Liste over farlig avfall i bilbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liste over farlig avfall i bilbransjen"

Transkript

1 Side Liste over farlig avfall i bilbransjen Utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag for Statens forurensningstilsyn

2 Side 2 Denne listen inneholder en oversikt over de vanligste typene farlig avfall i bilbransjen. Du kan bruke den når du skal finne fram til hva slags farlig avfall du har i din bedrift. Det kan hende du har farlig avfall som ikke er ført opp i listen. Er du i tvil om noe er farlig avfall skal det leveres inn som farlig avfall. I kolonnen helt til venstre finner du bokstavkodene M, K og L. Kodene angir hvor i bedriften du oftest finner den aktuelle avfallstype. M = mekanisk verksted, K = karosseriverksted, L = lakkeringsverksted Informasjonen i kolonnene til høyre for avfallstypen kan du bruke når du skal fylle ut deklarasjonsskjemaet som skal følge avfallet ved innlevering. Dataene er hentet fra NORSAS Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall samt fra et stort antall HMSdatablader for forskjellige produkter. Anmerkning 1) Når det gjelder absorbenter, filler og twistdotter med kjemikalier vil det ofte være en vurdering om disse er farlig avfall eller ikke. Er de dryppende fulle av kjemikalier er de farlig avfall. Er det bare mindre mer rester kjemikalier er de sannsynligvis ikke farlig avfall. Er du i tvil snakk med ditt mottak eller din innsamler. Husk at slikt avfall kan være brannfarlig selv om det ikke er farlig avfall. Anmerkning 2) Tom og tørr emballasje er ikke farlig avfall. Inneholder emballasjen våte rester er den farlig avfall. Du kan rengjøre emballasje slik at den ikke er farlig avfall. Husk at rengjøringsvæsken (for eksempel vasketynner) og det du tar ut i rengjøringsprosessen er farlig avfall. Anmerkning 3) Spillolje fra bilbransjen inneholder normalt ikke klor. Dersom oljen er "ren" vil den være refusjonsberettiget. Oljen skal ikke blandes med noen andre stoffer som for eksempelløsemidler, vann, drivstoffrester, rester fra vaskehallen etc., etc.. Refusjonsordningen krever at avfallsprodusenten har et fungerende sorteringssystem på plass. Anmerkning 4) Det er opprettet en egen refusjonsordning for tri (ved innlevering av minimum 10 kg). Ved innlevering skal du fylle ut et søknadsskjema samtidig som du må dokumenterer at det er betalt avgift for tri ved innkjøp. Innsamlere og mottakk kan gi deg mer informasjon om refusjonsordningen.

3 stoff nr. kode halogen tungmet. punkt nr. klasse gruppe seddel K,L Absorbenter m/lakk løsemidler 1) Nei Nei Ja III 3 Vurdering om dette er farlig Side 3 M Absorbenter m/olje 1) Nei Nei Ja Vurdering om dette er farlig M,K.L Aceton Nei Nei Ja < 61 o C II 3 M,K,L Aerosolbokser Nei Nei Ja Kolli merkes: aerosoler M Asbest, bremse-,clutchbelegg Nei Nei Nei Ikke i bruk i moderne biler. M Avbalanseringslodd Nei Ja, bly Nei Ikke farlig avfall Bør leveres til gjenvinning M Batterier, blyakkumulatorer, våte Nei Ja, bly Ja fylt med syre M Batterier, blyakkumulatorer tette Nei Ja, bly Nei sikret undr transport, beskyttet mot kortsluting M Batterier, andre Nei Ja Nei M Batterier - NiCD Nei Ja Nei M Batterisyre Nei Nei Ja M Bensin Nei Nei Ja < -40 o C II 3 M Bensinfiltre Nei Nei Ja < -40 o C II 4.1 K,L Blåsesand Nei Nei Nei Brukt blåsesand fra bilbransjen vil vanligvis ikke være farlig gods K,L Body schutz løsemiddelholdig Nei Nei Ja < 61 o C II 3 K,L Body schutz vannfortynnbar Nei Nei Ja Vanligvis ikke farlig gods M Bremsevæske Nei Nei Nei sjekk eventuelt med HMS-datablad L Destillasjonsrester Nei Nei Ja < 23 o C III 3 Forekommer meget sjelden.

4 Side 4 stoff nr. kode halogen tungmet. punkt nr. klasse gruppe seddel M Diesel Nei Nei Ja < 61 o C III 3 M Dieseladditiv Nei Nei Ja < 61 o C III 3 M Dieselfiltre Nei Nei Nei M Eksplosiver, tennsats airbager Reglene om behandling av slikt avfall finner du i Forskrift om eksplosjonsfarlig vare M,K Elektriske komponenter fra biler Nei EE-avfall. Egen innsamlingsordning. M,K,L Emballasje Ja/ Samme klassifisering som de aktuelle produkter Nei M,K,L Emballasje tom og tørr 2) Ikke farlig avfall Se anm 2) K,L Filler m/lakk, løsemidler 1) Nei Nei Ja III 3 Vurdering om dette er farlig K,L Filler m/olje Nei Nei Nei Vurdering om dette er farlig L Forfiltre, sprøytekabin Ikke farlig avfall M Frostvæske Nei Nei Nei K Fugemasse/skum Nei Nei Ja < 61 o C III 3 K Fugemasse/skum, isocyanatholdig Nei Nei Ja < 61 o C III 3 M,K,L Fyringsolje Nei Nei Ja < 61 o C III 3 M,K Gassflasker Nei Nei Ja Avhengig av type. Se ADR M Grease Nei Nei Nei M Halogenlamper EE-avfall. Egen innsamlingsordning. K Herder til rutelim Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 isocyantholdig K Herder til primer for rutelim Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 isocyanatholdig

5 Side 5 stoff nr. kode halogentungmet. punkt nr. klasse gruppe seddel K,L Herder til lakkprodukter Nei Nei Ja < 61 o C III 3 ikke isocyanatholdig K,L Herder til polyestersparkel og Nei Nei Ja Ca.- 4 o C sprøytesparkel L Herdere til lakkprodukter Nei Nei Ja 5-35 o C II eller III 3 Alle herdere til 2K-acrylprodukter isocyanatholdige er isocyanatholdige M Hydraulikkolje u/klor 3) Nei Nei Nei Se anm. 3) refusjonsberettiget M,K KFK / HFK / HKFK Ja Nei Ja kjølevæsker til klimaanlegg M,K KFK / HFK / HKFK Ja Nei Ja Klimaanlegg som inneholder kjølevæske M Kjølevæske til motorer Nei Nei Nei M Kondensfjerner Nei Nei Ja ca. 12 o C II 3 M Kvikksølvlamper Nei Ja, Hg Nei EE-avfall. Egen innsamlingsordning. L Lakk, fyller, grunning, sparkel Nei Nei Ja < 61 oc III 3 løsemiddelbasert L Lakk, fyller, grunning Nei Nei Ja/ Kan variere fra produkt til produkt. Se produsentens vannfortynnbar Nei HMS-datablad K,L Lakkfjerner m/halogen Ja Nei Ja/ < 61 o C III 3 løsemiddelholdig K,L Lakkfjerner u/halogen Nei Nei Ja < 61 o C III 3 løsemiddelholdig M,K,L Lim, løsemiddelbasert Nei Nei Ja < 61 o C I, II el. III 3 M,K,L Lim, vannbasert (uten løsemidler) Nei Nei Nei M,K,L Lynol Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 M,K,L Lysstoffrør Nei EE-avfall. Egen innsamlingsordning. Husk at sparepærer er små lysstoffrør. M Nivåbryterer m/kvikksølv Nei Ja, Hg Ja III 8 M Oljeemulsjoner Nei Nei Nei

6 Side 6 stoff nr. kode halogentungmet. punkt nr. klasse gruppe seddel M Oljefiltre av papp (innsats) Nei Nei Nei M Oljefiltre m/metallhylse Nei Nei Nei L Paint-stop sprøytekabin Nei Ikke farlig avfall L Polervoks Nei Nei Nei K,L Polyester sparkel Nei Nei Ja < 61 o C III 3 Polyester sprøytesparkel K Primer til 1-komp rutelim, isocyanatholdig Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 K Primer, rutelim 1-komp. Ikke isocyanatholdig Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 M.K Propan Nei Nei Ja o C F 2.1 (+13) M,K,L Rengjøringsmidler, svake Nei Nei Nei Konferer HMS-databladet K,L Rengjøringsmidler, alkaliske,sterke Nei Nei Ja III - Konferer HMS-databladet M,K,L Rengjøringsmidler, løsemidler Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 K,L Rubbing Nei Nei Nei K Rutelim 1-komponent Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 isocyanatholdig K Rutelim 1-komponent Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 ikke isocyanatholdig K Rutelim 2-komponenet Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 (ikke herderkomponenten) L Siliconfjerner Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 M,K,L Slam fra oljeutskiller Nei Nei Nei M Smørefett Nei Nei Nei

7 Side 7 stoff nr. kode halogen tungmet. punkt nr. klasse gruppe seddel M Smøreolje, ikke refusjonsber. 3) Ja Nei Nei Se anm 3) M Smøreolje, refusjonsberettiget 3) Nei Nei Nei Se anm 3) M Spillolje, ikke refusjonsberettiget 3) Ja Nei Nei Se anm 3) M Spillolje, refusjons berettiget 3) Nei Nei Nei Se anm 3) M,K,L Spraybokser Nei Nei Ja Kolli merkes: aerosoler L Takfilter, sprøytekabin Ikke farlig avfall K Tectyl / understellsbehandlings Ja Nei Ja < 61 o C III 3 Forekommer sjelden i dag produkter, klorholdig K Tectyl / understellsbehandlings Nei Nei Ja < 61 o C III 3 produkter M Trikloretylen ( TRI ) 4) Ja Nei Ja I,II el.iii 6.1 Refusjonsordning Se anm. 4) M Trikloretylen ( TRI ) Ja Nei Ja I,II el.iii 6.1 Refusjonsordning refusjonsberettiget 4) Se anm. 4) K,L Twist m/lakk, løsemidler Nei Nei Nei Vurdering om dette er farlig M Twist m/olje Nei Nei Nei Vurdering om dette er farlig K,L Tynner, Vasketynner Nei Nei Ja < 61 o C II eller III 3 ren og forurenset K,L Understellsbehandlingsprodukter SE TECTYL OVENFOR L Vaskevann, vannfortynnbare Nei Nei Nei produkter M Vindusspylevæske Nei Nei Ja < 61 o C III 3 M Vippebrytere m/kvikksølv Nei Ja, Hg Ja III 8 M,K,L White spirit Nei Nei Ja < 61 o C III 3

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Reno-Vest Bedrift AS

Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS Eies av Reno-Vest IKS Totalleverandør av avfallstjenester til næringslivet Salg/Utleie av utstyr Vesterålen, Lofoten, Steigen, Longyearbyen Håndtering av farlig

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det!

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det! FARLIG AVFALL Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall vi ordner det! 1 Komplette og sikre løsninger for farlig avfall vi ordner det! I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store,

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer