Studiekatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog 2011-2012"

Transkript

1 Studiekatalog

2 14 Skole og barnehage 90 Bioteknologi 32 Helse og idrett 76 Økologi og landbruk 54 Økonomi og ledelse 94 Musikk 100 Design, spill og medier

3 Herlige Hedmark I Hedmark har vi fi re tydelige årstider. Fra lange, lyse og varme sommerkvelder ved Mjøsas bredd til heftig lek i puddersnø på ski og brett. Midt imellom har vi både blåklokkevikua og potetferie, elgjakt og kuslepp. Hedmark har nesten alt og er nært det meste ellers. Hamar, Elverum og Kongsvinger er trivelige småbyer med godt uteliv og mange kulturaktiviteter. De store alpinbakkene i Trysil og Hafjell/Kvitfjell er rett rundt hjørnet. Gardermoen og den store vide verden en snau togtur unna. Hovedstaden med alle sine forlokkende tilbud nås på halvannen time. Og rett over grensa i øst ligger selveste EU. Midt imellom alt dette ligger altså vår deilige hage, Skandinavias bynære villmark! Velkommen ut! Lillehammer Evenstad Trysil Rena Blæstad Elverum Hamar Høgskolen i Hedmark -veien til visdom Høgskolen i Hedmark består av fi re avdelinger fordelt på fi re campus med hver sine studie- og forskningsprofi ler. Fokus på kvalitet i utdanningene og studentenes trivsel er felles for alle våre campus, og studentenes tilbakemeldinger tyder på at vi lykkes. Hos oss blir studentene noe mer enn bare én i mengden. Vi bestreber oss på å holde kort avstand mellom student og foreleser og vi ønsker at studentene i størst mulig grad tar del i forskningsaktiviteter som foregår ved campusene sammen med våre forskere. Til sammen har vi om lag studenter og 450 ansatte ved Høgskolen i Hedmark. I denne katalogen vil du oppdage at vi tilbyr et mangfold av studier. Ønsker du mer informasjon eller lurer på noe i forbindelse med noen av våre studier oppfordrer vi deg til å besøke våre nettsider på Gardermoen Kongsvinger Høgskolen i Hedmark jobber sammen med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer for å bli et universitet i Innlandet i Universitetet i Innlandet betyr fl ere studenter, et bredere studietilbud og enda fl ere muligheter til faglig fordypning. 4 5

4 Campus Elverum Cam ampus Evenstad Campus Elverum Campus Evenstad Vi ønsker velkommen til nytt campus i Elverum. Vi har akkurat flyttet inn i nye lokaler i Terningen Arena. Her samles alle studiene under ett tak. Dette åpner for spennende og nyskapende samarbeid mellom våre fagmiljøer i satsingen på folkehelse. Vi er stolte av å tilby topp moderne fasiliteter, ny kantine, et fl ott bibliotek og fantastiske idrettsog øvingsarenaer. I Elverum studerer du i en koselig småby med intimt studiemiljø. Byen har et godt utvalg av butikker, kaféer og utesteder, og et mangfold av muligheter til idretts- og kulturopplevelser. Turen til Oslo tar et par timer, for den som ønsker et enda bredere tilbud. I nærområdet fi nner du fl ott natur som gir rike muligheter for et aktivt friluftsliv. Midt i sentrum fi nner du Elvarheim studenthus. Her kan du blant annet gå på studentkafé, pub, konserter, revyer, quiz og kulturkvelder. Se Elverum har også et aktivt studentidrettslag som inviterer deg til å delta i ulike idretter. Glomma, en av de beste elvene for innlandsfi ske i landet, deler byen i to. Trysilfjellet, Norges største alpinanlegg, ligger en time unna. Hit går det busser hver time. Bussbilletten inkluderer heiskort. Så velkommen skal du være til Campus Elverum, der ca studenter står klare til å inkludere deg i sitt gode studentmiljø. Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag har studiesteder både på Evenstad og på Blæstad. Vi tilbyr studier innen bærekraftig bruk av jord-, skog- og utmarksarealer og utvikler forskning innen anvendt økologi. Avdelingen gir deg de beste kunnskapene og forutsetningene for et yrkesvalg som bringer deg nær naturen. Her fi nner du også et nært forhold til studenter og ansatte. Begge studiestedene ligger fl ott til i forhold til sine fagfelt, noe som gir ypperlige forhold for øvelser. Evenstad ved Glommas bredder ligger nær jernbane og gjennomfartsveien Oslo - Trondheim. På Evenstad kommer du så tett inn på de ville dyra i Norge som det er mulig å komme. Blæstad ligger idyllisk til i et fi nt jordbrukslandskap utenfor Hamar. Blæstadstudentene har i tilgang til bolig, handel, uteliv og kulturliv sammen med studentene på campus Hamar. Evenstad har et kompakt campus med nærbutikk, 90 hybler, gymsal og treningsrom. Evenstadstudentene benytter seg av Koppang som handlested. Der fi nnes også fl erbrukshall for idrett- og kulturaktiviteter. I tillegg vet studentene å benytte seg av et allsidig friluftsliv og ypperlige forhold for jakt og fi ske i regionen. Begge studiestedene har et aktivt studentmiljø som står for fl ere store arrangementer hvert år. Du vil fort oppdage at Evenstad har et internasjonalt miljø med ansatte fra fl ere verdensdeler og mange studenter som deltar på våre engelskspråklige studier. Studiestedet driver omfattende forskning innen vilt, fi sk, jord- og skogfag. Hos oss får du mulighet til å arbeide tett sammen med våre ansatte på spennende forskningsprosjekter. På Blæstad kommer du i tillegg helt innpå aktuelt næringsliv på landbruksenteret. 6 7

5 Campus Hamar Campus Rena Campus Hamar Campus Rena Visste du at fl ere av de mest kjente bandene i Norge helst vil starte konsertturneene sine i Hamar? Det er fordi studentene sitt eget treffsted Hydranten har en av landets beste rockescener. Hydranten inneholder teatersal, pub og aktivitetsrom. Brannvakta Studentersamfunn (BraSt) sørger for mange av arrangementene på huset. Her er det yrende aktivitet fl ere dager i uka. Hamar er den største byen i Innlandet. Det merker du på handel, uteliv og kulturtilbudet. Blant annet blir datamessa The Gathering arrangert i Vikingskipet hver påske. Campus ligger midt i sentrum med moderne og godt utstyrte lokaler for alle typer studier. Hamar har stor kino med fem saler, fl ere gode kaffebarer, og et svømmeanlegg som er blant Norges største. Hamar har også fl ere store treningsentre med aktiviteter som dans, kampsport, aerobic, teatersport, apparattrening, spinning etc. I 2007 stod det moderne Bioteknologiens Hus ferdig. Her holder en del av høgskolens studenter og forskere til i et felles miljø med private forskningsbedrifter. Rundt byen fi nner du fl otte naturområder for deg som liker å være i aktivitet, enten ved Mjøsa eller i skog og mark. I sommerhalvåret er det sydenstemning nede ved mjøskanten, og både volleyballbanene og skateparken er fl ittig brukt av byens studenter. I tillegg kan Hamar sentrum lokke med både badestrender og utepils. Velkommen til Campus Hamar der ca studenter setter sitt preg på bybildet. På Rena ligger alt til rette for at du kan være aktiv både i og ved siden av studiene. Du møter alltid kjente på studenthuset Biblioteket Pøbb og Scene. Gjennom studieåret kan du være med på fester, revyer, konserter, fi lmkvelder og andre arrangement. Du får et godt studiemiljø med mange engasjerte studenter. Du fi nner skolen i et moderne bygg med gode fasiliteter i sentrum av Rena. Norges største militærleir, Rena leir, ligger i utkanten av sentrum og bidrar sammen med høgskolen til at Rena er et sted som samler mange unge. Kulturtilbudet er mangfoldig, og i sentrum ligger et moderne kulturhus med kafé, bibliotek, kino-, konsert- og teatersal. Det er kort vei til fl ere alpinanlegg, så som Østerdalen Skisenter, Furutangen og Trysil. Rena idrettspark er et av de fl otteste idrettsanleggene mellom Oslo og Trondheim. Den er åpen for alle og byr på svømmehall, klatrevegg, idrettshall, friidrettsbane, lysløyper, styrkerom, volleyball-, tennis- og fotballbaner og kantine med internettilgang, for å nevne noe. Er du ute etter adrenalinkick, ligger Riksanlegget for fallskjermhopping i kommunen. Du kan ta deg en treningstur i Birkebeinertraseen, en golfrunde på Sorknes Golf eller prøve fi skelykken i to av landets beste fi skeelver, Renaelva og Glomma. Campus Rena har rundt studenter. En del av disse er tilknyttet desentraliserte og nettbaserte studier. Velkommen til oss! 8 9

6 Studentsamskipnaden Studentliv Studentsamskipnaden Studentliv Som student ved Høgskolen i Hedmark betaler du semesteravgift til Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH). SiHs oppgave er å ta seg av studentene i Hedmark sine interesser og velferdsbehov. SiH er til for å gi deg og dine medstudenter positive opplevelser i studiehverdagen. Barnehage SiH har egne barnehager på campusene Elverum og Rena. På Campus Hamar tilbyr Hamar kommune barnehageplass til studentbarn. Barnehagetilbudet er åpent for deg med barn mellom ett og seks år. Studentbokhandel SiH driver studentbokhandel i Elverum og på Rena. På Hamar har SiH avtale med Gravdahl AS som driver studentbokhandelen. Det er ikke egne fi lialer på landbrukssenteret på Blæstad og Campus Evenstad. Studentene på Blæstad kan kjøpe pensum hos Gravdahl på Hamar, mens studentene på Evenstad kan kjøpe pensumlitteratur på Koppang Bok og Leker. Kantiner SiH driver kantiner ved campusene Hamar, Elverum og Rena. Åpningstider og informasjon om SiH sine varierte og spennende menyer fi nner du på nettsiden til SiH, Boligformidling SiH kan hjelpe deg med å fi nne bolig på Campus Hamar, Elverum og Rena. Du får et variert tilbud av hybler, dubletter og leiligheter i ulike prisklasser. Alle har sentral beliggenhet, med kort avstand til campusene. Du fi nner informasjon om boligtilbudet, hvordan du søker bolig, priser, reglement og opplysninger om inventar og møblement på nettsiden til SiH. På Evenstad leies hyblene ut gjennom skolen. Du fi nner søknadsskjema på nettsiden. Du søker bolig elektronisk, enten via SiH sin nettside eller på innen 1. juni. SiH formidler også boliger fra det private markedet etter forespørsel. Les mer om søknadsfrister og SiH sitt tilbud på Sosial rådgivningstjeneste SiH har i samarbeid med høgskolen etablert Studentenes sosiale rådgivningstjeneste (SSR). SSR hjelper deg med råd og veiledning i situasjoner som kan være vanskelige å fi nne ut av på egen hånd. Sosialrådgiver har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk) Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som skal ivareta og jobbe for de faglige, velferdsmessige og demokratiske rettighetene til studentene i forhold til Høgskolen i Hedmark, Studentsamskipnaden (SiH) og styresmaktene. StorHk er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler, 4-1. Les mer på StorHk sin nettside Studentsamfunn Du møter aktive studentsamfunn på alle campusene. De har ulike undergrupper innen kultur og idrett med aktiviteter for enhver smak. I tillegg driver studentsamfunnene studenthusene Nøkkelbiotopen på Evenstad, Bodegaen på Blæstad, Elvarheim i Elverum, Biblioteket Pøbb og Scene på Rena og Hydranten på Hamar. Når du er medlem i et studentsamfunn, kan du samtidig ta del i de fl este av arrangementene hos de andre studentsamfunnene. Fadderuka Studentsamfunnene arrangerer Fadderuka for nye studenter i starten av hvert studieår. Da blir du som ny student ønsket velkommen av faddere som guider deg gjennom den første uka som student. Du blir kjent med både medstudenter, høgskolen og nærmiljøet gjennom ulike aktiviteter og arrangement. Fadderuka er en viktig og sosial start som student, og vi oppfordrer derfor alle nye studenter til å være med på aktivitetene som planlegges. Informasjon om aktiviteter på alle campus fi nner du på studentsiden når det nærmer seg studiestart. StudentUka På Rena, Elverum og Hamar arrangerer studentsamfunnene også StudentUka i løpet av studieåret. Da er det liv og røre med konserter, revyer, standupshow, foredrag, fester og andre arrangement på plakaten. Nettadresser: Elverum: www. elverumstudent.no Hydranten Hamar: Hamar: Rena: Facebookgruppa Biblioteket Pøbb & Scene 10 11

7 Ut i verden På kurs i Tanzania En ny studiehverdag i et nytt land Godlove Tengfeke Bai (32) søkte rundt på nettet i håp om å fi nne en masterutdanning som kunne passe, og det fant han ved Høgskolen i Hedmark langt opp mot nord. Campus Hamar og bioteknologi ble neste stopp for den humørfylte studenten. Kontrastenes land: Kaja på toppen av Kilimanjaro Kaja på stranden Kaja på savannen Hvis du tar en treårig utdanning kan du legge inn et utenlandsopphold som en del av studiet og på den måten få både en norsk grad og erfaring fra utlandet. Kaja Johansen benyttet seg av denne muligheten og reiste på kurs til Tanzania. Ta vare på mulighetene! Kaja er akkurat ferdig med Bachelor i utmarksforvaltning på Campus Evenstad og startet på Master i anvendt økologi nå i høst. Som en del av sitt bachelorløp valgte hun internasjonal naturforvaltning som et emne. Gjennom dette programmet reiste hun en måned til Tanzania. Jeg synes det virket spennende å reise til et annet land og oppleve noe nytt. Vi var ganske mange i klassen som reiste sammen, og det ble en helt uforglemmelig tur som jeg absolutt vil anbefale til andre. Har man muligheten så må man bare ta den, man får aldri en sånn mulighet utenom skolen, i alle fall ikke til å reise så lenge og så billig til et så spennende og annerledes land, sier Kaja energisk. Kilimanjaro! Det mest minneverdige var toppen av Kilimanjaro. Det var stort rett og slett, sier Kaja. Og så var det veldig spennende å reise på safari sammen med en lokal skole. Da fi kk vi bli litt kjent med dem, og se hvordan de hadde det og hvordan de levde, samtidig som vi fi kk oppleve naturen og dyrene. Positivt inntrykk På spørsmål om det var noe som var veldig annerledes enn hun hadde forventet seg blir Kaja usikker. Jeg tror ikke jeg helt visste hva jeg kom til å møte, hadde kanskje ikke så mange forventninger eller tanker om hvordan det skulle bli. Så derfor blir det ikke riktig å si at det var annerledes enn jeg trodde. Kaja fi kk i hvert fall et veldig positivt inntrykk av alle og opplevde befolkningen som veldig imøtekommende. Mitt møte med Afrika var ikke sånn som det bildet man ser på TV med sult og krig og slikt, det var naturen og dyrene og alt det andre som var i fokus der vi var. Reiselyst og utdanning Får hun muligheten kunne Kaja godt tenke seg å reise tilbake til Afrika ved en senere anledning. Men foreløpig har altså valget falt på to nye år på Evenstad, med våre egne naturområder og naturforvaltning i fokus. Hva jeg skriver oppgave om vet jeg ikke enda. Det er første høst på masteren, så det får vi se etter hvert, smiler Kaja. Og hvem vet. Kanskje blir det fl ere turer til utlandet, for på Evenstad kan man velge hele verden som klasserom. En uke i Finland, jakt i Russland eller et halvår i Canada, mulighetene er mange for eventyrlystne studenter. Langt hjemmefra, men likevel hjemme Godlove kommer opprinnelig fra Kamerun og overgangen til lille Norge var stor. Å komme fra en by med fi re millioner innbyggere til en liten by med rundt byr på utfordringer, men også muligheter. Den første tiden følte jeg meg nokså ensom. Det er jo nesten ingen mennesker her sammenlignet med hva jeg er vant til hjemmefra. Det har imidlertid bedret seg, og nå som jeg har vært her en stund begynner jeg å føle meg hjemme. God faglig oppfølging Fordelen med å være i et land og på en høgskole med færre studenter er merkbar for Godlove. Ved universitetet hjemme i Kamerun var han vant til over 300 medstudenter og forelesere som ikke føler ansvar for at studentene skal henge med. Her er det helt annerledes, sier Godlove. Veilederne våre er fantastiske og følger oss godt opp. Jeg kunne ikke hatt det bedre. Nye aktiviteter Denne vinteren er han forberedt. Sist vinter visste han ikke hva som ventet, og det ble et kaldt møte med kong vinter. Denne vinteren har han imidlertid skaffet seg skikkelig yttertøy, og nå skal også skigåing testes ut. Det gleder jeg meg til, sier Godlove entusiastisk. Læringsrikt og utfordrende Godlove anbefaler alle studenter til å ta seg en tur utenlands. Det byr riktignok på utfordringer, men er utrolig læringsrikt. Både å bli kjent med nye mennesker, nytt klima og ikke minst ny mat er spennende, sier den glade studenten. Spesielt maten har vært en omveltning for Godlove. Godlove trives i laboratoriet Dere spiser jo brød hele tiden! Og jeg som trodde det skulle være billig fi sk her oppe. Det kunne jeg jo bare glemme. Videre planer Drømmen for Godlove er å få fortsette studiene i form av en doktorgrad og deretter få seg relevant arbeid. Gjerne i Norge. Jobbmulighetene mine i Kamerun er dårlige, sier Godlove. Siden jeg tilhører den engelskspråklige minoriteten har jeg ikke like gode muligheter til å få meg relevant arbeid, avslutter han. Hvem vet, kanskje vil Hamar vokse med en innbygger og bli en litt større by? 12 13

8 Skole og barnehage Har du lyst til å arbeide med barn og unge i barnehage eller skole? Da kan vi anbefale en av våre lærerutdanninger. Læreryrket er et inspirerende, givende og allsidig yrke! Har du en lærerutdanning er du også attraktiv til fl ere andre jobber. Det er fl ere veier til læreryrket. Høgskolen i Hedmark tilbyr førskolelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning i musikk, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, tospråklig faglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Lærerutdanningene er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Høgskolen i Hedmark har et godt og forpliktende samarbeid med barnehager og skoler i regionen, noe som styrker praksisopplæringen i utdanningene. Flere av foreleserne er aktive forskere, og høgskolen har et eget Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Dersom du vil kvalifi sere deg for undervisnings-, veileder- eller lederjobber kan høgskolen også tilby masterutdanning i tilpasset opplæring. Språk og kultur. På Campus Hamar kan du bygge opp en treårig bachelorgrad ved blant annet å ta årstudier i språkfagene engelsk og norsk. Med en bachelorgrad i språkfag har du mulighet til å begynne på en av masterutdanningene våre innenfor kultur- og språkfag. Ønsker du også å få lærerkompetanse innenfor språkfagene kan du ta praktisk pedagogisk utdanning etterpå. En slik utdanning vil kunne gi deg kompetanse til å undervise på videregående skole

9 Grunnskolelærerutdanning trinn Som lærer vil du inspirere, utfordre, skape trygghet og formidle kunnskap til barn og unge Utdanningen er faglig variert og praktisk orientert med praksis i grunnskolen Utdanningen kvalifi serer deg til verdens viktigste yrke Det er behov for mange nye gode lærere Campus Hamar Opptakskrav: LÆRER Studiekode: Se tekst Antall år: 4 Antall studiepoeng: 240 Grunnskolelærerutdanning trinn Som lærer vil du inspirere, utfordre, skape trygghet og formidle kunnskap til barn og unge Utdanningen er faglig variert og praktisk orientert med praksis i grunnskolen Utdanningen kvalifi serer til verdens viktigste yrke Det er behov for mange nye gode lærere Campus Hamar Opptakskrav: LÆRER Studiekode: Antall år: 4 Antall studiepoeng: 240 Du blir lærer for elever fra trinn på barnetrinnet. Kort om utdanningene: Høgskolen i Hedmark har to ulike tilbud for studenter som vil ta grunnskolelærerutdanning for trinn, - en campusutdanning med daglig undervisning og en samlingsbasert utdanning med månedlige samlinger på Campus Hamar. Grunnskolelærerutdanningen er en fi reårig yrkesrettet utdanning. Utdanningen har vekt på begynneropplæringen. Faget pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk og går over tre år. I tillegg skal studentene normalt ha fi re undervisningsfag hvorav norsk og matematikk er obligatoriske fag. Studentene velger mellom fagene norsk, matematikk, engelsk, RLE, naturfag, samfunnsfag, musikk, kroppsøving og mat og helse. Fagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall studenter på hvert fag. Studentene ved Høgskolen i Hedmark har også mulighet til å begynne på en master i det fjerde studieåret. I løpet av utdanningen skal studentene ha 100 dager praksis i grunnskolen. Praksisopplæringen inngår i alle studieår og er integrert i alle fagene i utdanningen. Studentene får gruppevis veiledet praksis på skoler. All praksis er obligatorisk. Høgskolen i Hedmark har et godt samarbeid med partnerskoler i regionen. Opptakskrav Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole og et karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 3 i matematikk. Søkere som søker på grunnlag av realkompetanse må også dekke tilleggskravene. Søkekoder (samordna opptak): Grunnskolelærerutdanning trinn, campus: Grunnskolelærerutdanning trinn, samlingsbasert: Studieleder Elin Bakke, Du blir lærer for elever fra trinn på barnetrinnet og for elever på trinn på ungdomstrinnet. Kort om utdanningene: Grunnskolelærerutdanningen er en fi reårig yrkesrettet utdanning. Faget pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. I tillegg skal studentene normalt ha tre undervisningsfag, hvert på 60 studiepoeng. Ved Høgskolen i Hedmark kan studentene velge mellom undervisningsfagene norsk, engelsk eller matematikk i det første studieåret. Senere kan studentene velge mellom fagene musikk, RLE, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og mat og helse. Fagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall studenter på hvert fag. Studentene ved Høgskolen i Hedmark har også mulighet til å begynne på en master i det fjerde studieåret. I løpet av utdanningen skal studentene ha 100 dager praksis i grunnskolen. Praksisopplæringen inngår i alle studieår og er integrert i alle fagene i utdanningen. Studentene får gruppevis veiledet praksis på skoler. All praksis er obligatorisk. Høgskolen i Hedmark har et godt samarbeid med partnerskoler i regionen. Opptakskrav Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole og et karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 3 i matematikk. Søkere som søker på grunnlag av realkompetanse må også dekke tilleggskravene. Kontaktperson: Studieleder Elin Bakke, Praksis Pedagogikk og elevkunnskap - Matematikk - Norsk 30 dager trinn Pedagogikk og elevkunnskap - Matematikk. Velg mellom: Engelsk - Naturfag - RLE 30 dager trinn 3. år Pedagogikk og elevkunnskap m/bacheloroppgave. Velg mellom: Norsk - Matematikk 30 dager trinn 4. år Velg mellom: Samfunnsfag - Kroppsøving - Mat og helse - Musikk - Andre skolerelevante fag - Mastergrad 10 dager - Valgfritt trinn 5. år Eventuelt Mastergrad Praksis Pedagogikk og elevkunnskap - Matematikk - Norsk - Engelsk 10 dager Valgfritt trinn Pedagogikk og elevkunnskap - Matematikk - Norsk - Engelsk. Velg mellom: Musikk - Naturfag - RLE 30 dager trinn 3. år Pedagogikk og elevkunnskap m/bacheloroppgave. Velg mellom: Musikk - Naturfag - RLE 30 dager trinn 4. år Velg mellom: Samfunnsfag - Kroppsøving - Mat og helse - Andre skolerelevante fag - Mastergrad 10 dager - Valgfritt trinn 5. år Eventuelt Mastergrad *Mat og helse tilbys ved Høgskolens avdeling i Elverum. *Fagtilbudet i 4.studieår er ikke endelig fastlagt. Det kan bli fl ere valgmuligheter. 16 Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 17

10 Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Du vil fordype deg i norsk, engelsk eller musikk Du er opptatt av kulturelle, estetiske og språklige spørsmål Campus Hamar Organisering: Samlings- og nettbasert Opptak ved: Lokalt opptak Opptakskrav: Se tekst Studiekode: Se tekst Antall år: 2-4 Antall studiepoeng: 120 Søknadsfrist: 1. mars Master i språk, kultur og digital kommunikasjon Du lever i et samfunn preget av digitale kommunikasjonsformer Du har lyst til å forstå nye multimodale tekstformer, nye kulturuttrykk og nye sjangrer Du synes det er viktig å få innsikt i moderne ungdomskultur Du er opptatt av språklig og kulturelt mangfold i et kommunikasjonsperspektiv Campus Hamar Organisering: Samlings- og nettbasert Opptak ved: Lokalt opptak Opptakskrav: Se tekst Studiekode: Se tekst Antall år: 2-4 år Antall studiepoeng: 120 Søknadsfrist: 1. mars Studiet kvalifi serer for arbeid innenfor utdanningssystemet og for doktorgradsstudier. Studiet gir tverrfaglig kompetanse og full fordypning i ett av skolefagene norsk, musikk eller engelsk. Studiet gir grunnlag for lektorkompetanse. Studiet tar opp aktuelle problemstillinger i dagens samfunn og skole, og er tverrfaglig samtidig som det gir fordypning i ett av tre fag med lange tradisjoner som sentrale kultur- og språkfag: norsk, engelsk eller musikk. Gjennom studiet vil du få god innsikt i språklige, kulturelle og estetiske spørsmål som det er stort fokus på i dagens samfunn, og rikelig anledning til å gjennomtenke fagenes innhold og arbeidsmåter i lys av de store utfordringene skolen står overfor. Studiet er samlingsbasert og kan tas på heltid eller deltid. Videre studier Studiet kan danne grunnlag for doktorgradsstudier. Opptakskrav Bachelorutdanning eller lærerutdanning med minimum 80 studiepoeng fordypning innen kultur- og språkfag, derav minst 60 studiepoeng i et av fagene norsk, engelsk eller musikk. Studiekoder Kultur- og språkfagenes didaktikk, heltid: Kultur- og språkfagenes didaktikk, deltid: Studiet kvalifi serer for arbeid med å utvikle elevers digitale kompetanse. Du kan undervise i det nye programfaget Kultur og kommunikasjon i videregående skole, eller arbeide med skriftspråksdominert digital kommunikasjon, digital kompetanse og multimodale sjangrer og kulturuttrykk utenfor skoleverket, i medie-, kultur- og kommunikasjonssektoren. Studiet består av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver. I tillegg kommer et masteroppgaveseminar og arbeid med mastergradsoppgaven. Studiet er organisert som samlinger fra torsdag ettermiddag til lørdag lunsj, med ulike nettaktiviteter mellom samlingene (seminarer, kollokvier, framlegg av oppgaver m.m.). Det er fi re samlinger pr. semester det første studieåret. Det er også mulighet for å ta studiet som et deltidsstudium. Les mer om studiet på Opptakskrav Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng i språk-, kultur-, eller mediefag. Minst 60 studiepoeng må være i ett av fagene norsk, engelsk eller et annet språkfag. Også annen språk- og tekstkompetanse som tilsvarer minst 60 studiepoeng og har tilstrekkelig faglig fordypning, vil kunne bli godkjent etter særskilt vurdering. Studiekoder: Master i språk, kultur og digital kommunikasjon, heltid: Master i språk, kultur og digital kommunikasjon, deltid: Kulturteori og estetikk Fagdidaktikk Valgemne Masteroppgaveseminar Språk- og tekstteori/ Musikkfagets teorigrunnlag Mastergradsoppgave Vitenskapsteori og metode Læringspraksiser i kultur- og språkfagene Valgemne Humanistiske perspektiver på digital kommunikasjon og kompetanse Mediekultur og estetikk Mediert ungdomskultur Masteroppgaveseminar Mastergradsoppgave Vitenskapsteori og metode Språk og sjanger i digital kommunikasjon Kommunikasjon i det fl erkulturelle samfunn 18 Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 19

11 Master i tilpasset opplæring Tilpasset opplæring og inkludering for alle er nedfelt som viktig prinsipp i landets utdanningspolitikk Norge har de siste tiårene blitt et mer fl erkulturelt samfunn, noe som stiller nye krav til kompetanse hos lærere og førskolelærere Campus Hamar Organisering: Samlings- og nettbasert Opptak ved: Lokalt opptak Opptakskrav: Se tekst Studiekode, heltid: Studiekode, deltid: Antall år: 2 / 4 Antall studiepoeng: 120 Søknadsfrist: 1. mars Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige Du har tospråklig minoritetsbakgrunn og vil kvalifi sere deg for arbeid som lærer i norsk skole Du vil gi barn og unge med minoritetsbakgrunn et bedre morsmålstilbud Du vil skaffe deg undervisningskompetanse i fl ere fag og kunne undervise både majoritets- og minoritetselever Campus Hamar Organisering: Samlingsbasert Studiekode: Antall år: 3 Antall studiepoeng: 180 Studiet kvalifi serer for undervisningsoppgaver, støtteoppgaver eller lederjobber i så vel barnehage og grunnskole som videregående skole. Studiet kvalifi serer også for opptak til doktorgradsprogram. Studiet gir grunnlag for lektorkompetanse. Master i tilpasset opplæring gir deg spesifi kk pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til lærevansker og til utfordringer på systemnivå i skolen. Videre er tilpasset opplæring for barn og unge med majoritetsog minoritetsspråklig bakgrunn vektlagt. Undervisningen er samlingsog nettbasert. Arbeidsmåtene kombinerer forelesninger med feltarbeid og studentaktive seminarer. Studiet bygger bro mellom spesialpedagogisk og fl erkulturell kompetanse ved å inkludere dem begge. Studiet tilbys både som heltids- og deltidsstudium. Opptakskrav For å bli tatt opp til masterstudiet må studentene ha ett av følgende kvalifi kasjonsgrunnlag: bachelorgrad / cand.mag. med 80 studiepoeng fordypning i pedagogikk (PPU kan inngå i de 80 studiepoengene) de tre første årene av en fi reårig grunnskolelærerutdanning, forutsatt at studenten har valgt ett eller fl ere skolefag i det tredje året bachelor - førskolelærerutdanning treårig allmennlærer- eller førskolelærerutdanning etter gammel rammeplan toårig allmennlærer- eller førskolelærerutdanning etter gammel rammeplan med videreutdanning i spesialpedagogikk, fl erkulturell pedagogikk eller annen relevant pedagogisk videreutdanning av et omfang på til sammen minst 80 studiepoeng treårig faglærerutdanning Studiet gir undervisningskompetanse som faglærer i de undervisningsfagene som inngår i ditt studium. Ett av fagene kan være ditt eget morsmål. Studiet inneholder pedagogikk, veiledet praksis, språkdidaktikk, morsmål og andre fag som er relevante for arbeid i grunnskolen. Studiet er tilrettelagt med samlinger på Campus Hamar. Med fullført utdanning kan du gå videre på en mastergrad. en 2011 tilbys emnene språkdidaktikk og grunnskolefag. I tillegg tilbys Somali som morsmål. Ta kontakt med campus direkte for mer informasjon. Lærevansker i et individuelt og sosiokulturelt perspektiv Inkludering Metode- og fordypingsseminar Valgemne eller annen ordning Vitenskapsteori og metode Tilpasset opplæring i et vidt didaktisk perspektiv Mastergradsoppgave Språkdidaktikk - Undervisningsfag/morsmål Pedagogikk generell - Undervisningsfag/morsmål 3. år Pedagogikk fl erkulturell - Undervisningsfag/morsmål 20 Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 21

12 Bachelor - Førskolelærerutdanning Det er spennende, levende og utfordrende å arbeide med barn Du er med og skaper gode lærings- og utviklingsbetingelser for barn Barn har behov for engasjerte og interesserte førskolelærere Det er stort behov for førskolelærere, og du er garantert jobb Campus Hamar Studiekode: Antall år: 3 år Antall studiepoeng: 180 Bachelor - Førskolelærerutdanning, samlingsbasert Det er spennende, levende og utfordrende å arbeide med barn Du er med og skaper gode lærings- og utviklingsbetingelser for barn Barn har behov for engasjerte og interesserte førskolelærere Det er stort behov for førskolelærere, og du er garantert jobb Campus Hamar, samlingbasert Studiekode: Antall år: 3 Antall studiepoeng: 180 Du blir førskolelærer og får kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehage med barn fram til skolealder. Studiet gir en bachelorgrad og er et profesjonsstudium med fokus på førskolelærerens varierte arbeids- og ansvarsområder. Det inneholder ulike fag og fagområder som er relevante for arbeid i barnehage. Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Første studieår inneholder fag som er felles for alle studentene. Fra andre studieår kan du velge mellom to modeller; en bred modell og en linjemodell med vekt på natur og bevegelse. Praksis på 100 dager avvikles primært i barnehager nær Hamar. Det gis ikke anledning til å ha praksis i barnehage en har et eier- eller ansettelsesforhold til. Du blir førskolelærer og får kompetanse til å arbeide som pedagogisk leder i barnehage med barn fram til skolealder. Studiet gir en bachelorgrad og er et profesjonsstudium med fokus på førskolelærerens varierte arbeids- og ansvarsområder. Det inneholder ulike fag og fagområder som er relevante for arbeid i barnehage. Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Studiet baseres på åtte årlige obligatoriske samlinger á 3-5 dager på Hamar og kommunikasjon over internett, selvstudier, studiegrupper, veiledninger og praksis. Praksis på 100 dager er fordelt som punktpraksis mellom samlingene. Praksis tilrettelegges i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Det gis ikke anledning til å ha praksis i barnehage du har et eier- eller ansettelsesforhold til. Studiet er et heltidsstudium, og det planlegges ikke for at studentene skal arbeide ved siden av studiet. Tospråklige studenter oppfordres til å søke. Linjemodell Bred modell Pedagogikk - Natur og bevegelse 1 Matematikk - Samfunnsfag - Praksis Pedagogikk - Natur og bevegelse 1 Matematikk - Samfunnsfag - Praksis 3. år Natur og bevegelse 2 - Pedagogikk Norsk - RLE - Praksis Natur og bevegelse 3 - Pedagogikk Praksis Estetiske fag - Pedagogikk Norsk - Praksis RLE - Pedagogikk Fordypning - Praksis Pedagogikk - Natur og bevegelse 1 - Matematikk - Samfunnsfag - Praksis Estetiske fag - Pedagogikk - Norsk - Praksis 3. år RLE - Pedagogikk - Fordypning - Praksis 22 Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 23

13 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag For en aktiv livsstil Faglærer i musikk Musikk med bredde og dybde Det er ikke alltid lillesøstre gjør som storebror sier, men for Gjertrud Johnsen fra Flåm i Sogn og Fjordane viste det seg lurt å høre på gode råd fra broren om valg av studiested. Enig med broren sin Bror min gikk sisteåret på sin bachelorutdanning i Elverum da jeg skulle begynne å studere, forklarer Gjertrud på syngende sognemål. Han fortalte masse om sitt studium, det fl otte studentmiljøet i klassen og på skolen, og selvsagt om utelivet i Elverum. Gjertrud lot seg friste av brorens råd og valgte samme utdanning; Bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Campus Elverum. Hun går nå tredje og siste år. Mye friluftsliv og praksis Jeg sier meg helt enig med bror min. Studiet er spennende og variert med mye friluftsliv og praksis knyttet til teorien. Vi har gode lærere med allsidig bakgrunn som er fl inke til å lære fra seg og vi har et godt samhold og miljø i klassen, forteller Gjertrud. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kvalifi serer blant annet til jobb som kroppsøvingslærer i grunnskolen og videregående skole, og legger derfor en del vekt på pedagogikk. Studiet gir også mange andre muligheter til å jobbe med tilrettelegging og motivasjon for fysisk aktivitet overfor barn, unge og voksne. Livsstilen som jobb Gjertrud har nettopp hatt en praksisperiode ved Elverum folkehøgskole og ser gjerne for seg en fremtidig jobb knyttet til en folkehøgskole. Det er noe med friheten og miljøet på en folkehøgskole som tiltaler meg. Å kunne jobbe med friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet innenfor slike rammer og med forholdsvis voksne elever blir jo nesten en livsstil, sier Gjertrud. Tenk å ha livsstilen som jobb! Godt studentmiljø i nye lokaler Elverum er et fl ott sted med mange gode aktivitetstilbud til studenter. Og det som ikke fi nnes, det lager vi studenter selv, sier Gjertrud, som også er aktiv fotballspiller på Elverums damelag. Hybel er heller ikke noe problem å fi nne i Elverum. Jeg deler hybel med to andre studenter hos en koselig eldre mann som nesten har blitt en bestefar for oss. Han fi kser og ordner og vet nesten ikke hva godt han kan gjøre for oss, ler Gjertrud. Vi får heldigvis med oss ett semester på nye Terningen Arena, sier Gjertrud, og viser til det fl unkende nye høgskoleanlegget som ble tatt i bruk i januar Det er et utrolig fl ott anlegg som samler alle studentene i Elverum på ett sted og skaper grunnlag for enda bedre studentmiljø. Det er nesten så det er synd å gi seg, avslutter Gjertrud Johnsen med et smil. Mer informasjon Les mer om studiet på side 36. Gjertrud Johnsen trives på Elverum Glede, allsidighet og bredde er sentrale stikkord for Faglærerutdanning i musikk som tilbys ved Høgskolen i Hedmark. Dette er ikke primært en utdanning for de som satser hardt på en egen solistkarriere, men for de som vil utøve, formidle og undervise i musikk. Det fi nnes mange muligheter for å studere musikk i Norge, og en av dem er faglærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Her får du en praksis- og forskningsbasert utdanning som kombinerer musikk, pedagogikk og undervisning. Opptaksprøve På lik linje med andre musikkutdanninger er det opptaksprøve til faglærerutdanningen ved høgskolen. Ane Sollien Øfsti (22 år fra Lillehammer), Ida Brynestad Flikkerud (24 år fra Nord-Odal) og Kristine Thomassen (22 år fra Molde) synes opptaksprøven ved høgskolen gikk fi nt. Jeg grudde meg veldig før prøven, men forsto tidlig at de var mer ute etter å se potensial og grunnleggende ferdigheter, enn at jeg var ferdig utviklet som musiker, sier Kristine. Hun har sang som hovedinstrument, men trakterer både piano og gitar. Opptaksprøven ved Høgskolen i Hedmark er tredelt og skal både få frem praktiske og teoretiske ferdigheter, i tillegg inkluderer opptaksprøven et ordinært intervju. Det er ingen ting å grue seg for, sier jentene i kor. Men det er greit å være forberedt, legger de til. Aktive studiedager Studiet er fi nt, synes de tre musikkstudentene. Her er det ikke mange trøtte lange forelesningsrekker, men aktive og musikkfylte dager. Vi har det veldig bra her, og man kunne jo ikke hatt bedre lærere, sier de tre jentene. Supert studentmiljø Ved Faglærerutdanningen i musikk er det nesten lik fordeling av jenter og gutter. Per Øistein Holt (24 år) fra Ullensaker er en av hanene i fl okken, og stortrives ved høgskolen. Førsteamanuensis Rolf Knapper, Kristine Thomassen og Ida Brynestad Flikkerud Jeg hadde hørt mye bra om studentsamfunnet her, og så kunne jeg tenke meg å studere litt nærmere hjemme enn sist da jeg var i Bergen, så da ble det Hamar, sier den glade gutten. Også han er godt fornøyd med det sosiale miljøet på studiet. Flott studentby De fi re studentene trekker frem fl ere positive sider ved Hamar som studentby. Koigen og det fl otte friluftsområdet nede ved Mjøsa, folkebiblioteket med sine gode notesamlinger og ikke minst Hydranten, studenthuset hvor det av og til arrangeres jamkveld. Man kan vel trygt si at det er mange av musikkstudentene som benytter seg av de kveldene, avrunder Kristine. Muligheter videre Skulle du ønske å fortsette med videre studier etter endt Faglærerutdanning i musikk har du både muligheten til å fortsette med en master i musikk eller eventuelt ta andre fag som du kan tenke deg å undervise i. Mer informasjon Les mer om studiet på side Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 25

14 Årsstudium i engelsk Engelsk er det mest brukte språket i verden God kompetanse i engelsk er en forutsetning i mange studie- og jobbsammenhenger, både i Norge og internasjonalt Engelskstudiet ved Høgskolen i Hedmark tilbyr et godt læringsmiljø med høyt kvalifi serte lærere, hvorav mange har engelsk som morsmål Årsstudiet i engelsk gir en bred innføring i engelskfaget. Både teori og praktisk språkferdighet vektlegges, og faget kan være av nytte innenfor mange ulike profesjoner. Det består av et utvalg emner som fokuserer på lydsystem og uttale, engelsk grammatikk og tekstforming, engelskspråklig litteratur, og britisk og amerikansk kulturkunnskap. Årsstudiet kan velges som del av en bachelorgrad. Studenter som fullfører bachelorgrad kan få kvalifi kasjon som faglærer i engelsk dersom årsstudiet kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Campus Hamar Studiekode: Antall år: 1 Antall studiepoeng: 60 Globaliseringens språk Engelsk er verdensspråket framfor noe. Språket har enorm betydning for global handel, reiseliv og kulturutveksling, og gjennomsyrer også vårt daglige liv. Å beherske engelsk blir dermed et viktig fortrinn samme hva du ønsker å studere eller jobbe med. Et årsstudium i engelsk, alene eller som en del av en bachelorgrad, er med andre ord ikke så dumt å ha med seg. Mahasty Ziemer har tenkt det samme og tar årsstudium i engelsk ved Høgskolen i Hedmark som en del av lærerutdanningen sin. Godt muntlig, forbedringspotensial skriftlig Ungdom i dag snakker stort sett godt engelsk, men har ofte utfordringer med grammatikken og den skriftlige delen av språket, mener Mahasty som sikter mot en jobb som lærer i ungdomsskolen. Studieleder Susan Nacey forteller at årsstudiet i engelsk både skal gi en bred forståelse for språket og den dybden studentene trenger for å bli trygge og hevde seg. Vi har derfor satt sammen emner som består av litteratur, grammatikk, fonetikk og kulturforståelse. Studieleder Susan Nacey og Mahasty Ziemer Årsstudiet består av seks emner, hver på 10 studiepoeng. En studietur til York i høstsemesteret inngår som en integrert del av årsstudiet i engelsk. English Grammar 1 English Phonetics Literature 1 British and American civilization Literature 2 English Grammar 2 Faglig dybde Det er ikke bare undervisningen som foregår på engelsk. Det forventes også at studentene kommuniserer med foreleserne på engelsk utenfor undervisningen. De fl este av lærerne har engelsk som morsmål. På den måten får studentene enda mer praktisk erfaring med språket de studerer. Studiet er ganske krevende, men vi studenter føler vi vokser med utfordringene og forbedrer oss faglig hele tiden, sier Mahasty. Studietur til York Studentene har også mulighet for studietur til York i England. Her får de praktisere engelsk og følge forelesninger og seminarer ved the Norwegian Study Centre, tilknyttet universitetet i York. Studieturen er ikke obligatorisk, men et populært tilbud til de studentene som har anledning. I følge studielederen har studentene godt utbytte av besøket. Anvendelig fag Mahasty ønsker å bruke engelskkunnskapen sin til undervisning i skolen, men det er også andre mulige veivalg for deg som er interessert i engelsk. Du kan fi nt bruke Årsstudium i engelsk som en del av en bachelorgrad. Hvis du fullfører en bachelorgrad og tar praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i etterkant, kvalifi serer du for å undervise på videregående. Gode engelskkunnskaper kan dessuten være anvendelig i andre offentlige instanser og næringslivet, samt for deg som ønsker å studere videre på universitetsnivå. Et årsstudium i engelsk er med andre ord aldri bortkastet! 26 Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 27

15 Årsstudium i norsk Vi er omgitt av tale, skrift og tekster i hverdagen Lesing, skriving og tolking av tekster og informasjon er viktig kompetanse Språk er den viktigste kulturbæreren i et moderne samfunn Språk er grunnlaget for de fl este samfunnsbærende funksjonene Spisskompetanse i språk og litteratur er nyttig i jobb som lærer, forfatter, journalist, saksbehandler, i administrative stillinger med brevog rapportskriving, i forlagsbransjen, i reklamebransjen, i rettssystemet og forsikringsbransjen, i kultursektoren, kort sagt overalt der en jobber med språk, tekster og kultur i en eller annen form. Campus Hamar Studiekode: Antall år: 1 Antall studiepoeng: 60 Det digitale livet Hverdagen er blitt digital. Ifølge Statistisk sentralbyrå bruker nå 73 prosent av befolkningen Internett på en gjennomsnittsdag. Hva gjør dette med kommunikasjonen vår, og hvordan uttrykker vi oss i digitale medier? Et blikk på den digitale kulturen Dette er studiet som passer for deg med et breddeperspektiv på kultur og digital teknologi, sier Anders Ryen, førsteårsstudent på Master i språk, kultur og digital kommunikasjon (DIGKOM). Han har en bachelorgrad i litteraturvitenskap og ønsket å bygge videre på denne kunnskapen samtidig som han kunne utforske nye tilgrensende fagfelt. Anders undersøkte muligheten for studier både ved Høgskolen i Telemark og ved NTNU, men falt ned på studiet ved Høgskolen i Hedmark, fordi dette så ut til å ha den tverrfaglige kombinasjonen han ønsket. Norsk årsstudium består av fi re emner. Du får mer bakgrunnskunnskap og videre perspektiv på språket og samfunnet før og nå. Studiet dekker den språklige og litterære utviklingen i Norge fra vikingtida til i dag, og det blir lagt vekt på å utvikle gode lese- og skriveferdigheter gjennom blant annet analyse og vurdering av tekster. Språk og tekststrukturer Litteratur og sjanger Språk og samfunn Litteratur og historie Med basis i humanistisk tenkning Studiet utfordrer deg som student til å se nærmere på den digitale kulturen i forhold til samfunnet og kulturelle trender, med basis i humanistisk tenkning, sier foreleser Hans Kristian Rustad. Innholdsmessig består studiet av seks moduler det første året og dernest masteroppgaveseminar og masteroppgaveskriving det andre året. Tematikken i undervisningen spenner seg fra kulturforståelse og språk- og sjangerkunnskap til tolkning og analyse av multimodale hypertekster. En aktiv studiehverdag Masterstudiet er bygd opp av samlinger både på nett og på campus, samt selvstudium. I løpet av det første året avholdes det åtte fysiske samlinger på campus, samt 12 seminarer på nett. Nettseminarene lar studentene jobbe aktivt med pensumet og aktuelle problemstillinger mellom samlingene. Dette er en ypperlig arbeidsform ifølge Anders. I motsetning til ordinær undervisningen får vi her muligheten til å lese og forberede oss mellom hver samling. Det gir en annen mulighet for fordypning og refl eksjon, sier den fornøyde studenten. Anders Ryen, førsteårsstudent på Master i språk, kultur og digital kommunikasjon Samarbeid med næringslivet Teknologi, kommunikasjon og språk er vinden både nasjonalt og internasjonalt, og fagmiljøet ønsker å knytte studiet til dagsaktuelle problemstillinger. Derfor søker de også samarbeid med næringslivet. Vi oppfordrer studentene til samarbeid med næringslivet gjennom prosjekter knyttet til masteroppgaven, sier studieleder Lars Anders Kulbrandstad. På den måten kan fagstoffet benyttes mer aktivt og gi nytte både for studenten og samarbeidspartneren. Spennende fagfelt Anders har ikke helt klart for seg hva han ønsker å jobbe med ennå, men er sikker på at det må bli et arbeid som kombinerer teknologi, kommunikasjon og språk. Det er jo veldig spennende å se nærmere på hvordan de teknologiske mediene påvirker vår hverdag og måten vi kommuniserer på, sier den nysgjerrige studenten. 28 Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 29

16 Årsstudium i sosialpedagogikk Du ønsker å hjelpe barn og unge med personlige og sosiale vansker Du ønsker bedre forutsetninger for å drive pedagogisk virksomhet Det er stort behov for sosialpedagogisk kompetanse i skoleverket Du lærer om samspillet mellom individ, skole og samfunn Campus Elverum Studiekode: Antall år: 1 Antall studiepoeng: 60 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Å være lærer er et krevende, spennende og viktig yrke Det er behov for fl ere gode og engasjerte lærere Har du en fag- eller yrkesutdanning kan du utdanne deg til lærer ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning Campus Hamar / deltid Opptak ved: Lokalt opptak Opptakskrav: Se tekst Studiekode: Se tekst Antall år: 1 eller 2 Antall studiepoeng: 60 Søknadsfrist: 1. mars Studiet kan inngå som et valgemne i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som videreutdanning av lærere i grunn- og videregående skole. Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året på Bachelor i folkehelse. Du lærer om individets og gruppers særegenheter, hva som kjennetegner pedagogisk arbeid og hvilke samfunnsmessige rammebetingelser som gjelder. Du får raskt innsikt i livet ved pedagogiske institusjoner, om konfl ikter og hvordan de kan håndteres, læring og tilrettelegging av læring. Sosialisering og oppvekstmiljø er andre viktige tema i studiet. Undervisningen foregår på ettermiddagen og er derfor mulig å kombinere med jobb. Etter avsluttet utdanning er du kvalifi sert for å undervise på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, videregående skole og i voksenopplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning er en praksisorientert og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk, 30 studiepoeng fag- eller yrkesdidaktikk og 12 uker praksis. Studiet kan tas som et ordinært studium over ett år eller på deltid over to år. Studiet legges opp med obligatoriske samlinger. For en oversikt over hvilke fag som tilbys, se våre nettsider. Opptakskrav Praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag: Profesjonsrettet treårig høyere utdanning/bachelorgrad og minst to års yrkespraksis. Profesjonsrettet utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifi serer for undervisning på yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring. eller Fag-/svennebrev eller annen fullført yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, generell studiekompetanse/realkompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå, og minst to års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring. Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag: Allmennfaglig bachelorgrad/treårig høyere utdanning med fordypning på minst 80 studiepoeng. Allmennfaglig utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifi serer for undervisning i allmennfag i videregående opplæring. Studiekoder Studiekode PPU allmennfag, heltid: Studiekode PPU allmennfag, deltid: Studiekode PPU yrkesfag, heltid: Studiekode PPU yrkesfag, deltid: Sosialpedagogikk Pedagogikk modul 1 Pedagogikk modul 2 Fag-/yrkesdidaktikk modul 1 Fag-/yrkesdidaktikk modul 2 eller Modul 1 i et annet skolefag Emnetabell for ordinært heltidsstudium 30 Studiekatalog Høgskolen i Hedmark 31

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Har du pedagogisk utdanning? Ønsker du faglig påfyll eller videre studier? Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Innhold Studiet tar opp

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING. Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR

BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING. Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR BARNEHAGEL ÆRERUTDANNING Utvikle og styrke barns fantasi og virketrang BACHELOR Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning - 3-årig bachelorgrad En god barnehagelærer kjenner og forstår barna og bruker

Detaljer

HUSK SØKNADSFRISTEN 15. DESEMBER

HUSK SØKNADSFRISTEN 15. DESEMBER HUSK SØKNADSFRISTEN 15. DESEMBER Utdanning i musikk? Søk Musikkonservatoriet i Tromsø Musikkonservatoriet Faglærerutdanning i musikk, 3-årig bachelor Dette studiet er spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE

HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: BACHELOR FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE Kode: LTBA2SPRÅK Studiepoeng: 180 Vedtatt: Vedtatt av Høgskolestyret i møte 22. mars 2006 (sak 027/06)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi tilbyr opplæring som gir studiekompetanse til alle: 4 klasser på studiespesialisering 1 klasse på musikk 1 klasse på dans/drama 1 klasse på idrett Tilbud til minoritetsspråklige

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett Innholdsfortegnelse Hedmark 4 Campus Elverum 6 Campus Evenstad 7 Campus Hamar 8 Campus Rena 9 Studentsamskipnaden 10 Fornøyde studenter 11 Studentliv 12 Nærmere Friends kommer du ikke 13 Inn i Hedmark

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling!

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling! GFU-skolen: språk og flerkultur Velkommen til første samling! 10.10.2014 Program 9. okt. 2014, kl. 08.30-11.15 08.30: Introduksjon v/ Jannike Hegdal Nilssen og kort om kulturelt mangfold, språk og læring

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Haugjordet ungdomsskole

Haugjordet ungdomsskole 2012 Haugjordet ungdomsskole FREMMEDSPRÅK OG FORDYPNING I ENGELSK Haugjordet ungdomsskole tilbyr språkene tysk, fransk, spansk og fordypning i engelsk. Alle elever skal velge ett av språkene. I følge læreplanen

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Campus El Velkommen til verum

Campus El Velkommen til verum Campus Velkommen til Elverum mer Høgskolen i Hedmark Høgskolen består av fire campus; Rena, Elverum, Evenstad og Hamar. Til sammen har høgskolen ca 5.500 studenter og ca 450 ansatte. Tynset På Terningen

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige. Studiepoeng: 180. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet

Studieplan 2017/2018. Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige. Studiepoeng: 180. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet Studieplan 2017/2018 Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige Studiepoeng: 180 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang som tilvarer tre år som fulltidsstudium på høgskolenivå. De enkelte

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer