Gjerdrum kommune. Skoleåret 2013/2014. Foto: Dan A. Nachtnebel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum kommune. Skoleåret 2013/2014. Foto: Dan A. Nachtnebel"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Skoleåret 2013/2014 Foto: Dan A. Nachtnebel

2 Undervisningstilbud Gjerdrum Kulturskole, skoleåret 2013/2014 Individuell undervisning: Vi tilbyr undervisning på piano, keyboard, fløyte, klarinett, saksofon, trompet, horn, baryton, trombone, tuba, akustisk gitar, elektrisk gitar, bassgitar, trommer og sang. Undervisningen foregår i min. (avhengig av alder m.m.), en gang per uke og koster kr 2.100,- per semester. Anbefalt oppstart fra 3. trinn, individuelle hensyn tas. Nybegynnere kan bli satt i mindre grupper. Stipendplass. Elever med god kunstfaglig utvikling og et ønske om å gjøre noe ekstra ut av sitt instrument, kan søke Stipendplass. De som får dette innvilget vil få inntil 15 min. ekstra tid hver uke med lærer, uten ekstra kostnad. Begrunnet søknad fra elev med underskrift fra foresatte, sendes kulturskolen innen 1. juni. Søknadsskjema ligger på kulturskolen sine nettsider. Gruppeundervisning: All gruppeundervisning koster kr 1.300,- per semester. I kurset Visuell kunst tilkommer et tillegg for materialkostnader på 250 kroner. Undervisningen foregår i min., en gang per uke. Aldersgruppen kursene gjelder for, er beskrevet i informasjonen om det enkelte kurs. Dette er gruppeundervisningstilbudet for skoleåret 2013/2014: (Kulturskolen lager også kurs av kortere varighet. Disse markedsføres separat) visuell kunst ( trinn, med Kristin) Kurset tar for seg grunnleggende ferdigheter i det å uttrykke seg visuelt. Fagets hovedområder er tegning, form og farge. I tegning får elevene blant annet trening i å observere og gjengi det de ser. I form arbeider elevene tredimensjonalt i leire og i andre plastiske materialer. I farge settes det fokus på bruken av enkel fargelære. Det blir også vist eksempler fra kunsthistorien. Gjennom ulike metoder, teknikker og innfallsvinkler til faget, blir det lagt vekt på å utvikle elevenes kreative evner. Kurset er ment for aldersgruppen trinn, og grupperes ut fra alderssammensetning/nivå. Teater ( trinn, med Sarina) Dette kurset er for trinn, men deles i flere grupper bl.a. ut fra alderssammensetningen i søkermassen. De yngste blir kjent med drama og teater gjennom lek, kropp og bevegelse. Fokuset er å stimulere sansene, - å se, lytte og kjenne. Gjennom rytmelek, sangleker og eventyr blir kreativiteten og fantasien stimulert. Hos de litt eldre elevene oppøves elevenes skapende evner gjennom blant annet miming, improvisasjon og rollearbeid. Det er også fokus på konsentrasjon og samarbeidsevner, som trenes gjennom leker og øvelser. For de eldste fokuseres det på improvisasjon, samspill og rollearbeid, der elevene får trening i å inngå i et skapende fellesskap. Gjennom øvelser i improvisasjon oppøver elevene spontanitet og skapende kreativitet. Utover året vil arbeidet rettes mot dramatisk tekst, hvor hovedfokuset ligger på rolleinnstudering, stemmebruk og fremtoning på scenen. Dette avsluttes med en forestilling. 2

3 Allegro (1. trinn med Paulin) Kurset skal være et trygt og inspirerende møte med musikkens verden gjennom lek og enkle øvelser, sang, dans og spill. Det er ment for de som går i 1. trinn, og vil bli holdt i SFO-tiden på begge barneskolene. KulturKarusell (2. trinn med Paulin) Kurset bygger videre på elementene fra Allegro, samtidig som elevene i løpet av året får stifte bekjentskap med de fleste kurs- og instrumenttilbud vi har i kulturskolen. Kulturkarusell har én hovedlærer, samtidig som de fleste andre lærerne i kulturskolen kommer innom i løpet av året og lærer bort om sitt kunstfelt. Kurset legges i SFOtiden. Hiphop NYBEGYNNER ( trinn, med Camilla) Kurset er for barn med interesse for hiphopsjangeren, og gir grunnleggende undervisning i Hiphop, streetdance og breaking. Kurset består av oppvarming, styrke, teknikk, danseleker og dansekombinasjoner/-improvisasjon, som danner grunnlaget for Hiphop øvet. hiphop øvet ( trinn, med Camilla) Kurset er for de som har danset på Hiphop nybegynner, eller som har tilsvarende erfaring. Kurset går dypere når det gjelder teknikk og dansekombinasjoner/-improvisasjon, både i forhold til forståelse og utførelse. dansemiks ( trinn, med Camilla) Dansemiks gir barn mulighet til å bli kjent med dans gjennom sjangrene; hiphop, moderne, kontaktimprovisasjon, jazzdans og kreativ dans. Hovedfokuset for dette kurset er å ha det gøy med bevegelse og dans. showdans ( trinn, med Camilla) Kurset blander sjangrene jazzdans, klassisk ballet og musikaldans. Kurset vil i grove trekk inneholde danseleker, generell oppvarming, teknikkdel og dansekombinasjoner. BAND (fra 6. trinn og ut vgs, med Thomas) For deg som spiller el-gitar, bassgitar, trommer, keyboard eller synger, og har lyst til å lære å spille sammen med andre i band. Det forutsettes et visst ferdighetsnivå. Det vil bli satt sammen band der sosiale hensyn, alder, instrument, motivasjon og ferdighet m.m. avgjør hvem som tas inn. Øvelser på kulturskolen, Ask. Sjangervalg skjer i samråd mellom elever og lærer, med utgangspunkt i rock, jazz, soul, funk og pop. Fokuset er musikalsk og sosialt samspill. SPRUDLEkorET (førskolebarn, med Anne-May) Dette er et tilbud for førskolebarna i alle barnehagene i Gjerdrum der sangglede står i høysetet. En gang i måneden er det felles øvelse med Anne-May som lærer. Dette kurset organiseres i samarbeid med barnehagene, og er ikke noe som man kan søke på. Påmelding: Påmeldingsfrist 1. juni 2013!! 3

4 Gjerdrum kulturskole Gjerdrum kulturskole ble startet i 1994 og eies og drives av Gjerdrum kommune. Skolen har i dag ca. 280 elevplasser, ca 260 elever og 12 lærere. Kulturskolen skal være med på å gi barn og unge et skapende oppvekstmiljø, og samtidig være et ressurssenter for musikk- og kulturfaglig arbeid i Gjerdrum kommune generelt, noe som skal komme alle innbyggerne i Gjerdrum til gode! Gjerdrum kulturskole følger grunnskolens skolerute med ferie- og fridager, med unntak av at undervisningen begynner en uke senere på høsten, og avslutter en uke tidligere før jul og på våren (36 uker). Undervisning skjer en gang per uke. Kulturskolen har egne lokaler på Ask, og undervisningen foregår der, samt på begge barneskolene, ungdomsskolen og kulturhuset. Gjerdrum kulturskole jobber ut fra et prinsipp om tilpasset opplæring. Elevene har ulike forutsetninger bl.a. motorisk, musikalsk og motivasjonsmessig, noe som gjør at innholdet og lengden på undervisningen kan variere fra elev til elev. En gang i året får foresatte og elev i individuell undervisning tilbud om utviklingssamtale med lærer. Det må påregnes hjemmelekse i alle fag. Kulturskolen har et samarbeid med Gjerdrum skolekorps, og vil på blås og trommer prioritere opptak av barn som er med der. Priser vedtatt av kommunestyret for 2013: Instrumentundervisning: kr 2.100,- per semester Gruppeundervisning: kr 1.300,- per semester Leie av instrument: kr 250,- per semester Materialkostnader Visuell kunst : kr 250,- per semester Alle elever får tilsendt faktura for hvert semester. Kulturskolen har ikke moderasjonsordning for søsken eller for de som er med på flere aktiviteter. Innkjøp av lærebøker dekkes av foresatte. Skolen har noen blåseinstrumenter til utleie. Gitarer o.l. ordner normalt foresatte selv. Hvis lærere i kulturskolen er syke eller ikke kan holde undervisningen som normalt, settes det vanligvis inn vikar. Inntil to ganger per semester kan undervisningen avlyses uten at det settes inn vikar, uten kompensasjon for brukerne (f.eks i de tilfeller hvor man ikke får tak i kvalifisert vikar eller vikar ansees som lite hensiktsmessig). Skjer dette mer enn to ganger kan man få redusert semesterbetalingen. Dette skjer ved henvendelse til administrasjonen i kulturskolen. Tilbakemelding om hovedopptak og timeplaner skjer i august. 4

5 Innmelding/utmelding Innmelding kan gjøres hele året, men hovedopptaket er i år satt til 1. juni. Søknaden må skje skriftlig. Bruk det elektroniske søknadsskjemaet du finner på kulturskolen sin hjemmeside. Individuell undervisning: Elever med individuell undervisning beholder automatisk plassen fra skoleår til skoleår. For hvert påbegynte semester beregnes full kontingent ut semesteret. Det gis rom for én prøvetime ved tildeling av plass. Etter opptak er eleven bundet inntil skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger. Fristene for dette er 1. des/1. juni for at det skal gjelde for påfølgende semester. Hvis ikke må man betale hele eller deler av kostnaden for neste semester (avhengig om det er venteliste eller ikke). Ved tildeling av plass midt i et semester, opereres det med rabatterte priser. Gruppeundervisning: Alle gruppeelever blir automatisk meldt ut etter skoleårets slutt og må søke på nytt for plass neste skoleår. Elevplass tildeles for et helt skoleår om gangen. Det gis rom for én prøvetime ved tildeling av plass. For hvert påbegynte semester beregnes full kontingent ut semesteret. Vil eleven slutte etter høstsemesteret, må skriftlig utmelding foreligge administrasjonen innen 1. des., hvis ikke regnes vårsemesteret som påbegynt og full kontingent må betales. Ved tildeling av plass midt i et semester opereres det med rabatterte priser. Kulturskolen forbeholder seg retten til å si opp elevens plass ved mislighold, stort fravær eller manglende betaling. Der elevplassene er fullsatt, vil øvrige innmeldte bli satt på venteliste. De som står på venteliste, vil normalt komme inn på tilbudet i rekkefølge etter innmeldingsdato, etter hvert som det blir ledige elevplasser. Unntak kan gjøres der skolen mener at praktiske eller pedagogiske hensyn tilsier det. Det er en relativt lang venteliste på enkelte kurs. For mer informasjon, kontakt administrasjonen. Elever med spesielle behov kan, etter søknad og individuell behandling, prioriteres ved opptak. Begrunnelse skrives under andre opplysninger i søknadsskjemaet. Det er viktig at foresatte gir beskjed i søknaden til kulturskolen dersom det er spesielle forhold knyttet barnet som kan være avgjørende for inntak, undervisning m.m. Kulturskolen mottar ingen informasjon fra skolene om enkeltelever. Kulturskolen tar også inn voksne elever for ett år om gangen ved ledig kapasitet. De får beholde plassen sin for et nytt skoleår dersom det ikke står barn på venteliste. Er du venn med oss på Facebook? 5

6 Presentasjon, - fast ansatte i Gjerdrum Kulturskole Alle lærerne i Gjerdrum kulturskole har høyere utdanning innenfor sitt felt, og mange er utøvende kunstnere i tillegg til å arbeide i kulturskolen. Amund Oserud Bentzen er lektor i musikk, med lærerutdanning fra Høgskolen i Hedmark og hovedfag musikk fra UiO. Han er leder i kulturskolen, underviser på messinginstrumenter, i piano og sang, og har vært ansatt i kulturskolen siden / Anne-May Hopland er utdannet musikkpedagog fra Østlandets Musikkonservatorium i Oslo, med piano som hovedinstrument. Hun har vært ansatt i Gjerdrum kulturskole siden den startet i 1994, og har i tillegg til pianoundervisning hatt ulike gruppetilbud for de yngste. I dag underviser Anne-May i piano, har ansvar for førskolekoret og har noen timer musikkterapi Svallaug Gjersvoll har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, og er vokal-, musikk- og waldhornpedagog. Hun jobber per i dag i kulturskolene i Skedsmo og Gjerdrum. Hun dirigerer også kor og holder stemmebrukskurs i ulike sammenhenger. Svallaug var med å starte Gjerdrum Musikk- og kulturskole i 1994 og har siden vært ansatt Kristin Laberg er utdannet faglærer i forming ved Statens Lærerhøgskole i Forming i Oslo. Hun har arbeidet som pedagog siden Hun har undervist i visuell kunst både i barneskolen og i videregående skole. I tillegg til å undervise, arbeider hun med egne prosjekter innen maleri og tegning. Kristin har jobbet i Gjerdrum kulturskole siden Polina Pedersen er opprinnelig fra St. Petersburg i Russland og har sin utdannelse derfra med hovedfag i piano, kordireksjon, sang og undervisningsmetodikk. Ved HiO har hun tatt videre-utdanning Musikk for småskole og barnehage og hun har også master i musikkvitenskap fra UiO. Polina underviser i piano, og har vært ansatt i kulturskolen siden Camilla Neegaard Haugo er utdannet danser og bevegelsesveileder ved Den Norske Balletthøyskole og dansepedagog ved Universitetet i Stavanger. Camilla har medvirket som danser ved en rekke produksjoner. I Gjerdrum kulturskole har hun vært ansatt siden august 2010 hvor hun underviser i hiphop, showdans og dansemiks Thomas Szabo Varkøy er lærer på gitar, el-gitar og el-bass. Han er utdannet gitarist og pedagog fra Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, og har bred undervisningserfaring fra både kulturskole og grunnskole. I tillegg til gitar spiller Thomas også Dobro og Lap-steel. Han har vært ansatt i kulturskolen siden våren Paulin Skoglund-Voss er lærer for Allegro og Kulturkarusell. Hun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Trøndelag Musikkonservatorium. I dag jobber Paulin også ved Frogn Kulturskole i tillegg til å være utøvende soloartist, sanger og cellist Even Bekkedal er lærer på gitar, el-gitar og el-bass i kulturskolen. Han har en mastergrad i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Even spiller også ukulele, og jobber i Nes Kulturskole i tillegg til i Gjerdrum Tom Andreas Kristensen er utdannet musiker og pedagog fra Høgskolen i Staffeldtsgate og Norges Musikkhøgskole. Han jobber som utøvende musiker og på Stovner Rockefabrikk i tillegg til i Gjerdrum Sarina Erntsen er utdannet dramapedagog med fordypning i fortellerkunst og dramaturgi fra NTNU og Høgskolen i Oslo. Hun jobber også frilans som teaterinstruktør, forteller, innleser og kursholder, og har vært med på å skrive flere lærebøker i dramafaget. Sarina har vært ansatt i kulturskolen i Gjerdrum siden Jakob Söderström har sin utdanning fra Musikhögskolan i Göteborg og Piteå Musikhögskola. Jakob jobber som frilansmusiker og dirigent i tillegg til jobben som treblåslærer i kulturskolene i Ullensaker og Gjerdrum Pr. april 2013

7 Elevregler ved Gjerdrum Kulturskole Gjerdrum Kulturskole ønsker å legge til rette for at alle elever ved skolen skal trives, og ut fra sine personlige forutsetninger få mulighet til positiv utvikling innenfor det kulturfelt man er påmeldt i. For at undervisningstilbudet skal fungere tilfredsstillende, og ivareta dette ønsket, har også elevene noen plikter og regler å forholde seg til: 1. Den som er tatt opp som elev ved kulturskolen må binde seg for minst et halvt år. 2. Den som slutter ved skolen, må si opp plassen sin skriftlig. Frister er 1. desember og 1. juni, og gjelder for påfølgende semester. Elever på gruppekurs blir automatisk satt til meldt ut etter endt skoleår, og må da ikke si opp plassen skriftlig. 3. Eleven plikter å møte presis og godt forberedt til timen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær, skal meldes til lærer på forhånd så sant det er mulig. 4. Dersom et av skolens instrumenter eller skolens andre eiendeler blir påført skade, rapporteres dette til skolens kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må eleven selv betale reparasjon. 5. Kulturskolens undervisning foregår rundt om på de ulike skolene og kulturhuset. Elevene forplikter seg til å forholde seg til de regler som gjelder ved de ulike undervisningsstedene. 6. Eleven kan sies opp ved: a) gjentatt ugyldig fravær b) manglende interesse c) dårlig oppførsel Påmelding: 7

8 Kontaktinformasjon K Navn Fag Tlf Epost Amund Oserud Bentzen Anne May Hopland Leder Messing/piano/sang Piano Førskolekor Svallaug Gjersvoll Sang Kristin Laberg Visuell kunst Polina Pedersen Piano Sarina Ernstsen Teater Camilla Neegaard Haugo Dans Thomas Szabo Varkøy Gitar Bassgitar Paulin Skoglund-Voss Musikkgrupper Even Bekkedal Gitar Bassgitar Tom Andreas Kristensen Trommer Jakob Söderström Treblås Med forbehold om endringer.

Gjerdrum kommune. Skoleåret 2014/2015. Foto: Dan A. Nachtnebel

Gjerdrum kommune. Skoleåret 2014/2015. Foto: Dan A. Nachtnebel Gjerdrum kommune Skoleåret 2014/2015 Foto: Dan A. Nachtnebel 2 Undervisningstilbud Gjerdrum Kulturskole, skoleåret 2014/2015 INDIVIDUELL UNDERVISNING: Vi tilbyr undervisning på piano, keyboard, fløyte,

Detaljer

Kulturskolen 2014-2015

Kulturskolen 2014-2015 HURUM KOMMUNE Kulturskolen 2014-2015 musikk, dans, visuell kunst Male og tegneelevene, våren 2011 2 Velkommen til Hurum kommunale kulturskole! Visjon: Hurum kommune skal ha en kulturskole hvor barn og

Detaljer

Musikk Teater Dans Visuell kunst

Musikk Teater Dans Visuell kunst DRAMMEN KULTURSKOLE 2010 2011 Musikk Teater Dans Visuell kunst Søknadsfrist 15. mai 1 2 Velkommen Velkommen til Drammen kulturskole! Det er en stor glede og kunne presentere kulturskoletilbudet i Drammen

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

Musikk Teater Dans Visuell kunst

Musikk Teater Dans Visuell kunst www.drammen.kommune.no/kulturskolen Foto: K. Søraune DRAMMEN KULTURSKOLE 2011 2012 Musikk Teater Dans Visuell kunst Påmeldingsfrist 15. mai 1 2 Foto: K. Søraune Velkommen www.drammen.kommune.no/kulturskolen

Detaljer

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på:

LILLEHAMMER KULTURSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2012-2013 SIDE 2. Fokus for skoleåret 2012-2013 settes på: DEL 1. Pedagogisk plattform... 3 1. VISJON og MÅL.... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. HISTORIKK... 3 4. RESSURSER OG OMFANG... 4 5. LOKALER OG UTSTYR... 4 6. UNDERVISNING.... 5 7. UTØVENDE VIRKSOMHET.... 6 8.

Detaljer

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole

Skoleåret 2006-2007. Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole Skoleåret 2006-2007 Kulturskolen for alle! Bergen kulturskole w w w. b e r g e n. k u l t u r s k o l e. n o En kulturskole for alle! Det er en kjempeutfordring å tilby undervisning av god kvalitet til

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE GLEDE - OPPLEVELSE - FELLESSKAP STAVANGER KULTURSKOLE STAVANGERKULTURSKOLE TIL ELEVER OG FORESATTE Stavanger kulturskole ønsker at du skal få oppleve gleden kunst og

Detaljer

Fra Musikkskole til Kulturskole.

Fra Musikkskole til Kulturskole. Fra Musikkskole til Kulturskole. Innhold: Innledning Bakgrunn: Lovfesting av musikk-og kulturskolen Tilskudd til musikk-og kulturskoler Andre sentrale dokumenter Utviklingsprosjekt Lokale planer Mål for

Detaljer

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008

EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 EVALUERING AV TALENTUTVIKLINGS- PROGRAMMET UNGE MUSIKERE VED DE STATLIGE MUSIKK- UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2007-2008 En evalueringsundersøkelse blant elever, foreldre, lokale lærere, lokale rektorer og

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013. Revidert 12. oktober 2014

Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013. Revidert 12. oktober 2014 Vang skolekorps Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013 Revidert 12. oktober 2014 Vang Skolekorps Postboks 4110 2307 Hamar www.vangskolekorps.no Kto nr. 1800.60.11264 Org nr. 970558721 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900

Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Å uttrykke seg gjennom dans en viktig ferdighet i grunnskolen i dag? av Lena Andersen 565 Veileder: Tone Ophus, Musikk Bacheloroppgave GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 VIL DU VÆRE MED PÅ KURS SKOLEÅRET 2015-2016? Kursene er spesielt tilrettelagt for voksne med psykisk utviklingshemming og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer