Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er dette noe vi alle opplever. NaKuHels mål er å gjøre noe med dette. Ved å etablere lokale møteplasser der deltagerne kan engasjere seg i natur- og kulturaktiviteter, skal opplevelser og et godt og inkluderende fellesskap styrke mestringsevnen, bedre livskvaliteten og dermed gjøre oss bedre rustet til å møte hverdagen. All aktivitet skal skje etter egen lyst og evne. Verdier NaKuHel tilstreber en væremåte og aktiviteter som er: Gledesbringende, Langsiktig, Aktiviserende og Inkluderende, derav mottoet GLA`I 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3 2. Virksomheten Registrering Myndighetskrav Internkontroll Styret Ansatte og frivillige 5 3. Styrets beretning Arbeidsutvalget Aktivitetsgruppene Drift Prosjekter Profilering Høringssaker Økonomi Utvikling 8 4. VEDLEGG Stiftelsens samlede aktiviteter NaKuHel-gruppene Resepsjon, Smia og 13 Bryggerhuset, og driften 4.3. Samarbeidsprosjekter Forskjellige arrangementer Studenter og kontakt med 20 utdanningsinstitusjoner 4.6. Deltakelse på seminarer, 20 konferanser og nettverk 2

3 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Innledning Betraktninger fra daglig leder Nok et aktivt og innholdsrikt år har passert. NaKuHel-senteret er en arena og møteplass der interesserte deltakere med forskjellig bakgrunn kan delta i og bidra til natur- og kulturaktiviteter. Likemannsarbeid, egenorganiserte NaKuHel-/aktivitetsgrupper og arbeidstrening danner kjernen i senteret. Vi driver to kaféer, og en rekke tilbud og arrangementer som inkluderer mennesker med ulik sosial, økonomisk status, helsetilstand, alder og nasjonalitet. Mange befinner seg i en gråsone mellom behandling, arbeid og aktivitet. Mantra er; generasjonsoverskridende aktiviteter, gode samtaler, natur- og kulturaktiviteter i et fellesskap, - forebygger ensomhet og passivitet! Mellom mennesker er innom hver uke: gjester i kafeene, deltakere i aktiviteter, grupper, på kurs og arrangementer, besøkende fra fjernt og nær, studenter, frivillige og deltakere i arbeidspraksis. Alle inviteres til å realisere egne ideer og på den måten bidra til å utvikle senterets innhold. NaKuHel-senteret er en møteplass for mennesker, idéer, prosjekter, samhandling og samskapning. Formålet med virksomheten er å imøtekomme noen av de utfordringene samfunnet står overfor i forhold til psykososialt stress og psykosomatiske lidelser. Mye tyder på at en arena som NaKuHel har en viktig funksjon som «mellomstasjon» og møteplass for mange mennesker. Asker kommune har blitt eiere av Øvre Sem, og relasjonen til kommunen har blitt tettere. Arbeidet med å finne ut hvordan Sem skal utvikles i fremtiden pågår for fullt. NaKuHels bidrag med engasjement, kompetanse og erfaringer med praktisk, anvendt folkehelsearbeid gjennom 20 år, blir forhåpentligvis et viktig bidrag også i fremtiden. På hvilken måte et fremtidig Folkehelsesenter på Sem vil se ut, er det for tidlig å si noe om, men visjonen står fast; «styrket folkehelse gjennom inspirasjon og kunnskap om sammenhengene mellom natur, kultur og helse - med særlig fokus på barn og unge». NaKuHel har valgt å bruke krefter på, å gi innspill til, fremtidens bruk av «Vevstua», - bygningen som ligger vegg i vegg med senteret. Også uteområdet vil få et løft med den planlagte «Utebasen», og forholdene til «NaKuHel-dagen» for kommunens 5. klassinger vil fra 2015 ligge godt til rette, - som det også vil gjøre for nye aktiviteter for små og store Askerbøringer. Dette gleder vi oss til å til å være med å tilrettelegge for! Et vellykket samarbeidsprosjekt har vært arbeidet med Semsvannet GeoPark. Etter 40 års innsats av geologene Ingolf Rui og Fredrik Bockelie, kan geologien i vårt området leses til minste detalj. Nå finnes nye digitaliserte kart, informasjonshefter, skilt og apper. En generøs gave til Askers befolkning! I år har vi markert stiftelsens 20 første år. Helseministeren besøkte oss på selveste stiftelsesdagen den De påfølgende jubileumsarrangementene med konferanse, feiring for små og store, medlemsfest og egen revy, viser en vital, mangfoldig og «fremoverlent» organisasjon. Vi trekkes mellom visjoner og realiteter, men opplever at fokus på begge deler er nødvendig og viktig for å komme videre. Årsmeldingen har et vedlegg som mer detaljert synliggjør virksomhetens bredde og mangfold. En stor takk til alle som har deltatt og bidratt med stor entusiasme, kloke hoder og villige hender også i år! Sem, / Kristin Bredal Berge 3

4 2. Virksomheten 2.1. Registrering Stiftelsen Natur Kultur Helse har humanitært formål, med vekt på helsefremmende arbeid, basert på samspillet natur, miljø, kultur, sosialt samvær, trivsel og helse. Stiftelsen utvikler møtesteder med aktiviteter basert på frivillig arbeid. Stiftelsen er lokalisert i leide lokaler på Øvre Sem Gård, eid av Asker kommune. Stiftelsesdato: Registret i Brønnøysund første gang: Organisasjonsnummer: Forretningsadresse: Semsveien 168 Kommune: Asker Regnskapsavtale er inngått med: Hanna Evensen Bankavtale er opprettet i: DNB Revisjonsavtale er inngått med: RGI Revisjon Forsikringsavtale er inngått med: If og KLP 2.2. Myndighetskrav Virksomheten bygger på lov om stiftelser, myndighetskrav og stiftelsens vedtekter. Myndigskrav skal ivareta likestilling og arbeidsmiljø, samt å hindre forurensning i det ytre miljøet. Stiftelsen har 3 fast ansatte, alle kvinner. Prosjektmedarbeidere i perioden er 3 kvinner og 3 menn. Stiftelsen ivaretar likestillingen og arbeider for at ansatte opplever et godt arbeidsmiljø. Selskapets drift har godkjent avfallshåndtering og forurenser ikke det ytre miljø. Stiftelsen har et beskjedent sykefravær, og har ikke hatt noen skader eller ulykker Internkontroll Virksomheten bygger på lov om internkontroll med forskrifter som ivaretar helse, miljø og sikkerhet (HMS). Internkontrollen dekkes av stiftelsens sikkerhetstiltak, avfallshåndtering og renhold. Sikkerhetstiltak omfattes av servicetilsyn i tekniske anlegg, og retningslinjer for beredskap og forebygging av brann. Stiftelsen har husordensregler Styret Styret har i 2014 bestått av: Styreleder: Tor Kristian Østeby Nye styremedlemmer i 2014: Eldbjørg Nåheim Eien og Ole Willy Sandbekk. Gjenvalgte medlemmer: Vegard Olderheim, Arthur Collett Knudtzon, Borger Lenth, Inger Fevang, Marius Brustad og Hilmar Lunde. Representant for gruppelederne: Turid Bøe Representant for ansatte: Katrien van der Weerd (vara) Observatører: Gunnar Gilså (Nesbru Rotaryklubb), Trond Evensen (Skaugum Rotary) og Zack Zacour, NaKuHel Barnehagen. Sekretær: Finn Haraldseth. Daglig leder: Kristin Bredal Berge har deltatt på alle styremøtene. 4

5 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Ansatte og frivillige Fast ansatte: Kristin Bredal Berge (100 %), Inger Ann Hestad (kafé, 20 %) og Tina Tønsberg (administrasjon, barn/unge, 60 %, - i barselpermisjon fra ). Prosjektengasjement: Pål Tangen (drift, 30 % + oppdrag), Katrien van der Weerd (kafe/drift, 40 %), Annette Sett Gjessing (Vitensenter/»NaKuHel-dagen» 50 %), Jorunn Marie Thon (arbeid/aktivitet, 60 %), Tommy Frantzen (RoSe-prosjektet, 40 %) og Tom Johansen (administrasjon, 55 %). Mona Bjelland (barn & unge) har jobbet i 40 % fra 1.8, i Tina Tønsbergs permisjon). Renhold og noe av tilretteleggingen av kafévirksomheten i helgene er utført av medarbeidere engasjert på timebasis. Medarbeiderne i den daglige driften møtes mandag morgen for felles planlegging og koordinering. Aktivitetene og arrangementene på senteret drives hovedsakelig av frivillige og personer på arbeidstrening. Betydelig frivillig innsats er også lagt ned i resepsjon og sekretariatsoppgaver, data, regnskap, vedlikehold og drift forøvrig. Omfanget av frivillighet utgjør minst timer som tilsvare årsverk. Antallet betalende medlemmer i NaKuHel-nettverket pr var 470 personer. 3. Styrets beretning Styret har avholdt 9 møter, behandlet 85 saker, og avgir pålagt egen årsmelding til revisjonen Arbeidsutvalget Styret har oppnevnt et arbeidsutvalg (AU) til å behandle løpende driftssaker sammen med daglig leder, og videre forberede saker som skal legges frem for styret. AU følger spesielt opp driftsøkonomien med budsjettoppfølging og regnskapsanalyse for styret. AU består av Tor Kristian Østeby, Arthur C. Knudtzon, Vegard Olderheim og daglig leder. AU har hatt regelmessige møter hele året Aktivitetsgruppene Aktivitetsgruppene utgjør stiftelsens kjernevirksomhet. I 2014 var følgende grupper aktive: to kor, to turgrupper, litteratur, lokalhistorie, filosofi, livskvalitet, Mat4Men, drivhus og hage, likemannsgrupper, stemmegruppe, baking, samtalegrupper for menn / kvinner, bridge kveld og dagtid, sufi, mindfulness, reiser/utflukter (RUG), maling, tre norskgrupper, kreativt verksted og naturfag. Alle gruppene ledes av frivillige. Styret har et medlem som representant fra disse, og blir på møtene orientert om endringer i type aktiviteter og oppslutningen fra deltakerne. Mer om gruppene fremgår i vedlegg kapittel Drift Stiftelsen disponerer Biavlsbygningen og Smia som utgjør senterets hovedbase, foruten Bryggerhuset, Tangen, Gapahuken og Drivhus med hage. Styret følger driften, og viser til vedlegg, kapittel 4., for nærmere omtale. Nedenfor omtales noen sentrale driftsoppgaver: Sentralbord og resepsjonen Sentralbordet er bemannet alle hverdager kl av frivillige og deltakere fra arbeidstreningen. De tar seg av alle henvendelser, registrer utleievirksomheten, koordinerer romplaner og aktiviteter, og tar imot nye besøkende til senteret Smia kulturkafé Smia er senterets storstue og den samlende møteplassen til hverdag og fest. All mat lages fra bunnen av, og i sesongen brukes råvarer fra hage/drivhus. Smia utvikler seg stadig og drives 5

6 med en betydelig frivillig innsats. Styret legger vekt på at Smia skal fremstå som en trivelig kafé hvor sosiale behov får utvikle seg, kontakter knyttes og prosjekter initieres. Smia benyttes og egner seg godt til ulike arrangementer; konserter, foredrag, møter, selskaper og utleie Bryggerhuset Bryggerhuset på Tveiter gård er en flott møteplass med kafédrift, som tilbud for turfolket og for utleie til familiearrangementer, m.m. Asker Turlag, NaKuHelBarnehagen og Bygdekvinnelaget benytter Bryggerhuset som treff- og møtested, og bidrar med frivillige til helgekaféene. Civitan bidrar også med mannskap på regelmessig basis. Elever med spesielle behov fra Asker videregående skole fortsetter med kafétilbudet på torsdager Gapahuken Gapahuken som ligger 10 min gange fra Tveiter gård, er tilgjengelig for familier, skoleklasser, barnehager, andre grupper og arrangementer, og er mye i bruk gjennom hele året Drivhus og Hage Hagegruppen har ansvar for vedlikehold og kultivering i drivhus og hager. Også dette er et populært og godt benyttet møtested av så å si alle delene av virksomheten. Hagegruppen høster epler i eplehagen på Blakstad sykehus og eksterne hager for leveranse til pressing, denne gang i Lier. Saften selges på våre serveringssteder, og direkte til publikum Tangen Tangen disponeres av NaKuHelBarnehagen, som også utfører det meste av vedlikehold på området. Stiftelsen bruker Tangen til spesielle arrangementer, som for eksempel «Semiaden» Drift/vedlikehold Driftsgruppen ved driftsleder sin hovedoppgave, er å utføre løpende vedlikehold på anleggene, innendørs og i hagene/uteområdene. Gruppen består av frivillige og personer i arbeidspraksis, og har tilsynet i Semsvannsområdet for Asker kommune og tar på seg enkelt eksterne oppgaver, etter kapasitet. I år har vi også hatt oppdrag med å rydde uønskede plantearter for kommunen på Hvalstrand og i Vollen Prosjekter En av intensjonene for NaKuHel-senteret, er at aktiviteter og tilbud utvikles og foregår i et samarbeid med enkeltpersoner, organisasjoner, det offentlige, næringslivet og andre. Det er sentralt i styrets arbeid å følge opp prosjektene, og i det følgende omtales de viktigste i 2014 (se vedlegg, kapittel 4 for en mer utførlig omtale) Arbeid og aktivitetstilbud med støtte fra Asker kommune og Arbeids- og Velferdsdirektoratet (NAV) Arbeid og aktivitet på NaKuHel har fokus på det hele mennesket og hva som for hver enkelt styrker egne krefter til å mestre hverdagen. Likepersongrupper, natur- og kulturaktiviteter, arbeid og sosiale fellesskap er sentrale elementer. Antall henvendelser sier noe om hva slags behov det er for slike steder. I 2014 hadde vi ca 75 henvendelser fra personer i arbeidsfør alder som ønsket å delta. Av disse har 40 personer deltatt i ulike former for ulønnet arbeid. Vi har hatt 22 deltakere i et nystartet likepersonprosjekt (RoSe-grupper) med startstøtte fra NAV. Målet med prosjektet var å igangsette to egenorganiserte grupper i løpet av ett år. Den ene av gruppene ble selvdrevet fra Den andre gruppen bli egenorganisert i.l.a. våren Tilrettelegging for og koordinering av mangfoldig deltakelse i drift og aktiviteter har vært mulig med et økonomisk tilskudd fra Asker kommune på kr NaKuHel ønsker å inngå en ny samarbeidsavtale med kommune om å tilrettelegge for aktivitet og arbeid for innbyggere som har liten eller ingen tilknytning til det ordinære arbeidslivet. Personer som ikke kan stå i ordinær jobb, enten for en kortere eller lengre periode, har vært og er nøkkelpersoner i utviklingen av NaKuHel - både for utvikling av nye aktiviteter og for drift av senteret. 6

7 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Vitensenter Folkehelse Arbeidsgruppen Vitensenter Folkehelse innledet året med ferdigstillelse av rapporten Kraftsenter for Folkehelse, som ble levert kommunen i februar Dette var sluttrapporten for forprosjektets arbeid. Deretter var fokus på planlegging og gjennomføring av konferansen Psykiske helseutfordringer hvordan oppnå mestring, livskvalitet, balanse og mening på Sem Gjestegård 26. og Skoleprosjektet ( NaKuHel-dag for 5. trinn ) er et delprosjekt, og medførte planlegging før sommeren og gjennomføring i september. Dette ble avløst av arbeid i forbindelse med høstens jubileumskonferanse Helsefremmende samhandling i november. Arbeidsgruppen møtes jevnlig, og har også arbeidet videre med, med betydelig frivillig innsats, - utformingen av innhold og oppgaver i et fremtidig Vitensenter/Folkehelsesenter. Det har dessuten blitt brukt tid på å styrke relasjonene til akademiske miljøer. Prosjektet ble støttet av Asker kommune. Mer informasjon i kap Geo Park Sem Med støtte fra Sparebankstiftelset, skal prosjektet bidra til å synliggjøre den unike geologien i Semsvannsområdet. Lokale ressurspersoner innen feltet har på frivillig basis bidratt med kunnskap og i det praktiske arbeidet. Målet er å utarbeide digitaliserte kart, som f.eks. kan benyttes i en brukervennlig app -teknologi for mobiltelefoner. Steinparken er oppgradert, informasjonstavler og turopplegg er laget. Denne delen av prosjektet forventes ferdig innen sommeren Styret vektlegger arbeidet som en strategisk viktig satsing for NaKuHel. Styret ønsker at samarbeid og ressurser må sikres for å utvikle Semsvannet GeoPark videre NaKuHel Sommerleir Sommerleir arrangeres for barn i klasse i barneskolen. I 2014 er det gjennomført 4 leire for til sammen 150 barn. Det legges opp til innholdsrike dager med orientering, riding, roing, matlaging, baking, turer, bading, ballaktiviteter, leker, hundekjøring osv. i Semsvannsrområdet Frisklivgruppa for barn I samarbeid med Asker kommune har vi hatt et tilbud rettet mot 10 barn med behov for et litt tilpasset program. Med trygge sosiale rammer tilbys friluftsliv, fysisk aktivitet, lek og matlaging ute, kontakt med dyr, m.m. Formålet er mestring, økte ferdigheter og sosial trening i en gruppe «Tur og Trivsel» For målgruppen hjemmeboende personer med demens har vi en gruppe med 8 deltakere som møtes ukentlig til turgåing, musikk, kultur og et felles måltid med base på Bryggerhuset Semiaden Med god planlegging og strålende vær ble årets store familiedag rundt Semsvannet en opplevelse; for de ca 5000 besøkende i området denne dagen og for arrangørene, bestående av ca 260 frivillige. Som før koordinerte Rotaryklubbene i Hurum, Røyken og Asker og NaKuHel-senteret arrangementet, men samarbeidspartnerne som utgjør over 20 andre frivillige organisasjoner er avgjørende for et vellykket arrangement årsjubileum I forbindelse med stiftelsens jubileum, ble det arrangert en stor konferanse, fest, revy, en NaKuHel-dag for 2. klassingene på Jansløkka skole og det ble servert bløtkake til turfolket! NaKuHelBarnehagen Barnehagen, som har to avdelinger hvorav én engelskspråklig, internasjonal avdeling, drives som en selvstendig virksomhet innenfor samme filosofi som NaKuHel-senteret Profilering Styret har registrert stiftelsens behov for å styrke sin profilering og bevisstgjøre omgivelsene hva virksomheten står for. Vi tror NaKuHels omdømme er bra. Dette arbeidet har allikevel et stort potensiale, som for å kunne videreutvikles vil kreve ressurser og prioritering. 7

8 3.6. Høringssaker Styret får seg forelagt flere saker fra stat, fylke og kommune til uttalelse. Av viktigste saker i 2014 nevnes Innspill til ny folkehelsemelding 2015 og til ny Kulturmelding i Asker kommune Økonomi Stiftelsens økonomi viser et underskudd i 2014 på kr (mot et underskudd i 2013 på kr ). Total omsetning er kr (mot kr i 2013). Stiftelsens egenkapital var pr kr (mot i 2013). Stiftelsens økonomi er avhengig av støttemidler og prosjektmidler til dekning av driften, herunder dekning av faste kostnader som kreves for organiseringen av det omfattende frivillighetsarbeidet som utføres. Den frivillige innsatsen som ytes gjør at senteret kan ha en stabil og stor aktivitet gjennom hele året. Årsregnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift Utvikling 2014, stiftelsen 20. år, ble nok meget aktivt og innholdsrikt år for Stiftelsen! Styrets hovedfokus er fortsatt å sikre fremtidig drift, og fortsatt er fokuset rettet mot samarbeid og samhandling med kommunen og andre aktører som ser mulighetene for utviklingen av Semsvannsområdet så vel som NaKuHel-senteret. Vi vil fortsette innsatsen for å belyse de mange positive synergier og resultater som skapes ved å etablere gode møteplasser. Med en stadig økende aktivitet, befinner senteret seg i et klassisk dilemma; forventninger til mangfoldet og frivilligheten, og kravet til presisjon og profesjonalitet. Vi ønsker, bokstavelig talt, at flest mulig kan ha glede og nytte av NaKuHel-senteret. Ved siden av tilretteleggingen for alle aktivitetene og et åpent, tilgjengelig senter det meste av året, kreves en systematisk, aktiv og utholdende innsats for å finne frem til relevante tilskuddsordninger og prosjekter som kan gi muligheter for vekst, utvikling og en tryggere økonomisk basis. Dersom NaKuHel skal oppleve vekst også i de nærmeste årene, er det behov for nye arealer. En svært kompetent gruppe frivillige har utviklet planer for Vevstua som er presentert for kommunen. Styret har stort fokus på hvordan vårt bidrag følges opp. Styret jobber også kontinuerlig med å analysere innsatsbehov i de ulike deler av stiftelsens virksomheter, fordelt på følgende hovedområder: hus/eiendom, tilgangen til offentlige prosjektmidler, arbeidstrening/ aktivitet, folkehelse-/vitensenterprosjektet, arrangementer og drift. Senteret har fortsatt et stort engasjement rundt en mulig, fremtidig etablering av et Vitensenter / Folkehelsesenter på Sem i samarbeid med kommunen og andre aktører. Styret er opptatt av å bygge videre på det grunnlaget som allerede er lagt, når veien videre skal stakes ut for NaKuHel-senteret. Våre lokaler på Sem og møteplassene i Semsvannsområdet har i løpet av de 20 årene stiftelsen har eksistert, manifistert seg som en viktig ramme for stiftelsens utviklingsmuligheter. Sem i Asker, Turid Bøe Tor Kristian Østeby Vegard Olderheim styremedlem styreleder styremedlem Inger Fevang Ole Willy Sandbekk Borger Lenth styremedlem styremedlem styremedlem Arthur Collett Knudtzon Hilmar Lunde Eldbjørg Nåheim Eien Marius Brustad styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 8

9 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Vedlegg - Stiftelsens samlede aktiviteter Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet gjennom å tilrettelegge for en lett tilgjengelig, rimelig og inkluderende møteplass med et mangfoldig tilbud av natur- og kulturaktiviteter og et godt, sosialt fellesskap. Dette gjør vi gjennom NaKuHel-gruppene, kaféene (Smia og Bryggerhuset) og forskjellige samarbeidsprosjekter. Gjennom felles gruppeledermøter 3-4 ganger pr år, har senterets ledelse og gruppelederne jevnlig kontakt og kan koordinere, utveksle informasjon, m.m. Takk til Tom Johansen for god hjelp og innsats med oppfølging av gruppene, samt oppgaver knyttet til regnskap. Her er gruppenes egne rapporter for 2014: 4.1. NaKuHel-gruppene Sangkoret Alf Gruppa, som har tatt sitt navn etter Alf Prøysen, møtes til øvelser mandag kveld, og har et repertoar av viser og andre kjente og ukjente sanger. Vi synger firstemt, og ved fremføringer inviteres i tillegg publikum med i allsang. «Alf» bidro tradisjonen tro på Semiaden, med konserter på Solgården før jul, og på Bondi Sykehjem i januar. Medlemstallet er nå på 25 glade sangere, og vi har plass til flere, særlig alter og tenorer. Dirigent er musiker, cellist og tenor Martin Rasten, og gruppeleder er Tor-Håkon Torsvik Sangkoret Sem Vocalis «Sem Vocalis» er et blandet kor som synger firstemt med øvelser på mandager. Repertoaret er variert og sanggleden stor, - dette mye takket være gruppens energiske dirigent Merete Markussen. Det siste året har koret selv arrangert et par - tre konserter i året, for å ha noe å strekke oss etter. Koret liker godt å opptre, men det beste med å synge i kor er å øve sammen med andre, - å være underveis! «- Det er også flott å oppleve gleden når vi har øvd lenge på et stykke, og kjenner at det "sitter"». Koret har 28 medlemmer. Korleder: Marthe K. Johnsen Litteratur Gruppen møtes annenhver onsdag kl , og planlegger å gå over til å møtes hver 3. uke. Gruppen fungerer bra, med godt og stabilt fremmøte. Deltakerne leser mange bøker som blir livlig diskutert på møtene. Boklisten blir satt opp i fellesskap og på programmet er både norske og utenlandske bøker. 8 medlemmer (plass til flere). Gruppeleder: Sigrid Lystad Naturfaggrupppen Gruppen har 8 deltakere som møtes annenhver mandag fra kl I fjor hadde vi mange fine «utflukter», så som til Nesøytjernet, Håøya, Stordammen i Vollen og søk etter muslinger i Hukenbekken. Alle observasjoner fotodokumenteres og vi har etter hvert fått et stort arkiv. Vi henter også inn mye stoff fra internett. Nye deltakere er velkomne. Gruppeleder: Hilmar Lunde Filosofigruppen I fjor høst var det pågang av mange nye deltakere, og gruppen teller nå 16 medlemmer. Det forårsaket litt plassproblemer. Men siden ikke alle møter hver gang, gikk avviklingen greit. Møtetidene er annenhver torsdag fra Ut fra Vegard Martinsen innføringsbok i filosofi har vi hatt en repetisjon av hele filosofihistorien fra Sokrates til vår tid. Mottoet er undring og refleksjon. Gruppeleder: Hilmar Lunde 9

10 4.1.6 Lokalhistorie Lokalhistoriegruppen har gjennomført 9 tematiske arrangement: Bonden på Tveiter. Gårdsdrift før og nå. Ved ekteparet Åby Tanker som prest i Asker gjennom 38 år i Østenstad og Heggedal. Filosofiske betraktninger om gud og hvermann i et lokalhistorisk perspektiv. Ved Thoralf Dehli Maleren, forfatteren, dekorasjonsmaleren, essayisten og mangeårig beboer av Kølabonn: Bernhard Dorotheus Folkestad. Ved Wilhelm Holtsmark og Knut Larsen De første kvinnene i Asker-politikken. I 1910 ble Mathilde Buhre og Petra Fougner valgt inn i Asker Herredsstyre, og i 1913 fulgte Mathilde Næss etter. V/Erling Diesen Lokahistorisk markering av Grunnlovsjubileet Tor Kristian Østeby fortalte om Jacob Neumann, sogneprest og potetprest i Asker Jan Martin Larsen kåserte om: Den første bonden i Asker. Askergårdenes opprinnelse, og utviklingen fra ættegårder frem til i dag Krag og Jørgensen var utgangspunkt for viktige hendelser i internasjonal historie. Vi fikk høre om smeden Erik Jørgensen, og historien som førte frem til utviklingen av det kjente arme-våpenet Krag-Jørgensen. Ved John R. Hanevold Samferdelsutviklingen i Asker, fra 1600-tallet og frem til i dag. Ved Dag Bjørnland I seilskutetiden var Asker en bygd med mange redere, skippere og sjøfolk. Denne gangen fikk vi belyst sjøfolkenes rolle som kulturbærere. Ved Knut Larsen. Gruppen møtes siste mandag i måneden og tar for seg av den delen av lokalhistorien som i mange tilfelle vil gå i glemmeboken. Gruppeleder forsøker å variere i formen og trekker inn ressurspersoner med kunnskap til temaet. Møtene blir bekjentgjort i Budstikka, brev til gruppens deltakere og gjennom NaKuHel s vanlige infokanaler. Det er god oppslutning om møtene, og medlemstallet har i år økt med ca 20 og er nå ca 60 faste medlemmer. Stadig flere utenom de faste deltakerne besøker møtene. Gruppeleder: Knut Larsen Hagegruppen Vårsesongen starter alltid i slutten av mars når sola varmer opp drivhuset til over 20 varmegrader. Da kommer tankene om en ny vår og Hagegruppen møtes i drivhuset til hyggelig samvær. Drivhuset ryddes klar for en ny sesong og glass må byttes etter vinteren og snøens påkjenninger. Det prates om såing av frø og ønsker om hva kjøkkenhagene skal beplantes med i år. Kaffen blir fort klar og det nytes eplesaft fra høstens pressing. Gruppen passer på fire offentlige hager (NaKuHel-hagen og drivhuset på Sem, hagene på Tangen og Bryggerhuset, samt den store eplehagen på Blakstad sykehus). I oktober var det igjen eplehøst og i år ble det kun laget saft av Cox Orange eplene fra eplehagen ved Blakstad sykehus. Eplene ble i år for første gang presset hos Egge i Lier, og det ble ca 1000 liter med utsøkt økologisk eplesaft som ble tappet på 0,5l flasker. Eplesaften selges i kafeene på NaKuHel-senteret og på Bryggerhuset. Før jul laget vi 6-pack kartonger som ble solgt over disk i Smia kafe. Det var meget populært og et hyggelig innslag i kafeen. Drivhuset hadde god produksjon av tomater og agurker som ble flittig brukt i serveringen i Smia kafe. I juli bugnet det med bringebær, og besøkende i Smia kunne glede seg over rårørte bringebær til vaflene. Ellers fikk hagegruppen 15 nye medlemmer tidlig i juli, - det vil si 15 kyllinger. Disse har vokst opp til 6 haner og 9 høner og i 10

11 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker 2014 november kunne vi med glede se det første egget var lagt. Skaugum Rotaryklubb har bistått med sin faste vårdugnad, og er som vanlig en god og hyggelig hjelp å få. Drivhuset / hagene benyttes også av ulike grupper for læring, og som ramme for møter, barnehagebesøk, sommerleirene og andre arrangementer. Gruppeleder: Jan Roger Fusdahl Livskvalitet Gruppen møtes annen hver tirsdag. I dette året har gruppen brukt en Masteroppgave i psykologi om Stierlins polariteter som grunnlag for samtalene. Eksempelvis: nærhet avstand, likhet ulikhet, tilfredsstillelse forsakelse, frivillighet forpliktethet, m. fl. Samtalene er tillitsfulle, åpne og egne erfaringer diskuteres. Vårsesongen ble avsluttet med hyggelig opphold på en av medlemmenes sommerhytte. Gruppa er fulltegnet med 9 medlemmer, og det arbeides med etablering av en ny gruppe. Møteledelsen går på omgang. Gruppeleder: Gunnar Waldermo Likemannsgruppen / samtalegruppe for menn Likemannsgruppen for menn møtes ukentlig i Smia kafe. Deltagerne har her en arena hvor man i tillegg til hverdagssamtaler, også får anledning til en mer utdypende samtale om hvordan man egentlig har det. Noen dager er derfor satt av til samtaler i Biblioteket. I trygge omgivelser opplever mange effekten av det inkluderende likemannsfellesskapet, som bidrar så positivt i rehabiliteringsprosessen. 7 medlemmer, og plass til flere. Gruppeleder: Thorbjørn Stengrimsen Sufi Gruppen møtes 1. onsdag i måneden til meditasjon og innføring i sufi filosofien. Kveldene starter med sosialt samvær, og interesserte er velkommen til å stikke innom kl for å møte oss og få litt informasjon, før meditasjonen starter. Sufigruppen arrangerer årlig et weekend kurs med Aziza Scott fra Sufi Order International. Dette er et helgekurs med innføring i healing. 10 medlemmer. Gruppeleder: Kirsten Arnesen Mat 4 Menn Gruppen møtes èn gang i måneden og 10 menn lager en treretters, godt planlagt middag sammen, som nytes etterpå i trivelig lag. Mange av deltakerne har ikke tidligere laget måltider på denne måten. Utgangspunktet er kjøkkenet på Bryggerhuset, der gruppen finner seg godt til rette. Gruppen har også utstyrt kjøkkenet med enkelte nødvendige effekter. I tillegg til det matfaglige, litt sang/ musikk og gode historier, er det samværet og det gode liv som er viktig. Gruppeleder: Tom Johansen Tur (mandager) I løpet av 2014 hadde vi 28 turer: 14 vår og 14 høst. Antall medlemmer i var 19. Turene gikk blant annet til Bergsåsen, Tveitersetra, Kirkerud, Hovdehytta, Ekebergparken, Kraftkollen, Steinskogen, Nesøyatjernet, Underlandsåsen, Nærsnes, Brønnøya, fra Sem til Asker Museum, Kalvøya, Fornebu-Nansenparken, Bertelmyråsen, i tillegg til turer rundt Semsvannet. Det kom fem nye medlemmer høsten 2014 som var i varierende form. De ble godt tatt imot av gruppen og tilbakemeldingene er veldig positive. Oppmøtet våren og høsten 2014 har vært stabilt og veldig bra. Det er en flott og munter gjeng som alltid stiller opp for leder og hverandre. De er engasjerte og kommer med gode ideer og forslag til turer. Utfordringer: noen er i svært god form mens andre er i dårligere form. Gruppeleder: Helle Sommernes Tur (onsdager) Turgruppa består av 25 deltagere. I løpet av 2014 er det gjennomført 28 forskjellige turer: 14 på våren og 14 på høsten. Vi har hatt mange turer langs sjøen, men også mange fine innover i marka. Noen av turene kan være litt krevende, men vi hjelper hverandre både opp og nedover 11

12 bakkene. I løpet av året har tre sluttet på grunn av høy alder. Lengden på turene varierer noe, alt etter hvor turen går og dagsformen til deltagerne. Det legges inn mange småpauser, pluss en lang pause med nistemat. Det er et godt sosialt samhold i gruppa. Ansvaret for turene gått på omgang. Det fungerer fint, og flere har vært med på å ta ansvar. Det er stor turglede i gruppa, og praten går livlig. Kontaktperson: Aase Sølvsberg Dolven Bridge kveld Gruppen er livskraftig og har et noenlunde stabilt antall fremmøtte. Vanligvis møter 8-12 deltagere hver tirsdag av i alt knapt 30 registrerte. Kafèkonseptet fungerer veldig bra; det vil si uforpliktende/ kom når det passer. Gruppen har plass til flere, og alle som har litt kjennskap, eller vilje til å lære noe nytt, oppfordres til å komme. Kafèkonseptet (betaler kun spilleavgift pr kveld, ikke gruppeavgift), ikke faste makkere, litt undervisning, at det er høyt under taket og ikke veldig høytidelig, gjør at mange trives. Gruppeleder: Kjell Solli Reise- og utfluktsgruppen (RUG) I 2014 ble det gjennomført 6 turer / arrangementer med til sammen 210 deltakere: : Helaften på by n: Med lekker middag på Håndtverkerstuene. Så videre til Oslo Nye, hvor vi opplevde Broadwaysuksessen «Guys and Dolls» : En spennende reise for 25 eventyrere til hansabyen Gdansk i Polen. En fantastisk 4-dagers tur med uforglemmelige opplevelser, masse god mat, m.m : Dagstur til de sjarmerende Kosterøyene i knallsol og med trekkspillmusikk på båten! : En ny musikal, «Spelemann på taket», med den nye store stemmen til Christian Eggen. Men først inntok vi en nydelig middag på Bristol Grill : Dagstur til SAS-museet på Gardermoen og Eidsvoldbygningen, og historien bak : Førjulskos i Smia med mimring og bilder fra årets turer. Deretter ble det presentert og stemt over 12 alternative turer for De RUG-ansvarlige oppsummerer årets turer som meget vellykket, og gode tilbakemeldinger inspirerer til planlegging og tilrettelegging for flere turer. RUG s registrerte medlemmer blir stadig flere, og er nå over 150. Gruppeledere: Tom Johansen og Thorbjørn Stengrimsen Stemmegruppe Gjennom 2014 har gruppesamlinger vært jevnlig hver annen torsdag. Her lærer deltakerne om og utforsker sin egen stemme. Plass til flere deltakere. Gruppeleder: Merete F. Fyksen Mindfulness Annenhver onsdag kveld møtes 6-10 deltakere for å praktisere oppmerksomhetstrening. Alle har gjennomført åtte ukers kurs tidligere i MBSR (mindfulness based stressreduction) hos Frauke Weber. Gruppen kom i gang etter første MBSR kurset på NaKuHel i høst 2011 hvor deltakerne ønsket å fortsette å praktisere mindfulness videre sammen. Opplegget er å gjøre forskjellige meditasjons- og avspenningsteknikker instruert av leder. En del av tiden brukes også til samtale. Formålet med gruppen er å støtte den enkelte i sin praksis av mindfulness/oppmerksomt nærvær i hverdagen for å minske stress og øke livskvaliteten. Gruppeleder: Frauke Weber. 12

13 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Bakegruppe Gruppen bidrog med produksjonen til Smia/ Bryggerhuset, og var et sosialt fellesskap der man kunne være sammen om å bake til arrangementer ved senteret, prøve ut og utvikle ideer». Gruppen ble avviklet i løpet av våren. Gruppeleder: Sibylle Zander-Merum «Fargeglede med Mona» Akvarellmaling, foregår på ukentlig basis, - og i løpet av året har det bygget seg opp en sammenspleiset gruppe med farger, former og uttrykk i sentrum. Gr.leder: Mona L. Bjørkmann Maling akryl Gruppen møtes tirsdager på dagtid kl 10-14, og består av 5 6 kvinner, som maler på lerret i ulike format. Nivået og ambisjonene til deltakerne er forskjellig, men alle deler malerinteressen og støtter og motiverer hverandres innsats. Leder gir individuell veiledning og råd. Det har oppstått en svært vellykket form på gruppen, - både bilder og det sosiale fungerer meget godt. Gruppeleder: Kristin Vindøy Kreativt verksted Igjennom året har mange funnet seg godt til rette med å bidra til at vi har små gaver til salgs, kort og at montere og dekorasjoner på senteret holdes oppdaterte og friske. En spesiell takk til Lauren Zacour som har påtatt seg et spesielt ansvar med å holde orden på alt sammen Revygruppen I forbindelse med NaKuHels 20-års-jubileum i november, var målsettingen med gruppen å lage en revy, som involverte de forskjellige delene av virksomheten, og som kunne formidle NaKuHel og historier på en munter og inkluderende måte. Tekster og idéer har blitt samlet og produsert, og noen gamle har blitt hentet opp igjen fra 10-årsjubileet. Forberedelsene var krevende, med mange medvirkende, forskjellige innslag og tablåer, men med en klar målsetting. Vi mottok noe støtte fra Asker kommune, som bidrog til å spisse detaljene, samt lyssetting, - med flott ramme på Sem Gjestegård (som gav oss gratis lokaler i presang). 150 personer var tilstede når revyen ble vist lørdag den i jubileumsuken. Med utholdende og imponerende innsats fra gruppeleder Marit Skjelbreidalen, lot dette flotte samarbeidsprosjektet seg gjennomføre Bridge dagtid Bridge på dagtid foregår torsdager ca 3 timer fra kl Vi nærmer oss tre bord. Tilbudet er beregnet på hyggespillere, som ønsker å videreutvikle sine bridgeferdigheter i et trivelig og uformelt miljø. Bridge på dagtid er ikke basert på konkurranse og rangering, men kan tilby tilrettelagte utfordringer med hensyn til meldinger og spilleteknikk. Alt skjer i deltakernes eget tempo, og ut fra egne ønsker. Har man en makker, så oppfordres det til å ta henne/ham med, men dette er ingen forutsetning. Gruppeleder: Tor-Håkon Torsvik Norskgrupper Mange «nye landsmenn» finner veien til NaKuHel; via Nav, Flyktningkontoret, boliger, mottak, m.m. De ønsker ofte å være et sted der de kan øve norsk og møte nordmenn. Senteret egner seg godt til dette, og denne høsten telte vi 25 ulike nasjonaliteter. Mette Jensen har skapt et eget konsept med ukentlig språktrening for små grupper (2-3), som har hjulpet mange videre. Norskgruppa og arbeidstrening er populære tilbud. 13

14 4.2. Resepsjonen, Smia og Bryggerhuset, og driften Resepsjonen Sentralbordet er åpent alle hverdager kl Her er det telefonsentral, kopiering og annet utstyr som bidrar til å bistå grupper, aktiviteter og prosjekter. Sentralbordet er bemannet av frivillige og arbeidstreningen, som yter flott service. Catherine Amundsen holder orden på aktivitetsoversikter og lister av alle slag. Aase Dolven, Brit Ødegård, Signe Ratama og Bente Asker Devold holder orden på romfordeling og leietakere. Videre har de tatt seg av informasjonen på senteret og nye besøkende. Rutinene forbedres stadig Smia Smia fortsetter å være senterets storstue og samlende møteplass, - til hverdag og fest! Smia er en trivelig kafé hvor mange yter frivillige innsats og arbeidstrening. Kaféen holder åpent de aller fleste av årets hverdager kl og helgedager kl Mange har bidratt for at Smia kan holde åpent i så stor grad: Inger Ann Hestad, Vibeke Andersen, Katrien van der Weerd og Morten Haugli har jobbet med tilrettelegging, koordinering og produksjon, slik at vi til enhver tid kan servere god, hjemmelaget mat laget fra bunnen. Rutinene for driften blir stadig forbedret. Mange frivillige bidrar som mannskap gjennom hele året, ofte på regelmessig basis. Gruppenes medlemmer hjelper til med mannskap i helgene Bryggerhuset Bryggerhuset på Tveiter gård er en flott møteplass for turfolket og familiearrangementer, så vel som for grupper ved senteret, leietakere og samarbeidsprosjekter. Kaféen har vært åpen de aller fleste søndager gjennom hele året. Arne Larsen, Jan Roger Fusdahl, Helga Grefsrud, Inger Ann Hestad, m.fl. har flere søndager bakt for publikum i den vedfyrte bakerovnen. Civitan i Asker fortsetter med sitt flotte bidrag, og stiller med fullt mannskap på månedlig basis. Hilde Bruenech må nevnes spesielt, for en betydelig innsats som leder på Bryggerhuset på svært mange søndager. Videre må vi trekke frem NaKuHelBarnehagen og Bygdekvinnelaget som også er gode samarbeidspartnere. Asker Turlag benytter Bryggerhuset som treff- og møtested, samt at de har utstyrslageret sitt her. De stiller til gjengjeld med dugnadshjelp noen helger høst og vinter. Elever med spesielle behov fra Asker videregående skole fortsetter med arbeidstrening og har åpen kafé hver torsdag. De har nå utvidet aktiviteten med kløyving av ved. Frivillige fra Hagegruppen og arbeidstreningen har hjulpet til med vedlikeholdet rundt Bryggerhuset. Nabo og frivillig Roar Fosse og Anne Kari har gjort en flott innsats med å holde hagen i orden. Arthur Collett Knudtzon har som tidligere år hatt et spesielt tilsyn med Bryggerhuset og driften, og har gjort en betydelig innsats Drift Bygninger og lokaler som NaKuHel disponerer, krever tilsyn og regelmessig vedlikehold. Husene er gamle, og det er begrenset med midler til oppussing. Driftsgruppa («Utegruppa») gjør det mulig å følge opp med nødvendig praktisk innsats ute og inne. De sørger for vedproduksjon og at NaKuHel-bilen, diverse utstyr, oljefyren og maskinparken fungerer. Ved ledig kapasitet pusses det opp, og i år var det kontor og gang i 2. etasje som ble prioritert. Og de sørger for kjøring av varer og matriell, reparerer og vedlikeholder utstyr, lokaler, m.m. Gruppa har også tatt på seg oppdrag utenfor senteret, som hagearbeid og flytteoppdrag. 4 6 personer i gruppa som jobber varierende dager, frivillige og personer i arbeidspraksis. Utegruppa gjør en veldig viktig og god innsats for senteret og andre de yter innsats til. Driftsleder er Pål Tangen. 14

15 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker Samarbeidprosjekter Det er i perioden vedtatt og/eller inngått fem samarbeids-avtaler mellom Asker kommune og NaKuHel. I kap kommer et kort sammenfatning av avtalene, innholdet og erfaringene. I kapittelet ellers er informasjon om øvrige prosjekter Avtale som avklarer forventninger, rammer og forutsigbarhet for frivilligsentralen NaKuHel Asker NaKuHel-senteret er én av tre frivilligsentraler i Asker. Kommunen bidrar med kr i driftsstøtte, og Kulturdepartementet støtter med kr Fra i år av inngås en egen samarbeidsavtale mellom kommunen og senteret Avtale for tilsyn i Semsvannsområdet Avtalen ble fornyet i år (til 2018), etter at den forrige har eksistert i fem år. Utegruppa står for oppfølging av oppgaver knyttet til vedlikehold og sørger for rydding av søppel rundt vannet, renhold og vedlikehold av toalettene, klipping av gress og kvist, se til at stier/badeplasser er i orden, m.v. Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen i Akershus har gitt oss oppdrag knyttet til rydding av uønskede arter i området (f.eks. kjempebjørnekjeks). Drifts-/prosj.leder: Pål Tangen Avtale om rydding av uønskede arter på Hvalstrand, i Vollen og på Elnestangen Utegruppa tok på seg denne nye oppgaven i år. Etter opplæring fra kommunens folk, pågikk det meste av arbeidet i august og september. Prosjektleder: Pål Tangen og Erik Asker Avtale om Frisklivgruppe for barn Friskliv Barn har ut året 2014 vært et samarbeidsprosjekt mellom Friskvernklinikken, Asker kommune og NaKuHel-senteret. Barna går i klasse, består ved årsskiftet av 10 barn, og har tilbud på NaKuHel-senteret 1 gang i uken. Målet med gruppen er å skape en trygg sosial fritidsarena innenfor rammene av fysisk aktivitet og friluftsliv. Gjennom glede, mestringsopplevelser og erfaringer med ulike aktiviteter, ønsker vi at barna skal motiveres til å delta i andre aktiviteter og tilbud i nærmiljøet. Det fokuseres på ulike tema og nærmiljø-aktiviteter: Mat i naturen, lek og spill i natur, kontakt med dyr/dyrestell, friluftsliv, natur og kulturkunnskap. Bevisstgjøring rundt livsstil, kosthold og egne ressurser er viktig mht. å gjøre barna i stand til selv å gjøre gode helsevalg. Det er en stabil og entusiastisk gruppe med høy aktivitetsglede. Gruppens store utfordring er logistikken i forhold til henting og levering. Takket være stor innsats fra ledere og frivillige, har vi lykkes med å løse dette også i år. Kommunes valg om å kjøre prosjektet i egen regi fra 2015 har skapt usikkerhet om hvor veien går videre for «Vennegruppa». Vi har valgt å forsøke å skaffe nye midler og fortsette tilbudet i egen regi. Planen er også å utvikle prosjektet videre. Tilknyttet prosjektet i år har vært Tommy Frantzen, Trine Stensrud, og Tina Christoffersen. Sibylle Zander-Merum og personalet i Smia har bidratt mht. mat og tilberedelse. Prosjektledere: Merete Østerdal (vår-14) og Mona Bjelland (høst-14) Avtale om utvikling av folkehelsesenter og NaKuHel-dag for 5. klassinger En arbeidsgruppe har jobbet videre med å definere rammer for et fremtidig folkehelsesenter på Øvre Sem. Utviklingen og forankringen av visjonen om et slikt senter som en videreutvikling og supplement til dagens NaKuHel pågår fortsatt, dog med et noe uavklart ambisjonsnivå når det gjelder samarbeidet med Asker kommune m.fl. «NaKuHel-dagen» for 5. klassinger har blitt planlagt og gjennomført 4 dager, - for ca 200 elever fra 4 forskjellige skoler, i tråd med skolens fagplan. I løpet av dagen skal elevene gjennom fire forskjellige løyper, som omhandler geologi, bruk av sanser, sosiale aktiviteter og riding. En viktig del av programmet er matlaging ute og 15

16 refleksjon. Forberedelser og etterarbeid på skolene er også en viktig del av opplegget. NaKuHel-dagen foregår innunder Skaugumsåsen, men det har blitt jobbet mye for å finne en løsning med nærhet NaKuHel-senteret. Det er utviklet tegninger og planer til en «utebase» vis á vis senteret i jordekanten, som på søknad fra kommunen ble godkjent av Fylkesmannen. Prosjektleder: Annette Sett Gjessing Avtale om arbeid og aktivitet I forlengelse av LKA-prosjektet (Livskvalitet og arbeid, ), har en samarbeidsavtale med Asker kommune bidratt til at vi har ressurser til å jobbe med tilrettelegging for aktivitet og arbeid til personer som av forskjellige årsaker befinner seg utenfor det ordinære arbeidslivet. I 2014 har 40 personer deltatt i ulike former for ulønnet arbeid (inkludert arbeidspraksis, arbeidspraksis / norskpraksis og frivillig arbeid). NaKuHel Asker representerer en aktivitet- og arbeidsrettet møteplass uten fokus på diagnose og livssituasjon. Vi møter det hele mennesket og hva som for hver enkelt styrker egne krefter til å mestre hverdagen. Vi har ingen venteliste og er åpent for alle. Likepersongrupper, natur- og kulturaktiviteter, arbeid og sosiale fellesskap er sentrale elementer. Tilrettelegging for og koordinering av mangfoldig deltakelse i drift og aktiviteter har vært mulig med et økonomisk tilskudd fra Asker kommune på kr Antall henvendelser sier noe om hva slags behov det er for slike steder. I 2014 hadde vi ca 75 henvendelser om deltakelse i aktivitet og arbeid. Dette er personer i arbeidsfør alder, som ønsker mer innhold i hverdagen og sosial tilhørighet. I september og oktober fikk vi ekstra mange henvendelser på grunn av en reportasje i NRK s livsstilsmagasin Puls. Programmet handlet om Kjersti som deltok i aktivitet og arbeidstreningsprosjektet Livskvalitet og arbeid og NaKuHels salutogenetiske tilnærming. NaKuHel ønsker å inngå en ny samarbeidsavtale med Asker kommune om å tilrettelegge for aktivitet og arbeid for innbyggere som har liten eller ingen tilknytning til det ordinære arbeidslivet. Personer som har ikke kan stå i ordinær jobb, enten for en kortere eller lengre periode, har vært og er nøkkelpersoner for NaKuHel. Deres erfaringer, historier og praktiske bidrag er av stor verdi for utvikling av nye aktiviteter og drift av senteret Prosjekt RoSe-grupper likepersongrupper på NaKuHel I april 2014 fikk NaKuHel Asker innvilget et tilskudd på kr fra Arbeids- og velferdsdirektoratet over tilskuddsordning til frivillig arbeid mot fattigdom. Disse midlene ble bevilget til et ett - årig prosjekt med målsetting om å styrke likepersonarbeidet/selvhjelpsarbeidet på NaKuHel, gjennom å etablere to egenorganiserte likepersongrupper. Prosjektet kalles RoSegrupper og har samme målgruppe som NaKuHels tidligere aktivitet og arbeidstreningsprosjektet Livskvalitet og arbeid, det vil si sosialt og økonomisk vanskeligstilte som står utenfor arbeidslivet og mangler sosialt nettverk. Formålet er å bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet og å styrke deltakernes muligheter til å delta i samfunns- og arbeidsliv. På slutten av den ett-årige prosjektperioden er en av gruppene egenorganisert og den andre er på god vei, med målsetting om å være frivillig drevet fra Til sammen har 26 personer vært deltakere i RoSe-prosjektet t.o.m Den første gruppen (RoSe-gruppa) ble egenorganisert Per har RoSe-gruppa 9 deltakere. Den andre gruppen, som fikk navnet SeRo (RoSe bakvendt), startet har 6 deltakere per av 26 deltakere har deltatt inn i andre aktiviteter og arbeidsoppgaver på NaKuHel-senteret. Prosjektledere: Jorunn Marie Thon (koordinator) og Tommy Frantzen Arbeidstrening (ordinær virksomhet) I løpet av året har 7 personer deltatt i arbeidstrening på senteret, uten særskilt tilrettelegging. Deltakerne har vært knyttet til ordninger gjennom NAV, - alle inspirerende medarbeidere som har bidratt til den daglige driften av Smia og forøvrig. En person har vært her i samfunnstjeneste. 16

17 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker «Tur og Trivsel»: Aktiviteter for hjemmeboende personer med hukommelsesutfordringer og demens Med støtte fra Akershus fylkeskommune, Driftseier Jensens legat, m.fl. har vi fortsatt tilbudet med tur/aktivitet, sang/ musikk/dans og sosialt samvær for nevnte målgruppe. Asker kommune har bidratt med informasjon til aktuelle deltakere. Tilbudet har blitt gjennomført 9 ganger våren, med totalt 5 deltakere og 15 ganger høst med 8 deltagere. Frivillige og arbeidstreningen har støttet opp ved behov. Bryggerhuset på Tveiter gård har vært utgangspunktet for turer i området og kulturdelen, men også NaKuHel-senteret og Drivhuset/ NaKuHel-hagen har blitt benyttet til hvile, felles måltider og sosialt fellesskap. Transporten har vært utfordrende. I løpet av høsten ble egen transport innført, - noe som lettet organiseringen/logistikken. Det er innledet samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd som vil arrangere utflukter i Det har vært inspirerende å se deltakernes trivsel og glede ved å delta i et slikt tilpasset opplegg. Vi registrerer tilbakemeldinger som økt fysisk styrke og bedre humør fra samarbeidspartnerne og pårørende. Det er laget en egen rapport fra prosjektet Prosjektledere: Aud Skramstad- Rogne og Turid Bøe, og gode medhjelpere, Asgrim og Eirin Semsvannet GeoPark Geopark-ideen innebærer at man ikke bare tar for seg geologien, men alt hva den bidrar til det vil si: Hele årsaksrekken: Geologi (berggrunnen), Biologi (alt levende) og Kultur (alt menneskeskapt). Det betyr at perspektivet blir enormt, men Semsvannsområdet er unikt ved at alle elementene så tydelig er til stede. Semsvannet GeoPark fikk sin start , med «avduking» av 6 flotte informasjons skilt om steinparken utenfor NaKuHel. Et helt lite geologisk bibliotek over Askers geologi finnes her. Geologene Bockelie og Ruis er i innspurten av å lage ferdig geologiske kart over Semsvannsområdet i stor målestokk 1: Det jobbes også med en geotur med 9 poster som blir tilpasset mobilbruk med mange bilder og mye informasjon. Det lages også en brosjyre som skal vise noe av mangfoldet rundt Semsvannet ikke bare geologi, men også flora og fauna. Alt dette burde bidra til et mer aktivt forhold til naturen rundt Semsvannet. Alt arbeidet blir utført på frivillig basis, - og det er verd å merke seg at arbeidene med kartene har foregått over i ca 40 år! Kostnaden ved denne delen av prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Det tas sikte på å lage en markering og åpne Semsvannet GeoPark II i mai Prosjektleder: Hilmar Lunde NaKuHel Sommerleir Årets sommerleirer for barn i klasse ble igjen en stor suksess. Det ble gjennomført 4 leire i ukene 26, 32 og to i uke 33, for til sammen 150 barn. Mannskapet var innleid hjelp (flest ungdommer), samt at frivillige og ansatte på senteret bidrog. Det var lagt opp til innholdsrike dager med orientering, riding, roing, matlaging, baking, turer, bading, ballaktiviteter, leker, hundekjøring osv. Lunsj ble laget i fellesskap hver dag. Engasjerte ledere og glade barn gjorde leirukene igjen til en uforglemmelig opplevelse for alle. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Prosjektleder: Tina Tønsberg Semiaden Semiaden ble arrangert for 8. år på rad søndag den Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum sammen med NaKuHel Asker sto som ansvarlig arrangør. I tillegg deltok ca 30 frivillige lag og organisasjoner, inkludert studenter fra Helsefagutdanningen i Drammen, i planlegging 17

18 og gjennomføring av mange viktige oppgaver. Bidraget fra lag/organisasjoner i Asker, er helt nødvendig for å kunne gjennomføre Semiaden. Ca 300 frivillige deltok i forskjellige roller, og det ble totalt lagt ned over 7000 dugnadstimer. Intensjonen med arrangementet er å gi deltakerne en lærerik og glad opplevelse av natur og kultur i Semsvannsområdet. Innholdet bygger på NaKuHels verdier om sammenhengen mellom natur, kultur og helse og skal profilere Askers 1000 årssted på en positiv måte. I år ble Semiaden åpnet fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgjerd Svarstad Haugland, og alle ordførerne i Hurum, Røyken og Asker var tilstede. Samarbeidet i Semiaden har medført trivelig og nyttig samarbeid på tvers av grupper og klubber. Det kan således betraktes som et godt bidrag også i forhold til mellommenneskelige relasjoner, og dessuten som et svært godt omdømmeprosjekt for alle medvirkende lag og organisasjoner. I tillegg gir det senteret kjærkomne inntekter. Med det flotte været i år, ble det et solid overskudd som NaKuHel takker så mye for! Prosjektleder: Håvard Tveitane Jubileumsfeiring NaKuHel-stiftelsen 20 år Stiftelsens jubileum ble behørig markert med et program over 5 dager : Konferanse på Sem Gjestegård med tema «Helsefremmende samarbeid Natur og kultur som folkehelse». Hele 45 spesielt inviterte forelesere og ca 20 NaKuHelinteresserte ordstyrere deltok i tillegg til ca 80 andre deltakere. Konferansens 1. dag ble holdt i Asker kulturhus, der helseminister Bent Høye holdt åpningsforedraget. Statsråden var også på befaring på NaKuHel-senteret på Sem samme morgen. Konferansens 2. dag foregikk på Sem Gjestegård med en rekke plenumsforedrag og tre parallellsesjoner. På jubileumsmiddagen om kvelden deltok 99 gjester. Asker kommune med ordfører Lene Conradi hadde en mottagelse for gjestene i Holtsmark-salen på Sem. En rekke kulturinnslag og taler gjorde dette til en ekstra hyggelig middag : Barnas NaKuHel, der klassinger på Jansløkka skole fikk være med på en «NaKuHel-dag», med aktiviteter, læring og et hyggelig måltid alt sammen ute : Revy og fest for medlemmene. Marit Skjelbreidalen realiserte planen om å lage en jubileumsrevy. Det ble et flott program med mange poengterte sketsjer og tablåer fra enkeltpersoner, grupper og sang fra sangkoret vårt «Alf». Sem Gjestegård stilte med den store salen sin uten kostnad, og Asker kommune bidrog med støtte. Etter revyen var hele senteret dekket til 150 gjester som ble bespist med egenprodusert, fantastisk tapas. Tusen takk til kokk Morten Haugli. Kaffe og kaker som mange bidrog med : Kaffe og bløtkake til turfolket: Arne Larsen laget to kjempestore kaker som ble servert gratis til folk på tur, på Smia og Bryggerhuset. Et populært innslag. Stor takk til Arne! Vevstua I utviklingsarbeidet med å finne frem til gode løsninger for et fremtidig folkehelsesenter på Sem, har det vært et stort engasjement rundt en fremtidig restaurering av Vevstua, - trebygningen som ligger vegg i vegg med NaKuHel-senteret. Huset er fra En meget kompetent arbeidsgruppe under ledelse av Vegard Olderheim og Peter Paaske, la frem en gjennomarbeidet plan til kommunen i juni. Kommunen har bevilget 6 mill til prosjektet Generasjonskoret Ideen med Generasjonskoret er å samle alle generasjoner til et korstunt, - der øvelse og presentasjon / konsert skjer samme dag. Årets arrangementer, var nr tre og fire i rekken. Tommy Frantzen og Anders Wasserfall ansvarlig for gjennomføringen av et opplegg som gikk ut på å øve inn sangene sammen med elektroniske virkemidler, som også barna kunne bruke kreativt i øvingen og presentasjonene. «Alf», koret vårt med dirigent Martin Rasten, tilrettela for 18

19 Årsmelding Stiftelsen NaKuHel Asker 2014 en allsidig og mangfoldig korøvelse. Begge øvelsene fant sted i senterets 2. etasje, inkludert en hyggelig pause, og deretter ble det arrangert flotte konserter i Smia. Prosjektet ble støttet av fylket. Vi håper flere Generasjonskor ser dagens lys. Prosjektleder: Kristin Bredal Berge Datalaboratoriet Musikklabben vår, «Datalaboratoriet» (www.datalaboratoriet.no), har gitt tilbud til forskjellige grupper på forespørsel. Deltakere kommer til kurs på senteret, og noen grupper har fått undervisning i egne omgivelser/lokaler. Flere kurs blitt gjennomført på Villa Valle (psykisk helse) i Bærum og andre grupper. Prosjektledere: Anders Wasserfall og Tommy Frantzen Semsvannsrunden Med dette tilbudet ønsker vi å motivere folk til å komme seg ut ved å registrere antall runder rundt Semsvannet. I år har dette foregått på onsdager, med tidtaking for de som ønsker det, og med premiering (T-skjorter i ulike farger) for hver osv. runder. Ca 50 personer har deltatt vår/høst. Vanligvis deltar 2-8 personer pr gang. Asker Trekkhundklubb står for fellesstart kl 18 med tidtaging. Her har deltakelsen variert fra pr gang. De som har vært med i.l.a. dagen deltar i trekning av premier. Prosjektleder: Kristin Bredal Berge NaKuHelBarnehagen Barnehagen drives som en egen virksomhet, men har samme filosofi som NaKuHelvirksomheten. Den har to avdelinger med til sammen 38 barn, hvorav én er internasjonal og engelskspråklig. Base er på Tangen og Sem Grendehus, med kontor og andre lokaler på senteret. Vi samarbeider om idéer, ulike oppgaver og koordinering, - blant annet bidrar personer fra gruppene av og til med kompetanse i barnehagen og foreldrene deltar som mannskap på kafévakter og under Semiaden. Styrer: Zack Zacour Samarbeid med NaKuHel Norge og NaKuHel-nettverket i Akershus NaKuHel Asker samarbeider med og er representert i styrene til NaKuHel Norge og NaKuHel Akershus. Senteret har tilrettelagt for møter, samt formidlet kontakter. Vi har hatt flere besøk fra personer som ønsker å etablere NaKuHel-liknende miljøer Frivillighetsutvalget og frivillighetskonferanse Daglig leder er medlem i kommunens frivillighetsutvalg. Utvalget er oppnevnt av kommunen og skal bidra til å følge opp Asker kommunes Frivillighetsmelding. Gruppen forberedte og gjennomførte kommunens årlige Frivillighetskonferanse i Asker kulturhus Hjemmesiden Hjemmesiden har blitt videreutviklet. Siden blir stadig viktigere som informasjons- og formidlingskanal for aktiviteter og arrangementer ved senteret. Facebookside er etablert, og skal tas mer aktivt i bruk. En stor takk til Martin Vånar og Aslak Asklien som har tatt på seg oppgaven med å drifte og koordinere sidene Gaver Vi har også i år mottatt gaver fra Holmenstiftelsen, Rotaryklubbene i Asker (Semiaden) og enkeltpersoner. Vi setter svært stor pris på slik støtte, og bidragene kommer godt med! 4.4. Forskjellige arrangementer Kulturuken i Asker: konsert, kulturukekafé og utstilling. Sesongåpning av Smiaplattingen sammen m/asker Spell og Danselag. Foredrag om flaggermus og nattsafari, ved Jeroen van der Kooij. 19

20 Prøysenprosjektet: Vi deltok og bidrog aktivt i en selvoppnevnt gruppe med målsetting å synliggjøre Alf Prøysen liv og virke i Asker i jubileumsåret for hans 100-årsdag. Lunsjturer : turer i nærmiljøet (bl.a. Skaugumsåsen) som er åpne for alle, en gang pr måned deler av året. Dette har inkludert turer på ski i vinterhalvåret. Sommerfest i NaKuHel-hagen/Drivhuset, turer og julefrokost: for frivillige/ ansatte Konserter i Smia: med egne sanggrupper, og andre aktører Åpent Julehus, samarbeid med Asker Turlag om Kom- deg-ut-dagen og «Julemoro» på Bryggerhuset: Flotte familiedager. Utleie/tilrettelegging: Forskjellige foreninger og grupper har leiet små og større rom for møter, helgekurs og arrangement gjennom hele året og vi har tilrettelagt for seminarer, kurs og andre arrangementer. Årsmøtearrangementer, - for egen del og andres. Friluftslivsdag for beboerne på Bråset: Som i 2013 tok studenter i praksis fikk oppgaven med å tilrettelegge for en utedag med mat, musikk og godt samvær. Utstillinger: Harald Dyrkorn, Tom Johansen, Roald Tellnes og malegruppe/elevutstilling. Foredrag/omvisninger: for humanitære organisasjoners møter og informasjon på institusjonsbesøk, kommuner og fylkesadministrasjoner innen folkehelse, m.fl. Møter om kvalitetssikringssystem (Equass): Tore Skedsmo bidrar med nyttig prosess. Støtte til en gutts skolegang Gambia: Butterfly Friends driver 100 % frivillig innsats og har bygget opp en rekke skoler, barnehager, m.v. Jansløkka skole: tilrettelegging for at elever kan hente skolens juletre. Som gjenytelse rydder elevene søppel rundt Semsvannet om våren. Egen avtale om bruk av gapahuken Studenter og kontakt med utdanningsinstitusjonene Det er relativt stor pågang av studenter og utdanningsmiljøer som er interessert i NaKuHel som praksisplass og et sted for å få kunnskap om folkehelse i praksis og erfaringer fra samspillet frivillighet / offentlig. Det er etablert en gruppe som skal jobbe frem et forutsigbart opplegg for mottak og oppfølging av slike henvendelser. Gruppen ledes av Harald Eriksen. I år har ca 150 studenter vært innom senteret, fordelt på følgende grupper/opplegg: Undervisning for studenter ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap Praksis og undervisning for studenter i Fysisk aktivitet/friluftsliv/folkehelse ved HiOA Tilrettelegging for intervju for ergoterapeutstudenter ved HiOA Praksis og undervisning for sykepleierstudenter ved HiOA og HiBV Undervisning/formidling til studenter fra Folkeuniversitetet i Drammen, Nedre Romerike, Kongsvinger og i Oslo (Fagskolen for helsearbeidere) 4.6. Deltakelse på seminarer, konferanser og nettverk Jorunn Marie Thon og Kristin Bredal Berge har deltatt på kommunens samrådningsmøter. Dette er et forum for ulike aktører som arbeider med rådgivning og kvalifisering. Vi, og spesielt Jorunn Marie, har videre vært aktivt med i arbeidet med Recoveryverkstedet i Asker, samt med Fontenehuset som vurderes etablert i Asker Katrien v.d. Weerd og Kristin B. Berge har deltatt på frivilligsentralenes regionkonferansen Daglig leder er i nettverksgruppe for ledere av frivillighetssentralene i Asker, Bærum, Follo NaKuHel Asker er medlem av Akershus Reiselivsråd, Asker og Bærum kommuner og fylket. NaKuHel Asker er også medlem av Sem og Omegn Vel, Asker Kulturelle Fellesråd, og Folkehelseforeningen. 20

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere "Smia" kafé er åpen tirsdag - fredag kl 10-14, lørdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere "Smia" kafé er åpen tirsdag - fredag kl 10-14, lørdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2014 Grupper m/ STORE bokstaver og aktiviteter m/ små bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietagere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

Velkommen til møteplassen NaKuHel!

Velkommen til møteplassen NaKuHel! Velkommen til møteplassen NaKuHel! Natur-Kultur-Helse-senteret på Sem Velkommen til et inkluderende fellesskap NaKuHel er en god møteplass og fellesskapsarena med muligheter for deltakelse i et mangfold

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2017

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2017 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2017 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 5 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2008

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2008 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2008 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen tirsdag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 12-16 "Bryggerhuset"

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpenmandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2016 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen

Detaljer

Nytt fra NOVEMBER - DESEMBER 2013 21 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER & MANGE KURS I REGI AV ANDRE NY GRUPPE: FARGEGLEDE MED MONA

Nytt fra NOVEMBER - DESEMBER 2013 21 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER & MANGE KURS I REGI AV ANDRE NY GRUPPE: FARGEGLEDE MED MONA Nytt fra NOVEMBER - DESEMBER 2013 21 FORSKJELLIGE NAKUHEL-GRUPPER & MANGE KURS I REGI AV ANDRE NY GRUPPE: FARGEGLEDE MED MONA FRISKLIVGRUPPER & NY UTSTILLING LOKALHISTORIE & RUG -KVELD JULEHUSET PÅ SEM

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2012 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere!

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2015 Aktivitetene i kursiv er i regi av leietagere! "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdag og søndag kl 11.30 15.30 "Bryggerhuset" på Tveiter er åpen torsdager

Detaljer

Nytt fra MAI JUNI 2016

Nytt fra MAI JUNI 2016 Nytt fra APRIL MAI JUNI 2016 OVER 40 GRUPPER MED FORSKJELLIG INNHOLD ÅPENT HUS HELE UKA FRISKLIVGRUPPER «CROSSING CULTURES» TUR OG TRIVSEL-GRUPPA DUGNADER SPENNENDE LOKALHISTORIE KURS «BIER TILBAKE TIL

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Stiftelsen NaKuHel Asker Natur-Kultur-Helse senteret i Asker Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom Prosjektnr: 2013-1-590 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Nytt fra AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2015

Nytt fra AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2015 Nytt fra AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER 2015 OVER 30 GRUPPER MED FORSKJELLIG INNHOLD ÅPENT HUS HELE UKA FRISKLIVGRUPPER «SEMIADEN» - HØSTENS VAKRESTE EVENTYR RUNDT SEMSVANNET UTLEIE AV LOKALER SPENNENDE

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

Tema : Demens. Eldrerådet

Tema : Demens. Eldrerådet Tema : Demens Eldrerådet 22.11.17 Tjenestetrappen Tidlig innsats Hjemmetjenester Heldøgns omsorg Tidlig innsats I samarbeid med eksterne I drift Demensvennlig samfunn Pårørendeskole Aktivitetsvenn Demenstelefon

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Evaluering / rapportering 1. Våler kommune - Våler/Svinndal Frivilligsentral 2. Navn på prosjektet Dagens Rett 3. Prosjektansvarlig Daglig leder Karen

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Nytt fra APRIL MAI JUNI 2015

Nytt fra APRIL MAI JUNI 2015 Nytt fra APRIL MAI JUNI 2015 OVER 30 GRUPPER MED FORSKJELLIG INNHOLD FRISKLIVGRUPPER SOMMERLEIRE FOR BARN «UT I DET BLÅ»-TURER ÅRSMØTE MED FOREDRAG SPENNENDE LOKALHISTORIE «SEMSVANNSRUNDEN» STARTER OPP

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Rapport Skogskarene Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Prosjektnavn: Skogskarene Søkerorganisasjon: Den Norske Turistforening. Organisasjonsledd: DNT Oslo

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01/0448 Prosjektnavn: Ut på ski- Polar Bear -klubben slår til Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMA : BARN OG UNGE Hvordan kan gården være en ressurs for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud, i skoletida og på fritida? Gården som ressurs for

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

MARS PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR

MARS PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR MARS PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ FEBRUAR Da var vintermåneden februar over, og vi går nå inn i vårmåneden mars. Vi merker at solen har begynt å varme litt når den er fremme, men det har fremdeles vært

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE!

ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! ILA OG LØKKAN FRIVILLIGSENTRAL = GOD FOLKEHELSE! Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen Prosjektet Bedre folkehelse for eldre i Ila og Midtbyen startet i 2013 ved tilsetting av prosjektleder i 60%

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer