0v + 3,0p 5 For eksisterende anlegg som er godkjent med en gjennomsnittsdose på 30 mj/cm 2 skal det ved analyse av nye tiltak etter GDP maksimalt gis en log-kreditt på 3,0b + 2,5v + 3,0p. Barrierehøyde 5,5b+5,5v+4,0 p Oppnådd kreditt ST-3-a: 0,25b+0,25v+0,15p St-4: Fellingsanlegg: Prosess: 2,5b+2,0v+2,5p S.B-10%:0,25b+0,2v+0,25p Totalt St-4 = Prosess SB 2,25b+1,80v+2,25p Kontroll mot maks kreditt - OK SUM St-3-a og St-4: 2,5b+2,05v+2,25p Kontroll fotnote 2 NG for b og v Klordosering som ekstra uavhengig vannbehandlingstrinn: 10,5b+2,625v+0p Kontroll mot maks kreditt gir: 4,0b+2,62v+0p Ny SUM St-3-a og St-4: 6,5b+4,67v+2,25p Kontroll mot fotnote 2 - OK Steg 5 med UV: 4,0b+3,5v+4,0p Kontroll OK Total:-5b-2,67v-2,25p OK God sikkerhet

30 Pilotanlegg hos Hias Bakgrunn: Hias hovedplan for vann avdekket behov for etablering av nytt vba med utvidet behandling som erstatning for dagens Hamar vba. Vurderinger av hygienisk sikkerhet etter metodikk i Nvrapp 170 GDP versjon I. Stange vba tilstrekkelig med dagens behandling, klor, UV og vannglass.

31 Utredet følgende fem vba-prosesser: 1. Koagulering og direktefiltrering i tomediafilter med Al som koagulant. Vannglass for korrosjonskontroll. 2. Koagulering og direktefiltrering i tremediafilter med jern som koagulant. (Marmor for korrosjonskontroll.) 3. Membranfiltrering med vannglass for korrosjonskontroll 4. Koagulering og ultrafiltrering med vannglass for korrosjonskontroll. 5. Ozon/biofiltrering med marmorfilter for korrosjonskontroll. UV som sluttdesinfeksjon for alle fem prosesser Metodikk i Nvrapp 170 GDP-I sentral for å vurdere prosessenes hygieniske sikkerhet/egnethet. Konklusjon: Pilotkjøring av prosess 1, 2 og 5.

32 Formålet med pilotkjøringen Effektmål: Teste ut relevante vannbehandlingsprosessers egnethet med råvann fra Mjøsa. Resultatmål: Rapport med dimensjoneringsgrunnlag for utarbeidelse av skisseprosjekt.

33 Status Pilotanlegget er ferdig bygd. Tester tomediafilter med hydroforvann pr dato. Prøveinntaksledning er under etablering. Lagt til 280 meters dyp. Risikobasert prøvetakingsprogram vil bli gjennomført - god informasjon om råvannskvaliteten. Råvann vil bli benyttet i pilotanlegget for å teste aktuelle prosesser med «riktig» råvann. Pilotprosjekt planlagt sluttført februar 2015.

34

35

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder

Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder VA-Dagane på Vestlandet, Voss, 23-24. september 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase II rapport og veileder Stein W. Østerhus 1) og Hallvard Ødegaard 2) 1) SINTEF Vann og miljø 2) NTNU 1 Innhold Generell

Detaljer

Revidert GDP-veiledning

Revidert GDP-veiledning 1 Revidert GDP-veiledning En veiledning til bestemmelse av barrieresituasjonen i et vannverk Hallvard Ødegaard hallvard.odegaard@ntnu.no Prof. em. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport 164 2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell

NGU Rapport 2008.060. Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Rapport 2008.060 Verktøy for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Grunnvann i fjell NGU Norges geologiske undersekelse Geofogical Survey of Norway Norges geologiske unders0kelse Postboks

Detaljer

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen?

Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Hvordan overvåke og dokumentere hygieniske barrierer i vannbehandlingen? Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem, SINTEF Vann og miljø Innhold Vannbehandlingsmetoder som utgjør en hygienisk barriere Egnede parametre

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no 1 2 Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet

Detaljer

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk

Detaljer

_ 4.1. Kvalitet på den som gjennomfører overvåkingen i praksis... 36

_ 4.1. Kvalitet på den som gjennomfører overvåkingen i praksis... 36 4. Kvalitetssikring og databaser _ 4.1. Kvalitet på den som gjennomfører overvåkingen i praksis... 36 4.2. Standard metoder og prøvetaking... 36 4.3. Kriterier for valg av metode... 37 4.4. Databaser...

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer