KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år"

Transkript

1 Nr. 4 desember 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Harald Rinden Den nye dammen i Bæreia/Fløyta er nå på plass. Egen artikkel inne i bladet. KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Telefon mobil:

2 Styret 2014 Leder: KJFF Martin Almqvist Tlf Mobil: E- mail: Nestleder: Hanne Eriksen Mobil: Kasserer: Heidi Kristiansen Mobil: Sekretær: Frode Kristiansen Mobil: Leder fiskeutvalg: Rolf Amundsen Mobil: Leder leirdueutv.: Geir Kristiansen Mobil: Leder hundeutv.: Trond Sjølie Mobil: Studieleder: Conny Ludvigsson Mobil: Leder ungdomsutvalg: Ståle Opberget Mobil: Leder Kvinneutvalget: Anita Hagen Mobil: Hytteutleie: Rolf Amundsen. Mobil: Hytte- og klubbhuskomite: Rolf Øverby Mobil: Ansvarlig redaktør: Terje Jørgensen Mobil: Redaksjonskomite: Hanne Eriksen Conny Ludvigsson Terje Jørgensen Leder jaktutvalg: Bjørn Bergersen Mobil: Trykk: Glåmdal Trykkeri AS Kongsvinger Organisasjonsnummer KJFF

3 LEDEREN HAR ORDET Etter en værmessig utrolig god sommer og høst, har overgangen til vinter latt vente på seg, og det er fristende å komme med følgende «klimadikt»: Vinden stryker gjennom tretoppene, den øker på, det blir nok storm. Og regnet høljer ned! I dag som i går Det ble et bra jaktvær i alle fall for de som startet tidlig og ble ferdige tidlig. Elgjakta i år gikk forbausende bra for oss i Bæreiaområdet. Plutselig var det flere dyr i drevene, og vi var ferdige etter en uke, litt for tidlig egentlig. Jeg tror dessverre vi hadde hjelp fra ulven i år. Den drev nok elgen fra Speismarkområdet nordover til oss. I forrige KJFF-Nytt påpekte jeg hvor viktig det er å holde igjen skudd for å unngå skadeskyting. Liv og lære er ikke det samme, for jeg skulle nok ha holdt igjen det elendige skuddet på kalven, men takket være god hundeekvipasje ble den raskt avlivet. Året går mot slutten, og det kan være greit allerede nå å oppsummere 2014 i KJFF. For det første har vi har fått på plass en akseptabel avtale med Statskog for fire nye år. Vi har fått igjen momsen de feilaktig hadde krevd inn, og vi har nå en leieavtale for Aspetjernskoia på plass. På Vestlibanen er de så godt som ferdige med utbedringer, og utstyret er på plass på en flott bane med mange muligheter. Men kjenner jeg Leirdueutvalget rett, kommer det nye forslag om forbedringer. Dugnadsgjengen har igjen stått på og utrettet sine oppdrag på en utmerket måte. Oppfisking av småabbor er gjennomført i flere tjern på Varaldskogen. I Bæreia er det tatt mengder av mort og småabbor, samt en del gjedde. Dette arbeidet må fortsette, slik at det blir attraktivt å fiske i disse vannene. Det er altfor mye småfisk og for lite mat, slik at det bare blir mort og tusenbrødre. Når det gjelder Bæreia og utsetting av brunørret, har vi ett år igjen av prøveperioden, men allerede nå bør vi ta en ny diskusjon om hvordan vi skal satse i dette bynære fiskevannet framover. Jaktutvalgets arbeid og resultatene fra årets salg av jaktkort ser ut til å bli langt bedre enn vi har sett de siste årene, i alle fall økonomisk. Jaktresultatet er litt ujevnt, ser det ut til, men sommeren skulle ha bidratt til en vekst i skogsfuglstammen. Predatorforingen fortsetter, selv om det nok er vanskelig å dokumentere resultatene. 3

4 Hundeutvalget har gjennomført sine planlagte aktiviteter, dog med noe mindre oppslutning i år enn tidligere. Bortfall av harehunder på utstillingen er nok en vesentlig årsak til dette. Jenteutvalget satser friskt med rifleskyting og villsvinjakt. Det jobbes bra i utvalget, og de bør få langt flere- med seg på dette framover. Ungdomsgruppa fortsetter med Friluftskolen og skyting med laser på Berget. Det er mange tilbud vi konkurrerer med, men det viktigste er at vi har tilbud til de ungene som ikke er aktive på mange andre områder. Det er mange barn som har godt av å lære om natur og friluftsliv og få andre aktiviteter enn bare dataspill. Det kan virke som om vi er såre fornøyd med dagens KJFF, men også hos oss er det en nedgang i medlemstallet, på linje med hva vi ser i andre foreninger i NJFF. Vi kontakter medlemmer som har meldt seg ut for å få tilbakemeldinger på hva som bør endres og forbedres for at de skal melde seg inn igjen. Aase hos Hedmark NJFF vil foreta disse henvendelsene for oss. PR-gruppa har fått i oppdrag å se på markedsføringen vår og presentasjoner av foreningen i forskjellige media for å holde informasjonstrykket oppe, nå ut til medlemmene og få inn flere. Det er litt av en oppgave, men det er flinke folk i denne gruppa. En sak jeg er urolig for nå, er blysaken. Etter å ha sett på høringen i Stortinget i høst, er jeg usikker på om vi kommer i mål med denne saken. Ingen kritikk til våre folk der, generalsekretæren og advokaten fra Skogeierforeningen, men de ble etter min mening for forsiktige i sin presentasjon av saken for politikerne. Utsagn som at bly bare er marginalt bedre enn de alternative haglepatronene, blir etter min mening for svakt når veterinær Jon Martin Arnemo og representanter fra Norsk institutt for naturforskning NINA, drar på skikkelig om giftspredning i stort omfang og effekter som denne giften har på folk og dyr. Skyt på kortere hold og bruk stål er rådet derfra! Vanligvis er det forskerne som inntar en forsiktig holdning, men her var forskerne ute med storslegga og forkjemperne for en bedre og mer human ammunisjon var de forsiktige. Etter min vurdering vil jeg bli overrasket om endring av blyforbudet blir vedtatt nå, men jeg blir gjerne overrasket. Jeg takker på vegne av styret for innsatsen i de enkelte utvalgene i 2014 og ønsker et aktivt og godt jakt- og fiskeår for våre medlemmer i Likeså vil jeg rette en takk til alle sponsorer og private og offentlige støttespillere. Uten disse hadde det blitt tungt å drive en forening med vårt aktivitetsnivå. God jul og et godt nytt år til alle våre medlemmer og lesere av KJFF-Nytt! Hilsen Martin 4

5 Damprosjekt Bæreia Kongsvinger kommune prioriterte bygging av ny dam i Bæreia/Fløyta i år, da den gamle var i dårlig stand. Nedtappingen av Bæreia startet i første del av juli. Sjøen ble tappet ca. en meter før arbeidet med riving av den gamle dammen kunne begynne. Tre mann hadde en stor oppgave foran seg. Det ble mye jobb med graving i innløp og utløp, da de måtte under det gamle fundamentet. Det ble også laget en ny vei, klopp, over Fløyta så turstien kunne benyttes som før. I første del av august var den gamle dammen revet, og oppbygging av den nye kunne starte. I slutten av august var arbeidet med ny dam godt i gang, og støpingen gikk greit. Mot slutten av september var støpingen ferdig. Så var det rydding og finpuss rundt dammen som sto for tur. På grunn av tappingen av Bæreia løsnet det noen flytetorver. Disse er nå sikret med påler og wire. Den 19. oktober var prosjektet ferdig. Her er det lagt ned et meget godt arbeid som vi må si oss veldig fornøyd med. Tekst og bilder: Harald Rinden. 5 Bildeserien viser gammel dam og fram til ferdigstillt ny dam (Forsidebildet)

6 Foto: Jørund Rolstad Skogsfugltakseringen på Varaldskogen 2014 Brukbart med fugl, men ikke det store kronåret vi hadde håpet på Med tidlig vår, fint vær under klekkingen, varm sommer og et stort smågnagerår ventet vi god produksjon av kyllinger og en markbar oppgang i høstbestandene av både storfugl og orrfugl. Slik gikk det dessverre ikke (se tabellen på side 8). Riktignok ble det registrert noe mer fugl enn i fjor, men langt fra den økningen vi alle hadde håpet på. Kyllingproduksjonen var omtrent den samme som i fjor, og økningen skyldtes derfor noe mer voksen fugl enn året før. Hva kan så årsaken være til at produksjonen ikke klaffet slik vi trodde? 6 En mulig forklaring er at taksten underestimerte bestandene. Vitringsforholdene for hundene var spesielt vanskelige de første dagene. Det ble funnet mer fugl under takseringene senere i måneden og før jakta startet i september. Videre har vi vært inne i et såkalt dobbeltår med mus. Vanligvis bryter smågnagerbestanden sammen i løpet av vinteren etter et toppår. Denne gangen gjorde den ikke det, og det ble et formidabelt museår på skogen også i år. Fellefangsten i slutten av august var den største vi har registrert siden 1979! Mye mus i fjor førte utvilsomt til god reproduksjon hos rovviltet, med store kull både hos rev og mår. Og med god tilgang

7 på mat helt fram til våren og sommeren har de fleste nyproduserte rovdyra overlevd og ikke vandret ut (slik de vanligvis gjør), men forblitt i oppvekstområdet. Dette har antakelig ført til at det var langt mer rovvilt på skogen i år. Og selv om verken rev eller mår har skogsfugl som hovedføde, vil reir og kull oftere bli funnet av disse firbeinte når det er flere av dem. Nå er det all mulig grunn til å tro at musebestanden vil bryte sammen i løpet av vinteren. Gjør den det, er jeg redd predasjonen på egg og kyllinger vil bli svært høy, og at den svake bestandsøkningen vi har hatt de siste par årene vil stoppe opp. Men undere kan skje med de unormale svingningene vi har hatt både i smågnagersyklus og i værforhold den siste tiden er det lov å håpe på at jeg tar feil! Per Wegge Ås, oktober 2014 Kongsvinger Festning Konferanse Hotell Restaurant VINGER HOTELL & SPA Konferanse Selskap Bar / Restaurant HERREGÅRDEN SKANSGÅRDEN Selskap Konferanse Tlf: E-post: 7

8 Resultatene fra august taksering med hund i østre del av Varaldskogen Antall fugl observert/10 timer Antall kyllinger observert pr hunnfugl År Storfugl Orrfugl Tilsammen Kyllinger pr. røy Kyllinger pr. høne Produksjonen i bestandene de siste fire årene. (SF = storfugl og OF = orrfugl) SF OF SF OF SF OF SF OF SF OF Prosent ungfugl Ant. kyllinger pr kull Prosent hunnfugl uten kyllinger

9 Viltstell 2014 Predatorforingsprosjektet Vi har i høst foretatt skogsfugltaksering på seks felter på Skansgårdskogen. Det er gått ca. 22 timer effektiv gangtid og dekket ca.4 km2 av de 13 km2 som terrenget utgjør. Til sammenligning takserte vi mer enn 30 felter og brukte ca. 106 effektive timer på Varaldskogen. Takseringen ga dette resultatet beregnet pr. 10 timer effektiv gangtid: Varaldskogen Skansgårdskogen Storfugl Orrfugl Storfugl Orrfugl ,0 3,1 5,1 3, ,4 11,0 6,6 6, ,1 14,3 9,0 9,0 Året 2012 var et absolutt bunnår for skogsfuglen på alle våre terreng, så en bør nok se bort fra dette året når en vurderer effekten av predatorforingen. I 2013 hadde vi en liten økning av storfugl på Skansgårdskogen, mens det på Varaldskogen var omtrent som i fjor. I år viser takseringen fortsatt fin økning av storfuglbestanden på Skansgårdskogen, men vi har mindre økning av orrfugl enn Varaldskogen, noe som nok mest skyldes skogsammensetningen. Konklusjon: På Skansgårdskogen har vi i år hatt en større økning på storfugl enn på Varaldskogen, men mindre for orrfuglen. Det er vanskelig å si noe sikkert, men det kan tyde på at predatorforingen gir noe bedre overlevelse for kyllingene, især for storfuglen. Vi fortsetter som planlagt i ett år til med prosjektet Bjørn 9

10 Jaktrapport for 2014 Jaktsesongen går nå mot slutten for i år. Vi vil derfor minne om at fristen for innsending av rapport er 1.januar. Det er viktig at vi får innsendt jaktrapportene. Selv om det ikke er felt vilt, er antall jaktdager m.m. viktig å få opplyst. Vi ber innstendig om at dere prøver å overholde fristen, da vi de senere år har måttet purre både én og to ganger, og nesten ikke fått ferdig rapporten til årsmøtet i februar. Rovviltkonkurransen I de senere år er jakten på rev og grevling nesten fraværende. Jaktutvalget vil derfor oppmuntre til økt jakt på disse artene. Poengberegningen endres og det innføres en ny premiering for flest felte rev og grevling. Poengberegningen for rovviltkonkurransen er nå slik: (vedtatt siste årsmøte) Art Poeng Mår 20 Rev 15 Grevling 15 Mink 5 Ravn 5 Kråke 2 Skrike 2 10 Premieringen er nå slik: Hårvilt: 1. premie 1200 Fjærvilt: 1. premie pr pr. 800 I tillegg innføres en ny premiering til den som feller flest rev og grevling i antall, ikke poeng. Premie- en overraskelse fra foreningen. For å være med i konkurransen må det felte rovviltet være forevist - Leif Nilsen på Kongsvinger eller Willy Westby på Varaldskogen. Konkurransen følger kalenderåret. Jaktutvalget.

11 Årets siste aktivitet for jentegruppa var Vilt aften hos Max Ivan Lindkjølen. Vi reiste dit fredag 7. november, og vi ble veldig godt tatt i mot av tre av Max Ivans ansatte. Vi ble så delt opp i tre grupper for å lage maten vi skulle spise. Ingrediensene ble lagt på benken, og vi måtte sette sammen menyen selv. Hovedretten visste vi at ville bli villsvin. Villsvin med rot grønnsaker Det ble scampi i tacoshell med hjemmelaget pesto til forrett. Hovedretten var villsvin med rotgrønnsaker, båtpoteter og en saus med mye fløte og tyttebær. Dessert var kiwisorbet, jordbær og marengs. All maten var kjempegod. Til dette fikk vi vin som passet til maten. Scampi i tacoshell Jentegruppa vil takke Max Ivan og hans ansatte for at vi fikk komme på en så lærerik og hyggelig kveld. Jentegruppa vil ønske dere alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år. Leder for jentegruppa Anita Hagen 11 Båt poteter

12 Søndag 13. september inviterte jentegruppa til soppkurs i regi av Kongsvinger Soppforening. Den teoretiske delen av kurset ble gjennomført på Øvrebyen videregående skole. Her ble de sikreste matsoppene våre presentert for kursdeltakerne, både via soppbøker og ved utlevering av plukkede eksemplarer som kunne studeres. Det ble gitt mange gode råd om hvordan man kan benytte seg av sopp i matlaging. Råd om forvelling og tørking av sopp ble også presentert for deltakerne. SOPPKURS ble avsluttet med at alle kurver ble kontrollert av kyndige soppkontrollører i Kongsvinger Soppforening, og det var mange som reiste glade hjem med mye god sopp i kurven. Vi håper at flere har lyst til å bli med oss ved neste anledning. Det er aldri dumt å friske opp egne kunnskaper før man starter årets soppsanking. Nye opplysninger om sopp dukker stadig opp, informasjon som er veldig grei å få med seg, både for nybegynnere og de med litt mer erfaring. Etter den teoretiske delen av kurset, reiste vi til Kirkenær for å teste ut kunnskapene vi hadde tilegnet oss. Det var en munter gjeng som fikk en flott høstdag i skogen. Soppturen Da gjenstår det bare å servere årets egenplukkede sopp til gode måltider utover vinteren, og la tankene gå tilbake til de fine høstturene som resulterte i disse godbitene. 12

13 Villsvinjakt i Skåne Etter lang tids planlegging dro sju damer fra Kongsvinger jeger- og fiskerforening til Svalöv kommune i Skåne for endelig å realisere drømmen om villsvinjakt. Turen startet med avreise fra Kongsvinger torsdag ettermiddag. Stemningen var på topp da vi vendte nesa mot Sør-Sverige. Det var en glad damegjeng som ankom Klåverröds vandrarhem en stund etter midnatt og kunne innlosjere seg i en av vandrerhjemmets hytter. Vel fremme traff vi et annet jaktlag med svenske jegere som var innlosjert på vandrerhjemmet. Det ble delt mange gode jakthistorier utover natta og vi fikk faktisk tilbud om å delta på deres jakt fredag morgen. Flere av oss var fristet, men etter en lang kjøretur og egne jaktplaner påfølgende natt bestemte vi oss likevel for at det måtte bli en sovemorgen. Vi takket pent for tilbudet. Fredag morgen rundt frokosttid møtte vi en fra jaktlaget som var igjen på vandrerhjemmet. Vi fulgte med på jaktradioen, og de fortalte at de hadde skutt to villsvin. Vi ble tilbudt å være med ned på samlingsplassen for å se på dyra og møte resten av jaktlaget. Dette kunne vi ikke takke nei til. De drev drivjakt på villsvin og var et stort jaktlag på 35 mann med 6 hunder som hadde 13 vært ute hele formiddagen. Jaktlaget hadde en gjennomgang av hva de hadde sett av vilt, og det er ingen tvil om at skogene er fulle av vilt. Det var observert bra med både hjort, rådyr og villsvin. Fredag ettermiddag ble vi møtt av vår kontaktperson i Skåne som tok oss med til gården som hadde tilbudt oss jaktterreng. Her møtte vi et hyggelig vertskap som fortalte en del om gårdens historie og viste fram en stor samling gamle gårdsredskaper og flere veterankjøretøyer. Etter å ha snakket med vår jaktleder, som i flere uker har fôret villsvinene, ble vi plassert ut på hver vår jaktpost, noen i tårn og andre på bakkeposteringer. Vi valgte å være ute hele natta, og i nattetimene ble det observert flere dyr både gris, hjort, hare og kaniner, men det ble ikke felt noe denne natta.

14 I tillegg til gris hadde vi mulighet til å felle hornbærende rådyr og dåhjort. Dette gjorde ikke jaktiveren mindre blant damene. Lørdag morgen, da vi var på vei til sengs, møtte vi de andre beboere på vandrerhjemmet på vei til frokost. Etter noen velfortjente timers søvn var vi nok en gang klare for jakt, men ingen duger uten mat og drikke, og vertskapet bød på nydelig grillmat. Deretter bar det igjen ut på post for å prøve lykken. Den store fangsten uteble denne gangen, men flere muligheter venter siden vi er ønsket velkommen tilbake av vårt vertskap. Vi er skjønt enig om at en slik tur frister til gjentagelse. Jentegruppa i Kongsvinger JFF er en aktiv gruppe som tilbyr ulike aktiviteter for de som fisker, jakter og tilbereder vilt, og vi har plass til flere medlemmer og kreative forslag til aktiviteter. Siden årets «røde tråd» for damene i KJFF har vært villsvin, har selvfølgelig valget falt på tilberedelse av dette på vår årlige viltaften hos Max Ivan i november, selv om det ikke blir selvskutt villsvin denne gangen. Tekst: Heidi Kristiansen og Hanne Eriksen Foto: Hanne Eriksen 14

15 Årsmøte-innkalling Årsmøte i Kongsvinger Jeger- og fiskerforening (KJFF) avholdes i Kantina hos Aktør A/S, Kristian Valbysvei 13, 2213 Kongsvinger Onsdag 25. februar kl Årsberetningen for 2014 legges ut i sportsforretningene i Kongsvinger ca. en uke før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på møtet må være styret i hende innen 25. januar. Velkommen! JEGERPRØVEKURS 2015 KJFF starter opp med jegerprøvekurs onsdag 14. januar på Holt ungdomskole. Kurset vil gå over 9 kvelder og 1 lørdag. Tid: kl på kveldene og på lørdag. Kurset koster kr ,- for medlemmer i KJFF og kr ,- for ikke medlemmer. I tillegg må dere ha lærebok. For påmelding: Kontakt Øystein Hagen på mob Kurset går på Holt U-skole fra kl Lørdagssamlingene skjer på Vestlibanen fra kl Fullstendig kalender for dato finner du på vår hjemmeside: Instruktører: Øystein Hagen mob Fredrik Lindberg mob

16 Som i fjor lar vinteren vente på seg, det har nesten ikke vært kuldegrader så langt. Vi får håpe på litt kulde og snø, som alle vil ha før jul. Torsdag den 28. august var åtte mann samlet for å skaffe ved til brakkene på skogen. Det var tre fra utvalget og fem fra dugnadsgjengen. Henry ordnet som vanlig mat til gjengen, og arbeidet gikk bra unna. Stedene vi ordnet ved til, var gapahuken ved Abbortjernet, brakkene ved Holmtjernet og Svarttjernet, samt Aspetjernsbrakka. Fiskesesongen i år har ikke blitt som forventet og havner nok under budsjettet. Kanskje det kan skyldes økte priser på kort, men trolig skyldes det den veldig varme sommeren, som gjorde at fisken gikk på dypet, noe som resulterte i dårlig fiskefangst. bedret seg. Det er trist at de skal en slik innstilling, men penga rår. For fiskeutvalget har det vært et veldig aktivt år. Vi har hatt to fiskesommerarrangement, deltatt ved familiedagen, tatt i mot 70 unger ved Fjørsjøen og deltatt med mannskap til andre aktiviteter. Vi hadde også to store kultiveringsprosjekt, som vi gleder oss til å videreføre neste år. Jeg vil med dette få takke alle som deltatt for å få det til, både sponsorer, fiskeutvalgsmedlemmer, utsalgssteder for fiskekort og andre og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år. Rolf Amundsen Vi har ikke tallene for Bæreia, men også der ligger vi nok godt etter budsjett. Det er synd det ikke har blitt mer ut av dette prosjektet, men vi får håpe det bedrer seg. Kalking ble det ikke noe av i høst. Fylkesmannen har innstilt all kalking i hele fylket og henviser til at ph-verdien har 16

17 Fiskeutsetting oktober 2014 Lørdag den 18. oktober ble det satt ut fisk på Varaldskogen. Vi fikk til slutt samlet 13 personer til mannskap. Henry og Svein hadde rigget til matstasjon ved Abbortjernet, hvor sultent mannskap fikk etterlengtet mat. Vi fikk denne gang veldig fin fisk, grunnet tapping av kar på klekkeriet. Rundt 470 pene fisk ble satt ut i Abbortjern, Holmtjern, Svarttjern og Kongotunen. Samtidig ble samtlige tjern på skogen fredet til isen legger seg. Vi har fått laget et ekstra kar til henting, takket være Per Erik, slik at vi nå har to tanker for henting. Elo v/ Kristiansen Bilberging, som kjører en flakbil, tar med seg flere tanker samtidig, og han kjører for en billig penge. Per Erik skal til neste år ordne to nye tanker, slik at vi kan hente fire tanker samtidig. Takk til alle som deltok. 17

18 Fiskevinter Vi har fått tildelt et fiskevinterarrangement for barn. Datoen er lørdag den 28. februar 2015, og stedet er badeplassen på Bæreia, kl Alt er gratis, og det er ingen forhåndspåmelding. Vi har også en fiskedag for friluftskolen og den tar vi samme dag. Hele kalenderen til friluftsskolen vinter/vår 2015 vises under. Kalender for friluftsskolen vinter/vår 2015 Dato Tema Sted Jakthunder og dressur Klubbhuset Berget Fiskemetoder og utstyr Øvrebyen vg. skole Demonstrasjon av fluebinding Øvrebyen vg. skole Våre skogsfugler Øvrebyen vg. skole Pilketur til Bæreia, Med foreldre, obs lørdag kl Bæreia Våpen og sikkerhet Øvrebyen vg. skole Forberedelser til fugleleik m/overnatting Øvrebyen vg. skole Fugleleik fredag kl 20 - lørdag morgen, m/foreldre Holtberget Skyting med hagle, Obs, lørdag kl Vestlibanen Fisketur til Varaldskogen Obs: lørdag kl 18 - søndag, m/foreldre Varaldskogen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i datoer og temaer. Kontaktpersoner: Ståle Opberget, leder for barne og ungdomsutvalget, tlf Martin Sunde Almqvist, leder KJFF, tlf

19 KJFF KLUBBMESTERSKAP I ISFISKE 2015 Dato: Søndag 8. mars. Sted: Bæreia ved Badeplassen. Påmelding fra kl. 10:00. Fisketid mellom kl Barn 0-12 år. Senior herrer år. Veteran herrer år. Klasseinndeling: Junior år. Senior damer år. Veteran damer år. Startkontingent: Barn gratis Junior kr 50 Senior og veteraner kr 80. Premiering: Premiering av de 3 beste i hver klasse, alle barn får deltakerpremie. MØT OPP Fiskeutvalget KJFF ønsker alle medlemmer med familie hjertlig velkommen til en sosial familiedag, kombinert med klubbmesterskap i isfiske. Vi håper at både konkurransefiskerne og hobby fiskere møter opp. I tillegg til fiske kan vi tilby kiosksalg, loddsalg, bålkos 19 Hilsen Fiskeutvalget

20 FISKE SPONSORER 2014 Fiskeutvalget KJFF takker våre samarbeidspartnere for støtte til vår fiskekultivering Servicon Group AS Vinger Lakk oq Karosseri AS Kongsvinger Sport og Fritid AS Nordbohus Kongsvinger AS mcare AS Jens Dahl AS G Løkken Autoverksted AS REMA 1000 Kurudsand Rasta Glass AS Taugbøl Bil og Maskin Rasta Storkiosk AS Åsum Bil AS Pers Tak og Stål AS Hedmark Murmesterforretning AS Norske Backer AS Digerud Varmeservice AS Sektor Kongsenteret AS Vinger Flis og Bad AS Glåmdal Trykkeri AS DNB Bank ASA 20

21 Jernbanegata 4, 2211 Kongsvinger Telefon: Tlf.: Brugata 10, 2212 Kongsvinger MNTF Tannlege Geir O. Kristiansen Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger Telefon: HEDMARK DENTAL Kongeveien Kongsvinger Tlf Fax: KRISTIANSEN BILBERGING OG BILUTLEIE AS Du finner KJFF på Ny dyreklinikk på Kongsvinger Åpningstider: Mandag 9-19, Tirs.-Fre Timebestilling: Vakttelefon: Glåmdal Dyreklinikk AS Jernbanegata 14, 2211 Kongsvinger, Tlf Hovedkontor: Glommengt Kongsvinger Tlf.:

22 Brugt. 28, Tlf Alt i hvitevarer/belysning og småelektrisk. Alle typer reparasjoner av lettere kjøretøy AASUM BIL AS Gaupevegen 6, 2211 Kongsvinger Tlf Mobil Fax MNTF Tannlege Klaus Ånerud Spesialist i Periodonti Implantatbehandling Bank. Forsikring. Og deg. Tanngarden Parkvegen 7 Pb. 188, 2202 Kongsvinger Tlf Faks Godkjent Smådyrklinikk NYE Åpningstider: Mandag Torsdag Fredag Lørdag (kun butikk) Døgnvakt og timebestilling Telefon

23 Rapport fra Hytte- og klubbhuskomiteen om utført arbeid sommeren 2014 Fast arbeidsoppdrag er plenklipping og rydding på klubbhuset. Det er også ryddet i to utelagre og inne på klubbhuset. Det var nødvendig. På utelagret var det samlet ting og tang fra vi tok klubbhuset i bruk og fram til nå. Det var gammelt utstyr fra prøvefisking/krepsing/hundeutstilling/stand i markenshallen m.m. Det ble kjørt bort to tilhengerlass med til sammen 7 m3 søppel. Hytte- og klubbhuskomiteen har sammen med fiskeutvalget gjennomført veddugnad på Varaldskogen, samt ryddet opp etter vindfallsbusker på Aspetjernsbrakka. Det var vindfallsskade på Aspetjernsbrakka. Denne er reparert, og tre vegger samt vinduer og dører har fått ny beis/maling. Det er innkjøpt madrasser til Svarttjernskoia og Holmtjernskoia, og det er ryddet for søppel ved begge koiene, ved gapahuker og ved Aspetjernshytta. Oppdatering/vedlikehold på lerduebanen med frost-/fuktisolering av patronbunker, nye undertak/avstiving på utskytingstårn og platekledning av gitterdrager på standplass på trappbanen er utført. Toalettmuligheter for klubbhuset er under planlegging. Her er nåværende og framtidige vann- og kloakkledninger i bakken avgjørende for valg av løsninger. Neste sommers arbeidsoppgaver består av blant annet videreføring av arbeid på lerduebanen og på koier/hytter på Varaldskogen. Det er utført 382 dugnadstimer og kjørt mange mil med bil for at alt dette arbeidet er blitt utført. Som utvalgsleder vil jeg takke alle i gruppa som har vært med på sommerens aktiviteter. Det er sosialt og trivelig og være sammen. Rolf Øverby Bilde viser arbeid på lerduebanen og det er Åsmund Ruud, Leif Nilsen og Håvard Aasvangen som er i arbeid. Foto: Rolf Øverby 23

24 Returadresse: Kongsvinger Jeger og Fiskerforening Postboks 177 B 2202 Kongsvinger Yeti jakke Vindtett 1 600,- Bear snow, Vann/vindtett 1 495, ,- Overtrekksdress 1 495,- Tibet bukse Foret/vattert Bear snow Vind/vanntett KSF KONGSVINGER SPORT & FRITID AS Finnlandshette Murmansk lue Camotrekk til sekk Camotape Selvklebende 1 195,- 189,- 390,- 249,- 79,- Åpent: mandag-fredag Torsdag Lørdag Vi holder til i Bankparken 1, Gågata amfi Tlf e-post: web: Kom gjerne innom og ta en prat! Robert og Tor Øyvind

LEDEREN HAR ORDET. I dagens travle samfunnsliv er det godt å sitte på elgpost av og til! er mer enn lenge nok!

LEDEREN HAR ORDET. I dagens travle samfunnsliv er det godt å sitte på elgpost av og til! er mer enn lenge nok! LEDEREN HAR ORDET I dagens travle samfunnsliv er det godt å sitte på elgpost av og til! Denne setningen kom etter noen spennende minutter etterat hundekaren Lars meldte fra på jaktradioen: Den er på vei

Detaljer

Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening

Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Årsberetning 2014 Årsmøte avholdes på Aktør A/S Kristian Walbys vei 13, 2212 Kongsvinger Onsdag 25.februar 2015 kl.19.00 INNHOLD Sidehenvisning Årsmøteinnkalling 3

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 88 årgang 20 - informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Villsvinjakt i Skåne Sjøfisketur til Nærsnes Medlemsfordel: Rabatt på fiskeutstyr Duejakt i Norderhov, lørdag

Detaljer

Vi ønsker alle en riktig god jul & et godt nytt år. Telefon mobil: 95 19 50 61. Utvidelsen av klubbhuset på Berget går fremover

Vi ønsker alle en riktig god jul & et godt nytt år. Telefon mobil: 95 19 50 61. Utvidelsen av klubbhuset på Berget går fremover Nr. 3 Desember 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Svein Erik Olsen Utvidelsen av klubbhuset på Berget går fremover Vi ønsker alle en riktig god jul & et godt nytt år

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen

RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen RAPPORT SKOGSFUGLTAKSERINGER FJELLA 2011 Per Kristiansen, Mysen Utført takseringsarbeid I august og første del av september er det blitt gått til sammen 68,25 timer effektiv taksering i Fjella (pauser

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Klubbmester i isfiske 2012 Jens Gulbæk Jansberg

Klubbmester i isfiske 2012 Jens Gulbæk Jansberg Nr. 1 mars 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hilde Nybo Klubbmester i isfiske 2012 Jens Gulbæk Jansberg http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Nå er det ørretfiske på Bæreia. Iver Elseth her sammen med pappa Erik fikk den første ørreten i Bæreia på familiedagen.

Nå er det ørretfiske på Bæreia. Iver Elseth her sammen med pappa Erik fikk den første ørreten i Bæreia på familiedagen. Nr. 3 September 2013 Årg. 39 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Svein Erik Olsen Foto: P.Ø.Amundsen. Nå er det ørretfiske på Bæreia Iver Elseth her sammen med pappa Erik fikk den

Detaljer

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss!

DRIVJAKT. Vær kjapp og ta kontakt med oss! DRIVJAKT JANUAR 2014 JAKT I SLOVAKIA & POLEN Enjoy Hunting AS jaktreiser til Slovakia.& Polen. To kjente og kjære jaktdestinasjon i hjertet av Europa. w w w.e njoyh un t i ng.no 1 DRIVJAKT Bli med på en

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 HVA VET DU? Skriv navn på fem bærtyper og fem fruktslag. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i skogen.

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 HVA VET DU? Skriv navn på fem bærtyper og fem fruktslag. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i skogen. KAPITTEL 13 NATUR, MAT OG HELSE 1 HVA VET DU? Skriv navn på fem bærtyper og fem fruktslag. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i skogen. Skriv navn på fem spiselige ting du kan finne i hagen.

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2015 Taksering gjennom 14 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2015, samt de generelle erfaringene

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kommentarer til småviltjakta 2012

Kommentarer til småviltjakta 2012 Kommentarer til småviltjakta 2012 Engerdal fjellstyre takker for alle tilbakemeldinger dere jegere har gitt gjennom å benytte kommentarfeltet på jaktrapportene. Her er det mye konstruktiv ris og ros, klart

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Fotokurs på vakre Vega

Fotokurs på vakre Vega Fotokurs på vakre Vega 26. - 28. august 2016 Vel møtt til glade fotodager på Vega verdensarvens vakre øyrike på Helgelandskysten. Med flotte Vega Havhotell som base inviteres du herved til en innholdsrik

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Mandag & tirsdag Magnum 1 og 2. Mandag kom Ståle opp, og John kom på tirsdag. Da var alle til stede og vi er 6 ½ personer på tur.

Mandag & tirsdag Magnum 1 og 2. Mandag kom Ståle opp, og John kom på tirsdag. Da var alle til stede og vi er 6 ½ personer på tur. NM Oppdal 2012 22 Juli 29 Juli NM i Feltskyting blir avholdt i Oppdal av Oppdal / Støren /Sunndal pistol klubber. Arrangemanget avholdes i Oppdal rett utenfor oppdal sentrum på pistolbanaen. Mandag & tirsdag

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

tilbehør. Disse rettene var nydelige!

tilbehør. Disse rettene var nydelige! Bremen uke 2 Hei igjen, i uken som har gått har vi jobbet fra tirsdag til fredag. Mandag var vi ut på tur med Torstein og flere av de tyske lederne, vi besøkte fem plasser som produserer lokale råvarer.

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Februar har gitt oss mange opplevelser både ute og inne. Været har variert fra kaldt og glatt til mildt og vått. Inne har vi feiret både karneval,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2017 LUNNER JEGER- OG FISKERFORENING LEDERS TILBAKEBLIKK PÅ 2017 Hei! Året 2017 ble et år der årets deltagere i styret og utvalg har stått på og gjort min jobb som leder svært enkel. Alle har

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Røyrvik fjellstyre Røyrvik fjellstyre har i år 2014 hatt følgende sammensetning: Medlemmer Tore Tødås/Magnar Namsvatn

Detaljer

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61

Nr. 4 Desember 2012. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Telefon mobil: 95 19 50 61 Nr. 4 Desember 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening & l u J God r Å t t y N t d o G g o o T til alle e t n e b r i F http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Familiedag på Bæreia 14. juni. Telefon mobil: 95 19 50 61. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2 September 2015 Årg.

Familiedag på Bæreia 14. juni. Telefon mobil: 95 19 50 61. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2 September 2015 Årg. Nr. 2 September 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Svein Erik Olsen Familiedag på Bæreia 14. juni www.njff.no/kongsvinger e-mail: post@kongsvingerjff.no Telefon mobil:

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no Side 1 Nr.3.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Bowling på Gjøvik 25/9. HC-messe. Side 2: Lederen, Side 3: Invitasjon Julebord Side 4: Hadeland Glassverk Fotballkamp Side 5: Reklame. Side 6: Adresseliste.

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Oktoberjakt Gordonsetteren Kira og Engelsksetteren Zar med tiurfangst.

Oktoberjakt Gordonsetteren Kira og Engelsksetteren Zar med tiurfangst. Nr. 4 desember 2011 Årg. 37 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Oktoberjakt Gordonsetteren Kira og Engelsksetteren Zar med tiurfangst. http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans september 2015

Arbeidsplan for Tyrihans september 2015 Vennskapsuke (kampanjeuke mot mobbing) Arbeidsplan for Tyrihans september 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 4 Vennskapsaktiviteter Vennskapsaktiviteter Vennskapsaktiviteter Cowboy lunsj bacon,

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ØRLAND/BJUGN JEGER & FISKEFORENING 2016

ÅRSBERETNING FOR ØRLAND/BJUGN JEGER & FISKEFORENING 2016 ÅRSBERETNING FOR ØRLAND/BJUGN JEGER & FISKEFORENING 2016 Side 1 av 6 ÅRSMELDING FRA STYRET: 31.12.2016 hadde vi 275 medlemmer. Dette er en økning fra forrige år med 5 medlemmer, som fordeler seg slik:

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var

Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var DEN STYGGE ANDUNGEN Et eventyr av den danske forfatteren H.C. Andersen. (på lett norsk) Kilde: minskole.no Det var en deilig dag ute på landet. Det var sommer og varmt, det var blomster i alle farger,

Detaljer

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016

INVITASJON NC 3 / UM K1 og Sommerleir 2016 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å inviterer til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 25. juni 26. juni og Sommerleiren påfølgende uke 27. juni 1.juli. FRIST for påmelding

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Per Wegge og Jørund Rolstad. 34 års skogsfuglforskning i Varald statsskog viktigste resultater og konsekvenser for forvaltningen

Per Wegge og Jørund Rolstad. 34 års skogsfuglforskning i Varald statsskog viktigste resultater og konsekvenser for forvaltningen Per Wegge og Jørund Rolstad 34 års skogsfuglforskning i Varald statsskog viktigste resultater og konsekvenser for forvaltningen PREDICTION Hva vi har gjort Telemetri: >400 merkete fugler Skogkartlegging

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE

KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Påmelding: Til Lasse på SMS tlf. 47456147, e-post: laskr@online.no eller på Facebook Frist for påmelding: onsdag 18. mai. Vi håper noen foresatte blir med! KRETSLEIR SMÅSPEIDERE TREDALEN HVALER Fredag

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Elg-jaktlagets ettertanke

Elg-jaktlagets ettertanke Elg-jaktlagets ettertanke 7500 elg-skyttere vil dele sin erfaring med dere. Har dere noe å lære? Elg-jaktlagets ettertanke Hvor gode er dere? Ingen vet hvor god han er før han har sammenlignet seg med

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer