KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år"

Transkript

1 Nr. 4 desember 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Harald Rinden Den nye dammen i Bæreia/Fløyta er nå på plass. Egen artikkel inne i bladet. KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Telefon mobil:

2 Styret 2014 Leder: KJFF Martin Almqvist Tlf Mobil: E- mail: Nestleder: Hanne Eriksen Mobil: Kasserer: Heidi Kristiansen Mobil: Sekretær: Frode Kristiansen Mobil: Leder fiskeutvalg: Rolf Amundsen Mobil: Leder leirdueutv.: Geir Kristiansen Mobil: Leder hundeutv.: Trond Sjølie Mobil: Studieleder: Conny Ludvigsson Mobil: Leder ungdomsutvalg: Ståle Opberget Mobil: Leder Kvinneutvalget: Anita Hagen Mobil: Hytteutleie: Rolf Amundsen. Mobil: Hytte- og klubbhuskomite: Rolf Øverby Mobil: Ansvarlig redaktør: Terje Jørgensen Mobil: Redaksjonskomite: Hanne Eriksen Conny Ludvigsson Terje Jørgensen Leder jaktutvalg: Bjørn Bergersen Mobil: Trykk: Glåmdal Trykkeri AS Kongsvinger Organisasjonsnummer KJFF

3 LEDEREN HAR ORDET Etter en værmessig utrolig god sommer og høst, har overgangen til vinter latt vente på seg, og det er fristende å komme med følgende «klimadikt»: Vinden stryker gjennom tretoppene, den øker på, det blir nok storm. Og regnet høljer ned! I dag som i går Det ble et bra jaktvær i alle fall for de som startet tidlig og ble ferdige tidlig. Elgjakta i år gikk forbausende bra for oss i Bæreiaområdet. Plutselig var det flere dyr i drevene, og vi var ferdige etter en uke, litt for tidlig egentlig. Jeg tror dessverre vi hadde hjelp fra ulven i år. Den drev nok elgen fra Speismarkområdet nordover til oss. I forrige KJFF-Nytt påpekte jeg hvor viktig det er å holde igjen skudd for å unngå skadeskyting. Liv og lære er ikke det samme, for jeg skulle nok ha holdt igjen det elendige skuddet på kalven, men takket være god hundeekvipasje ble den raskt avlivet. Året går mot slutten, og det kan være greit allerede nå å oppsummere 2014 i KJFF. For det første har vi har fått på plass en akseptabel avtale med Statskog for fire nye år. Vi har fått igjen momsen de feilaktig hadde krevd inn, og vi har nå en leieavtale for Aspetjernskoia på plass. På Vestlibanen er de så godt som ferdige med utbedringer, og utstyret er på plass på en flott bane med mange muligheter. Men kjenner jeg Leirdueutvalget rett, kommer det nye forslag om forbedringer. Dugnadsgjengen har igjen stått på og utrettet sine oppdrag på en utmerket måte. Oppfisking av småabbor er gjennomført i flere tjern på Varaldskogen. I Bæreia er det tatt mengder av mort og småabbor, samt en del gjedde. Dette arbeidet må fortsette, slik at det blir attraktivt å fiske i disse vannene. Det er altfor mye småfisk og for lite mat, slik at det bare blir mort og tusenbrødre. Når det gjelder Bæreia og utsetting av brunørret, har vi ett år igjen av prøveperioden, men allerede nå bør vi ta en ny diskusjon om hvordan vi skal satse i dette bynære fiskevannet framover. Jaktutvalgets arbeid og resultatene fra årets salg av jaktkort ser ut til å bli langt bedre enn vi har sett de siste årene, i alle fall økonomisk. Jaktresultatet er litt ujevnt, ser det ut til, men sommeren skulle ha bidratt til en vekst i skogsfuglstammen. Predatorforingen fortsetter, selv om det nok er vanskelig å dokumentere resultatene. 3

4 Hundeutvalget har gjennomført sine planlagte aktiviteter, dog med noe mindre oppslutning i år enn tidligere. Bortfall av harehunder på utstillingen er nok en vesentlig årsak til dette. Jenteutvalget satser friskt med rifleskyting og villsvinjakt. Det jobbes bra i utvalget, og de bør få langt flere- med seg på dette framover. Ungdomsgruppa fortsetter med Friluftskolen og skyting med laser på Berget. Det er mange tilbud vi konkurrerer med, men det viktigste er at vi har tilbud til de ungene som ikke er aktive på mange andre områder. Det er mange barn som har godt av å lære om natur og friluftsliv og få andre aktiviteter enn bare dataspill. Det kan virke som om vi er såre fornøyd med dagens KJFF, men også hos oss er det en nedgang i medlemstallet, på linje med hva vi ser i andre foreninger i NJFF. Vi kontakter medlemmer som har meldt seg ut for å få tilbakemeldinger på hva som bør endres og forbedres for at de skal melde seg inn igjen. Aase hos Hedmark NJFF vil foreta disse henvendelsene for oss. PR-gruppa har fått i oppdrag å se på markedsføringen vår og presentasjoner av foreningen i forskjellige media for å holde informasjonstrykket oppe, nå ut til medlemmene og få inn flere. Det er litt av en oppgave, men det er flinke folk i denne gruppa. En sak jeg er urolig for nå, er blysaken. Etter å ha sett på høringen i Stortinget i høst, er jeg usikker på om vi kommer i mål med denne saken. Ingen kritikk til våre folk der, generalsekretæren og advokaten fra Skogeierforeningen, men de ble etter min mening for forsiktige i sin presentasjon av saken for politikerne. Utsagn som at bly bare er marginalt bedre enn de alternative haglepatronene, blir etter min mening for svakt når veterinær Jon Martin Arnemo og representanter fra Norsk institutt for naturforskning NINA, drar på skikkelig om giftspredning i stort omfang og effekter som denne giften har på folk og dyr. Skyt på kortere hold og bruk stål er rådet derfra! Vanligvis er det forskerne som inntar en forsiktig holdning, men her var forskerne ute med storslegga og forkjemperne for en bedre og mer human ammunisjon var de forsiktige. Etter min vurdering vil jeg bli overrasket om endring av blyforbudet blir vedtatt nå, men jeg blir gjerne overrasket. Jeg takker på vegne av styret for innsatsen i de enkelte utvalgene i 2014 og ønsker et aktivt og godt jakt- og fiskeår for våre medlemmer i Likeså vil jeg rette en takk til alle sponsorer og private og offentlige støttespillere. Uten disse hadde det blitt tungt å drive en forening med vårt aktivitetsnivå. God jul og et godt nytt år til alle våre medlemmer og lesere av KJFF-Nytt! Hilsen Martin 4

5 Damprosjekt Bæreia Kongsvinger kommune prioriterte bygging av ny dam i Bæreia/Fløyta i år, da den gamle var i dårlig stand. Nedtappingen av Bæreia startet i første del av juli. Sjøen ble tappet ca. en meter før arbeidet med riving av den gamle dammen kunne begynne. Tre mann hadde en stor oppgave foran seg. Det ble mye jobb med graving i innløp og utløp, da de måtte under det gamle fundamentet. Det ble også laget en ny vei, klopp, over Fløyta så turstien kunne benyttes som før. I første del av august var den gamle dammen revet, og oppbygging av den nye kunne starte. I slutten av august var arbeidet med ny dam godt i gang, og støpingen gikk greit. Mot slutten av september var støpingen ferdig. Så var det rydding og finpuss rundt dammen som sto for tur. På grunn av tappingen av Bæreia løsnet det noen flytetorver. Disse er nå sikret med påler og wire. Den 19. oktober var prosjektet ferdig. Her er det lagt ned et meget godt arbeid som vi må si oss veldig fornøyd med. Tekst og bilder: Harald Rinden. 5 Bildeserien viser gammel dam og fram til ferdigstillt ny dam (Forsidebildet)

6 Foto: Jørund Rolstad Skogsfugltakseringen på Varaldskogen 2014 Brukbart med fugl, men ikke det store kronåret vi hadde håpet på Med tidlig vår, fint vær under klekkingen, varm sommer og et stort smågnagerår ventet vi god produksjon av kyllinger og en markbar oppgang i høstbestandene av både storfugl og orrfugl. Slik gikk det dessverre ikke (se tabellen på side 8). Riktignok ble det registrert noe mer fugl enn i fjor, men langt fra den økningen vi alle hadde håpet på. Kyllingproduksjonen var omtrent den samme som i fjor, og økningen skyldtes derfor noe mer voksen fugl enn året før. Hva kan så årsaken være til at produksjonen ikke klaffet slik vi trodde? 6 En mulig forklaring er at taksten underestimerte bestandene. Vitringsforholdene for hundene var spesielt vanskelige de første dagene. Det ble funnet mer fugl under takseringene senere i måneden og før jakta startet i september. Videre har vi vært inne i et såkalt dobbeltår med mus. Vanligvis bryter smågnagerbestanden sammen i løpet av vinteren etter et toppår. Denne gangen gjorde den ikke det, og det ble et formidabelt museår på skogen også i år. Fellefangsten i slutten av august var den største vi har registrert siden 1979! Mye mus i fjor førte utvilsomt til god reproduksjon hos rovviltet, med store kull både hos rev og mår. Og med god tilgang

7 på mat helt fram til våren og sommeren har de fleste nyproduserte rovdyra overlevd og ikke vandret ut (slik de vanligvis gjør), men forblitt i oppvekstområdet. Dette har antakelig ført til at det var langt mer rovvilt på skogen i år. Og selv om verken rev eller mår har skogsfugl som hovedføde, vil reir og kull oftere bli funnet av disse firbeinte når det er flere av dem. Nå er det all mulig grunn til å tro at musebestanden vil bryte sammen i løpet av vinteren. Gjør den det, er jeg redd predasjonen på egg og kyllinger vil bli svært høy, og at den svake bestandsøkningen vi har hatt de siste par årene vil stoppe opp. Men undere kan skje med de unormale svingningene vi har hatt både i smågnagersyklus og i værforhold den siste tiden er det lov å håpe på at jeg tar feil! Per Wegge Ås, oktober 2014 Kongsvinger Festning Konferanse Hotell Restaurant VINGER HOTELL & SPA Konferanse Selskap Bar / Restaurant HERREGÅRDEN SKANSGÅRDEN Selskap Konferanse Tlf: E-post: 7

8 Resultatene fra august taksering med hund i østre del av Varaldskogen Antall fugl observert/10 timer Antall kyllinger observert pr hunnfugl År Storfugl Orrfugl Tilsammen Kyllinger pr. røy Kyllinger pr. høne Produksjonen i bestandene de siste fire årene. (SF = storfugl og OF = orrfugl) SF OF SF OF SF OF SF OF SF OF Prosent ungfugl Ant. kyllinger pr kull Prosent hunnfugl uten kyllinger

9 Viltstell 2014 Predatorforingsprosjektet Vi har i høst foretatt skogsfugltaksering på seks felter på Skansgårdskogen. Det er gått ca. 22 timer effektiv gangtid og dekket ca.4 km2 av de 13 km2 som terrenget utgjør. Til sammenligning takserte vi mer enn 30 felter og brukte ca. 106 effektive timer på Varaldskogen. Takseringen ga dette resultatet beregnet pr. 10 timer effektiv gangtid: Varaldskogen Skansgårdskogen Storfugl Orrfugl Storfugl Orrfugl ,0 3,1 5,1 3, ,4 11,0 6,6 6, ,1 14,3 9,0 9,0 Året 2012 var et absolutt bunnår for skogsfuglen på alle våre terreng, så en bør nok se bort fra dette året når en vurderer effekten av predatorforingen. I 2013 hadde vi en liten økning av storfugl på Skansgårdskogen, mens det på Varaldskogen var omtrent som i fjor. I år viser takseringen fortsatt fin økning av storfuglbestanden på Skansgårdskogen, men vi har mindre økning av orrfugl enn Varaldskogen, noe som nok mest skyldes skogsammensetningen. Konklusjon: På Skansgårdskogen har vi i år hatt en større økning på storfugl enn på Varaldskogen, men mindre for orrfuglen. Det er vanskelig å si noe sikkert, men det kan tyde på at predatorforingen gir noe bedre overlevelse for kyllingene, især for storfuglen. Vi fortsetter som planlagt i ett år til med prosjektet Bjørn 9

10 Jaktrapport for 2014 Jaktsesongen går nå mot slutten for i år. Vi vil derfor minne om at fristen for innsending av rapport er 1.januar. Det er viktig at vi får innsendt jaktrapportene. Selv om det ikke er felt vilt, er antall jaktdager m.m. viktig å få opplyst. Vi ber innstendig om at dere prøver å overholde fristen, da vi de senere år har måttet purre både én og to ganger, og nesten ikke fått ferdig rapporten til årsmøtet i februar. Rovviltkonkurransen I de senere år er jakten på rev og grevling nesten fraværende. Jaktutvalget vil derfor oppmuntre til økt jakt på disse artene. Poengberegningen endres og det innføres en ny premiering for flest felte rev og grevling. Poengberegningen for rovviltkonkurransen er nå slik: (vedtatt siste årsmøte) Art Poeng Mår 20 Rev 15 Grevling 15 Mink 5 Ravn 5 Kråke 2 Skrike 2 10 Premieringen er nå slik: Hårvilt: 1. premie 1200 Fjærvilt: 1. premie pr pr. 800 I tillegg innføres en ny premiering til den som feller flest rev og grevling i antall, ikke poeng. Premie- en overraskelse fra foreningen. For å være med i konkurransen må det felte rovviltet være forevist - Leif Nilsen på Kongsvinger eller Willy Westby på Varaldskogen. Konkurransen følger kalenderåret. Jaktutvalget.

11 Årets siste aktivitet for jentegruppa var Vilt aften hos Max Ivan Lindkjølen. Vi reiste dit fredag 7. november, og vi ble veldig godt tatt i mot av tre av Max Ivans ansatte. Vi ble så delt opp i tre grupper for å lage maten vi skulle spise. Ingrediensene ble lagt på benken, og vi måtte sette sammen menyen selv. Hovedretten visste vi at ville bli villsvin. Villsvin med rot grønnsaker Det ble scampi i tacoshell med hjemmelaget pesto til forrett. Hovedretten var villsvin med rotgrønnsaker, båtpoteter og en saus med mye fløte og tyttebær. Dessert var kiwisorbet, jordbær og marengs. All maten var kjempegod. Til dette fikk vi vin som passet til maten. Scampi i tacoshell Jentegruppa vil takke Max Ivan og hans ansatte for at vi fikk komme på en så lærerik og hyggelig kveld. Jentegruppa vil ønske dere alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år. Leder for jentegruppa Anita Hagen 11 Båt poteter

12 Søndag 13. september inviterte jentegruppa til soppkurs i regi av Kongsvinger Soppforening. Den teoretiske delen av kurset ble gjennomført på Øvrebyen videregående skole. Her ble de sikreste matsoppene våre presentert for kursdeltakerne, både via soppbøker og ved utlevering av plukkede eksemplarer som kunne studeres. Det ble gitt mange gode råd om hvordan man kan benytte seg av sopp i matlaging. Råd om forvelling og tørking av sopp ble også presentert for deltakerne. SOPPKURS ble avsluttet med at alle kurver ble kontrollert av kyndige soppkontrollører i Kongsvinger Soppforening, og det var mange som reiste glade hjem med mye god sopp i kurven. Vi håper at flere har lyst til å bli med oss ved neste anledning. Det er aldri dumt å friske opp egne kunnskaper før man starter årets soppsanking. Nye opplysninger om sopp dukker stadig opp, informasjon som er veldig grei å få med seg, både for nybegynnere og de med litt mer erfaring. Etter den teoretiske delen av kurset, reiste vi til Kirkenær for å teste ut kunnskapene vi hadde tilegnet oss. Det var en munter gjeng som fikk en flott høstdag i skogen. Soppturen Da gjenstår det bare å servere årets egenplukkede sopp til gode måltider utover vinteren, og la tankene gå tilbake til de fine høstturene som resulterte i disse godbitene. 12

13 Villsvinjakt i Skåne Etter lang tids planlegging dro sju damer fra Kongsvinger jeger- og fiskerforening til Svalöv kommune i Skåne for endelig å realisere drømmen om villsvinjakt. Turen startet med avreise fra Kongsvinger torsdag ettermiddag. Stemningen var på topp da vi vendte nesa mot Sør-Sverige. Det var en glad damegjeng som ankom Klåverröds vandrarhem en stund etter midnatt og kunne innlosjere seg i en av vandrerhjemmets hytter. Vel fremme traff vi et annet jaktlag med svenske jegere som var innlosjert på vandrerhjemmet. Det ble delt mange gode jakthistorier utover natta og vi fikk faktisk tilbud om å delta på deres jakt fredag morgen. Flere av oss var fristet, men etter en lang kjøretur og egne jaktplaner påfølgende natt bestemte vi oss likevel for at det måtte bli en sovemorgen. Vi takket pent for tilbudet. Fredag morgen rundt frokosttid møtte vi en fra jaktlaget som var igjen på vandrerhjemmet. Vi fulgte med på jaktradioen, og de fortalte at de hadde skutt to villsvin. Vi ble tilbudt å være med ned på samlingsplassen for å se på dyra og møte resten av jaktlaget. Dette kunne vi ikke takke nei til. De drev drivjakt på villsvin og var et stort jaktlag på 35 mann med 6 hunder som hadde 13 vært ute hele formiddagen. Jaktlaget hadde en gjennomgang av hva de hadde sett av vilt, og det er ingen tvil om at skogene er fulle av vilt. Det var observert bra med både hjort, rådyr og villsvin. Fredag ettermiddag ble vi møtt av vår kontaktperson i Skåne som tok oss med til gården som hadde tilbudt oss jaktterreng. Her møtte vi et hyggelig vertskap som fortalte en del om gårdens historie og viste fram en stor samling gamle gårdsredskaper og flere veterankjøretøyer. Etter å ha snakket med vår jaktleder, som i flere uker har fôret villsvinene, ble vi plassert ut på hver vår jaktpost, noen i tårn og andre på bakkeposteringer. Vi valgte å være ute hele natta, og i nattetimene ble det observert flere dyr både gris, hjort, hare og kaniner, men det ble ikke felt noe denne natta.

14 I tillegg til gris hadde vi mulighet til å felle hornbærende rådyr og dåhjort. Dette gjorde ikke jaktiveren mindre blant damene. Lørdag morgen, da vi var på vei til sengs, møtte vi de andre beboere på vandrerhjemmet på vei til frokost. Etter noen velfortjente timers søvn var vi nok en gang klare for jakt, men ingen duger uten mat og drikke, og vertskapet bød på nydelig grillmat. Deretter bar det igjen ut på post for å prøve lykken. Den store fangsten uteble denne gangen, men flere muligheter venter siden vi er ønsket velkommen tilbake av vårt vertskap. Vi er skjønt enig om at en slik tur frister til gjentagelse. Jentegruppa i Kongsvinger JFF er en aktiv gruppe som tilbyr ulike aktiviteter for de som fisker, jakter og tilbereder vilt, og vi har plass til flere medlemmer og kreative forslag til aktiviteter. Siden årets «røde tråd» for damene i KJFF har vært villsvin, har selvfølgelig valget falt på tilberedelse av dette på vår årlige viltaften hos Max Ivan i november, selv om det ikke blir selvskutt villsvin denne gangen. Tekst: Heidi Kristiansen og Hanne Eriksen Foto: Hanne Eriksen 14

15 Årsmøte-innkalling Årsmøte i Kongsvinger Jeger- og fiskerforening (KJFF) avholdes i Kantina hos Aktør A/S, Kristian Valbysvei 13, 2213 Kongsvinger Onsdag 25. februar kl Årsberetningen for 2014 legges ut i sportsforretningene i Kongsvinger ca. en uke før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på møtet må være styret i hende innen 25. januar. Velkommen! JEGERPRØVEKURS 2015 KJFF starter opp med jegerprøvekurs onsdag 14. januar på Holt ungdomskole. Kurset vil gå over 9 kvelder og 1 lørdag. Tid: kl på kveldene og på lørdag. Kurset koster kr ,- for medlemmer i KJFF og kr ,- for ikke medlemmer. I tillegg må dere ha lærebok. For påmelding: Kontakt Øystein Hagen på mob Kurset går på Holt U-skole fra kl Lørdagssamlingene skjer på Vestlibanen fra kl Fullstendig kalender for dato finner du på vår hjemmeside: Instruktører: Øystein Hagen mob Fredrik Lindberg mob

16 Som i fjor lar vinteren vente på seg, det har nesten ikke vært kuldegrader så langt. Vi får håpe på litt kulde og snø, som alle vil ha før jul. Torsdag den 28. august var åtte mann samlet for å skaffe ved til brakkene på skogen. Det var tre fra utvalget og fem fra dugnadsgjengen. Henry ordnet som vanlig mat til gjengen, og arbeidet gikk bra unna. Stedene vi ordnet ved til, var gapahuken ved Abbortjernet, brakkene ved Holmtjernet og Svarttjernet, samt Aspetjernsbrakka. Fiskesesongen i år har ikke blitt som forventet og havner nok under budsjettet. Kanskje det kan skyldes økte priser på kort, men trolig skyldes det den veldig varme sommeren, som gjorde at fisken gikk på dypet, noe som resulterte i dårlig fiskefangst. bedret seg. Det er trist at de skal en slik innstilling, men penga rår. For fiskeutvalget har det vært et veldig aktivt år. Vi har hatt to fiskesommerarrangement, deltatt ved familiedagen, tatt i mot 70 unger ved Fjørsjøen og deltatt med mannskap til andre aktiviteter. Vi hadde også to store kultiveringsprosjekt, som vi gleder oss til å videreføre neste år. Jeg vil med dette få takke alle som deltatt for å få det til, både sponsorer, fiskeutvalgsmedlemmer, utsalgssteder for fiskekort og andre og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Rolf Amundsen Vi har ikke tallene for Bæreia, men også der ligger vi nok godt etter budsjett. Det er synd det ikke har blitt mer ut av dette prosjektet, men vi får håpe det bedrer seg. Kalking ble det ikke noe av i høst. Fylkesmannen har innstilt all kalking i hele fylket og henviser til at ph-verdien har 16

17 Fiskeutsetting oktober 2014 Lørdag den 18. oktober ble det satt ut fisk på Varaldskogen. Vi fikk til slutt samlet 13 personer til mannskap. Henry og Svein hadde rigget til matstasjon ved Abbortjernet, hvor sultent mannskap fikk etterlengtet mat. Vi fikk denne gang veldig fin fisk, grunnet tapping av kar på klekkeriet. Rundt 470 pene fisk ble satt ut i Abbortjern, Holmtjern, Svarttjern og Kongotunen. Samtidig ble samtlige tjern på skogen fredet til isen legger seg. Vi har fått laget et ekstra kar til henting, takket være Per Erik, slik at vi nå har to tanker for henting. Elo v/ Kristiansen Bilberging, som kjører en flakbil, tar med seg flere tanker samtidig, og han kjører for en billig penge. Per Erik skal til neste år ordne to nye tanker, slik at vi kan hente fire tanker samtidig. Takk til alle som deltok. 17

18 Fiskevinter Vi har fått tildelt et fiskevinterarrangement for barn. Datoen er lørdag den 28. februar 2015, og stedet er badeplassen på Bæreia, kl Alt er gratis, og det er ingen forhåndspåmelding. Vi har også en fiskedag for friluftskolen og den tar vi samme dag. Hele kalenderen til friluftsskolen vinter/vår 2015 vises under. Kalender for friluftsskolen vinter/vår 2015 Dato Tema Sted Jakthunder og dressur Klubbhuset Berget Fiskemetoder og utstyr Øvrebyen vg. skole Demonstrasjon av fluebinding Øvrebyen vg. skole Våre skogsfugler Øvrebyen vg. skole Pilketur til Bæreia, Med foreldre, obs lørdag kl Bæreia Våpen og sikkerhet Øvrebyen vg. skole Forberedelser til fugleleik m/overnatting Øvrebyen vg. skole Fugleleik fredag kl 20 - lørdag morgen, m/foreldre Holtberget Skyting med hagle, Obs, lørdag kl Vestlibanen Fisketur til Varaldskogen Obs: lørdag kl 18 - søndag, m/foreldre Varaldskogen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i datoer og temaer. Kontaktpersoner: Ståle Opberget, leder for barne og ungdomsutvalget, tlf Martin Sunde Almqvist, leder KJFF, tlf

19 KJFF KLUBBMESTERSKAP I ISFISKE 2015 Dato: Søndag 8. mars. Sted: Bæreia ved Badeplassen. Påmelding fra kl. 10:00. Fisketid mellom kl Barn 0-12 år. Senior herrer år. Veteran herrer år. Klasseinndeling: Junior år. Senior damer år. Veteran damer år. Startkontingent: Barn gratis Junior kr 50 Senior og veteraner kr 80. Premiering: Premiering av de 3 beste i hver klasse, alle barn får deltakerpremie. MØT OPP Fiskeutvalget KJFF ønsker alle medlemmer med familie hjertlig velkommen til en sosial familiedag, kombinert med klubbmesterskap i isfiske. Vi håper at både konkurransefiskerne og hobby fiskere møter opp. I tillegg til fiske kan vi tilby kiosksalg, loddsalg, bålkos 19 Hilsen Fiskeutvalget

20 FISKE SPONSORER 2014 Fiskeutvalget KJFF takker våre samarbeidspartnere for støtte til vår fiskekultivering Servicon Group AS Vinger Lakk oq Karosseri AS Kongsvinger Sport og Fritid AS Nordbohus Kongsvinger AS mcare AS Jens Dahl AS G Løkken Autoverksted AS REMA 1000 Kurudsand Rasta Glass AS Taugbøl Bil og Maskin Rasta Storkiosk AS Åsum Bil AS Pers Tak og Stål AS Hedmark Murmesterforretning AS Norske Backer AS Digerud Varmeservice AS Sektor Kongsenteret AS Vinger Flis og Bad AS Glåmdal Trykkeri AS DNB Bank ASA 20

21 Jernbanegata 4, 2211 Kongsvinger Telefon: Tlf.: Brugata 10, 2212 Kongsvinger MNTF Tannlege Geir O. Kristiansen Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger Telefon: HEDMARK DENTAL Kongeveien Kongsvinger Tlf Fax: KRISTIANSEN BILBERGING OG BILUTLEIE AS Du finner KJFF på Ny dyreklinikk på Kongsvinger Åpningstider: Mandag 9-19, Tirs.-Fre Timebestilling: Vakttelefon: Glåmdal Dyreklinikk AS Jernbanegata 14, 2211 Kongsvinger, Tlf Hovedkontor: Glommengt Kongsvinger Tlf.:

22 Brugt. 28, Tlf Alt i hvitevarer/belysning og småelektrisk. Alle typer reparasjoner av lettere kjøretøy AASUM BIL AS Gaupevegen 6, 2211 Kongsvinger Tlf Mobil Fax MNTF Tannlege Klaus Ånerud Spesialist i Periodonti Implantatbehandling Bank. Forsikring. Og deg. Tanngarden Parkvegen 7 Pb. 188, 2202 Kongsvinger Tlf Faks Godkjent Smådyrklinikk NYE Åpningstider: Mandag Torsdag Fredag Lørdag (kun butikk) Døgnvakt og timebestilling Telefon

23 Rapport fra Hytte- og klubbhuskomiteen om utført arbeid sommeren 2014 Fast arbeidsoppdrag er plenklipping og rydding på klubbhuset. Det er også ryddet i to utelagre og inne på klubbhuset. Det var nødvendig. På utelagret var det samlet ting og tang fra vi tok klubbhuset i bruk og fram til nå. Det var gammelt utstyr fra prøvefisking/krepsing/hundeutstilling/stand i markenshallen m.m. Det ble kjørt bort to tilhengerlass med til sammen 7 m3 søppel. Hytte- og klubbhuskomiteen har sammen med fiskeutvalget gjennomført veddugnad på Varaldskogen, samt ryddet opp etter vindfallsbusker på Aspetjernsbrakka. Det var vindfallsskade på Aspetjernsbrakka. Denne er reparert, og tre vegger samt vinduer og dører har fått ny beis/maling. Det er innkjøpt madrasser til Svarttjernskoia og Holmtjernskoia, og det er ryddet for søppel ved begge koiene, ved gapahuker og ved Aspetjernshytta. Oppdatering/vedlikehold på lerduebanen med frost-/fuktisolering av patronbunker, nye undertak/avstiving på utskytingstårn og platekledning av gitterdrager på standplass på trappbanen er utført. Toalettmuligheter for klubbhuset er under planlegging. Her er nåværende og framtidige vann- og kloakkledninger i bakken avgjørende for valg av løsninger. Neste sommers arbeidsoppgaver består av blant annet videreføring av arbeid på lerduebanen og på koier/hytter på Varaldskogen. Det er utført 382 dugnadstimer og kjørt mange mil med bil for at alt dette arbeidet er blitt utført. Som utvalgsleder vil jeg takke alle i gruppa som har vært med på sommerens aktiviteter. Det er sosialt og trivelig og være sammen. Rolf Øverby Bilde viser arbeid på lerduebanen og det er Åsmund Ruud, Leif Nilsen og Håvard Aasvangen som er i arbeid. Foto: Rolf Øverby 23

24 Returadresse: Kongsvinger Jeger og Fiskerforening Postboks 177 B 2202 Kongsvinger Yeti jakke Vindtett 1 600,- Bear snow, Vann/vindtett 1 495, ,- Overtrekksdress 1 495,- Tibet bukse Foret/vattert Bear snow Vind/vanntett KSF KONGSVINGER SPORT & FRITID AS Finnlandshette Murmansk lue Camotrekk til sekk Camotape Selvklebende 1 195,- 189,- 390,- 249,- 79,- Åpent: mandag-fredag Torsdag Lørdag Vi holder til i Bankparken 1, Gågata amfi Tlf e-post: web: Kom gjerne innom og ta en prat! Robert og Tor Øyvind